Spôsob prípravy 3,4-dehydro-4-(3´,5´-dimetyl-4´-hydroxy-fenyl)-2,2,6,6- tetrametylpiperidínu

Číslo patentu: 215476

Dátum: 01.01.1985

Autori: Chmela Štefan, Zvara Ivan, Hrdlovič Pavol, Lukáč Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka spôsobu prípravy 3,4-dehydro-4-(3´, 5´-dimetyl-4´-hydroxyfenyl)-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu vzorca: Podstata vynálezu spočíva v tom, že zmes 2,6-xylenolu a 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu sa zohrieva v kyseline polyfosforečnej pri 60 °C po dobu 1 hodiny. Vynález má použitie ako stabilizátor s kombinovaným účinkom pre plastické látky.

Text

Pozerať všetko

šąêfšłĺšžixšgž Po PIS VYNÁLEZU gšgsLcnzg pUši Autor vynálezu ZVARA IVAN, ing., LUKÁČ IVAN ing. CSc., BRAIISLAVA, HRDLOVIČ 3 PAVOL RNDI.CSC., MALACKY, CHMELA ŠTEFAN prom. chem., NITRA VPodstata vynálezu spočíva v tom, že zmes 2,6-xylenolu a 2,2,ąó-tetrametyl-ćl-píperidónu sa zo-Š hrieva v kyseliqe polyfosforečnej pri 60 °C po dobu ą 1 hodiny. ,vVynálcz má pcłhužiako stabilizátor s kombino- i vaným účinkom pre p íckďłátlcy.Vynález sa týka nového spôsobu prípravy 3,4z literatúry (Oiffenlegungsachrift 2257 998,NSR) je známy spôsob prípravy uvedenej zlúčeniny tak, že cez etanolický roztok 2,6-xylenolua 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu sa prebubláva plynným chlorovodíkom 48 hodín., Nevýhodouĺ uvedeného spôsobu je časovái náročnosť reakcie a skutočnosť, že pri reakcii sa používa korozívnyPodstata spôsobu prípravy 3,4-debydro-4-(3,5-dimetyl-4-hydroxyfenyD-2,2,6,6-tetraJnetylpiperidínu sa vyznačuje tým, že zmes 2,6-xylenolu a 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu sa zohrieva v kyseline polyfosforečnej pri 60 °C po dobu1 hodiny. Výhodou vynálezu je krátka reakčnádoba a nekorozívne reakčné prostredie. Uvedená zlúčenina má použitie ako stabilizátor s kombínovaným účinkom pre plastické látky. Príklad V reakčnej baňke sa mieša 6 dielov kyseliny polyfosforečnej, 1 diel 2,6-xylenolu a 1 diel, 2,2,6,6 tetrametyl-4-piperidónu a zahrieva sa na vodnom kúpeli pri 60 °C jednuzgodinu. Potom sa pridá 100 ml vody. Vodná vňgya sa extrahuje chloroformom. Vodná vrstva póextràkcii sa zneutralizuje roztokom hydrouhličitanu sodného alebo draselného. Produkt, ktorý vypadol ako tuhá látka, sa odfiltruje a kryštalizuje sa buď z n-oktánu alebo zo zriedeného etanolu. Produkt má t. t. 147-8 °C (lit. 150-3 °C). Že sa jedná o uvedenú zlúčeninu sa potvrdilo elementárnou analýzou,H-NMR a hmotnostnou spektroskópiou. Elemen-J fárna analýza pre C 1-,H 24 N 0 (mol. hmot. 258,39) vypočítaná C 79,02 H 9,36 N 5,42 najdené C 78,77 °/o H 9,81 N 5,25vyznačujúci sa tým, že na 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidón sa pôsobí 2,6-xylenolom v prostredí kyseliny polyfosforečnej pri 60 °C jednu hodinu.

MPK / Značky

Značky: přípravy, tetrametylpiperidínu, 3,4-dehydro-4-(3´,5´-dimetyl-4´-hydroxy-fenyl)-2,2,6,6, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-215476-sposob-pripravy-34-dehydro-4-35-dimetyl-4-hydroxy-fenyl-2266-tetrametylpiperidinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy 3,4-dehydro-4-(3´,5´-dimetyl-4´-hydroxy-fenyl)-2,2,6,6- tetrametylpiperidínu</a>

Podobne patenty