Archív za 1991 rok

Strana 16

Posúvačový uzáver výtokového otvoru na dne lejacej panvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281048

Dátum: 15.09.1991

Autori: Schönbrenner Wolfgang, Osborg-schmitz Jürgen, Lothmann Josef

MPK: B22D 41/22, B22D 41/38

Značky: lejacej, výtokového, uzáver, panvy, otvorů, posúvačový

Zhrnutie / Anotácia:

Posúvačový uzáver výtokového otvoru na dne lejacej panvy je tvorený montážnou doskou (10), pripevnenou na dno lejacej panvy, ku ktorej prilieha čelná doska (13) vybavená otvorom (11) na výtok taveniny a posúvačovou doskou (12), pritlačovanou pružne k čelnej doske (10) a posuvnou s nosným telesom (15) v ráme (16), uloženom otočne v nosnom strmeni (17) okolo prvej osi (18) natáčania. Strmeň (17) je spojený s montážnou doskou (10) otočne okolo...

Zariadenie na miesenie a homogenizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280769

Dátum: 15.09.1991

Autori: Gmür Bruno, Naef Peter, Weibel Roman

MPK: G01G 19/22, G01G 11/08

Značky: zariadenie, homogenizáciu, miesenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z dávkovacieho zariadenia, ktorého výstup je spojený so vstupným priestorom (8) miesenia. Dávkovacie zariadenie je tvorené aspoň dvoma dávkovacími váhami (4) a vážiacim zariadením. Aspoň jedna dávkovacia váha (4) je vytvorená ako diferenciálny prietokový regulátor (6), na ktorého dávkovaciu váhu (4) s rúrkovým prierezom nadväzuje závitovkový vyhrnovač (25), tvorený závitovkovým vyhrnovacím dávkovačom (5). Vstup každej...

Spôsob korekcie a optimalizácie zloženia potravy s cieľom zvýšiť denný prírastok zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 280726

Dátum: 15.09.1991

Autori: Martinsson Kjell, Lönnroth Ivar, Lange Stefan, Göransson Leif

MPK: A23K 1/16, A23K 1/00, A61K 31/195...

Značky: prírastok, optimalizácie, spôsob, korekcie, denný, zloženia, potravy, zvýšiť, zvierat, cieľom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob korekcie a optimalizácie zloženia potravy s cieľom zvýšiť denný prírastok zvierat sa uskutočňuje tak, že sa do potravy pridáva aspoň jeden materiál vybraný zo skupiny zahŕňajúcej sacharidy, sacharidové alkoholy, aminokyseliny a amidy tak, že 1,0 ml krvi zvieraťa bude obsahovať aspoň 0,5 jednotiek takých lektínov, ktoré v 0,15M chloride sodnom a 0,05M fosfátovom sodnom tlmivom roztoku a pri pH 7 sa budú pripájať s vysokou afinitou k...

Česací element, najmä ihla alebo pílovitý výlisok, na spriadacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280434

Dátum: 15.09.1991

Autor: Egerer Josef

MPK: D01G 19/22, D01G 19/28, D01G 19/10...

Značky: stroje, spriadacie, výlisok, pílovitý, element, najmä, česací

Zhrnutie / Anotácia:

Pri česacom elemente, najmä ihly (1), alebo pílovitého výlisku (13) na spriadacie stroje je na docielenie čistenia medzier medzi česacími elementmi (1, 13) a tým na dosahovanie oveľa zlepšeného výkonu česania česací element (1, 13), vybavený aspoň jedným vzduchovým kanálom (8) rozkladajúcim sa od upevňovacej časti v smere k oblasti špičky (3) v tvare vlisu (4) uskutočnenom v česacom elemente (1, 13).

