Archív za 1999 rok

Strana 2

Hydrofóbny prostriedok určený ako prísada do stavebných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2307

Dátum: 08.11.1999

Autor: Balogh Peter

MPK: C04B 24/08

Značky: prísada, stavebných, hydrofóbny, prostriedok, materiálov, určený

Text:

...poloacetál alebo acetál formaldehyd benzén-alkoholNa prípravu hydrofobizačnej malty podľa HU patentu č. 195 459 sa použije zmes tvorená portlandským cementom, riečnym pieskom a soľami alkylbenzén-sulfónovej kyseliny alebo alkyl-fenol-polyetylenglykol éterom alebo alkyl merkaptídmi alebo acetálom formaldehyd-benzyl-alkoholu.Nevýhodou doteraz používaných prípravkov je, že sa v prípade dodatočnej hydroizolácie musi navrtávat murivo...

Kompozity na báze korok – plast

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2306

Dátum: 08.11.1999

Autori: Červinková Danica, Kišš Mikuláš

MPK: C08L 31/04, C08L 23/10, C08L 97/02...

Značky: kompozity, plášť, korok, báze

Text:

...zhotovených na báze kompozitov korok plast v porovnani s prírodným korkom je možnosť využitia progreslvnejších spracovateľských technológií, napr. vstrekovania, pričom úžitkové vlastnosti výliskov zostávajú zachované, pripadne sú aj vylepšené.Predmetom tohto úžitkového vzoru sú kompozity na báze korok - plast, ktoré pozostávajú z 10 až 20 hmotn. korku, 90 až 80 hmotn. kopolyméru elylen/vinylacetát a 1 až 3 hmotn. polymémych mastív a...

Excentrický pohybový mechanizmus s využitím ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 281114

Dátum: 08.11.1999

Autor: Plichta Ivan

MPK: F16H 25/16

Značky: mechanizmus, pohybový, využitím, ložiska, excentrický

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka excentrického pohybového mechanizmu s využitím ložiska, ktorého účelom je zmena otáčavého pohybu na posuvný. Podstatou riešenia je, že do vnútorného krúžku ložiska (4) je nalisovaný excenter (5) pevne spojený s hnacím hriadeľom (3). Vonkajší krúžok ložiska (4) vykonáva sínusový pohyb, pričom sa využíva valivé trenie v ložisku.

Spôsob priamej, cielenej a reprodukovateľnej genetickej manipulácie, bifunkčné vektory, produkčná bunka, B. thuringiensis, B. thuringiensis var. kurstaki HD1 cryB, B.cereus a B. cereus 569 K transformované použitím bifunkčného vektora, insekticídn…

Načítavanie...

Číslo patentu: 280300

Dátum: 08.11.1999

Autori: Geiser Martin, Mathé Daniéle, Schurter Walter

MPK: A01N 63/00, C12N 15/00

Značky: kurstaki, bifunkčné, cryb, cereus, manipulácie, bifunkčného, transformované, thuringiensis, spôsob, insekticídn, vektory, produkčná, genetickej, priamej, vektora, reprodukovateľnej, použitím, cielenej, b.cereus, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Genetická manipulácia Bacillus thuringiensis a/alebo Bacillus cereus pomocou rekombinantnej DNA spočíva v izolácii vhodnej DNA a v jej transformácii do buniek Bacillus thuringiensis a/alebo Bacillus cereus pomocou transformačného postupu zahŕňajúceho krátkodobé pôsobenie elektrického prúdu. Opisuje sa aj insekticídny prostriedok obsahujúci ako účinnú zložku transformované bunky B. thuringiensis a/alebo B. cereus, alebo bezbunkové preparáty,...

Zlúčeniny chrómu, spôsob ich výroby, látky na ich báze a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280294

Dátum: 08.11.1999

Autori: Conroy Brian Keith, Reagen William Kevin

MPK: B01J 31/18, C07F 11/00, B01J 31/22...

