Archív za 1990 rok

Strana 82

Způsob polymerace olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268812

Dátum: 11.04.1990

Autori: Saito Noriaki, Harada Masato, Iijima Makoto

MPK: C08F 4/64

Značky: olefinu, polymerace, způsob

Text:

...atomech uhliku nebo cykloalkyl o § až 20 konoch uhliku a Wcímž se získá pevný produkt I, a takto získaný pevný produkt I se uvede do reakce se složkou C, která sestává znalogenldu titanu, který je možno vyjádřit obecným vzorcemkde X znamená atom chloru nebo bromu,R 9 znamená alkylový nebo arylový zbytek vždy o 1 až 20 atomech uhlíku neboh) vanadylhalogenldu a/nebo vanadlumhalogenldu, který je možno vyjádtít obecným vzorcemX znamená atom chloru...

Dopravní zařízení se závěsnými nosníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268811

Dátum: 11.04.1990

Autor: Schönenberger Rolf

MPK: B65G 9/00

Značky: nosníky, zařízení, dopravní, závesnými

Text:

...pro jeho zajištění proti skluzu.Natáčecí ložiska závesných táhel mohou být ve smyslu vynálezu uložena mezi vzhúru vystupujícími prodloužsními boeních sten profilu vodicího nosníku. Toto uspořádání natáeecích ložišek e tím daná možnost sklopení závesných táhel na opernou plochu vodicího nosníku umožňují, že pro vodicí nosník nemusí být použit U-profil.Příkladná provedení dopravního zařízení podle vynálezu jsou znázornena na výkresochkdezobr. 1...

Náhradní krmivový přípravek za mléko pro mláďata domácích zvířat, zvláště telata

Načítavanie...

Číslo patentu: 268810

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tihanyi Vilmos, Józsa Tibor, Kiss Anikó

MPK: A23K 1/08

Značky: krmivový, mláďata, náhradní, zvláště, přípravek, domácích, teľatá, zvířat, mléko

Text:

...sojovou moučkou, syrovátkou v prášku, rybí moučkou atd. V tomto případě se musí například Bojové boby, vhodným způsobem zpracovat. Je třeba je hydrolyzovat, protein je třeba vyloučit, což vyžaduje nákladná zařízení, a náklady na zpracování jsou vysoká. Užívá-li se syrovátky v práčku jako náhradního krmivového přípravku za mléko, je nutno syrovátku vysuěit na práäek, což je proces velmi náročný na energií, jelikož suchá substance je v...

Zařízení pro volbu jehel v okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 268809

Dátum: 11.04.1990

Autor: Casselli Fernando

MPK: D04B 15/32

Značky: stroji, zařízení, pletacím, volbu, jehel, okrouhlém

Text:

...když volicí páky l záujmov. svoji polohu přiblížení k jehelnímu válci l, když jejich operná plochy ä jsou v príslušné polovině obvodu, ve které nejsou vollcí kolénka 1, aby se při svém přibližování nesetkala s žádným odporom. Kde je to možná, je to provedeno rozdělením rozteče každého sledu výčnělků amezer na volicím bubínku lg do dvou polovičních roztečí, které proběhnou za dobu jedné otáčky jehelního válce L, ale z nichž jedna je...

Způsob regenerace použitého pracího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268808

Dátum: 11.04.1990

Autori: Becker Hans, Weiss Horst

MPK: B01D 3/14

Značky: pracího, způsob, použitého, prostředků, regenerace

Text:

...schemsticky na obrázcích l s 2. Předetavuaí obr. l Jednoduchá provedení obr. 2 provedení s použitím tepelného čerpadlaPodle obr. 1 se použitý prací proetředek přivddí potrubím 1 a plní se do středu regenerační kolony z. Kolone g je opatřenn ve epodní části topení 1 a hlavovým kondensatoren 1. Po regenersci praoího prostředku stripováním parou vystupuaící ze spodní části se prací prostředek odtehne potrubie A s zčáeti ee přivádí...

Barevná kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268807

Dátum: 11.04.1990

Autor: Loshaek Samuel

MPK: G02C 7/04

Značky: její, barevná, čočka, výroby, způsob, kontaktní

Text:

...funkční skupiny zvolené ze souboru A nebo B. Pokud polymer čoček obsahuje funkční skupiny ze souboru A a vazebný polymer funkční skupiny ze souboru B a naopak, může se polymer čoček svázat s pojivovým polymerem při mo. Pokud však jak polymer čoček, tak pojivový polymsr obsahují funkční skupiny z téhož souboru, například ze souboru A používá se současně sloučeniny obsahující v molekule alespoň dvě mnkční skupiny z druhého souboru. Když...

