Způsob urychlení polovodičového systému

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob uchycení polovodičového systému s malou proudovou hustotou, do 1A/cm2, k nosné podložce, pomocí elektricky vodivého epoxidového tmelu s práškovým stříbrem, vyznačený tím, že polovodičový systém tvořený PIN fotodiodou je připojen epoxidovým tmelem s práškovým stříbrem, obsahujícím fenolformaldehydovou pryskyřici ve funkci tvrdidla.

Text

Pozerať všetko

54 Způsob urychlenl polovodičového systémuvynález se týká způsobu uchycení polovodičového systému, o malé proudové hustotě, do lA/cmz, k nosné podložce.Dosavadní způsob uchycení polovodičových systémů, například tranzistorů, diod,fotočlánků, je nejčastěji takový, že polovodičový systém se k podložce tepelné připají,zpravidla měkkými pájkami, obsahujícími obvykle jako komponenty cín, kadmium, indium, zlato. Tento způsob je nevýhodný u polovodičových systémů, které nesnáší vyšší teplotu pájení, například selenové polovodičové součástky, nebo u těch polovodičových systémů, které nesnáší mechanické pnutí, například tenké křemíkové fotodiody a PIN fotodiody. ak přílišné tepelné, tak mechanické namáhání by zde mohlo polovodičový systém poškodit, nebo úplně zničit. Existuje sice též možnost lepení polovodičových součástek pomocí různých vodivých tmelů, které však ne vždy vyhovují z hlediska cenové kalkulace a také ne vždy poskytují optimální elektrické, nebo mechanické spojení.Podstata mechanického a elektricky vodivého uchycení polovodičové součástky k nosné podložce podle vynálezu spočíva V tom,že polovodičový systém tvořený PIN fotodiodou je k nosné podložce připojen epoxidovým tmelem s práškovým střibrem, obsahu 226104jícím fenolformaldehydovou pryskyřici ve funkci tvrdidla.Vedie výhod, které mají některé podobné známé tmely obsahující stříbro, jako je například dobrá adheze, nízky specifický odpor, stálost spoje při pájení kontaktů i za provozu, má uchycení polovodičové součástky podle vynálezu tu přednost, že umožňuje technologicky jednoduché uchycení choulostivé, tenké a křehké PIN fotodiody k základně, s výhodou využití vysoké reflexe použitého epoxidového tmelu s práškovým stříbrem.Kromě uvedených technických výhod se účinek vynálezu projevuje i V ekonomické oblasti a to ve snížení vlastních nákladů při jeho aplikaci.jako příklad uchycení podle vynálezu lze uvést uchycení polovodičového systému tvořeného křemíkovou PIN fotodiodou o účinné ploše 5 mmz, zhotovenou planární technologií, při níž se provede difúze bóru do otvorü V kysiičníkové vrstvě, pokrývající základní materiál typu N. Uchycení se provede tak, že se strana N, odvrácená od strany s nadifundovaným borem, potře tmelem, obsahujícím práškové stříbro, rozptýlené ve fenolformaldehydové epoxy-pryskyřici, touto stranou se přitiskne k nosné podložce, tvořené kovovou základnou pouzdra a takto u 2261 043 4 spořádaný systém se nechá v normální at- jiných polovodlčových systémů, které jsou mosľéře vzduchu vytvrdlt při 100 °C, po do- křehké, nebo nesnáší vyšší teploty a které bu 120 min. V zapojení pracují v oblasti proudové husto Vynálezu je možno s výhodou použít též u ty přibližně O až 1 A/cm 2.Způsob uchycení polovodíčového systému PIN fotodiodou je připojen epoxidovým tmes malou proudovou hustotou, do lA/cmz, k lem s práškovým stříbrem, obsahujícím fenosné podložce, pomocí elektricky vodlvého nolformaldehydovou pryskyřicí ve funkci tvrepoxidového tmelu s práškovým stříbrem, vy- didla.značený tím, že polovodíčový systém tvořený

MPK / Značky

Značky: polovodičového, urychlení, způsob, systému

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-226104-zpusob-urychleni-polovodicoveho-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob urychlení polovodičového systému</a>

Podobne patenty