Archív za 1997 rok

Strana 9

Bezpečnostná mechanická vložka segmentového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1546

Dátum: 09.07.1997

Autori: Varga Ján, Štofan Jozef, Crmanová Silvia, Jurkovič Dušan, Karáč Ján, Čorejová Silvia

MPK: E05B 29/08

Značky: segmentového, vložka, bezpečnostná, mechanická

Text:

...segmentmi, ktoré súosovo pokračujú do telesa,je možné nežiadúcou zručnou osobou na malej dĺžke otočnej uzatváracej vložky, tenkou planžetou 2 pozdĺžneho .otvoruotočnej uzatváracej vložky citlivo stlačiť všetky vzájomnéčelá segmentov na úroveň otočnej uzatváracej vložky ako správnym ovládacím kľúčom a -potom pootočením otočnou uzatváracou vložkou-ovládacím čelom odomknúť zámok. Taktiež možno tenkým nástrojom, napríklad odpovedajúcemu...

Bezpečnostná mechanická vložka kolíkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1545

Dátum: 09.07.1997

Autori: Čorejová Silvia, Štofan Jozef, Karáč Ján, Jurkovič Dušan, Varga Ján, Crmanová Silvia

MPK: E05B 27/06

Značky: kolíkového, mechanická, bezpečnostná, vložka

Text:

...ntelesa. Nakoľko otočná uzatváracia vložka má za vstupom ovládacieho kľúča vytvorenú len krátku sekciu vertikálnych zahĺbení s odpruženými dolnými a hornými zaisťovacími kolíkmi, ktorésúosovo pokračujú- do telesa, je možné nežiadúcou zručnou osobou na malej dĺžke otočnej uzatváracej vložky, tenkou planžetou z pozdĺžneho otvoru otočnej uzatváracej vložky citlivo stlačiť všetky -vzájomné čelá dolných a hornýchĺzaisťovacich kolikov na úroveň...

Ovládací kľúč k bezpečnostnej mechanickej vložke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1544

Dátum: 09.07.1997

Autori: Karáč Ján, Varga Ján, Štofan Jozef, Čorejová Silvia, Crmanová Silvia, Jurkovič Dušan

MPK: E05B 19/02, E05B 19/00

Značky: vložke, ovládací, bezpečnostnej, kľúč, mechanickej

Text:

...kľúč v otočnejotvoru pre ovládací kľúč. Kvôli pohodliu pri uzamykaní aodomykaní z vnútornej strany chráneného priestoru, sa kbezpečnostnej mechanickej vložke dodáva -sada dvoch kľúčov.Dlhší ovládací kľúč je určený na manipuláciu zvonka chránenéhopriestoru a kratší ovládací kľúč je určený na manipuláciu zvnútornej strany chráneného priestoru.Prehľad obrázkov na výkresoch. Technickériešenie bude bližšie objasnené pomocou výkre sov, na ktorých...

Zariadenie na usmernenie vzduchu v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1543

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/06

Značky: zariadenie, priestore, vzduchu, usmernenie

Text:

...bodu tejto výstupnej dosky smerom von lúčovite pootočené o uhol . Takto pootočené otvory spolu s regulačnou lamelou sa s výhodou používajú preto, že otáčajú privedený vystupujúci vzduch a spôsobujú zrýchlenie vzduchu, ktorý vystupuje z výpustu. To znamená, že privádzaný vzduch, a to hlavne studený sa nachádza rozptýlený vodorovne V tvare viru pod stropom miestnosti a až za chvíľu začne klesať smerom nadol. V tom spočí va značná výhoda...