Zmesi hnacích plynov a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280426

Dátum: 15.09.1991

Autori: Daab Ottfried, Weil Hans-hermann

MPK: A61K 9/72, C09K 3/30

Značky: hnacích, farmaceutické, prostriedky, zmesí, plynov, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zmesi hnacích plynov s obsahom dvoch alebo väčšieho počtu zložiek, z ktorých najmenej jedna zložka je čiastočne fluorovaný nižší alkán. Tieto zmesi hnacích plynov je možné použiť na výrobu farmaceutických prostriedkov aerosólového typu.

Hydraulický mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 280370

Dátum: 15.09.1991

Autori: Lemaire Gilles, Beeson Douglas

MPK: F03C 1/24, F04B 1/04, F03C 1/04...

Značky: mechanizmus, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický mechanizmus, motor alebo čerpadlo obsahuje vačku (3), blok (8) uložený otáčavo vzhľadom na vačku (3), skupinu valcov (10) vytvorených v bloku (8), skupinu piestov (11) uložených každý klzne vnútri jedného valca (10) v smere osi (26) posunu piesta, skupinu valčekov (23) na valivé opretie piestov (11) na vačke (3), pričom každý valček je uložený na jednom pieste (10) otáčavo okolo osi (25) valčeka (23), kolmej na os (26) posunu piesta...

Samočinný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 280250

Dátum: 15.09.1991

Autori: Orzechowski Jürgen, Ostermann Werner

MPK: H01H 73/18, H01H 9/34

Značky: samočinný, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný spínač je usporiadaný v skrini (1) vyhotovenej z izolačného materiálu a obsahujúcej kontaktné ústrojenstvo (5) a spínací mechanizmus (2), so zhášacou komôrkou (3) v skrini (1), ktorá má predkomôrkový priestor (3c) upravený vedľa kontaktného ústrojenstva (5), a s pomocnými prostriedkami na zavedenie spínacieho oblúka z kontaktného ústrojenstva (5) do oblasti (4) zhášania oblúka. V predkomôrkovom priestore (3c) na aspoň jednej z...

Monoméry a neutrálne, hydrofilné kopolyméry na báze alfa, gama-diaminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280090

Dátum: 15.09.1991

Autori: Kotva Rudolf, Metalová Marie, Rypáček František

MPK: C07D 413/06, C08G 69/08

Značky: hydrofilné, gama-diaminokyselín, neutrálne, alfa, báze, monomery, kopolymery

Zhrnutie / Anotácia:

Monoméry na báze alfa,omega-diaminokyselín so všeobecným vzorcom (A), kde n = 2 - 4, ďalej polyméry na báze alfa,omega-diaminokyselín, ktorých štruktúra sa skladá zo štruktúrnych jednotiek A' a B' so všeobecným vzorcom (I), kde a a b sú molárne zlomky štruktúrnych jednotiek A' a B', pričom a je väčšie ako 0 a menšie ako 1, výhodne v rozmedzí 0 až 0,8, pričom a + b = 1, n je v rozmedzí 2 až 4, m je 1 alebo 2 a R je alkyl vybratý zo skupiny...

2,4,8-Trisubstituované-4,5-dihydro-5-oxo- 3H,6H- 1,4,5a,8a-tetraazaacenaftylen-3-óny, spôsob ich výroby a nootropické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279997

Dátum: 15.09.1991

Autori: Epstein Joseph William, Tseng Shin Shyong, Levin Jeremy Ian

MPK: A61K 31/505, C07D 487/16

Značky: 1,4,5a,8a-tetraazaacenaftylen-3-óny, 3h,6h, 2,4,8-trisubstituované-4,5-dihydro-5-oxo, prostriedky, nootropické, báze, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 2,4,8-trisubstituované-4,5-dihydro-5-oxo-3H,6H-1,4,5a,8a- tetraazaacenaftylen-3-óny so všeobecným vzorcom (III'), kde R1 predstavuje atóm vodíka, alkylskupinu obsahujúcu 1 až 10 atómov uhlíka, karboxamidometylskupinu, 4-chlórfenylskupinu, benzylskupinu alebo (4-nitrofenyl)metylskupinu, R2 a R3 predstavujú atóm vodíka alebo alkylskupinu obsahujúcu 1 až 3 atómy uhlíka, R4 predstavuje 3-pyridyl-skupinu alebo (R6, R7)-substituovanú...

Pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 279848

Dátum: 15.09.1991

Autori: Plath Ernst-dieter, Cottenceau Rémi

MPK: D04B 15/34, D04B 15/32

Značky: stroj, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Pletací stroj má lôžko s posuvne uloženými pletacími prostriedkami, ktoré majú najmenej jedno pracovné kolienko a najmenej jedno výkyvné riadiace kolienko a so vzorovacím zariadením, ktoré obsahuje zámku a voliaci mechanizmus. Zámka obsahuje nad sebou ležiace zámkové diely, vymedzujúce pletaciu, príchytovú a nepletaciu dráhu na pracovné a riadiace kolienko. Voliaci mechanizmus obsahuje prvý (42) a druhý (43) riadiaci prostriedok, pričom zámka...

Zariadenie na variabilné pripojenie vzduchotlakových brzd prívesu, alebo návesu k ťažnému stroju

Načítavanie...

Číslo patentu: 279587

Dátum: 15.09.1991

Autori: Urbánek Henrich, Šedaj Miloš

MPK: B60T 17/00, B60T 15/02

Značky: tažnému, zariadenie, variabilné, pripojenie, vzduchotlakových, strojů, přívěsů, návěsu

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdič (10), v ktorého ovládacom priestore (31) je posuvne uložený, odpružený vodiaci piest (17), spojený s trubicovým vypúšťačom (8), ktorého jeden koniec ústi do odvzdušneného priestoru (32) a druhý zasahuje do pracovného priestoru klapky (12) na oddeľovanie vstupného priestoru (14), napojeného cez plniacu hlavicu (16) na vzduchojem (21), od výstupného priestoru (18), napojeného na druhú spojovaciu hlavicu (15), je ovládacím priestorom (31)...

Ohňovzdorné sklo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279583

Dátum: 15.09.1991

Autori: Holzer Gerhard, Gelderie Udo

MPK: E06B 5/16, B32B 17/10, C03B 27/06...

Značky: ohňovzdorné, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Ohňovzdorné sklo z najmenej dvoch paralelne a vo vzájomnej vzdialenosti usporiadaných sklenených dosiek, medzi ktorými sa nachádza vrstva z hydrogélu, ktorého vodná fáza obsahuje rozpustnú soľ, kde pevná fáza hydrogélu pozostáva z polymerizovanej zlúčeniny 2-hydroxy-3-metakryloxypropyltrimetylamoniumchloridu vzorca (I).

Pripevňovací element

Načítavanie...

Číslo patentu: 279513

Dátum: 13.08.1991

Autor: Branemark Per-ingvar

MPK: A61F 2/30, A61F 2/42

Značky: element, připevňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Pripevňovací element (4) vo forme valcového puzdra má vonkajší závit na zaskrutkovanie do kosti (2) na upevnenie kĺbového elementu (1) na jeho spojovacom konci (13). Pripevňovací element (4) je aspoň čiastočne dutý a je vybavený zárezmi (8, 9), ktoré majú rezné hrany rozkladajúca sa od jeho otvoreného vloženého konca (7) ku kĺbovému elementu (1). Má povrch, ktorý môže aspoň čiastočne zrásť s tkanivom kosti (2) na uskutočnenie permanentného...

Zariadenie na rezací horák

Načítavanie...

