Archív za 1990 rok

Strana 42

Způsob výroby nových 4´-halogenanthracyklinglykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270411

Dátum: 13.06.1990

Autori: Penco Sergio, Suarato Antonio, Guiliani Fernando, Arcamone Federico

MPK: C07H 15/24, A61K 31/70

Značky: výroby, způsob, 4´-halogenanthracyklinglykosidů, nových

Text:

...s kyselinami jsou použitelná jako protinádorové prostředky. Tyto nová sloučeniny obecného vzorce A se používaji stejným způsobem jako kmenové sloučeniny (tj. daunorubicin a doxoruoicín) k léčení různých experimentálních nádorů myší, jako je například Ll 2 lU,P 388, P 388/04 apod. Předchozími testy bylo zjištěno, že tyto nové sloučeniny jsou v mnoha případech účinnější než kmenové sloučeniny. Ddpovídajícím způsobem se tudíž predložený...

Způsob výroby biologicky aktivní látky s imunostimulačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270410

Dátum: 13.06.1990

Autori: Page Yves-marie, Vanderhoven Christine

MPK: A61K 39/02, A61K 35/74, A61K 35/66...

Značky: imunostimulačním, látky, výroby, biologicky, účinkem, způsob, aktivní

Text:

...je těžko prokazatelný, pouzdro e koncovou destíčku, která nejsou vidět. Na agaru mají dvorce lyze průměr 1 až 1,5 mm, okrouhlou íormu, pravidelne okraje, zakalený stred a klony ľ sbíhłavá. iKultivační půda obsahuje na lítr hovězí extrakt 2,5 g, pepton 4,1 g, chlorid sodný 7,0 g, zbytek redestílovaná voda.Půda se naočkuje inokulem bakterií, které jsou ve íázi exponenciálního růstu. Počáteční hustota kultury je 1.105 bakterií na ml. Inkubace...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270409

Dátum: 13.06.1990

Autori: Los Marinus, Ladner David, Cross Barrington

MPK: A01N 43/90

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...kyselín vzorce Iva a 1 v 1 a. nepříklad. acetanhydrldeu. Reakca anląvdndñ vzorce Va a Vb e příllulně aubetituoveným aminokarboxamiden neho thiokerhoxanideu zobrazený vzorce VI am lwrbauoylnikotinov 6 kyseliny vzorce VII a VIIb.zpracování takto vytvorených karbanoylnikotinových kyeelin vzorce Villa a VIIb eIasi dvěma až 10 nolarníni ekvivalenty vodného nebo vodné alkoholickeho hydroxid sed ného nebo draeelnáho, výhodně pod ochranou...

Programovatelné zařízení pro sběr měřených dat a programovatelný vyhodnocovací systém pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270408

Dátum: 13.06.1990

Autori: Serf Egyed, Beznóczky Antal, Neuwirt Katalin, Kuti Pál, Gyimesi László, Gárdos János, Szász András, Gárdos Miklós

MPK: G06F 3/05

Značky: zařízení, motorová, měřených, sběr, vozidla, programovatelné, systém, programovatelný, vyhodnocovací

Text:

...zobrazen na výkreeech, na nichž znázorňuje obr. 1 blokové schema elektronických jednotek zařízení podle vynálezu a obr. 2 výhodné zapojení ochranného obvodu paměti dat v jednotce měřsných dat. v zobrazovací jednotce a v pamäťové jsdnotce.Jak je patrno z obr. 1. je centrální mikroprocesor ł eběrné, zobrazovaní a peměřové jednotky 3 datovou a edresovou sběrnicí 3 spojen jednosměrně, popřípadě dvoueměrně se vstupní jednotkou 5. v tomto případě s...

Způsob výroby trichlormethylkarbinolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270407

Dátum: 13.06.1990

Autori: Schler István, Székely István, Szelestei Miklós, Vidra László, Soós Rudolf, Nemes Jószef

MPK: C07C 33/40

Značky: způsob, výroby, trichlormethylkarbinolů

Text:

...v prakticky kventitetivnim výtěžku odpovidejici l,l.l-tr 1 chlor-4-methylpenten-Zfol obecneho vzorce I. vhodným ketslyzůtorem pro evrchu uvedený typ reakce tedy neni katelyzdtor typu Lewieovy kyseliny jako přijemco elsktronů. nýbrž zoeedite, neutrdlni neho kyeeld slouäeniny trojveznáho železa nebo komplexy dvojvoznáho železa nebo odpovidojici soliJe třeba zdoraznit. že ee z chlorelu o hexahydratu-chloridu železitoho v průběhu reakce vytváří...