Relaxačné lôžko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1542

Dátum: 09.07.1997

Autor: Bilkovič Eduard

MPK: A61G 7/057, A61G 7/047

Značky: relaxačné, lôžko

Text:

...a z druhejsady lamiel, kde lamely prvej sady sa striedajú s lamelamidruhej sady tak, že lamely prvej sady zapadajú medzi lamelydruhej sady. Naviac, lamely druhej sady sú voči lamelám prvej sady vertikálne prestaviteľné. V jednej krajnej polohe lamely prvej sady vyčnievajú nad lamelami druhej sady a V druhej krajnej polohe lamely druhej sady vyčnievajú nad lamelami prvej sady. Existuje aj neutrálna poloha, keď lamely prvej sady sú V jednej...

Pohyblivé zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1541

Dátum: 09.07.1997

Autor: Frič Vít

MPK: A63H 3/20, A63H 3/00

Značky: pohyblivé, zariadenie

Text:

...výkresu,na ktorom zazorňuje obr. 1 A kyvadlo zaťažené, obr. l B kyvadlo uvoľnené, obr. 2 C obidve kyvadlá V zaťaženom stave, obr. 2 D a E kyvadlá zeťažené a nezaťažené.Pohyvlivé zariadenie, napr. hračka, podľa obr. 2 C, D a E pozostáva zo štyroch kyvadíel A spojených kolíkmi g k telesu ł. Noha Žje v tvare časti kružnice, ktorej spodná časť dosadá na podlahu Q.Princíp pohybu pomocou kyvadla 1 s vyoseným ťažiskom spočíva v rozdielnom...

Prípravok na ošetrenie a stabilizáciu tekutých mliečnych krmív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1540

Dátum: 09.07.1997

Autori: Bílek Josef, Kukla Jiří, Tyleček Josef

MPK: A23K 3/03

Značky: ošetrenie, tekutých, mliečných, prípravok, krmiv, stabilizáciu

Text:

...spočíva v tom, že obsahuje aspoň jednu kyselinu zo súboru kyselín, ktorý zahŕňa kyselinu propionovú, kyselinu mravčiu,kyselinu octovú, kyselinu chlórovodíkovú a kyselinu fosforečnú v množstve 30,00 až 90,00 hmotnostných a ďalej sladidlo v množstve 0,001 až 0,30 hmotnostných a doplnený do 100 hmotnostných vodou.Prípravok na ošetrenie a stabilizáciu tekutých mliečnych krmív môže mať časť vody nahradenú aspoň jedným prvkom zo súboru prvkov,...

Skriňa na vháňanie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1539

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/06

Značky: vháňanie, vzduchu, skriňa

Text:

...fyzikálno hydrostatické podmienky ako vo vzťahu prstencového výpustu k telesu mriežky, je výsledný efekt regulácie množstva vzduchu vysoko účinný. Z uvedeného dôvodu sa táto skriňa ponúka predovšetkým do predajných hál, ktorých výška stropu od podlahy je väčšia ako 2,6 metra.Na predloženom príklade pripojenie dierovanej dosky k telesu skrine má druhoradý význam. Priečnik s maticou umiestnenou v pozdĺžnej osi výpustu sa pripája k dierovanej...

Požiarna klapka s aktívnou protipožiarnou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1538

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/08, F24F 11/053

Značky: požiarna, klapka, izoláciou, protipožiarnou, aktívnou

Text:

...po obvode na prvej vrstve izolácie a V mieste uzavretia listu klapky presahuje tento list klapky z každej strany v šírke rovnajúcej sa hrúbke listu klapky.Pri požiadavke požiarnej odolnosti 60 minút, je výhodné ak je plášť klapky vyhotovený z priľahlého dielu a odvráteného dielu, ktoré sú pripojené na ochranný rám a každý z nich je od tohto rámu odizolovaný izolačným rámom. Prvá vrstva protipožiarnej izolácie potom pokrýva celý vnútorný...

Pivný koncentrát a prípravky na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1537

Dátum: 09.07.1997

Autori: Baxa Stanislav, Tomášek Karol, Mráz Jan

MPK: C12C 5/00, A23L 1/185, C12F 3/06...