Rychlá diagnostická pomůcka pro zjištění krevní skupiny a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268806

Dátum: 11.04.1990

Autori: Szokol József, Veszely Gizella, Bánkuti Rozália, Masek István, Zsidai József

MPK: A61B 10/00

Značky: způsob, zjištění, skupiny, její, diagnostická, přípravy, krevní, rychlá, pomůcka

Text:

...se lisováním provedou prohlubně o průměru 10 až. 30 mm a hloubce 0,3 až 0,6 mm. Počet takto provedenych prohlubní v hliníkové fólii je závislý na požadoveném počtu resgencií, která mají být na nosič naneseny. Pro zkušební vzorek se provede jedna prohlubeň navíc. Vylisovnná főlie, zsstřižená na přiměřenou velikost, pasivovaná elektrolytem při teplotě 90 °C, to jest ponořena do lázně hydroxidu Liraselného nebo jináho elektrolytu, o teplotě 90...

Způsob provádění integrální zkoušky těsnosti, zejména tlakových komor jaderných elektráren a měřicí zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268805

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bacskó Gábor, Vöröss Lajos, Téchy Zsolt, Frigyesi Ferenc, Taubner Róbert, Katics Bála

MPK: G21C 13/06

Značky: elektráren, těsnosti, tlakových, komor, zkoušky, měřicí, jaderných, způsob, způsobu, zejména, integrální, zařízení, tohoto, provádění

Text:

...teploty, obr. 6 další výhodné provedení odměřovače teploty.Výhodné provedení měřícího zařízení k provádění způeobu podle vynálezu znázorněná na obr. i seetává z tlakové komory j, jejíž integrální zkouška těsnosti se provádí. Tlakové komora j Je spojene příváděcím potrubím g, do něhož Je zepojeno uzavírací ústrojí 5, a kompreeorem 1. V tlakové komoře ž Jeou umístěny odměřovač g tlaku (P), odměřovač z teploty (T) a odměřovač 8 vlhkosti (N),...

Herbicidní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268804

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pallos Ferenc Marcus, Gray Reed Alden

MPK: A01N 47/16, A01N 47/10

Značky: kompozice, herbicidní

Text:

...eloučenina obecného vzorce I,kde n Je cvcôanm., um nebo hnlosenallyl, n Je c,.o 6 anq 1 a n 3 Je c,.c 6 a 1 xy 1 nebo c 5-C 7 c 7 k 1 oe 1 b 1. .Výhodná Je rovněł eloučenina obecného vzorce I, kde R a R 2 Jsou nezávisle c 1-c 5 ą 1. mn. 33 Je cĺ-Oôełlbl nebo cmohom.Další výhodná oloučenina Je eloučonina obecného vzorce I, kde R a R 2 Jeou nezáviele C,-O 4 n 1 ty 1 a R 3 Je bud c,-c 4 anq 1 nebo cynonem.Ještě výhodnüJäí Je elončenina obeenáho...

Pesticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268803

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ward John Barrie, Portel Neil, Noble David, Fletton Richard Alan, Noble Hazel Mary

MPK: C12P 17/18, A01N 43/90

Značky: prostředek, pesticidní

Text:

...negypti.Sloučeniny obecného vzorce III Je tedy možno užít jako antibocika. zejména je možno je užít v zemědělství, zahradnictví a leenictví, jako pesticidy k bubení hmyzu, roztočů a nematodů. Je možno je rovněž obecně užít jako pesticidy k potlačení jakýchkolív škůdců za jiných podínek, například ve ekladech, budovách a v jiných veřejných místech nebo kdekoliv jinde, kde se mohou äkůdci vyskytovat. Sloučeniny mohou být naneseny na...

Třecí talíř spojky, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268802

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tőrőcsik László, Kovács István, Geiger Gyula

MPK: F16D 13/64

Značky: třecí, vozidla, talíř, zejména, spojky, motorová

Text:

...kotoućl É uzavřenám v operných kotoučích 1, Q jsou provedeny výřezy 33, v nichž jsou uloženy pružiny lg pro prenos kroutlcího momentu. Pružiny lg jsou tangencíálně predpjaté.CS 268802 B 2 3 U jedné pružiny iz je výřez 23 v nosnem kotoući É a v opěrných kotoučích 1, 8 del ší než v pouzdrech ł, 5. V tomto dalším výrezu lg je na konci pružiny łg uspofádán spojovací prvek, jímž je v tomto případě první rozpěrný klín ii, přičemž o opěrnou plochu...

Zařízení pro přenos energie v odsiřovací soustavě

Načítavanie...

Číslo patentu: 268801

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paikert Paul, Ruff Klemens, Suhr Ludwig

MPK: F23J 15/00

Značky: prenos, zařízení, soustavě, odsiřovací, energie

Text:

...ze 115 °C na95 °C. Teplota teplonosněho media cirkulujícího v tomto tepelném výměníku, který je z umělé hmoty, je přibližně 75 °C. Zásluhou této teplotní úrovně se v tepelném výměníku na straně surového plynu dosáhne rosněho bodu kyseliny sírová. Vznikající kyselina ćásteěně stékápo hadicích nebo trubkách, popřípadě zůstává ve směsi s popelem na těchto hadicích nebo trubkách usazena. K vyčištění trubek nebo hadic se může použít čistící voda,...