Číslo patentu: 279356

Dátum: 13.08.1991

Autori: Myers Robert, Yagiela Anthony

MPK: B05B 7/08, B05B 7/06

Značky: zariadenie, řezací, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (100) je určené na vstrekovanie rozprašovanej zmesi do prúdu plynu. Skladá sa z krídlového telesa s nábežnou hranou o veľkom polomere zakrivenia a s odtokovou hranou (18) o malom polomere zakrivenia. Odtokovou hranou (18) krídlového telesa prechádza dýza, ktorá je koncentricky obklopená gondolou (8), usmerňujúcou prúdenie ochranného plynu z vnútra krídlového telesa okolo dýzy. Tekuté médium, ktoré má byť rozprašované rozprašovacím...

Biomasa na výrobu vírus/vírus antigénu jej použitie a spôsob výroby vírus/vírus antigénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279200

Dátum: 13.08.1991

Autori: Eibl Johann, Mundt Wolfgang, Wöhrer Wilfried, Dorner Friedrich

MPK: A61K 39/12, C12N 5/06

Značky: použitie, spôsob, výrobu, výroby, biomasa, antigenů

Zhrnutie / Anotácia:

Biomasa na výrobu vírus/vírus antigénu pozostáva z bunkových agregátov s priemerom medzi 100 mikrometrov až 1000 mikrometrov, v suspenzii v kultivačnom médiu má vysokú metabolickú aktivitu a je infikovaná vírusom. Uvedená biomasa je vhodná na veľkoprevádzkovú výrobu čistého vírus/vírus antigénu a hlavne sa hodí na výrobu FSME vírus/vírus antigénu.

Držiak ampulky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279126

Dátum: 13.08.1991

Autori: Griffin Christopher John, O' Brien Gerard Michael, Verebelyi Nicholas Béla, Ogden Brian Leslie

MPK: A61J 1/16, B67B 7/00

Značky: ampulky, držiak

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak ampulky, predovšetkým sklenenej ampulky, ktorá pozostáva zo základného telesa, hlavy a medziľahlého zúženia alebo krčka (9) na rozlomenie, je vytvorený vo forme puzdra s telovou časťou (1), tvarovanou na vsunutie základného telesa ampulky (7), a hlavovou časťou (2), tvarovanou na vsunutie hlavy ampulky (7), pričom telová časť (1) a hlavová časť (2) sú spojené kĺbovou časťou (3). V základni (14) telovej časti (1) je vytvorený otvor (6) na...

Ťažná stolica na bezhrotové ťahanie rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 279049

Dátum: 13.08.1991

Autor: Vonka Vladimír

MPK: B21C 1/22

Značky: ťahanie, bezhrotové, stolica, tažná

Zhrnutie / Anotácia:

Ťažná stolica obsahuje jednosmerný reverzný pohon s dvojicou nekonečných reťazí (11, 15), prievlakový kozlík (5), ťažný vozík (10), čeľusťový blok (13) s ťažnými čeľusťami (14) a tŕňové tyče (17). V prievlakovom kozlíku (5) je umiestnený pevný zatlačovací blok (3). Na vedení (7) v prievlakovom kozlíku (5) je uložená posuvná prievlaková doska (6), odpružená pružinami (8). Čeľusťový blok (13) ťažného vozíka (10) s dvojicou zatlačovacích reťazí...

Pojazdné zariadenie na rozdeľovanie a profilovanie štrkového koľajového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278991

Dátum: 13.08.1991

Autor: Brém Jaroslav

MPK: E01B 27/02, E01B 27/00

Značky: zariadenie, profilovanie, koľajového, štrkového, pojazdné, rozdeľovanie, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je opatrené pluhovým ústrojenstvom (8), uloženým výškovo nastaviteľne na ráme (4) medzi nápravami (2, 3) a opatreným aspoň tunelovými krytmi (12), prekrývajúcimi koľajnice (1). Ďalej je opatrené dvoma pármi priečnych dosák (14), ktoré sú uložené nad tunelovými krytmi (12) šikmo na os koľaje a upevnenými k základovej doske (15), a vodiacimi doskami (16), uloženými v strednej časti medzi koľajnicami (1). Každá z vodiacich dosák (16),...