Značky: pivný, přípravky, báze, koncentrát

Text:

...Chuť pivného koncentrátu je výrazne horká, nie však nepríjemná, s-dobre identifikovateľným chmeľovým podtónom. Čerstvý výrobok nadobúda ustálenú akost a plne harmonický buket už krátkodobým odležaním. Pred plnením do spotrebiteľských obalov sa pivný koncentrát filtruje. Skladuje sa vo vhodných hermeticky uzavretých nádobách, chránených pred priamym slnečným žiarením, pri teplote do 20 °C. Pri použití ho možno riediť vľubovoľnom rozsahu,...

Zapojenie obvodu ovládača polohovacích systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1536

Dátum: 09.07.1997

Autor: Gajdošech Jozef

MPK: G05B 7/02, G05D 3/12

Značky: ovládača, zapojenie, systémov, obvodů, polohovacích

Text:

...ovládača s pripojením naObvod ovládača polohovacích systémov podľa obr. 1 pozostáva z obvodu l stabilizátora napätia, ktorý je jedným vstupom spojený so svorkou lg napájacieho napätia G a výstupom lá referenčného napätia 10 V pripojený na obvod g regulačného prvku. Obvod regulačného prvku 2 je výstupom lg riadiaceho napätia pripojenýna jeden vstup obvodu prepínacieho relé, ktorého jeden výstupje pripojený na svorku 1 výstupného napätia UOUT a...

Výfukový potrubný systém spaľovacieho motora, preplňovaného turbodúchadlom, na báze modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1535

Dátum: 09.07.1997

Autori: Zelezník Jozef, Polóni Marián, Prpič Ivan

MPK: F01N 7/18, F01N 7/10, F01N 5/00...

Značky: báze, systém, přeplňovaného, výfukový, turbodúchadlom, spaľovacieho, potrubný, modulu, motora

Text:

...90 mm pred vyústenim do zbemého potrubia, pričom os dýzy je voči osi zberného výfukového potrubia, ktoré má priemer D 3 90 až 130 mm, sklonená pod uhlom 0 L 20 až 60 ° a dýza ústi do zberného potrubia. Vzdialenosť x osi zberného výñikového potrubia od príruby je 90 až 300 mm. Zberné výfukové potrubie je vybavené drážkami na použitie tesniacich elementov, umožňujúcich dilatácie v smere osi zberného3 Podstata výfukového potrubného systému na...

Hlasový identifikátor elektrických stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1534

Dátum: 09.07.1997

Autor: Jedlička Ján

MPK: G10L 5/00, G10L 9/18

Značky: elektrických, hlasový, identifikátor, stavov

Text:

...signálu, binárneho čítača, digitálnej pamäťovej jednotky, riadiacej jednotky, digitálne analógového prevodníkasignál z impulzového generátora nominálnej frekvencie zvukových signálov v digitálnom vyhotovení signálu je pritom prepojený cez binárny čítač, digitálnu pamäťovú jednotku, digitálny analógový prevodník a nízkofrekvenčný zosilňovač s reproduktorom zvuku. Súčasne má riadiaca jednotka 5 pripojenými riadiacimi vstupnými signálmi...

Svietidlo banskej lampy s transpondérom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1533

Dátum: 09.07.1997

Autori: Lizoň Svatopluk, Toparz Josef

MPK: F21L 23/00, F21L 25/00, F21L 11/00...

Značky: lampy, transponderom, banskej, svietidlo

Text:

...Nový systém evidencie pomocou svietidla banskej lampy s transpondérom umožňuje presný časový prehľad o pobyte každého pracovníka v podzemí a súčasne odstraňuje neoprávnenú evidenciu, vrátane evidencie druhou osobou. Zásadnou výhodou je, že umožňuje riadiacim pracovníkom. abyziskali okamžitý prehľad o počte pracovníkov v podzemí, časový údaj o každom sfáraní, ktorý je potrebný najmä priVýhodou je taktiež umiestenie transpondéra v svietidle...