Značky: chromu, použitie, výroby, zlúčeniny, báze, spôsob, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny chrómu všeobecného vzorca {[Crm(C4H4N)n](OC4H8)p[Na]q}, kde m, n, p a q majú v uvedenom poradí význam 5, 10, 4, 0 1, 4, 0, 0 1, 4, 2, 2 1, 5, 1, 0 alebo 1, 5, 5, 2. Látka obsahujúca aspoň jednu už definovanú zlúčeninu chrómu a aktivačnú zlúčeninu, ktorou je alkylkovová zlúčenina, v ktorej kovom je hliník a každý z jej alkylových zvyškov obsahuje 1 až 12 atómov uhlíka a/alebo Lewisovu kyselinu a prípadne nosič, ktorým je anorganický...

Substituované pyrimidíny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280292

Dátum: 08.11.1999

Autori: Bagli Jehan Framroz, Nikaido Madelene, Ellingboe John Watson

MPK: C07D 487/04, A61K 31/505

Značky: výroby, prostriedok, farmaceutický, pyrimidíny, použitie, obsahom, substituované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované pyrimidíny všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3 a R4 sú buď H, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka alebo perfluóralkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, R5 je atóm vodíka, alebo keď n = 1, R5 spolu s R3 znamenajú dvojitú väzbu, n je 0 alebo 1, p je 0 až 2, m je 0 až 3 a ďalšie všeobecné symboly Ar1 a Ar2 majú význam uvedený v opisnej časti, sú účinné pri liečbe vysokého krvného tlaku alebo venostázového srdcového zlyhania a na...

Spôsob prípravy izokyanoéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280287

Dátum: 08.11.1999

Autori: Láng Jenö, Harangi János, Barbarics Éva, Lörinczi Endre, Lázár János, Jánoki Gyözö

MPK: C07C 291/10

Značky: izokyanoéterov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Postup prípravy izokyanoéterových zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R je alkylénová skupina obsahujúca 2 až 8 atómov uhlíka a R' je alkylová skupina obsahujúca 1 až 4 atómy uhlíka, obe s priamym alebo rozvetveným reťazcom, pri ktorej sa amín všeobecného vzorca (III), kde R a R' majú rovnaký význam, uvádza do reakcie s chloroformom za prítomnosti hydroxidu alkalického kovu. Môže byť prítomný katalyzátor fázového prenosu.

Očkovacia látka proti borelióze a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280285

Dátum: 08.11.1999

Autori: Schaible Ulrich, Eichmann Klaus, Reinhard Wallich, Simon Markus, Kramer Michael

MPK: A61K 39/40, C07K 14/005, A61K 39/02...

Značky: očkovacia, borelióze, látka, proti, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Očkovacia látka proti borelióze obsahuje jednu alebo väčší počet protilátok proti antigénu 31 kD (OspA) a/alebo 34 kD (OspB) B.burgdorferi. Spôsob výroby tejto očkovacej látky sa uskutočňuje pomocou bunkových línií hybridómov EC ACC 89091302, 90050405, 90050406 a 90050407, ktoré vylučujú tieto protilátky.

Fortifikovaná bryndza

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2305

Dátum: 08.10.1999

Autori: Ebringer Libor, Ferenčík Miroslav

MPK: A23C 19/02, A23C 19/032

Značky: fortifikovaná, bryndza

Text:

...potravou pomeme nízky a zo štatistík vyplýva, že č as t populácie nedostáva v potrave ani dolnú odporúčanú dávku ( 50Jedným z možných spôsobov riešenia nedostatku selénu v potrave ako aj ďalšieho využitia baktérií mliečneho kysnutia vmliekárenskom priemysle predstavuje fortiñkovahá bryndza podľa predloženého úžitkového xlzoru. Fortifikovaná bryndza podľa predmetného riešenia obsahuje lyoñlizovanú kultúru baktérií mlie čneho kysnutia s...

Mechanický zdroj elektrického prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2304

Dátum: 08.10.1999

Autor: Pokorný Otto

MPK: F03G 1/00

Značky: prúdu, zdroj, mechanicky, elektrického

Text:

...zariadenia 1,tvoreného sústavou ozubených kolies § s aretáciou g, pričom naťahovaciezariadeniel je spojené s pružinovým motorom g, ktorý pozostávazpružiny m,statora 11 a rotora 12, pričom pružina 19 je upevnená na statore j 1 a rotore lg. Na pružinovom motore g je umiestnená prevodovka g na ktorej je upevnený odstredivý regulátor g, ktorý je spojený s generátorom jednosmerného prúdu g,pričom generátorjednosmerného prúdu § je...

