1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-ón a spôsob jeho prípravy

Číslo patentu: 218195

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hrdlovič Pavol, Lukáč Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka zlúčeniny I-(4-jódfenyl)-2-propén-1-ónu vzorca a spôsobu jeho prípravy. Podstata spôsobu prípravy spočíva v dehydrochlorácii 1-(4-jódfenyl)-3-chlór-1-propanónu alkalickým octanom v alkoholickom prostredí. Vynález má použitie ako medziprodukt organických syntéz alebo na prípravu polymérov so špeciálnymi vlastnosťami.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zlúčeniny I-(tł-jódfenyhJ-propén-l-ónu vzorcaPodstata spôsobu prípravy ,spočíva V dehydrochiomácii 1-(4-jódfenyl)-3-chlór-l-propamónu alkalickým octanom V alkoholickom prostredí.Vynález má použitie ako medziprodukt organických syntéz .alebo na prípravu polymérov so špeciálnymi vlastnosťami.Vynález sa týka zlúčeniny 1-(4-jódfeny 1)~ 2-propén-1-ónu, vzorcaPostup prípravy 2-propén-1 -onov dehydrochloráciou z odpovedajúcich 3-chlór l-propanónov je obecný postup ich prípravy, avšak 1-(4-jódfenyD-Z-propén-l-on rnebol doteraz pripravený.Spôsob prípravy novej zlúčeniny je založený ne. dehydrochlorácisi 1-(4-jódfeunyD-3-chlór-l-propanómu elka-lickým octahom v alkoholickom prostredí.Uvedená zlúčenina sa môže použiť ako Inedzíprodukt organických syntéz, alebo na prí pravu polymérov so špeciálnymi vlastnosťami.Za horúca sa zmiešalo 4,95 g 1-(4-jódfenyl)-3-ch 1 ór-1-propa 1 nón v 10 m 1 technického etanolu ą 2,75 g kryštalického octanu sodného v 10 m 1 technického etano 1 u.,Po povarení 6 min. a ochladení, zmes sa prefiltrovala a zahustila za vákue. Zmes sa delila na stĺpci sílikagélu s eluentom- hexán acetón 955. Z počiatočných frakcií získaná látka mala teplotu topecntiia 39-43 °C. C 9 H 7 JO (258,06) vypočítaná 41,89 0/0 C 2,73 0/0 H, nájdené 42,69 0/0 C 3,07 H. IC (CC 14) »max 1660 cm 1 (karbonyl). UF (CHC 13) hmm, z 285 nm2. Spôsob prípravy 1-(4-jódfenyD-2-propén-1-onu podľa bodu 1 vyznačujúcí sa tým,že 1 ~(4 ejódfeny 1)-3-ch 1 ór-1-propanón sa dehydrochloruje alkalickým octanom v alkoholickom prostredí. V

MPK / Značky

Značky: přípravy, spôsob, 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-ón

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-218195-1-4-jodfenyl-2-propen-1-on-a-sposob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-ón a spôsob jeho prípravy</a>

Podobne patenty