Zverejnene patenty 04.03.1998

Strana 2

Liek na srdcovú nedostatočnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1766

Dátum: 04.03.1998

Autori: Masuda Yukinori, Ohrai Kazuhiko, Yamashita Toru, Matsumoto Hiroo, Seto Kiyotomo, Kamikawaji Yoshimasa

MPK: A61K 31/415, C07D 491/052, A61K 31/41...

Značky: srdcovú, nedostatočnosť

Text:

...alkylovü skupinu C 1-C 4), fenylová skupina (ktorá nie je substituovaná alebo je substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi, ktorými môžu byt atóm halogénu, hydroxylová skupina a Cl~C 4 alkoxyskupina), formylová skupina,kyanoskupina a nitroskupina), alkenylovú skupinu C 2-C 6 táto alkenylová skupina nie je substituovaná alebo je substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi, ktorými môžu byt atóm halogênu, karboxylová skupina, C...

Zariadenie na parkovanie a/alebo garážovanie osobných áut

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1765

Dátum: 04.03.1998

Autor: Šmihula Jan

MPK: E04H 6/28

Značky: parkovanie, zariadenie, garážovanie, osobných

Text:

...v počte príslušného deleniaparkovacích alebo garážových boxov, ktoré sú konštrukčne usporiadané po obvode výťahovej šachty poschodovo nad alebo pod sebou v podúrovhovej alebo nadúrovñovej rovine voči základnemu terénu, alebo v kombinácii týchto úrovni a kde jednotlive parkovacie alebo garážové boxy sú na vstupe Qpatrené identiíikačnými enimaömi, pričom garážové boxy sú opatrene aj otvaracim a zatváracim zabezpečovacim systemom...

Bezpečnostný zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1764

Dátum: 04.03.1998

Autor: Fertáľ Ján

MPK: E05B 9/04

Značky: bezpečnostný, zámok

Text:

...je zabezpečená masivnou konštrukciou z pevného materiálu,ktorá obklopuje uzamykaci čap tak, že tento je nedostupný a teda nie je možné hovypáčiť, prepíliť alebo inak otvoriť. Masívny kryt je len veľmi ťažko možné až nemožné prekonať, karbobrúskou alebo inak, bez toho, že by sa upútala pozornosť nadmerným hlukom za dosť dlhú dobu. Kryt teda poskytuje velmi spoľahlivú a účinnúPrehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je schematicky...

Kombinovaný organominerálny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1763

Dátum: 04.03.1998

Autori: Mislovič Jozef, Haramia Stanislav

MPK: A01N 63/00, A01N 59/00, C05F 9/04...

Značky: prípravok, organominerálny, kombinovaný

Text:

...ďalej obsahujeObsah jednotlivých makro a mikroprvkov sa s cieľom zabezpečenia maximálnej úrody a dobrého zdravotného stavu rastlín v kombinovanom organominerálnom prípravku môže meniť podľa požiadaviek jednotlivých druhov rastlín. Na základe rozboru obsahu živín v jednotlivých častiach rastlín je možná cielenáVýluh biohumusu sa získava vylúhovaním 1 dielu biohumusu,5 až 20 dielmi vody. Alternatívne sa môžu použiť zriedené kyseliny...

Rafinačný a/alebo iónovýmenný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1762

Dátum: 04.03.1998

Autori: Šmelík Ľudovít, Bakoš Dušan, Macho Vendelín, Emerich Jozef, Čičmanec Peter, Boroška Fedor, Leitner Dušan, Huba Martin

MPK: B01J 39/24

Značky: iónovýmenný, rafinačný, materiál

Text:

...alebo nad bariérovým podlažim vytvoreným zlúčenínami vápnika, ako z páleného vápna,hydroxidu vápenatého, uhličitanu vápenalého a siranu vápenatého, zvlášt čiastočne dehydratovaného a najmä čiastočne dehydratovanej fosfosádry.Vysokopopolnaté uhlie alebo vysokopopolnatý lignit sú samé osebe prakticky tažko využiteľné na energetické účely, ale spravidla sú aspoň vhodným základom materiálu podla tohto technického riešenia. Takisto sa dajú...

Maslová nátierka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1761

Dátum: 04.03.1998

Autori: Demikát Ján, Barabáš Ján

MPK: A23C 11/04, A23C 13/14, A23C 13/00...

Značky: maslová, nátierka

Text:

...alebomůčky, alebo zo zmesi uvedených stabilizátorov, zmes po dokonalom premiešaní sa pasterizuje. Po pasterizácii sa homogenizuje a vychladí na zákvasnú teplotu. Zmes sa následnezakvasí s čistými mliekárenskými kultúrami a po dosiahnutí pHV rozmedzí 4,7 - 5,2 do zmesi sa môžu pridatĺochucujúce látky pozostávajúce z maslovej arómy, diacetylu a korenin, pri čom prídavok týchto látok nie je vyšší ako 4 kg. Sušina zmesi sa môže upraviť...

