Způsob analytického hodnocení benzofurazan-N-oxidu

Číslo patentu: 217595

Dátum: 15.09.1984

Autori: Jančik Fedir, Havel Karel, Körbl Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob analytického stanovení benzofurazan-N-oxidu na základě reakce s jodovodíkem, kdy uvolněný jód se analyticky změří, například titrací thiosulfátem.

Text

Pozerať všetko

401 Zveřejněno zn na m 2OIAD PIO WNÁlEzv 45 vydal-M 1.5 gg 54 A OMEVY751 Autor vynálezu IANČIK FEDIR RNDĽ. CSC., KÓRBL IIŘÍ ing., HAVEL KAREL, PRAHA54 . Způsob analytického hodnocení benzofutazan-N-oxiduZpůsob analytickěho stanovení benzofurazan-N-oxidu na základě reakce s jodovodíkam, kdy uvolněný jód se. analyticky změří,například titrací thiosulfátem.vynález se týká způsobu analytického hodnocení benzofurazan-N-oxidu. Výchozí surovinou pro přípravu substituovaných chínoxallniA-dioxidů, z nichž mnohé vykazují významnou biologickou aktivitu, např. jako stimulátory růstu hospodářských zvířat, bývá benzofurazamN-oxid Ija uvolněný jod se analytickyžzměřtí ĺsvýiao-Vdou titrací thiosulfátem. o-Nítroanilln se stanoví reakcí s bromem, při které vzniká dibromderivát. Přebytečný brom se analyticky změří, s výhodou titrací po reakci s jodidem draselným thiosulfátem sodným. Následující příklad provedení podle vynálezu dokládá,ale nikterak neomezuje. y2 g vzorku se naváží do suché 50 ml odměrné baňky, rozpustí V bezvodém methanolu a doplní týinž rozpouštědlem zäsobn roztok). 0,5 ml zásobního roztoku se v jodo~ metrické 250 ml bañce smísí s 2 m 1 octové kyseliny, l g jodidu draselného a 10 m 120 chlorovodíkové kyseliny. Baňka se zazâtku~který se získává oxidací o-nltroanilinu. Analytické hodnocení benzofurazan-N-oxidu je tudíž významné z hlediska průběhu syntezy. Tento vynález se týká stanovení benzofurazan-N-oxidu s ohledem na možnou přítomnost nezreagovaného o-nitroanilinu. Velmi důležité je též stanovení i o-nítroanilinu V benzofurazan-N-oxidu. Podle tohoto vynálezu byl nalezenzpůsob, o němž bylo prokázáno,že nevede k interferenci a vzájemné kolizi ohou stanovení.Pro stanovení benzofurazan-N-oxidu podle vynälezu bylo využite reakce s jodovodíkem,resp. s činidly jodovodík poskytujícími, při níž proběhne redukce až na o-fenylendiaminlaponechátemnu 60 min. Poté se roz tok zředí 100 m 1 vody a vyloučený jod se títruje odměrným roztokem thiostllfátu sodného Nazsros c x 0,1 mo/1 na škrob jako indikátor. současně se za stejných podmínek provede slepý pokus s 0,5 ml methanolu a prípadná spotřeba se odečte.1. m 1 odměrného roztoku Nazseos c 20,1 mol/l odpovídá 1,7 D 138 mg benzofurazan-N-oxidu. Výsledek se prepočte na bezvodou látku, přičemž vodu je možno stanovit metodou K. Fischera ze zäsobního roztoku 2 ml po odečtení slepého pokusu na stejné množství pütlžitéhü rozpouštědla.1. Způsob analytického hodnocení benzofurazan-N-oxídu, vyznačující se tím, že se jeho obsah stanoví na základě reakce benzofurazan-N-oxidu s jodovodíkem popřípadě s činidly jodovodík poskytujícímí, a množství uvolněného jodu se analyticky změří.2. Způsob analytického hodnocení benzofurazan-N-oxidu podle bodu 1, vyznačený tím,že se množství uvolněného jodu analyticky změří titrací odměrným roztokem thiosulťátu.

MPK / Značky

Značky: benzofurazan-n-oxidu, způsob, hodnocení, analytického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-217595-zpusob-analytickeho-hodnoceni-benzofurazan-n-oxidu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob analytického hodnocení benzofurazan-N-oxidu</a>

Podobne patenty