Elektróda zapaľovacích sviečok a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278875

Dátum: 13.08.1991

Autori: Hubert Hans, Pohl Klaus-dieter, Brendick Volker, Treiber Juergen, Noack Rainer, Frank Willi

MPK: H01T 13/39, H01T 21/02

Značky: spôsob, zapalovacích, sviečok, elektroda, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zaisťuje výrobu zapaľovacích sviečok na spaľovacie motory s dlhou životnosťou. Elektróda (16) zapaľovacej sviečky (10) je zložená z viacerých východiskových častí, a to z východiskovej časti plášťa (31') odolného proti korózii, z východiskovej časti jadra (33') s vysokou tepelnou vodivosťou a z východiskovej časti oblasti (32') odolnej proti opaľovaniu. Tieto východiskové časti sa spoločne pretlačia na polotovar elektródy, ktorý sa...

Spôsob výroby izolačného systému vinutia elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278813

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schorm Josef

MPK: H02K 3/30, H02K 3/32

Značky: elektrického, stroja, výroby, izolačného, systému, spôsob, vinutia

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutie vybavené na svojom povrchu elektricky odolnou vrstvou je vložené s vôľou do radiálne prebiehajúcej otvorenej drážky elektrického stroja, pričom medzera medzi povrchom vinutia a stenou drážky sa aspoň sčasti vyplní vrstvou tepelne expanzného laminátu, obsahujúceho plastové spojivo s priestorovo neusporiadane rozptýlenými, pružne stlačenými štaplovými vláknami, držanými v stlačenom stave spevnením spojiva stvrdnutím za teploty nižšej ako...

Spôsob výroby mechanickej energie a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278798

Dátum: 13.08.1991

Autori: Blomen Leo Jozef Maria Johannes, Hendriks Rudolf, Ankersmit Jan

MPK: F02C 3/30, F02C 3/20

Značky: spôsob, výroby, energie, vykonávanie, mechanickej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Východiskové palivo, privedené prívodným vedením (18), sa necháva endotermickou reakciou zreagovať v reaktore (7) na premenené palivo s vyššou absolútnou výhrevnosťou. Vykurovanie reaktora (7) sa vykonáva pri zužitkovaní tepla spalín zo spaľovania nepriamou výmenou tepla. Spaľovanie paliva prebieha v dvoch stupňoch. Horúce plynné spaliny vytvorené v prvom stupni prvej spaľovacej komory (5) a obsahujúce vysoký prebytok vzduchu sa po čiastočnom...

Deliteľná nádoba, najmä kartón na fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: 278769

Dátum: 13.08.1991

Autor: Umiker Hans

MPK: B65D 25/32, B65D 21/02

Značky: fľaše, nádoba, kartón, najmä, dělitelná

Zhrnutie / Anotácia:

Deliteľná nádoba pozostáva z dvoch polovíc (3, 4) kartónu s nosnými držadlami (6, 7) na uzamknutie a uvoľnenie polovíc (3, 4) kartónu prostredníctvom zamykacích elementov. V každej polovici (3, 4) kartónu je posuvne uložené jedno nosné držadlo (6, 7) na zasunutie do polovice (3, 4) kartónu. Nosné držadlá (6, 7) sú v poloviciach (3, 4) kartónu uložené priamočiaro posuvne vo vertikálnom smere. Nosné držadlá (6, 7) sú posuvne uložené v dutých...