Cementačný prášok na cementáciu v tuhom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2303

Dátum: 08.10.1999

Autori: Hrádela Stanislav, Augustín Peter, Hric Juraj

MPK: C23C 8/72, C23C 8/60

Značky: prostředí, tuhom, prášok, cementáciu, cementačný

Text:

...uhlík zo zmesi uhlíkatého materiálu - drevného uhlia alebo koksu. prípadne ich zmesi v ľubovoľnom pomere.Uvoľňovanie aktívneho uhlíka. potrebného pre difúziu do povrchu zušľachtovanej súčiastky katalyzujú prítomné uhličitany netoxických alkalických kovov a netoxických alkalických zemín. zníženú prašnost a homogenitu zmesi zabezpečuje prítomnost pojiva ako je melasa. ŠkľQb 2 alebo ich kombinácia.Prednostou cementačného prášku podľa tohto je,...

Prichytenie držadla u pomôcok na prenášanie vecí uložených v uzavretom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2302

Dátum: 08.10.1999

Autor: Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

MPK: A45C 13/00

Značky: uložených, vecí, pomôcok, uzavretom, prenášanie, držadla, priestore, prichytenie

Text:

...ktoré je predmetom ochrany je schematicky znázornené na výkresoch. Na Obr. 1 je nakreslené v nárysnom pohľade s čiatočným rezom, na Obr. 2 bokorysnom a na Obr. 3 v pôdorysnom pohľade riešenie prichytenia držadla, ktoré obsahuje príchytku s vybraniami v jej stenách. Obr. 4 zobrazuje v náryse a V čiastočnom reze a Obr. 5 v pohľade P, aplikáciu príchytky s drážkami. Obr. 6 obsahuje vnárysnom pohľade a Obr. 7 v reze A~A, zobrazenie príkladu, kedy...

Otočná rýchlospojka automatického napojenia prívodu inertného plynu na panvu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2301

Dátum: 08.10.1999

Autor: Vašíček Miroslav

MPK: B22D 41/00, B22D 41/42

Značky: otočná, plynů, automatického, napojenia, panvu, přívodů, inertného, rýchlospojka

Text:

...jePríklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa technického riešenia podľa príkladov technického riešenia pozostáva z upevňovacej dosky 1 stojana panvy, ktorá je prostredníctvom skrutiek spojená so staviteľnou základnou doskou g, opatrenou horným ložiskovým telesom g a dolnýmložiskovým telesom g. Vložiskových telesách 3, tl je uložené pneumatické otočné rameno Q, ktoré je napojené na pneumatický pohon Q. Na konci pneumatického...

Priamočiara rýchlospojka automatického napojenia prívodu inertného plynu na panvu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2300

Dátum: 08.10.1999

Autor: Vašíček Miroslav

MPK: B22D 41/42, B22D 41/00

Značky: napojenia, inertného, panvu, rýchlospojka, automatického, priamočiara, přívodů, plynů

Text:

...v reze.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa technického riešenia podľa príkladov technického riešenia pozostáva zo základného oceľového rámu 1, vo vnútri ktorého je uložený prostredníctvom dvoch tyčí g s držiakmi g priečne posuvný rám g, centrovateľný v strednej polohe štyrmi staviteľnými pružinami 5. Na posuvnom ráme g je pružne pripevnená vodiaca lišta §, opatrená jednak vozíkom Z a jednak nosnou rúrkou g, ktorá je...

Forma na výrobky liate za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2299

Dátum: 08.10.1999

Autor: Breder Juraj

MPK: B29C 33/38

Značky: výrobky, liate, studena, forma

Text:

...manipuláciu pri výrobe, vyžadujúcej veľký podiel ručnej práce. Rozmery finálneho výrobky podobne ako pri formách z polyuretánového plastu nie sú obmedzené možnosťamivulkanizačných zariadení. Kopírovanie originálu predlohy je verne a presné. Životnosť formy je teoreticky neobmedzená. Absencia separačných prostriedkov minimalizuje nepriaznivý vplyv naForma na výrobky liate za studena je vytvorená odlievaním a následnou želatináciou...