Zařízení pro reprodukci televizního složeného obrazového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270406

Dátum: 13.06.1990

Autor: Powers Kerns Harrington

MPK: H04N 9/12

Značky: složeného, televizního, signálu, zařízení, obrazového, reprodukci

Text:

...přepínač 33 neboli elektronické hradlo první řízaný soíneč 353, pripojený k výetupům první e druhá podjednotky gg a gg pro koapreei řádkn pr selektivní přípojování každé z nich k výetupu prvního číslícově analogováho převodnítu 25. Podobne druhý řízený epíneč 33 třípőlováho dvoupolohováho přepínače 33 je uepoŕàdán pro přípojování výetupů třetí e pátá podjednotky 35 a gg pro kompreeí řádkó etřídnvě k druhemu číelícově enalogovámu...

Regulační zařízení pro přívod spojitého pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270405

Dátum: 13.06.1990

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: B26D 1/00

Značky: přívod, regulační, zařízení, spojitého, pásu

Text:

...motnrem gł, od něhož se může odvozovat pohyb ostatních částí stroje, k němuž je regulační zařízení podle vynálezu připevněno.Vprevo od svislé oey 3 § jsou umístěny aymetricky enalogické součástí. které jsouoznačený stejnými vztehovými značkemi s búrkou. Hnsci hřidel 53 g poháni rozne pohyblivé součásti etroje, nspřikled beliciho stroje na cigerety. Ke hnacimu hřideli 32 je připojeno převodni jednotke g otáčok na knitočtovs eignúly (obr. 2),...

Způsob výroby oceli z pevných kovových složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270404

Dátum: 13.06.1990

Autori: Brotzmann Karl, Bogdany Von Ludwig

MPK: C21C 5/34

Značky: pevných, kovových, oceli, výroby, způsob, složek

Text:

...podstate je podle vynálezu v tom. že z celkového odpíchnutého množetví ocelí ae odgýleně uchová 10 až 30 hmot. taveníny. která ee jako takutá ocalové lázeň přídá k příétí veézce pevných kovových eložek po jejích předehřétí.výhoda způaobu podle vynélezu je v ton. že umožňuje epolehlívou výrobu ocelí z pevných železných složek, jako šrot nebo podobné. bez přídéní tekutého eurového železa pří příznivé apotřebě tepla e pomerne rychlén rytmu...

Čtyřtaktní dieselový motor s vnitřním spalováním, přeplňovaný při konstantním tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270403

Dátum: 13.06.1990

Autor: Curtil Rémi

MPK: F01L 31/08

Značky: vnitřním, spaľovaním, konstantním, přeplňovaný, motor, tlaku, dieselový, čtyřtaktní

Text:

...znázornění ovládací vačky výfukového ventilu oro doeažení průběhu křivky A 2 a zobr. 2 e obr. 9 echematícke znázornění přidavnáho ústrojí připojeného k vačkovému zařízení motoru podle vynálozu, obr. 10 obsah obr. 7 ve větších podrobnoetech ee součeeným znázorněnim obryeu ovládací večky přívodního ventilu čárkovanou čarou e obr. ll analogickáNejprve bude etručně vysvětleno řešení podle vynálezu s odvolánín na dve příklady jeho provedení...

Číslicově přepínaný mnohonásobný účastnický systém s rozloženým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 270402

Dátum: 13.06.1990

Autori: Treiber Robert, Cox John, Cotton John

MPK: H04M 3/56

Značky: číslicové, mnohonásobný, rozloženým, přepínaný, systém, účastnický, řízením

Text:

...dále přspínače na jedná straně pripojená k uvedenému generátoru čislicových řídících signálu pro volbu cesty a ke generátoru digítalizovaných hovorových signálu, e na druhé straně pripojená ke společné přenoaove ceste a dále přepínací matici, ke která je pripojene množina epolečných přenosových cest od množiny rozhrani,včetně řídících ústrojí, připojených ke generátoru číelícových řídících signálu pro volbuúčelne jsou přitom upravený...

Zařízení pro čtení kotoučového nosiče záznamu s opticky kódovanými signály

Načítavanie...