Stavebnicová kocka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1532

Dátum: 09.07.1997

Autor: Králik Peter

MPK: A63H 33/04, A63F 7/26, A63F 9/04...

Značky: stavebnicová, kocka

Text:

...Obr. 2 znázorňuje stavebnicovü kocku v čelnom pohľadea v reze. Na obr. 3 je symbolická zostava ôsmich stavebnicovýchkociek s vyznačením smerov pôsobenia sil.Príkladom uskutočnenia je stavebnicová kocka, ktorej zák ladná hmota je drevo. Do každej steny 1 stavebnicovej kocky sü pevne a rovnobežne vsadené tyčinky permanentných magnetov 2 tak, že susedný permanentný magnet 2 má navrch otočený nesühlasný pol, pričom dva permanetně magnety Ä...

Ozdobné reliéfne znaky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1531

Dátum: 09.07.1997

Autor: Bednár Peter

MPK: B44C 1/18, B44C 1/14

Značky: znaky, reliéfne, ozdobné

Text:

...patrí najmä úspo ra farebných kovov, nízka hmotnosť, zníženie materiálových a energetických nákladov, ľahká manipulácia a výborná skladovateľnost, odolnosť voči poveternostným vplyvom, čím sa dosiahne dlhá životnosť a Šetrenie životného prostredia, kvalit ný efekt povrchu reliéfu pri zachovaní nízkej ceny.Ozdobný reliéf V tvare súboru písmen má škrupinovú konštrukciu, ktorá je vytvorená z reliéfne tvarovanej pružnej fólie z plastu hrúbky...

Veľkoplošné reklamné tabule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1530

Dátum: 09.07.1997

Autori: Ščambora Igor, Čabra Ivan

MPK: G09F 15/00

Značky: velkoplošné, reklamné, tabule

Text:

Zariadenie na tvarovanie kovových rúrok za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1529

Dátum: 09.07.1997

Autori: Bachratý Štefan, Pollák Pavel, Turis Ján

MPK: B21D 9/00, B21D 15/02

Značky: zariadenie, tvarovanie, rúrok, kovových, studena

Text:

...zhodný s rozmerom vnútorného priemeru kovo vej rúrky.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie je príkladne objasnené na priloženom výkrese,kde obr. l znázorňuje vzájomnú polohu ohybníka voči ohybnicipo pretvarovaní rúry V ktorej je uložená vložka.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNetvarovaná (na obr. l nenaznačené) kovová rúrka 2, definovaného priemeru a dĺžky sa položí na úložnú plochu 5 ohybnice 3, ktorá je vymedzená veľkostnými hranami...

Mechanický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1528

Dátum: 09.07.1997

Autor: Greš Martin

MPK: B30B 9/02

Značky: mechanicky

Text:

...nedostatky odstraňuje mechanický lis pozostávajúci z vodiacej tyče, na ktorej je súvne uložený tlačný uzel, ktorý ma možnosť fikacie prostredníctvom dištanćných otvorov na vodiacej tyci do ktorých asahuje aspoň jeden dištancný kolík V alternatívnom uskutočnení. Tlačný uxol je Ťikovaný priamo distanćným kolikom. Vodiaca tyč v ďalšom uskutočnení je na svojej hornej strave rozoberateľne spojene, napríklad rýchlouzáverom s roeperným elementom....

Zmes na výrobu izolačných obalov prívodných káblov elektrických rozbušiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1527

Dátum: 09.07.1997

Autori: Weisz Alexander, Zeleňák Pavel, Kliman Norbert, Stašík Peter, Vaštják Ivan, Černošek Zdeněk

MPK: C08F 14/06

Značky: rozbušiek, prívodných, výrobu, izolačných, elektrických, káblov, obalov

Text:

...pripadne iných vodičov používaných v trhacej technike na báze mäkčeného polyvinylchloridu, podľa riešenia , ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje na 100 hmotn. dielov polyvinylchloridu 3 až 20 hmotn. dielov účinného antistatika , 3 až 40 hmotn. dielov živice s bodom topenia 40 až 120 °C znášanlivej s PVC alebo nitrilbutadiénových kaučukov a 15 až 40 hmotn. dielov zmäkčovadiel polyvinylchloridu.Ako účinné antistatikum sa použijú...