Detská ortopedická obuv, najmä sandálová

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2298

Dátum: 08.10.1999

Autor: Křižka Pavel

MPK: A43B 7/20

Značky: najmä, ortopedická, sandálová, detská, obuv

Text:

...opatrenú v nášľapnej časti vyklenutia, zaisťujúcu podporu chodidla v oblastiklenby nohy. K bokom podošvy sú prostredníctvom textilných pások, protiľałilo k sebe napojené vystužovacie pružné tvarové elementy, ktorých plastika je uskutočnená tak že umožňuje dosadnutie vnútomých plôch týchto elementov na mediálnu a laterálnu časť talokruláméhokĺbu, teda členku, pričom na vonkajších plochách vystužovacích, pružných tvarových elementov sú...

Ovsený dehydrovaný nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2297

Dátum: 08.10.1999

Autor: Pilař Stanislav

MPK: A23L 2/00, A23C 11/00, A23L 2/38...

Značky: dehydrovaný, nápoj, ovsený

Text:

...vlákniny a/alebo 0,1 až 5 hmotnostných 3 glukonu a/alebo 0,1 až 5 hmotnostných aspartanu, pričom tepelne upravená ovsená hmota je tvorená bud ovsenou múkou alebo ovsenýrmi vločkami alebo ovsenými kličkami alebo ovsený/mi otrubami, rastlinný olej je tvorený sójovým olejom alebo slnečnicovým olejom alebo Canola olejom alebo repkovým olejom alebo kokosovým olejom alebo palmovým olejoma sacharidy sú vo forme monosacharidov alebo disacharidov...

Zariadenie na výrobu kovovej ohybnej hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2296

Dátum: 08.10.1999

Autor: Behro Ján

MPK: B21C 37/06, B21D 11/06

Značky: zariadenie, hadice, výrobu, kovovej, ohybnej

Text:

...ohybnej hlavice pozostáva z ko vovej skrine 1, V ktorej je umiestnený elektromotor, nosná kon štrukcia, prevody a el. ovládacie prvky stroja. Z bočnej steny skri ne l- je vyvedená tvarovacia stolica zostavená z párov formovacích kladiek 2, usporiadaných za sebou, pričom dvojica formovacích kladiek 2 v páre má stredy umiestnené na zvislici. Z nich je spodná formovacia kladka 2 hnacia a vrchná je hnaná. Za formovacímí kladkami 2 V smere...

Trojvrstvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2295

Dátum: 08.10.1999

Autor: Sulík Michal

MPK: B32B 21/14, B32B 21/06

Značky: materiál, trojvrstvový

Text:

...dekoratívna vrstva.Napokon podstatou technického riešenia je aj ďalšia možnost výberukrycej voduodpudivej vrstvy, ktorou je samolepiaca fólia.Výhody trojvrstvového materiálu podľa technického riešenia spočívajú v novom vytvorení výrobku, ktorý sa dosiaľ na trhu nevyskytuje. Nový výrobok je praktický. Jednoduchá jeho konštrukcia ho predurčuje pre použitie do každej domácnosti alebo verejného pohostinského zariadenia vo forme úžitkových...

Cibuľová pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2294

Dátum: 08.10.1999

Autor: Bartošová Ružena

MPK: A23L 1/221, A23L 1/212, A23L 3/00...

Značky: pasta, cibuľová

Text:

...a hľavne jej baktericídne a fun gicidne účinky, vitamíny a ďalšie dôležité latky.Podstatou technického riešenia je cibuľová pasta, ktorá obsahuje 53 až 65 hmotn. cibule, 33 až 45 hmotn. jedlého oleja a l až 2 hmotn. jedlej soli.Cibuľová pasta sa vyrába z čerstvej cibule, jedlého oleja a jedlej soli. Pomletá, osolenácibuľa sa dusí na jedlom oleji počas 45 minút a za horúca sa plni do hygienicky nezávadnýchsklenených obalov. Sterilizovaná...

Extrakt stévie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2293

Dátum: 08.10.1999

Autori: Baxa Stanislav, Čumakov Alexander

MPK: B01D 11/02, B01D 11/00

Značky: extrakt, stévie

Text:

...na objem lO litrov (Rf 44hmotn.) s obsahom aktívnej zložky 800 g v sušine a zakonzervujeme prídavkom 2,5 litra etanolu s koncentráciou 94 obj., čím dosiahneme koncentráciu 18,8 obj. etanolu v zmesi, čo postačuje na konzerváciu extraktu. Prídavok etanolu je možné nahradiť pridaním vhodnej konzervačnej látky, ako napríklad kyseliny sorbovej resp. jej solí alebo kyseliny benzoovej resp. jej solí, alebo ich kombinácie, pričom maximálne...

Stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2292

Dátum: 08.10.1999

Autor: Sládkovič Ján

MPK: A63H 33/08

Značky: stavebnica

Text:

...sa nerozpadne a všetky jeho steny môžu byť hladké. Otočné zasúvacie spojovníky umož ňujú na objekte stavať i otočné časti.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l znázorňuje na šesťstenoch usporiadanie priebežných drážkových otvorov podľa technického riešenia. Obr. 2 predstavuje zasúvacie spojovníky a obr. 3 znázorňuje štyri n-steny spojené so zasúvacími spojovníkmi. Obr. 4, obr. 7 a obr. 8 znázorñujú tri objekty odlišnej kategórie ako príklady...

Bezpečnostná mechanická vložka, kľúč a kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2291

Dátum: 08.10.1999

Autori: Mikuš Ladislav, Sýkora Jozef

MPK: E05B 27/02, E05B 19/06, E05B 15/02...

Značky: vložka, bezpečnostná, kovanie, kľúč, mechanická

Text:

...vložka má za vstupom ovládacieho kľúča vytvorenú len krátku sekciu vertikálnych zahlbení s odpruženými dolnými a hornými zaisťovacími kolikmi, ktorésúosovo pokračujú do telesa, je možné nežiadücou zručnouosobou na malej dĺžke otočnej uzatváracej vložky, tenkou planžetou z pozdižneho otvoru otočnej uzatváracej vložky citlivo stlačiť všetky vzájomné čelá dolných a horných zaisťovacích kolíkov na úroveň otočnej uzatváracej vložky ako...

Spôsob získavania estrogénov z moču kobýl

Načítavanie...

Číslo patentu: 281368

Dátum: 08.10.1999

Autori: Mechtold Gerhard, Bán Ivan, Rasche Heinz-helmer, Heinemann Henning

MPK: C07J 75/00, A61K 35/22

Značky: moču, získavania, kobýl, estrogénov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania extraktu obsahujúceho prirodzenú zmes konjugovaných estrogénov z moču kobýl sa uskutočňuje extrakciou pevnej fázy zmesi konjugovaných estrogénov z moču žrebných kobýl na neiónových semipolárnych polymérnych adsorpčných živiciach.

Spôsob získavania estrogénov z moču kobýl

Načítavanie...

Číslo patentu: 281367

Dátum: 08.10.1999

Autori: Rasche Heinz-helmer, Heinemann Henning, Bán Ivan, Borchers Friedrich

MPK: C07J 75/00, A61K 35/22

Značky: kobýl, estrogénov, spôsob, moču, získavania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania extraktu obsahujúceho prirodzenú zmes konjugovaných estrogénov z moču kobýl je uskutočňovaný extrakciou pevnej fázy zmesi konjugovaných estrogénov z moču žrebných kobýl na hydrofobizovanom RP-silikagéli.

Spôsob zvýšenia presnosti alebo spoľahlivosti merania aspoň jednej vlastnosti hromadného sypného materiálu meracími zariadeniami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280280

Dátum: 08.10.1999

Autor: Gould Gregory

MPK: G01D 21/00, G01D 18/00

Značky: sypného, jednej, spôsob, zariadeniami, vlastností, presnosti, materiálů, merania, aspoň, spoľahlivosti, zvýšenia, hromadného, meracími

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu zvýšenia presnosti alebo spoľahlivosti meracích zariadení používaných na meranie jednej alebo niekoľkých premenných veličín, ktoré ovplyvňujú presnosť alebo spoľahlivosť výsledkov získaných zariadeniami použitými na meranie určitých vlastností hromadného sypného materiálu, hlavne počas jeho dopravy, manipulácie a spracovania, keď sa tieto vlastnosti merajú na alikvotnej vzorke, odobratej z hromadného sypného materiálu,...