Spôsob výroby perličiek s obsahom farmaceuticky účinnej látky, majúcej nedefinovanú kryštalizačnú teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278757

Dátum: 13.08.1991

Autori: Statiotis Eraclis, Labourt-ibarre Pierre, Deleuil Michel, Rona Robert

MPK: A61K 9/16

Značky: účinnej, látky, obsahom, teplotu, kryštalizačnú, spôsob, farmaceutický, nedefinovanú, perličiek, majúcej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby perličiek s obsahom farmaceuticky účinnej látky, majúcej nedefinovanú kryštalizačnú teplotu, najmä s obsahom kyseliny 2-(3-benzoylfenyl)propiónovej spočíva v tom, že sa v roztavenom stave zmieša farmaceuticky účinná látka, majúca nedefinovanú kryštalizačnú teplotu, s farmaceutickou pomocnou látkou priaznivo ovplyvňujúcou stuhnutie uvedenej farmaceuticky účinnej látky, zvolenou z množiny zahŕňajúcej mastné alkoholy, mastné...

Prevádzacie ústrojenstvo strojov s plynulým formovaním výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278693

Dátum: 13.08.1991

Autor: Gödtner Werner

MPK: B21J 13/08

Značky: ústrojenstvo, formovaním, výrobkov, plynulým, prevádzacie, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené aspoň jedným prevádzacím nosníkom (2), čeľusťami chápadla (9, 10 11, 12 13, 14), prvou podperou (16, 17 18, 19 20,21) čeľustí chápadla (9, 10 11, 12 13, 14), pružinou (43), riadiacim orgánom, druhou podperou (22, 23 24, 25 26, 27) čeľustí chápadla (9, 10 11, 12 13, 14) a vodiacimi prostriedkami. Prevádzací nosník (2) je usporiadaný vratne pohyblivo medzi upínacou polohou (3, 4, 5) a odovzdávacou polohou (59), čeľuste...

Zariadenie na spriadanie štaplových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 278663

Dátum: 13.08.1991

Autor: Popel Jiří

MPK: D01H 4/16, D01H 4/04

Značky: vláken, spriadanie, staplových, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje osamostatňovacie ústrojenstvo (1) s dopravným kanálom (15) osamostatnených jednotlivých vláken (57), spriadacie ústrojenstvo (3) s pohyblivým vzduch prepúšťajúcim nosičom (22) vláken (57), pri ktorom vyúsťuje štrbinou šikmý dopravný kanál (2), a odťahové ústrojenstvo (5). V oblasti najväčšieho priblíženia štrbiny šikmého dopravného kanála (2) a povrchu vzduch prepúšťajúceho nosiča (22) jednotlivých vláken (57) je v rotačnom...

Spôsob hasenia vápna obsiahnutého v popolčeku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278601

Dátum: 13.08.1991

Autori: Blondin Jacques, Baalbaki Oussama

MPK: C04B 2/04

Značky: hasenia, obsiahnutého, spôsob, vápna, popolčeku

Zhrnutie / Anotácia:

Vykoná sa predhydratácia popolčeka studenou vodou, potom sa takto predhydratovaná zmes spracuje v nádobe pod tlakom nasýtenej alebo prehriatej pary pri teplote 130 až 250 °C. Tento spôsob sa môže použiť na všetky produkty obsahujúce nehasené vápno určené na uhasenie.

Spôsob úpravy polyetylénglykolu na kapilárne elektroforetické techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278587

Dátum: 13.08.1991

Autori: Zelenský Imrich, Cvengroš Ján, Kaniansky Dušan

MPK: C07C 29/74, G01N 27/26, C07C 29/80...

Značky: elektroforetické, kapilárne, spôsob, úpravy, polyetylénglykolu, techniky

Zhrnutie / Anotácia:

Polyetylénglykol s polymeračným stupňom 2 až 10 sa podrobí destilácii v tenkom stieranom filme pri teplote 170 až 250 °C a tlaku 1 až 100 Pa a destilát sa následne zmieša so zmesou katexu a anexu styrén-divinylbenzénového typu v pomere 100 : 1 až 10 : 1 objemovo pri teplote 15 až 40 °C a po 1 až 24 hodinách sa polyetylénglykol oddelí od ionexov filtráciou alebo odstredením. Takto upravený polyetylénglykol je vhodný na prípravu roztokov na...