Prostriedok na protišmykovú ochranu osôb, najmä na zľadovatenom teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1526

Dátum: 09.07.1997

Autor: Sedláček Petr

MPK: A43C 15/02

Značky: protišmykovú, najmä, ochranu, prostriedok, osôb, zľadovatenom, teréne

Text:

...po dvoch až štrnástich hrotoch, ktoré sú uchytené s výhodou rozoberateľne k základovej doske.Hroty s výhodou pozostávajú z pracovnej časti o výške 3 až 15 mm a kotviacej časti o výške 4 až 10 mm, pričom pracovná část je tvorená brúseným špicom,od ktorého sa teleso hrotu rozširuje až k základni o ploche 12 až 120 mm 2, a je vybavená aspoň dvoma protiľahlými manipulačnými plôškami, pričom kotviaca čast hrotu jeTomu odpovedajú vnútorné závity...

Komutátor točivého elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1525

Dátum: 09.07.1997

Autor: Fuciman Klement

MPK: H02K 13/10, H01R 39/06

Značky: komutátor, točivého, elektrického, stroja

Text:

...hrúbka elektroizolačnej hmoty V celom priestore medzi priľahlými povrchmi puzdra ua lamiel zaisťuje optimálnu, rovnomernú a vysokú elektrickú a mechanickú pevnosť zakotvenialamiel. Tu sa úspešne aplikuje kritérium pevnosti celejsústavy podľa pevnosti jej najslabšieho článku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnmké Hešenm je zrejmé z výkresov kde na obr. 1 a 2 je časť komutátora točivého elektrického stroja V pozdĺžnom reze a na...

Bezpečnostná schránka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1524

Dátum: 09.07.1997

Autori: Mereš Branislav, Porubčan Róbert

MPK: B60R 5/00, E05G 1/00

Značky: schránka, bezpečnostná

Text:

...mieste ju spojit s držiakompripevneným k nosnej konštrukcii. p Ďalšou výhodou použitia bezpečnostnej schránky podľa tohto technickéhoriešenia je možnost uskutočniť spojenie schránky s držiakom pri uzamknutombezpečnostnou schránkou pri jej prenose.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých je znázornená bezpečnostná schránka podľa technickäm riešenia, na obr.1 nárys a bokorys bezpečnostnej schránky a na obr.2...

Západkový mechanizmus výsuvného rebríka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1523

Dátum: 09.07.1997

Autor: Ivančík Vladimír

MPK: E06C 7/06

Značky: mechanizmus, západkový, rebríka, výsuvného

Text:

...posuvnej časti výeuvného rebríka vo vertikálnej polohe a zaistenie pracovnej polohy je nevyhnutne,aby západkový mechanizmus bol uchytený na pravú a aj ľavú stojkuZápadky sú pružinou pritláčané k priečkam pevnej časti výsuvného rebríka a protismerný blokovač je osou uchytenia vyvážený tak. že v kľudovej polohe a pri pohybe pohvblivej časti rebrika smerom dole uzatvára vybranie v západke a nedovolí zasunutie zá padky do priečky pevnej časti...

Okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1522

Dátum: 09.07.1997

Autor: Soave Angiolino

MPK: E06B 3/14, E06B 3/26, E06B 1/04...

Text:

...ktorom je uloàený valček. okolo ktorého je navinutá rolovacia žalúzia. a vonkajší rám,ktorý je vybavený prvými vedeniami, v ktorých je vedená rolovacía žalúzie. a druhými vedeniami, v ktorýchje vedená siet proti komárom.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je vonkajší rám z PVC spojený s vnútornou častou, pretože tvar hliníkového vnútorného rámu presne zodpovedá tvaru vonkajšieho rámu. pričom vnútorný rám je pripevnený prostredníctvom...