Prostředek pro regulaci růstu a vývinu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268800

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trifonov Plamen, Georgiev Georgi, Vassilev Angel, Pavlova Ana, Batschvarov Pavel, Kostadinov Kostadin

MPK: A01N 63/02

Značky: vývinu, rostlin, prostředek, růstu, regulaci

Text:

...ve volné přírodě.Tabulka 3 znázorňuje data absolutní hmotnosti vzorku semen pšenice, která byla získána při pokusu ve volně přírodě.V tabulce 4 jsou uvedene. data, která byla získána při zjištování rychlosti trensportuasímilátů z vegetační části rostlin pšeníoe, zpracované prostředkem, v blízkosti reprodukčních orgánů pomocí exogenně označené aminokyseliny (GH prolinu).Při pokusech byl použit druh raJčat Kl-istí, pěstovaných v období...

Způsob výroby kontaktů práškovou metalurgií

Načítavanie...

Číslo patentu: 268799

Dátum: 11.04.1990

Autori: Major Ernö, Gyenis László, Molnár István, Bozzay György, Bóday Ottó, György Tibor, Néveri István

MPK: H01R 13/03

Značky: výroby, metalurgii, způsob, kontaktů, práškovou

Text:

...kuličkovitá a uspořádají se v destičkovité struktuře.Toto řešení může být použito například u hlavní složky ze stříbra nebo mědi, přičemž jako přídavně látky se použije například bud některá z látek Jako nikl, molybden, wolfram,karbid wolframu, tuha, sirník molybdeničitý, kysličník titaničítý, kysličník zirkoničitý, GS 268 799 B 2 3kysličník rtutnatý, kysličník hlinitý, nebo směs nejméně ze dvou těchto látek. Dále může byt použito toto...

Polyvinylchloridová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 268798

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kotčev Hristo, Natov Miltčo, Popov Nikola, Džagarov Cvetan, Vasileva Stefanka

MPK: C08L 27/06

Značky: hmota, polyvinylchloridová

Text:

...uhličitanu vápenatého nebo epoxidovaného rcstlinněho oleje nebo směsi výše uvedených atabilizátorů), 1 až 5 hmot. dílů maziva(například směsi 0,5 až 3 hmot. dílů stearinu, 0,5 až 1,2 hmot. dílu alkylesteru dikarboxylové lqseliny a 1 až 2 hmot. dílů vosku nebo parafinu), 1 až 15 hmot. dílů uhličitanu vápenatého, 0,5 až 5 hmot. dílů barviva, matovací prísady, například 0,25 až 3 hmot. dílů oxidu titaničitého, 1 až 75 hmot. dílů...

Stroj na výrobu textilních podlahových krytin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268797

Dátum: 11.04.1990

Autori: Datschev Ljubomir, Milkov Michail

MPK: B31F 1/20, D04H 11/04

Značky: podlahových, výrobu, krytín, textilních, stroj

Text:

...držáku kliček.vynález bude blíže obJasněn podle připoJených výkresů, na nichž představuje obr. I v axonometrickám pohledu kineuatické schéma stroje, obr. 2 řez částí stroJe a obr. 3 řez A-A z obr. 2.Ve atroJi znázorněnám schánatioky na obr. 1 Je hnací hřídel g spoJen prostřednictvím rcdukčníłuo převodu § s výstupním hřirlelem . a pI-evodovým hřídelem 1(, jaj. . eey Jsou kolmé. Osy hnaoího hřídele 9 a výstupního hřídele Jsou spolu...

Způsob výroby ristomycinu A a/nebo deriváty ristomycinu vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268796

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sztaricskai Ferenc, Bognár Rezsö, Boda Zoltán, Rák Kálmán, Zajka Gabriella

MPK: C07H 15/24

Značky: deriváty, způsob, výroby, čistoty, vysoké, ristomycinu

Text:

...koncentraci (0,8 mg/ml) nejsou zjištěny žádná aslutinace. V oblasti od 0,8 až 2,0 mg/ml lze pozorovat lineární spojitost. Při koncentraci nad 2,0 DIS/lll probihají křivky dávek ve aměru k hornímu maximu hodnot. Při dalším zvýšení dávky se srážení plasmy proteínu stává stále ruěivějším faktorom. Při použití citrátu a EDTA-PRP jakosubstrátu se získají identické výsledky.Na obr. 2 je znázoměno, že se ristomycin může velni dobře použít ke...