Spojenie dvoch viacnápravových podvozkov do skupiny podvozkov koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278515

Dátum: 13.08.1991

Autori: Fiedler Eberhard, Büdenbender Herbert, Lohmann Alfred, Ahlborn Günter

MPK: B61F 5/26, B61F 5/00, B61F 5/30...

Značky: dvoch, vozidla, spojenie, skupiny, viacnápravových, podvozkov, koľajového

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spojení dvoch viacnápravových podvozkov do skupiny podvozkov koľajového vozidla s hlboko upraveným úložným mostom (10), je každý podvozok s úložným mostom (10) spojený iba prostredníctvom nosného listového pera (6), upraveného bočne pred každou postrannicou (1) v pozdĺžnom smere, a prostredníctvom článkového závesu (9). Podvozky sú navzájom spojené spojovacím nosníkom (13), usporiadaným v pozdĺžnom smere podvozkov a kĺbovo na nich uloženým,...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278489

Dátum: 13.08.1991

Autori: Lohmann Alfred, Büdenbender Herbert, Ahlborn Günter

MPK: B61F 5/06, B61F 5/14, B61F 5/00...

Značky: koľajových, vozidiel, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel s hlboko upraveným ložným mostom sa skladá z aspoň dvoch dvojkolesí (4) s malou vzdialenosťou náprav a z rámu podvozka, ktorý sa skladá z postranníc (1) a priečnikov (2), upravených vždy medzi dvoma nápravami. Dvojkolesia (4) sú v ráme podvozka upnuté prostredníctvom nápravových ložísk (3) a podvozok je s rámom vozňa spojený prostredníctvom nosnej listovej pružnice (10), upravenej bočne a v pozdĺžnom smere, a...

Valcový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278260

Dátum: 13.08.1991

Autor: Eizen Noach

MPK: E05B 29/04

Značky: zámok, válcový

Zhrnutie / Anotácia:

Valcový zámok s telesom a v ňom otočne usporiadanou vložkou je konštruovaný tak, že v telese sú vytvorené prvé komôrky (14), zatiaľ čo vložka obsahuje druhé komôrky (16), ktoré sú v prvej polohe natočenia vložky voči telesu usporiadané súosovo s príslušnými prvými komôrkami (14), pričom v každej prvej komôrke (14) je usporiadaná prvá viacprvková zostava (40) a v každej druhej komôrke (16) je usporiadaná druhá viacprvková zostava (30). Pritom...

Zariadenie na vypletanie tenisových rakiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 278235

Dátum: 13.08.1991

Autori: Bača Jozef, Bača Marek

MPK: A63B 51/14

Značky: tenisových, vypletanie, zariadenie, rakiet

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z aretujúcej a napínacej časti. Aretujúca časť je opatrená tromi prestaviteľnými elementmi (13) a jedným stabilným upínacím elementom (14) s pridržiavacou skrutkou (10) rámu hlavy rakety, vsuvnými opornými segmentami (3, 5) a napínacou skrutkou (12). Prostredníctvom podstavca (1) je aretujúca časť spojená s napínacou časťou, opatrenou voľnobežkou (6), tyčkou (7) na zmenu momentu, závažím (8) a poisťovacou skrutkou (9)...

Spôsob prípravy antracyklinónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278225

Dátum: 13.08.1991

Autori: Francalanci Franco, Candiani Ilaria, Cabri Walter, De Bernardinis Silvia

MPK: C07C 49/423, C07C 49/727

Značky: přípravy, antracyklinónov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antracyklinónov všeobecného vzorca I, kde R znamená skupinu vzorca COOR1, kde R1 znamená atóm vodíka alebo metyl, spočíva v tom, že sa v prvom stupni chráni 13-ketoskupina 4-demetyl-3-deoxydaunomycinónu spracovaním s etylénglykolom, v druhom stupni sa nechá reagovať výsledný 4-demetyl-13-dioxolanyl-7-deoxydaunomycinón so sulfonačným činidlom vzorca R'-SO2-X, v ktorom X znamená atóm halogénu alebo skupinu vzorca -O-SO2-R' a R'...