Baliaci stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1521

Dátum: 09.07.1997

Autori: Petrenko Milan, Horák Petr

MPK: B65B 67/10

Značky: stroj, baliaci

Text:

...sa zvýši najmä s ohľadom na odolnosť zabaleného zväzku voči absorbovaniu vlhkosti a voči poškodeniu pri manipulácii. Nahradenie drevených paliet drevenými podložkami znižuje náklady na výrobu podkladového materiálu a podstatne znižuje nároky na skladovacie priestory. Využívanie zariadenia na balenie plechov umožňuje zvýšením stability pri stohovaní zväzkov zlepšovať pracovné podmienky pre obsluhujúci personál a týmjednoduchšiedodržiavať...

Hlboká podstielka na chov hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1520

Dátum: 09.07.1997

Autor: Škroba Václav

MPK: A01K 1/015

Značky: hlboká, zvierat, podstielka, hospodářských

Text:

...je odstránená potreba technologickej vody, sú minimalizované netechnologické procesy a je dosiahnutá požiadavka welfare prirodzených podmienok. Ďalej dochádza k zvýšeniu konverzie krmiva, zvyší sa úžitkovost a je vylúčená kontaminácia spodných vôd.Hmota výkalov sa redukuje o 80 až 90 , odstraňuje sa zápach, v stajni sa znižuje obsahčpavku o 75 až 80 . Výsledný substrát je okamžite aplikovateľný ako hnojivo, ktoré má l 2 až 20 násobnú...

Manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1519

Dátum: 09.07.1997

Autori: Petrenko Milan, Horák Petr

MPK: B65B 13/18

Značky: manipulátor

Text:

...tabúľ a uložených v stohoch. Oproti súčasnému stavu ich balenia umožňuje výrazne zvýšiť estetický vzhľad zabalených plechov. Kvalita sa zvýši najmä s ohľadom na odolnosť zabaleného zväzku voči absorbovaniu vlhkosti a voči poškodeniu pri manipulácii. Nahradenie drevených paliet drevenými podložkami znižuje náklady na výrobu podkladového materiálu a podstatne znižuje nároky na skladovacie priestory. Využívanie zariadenia na balenie plechov...

Odvíjač viazacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1518

Dátum: 09.07.1997

Autori: Petrenko Milan, Horák Petr

MPK: B65B 13/18

Značky: viazacej, odvíjač, pásky

Text:

...zabalených plechov. Kvalita sa zvýši najmä s ohľadom na odolnosť zabaleného zväzku voči absorbovaniu vlhkosti a voči poškodeniu pri manipulácii. Nahradenie drevených paliet drevenými podložkami znižuje náklady na výrobu podkladového materiálu a podstatne znižuje nároky na skladovacie priestory. Využívanie zariadenia na balenie plechov umožňuje zvýšením stability pri stohovaní zväzkov zlepšovať pracovné podmienky pre obsluhujúci personál a tým...

Stropný keramický závesný podhľad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1517

Dátum: 09.07.1997

Autori: Pekár Marian, Černušák Peter

MPK: E04C 1/39

Značky: keramický, podhlad, závěsný, stropný

Text:

...vymedzenej výške trením (na obr.1 nenaznačené) upevnená nosná tyčka §. Opačná strana nosnej tyčky § je zavesená na konzole 3 zaskrutkovanej V otvore stropu g, vyplnenom hmoždinkou g. Stenová vodiaca lišta zl je priamo upevnená na bočnú stenu l. Na jej výćnelok sa položí cez svoj okraj napr.plochá keramická platňa §. Túto platňu tvorí plošne tvarovaná keramická vrstva hrúbky 4 mm s negľazúrovaným povrchom pohľadovej strany. opačný okraj tejto...