Zařízení pro kumulaci a krokové změny pracovního rozsahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268795

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dörfel Peter, Beck Wolfgang, Meier Eberhard, Baumann Werner

MPK: B21D 7/00

Značky: rozsahu, zařízení, krokové, změny, pracovního, kumulaci

Text:

...- Cxemammecxoe npegcmaeixenue npncnocoóxeuun a coegunenum c rmóounoü Liamxnoümr.2 ~ Bug cnepxy na önon aocnpouaaexeuxsCoraacno ur.1 nogxemamax rucne xpyrnax cmann axnaunaemcn a menesoü xbnyc 6. Hocpecwnou wopuoauoro penyxwopnoro nsnrawena 1 npuaonnwcx rncoqauü Amcx 4 uepea mecmepnu 2,3. Hocpencwnou rnóouuoü onpaaxn 5, Haxoxxmeüca B rnóounom nucxe, xpyrnaa cwaxs nsrnâaemcs B coowaemcwaum c sananuum yrnou.Coenunennuü c aeonuu sancu...

Rotační jedno nebo vícebitový nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268794

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lützkendorf Detlef, Dressel Eberhard, Reinhardt Hermann, Böttger Hans Christians, Kürschner Dietmar, Oechsner Gerd-werner, Ender Gerhard

MPK: B23C 5/20

Značky: jedno, vícebitový, rotační, nástroj

Text:

...nopoónoe onncaaue ocymecmanexua uaoópeweumx.qacws çpeaepnon rouoaxn Ana wounoň oópaóomxu c npowunoaecauu uunxnnpuuecxoü mopuuB xopuyce nncwpyueuwa 1 pacnoaaraewca wuxcupynmee omnepcwue 2 cwyueuuałono nnauewpa wannu oópaaou, wwo ero nponoxsnaa oc» HSKJOHBHS x ocuapamenma xopnyca nxcmpyueñmg non yrnou óonee 0 °, npuueu Quxcupymee ownepcwue 2 na aaxxuuoů cwopoue Kopnyca uxcmpyuenwa 1 uexsme n Auauewpe. .B wmxcnpynmen ownepcwuu 2 nouemanmcs...

Způsob výroby katalyzátoru pro dehydrogenaci parafínů C3 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 268793

Dátum: 11.04.1990

Autori: Michajlov Ruslan, Kotelnikov Georgij, Patanov Viktor, Notari Bruno, Iezzi Rodolfo, Buonomo Franko

MPK: B01J 37/02

Značky: výroby, dehydrogenaci, způsob, parafinů, katalyzátoru

Text:

...no a Icaueovrse coenuaauma IVCpBMHMX ôepyw wewpaóexsuzcman CCGHSCHQMSi .11 p u u e p 5. Rawaxnsawop rowonm ananornuno upuuepy 1, omiaxo uuxpocqaepomaaxsayn 9- M 203 npoxanuaam a -reuenue 24 v na ąoanyxe npu 1000 °C.II p u u e p 6. Rawmnsamop rowoaxm auaxoruuuo npuuepy 1, omxaxo unxpoctbepounansxyn ya- X 1203 npolcamxaanw a wevenue 24 u na aoamxe upu 11.50.II p u M e p 7. Kawamasamop romoasm anaaxoruuno npuuepy l, no a xauecmae...

Planetový převod pro plynulé regulování délky zdvihu výstředníkových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268792

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hofmann Heinz, Köhler Uwe, Bringmann Hubert

MPK: B30B 1/26

Značky: převod, lisů, regulování, výstředníkových, zdvihu, plynule, délky, planetový

Text:

...odecneuuaaewcs268 792 - 2 axcuexwpncnwew excnexwpuxonoro B 318 OTHOGMTBJBHO paccmosxna nezy ocsmu ayőqawux Konec 3 M 5.Hapa unnuemapaux ayöuawux Konec 6,7 Kaxonnwcx 3 cnxau coowsercwseuao c ayőuawuu nonecou 5 H syüqawuu Konecom 8, xecwxo ycwaxonuennmu HB onopnoü meüxe 4. Hapa nnanemapnux syůqamux xonec 6,7 Hanpaanxemca ayóuawuu xoxecou 9, cnyxamxm a T 0 me apenx n Kauecmne aoauna. ayőqawoe xoneco 9 m ema onxo xecwxo ycmauonnenxoe na onopnoü...

Řídicí zařízení pro dávkování krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268791

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černov Michail, Gajsinskij Emmanuil

MPK: A01K 5/02

Značky: dávkování, krmiva, zařízení, řídící

Text:

...oprana 1 3 auexwpnuecxue uuyunncu,xowopue noncqumnnanw peaepcnaxnä cuewuux 12 nuuynscon. Ha nuxone cuewuuxa 12 noanuanwcn cmrxanu n anna queen, xomopue cxeua 13 cpaanenus cpaananaew c uuouauu, auópannmuu na áanawvune 14 ěpouwa xopnnexua. npu coananenuu oóoux qncex cxeun 13 cpanueuus nunaew curnax daoxy 9 Qopuuponanua xouaxn, uomopuü nxznuaew nocpencwnou dxoua 10 ynpaauenua nuwawanau npuaon 6 numawean 5. nocxennun uauunaem paóoławb,...

