Způsob čerpání, odplyňování a aktivace snímacích elektronek

Číslo patentu: 220441

Dátum: 15.04.1985

Autori: Barborka Josef, Ladman Rudolf, Ohanka Bohumil

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob čerpání a odplyňování a aktivace snímacích elektronek, zejména vidikonového typu s nejrůznějšími typy targetů, vyznačený tím, že elektronka se umístí při čerpání, odplyňování a aktivaci termokatody ve vertikální poloze s targetem směřujícím proti gravitaci země a tepelný zdroj se umístí nad targetem na opačné straně elektronky.

Text

Pozerať všetko

Předmětem vynálezu je způsob čerpání, odplyňování a aktivace snímacich elektronek,zejména Vidikonového typu, které jsou opatřeny nejrůznějšími druhy targetů.Jednou z hlavních součástí snímacich elektronek vidikonového typu je rozkledová elektrode, neboli target, který je tvořen signálovou elektrodou s nanesenou vrstvou fotokonduktivního materiálu. Tím je například sirník antimonitý, selenid kademnatý v různých kombinacích se sloučenínami ersenu nebo target může tvořit i speciálně upravená křemiková destičkaL Kompletní elektronka je tvořene skleněnou bankou se zataveným elektrooptiokým systémem, uzovřeným z jedné strany paticí, z druhé strany torgetem, který je spojen s bankou pomocí indiového uzávěru. Při dosavadnim způsobu zpracování je elektronka připevněna přes odsávací trubičku na čerpecí zařízení tak, že target směřuje nahoru. Banka s elektrooptickým systémem je během odplyňoveciho cyklu zahřívána pomoci nasunuté pícky. Po odplynění se rozloží termoketoda a speciálním postupem se zformuje. Konečnou operací je zgetrovéní elektronny e její odtavení od čerpecího zařízení. Během odplynování elektrooptického systému 9 skleněné beňky na teplotu kolem 350 ~ 400 °c je třeba target ohladit. Důvody jsou dva - při teplotě nad 150 °C se indíový uzávěr stane netěsný a druhým důvodem je nevratné poškození teggetu, přesněji řečeno fotokonduktivní vrstvy či křemíkové destičky. Chlazeni se provádí speciálnimi nádobkami s vodou, které se pokládají na skleněnou čelni desku snímaci elektronky. Během odplyňovúní je třeba sledovat teplotu vody, doplňovat ji, eventuálně je možno použít k chlazení u některých elektronek i led. Tím se stane target místem s nejnižší teplotou celé elektronky. Voda včetně organických látek uvolňujicí se při odplyňovaci teplote ze skla, keramiky a součástek elektrooptického systému, kondenzuje na povrchu fotokonduktivni vrstvy či křemíkové destičky. Vlivem těchto faktorů vzniká nežádoucí struktura Jrstvy,zhoršuji se optimální vlastností targetu a dokonce u elektronek 2/3 nelze napriklad fotokonduktivni vrstvu s heterogenním přechodem či křemíkovou destičkou aplikovat.Nedostatky dosevadního způsobu odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že elektronke se umisti při čerpáni, odplyñováni a sktivaci termokatody ve vertikální poloze s targetem směřujioím proti grevitací země a tepelný zdroj se umísti ned targetem ne opačně straně elektronky.Vyšší účinek způsobu podle vynálezu se projevuje v tom, že nedocházi ke kondenzaci vody a nečistot ne targetu jakož 1 k jeho zahříuáni, odpadá sledování množství e teploty vody ve speciálních chladicich nádobkách, které se stenou zbytečnými, neni zapotřebí dodržovat stávající teplotni mez, tj. velikost teploty je omezene jen velikosti bodu měknutí skla,vzhledem ke zvýšení teploty odplyñování, je zvýšena i životnost elektronek, je odplyněna i oblast patice elektronky včetně čerpecí trubičky, takže při odtaveni dochází k minimálnímu zhoršení tlaku, podstatné se urychluje rozklad termoketody e zejména u elektronek 2/3 nedocházi k otravě termokatod zplodinami rozkladové reakce, monipulace při odtavení elektronek je snadnějši a nedochází k přehřívání koliků ani spodní části elektronek.Na čerpací zařízení se přitevi hřeben tak, aby byl umístěn ve dvojnásobne či trojnásobné výšce délky snimeci elektronky včetně čerpací trubičky nad manlpulační základnou zařIze~ ní. Výuody z hřebenu jsou uspořádány na dolni straně hřebenu a směřuji dolů. Elektronky se přitevi vertikálne na tyto vývody rovněž v poloze targetem dolů. Jedná-li se o kovové provedení čerpeciho zařízení, je postup stejný jen se zvětši výške hřebene n speciální vyvody s těsnicími kroužky a svěracími šrouby musí směřovet kolmo k manipulační základné zařízení. Elektronky se pipevni kelibrovanými nástavci čerpacích trubiček, nasunou se pioky na elektronky směrem zdola nahoru, přičemž další postup čerpání, odplyňováni a aktivace termoketody zůstává shodný s původním způsobem.Způsob čerpání a odplyňování a aktivace snimacich elektronek, zejména vidikonováho typu e nejrůznějěími typy tergetů, vyznačený tím, že elektronka se umísti při čerpání,odphyňováni a aktivsci termokatody ve vertikální poloze s targetêm směřujícím proti gravitaci země a tepalný zdroj se umísti ned targetem na opučné straně elektronky.

MPK / Značky

Značky: odplyňování, způsob, čerpání, aktivace, elektronek, snímacích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-220441-zpusob-cerpani-odplynovani-a-aktivace-snimacich-elektronek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob čerpání, odplyňování a aktivace snímacích elektronek</a>

Podobne patenty