Číslo patentu: 270401

Dátum: 13.06.1990

Autor: Janssen Peter

MPK: G11B 7/00

Značky: zařízení, kotoučového, záznamu, opticky, nosiče, signály, čtení, kódovanými

Text:

...l záznamu může být přitom tvořen masivním kotoučem z tuhého materiálu. nebo tankou főlií.Na tomto noaiči l záznamu je zaznamenána informační etope, která má obecně epirálový průbčh e ve která jsou zaznamenány v optickám tvaru obrazová a/nebo zvuková aignály.Přitom mohou být tyto eignály zeznamenány jak ve frekvenčně modulovenám tvaru, tak také v amplitudově modulovanám tvaru. čtení těchto signálu ee provádí pomocí svazku peprsků, ktoré...

Kmen zelené kokální řasy Chlorella vulgaris

Načítavanie...

Číslo patentu: 270400

Dátum: 13.06.1990

Autor: Maršálek Blahoslav

MPK: A01H 13/00, A01N 65/00

Značky: kokální, zelené, řasy, chlorella, vulgaris

Text:

...a vzhiedových nacích (moríologicků. íyzlologickó apod.) oo nový kmen řany podle vynáicuu noliůí od ostatních kmenů tohoio druhu.Jako muiagon bylo použito UV záření o vinovć dőico 365 nm a iyzioiogicky aktivní mtrát houby Fuaaríum oxysporum.K ieaiováni antifungúiní aktiviiy bylo použila difuzní biočkovć metoda. jejíž princip opočívé v tom.ahriinim korkovrtem se phneu do agarovó piotny biočak anaru a šancu. kicrou botu jemc....

Zařízení pro děrování ozdobného porcelánu a keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270399

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kaštánek Karel, Klobouček Jiří, Rypl Josef, Růžička František

MPK: B28B 15/00

Značky: keramiky, děrování, ozdobného, zařízení, porcelánu

Text:

...2 § stola, na níž je uložon střodicí čop gg a otavltolnô čopy g, na ktorých opočívá podložka 33 pro uložení polotovaru výrobku 2 I,. Suvnó čćot 23 otolu jo opatřona dále rukojotí 18 pro ruční posuv v horizontální rovinč a otdvltotným doraaom 2 l.Na dooco g, pracovního otolu jo dále v dršćku g pomocí čopů g uchycono ústrojí pro vytvářoní otvor-ü v polotovaru výrobku. sootćvající aloopoü z jadnó dooky 5. 1 nosoucí vymůnltolnou dörovací...

Vodná disperze kopolymeru na bázi vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270398

Dátum: 13.06.1990

Autor: Chvojka René

MPK: C09J 3/14

Značky: disperze, vinylacetátu, bázi, vodná, kopolymerů

Text:

...a kondonoátů othyłonoxldu nobo propyíonoxłdu. 0.3 d 1.5 hmot. dnů roguldtorů pH typu böłných látok pro příprovu pulrů. o výhodou zo okuplny zoł-trnující kyoounu mravonäí a ootovou, alkalícko hydroxldy. uł-ttčítany a(oríoročnany. 0.2 až oA hmot. dnů ochranných kotoídů typu hydroxyotlmytcolulozy. 0.4 až 0.55 hmot. dnů oxtdočníłno tnlcíátoru. o výhodou zo skupiny zohrnující poroxodísíran amonný a poro xodlsírony atkouckých kovů o dálo 0.2 až...

Zařízení pro přepravu skleněných trubiček, případně tyčinek a jejich ukládání a vyjímání

Načítavanie...

Číslo patentu: 270397

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hudek Lubomír, Janda Zdeněk

MPK: C03B 35/26

Značky: trubiček, vyjímání, sklenených, jejich, prepravu, zařízení, případně, tyčinek, ukládání

Text:

...protilehle orientovsne s. zbývąjící dve -protiiehle boční steny g. g jsou pohybiive. Jedna z pohybilvých bočních sten g, 3 je roseviratelná a tato rouvirateiná boční stena g slouží k otevřen( či zavření sásobníku g. Rozevirateinost teto boční steny g je řeeens otočne. Protilehle rozevírateineąbočnĺ stene g je umístena pohyblivá boční stena i, která je posuvná ve vodorovnem smeru uvnitř zásobníku a. Tato vodorovne posuvná boční stena ł slouží...