Zariadenie na zemnú rotorovú ochranu synchrónnych generátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280271

Dátum: 08.10.1999

Autor: Lehm Jürgen

MPK: H02H 7/06

Značky: zemnú, synchrónnych, ochranu, zariadenie, rotorovú, generátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zemnú rotorovú ochranu synchrónnych generátorov má medzi rotorovým obvodom a zemou upravené sériové zapojenie, ktoré sa skladá z väzbovej kapacity (Cv), indukčnosti (Lv) a zdroja meracieho striedavého napätia, pričom ako kritérium príťahu slúži fázový uhol medzi meracím striedavým napätím a prúdom vzniknutým od neho cez sériové zapojenie a izolačný odpor. Výstupné svorky meracieho striedavého napätia z meniča (GW) napätia...

Spôsob prevodu surového kaprolaktámu z jeho vodných roztokov do organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280269

Dátum: 08.10.1999

Autori: Kulla Štefan, Potočár Jozef

MPK: C07D 233/10, B01D 11/04

Značky: rozpúšťadiel, převodů, vodných, surového, kaprolaktamu, roztokov, organických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zmiešava sa organické rozpúšťadlo obsahujúce menej ako 10 % hmotnostných kaprolaktámu buď s vodným roztokom surového kaprolaktámu vyrobeného neutralizáciou kyseliny laktámsírovej alebo so zmesou vodného roztoku surového kaprolaktámu a vodného roztoku síranu amónneho vyrobených neutralizáciou kyseliny laktámsírovej, alebo sa uvádza organické rozpúšťadlo priamo do stupňa neutralizácie kyseliny laktámsírovej. Zmiešaním vytvorená dvojzložková...

Spôsob spracovania kyslých roztokov s obsahom železa, najmä roztokov odpadného moridla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280267

Dátum: 08.10.1999

Autori: Ritter Franz, Prior Adalbert

MPK: C01G 9/00, C23G 1/36

Značky: spôsob, moridla, obsahom, železa, odpadného, najmä, spracovania, roztokov, kyslých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje extrakciou z kvapaliny do kvapaliny s organickými ionexmi, pričom z roztokov, ktoré obsahujú tiež zinok, sa v prvom extrakčnom stupni spoločne extrahuje obsah železa a zinku. Takto získaný prvý organický extrakt s obsahom železitých (Fe3+), železnatých (Fe2+) a zinočnatých (Zn2+) iónov sa použije na opakovanú extrakciu ďalšieho množstva roztoku, pri ktorej sa vymení obsah železnatých (Fe2+) iónov prvého extraktu za obsah...

Vektor zahŕňajúci gén kódujúci bielkovinu GM-CSF primátov, plazmid hostiteľská bunka, spôsob výroby bielkoviny, bielkovina GM-CSF primátov, cDNA zodpovedajúca génu kódujúcemu bielkovinu GM-CSF primátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280265

Dátum: 08.10.1999

Autori: Wang Elizabeth, Clark Steven, Kaufman Randal, Wong Gordon

MPK: A61K 38/19, C12N 15/27, C12P 21/02...

Značky: genů, bielkovinu, bielkovina, zahŕňajúci, zodpovedajúca, hostiteľská, kódujúci, plazmid, buňka, spôsob, gm-csf, kódujúcemu, bielkoviny, vektor, výroby, primátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby lymfokínov, najmä bielkovín, ktoré majú schopnosť podporovať rast a diferenciáciu základných krvných buniek primátov a faktora CSF, ktorý podporuje tvorbu kolónií, pomocou techník rekombinantnej DNA, pričom sa použijú vektory obsahujúce gén kódujúci uvedenú bielkovinu a transformované mikroorganizmy a bunkové línie. Taktiež sa opisujú cDNA kódujúce bielkovinu CSF a spôsob čistenia týchto bielkovín.

Spôsob prípravy precipitačného antigénu Brucella ovis

Načítavanie...

Číslo patentu: 280264

Dátum: 08.10.1999

Autor: Kováčová Danka

MPK: C07K 14/23, A61K 39/10, C07K 16/12...

Značky: brucella, spôsob, antigenů, přípravy, precipitačného

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu prípravy precipitačného antigénu Brucella ovis spočíva v tom, že lyofilizovaný kmeň Brucella melintensis CAMP 6374 sa oživuje s 0,3 až 0,5 ml tekutého živného média (bujónu) a po premiešaní sa suspenzia prenesie do 10 ml tekutého živného média a kultivuje sa 3 až 5 dní s 5 až 10 % CO2 pri 37 °C a po inkubácii sa tekuté živné médium inokuluje na agarové médium počas 3 až 5 dní pri 37 °C s 5 až 10 % CO2 a po stanovenom čase...