Tekutá čokoláda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1760

Dátum: 04.03.1998

Autori: Demikát Ján, Barabáš Ján

MPK: A23G 1/00

Značky: čokoláda, tekutá

Text:

...alebo kyseliny sorbovej, 32,5 kg pitnej vody a 37 kg sirupu vzniknutom po hydrolýze škrobu.Príklad 2 Tekutá čokoláda pozostávajúca z 10 kg kakaa, 29 kg cukru,0,05 kg želatiny, 0,05 kg čokoládovej arómy, 1 kg sorbamuvzniknutom po hydrolýze škrobu.Tekutá čokoláda pozostávajúca z 12 kg kakaa, 20 kg cukru,1,5 kg škrobu, 0,7 kg sorbanu draselného, 0,2 kg vanílkovej arómy, 0,5 kg kuchynskej soli, 20 kg vody a 45,1 kg sirupuvzniknutom po hydrolýze...

Spôsob merania parametrov referenčného výstrelu najmä delostreleckého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281428

Dátum: 04.03.1998

Autori: Janotka Július, Moník Zdeněk

MPK: F41G 3/00

Značky: granátu, merania, najmä, delostreleckého, parametrov, výstrelu, referenčného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Súradnice miesta výbuchu sa určia pomocou minimálne dvoch zariadení na zameriavanie súradníc výbuchov doplnených časomerným systémom, trigonometrickou metódou zo známej vzdialenosti medzi zariadeniami na zameriavanie súradníc výbuchov a nameraných uhlov trojuholníka tvoreného zariadeniami na zameriavanie súradníc výbuchov a miestom výbuchu. Čas letu strely je definovaný ako rozdiel údajov časomerných jednotiek zariadení na zameriavanie súradníc...

Termodynamický nasávací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 281424

Dátum: 04.03.1998

Autor: Paszkowska Monika

MPK: F16K 15/03, F01L 3/20

Značky: nasávací, termodynamicky, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávací termodynamický ventil schopný riadiť tok palivovej zmesi a vzduchu z karburátora do kľukovej skrine dvojtaktného motora pozostáva z dutého tela (4) umiestneného medzi prípojom (1) kľukovej skrine a prípojom (7) karburátora a z príslušne umiestnených tesnení (8, 12). Ventil obsahuje puzdro (11), ktorého koniec je umiestnený vnútri tela (4) a je zrezaný pod dopredu daným sklonom( ďalej obsahuje stenu (10), ktorá je jedným koncom zavesená...

Kvapalina na ostrekovanie automobilového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 281349

Dátum: 04.03.1998

Autori: Szabová Edita, Holub Peter

MPK: C11D 1/00, C11D 1/68

Značky: ostrekovanie, kvapalina, automobilového

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalina na ostrekovanie automobilového skla obsahuje 0,5 až 5,0 % hmotn. halogenidu horečnatého a/alebo zinočnatého, 0,02 až 0,50 % hmotn. kondenzačného produktu mastných alkoholov s etylénoxidom, 10,0 až 70,0 % hmotn. etanolu a do 100,00 % hmotn. vody. Ďalej môže obsahovať 0,5 až 2,5 % hmotn. monopropylénglykolu a stopové množstvo farbiva. Uvedeným halogenidom je chlorid a/alebo jodid a uvedeným kondenzačným produktom je kondenzačný produkt...

Spôsob anaeróbneho spracovania biomasy z výroby antibiotík a výroby aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281321

Dátum: 04.03.1998

Autori: Sýkora Miroslav, Krempa Peter, Dohányos Michal, Bošanská Monika, Zábranská Jana, Jeníček Pavel

MPK: C12P 13/04, C12P 35/00, C02F 11/02...

Značky: výroby, spôsob, antibiotik, aminokyselin, spracovania, biomasy, anaeróbneho

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob anaeróbneho spracovania biomasy z výroby antibiotík a výroby aminokyselín, ktorý spočíva v tom, že k substrátu sa následne pridáva aktivovaný zahustený kal z čistiarne odpadových vôd na dosiahnutie výslednej sušiny substrátu 5 až 15 %, substrát sa potom podrobí anaeróbnej mikrobiálnej fermentácii za vzniku bioplynu, kvapalnej zložky a zvyškov organickej hmoty.

Deriváty 5H, 10H-imidazo[1,2-a]indeno[1,2-e]pyrazin-4-ónu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281274

Dátum: 04.03.1998

Autori: Mignani Serge, Barreau Michel, Aloup Jean-claude, Damour Dominique, Genevois-borella Arielle, Hardy Jean-claude, Jimonet Patrick, Manfre Franco, Nemecek Patrick, Ribeill Yves, Audiau François

MPK: A61K 31/675, A61K 31/495, C07D 233/90...