Zařízení pro přípravu křemíkových monokrystalů metodou letmé zonální tavby ve vertikálním uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 270396

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zátopek František, Smejkal Vilém

MPK: C30B 13/34, C30B 13/00

Značky: uspořádání, zařízení, křemíkových, metodou, letmé, monokrystalů, přípravu, tavby, vertikálním, zonální

Text:

...což umołäujo plynulo provodonľ opojonl lovonlny o křomllcorvým monokryolollckým zárodkom v koždo zvolonó polozo kulovoho noolčo.Na výkroou jo náoornůn přlltlod uHoonl podla vynáloou. No dolnl hřĺdoll j, oořĺaonl jo přlpoxmäno kulovć podložka g jojlž kulovć plocho má polonňl loo mm o jojĺž průmör jo Bo mm. K nljo pomocí přllločnćho monloku 3, johož dolu( kulovů plochu m 6 polomir 97 inu. přllločovćn kulový noolč g, johoü dolnĺ kulovć...

Zařízení na měření odchylky krystalografického směru křemíkového monokrystalického zárodku od osy jeho rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 270395

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zátopek František, Smejkal Vilém

MPK: C30B 35/00, C30B 13/34

Značky: měření, odchylky, monokrystalického, zařízení, zárodku, rotace, směru, krystalografického, křemíkového

Text:

...pohybiivü uioženy ve emim osy roloce křemikoveho monokryetolickćho zárodku.Posuvem zařízení ve smĺru osy roloce křemiiceveho monokrysislickłho zàrodku lze dosćhnoul polohy. kdy psprsky bodevőho svůbeinőho zdroje jsou odróleny od vrcholu křemikovőho monokryeiolickího zćrodku s po sobrezeni objeklivem ns sálnůrnou pioiónku vohipuji přes oku lár do oko pozorovehie. Tim je ząjiłtłno. že prekticky veĺkere odrełene evůilo přichází do oko...

Zařízení pro odstraňování nečistot z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 270394

Dátum: 13.06.1990

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/02

Značky: zařízení, odpadních, nečistot, odstraňování

Text:

...kelu v onesrob ní nádrži. ktorý nomó možnost nogolivnö ovlivücvot dell( iso s součoonł příznivi působí no zvýioní oloktu čiłtůní.Přlklsd konkrőhmo provodoní soříconí padlo vynćloou jo schomołlcky snćzornłn no přitožonóm výkrosu. ktorý přodstovujo blokovő ochotne uřísoní.Zařízení podlo vyndlozu sostćvá so sórlovů propojono moorobní nćdrło 3, osrobní nádržo g opotřonó provzduiříovocím dstrojím 331 soporočnmo shpnő g. Propojwocí potrubí 11...

Způsob řízení reaktivace měděných katalyzátorů určených pro parciální oxidaci nebo redukci nečistot v technických plynech pro petrochemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270393

Dátum: 13.06.1990

Autori: Janáček Leoš, Lamač Miroslav, Legeza Vasil, Rosenthal Jakub, Rubáš Vlastimil, Kubíček Karel, Křemenák Lubomír

MPK: B01J 23/94, B01J 38/12

Značky: nečistot, plynech, oxidací, reaktivace, měděných, procesy, technických, katalyzátoru, způsob, parciální, petrochemické, určených, řízení, redukci

Text:

...rooicüvoci. což 1. doiožono no modoiovám lostu obr. 2.No záklsdů postupu fiunů roąkllvoco so dosahuje u výslodnoho noktivovonćho produktu 70 až 75 96 oktiviw oproti čorotvłmu kotolyoćtoru.ľouiu opůoob rookuvoco non( wa omoson na souolovu Cut). c 520. ZnO. olo izo Jo použĺt obocnł no soustovy s iným noslčom. nopfikiod Cuo. Cu 20 o 302. kdy piati obdobno sovislosli. vyjmo hlublĺho sinirwání lán S 102. ktoré o výrazmi stobllnůjůí oproti...

Způsob přípravy vysokoteplotního supravodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 270392

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zapletal Vladimír, Stávek Jiří, Hanslík Tomáš

MPK: C01F 11/02

Značky: vysokoteplotního, způsob, přípravy, supravodiče

Text:

...polymery, povrchové aktivní látky .či kcmplexotvorni činidla, které se edeorbuaí na povrchu čéetice. Stebilizaćní účinnost těchto létek spočívd v odpudivé sile v důsledku Oonlombovských odpudivých sil, vosmotickém tlaku s ve etőriokých zébranách překrývedícich se oblastí naadsorbovaných vrstev na lndividnálních čésticíoh.Jako vhodný ochranný prostŕedek se může použít některých z těchto hydrorilních ko loidd deriváty kyseliny polyekrylové,...