Podložka päty koľajnice koľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1516

Dátum: 09.07.1997

Autori: Vičan Pavel, Navrátil Pavel, Joska Vladislav, Berg Karel, Fixel Jozef, Bryda Emanuel, Moravčík Milan, Kačica Ján

MPK: E01B 9/36, E01B 9/68

Značky: koľajových, podložka, tratí, kolajnice, paty

Text:

...ktoré sa opierajú o uhlové vložky obmedzujúce priečny posun koľajnice. Ale ani tento spôsob stredenia podložky v upínacom systéme nie je spoľahlivý, pretože v tratiach stále dochádza k pozdlžnemu a priečnemu posunu týchto podložiek a niektore z nich po určitej dobe prevádzky celkom opustia medzeru medzi pätou koľajnice a podvalom.J e možné konštatovať, že nedostatočná fixácia polohy podložky v upínacom systéme je znač nou nevýhodou v...

Priehradový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1515

Dátum: 09.07.1997

Autori: Švaniga Jiří, Strapko Štefan

MPK: E04C 3/09, E04C 3/08

Značky: priehradový, nosník

Text:

...alebo môže byť jeho povrch upravený dodatočne a toTechnické riešenie bližšie ilustrujú pripojené výkresy na ktorých je na obr.lb znázornený segment priehradového ncsníka s jedným pozdĺžnym prelisom, na obr.2 segment priehradového nosníka s troma pozdĺžnymi prelismi na základni pásnice a naobr. 3 schematický rez priehradovým nosnikom.Priehradový nosník pozostáva z hornej a dolnej pásnicel,l , z oceľového plechu hrúbky 1,2 mm, ktorý má...

Opaková pigmentová žltá 12 modifikovaná živicou, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281548

Dátum: 09.07.1997

Autori: Bal Kanwaljit, Tuck Brian

MPK: C09B 11/02, C09B 67/08, C09B 41/00...

Značky: přípravy, živicou, modifikovaná, pigmentová, použitie, opaková, spôsob, žltá

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy opakovej pigmentovej žltej 12 reakciou acetoacitanilidu s tetrazotovaným 3,3-dichlórbenzidínom v prítomnosti katiónaktívneho povrchovo aktívneho činidla alebo aminoxidového povrchovo aktívneho činidla. Vzniknutá suspenzia sa spracuje živicou.

Benzopyrány, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281456

Dátum: 09.07.1997

Autori: Evans John Morris, Thompson Mervyn, Morgan Helen Kate Ann, Chan Wai Ngor

MPK: C07D 311/68, A61K 31/35, C07D 405/12...

Značky: použitie, obsahom, benzopyrány, farmaceutické, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané cis a trans benzopyrány, ktoré majú substituované benzamidy na pozícii C-4 a ich použitie pri liečení a/alebo prevencii CNS chorôb.

Spôsob inaktivácie vírusov v proteínoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 281404

Dátum: 09.07.1997

Autor: Ristol Debart Pere

MPK: A61L 2/18, C12N 7/06

Značky: inaktivácie, spôsob, vírusov, proteínoch

Zhrnutie / Anotácia:

Účinný priemyselne všeobecne využiteľný spôsob inaktivácie vírusov v médiách obsahujúcich proteíny na terapeutické využitie je uskutočňovaný tak, že tieto sa inkubujú pri extrémne alkalickom pH v stabilizovanom prostredí, a to bez denaturácie alebo významného zníženia biologickej aktivity proteínov.

Spôsob čistenia a odmasťovania tuhých povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281391

Dátum: 09.07.1997

Autori: Vojček Lorant, Forgáč Roman

MPK: B08B 3/04, B01D 3/36

Značky: odmasťovania, povrchov, čistenia, spôsob, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Nestabilná emulzia nasýtených alifatických uhľovodíkov C12 až C20 vo vode vytvorená mechanickým miešaním zmesi uhľovodíky-voda v objemovom pomere 1 : 1 až 1 : 50 pri teplote 20 až 60 °C sa nanáša na čistený povrch tlakovým striekaním pri tlaku 0,1 až 0,7 MPa, pričom vyhrievanie sa uskutočňuje ohrievacími telesami zapustenými vo vodnej fáze. Nasleduje opláchnutie vodou získanou rozpadom emulzie, sušenie vzduchom pri teplote maximálne o 10 °C...