Pletený plyš, způsob a stroj na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268790

Dátum: 11.04.1990

Autor: Petkov Petko

MPK: D04B 25/06

Značky: stroj, pletený, plyš, výrobu, způsob

Text:

...u c nouomsn uemoa Maromoanenux wpmxowamxoro nnmma, npu xowopou asaansnaa mrxa na Koneunoro aannero nonoxauus nepexonmw nocneoaamenbno uepes sexy Hauecexun aanxux nunmeaux anweň, sony Hanecesua cncweuu ywovxux anweä u Aocruraew xoneuxoro nepenäero noxomeana Ana Haxeceuna BHSEJBHBX Humeü, npu aqou, coraacuo meoöpemenun, nepennue nnnmesne HKTM xauocnmca u Buaaaunamwca na Aayx cocenxux anaansnux nrnax a aaa HOCKGAOBETEHBBHX HBTGJBBHX pana...

Regulovatelný transformátor pro oblouková a plazmová zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268789

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ditler Franc, Dondyš Arkadij, Olenič Vasilij, Sazonov Viktor, Troickij Vladimir, Kalinnikov Semen, Švenc Gennadij

MPK: H01F 31/06

Značky: regulovatelný, transformátor, plazmová, oblouková, zařízení

Text:

...Hpu awom nuemaa xapaxwepucwuxa c (®mr.3) npm axnmuenxux s meqexme ncero nepmona rnpucwopax 8 mueew Hannes Haoöxonmuuñ Ana aouunaxhaoro pexmua cnapnu. Mcnonbaoaanme A 15 cnapxu odenx ecwecwnennu anemuux xapaxmepncmmx a u c (éur.3) a auaqmwensuoü mepe cauxaew ucxamenne mopuu upuaoñ woxa. Oxaxo nosumeanoe uarnumuoe puąeuenue npnsoauw K öonsmmu nedaaounuu nomepnu u uoamouy nnu uarcmoaueuun xozyxa wpancàopnawopa wpeôynmcs Aoporne M...

Způsob dodatečného reliéfního značení plášťů pneumatik a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268788

Dátum: 11.04.1990

Autori: Slavčev Todor, Petrov Konstantin, Getov Nikola, Vlkov Željazko, Todorov Panto, Vojkov Dimitr, Kirčev Mitko, Tenčev Christo

MPK: B29C 71/00

Značky: pneumatik, značení, plastů, dodatečného, způsob, reliéfního, zařízení, provádění

Text:

...Tpeöoaanuau aocnpnnsworo cnocoöa.Hpnuepnoe nnnonxexme cnocoóa aaxxnuaamcx a caenynmeu. Ouuaewća om aarpaanenuñ yuacmox nnanuamnuacxoñlmuuu non ąadpuuuo oőoauaueunuu paauepou mnau, owcwoamuh 45 no 50 uu om xpuxa oóoa. E cnyuae, ecax man yxe npoaenana uapxnpoaxa, Heoůxognuyn awopyn uapxupoaxy ocymecmsnnmw B 180 ° omuocumenbuo nepaoň, wpembn uapxupoaxy npoaonw 5 QOOOTHOCMTGÄLHO nmopoü, a uemnepwyn- n 180 ° ownocuwenhnoü mpemseň....

Laserový fluorimetrický detektor pro mikrosloupcovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 268787

Dátum: 11.04.1990

Autori: Něčajev Sergej, Belenkij Boris, Lobazov Alexandr, Mostovnikov Vasilij

MPK: G01N 30/74

Značky: laserový, detektor, mikrosloupcovou, chromatografii, fluorimetrický

Text:

...upuuoyroxanoü wopuu xaaepnoro uanyqenmn c paanouepnuu paonpenexeaueu uomuocmu no nnomanu, Amaàparna orpauuwusaew uaxcnuaxsnyn nuny noxocxx no 6 Mu, unnuMQJBHEH annaa nouocxm 1 mu. Taxuu oöpaaou, nawexmnpyeunü oómeu uoxew uzasne pevynupoaawscs om 0,25 zo 1,5 uxn. Hocneuonoxousuñ oöwan newexwopa He oonec 0,05 nan. Manyuenue Qxyopecuannwm aoaöyuaamcn uunon aoxuu 325 au H perucwpnpyewcs na nxnne gonna 550 iu. cucmeua permcmpauuu paöomaew n...

Závitořezný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268786

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chmelnickij Naum, Bojarunas Albert, Drožin Vitalij, Kuzmin Anatolij, Beljavskij

MPK: B23G 5/04

Značky: nástroj, závitorezný

Text:

...nncmpyuexw, nmmanmuñ peabóuéopunpynmne znamena-u, CBKBEHHHE c aHyn-penneü XIOBBIJXHOCTBD 060 mm, aunoxxenuuü sxcueH-rpuv-xuo ee Hepyxnoü nosepxuocmn, o r 2 u u a m m u i c a vnem, two, c nensn ynpomexm n noaumennx rrexnoxorutzuocwu xoxc-rpymuu, pe 3 b 60 ® 0 p~ xmpyzoume aaxeuexwu samom-term a anna ommnepnx nxamex c Icomaneauu Kopnycou, paeuemeuxux ogma n Apyroñ mexuu ocpaaom, uwo no Kpañneñ uepe anna na nnamex ycwanosnena c noauomuocmbn...