Sklenené vlákno rozkladajúce sa v biologickom prostredí a produkt s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280262

Dátum: 08.10.1999

Autori: Tiesler Hartmut, Furtak Hans, Thelohan Sylvie, Cohen Isabelle

MPK: C03C 13/00, C03C 3/097, C03C 3/089...

Značky: prostředí, rozkladajúce, vlákno, biologickom, obsahom, skleněné, produkt

Zhrnutie / Anotácia:

Zloženie vlákna zahŕňa nasledujúce zložky v uvedených hmotnostných percentuálnych obsahoch: SiO2 oxid kremičitý 57 až 70 % hmotn., prípadne Al2O3 oxid hlinitý až 5 % hmotn., CaO oxid vápenatý 5 až 10 % hmotn., Na2O + K2O oxid sodný a oxid draselný 13 až 18 % hmotn., B2O3 oxid boritý 2 až 12 % hmotn., prípadne P2O5 oxid fosforečný až 4 % hmotn., nečistoty až 2 % hmotn., pričom v tejto kompozícii je obsiahnuté viac ako 0,1 % hmotn. oxidu...

Chrománový derivát, spôsoby jeho výroby a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280261

Dátum: 08.10.1999

Autori: Svensson Björn Eric, Ross Svante Bertil, Norén Rolf, Renyi Lucy Anna, Thorberg Seth-olov, Sohn Daniel Dungan, Larsson Lars-gunnar

MPK: A61K 31/38, C07D 311/58, A61K 31/35...

Značky: prostriedok, výroby, derivát, spôsoby, chrománový, obsahom, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Chrománové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R znamená H, F alebo C1-6alkyl, R1 znamená H, C1-6alkyl alebo C2-6alkenyl, R2 znamená H, C1-6alkyl alebo C2-6alkenyl, C1-4alkaryl, R3 znamená CN, SO3CF3, N3, NR5R6, COR7, n-propylovú, izopropylovú, izopropenylovú alebo alylovú skupinu, 5-členný nenasýtený kruh alebo 6-členný aryl, ktoré môžu obsahovať 1 alebo 2 heteroatómy zo súboru N, O, S a sú prípadne substituované alebo sú kondenzované k dvom...

Deriváty aminokyselín, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280249

Dátum: 08.10.1999

Autori: Martin Joseph Armstron, Redshaw Sally

MPK: C07D 217/26, A61K 31/47, C07K 5/02...

Značky: báze, spôsob, použitie, deriváty, výroby, aminokyselin, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), v ktorom R znamená benzyloxykarbonylovú alebo 2-chinolylkarbonylovú skupinu, ich farmaceuticky použiteľné adičné soli s kyselinami, ich použitie na výrobu liečiv, liečivá na ich báze a spôsob výroby týchto derivátov reakciou 2-[(3(S)-amino-2(R)-hydroxy-4-fenylbutyl]-N-terc.butyl-dekahydro- (4aS,8aS)-izochinolín-3(S)-karboxamidu s kyselinou so všeobecným vzorcom (III) alebo redukciou zlúčeniny so...

Primárne balenie plošne stabilizovaného obväzového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280247

Dátum: 08.10.1999

Autori: Kindel Heinrich, Müller Walter, Hoffmann Hans-rainer, Barth Peter

MPK: A61M 37/00, A61J 1/00

Značky: balenie, materiálů, primárne, plošné, obvazového, stabilizovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Primárne balenie plošne stabilizovaného obväzového materiálu obsahuje nosnú vrstvu (4) a samolepiacu oblasť, majúcu na strane kože dotykové plochy, ktorá je chránená pred použitím obväzového materiálu ťahom snímateľnou krycou vrstvou a minimálne jednovrstvovou opornou fóliou, usporiadanou oddeliteľne na povrchu nosnej vrstvy (4), odvrátenom od kože, ktorá je od aplikovaného obväzového materiálu oddeliteľná, pričom oporná fólia (7) je časťou...

