Polyméry obsahujúce 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onové štruktúry a spôsob ich prípravy

Číslo patentu: 218196

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka polymérov obsahujúcich 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onové štruktúry vzorca a spôsobu ich prípravy. Podstata spôsobu ich prípravy spočíva v tom, že sa 1(-4-jódfenyl)-2propén-1-on polymerizuje samotný alebo s vinylovým monomérom, pričom obsah prvej zložky je 0,1 až 100 % v inertnej atmosfére s radikálovým iniciátorom alebo bez iniciátora. Predmetné polyméry majú použitie ako špeciálne polyméry s využitím ich fotochemických vlastností.

Text

Pozerať všetko

šifšťžłfšžľšiâ pop|s vym ALE zu 333196um mo VYNÁLEZCY (45) Vydané 15 09 84 AOBJEVY(75) Autor vynálezu LUKÁČ IVAN ing. CSc., BRATISLAVA, HRDLOVIČ PAVOL RNDr. CScr, MALACKYVynález są týka polymérov obsahujúcich 1 -(4-jódfeny 1)-2-propén-1-cmové štruktúry vzorcaa spôsobu ich prípravy. Podstata spôsobu ich prípravy spočíva V tom, že sa 1-M-jódfenyh-Zapropén-l-on polymerrizuje samotný alebo s vinylovým monomérom, pričom obsah prvej zložky je 0,1 až 100 0/0 v inertnej atmosfére s radikálovým inicíátorom alebo bez íniciátora.Predmetné polyméry majú použitie ako špeciálne polyméry s využitím ich fotoche mických vlastností.Vynález sa týka polymérov obsahujúcichktoré sa získajú buď polymerizáciou samotrného 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onu, alebo jeho kopolymerizáciou s vinylovými monomérmi.Z-propén-l-óny sú známe, že ľahko tvoria homopolyméry a kotpolyméry. Doteraz však polyméry obsahujúce l-s(4-jódfenyl)-2-propén-l-onové štruktúry neboli pripravené.Predmetom tohoto vynálezu sú polyméry,ktoré obsahujú-onové štruktúry a. spôsob ich prípravy tak,že 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-on sa polymerizuje samotný, alebo s vynilovýrn monomérom,-pričom obsah prvej zložky je 0,1-10 O 0/0 v inertnej atmosfére s radikálovým iniciátorom, alebo bez iniciátora. Pripravené polyméry pri interakcii so svetlom uvo 1 ňujú elementárny jód s kvantovým výtažkom pri 3661-(4-jódfenyl)-2-propém-1- , nm 0,05, Pokles molekulovej hmotnosti sa priožarovaní nepozoroval. Uvedené polyméry -sa môžu použit ako špeciálne polyméry s využitím najmä ich foto16,4 g 1-(4-jódfeny 1)-2-propén-1-on pripraveného podľa predchádzajúcej prihlášky Vynálezu, avšak nečtisteného cbromatograficky stálo v dusikovej atmosfére pri 20 °C 20 dní. Po trojnásobnom prezrážaxní z dichlórmetánu do metanolu sa získalo 5,9 g bieleho polyméru o n 0,5 dl/g v dioxáne. Elementárnia analýza pre CgH 7 J O (258, 06) Vypočitané 41,89 9/0 C 2,73 0/0 H Nájdené 42,61 0/9 C 3,08 H s IC spektrum v CHCl 3 V porovnaní s 1-(4-bromfenyD-B-chl-ór-l -propanónom neobsahovalo len pás umgx 1350 cm 1 odpovedajúci deformač-nej vibrácií CCl.UV-spektrum V CHCl polyméru a modelovej látky bolo skoro totožné.1,7 g 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onu a 9 g styrénu v dusíkovej atmosfére stálo 14 dnípri 20 °C. Po trojnásobnom prezrážaní z ben zénu do metanolu sa dostalo 2,1 g polyméru dlObsah prvého monoméru sa stanovil z elementáirnej analýzy uhlíka (46,3 0/0) a z UV- spektier (44,1 0/0 hmotnostných). Za kratšiu dobu sa pripravili podobne kopolymér obsahujúci 0,1 0/0 hmotnostného prvej zložky s 0,1 9/0 AIBN pri 55 °C.2. Spôsob prípravy polymérov obsahujúcichsamotný »alebo s vi-nylovým monomérom, pričom obsah prvej zložky je 0,1 až 100 Ú/gv iner-tnej atmosfére s radikálovým iniciátorom alebo bez inciátora.

MPK / Značky

Značky: přípravy, struktury, 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onové, polyméry, obsahujúce, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-218196-polymery-obsahujuce-1-4-jodfenyl-2-propen-1-onove-struktury-a-sposob-ich-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyméry obsahujúce 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onové štruktúry a spôsob ich prípravy</a>

Podobne patenty