Časticová detergentná zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 281380

Dátum: 09.07.1997

Autori: Verschelling Gilbert Martin, Van Lare Cornelis Elisabeth Johannes, Houghton Mark Phillip

MPK: C11D 3/37, C11D 3/00, C11D 1/72...

Značky: detergentná, časticová

Zhrnutie / Anotácia:

Časticová detergentná zmes obsahuje organický povrchovo aktívny systém a systém detergentnej zložky, pričom organický povrchovo aktívny systém obsahuje kvapalnú etoxylovanú neiónovú povrchovo aktívnu látku v množstve najmenej 10 % hmotn. z celkovej zmesi, zmes tiež obsahuje očkovaný kopolymér z (i) polyetylénoxidu, polypropylénoxidu alebo polybutylénoxidu s (ii) vinylacetátom alebo čiastočne saponifikovaným vinylacetátom v hmotnostnom pomere...

Stereoselektívny spôsob výroby nukleozidových analógov a salicyláty nukleozidových analógov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281327

Dátum: 09.07.1997

Autori: Goodyear Michael David, Dwyer Owen, Hornby Roy, Hill Malcolm Leithead, Hallet Peter, Whitehead Andrew Jonathan

MPK: C07D 411/04, C07D 327/04

Značky: výroby, analógov, stereoselektívny, salicyláty, nukleozidových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Stereoselektívny spôsob výroby nukleozidových analógov všeobecného vzorca (I), pri ktorom sa purínová alebo pyrimidínová báza alebo jej analóg nechá reagovať s medziproduktom všeobecného vzorca (IVa) alebo (IVb), pričom reakcia s purínovou alebo pyrimidínovou bázou alebo jej analógom sa vykonáva bez pridania Lewisovej kyseliny ako katalyzátora salicyláty zlúčenín všeobecného vzorca (I). Výsledné produkty je možné použiť ako protivírusovú...

Syntetické excitačné aminokyseliny, spôsob ich prípravy, medziprodukt na ich prípravu a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281288

Dátum: 09.07.1997

Autori: Monn James Allen, Schoepp Darryle Darwin, Helton David Reed

MPK: C07D 235/02, C07C 61/12, C07C 69/74...

Značky: excitačné, medziprodukt, spôsob, obsahom, přípravu, syntetické, aminokyseliny, prostriedky, farmaceutické, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom X je (CH2)n, pričom n je 1
R2 je CO2R4 a R3 je vodík alebo R2 je vodík a R3 je CO2R4
R1 a R4 sú nezávisle vodík, C1-10alkyl, C2-10alkenyl, aryl alebo arylalkyl alebo ich farmaceuticky prijateľné soli
spôsob ich prípravy
medziprodukt na ich prípravu a farmaceutický prostriedok s ich obsahom.

Vykurovacia komora na pevný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281146

Dátum: 09.07.1997

Autori: Werdinig Helmut, Unverzagt Karlheinz, Herm Hartmut, May Karl

MPK: F27B 7/04, C10B 1/10, F28D 11/04...

Značky: komora, pevný, vykurovacia, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora (8) je otáčavá okolo svojej pozdĺžnej osi (10) a má viac vzájomne rovnobežne umiestnených vykurovacích rúrok (12). Pevný odpad (A), ktorý je pri otáčaní unášaný hore, sa môže od vykurovacích rúrok (12) uvoľniť a pri náraze na vykurovacie rúrky (12), ktoré sa nachádzajú pod ním, spôsobiť ich poškodenie. Preto sú na vykurovacích rúrkach (12) umiestnené odrazové korýtka (26).