Sací tryska pro jednosemenný výsev semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 268785

Dátum: 11.04.1990

Autori: Severin Georg, Henkel Gerd, Walter Edgar

MPK: A01C 7/00

Značky: jednosemenný, semen, tryska, výsev, sací

Text:

...nuópacuaaewca auecme 0 xunxocwbn, Hauonaeanoñ a xnmecóopnuxe,ecnu auywpenuna nonocw nopnycaowneuaemca om paepeneaua.Ceuanpueuunx, nuenmuü 3 ocnoauou xoxycooôpaauyn éopuy, coenunex c pacnonoxennuu nan nun xuxecóopxuxou nepenycxnuu xanaaou c nuauewpou ueubmmu, ueu oróupaeuue nomwyqao ceuena. muze- n cöopuux Monew npnnnuaws pasauqnoe xouuuecwao xugxocwu, u sro Amauemp suaunmexbuo donnme anauewpa nepeuycxnoro Kanana, npuueu ou ymexsmaemca 3...

Zapojení vazební jednotky počítačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268784

Dátum: 11.04.1990

Autori: Saffer Ulrich, Kretzschmann Udo, Hübner Jörg, Nikolaizik Jürgen

MPK: G06F 11/00

Značky: jednotky, vazební, počítačů, zapojení

Text:

...aawenbnoñ casasn nr.8 Hpmmep npnmeaekus ycwpoñcmna COHDHEGHMH BBM B oóaenmneuun SEM n na n c Aononumwexbnoü268 784 - 3 QMr.l noxaauaaem ycmpoňcwao conpaxenua BB cornacno uaoůpewenmm, uowopoe cocwouw na cnenymruux OCI-IOEHHJC iĎyX-KHDJDHGĽBÍIHX YBJIOBS- onnuu snywpenunm nnmepóeücou SEM qepea Marncmpaxa 3 M RB owennnoä BB.- K auemnuun mnwepçeñcauu SEM uepea uarncmpaum sauna/auaoga E/AB 1 E/ABR. Hepaoe ynpaansnnee ycwpoñcwno 1...

Zařízení pro měření teploty tavenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268783

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šumichin Vladimir, Žukov Leonid, Litvinov Leonid

MPK: G01J 5/12, G01J 5/08

Značky: teploty, tavenín, měření, zařízení

Text:

...coepmameu caewoao, onwnqedxu caaaannun c nuponewpou, onemosog aunoanen na pyöuna c cogepxanueu xpoua s npegexax om 0,01 no 0,1 uac. n nepecwewe na wpexnaueuwnuñ nou xpona,reouewpuuecxaa oc» csewosona opuenruponana no owuomeuxn x KDHCTEJXOPPGĎMWBCKOŘ ocu C pyömna non yrnou 20-60 °, npu akou nupuuewp uuaew paöouun cnenmpaxsnnn Ananasos n npnneaax om 0,65 no 3,00 uxu. Ha qepweme uaoöpaàeno npennaraeuoe ycmponcwao, rue 1 - caewonoa, 2 -...

Zařízení pro odporové stykové svařování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268782

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dorochova Irina, Tarasov Alexandr, Licholetov Valerij, Astaškin Vladimir

MPK: B29C 65/30

Značky: svařování, odporové, termoplastů, zařízení, stykové

Text:

...HarpeaaTenb 2 n 0 nxaT K KpumKe 18 co cKonn 3 nmMMM 19 M KOAbuBHM 20 sneKTpMwecKMMM KoHTaKTaMM.ycvpoücvnu ycTaHaaAMaaeTcn a aone cBapKM TaKMM oapaaon. qroau meneaue nraapcvmn 8 Knmyxa 4 pacnmnaranmcb HanmTMa KpoMoK caapMaaenu× TepMunuacTMuHu× nMcToa 21. Ha 3 AeKTpMuemKMe KoHTaKTu 19 M 20 nonaeTcn HanapmxeHMe. M HarpeaaTenbHuMM sneMeHTaMM 14 npoMaaonMTca Harpem HurpemaTenn 2 nm neno×aMMoM TcMnepaTypu cnapKM. Hepea menesue oTnepcTMn 8 K...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268781

Dátum: 11.04.1990

Autori: Belousov Vladimir, Gostev Dmitrij, Bakanov Anatolij, Artemov Lev

MPK: F28D 7/00

Značky: výměník, tepla

Text:

...B npennTcTnyeT nonaxaumn cpanu M 3 xononuoň auHu narpysxa 12 B ropauyn sony NGTPYGKG L 3. üaeuaňxa 5. noBTOPnnma 9 oupny aaona 2. ynpomaer Texonmrmn C 6 DPKM annapara. Bapovumx B P-monaanoro npooMaa reñneTMaMpyeT saao 8 nexny oaewaüxoñ 5 MM Knxyxun 1 M onuupenena nunnnnnar oyuxumn Konneucavopa Tennouux Pacmmpenmň neranna.l. ľvsrlJlcuocsr-usursuň annapaT. rzcuuepxmumñ Koxyx v 1 pasneunmmouñ u rar-m ľLLćKJVIÚHvlFllíliäull-ił-lldñ rpyouasnañ...

