Způsob hromadného pájení kovových řetízků

Číslo patentu: 214518

Dátum: 28.02.1984

Autor: Francik Waldemar

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká oboru bižutérní výroby. Řeší problém odstranění možnosti vzájemného spojení dvou nebo více řetízků při jejich hromadném pájení ve svazku v průběžné plynové peci následkem uvolnění separátoru s jejich povrchu. Podstatou vynálezu je, že pro zvýšení přídržnosti separační hmoty k povrchu řetízků se před jejím nanesením řetízky navlhčí.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY .- (40) Zveřejnčno 39 06 81 AOBJEVY (45) Vydáno za pe 54 . 05) Autor vynálezu murcm wnmmg mono un msou(54) Způsob hromadného pájenzí kovových řctísků NVynáloz so týká oboru bižutěrní výre- by. Raši problém odstranění možnosti vzájomného spojení dvou neba vípc řctízků při Jejich hronadněm pájení vo svazku v prüběžná plynové paci následkcm uvolnění « operátora s jejich povrchu. Podstatou vynálesu zle, že pro zvýšcní přídršncsti àcparaöní hmoty k povrchu řctízků se před jejím nahosením řctíàlq nsvlhčí. Vvynález se týká způsobu hromadného päaení kovových řetízkůp s bezpečnou sepereoí jed.notlivýoh článků. k x , Účelom páàení kovových řetízků je zvýšení mechanické vlastnosti, ta. zvýšení pevnosti e. snížení nebezpečí Jejich přetržení.Dosevední způsob pájení spočívá v důsledném očištění řetízku s následným neneením pájková směsi, která se ručnä zstírá do prostoru mezi konce drátu jednotlivých článků, což mápze následok spojení .obou konců při pájení. Aby se zemezilo pájení článkůŕmezi sebou,užívá se seperátor, kterým je klouzek nebo plevená kříds. Při této opersci, tzv. klouzkování. dochází k dokonalěmu promísení e. obelení jednotlivých článků seperátorem» Vlastní pájení probíhá vopzůběžné plynové peci při teplotě 700, až 1 050 °G, přičemž dobe průchedu pecí závisí Jednak ne. tlouštce pájenâho řetízku, Jednak ne intenzitě plemene. Po pájení e.e- provádí ruční natehování, což je kontroleppevnosti řetízku. Následujemcření, oplach suše ní e. svszkování řetízků.Vlľevýhodołt tohoto součesnâho způsorbułpájení kovových řetízků je pájení pouze Jednoho řetízku v průbäžné plynové peci. Při hromedněm pájení celého svazku řetízků dochází často k Jejich spájení mezi sebou z důvodů nedokonalá přídržnosti sepereőní práäkove hmoty při nárezeoh řetízků mezi sebou. Místa. se spájenými články se musí mechanicky odstreňovetyetím vznikají ekonomické ztráty. V Tyto nedostatky se odstrení, způsobem pájení kovových řetízků podle vynálezu, při kte rém celý svazek řetízků, opetřený pájecí směsi, prochází pájeoí průběžnou pecí, jehož podstate spoüíváv tom, že se svazek řetízků před obalením operační hmotou nevlhčí. r způsobem podle vynélezu sepereöní hmota nevlhčená v kepalinä, nepř. ve vodě, přilne k jednotlivým článkům řetízků. tak, že vytvoří kolem nich dokonalý obal, ktorý brání jejich spájení mezi sebou během operace pájení. . Uvedený příkled provedení způsobu hromadného pájeniĺblíže objesšuje podstatu vynálezu eniž by ji jakýmkoliv způsobem omezovsl. . V Svazek- tombakovýoh řetízků po důkledném opleohu v trichlőretylénu sef zetírá pájkou, . t. mezi konce drátu u jednotlivých článků (do závěru) se vprevuje pájką která utavením spojí jednotlivé články. Jako pájky se používá směsi prášková mosezi (Ms 60), rioinověho oleje e. triohlőretylěnu. Takto uprevenýsvezek řetízků se potom navlhčí vodou. Po nsvlhčení ee prevode tzwkľouzkování, ta. obelení jednotlivých článků práškovým klouzkem (vodným křemičitanem kořečnetým), pro zamezení spájení článků mezi sebou, nečež se svazek í-etízkůpâjí v průběžně plynové pájecí peci pÉ-i teplotě 850 V °G.Způsob hromadného pájení kovových řetízků ve svazku v průběžně pájeoí peci, opatřených pájecí směsi, vyznečujíoí se tímpže se svazek řetízků před obelením sepereční hmotou

MPK / Značky

Značky: pájení, řetízků, kovových, způsob, hromadného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-214518-zpusob-hromadneho-pajeni-kovovych-retizku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob hromadného pájení kovových řetízků</a>

Podobne patenty