Značky: přípravu, farmaceutický, 10h-imidazo[1,2-a]indeno[1,2-e]pyrazin-4-ónu, deriváty, obsahom, medziprodukty, přípravy, prostriedok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená -H, karboxyskupinu, alkoxykarbonylovú skupinu, skupinu -CO-NR4R5, -PO3H2 alebo CH2OH, R1 znamená skupinu -alk-NH2, -alk-NH-CO-R3, -alk-COOR4, -alk-CO-NR5R6 alebo -CO-NH-R7, R3 znamená alkylovú, fenylovú, fenylalkylovú, cykloalkylovú skupinu alebo -NR6R8, R4 a R6 znamená -H alebo alkylovú skupinu, R5 znamená -H, alkylovú, fenylovú, cykloalkylovú alebo fenylalkylovú skupinu alebo R5...

Spôsob prípravy makropórovitého silikagélu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281165

Dátum: 04.03.1998

Autori: Berek Dušan, Novák Ivan

MPK: C09D 5/28, A23L 1/059, C08J 9/00...

Značky: makropórovitého, spôsob, přípravy, silikagelu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy makropórovitého silikagélu s priemermi pórov 20 až 40 nm, rozšírením pórov úzkopórovitého silikagélu je založený na kombinovanom účinku niektorého z vodných koncentrovaných alebo nasýtených roztokov sodných, draselných, lítnych, resp. amónnych solí anorganických alebo organických kyselín, za súčasného pôsobenia hydroxidu použitého katiónu tak, aby pH zmesi bolo v rozmedzí 8 až 9. Zmes sa udržiava pri teplote varu niekoľko hodín,...

Ochranné zariadenie na teleskopické hriadele

Načítavanie...

Číslo patentu: 281007

Dátum: 04.03.1998

Autori: Kretschmer Horst, Kämpf Klaus, Adamek Wolfgang, Schott Wilhelm, Sarfert Andreas, Nienhaus Clemens, Entrup Hubert Grosse, Herchenbach Paul

MPK: A01B 71/08, F16D 3/84

Značky: hriadele, teleskopické, ochranné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zariadenie je určené na teleskopické hriadele, najmä rotujúce kĺbové hriadele (1), na pohon poľnohospodárskych náradí alebo v poľnohospodárskych náradiach. Zariadenie má dve do seba zasunuté a navzájom sa prekrývajúce a v smere ich pozdĺžnej osi (5) navzájom prestaviteľné ochranné rúrky (8, 9) z plastickej hmoty. Vonkajšia ochranná rúrka (8) má tri po obvode rozdelené dvojice rebier (13, 14), ktoré sú usporiadané vo vzájomnom odstupe a...

Zarážacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 280930

Dátum: 04.03.1998

Autori: Schedler Gerd, Mallée Rainer, Mäder Eberhard, Striebich Jürgen

MPK: F16B 13/10

Značky: kotva, zarážacia

Zhrnutie / Anotácia:

Zarážacia kotva (1) pozostáva z kovovej dutinky (2), s vnútorným závitom (4) na zaskrutkovanie skrutky, s priechodným k prednému koncu sa zužujúcim vývrtom (3) na zavedenie rozperného telesa (5) na rozopretie zarážacej kotvy. Z hľadiska zníženia výrobných nákladov sa kovová dutinka razí z plechovej doštičky a nadväzne sa zvinie do dutinky spojenej švom. Takto vyrobená kovová dutinka sa z hľadiska veľkosti vyťahovacích síl vyrovná kovovej...

Spôsob výroby L- arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280590

Dátum: 04.03.1998

Autori: Rosenberg Michal, Magdolen Peter

MPK: C13K 13/00, C12P 19/02, C07H 3/02...

Značky: spôsob, arabinózy, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob výroby je založený na tom, že prírodné hydrolyzáty surovín obsahujúce L-arabinózu v koncentrácii 2 až 30 % hmotn. sa submerzne kultivujú v prítomnosti kvasiniek vo vodnom médiu pri teplote 10 až 40 °C, hodnote pH 3,0 až 7,0, pričom L-arabinózu je možné pripraviť z vyfermentovaných médií kryštalizáciou.

Rozpínacia príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280223

Dátum: 04.03.1998

Autor: Schäffer Marc

MPK: F16B 13/06, F16B 13/04

Značky: príchytka, rozpínacia

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpínacia príchytka sa skladá z rozpínacieho puzdra (1) s väčším množstvom pozdĺžnych zárezov (4) a zo svorníka (5) so závitom, ktorý má na svojom prednom konci rozpínací kužeľ (6). Rozpínacie puzdro (1) je kvôli vylepšeniu ubíjacej zóny opatrené väčším množstvom kosákovitých vyhĺbenín (10 ,11), pričom konce (12) vyhĺbenín v smere osi ukazujú k sebe a v smere obvodu sa navzájom meandrovite presahujú na vytvorenie ohýbacích mostíkov (13). Tým...