Převodník signálu z induktivního snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270391

Dátum: 13.06.1990

Autori: Moučka František, Prchlík Vojtěch, Vávra Zdeněk

MPK: G01B 7/03

Značky: snímače, signálu, převodník, polohy, induktivního

Text:

...zesilovače 3 a výstup druheho denoduldtoru g je spojen s drum vstupe diterencidlního zesilovače ą. Výstup dirersneidlního sesilovsäe 3 je pŕipojenna vstup resulttoru 5, jeho výstup je spejen se vstupen nspätevd-írekvenčního prevodníku z. Výstup napätově-trekvenčního prevodník z je připojen na první vstup ispulsni-ídzeveho prevodníku 1,na jeho druhý vstup je připojen první výstup senerdtoru g hodinove frekvence. První výstup...

Vodní stříbřicí suspenze pro keramické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270390

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kliková Květuše, Nemec Ján, Hušek Bohumil, Myšková Vlasta

MPK: H01G 9/04

Značky: vodní, kondenzátory, stříbřicí, suspenze, keramické

Text:

...pri výpalu ks vsdjenndzu sliuutí kovových vrstev, ale aneonudňujícín prístup vzduchu k povrchu dielektrik. Přítoznosti malých koncentraoí redukujících plynů vede vždy k tomu, e diet titenu prejde do trojmocná rony, coä sposobuje pokles vnitřního odporu, s tí zhoräení elektrických vlastností kondencdtorů. K takovénu jevu často dochází v nikroctnoefeře vypslovecích pousder při výpalu etříbra ne velni tenkýoh keramických dielektrikdch, jeko...

Mechanicky promíchávaný krystalizátor pro přípravu málorozpustných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270389

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mareš Miroslav, Michalička Jiří, Vondrák Pavel, Fořt Ivan, Fix Ladislav, Stávek Jiří, Valuš Josef, Šípek Milan, Nývlt Jaroslav

MPK: G03C 1/02, B01D 9/02

Značky: promíchávaný, málorozpustných, sloučenin, přípravu, kryštalizátor, mechanicky

Text:

...toku takového tvar-a, ktorý Jednak ohraničuJe prinární níeící zónu, v níä vznikají níeenín reaktantú nuklea, Jednak sabespečuJe účinnou oirkulaci celé veádky v kryetalisátom.Dalším znakom vynálezu Je profilování dna a profilováni etěn kryetalisátoru, jehož myslela Je odstranění mrtvých neproníchaných őn (vi obr. 1, část a), v nichž Je ůčinp noat míeení (honogenizace) nízká (vi obr. I, část b).Další snake vynález Je světäovúni výšky...

Způsob přípravy fotografických halogenidostříbrných emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270388

Dátum: 13.06.1990

Autori: Valuš Josef, Petera Jiří, Šípek Milan, Mareš Miroslav, Stávek Jiří

MPK: G03C 1/02

Značky: halogenidostříbrných, emulzí, způsob, fotografických, přípravy

Text:

...atríbra v Jednotce objemu emulze. V dalším kroku se prevode oatwaldovozrâní, kdy častice bez defektu dvoáčatění se rozpoučtějí, čímž se pŕísnivě ovlivní pro. centický podíl tabularníoh krystalů v emulzi.Halogenidostríbrné amulze s vysokou koncentrací častic lze připravit několika způsoby. Pro prípravu tabulárních krystalů ae ukázalo ako nejvýhodnějčí regulovat koncentraci čáatic v Jednotce objemu poklesom teploty systému. Ukázalo ee, .že...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270387

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šíma Milan, Vogel Tomáš, Kaška Jiří, Machovec Jiří, Fencl Miloslav, Kohout Josef, Koreček Zdeněk, Balcar Miroslav

MPK: C08L 63/00

Značky: přípravy, epoxidových, kompozic, lisovacích, způsob

Text:

...hHdell a regulace teplotního režimu v extruderu.V rychlomíchacím zařízení ee zhomogenizuje smče práškdvých surovín. obsahující 174 hmot. díly mletého vápence. 52 hmot. díly práäkovćho oatldu křemičllého zn. Komell. 2 hmot. díly eteerábu zlnečnatého. 1 hmot. an nevodlvývch eezí e 16.25 hmot. dnů emně mletého eduktu tvrdldla. přlpreveného z 9.75 hmot. dllů 4.4 Ždlamlnodltenylmethanu obeahujícího 15 96 hmot. pryekyřlčných produktů...