Plynový chromatograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 268780

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ajrapetjan Aram

MPK: G01N 30/30

Značky: plynový, chromatograf

Text:

...ľIlJICKOJIhKY HFFVI FIĽBBHIIIůI-HAM ľťłHľlť-špłñTyFilxl MIUIMHGIKITCIHĚIKüK CTaühHOŇ Kmpnym 13 (mur. 2). Tak M annnmmemuñ uyncTBmTennHuñ anenanr 12, HTO mmaumauT m×mTMücmTebHna ynnmmaumm. TU yaeAmumnaaTcn c nemu nnnmaTmn npymmuu 14 K mapmKy 17 Hepeaoaaunnyn mwynky JH m mnny 16 m nnmumaeTcm namnenmm 3 Manmapmkonnn npucrpancrae. KurnpmelíizlĺaJluł IVIFJł Nlllllílůł 291 Fn) nrrnturvyx) l 1 Jl|)l 2 Clł-3.Y) KKJMFJFIN ľ| 5 TIMMłÉHóPüHHIJ||El...

Plužné těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 268779

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paklar Ernst, Ejman Albert, Tammets Chejki, Nugis Edvin, Tagavjalja Kaldi, Jakobson Alexandr

MPK: A01B 15/08

Značky: těleso, plužné

Text:

...nemxeumn nnacTa Hana ynmnomavn BucúTy h. M ha nyren MaMeHeHMq Mx HanpanneHMq. 310 ncymecTnnanT nunopawmnanmmn nnacrmn 8 M 9 nmKpyr mapHMpoa 1 U M onyckanuen Mx c oM×cauMeñ aonvonunw coenMuenManM 14. npm srnn Kpuno 5 npenynpexnaur npoeanMaaHMe nnacTa Ha nonenyn crnouy M ocecneHMaaeT nnannue nnMxeuMe nnacra na ornanhuoñ HDBEFXHOCTM. Ľna yBenMweHMn oóupanweanmeň cnocuoH 0 nTM oTnanaPitbull CpXHDK) -|Elľll ľF-LVJII/l 5 HEPGMESUJůTb BTIůPBÄ HYTFJM...

Zařízení pro výrobu kroužkových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268778

Dátum: 11.04.1990

Autori: Guskov Valerij, Moroz Viktor, Kozačevskij Gennadij, Bojkov Vladimir

MPK: B29D 29/08, B29L 29/00

Značky: výrobků, kroužkových, zařízení, výrobu

Text:

...chen aaroTon×M 17 c yc 1 oňcTaa.yrun Haknama Toakavean ynnpa M uwaroa nonxen Ha×onMThcn U npenenax BU-45 Ma cnenyumM× conapamenmň.Men aonbwe yron. Tůñ aoahme pnnMannHoe ycMnMe. ařpuaabuea nonaMmHuň cexrop ov Manenun M TEM oonume (npM 0 nMMa×ouoM BePTMK 8 AbHúM nepeMemeMMM Tonxavenn) panManbHuñ xan nmnsmxnmroCÉKTOPLÄ. KÚTUFNĚ HGBÓXÚÄVIM JUPI CCEIĽIIŠĽIIIHOFD CHŠITMF VISÄGAMW. PM fiTlĺľlH Pñłĺlłlíłłlln-IDG CIMĺžluůHlnúnmnnmmuuru ceKTopa...

Způsob výroby izopropenylových etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268777

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kalečic Igor, Anochina Natalja, Kuprinaja Ljudmila, Šestakov Gennadij, Taber Anatolij, Temkin Oleg

MPK: C07C 41/06, C07C 43/15

Značky: izopropenylových, etherů, výroby, způsob

Text:

...cacToaT Ma Harpeaarenn. Mcnapuregn M KaTanMTMuecKoñ Tpyakw Ms Kaapua nuanevpun 25 MM M nnMHuň 200 nn. Mermnauermnan MnM annen. MAM cnecn HeTMJaLBTMnGHa M annena, a Taxxe anMoaTMwacKMM cnMpT C.-C 2 B Bmne napua nonanr B KaTanMTMHecKy» Tpyaxy. npoaykr nPMcoenMHeHMa. mxnaxnannuň yrnekmcnnrnñ. coampaor n nnaymxy M aHaůM 3 MPyDT c nonomnn PIX. namqaa Mancperenma MnancTpMpyeTcn Hmxenpmaexsnnunn npMMepaMM. npmnwp 1. B nmnemennuň 5 TepHocTaT...