Dvojvalcová zakružovačka s vymeniteľným ohýbacím valcom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278184

Dátum: 13.08.1991

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 5/14

Značky: ohýbacím, vyměnitelným, zakružovačka, valcom, dvojvalcová

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši rýchlu výmenu ohýbacieho valca stroja za valec s iným priemerom, pričom sa účinná pracovná dĺžka valcov nemení. Ohýbací valec (1) zakružovačky má os (3) obojstranne uloženú vo výstredníkových puzdrách (5,9), ktoré sú otočne uložené v telese votknutia (4) a druhé v hlave (21) vyklápacieho ramena (10). Pootočením puzdier (5, 9) o 180 stupňov a zaistením polohy puzdier, zmení sa osová vzdialenosť valcov (1, 2) umožňujúca výmenu ohýbacieho...

Bezpečnostný pracovný stôl k dvojvalcovej zakružovačke

Načítavanie...

Číslo patentu: 278183

Dátum: 13.08.1991

Autori: Ružička Kamil, Ružičková Barbora

MPK: B21D 19/12

Značky: dvojvalcovej, pracovný, stôl, zakružovačke, bezpečnostný

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obmedzuje hrúbku východiskového plechu, pričom zabraňuje spusteniu stroja a výrobe nepodarkov tým, že blokuje spustenie rotačného pohybu valcov. Pracovný priestor zakružovačky je uzatvorený čelným ochranným krytom (7), horným pravouhlo zakriveným krytom (8) a spodným (9) ochranným krytom. V pracovnej polohe čelný kryt (7) spočíva na kontaktnom spínači (16) a k nemu cez kolenový kĺb (10) pripojená vertikálna časť horného krytu (8)...

Zariadenie na prenos tlakového média z pevných na otočné súčasti strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278108

Dátum: 13.08.1991

Autori: Supik Stanislav, Vojnar Vilém, Lipka Stanislav, Moldrzyk Ervín, Kavulok Gustav, Zabystrzan Oto, Tacina Jan

MPK: F15B 13/02, F16L 27/10, F16L 27/00...

Značky: media, strojov, tlakového, pevných, zariadenie, otočné, súčastí, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené najmä na hydraulické alebo pneumatické systémy manipulátorov. Pozostáva z pevnej skrine s vonkajším spojovacím hranolom na prívodný tlakový systém, ktorý je spojovacími hadicami spojený s vnútorným spojovacím hranolom na vonkajší tlakový systém otočnej súčasti stroja, pričom podstata riešenia spočíva v tom, že pevná skriňa (1) je vnútri vybavená otočne uloženým navíjacím bubnom (3) spojovacích hadíc (7). Navíjací bubon (3)...

Pojazdná miešačka, hlavne s vyprázdňovaním spätným chodom na dopravu stavebnej hmoty, hlavne betónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 277977

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schwing Gerhard

MPK: B01F 7/08, B28C 5/42

Značky: betónovej, zmesí, hmoty, dopravu, hlavne, spätným, pojazdná, stavebnej, miešačka, výprazdňováním, chodom

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná miešačka je zhotovená na dopravu stavebných hmôt, hlavne betónovej zmesi a na vyprázdňovanie spätným chodom a je vybavená na vnútornej strane steny svojho miešacieho bubna najmenej jednou plochou vyvýšeninou vo forme miešacej skrutkovice (11, 12), ktorá vedie od dna (2) miešacieho bubna (1) k jeho otvoru (3) a unášajúcu pri otáčaní miešacieho bubna (1) pri doprave a miešaní stavebnú hmotu smerom ku dnu (2), pričom vo vnútornom...