Jadrová kŕmna zmes pre teľatá v období do veku 90 dní so zastúpením močoviny

Číslo patentu: 218171

Dátum: 15.09.1984

Autor: Blaho Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka kompletnej kŕmnej zmesi pre odchov teliat v období do veku 90 dní. Účelom vynálezu je odstránenie manipulácie s objemovými krmivami pri odchove teliat v tomto období, pri vyšších denných prírastkoch. Podstatou vynálezu je zloženie kompletnej kŕmnej zmesi, ktorá môže mať zloženie: lucernové seno rezané 15-20 %, lucernová múčka 8,7-9 %, kukuričná múčka z cele] rastliny 5-10 %, kŕmna zmes 60-65 °%, melasa 5 %, močovina v prípade, že túto neobsahuje kŕmna zmes 0,3 %.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu BLAHO RUDOLF ing. CSc., NITRA(54) Jadrová kŕmna zmes pre teľatá v období do veku 90 dní so zastúpením močovinyVynález sa týka kompletnej kŕmnej zmesi pre odchov teliat V období do veku 90 dní. Účelom vynálezu je odstránenie manipulácie s objemovými krmivami pri odchove teliat v tomto období, pri vyšších denných prírastkóch.Podstatou vynálezu je zloženie kompletnej kfmnej zmesi, ktorá môže mať zloženie lucernové seno rezané 15-20 0/01 lucernová múčka 8,7-9 0/0, kukuričná múčka z celej rastliny 510 0/0, kŕmna zmes 60-65 0/0, melasa 5 0/0, močovina v prípade, že túto neobsahuje kŕmna zmes 0,3 0/0.Vynález sa týka jadrovej kŕmnej zmesi pre odchov teliat V období do veku 90 dní.Pri odchove teliat v tomto období sa použivajú jadrové kŕmne zmesi s 20 až 25 -ným zastúpením pokrutinových extrahovaných šrotov, ktoré sú z domácich zdrojov nedostupnéa musia sa dovážať.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje jadrová kŕmna zmes podľa vymálezu, ktorej podstatou je zaradenie močoviny V množstve 0,4 až 0,5 , pričom podiel pokrutinových extrahovaných šrotov ako sojového alebo arašidového extrahovaného šrdtu sa môže znížiť na 15 až 16 .Jadrová kŕmna zmes môže mať zloženie,pšeničný šrot 22 až 23 , jačmenný šrot 26 až 30 , kukuričný šrot 10 , kŕrnna múka 8 , lucerrnová múčka 6-9 , sójový extrahovaný šrot 16 až 18 , sladový kvet 0,3 ,cukor kŕmny 0 až 3 močoviina 0,4 , MKP-3 1,6 , udiicalciumfosfát 1,0 , kŕmna soľ 059/0, bniofaktor T o,5 °/, pričom MKP-3 je minerálna kŕmną prísada obsahujúca 45 mikromletého kŕmneho vápenca, 42,5 dicalciumfosfátu, 3,5 pyrofosforečnanu sodného, 7 kostnej múčky bezglejovej a 2 minerálneho doplnku MD 3, biofaktor T je vitamínový doplnok, kde základom je kŕmna múčka obsahujúca v 1 kg ešte 200 tis. m. j. vitamínu B 3 a 2 mil. m. j. vitamínu A.Výživná hodnota tejto zmesi má byť 15 až 16 stráviteľných dusíkatých látok a 68-69 škrobových jednotiek.Jadrová zmes sa môže skrmovať granulo-ivaná na veľkost 4 až 6 mm, pri typoch kŕmnych dávok so senom, senážou alebo senom a kukuričnou silážou, sypká sa pridáva do doplnkových granulovainých zmesi ku kukuričnej siláži a -to 50 lucernovej múčky a 50 jadrovej zmesi (2,5 až 3 kg na kus a deň), alebo do kompletných granulovaných kŕmnych zmesí podľa receptúry.Denný prírastok je prakticky temer rovna ký ako pri skrmovaní jadrovej zmesi s vyšším podielom pokrutinových extrahovaných šrotov. Ďalej je lepšie využitie vyšších dávok močovíny od veku 90 do 180 dní. Pri jej skrmovaní do chuti, 75-90 kg a spotreba iba 20-25 kg sena na teľa do veku 90 dní, je možné znížiť spotrebu mliečnej zmesi na 19-22 kg n-a teľa skrmovanej do veku 45-50Zvolené množstvá komponentov jadrovej kŕmnej zmesi a to 22 pšeničného šrotu,25 jačmenného šrotu, 10 kukuričného šrotu, 8 kŕmnej múky, 9 lucernovej múčiky, 16 sójového extrahovahého šrotu,3 sladového kvetu, 3 kŕmneho cukru,0,4 močoviny, 1,6 MKP-B, 1 dicalciumfosfátu, 0,5 soli - NaCl a 0,5 biofaktoru T sa dôkladne premiešali. Vzniknutá zmes sa skrmovala 2 X denne do chuti, pri celkovej spotrebe 85-90 kg na teľa za obdobie do veku 90 dní, so senom pri jeho celkovej spotrebe za to isté obdobie 25-30 kg. Denné prírastky sa pohybovali od 0,655 do 0,720 g na teľa a boli závislé od veku.Zvolené množstvá komponentov jadrovej kŕmnej zmesi a to 23 pšeničného šrotu,27 jačmenného šrotu, 10 kukuríčného šrotu, 8 kŕmnej múky, 9 lucernovej múčky, 19 sójového extrahovaného šrotu,0,4 9/0 močoviny, 1,6 MKP-3, 1 dical ciumfosfátu, 0,5 soli - NaCl a 0,5 bio faktom T sa dôkladne premiešali, pričom vzniknutá zmes sa granulovala na veľkost 4 až 6 mm.Takto vytvorená jadrová kŕmna zmes sa skrmovala v množstvách a za podmienok ako v príklade 1, pričom sa dosiahli i rovnaké denné prírastky.1. Jadrová kŕmna zmes pre telřatá v období do ~ veku 90 dní so zastúpením močoviny skladajúca sa z obilných šrotov, mlynskýcha sladovníckych odpadov, lucernovej múčky, minerálnych a doplnkových látok vymačujúca sa tým, že obsahuje 16 až 18 °/o pokrutinového extrahovaného šrotu, 0,4 0,5 močoviny, prípadne kŕmny repný cukor v množstve 3 až 4 0/0.2. Jadrová kŕmna zmes podľa bodu 1 vyznačujúca sa tým, že pokrutinový extrahovaný šrot je sójový extrahovaný šrot, arašidový extrahovaný šrot, v malých množstvách i ľanový extrahovaný šrot, prípadne ich kombinácia.

MPK / Značky

Značky: zastúpením, období, jadrová, teľatá, kŕmna, močoviny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-218171-jadrova-krmna-zmes-pre-telata-v-obdobi-do-veku-90-dni-so-zastupenim-mocoviny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jadrová kŕmna zmes pre teľatá v období do veku 90 dní so zastúpením močoviny</a>

Podobne patenty