Způsob pěstování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268776

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zagorulko Nikolaj, Krasilev Petr

MPK: A01G 31/00

Značky: způsob, rostlin, pěstování

Text:

...1 IB UTIEIEEFICTVIHHM PPYHHMPVDT B GEKHMM. KDTOPHB OGPGSYDT MúlĺyilbyľJT-ÉIHIIIYJKIA. ÚÉKLIMM VIS nJlüĽTMñĽCCJľ-JIIX TFYÓ i CÚQÄIMHBHH HGZWÄUNMM TPVÓDUPÚESÚIIUM 2 l ůMĽTúMUň, COCTDWUIEVI M 3 HôľHížTñTeñblďblxi H-LICÚIIOD 3 V 4. COEJXMHEHHHX C PESGPBUñF-TÚM 5 JUPI HMTIATBHbIłÚPDŤpydax l VI OMKCMPOBBJIW REPŘBTêJWMM (JIOBFUKBTBJIM Hi OVIFKYPG HF HDKBSHHU). ŠGTBM DCNIIIBIZTBJIFIJIaIIBPGCTEHI/IH 683 ľllłiTaTłTtllbHůľlll pacTaopa JÚ MVIH V...

Estery 0/2,6 dichlórfenylamino/fenyloctové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268775

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cvetanov Christo, Zabunova Orchideja, Tanev Georgi, Petrova Ljudmila, Nikolova Milka, Ivanova Nedjalka, Ognjanova Vaska

MPK: A61K 31/235

Značky: výroby, kyseliny, estery, jejich, způsob

Text:

...HGPDBÚPD naaneumn. Cmunmwmmme C oopmynmň la. m KoTmp 0 ň P uao 3 HawaeT DH. nonywanr auanormwnun cnncmoon, npm BTÚM KOMMHQĽTUU H 3 co cpenneñ Monexynnpuuň Maccnň 1350 paauo 5.75 r (U.0 UE Mann). Buxon la nwuu 7.3 r mnm 38 TmpBTMHeCKOFD. MK~mneKTp MMeeT ×apaKTepHyn npocyů -con 1720 cm M Ďo A 500 uM Hpmnep 2. nünyHeHme ia c nonekynnnuoň Maccoñ 10500 m la c Monexynapuoň naccoñ 10300 n.m.. YB~cnnKT U àvanuue ~/łm Züünm. Cpenna Mmcnonan...

Způsob stanovení úletu popílku kotlových agregátů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268774

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fil Sergej, Ščerban Alexandr, Apuchovskij Anatolij, Prez Alexej, Zvirgze Igor, Jevsejev Michail, Platonov Vitalij, Trubicyn Konstantin

MPK: G01N 27/22

Značky: úletů, provádění, zařízení, agregátu, kotlových, způsobu, popílku, stanovení, způsob

Text:

...ccmepuanme yrnepona u anna.nm paaoTe ycTpoňcTBa nan onpeneneuma yrnepona n one ynoca cncnyer yumruaaTb. HTO oTKnaHeHMe MHTeHcnnHncTM KaAa 5 aHmü Tena Tpyaxm 1 aa rpanmueñ wnrepaana OT 1 m na 16 M/c npmsmnmr K Henonycfmnony ynenmuemn un 3 KocTn aonu. cnmxannueny K 0 pDCTb nnmmmnua mmnu wepcammMTcHmmnMucrm Kunedanmň Tena cTúnMKa 3 sa rpaHmuu mHTepoana UT 20 no 30 M/C HapymaeT BO 0 üKTmmnnnpnumm wacrmu mamu M yřaepona. Hru cHmxaeT...

Elektroda pro elektrojiskrové obrábění válcových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268773

Dátum: 11.04.1990

Autori: Heerdt Jochen, Spiess Lorenz, Kraske Ernst, Brückner Wolfgang

MPK: B23H 9/04

Značky: elektrojiskrové, výrobků, válcových, elektroda, obrábění

Text:

...Knnnnukwa anmxrpmnon cAenyeT Tax cnmauuarn npyr c npyron. HTU B HGHUĽE npmcnucoanenmn 3 neKTpona K uanxuunpanunny WEIJIBHMK) BCB BPEHFI OJIIAH M 3 nrsyx ĽZBRQBHHIIX zlpyr C JXFÍYFUM CBPHISHTIJĽI EJJIBFCFPIĚJŘIFJFJ ITIÉ-FIISHM lllltĺľľlłlĺüiłľľ Tpeayenoň mmpmnu paóoweň menu. TUK MTU cnauana no unnnny paaneneHHoMy cmrncHTy aacxwunu nonaonmrcn mnenmeñca u pacnopnxenmm HUmHOĽTb 9 onnoru ucTuuHmKa mnnynhcuora uanpmmcumm. nm npmumne OTÚFD...