Polymerizovateľné dihalogénderiváty stéricky bránených piperidínov

Číslo patentu: 225050

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Polymerizovateľný dihalogénderivát stéricky bráneného piperidínu vzorca I 2. Spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že sa na 1,3-dibróm-2,2-dihydroxymetylpropán pôsobí 2,2,6,6-tetrametyl-4-oxopiperidínom pri teplote spätného toku uhľovodíkového rozpúšťadla tvoriaceho s vodou azeotropickú zmes akým je napríklad benzén alebo toluén.

Text

Pozerať všetko

(MD Zverejnené 27 05 83 ÚŘ° PW WWW (45) Vydané 15 02 as ACMEVY(54) Polymerizovateľné dihalogénderiváty stéricky bránených piperidínovVynélez sa týka polymerizoveteľného dihalogénderivátu stéricky bráneného píperičínua Čalej sa vynález týka spôsobu jeho príprñvy.Spôsob prípravy polymerizuveteľnéhodihalogénderivátu stériqky bráneného piperidinu je založený na reakcii 2,2,6,6-tetrametyl-4-oxopiperidinu s I,3-dibrőm-2,2-dihydroxymety 1 propánom pri teplote spätného toku uhľovodíkového rozpúšťadla tvoriaceho 5 vodou azeotroptckú zmes akým je napriklad benzén alebo toluén, za prítomnosti kyslého katalyzátora kyseliny p-toluénsulfőnovej alebo kyslého ionexu. AZlúčeniny patriace do skupiny stéricky bránených amínov môžu samotné pôsobiť ako svetelné stabilizátory polymérov. Nevýhodou nízkomolekulových zlúčením tejto skupiny je značnáprchavosť a vypierateľnosť z úžitkového polymêru. Prípravou polymérnych svetelných stabilizátorov sa tieto nedostatky môžu odstrániť. K tomuto účelu můžu slúžiť látky, ktoré sú pred metom vynálezu.K roztoku 4,657 3 (0,03 mol) 2,2,6,6-tetrametyl-4-oxopiperidinu v 50 ml benzánu sa pridá 6 g kyseliny p-toĺuénsulfőnovej e zmes sa refluxuje 0,5 h v reekčnej nádoba opetranej spitným chladičom a azeotropickým nástevcom. Po uplynulom čase sa k reakčned zmesi pridá 7.799 3 (0,03 mol) 1,3-dibrom-2,2-dihydroxymetylpropánu. Zmes sa čalej refluxuje pokiaľ sa v azeotropickom nástavci nevylúči teoretické množstvo vody. Potom sa ochladená zmes vleje do chladného roztoku hydroxidu sodného a dobre sa pretrepe. Oddelená benzénová vrstva sapremyje vodou, vysuší bezvodým síranom sodným a po odpereni rozpúšťadla sa zvyšok prekryšltalizuje 2 petroléteru. Získa sa I ako biela kryštalická látka s teplotou topenia 92 až 94 °c.Elementárna analýza pre C 14 H 25 N 02 Br 21. Polymerizovateľný dihalogénderivát stéricky bráneného piperidínu vzořca I2. Spôsob prípravy zlúčeniny vzorce I podľa bodu 1, vyznečujúci sa tým, že sa na I,3-dibrőm-2,2-dihydroxymetylpropán působí 2,2,6,6-tetrametyl-4 ~oxopiperidinom pri teplote spätného toku uhľovodikového rozpúšťadla tvoriaceho s vodou azeotropickú zmes akým je napriklad benzén alebo toluén. W3. Spôsob podľa bodu 2, vyznačujúci sa tým, že sa reakcia uskutočňuje v prítomnosti kyslého ketalyzátora ako napríklad kyseliny p-toluénsulfőnovej alebo kyslého ionexu.

MPK / Značky

Značky: piperidínov, dihalogénderiváty, bránených, polymerizovateľné, stericky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-225050-polymerizovatelne-dihalogenderivaty-stericky-branenych-piperidinov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polymerizovateľné dihalogénderiváty stéricky bránených piperidínov</a>

Podobne patenty