Ocel pro výrobu vrtných tyčí

Číslo patentu: 224744

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kupka František, Hořejš Slavomír, Mickerts Ervín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Ocel pro výrobu vrtných tyčí, zejména kominovacích souprav rudných a uhelných dolů, vyznačená tím, že má chemické složení v procentech hmotnostních uhlík 0,3 až 0,4, mangan 0,4 až 0,7, křemík 0,2 až 0,35, fosfor stopy až 0,015, síra stopy až 0,015, nikl 2 až 2,5, chrom 0,8 až 1,l, molybden 0,3 až 0,5, vanad 0,05 až 0,15, zbytek železo.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezca HOŘEJŠ suvomía ing.CSc., mcmvrs ERVÍN ing. KUPKA FRANTIŠEK ing., osmAvA(54) Ocel pro výrobu vrtných tyčívynález se týká ocele pro výrobu vrtných tyčí, zejména koninovacích aouprav rudných e uhelných aom.Pro výrobu vrtnýeh tyčí, zejména kominovacích souprav rudných a uhelných dolů se dosud používá ocelí legovanyoh chromem e vanadem nebo nikam a molybdenem a nebo chromem, niklem a molybdenem. Vrtné tyče, vyrobené z těchto ocelí, které jsou namáhány tahem a krutem, dále jsou podrobem/ dynamickému namáhání, korozi a únavě s u nichž dochází ke znečnému namáhání epojovacích závitü, nevykazují odstatačnou kombinaci mechanických hodnot, to Je moze kluzu a lomové houževnoeti. Požadované lomové houževnosti vyhuvují tyto vrtné tyče, ,jeetliłe mez kluzu ae pohybuje kolem 90 MPa, což však má negativní vliv na opotřebení epodovacích závitü. Při zvýšení moze kluzu nad 1 000 MPa dochází u těchto vrtných tyčí ke křehkemu lomu, zpravióla u kořane spojovacího závitu.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní ocelí pro vyrobu vrtnýoh tyčí, zejména kominovacích eouprev rudných a uhelných dolů, podla vynâlezu, jehož podstata spočívá v tom, že ocel má chemické složení v procentech hmotnoetníoh uhlík 0,3 až 0,4, mangan 0,4 až 0,7, křemík 0,2 až 0,35, fosfor stopy až 0,015, aíra stopy až 0,015, nikl 2 až 2,5, chrom 0,8 až 1,1, molyhden 0,3 až 0,5, vanad 0,05 až 0,15, zbytek železo.Výhodou ocele podle vynálezu je to, že se u ní dosáhne po tepelném zpracování kalením v oleji a popouětěním požadované meze kluzu a lomové houževnosti, takže vyrobené vrtnétyče z této oceli se vyznačují zvýšenou životnosti a provozní spolahlivostí oproti vrtným tyčím z dosud známých ocelí.Jpko příklad se uvádí chemické složení oceli podle vynálezu, k výrobě vrtné tyče v prooentach hmotnostníoh. Uhlík 0,33, mangan 0,56, kŕemík 0,3, foafor,0,01,síra 0,01, nikl 2,25, chrom 1,05, molybden 0,42, vanad 0,09, zbytek železo. ocel byla vyrobene v elektrické peci a dále vakuována a bylo u ní dosaženo po tepelném zpracování moze kluzu 1 220 MPa, meze pevnosti v tabu 1 290 MP 9, prodloužení 12,1 , vruhové houževnatoati s ostrým vrubem 70 J.oE 2 a lomové houžavnosti 72 MPa.mŠ. Kalení bylo provedeno do oleja z teploty 840 °C a popouštění při teplotě 530 °C a vychlnzení ve vodě.Při kalení téže ocele z teploty 840 °C do oleje a jejím popouětěním při teplotě 560 ° 0 5 vychlzení ve vodě bylo dosažono moze kluzu 1 070 MP 9, moze pevnosti v tahu 1 150 MP 3,prodloužení 16 , lomové houževnosti 128 MPa.m a vrubové houževnosti s oatrým vrubam 98 J. e 152.ocel pro výrobu vrtných tyčí, zejména kominovacích eouprav rudných a uhelných dolů,vyznačená tím, že má chemické složení v procentech hmotnoatních uhlík 0,3 až 0,4, mangan 0,4 až 0,7, křemík 0,2 až 0,35, fosfor stopy až 0,015, síro stopy až 0,015 Šikl 2 až 2,5,chrom o,a až 1,1, molybden 0,3 až 0,5, vanad 0,05 az 0,15, zbyteÉ železo.

MPK / Značky

Značky: tyčí, vrtných, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-224744-ocel-pro-vyrobu-vrtnych-tyci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ocel pro výrobu vrtných tyčí</a>

Podobne patenty