Kompozícia na použitie pri indukcii spojenia medzi časťami živého mineralizovaného tkaniva, spôsob jej výroby, proteínová frakcia a farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280244

Dátum: 08.10.1999

Autori: Blomlöf Leif, Hammarström Lars, Lindskog Sven

MPK: A61K 6/00

Značky: časťami, mineralizovaného, tkaniva, spojenia, výroby, spôsob, medzi, indukcii, použitie, proteínová, kompozícia, živého, prípravok, farmaceutický, frakcia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na použitie pri indukcii spojenia medzi časťami živého mineralizovaného tkaniva regeneráciou mineralizovaného tkaniva na aspoň jednej z týchto častí, ktorá ako účinnú zložku obsahuje proteínovú frakciu pripraviteľnú z v podstate nekalcifikovaného prekurzora zubnej skloviny, čiže matrice zubnej skloviny. Farmaceutický prostriedok na liečenie periodontitídy alebo chorôb, alebo stavov vyžadujúcich regeneráciu mineralizovaného tkaniva...

Vodorozpustný, rozvetvený, katiónový, polymérny flokulant, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280241

Dátum: 08.10.1999

Autori: Pellón Joseph Jacinto, Neff Roger Edgar, Ryles Roderick Glyb

MPK: C08F 220/54, C08F 220/34

Značky: rozvetvený, výroby, vodorozpustný, flokulant, použitie, katiónový, polymérny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Flokulant je vytvorený z aspoň jedného etylenicky nenasýteného monoméru zvoleného zo súboru zahŕňajúceho akrylamid, metakrylamidy, N,N-dialkylakrylamidy, N-alkylakrylamidy, N-vinylmetylacetamid, N-vinylmetylformamid, vinylacetát, N-vinylpyrolidón, N,N-dialkylaminoalkylakryláty, metakryláty, ich kvartérne soli a soli s kyselinou N,N-dialkylaminoalkylakrylamidy, metakrylamidy a ich kvartérne soli, adičné soli s kyselinami a dialyldimetylamóniové...

Spôsob prípravy polymérov karboxylátu oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 280237

Dátum: 08.10.1999

Autori: Horváth Jozsef, Auer János, Dénes Ferenc, Péterfy Lajos, Matravölgyi Antal, Kantor István, Kis János, Farkas Péter, Tóth József

MPK: C07C 31/00, C07C 29/00, C08G 59/62...

Značky: oxidů, spôsob, polymérov, přípravy, hlinitého, karboxylátů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy polymérov karboxylátu oxidu hlinitého s obsahom 16 až 50 polymérnych jednotiek a s obsahom do 2 % hmotn. esteru sa uskutočňuje reakciou alkoxidu hlinitého všeobecného vzorca Al(OR)3, kde R znamená alkoxylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka, rozpusteného v aromatickom alebo v alifatickom uhľovodíku, s roztokom alifatickej alebo alicyklickej monokarboxylovej kyseliny s 8 až 22 atómami uhlíka samotnej alebo v zmesi karboxylovej...

Spôsob výroby lepidla na výrobu cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: 280235

Dátum: 08.10.1999

Autori: Zscheile Helmut, Drabner Manfred, Kade Eberhard, Grabein Peter, Metzger Rolfjürgen

MPK: A24C 5/24, C09J 103/08

Značky: výrobu, spôsob, výroby, cigariet, lepidla

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby lepidla na báze chemicky modifikovaného škrobu, pri ktorom sa zložky súčasne miešajú a súčasne sa v nich rozrušujú väčšie častice a bublinky vzduchu. Získané lepidlo je možné bez nasledovného spracovania okamžite použiť na priemyselnú výrobu cigariet, pričom postup, pri ktorom sa miešajú zložky lepidla, môže byť až do nanesenia lepidla kontinuálny.

Spôsob oxidačného lúhovania medi zo sulfidických surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280233

Dátum: 08.10.1999

Autori: Baláž Peter, Škrobián Milan, Havlík Tomáš

MPK: C22B 15/00, C22B 3/04

Značky: sulfidických, luhovania, surovin, spôsob, oxidačného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob oxidačného lúhovania medi zo sulfidických surovín použitím oxidantov. Sulfidické suroviny sa spolu s oxidovadlom kontinuálne premieľajú pri teplote 20 až 95 °C. Uvedené riešenie možno využiť pri hydrometalurgickej výrobe kovov, pri ktorých vzniká v procese lúhovania na lúhovanom povrchu vrstva tuhého reakčného produktu ako splodina reakcie.