Způsob puslního řízení střídače, zejména pro záskokový zdroj a zapojení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 270386

Dátum: 13.06.1990

Autori: Raba Pavel, Kmínek Zdeněk

MPK: H02M 5/45

Značky: způsob, puslního, zdroj, provádění, řízení, střídače, zejména, zapojení, záskokový

Text:

...hmotnosti. Na obr. 1 jsou znázornený napůĺövó průbčhy v závlsloati na čase a na obr. 2 je jeden příklad možného blokovőho zapojení ILpI-evúdäní spôsobu pullľlĺhů řízení třídače podle vynâleou. Na obr. 1 je průböh a napätí etřídače se základní trekvencí vyšší než je frekvence nąpasu su. prawa 33 je modulační napstôvý .na s trekvencí napájecí .na so a. Výstupní napätí střídače 3 je znazornłno průběhu 3 o a výstupní napätí s cyklokonvertoru g...

Způsob separace amoniaku, fenolu nebo formaldehydu ze vzorku kalu, průmyslové vody nebo/a pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270385

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kutý Václav, Staňková Oldřiška, Roušalová Blanka, Beranová Marie

MPK: C02F 1/04

Značky: odpadů, pevného, průmyslové, amoniaku, fenolů, kalů, formaldehydu, způsob, separace, vzorků

Text:

...eiolky pohl cuje uvedeným absorpčnlm roztokom. Vlastní stanovení se potom provádí pravidla bůžnými íotometrlckými motodamí. V případl íenolu nebo tormaldehydu obsahuje absorpční roztok v Goeckol-contatovä uzaväru s výhodou i vybarvovací činidlo. elouäící do jako uvedonő analytickć činldlo pro stanovovanou látku.Nový způsob využití -Goeckol-Contatova uzáver umožňuje náhradu klasické dostilační motody absorpcí plynno íáze. Způsob podle...

Rozprašovací zařízení kapalin odstředivou silou v elektrickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 270384

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ježek Josef

MPK: B05B 5/04

Značky: odstředivou, elektrickém, silou, zařízení, kapalin, rozprašovací

Text:

...do zadního odetřlkovacího kanálu. Rotující části nejsou uloženy přímo v těleee zařízení. ale proetřednlotvím poh-ony. která ungožüuje jednoduchou údržbu. demontáž a především mlnlmallznljo vyložanĺ rozpraäovače od prvního ložleka.Rozpraäovaoí zařízení podle vynálezu je konetrukčnä jednoduché. spolehlivá naplñuje po- žadované íunkce. uvolnöním dvou zalíĺĺővacĺoh prvků lze celou patronu a rotujícírul čáetml vyjmout z člena zařízení a...

Zařízení na zhotovování dutiny zápustky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270383

Dátum: 13.06.1990

Autori: Budka Josef, Pilous Václav, Fait Zdeněk, Rajtmajer Jaroslav, Königsmark Jiří, Vacík Petr

MPK: B23K 25/00

Značky: zařízení, zápustky, zhotovování, dutiny

Text:

...destíček. Zařízení podle vynćiezu je take ekonomicky výhodné z důvodu evojí jednoduchosti.vynález a jeho účinky jsou blíže vyevetleny v popise příkledu jeho provedení podle připojenćho výkresu. kde obr. 1 znázorňuje schematícky v nátyee a obr. 2 v půdoryse zařízení na zhotovení dutiny zćpuetky podle vynálezu.Zařízení na zhotovuvání dutiny zápustky seetćvá z přípravku 7 pror elektroetruskovő navařování s odtavovanými drúty g. Na bočních...

Úplný křížový čep s porézní vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270382

Dátum: 13.06.1990

Autori: Stehlík Josef, Pallo Bohuslav, Černák Štefan, Tobiška František, Večerník Josef

MPK: F16C 11/02

Značky: porézní, křížový, úplný, vložkou

Text:

...řeiení tohoto nedostatku osazením try ~ sek pro snížení průtočného průřezu pro každý mazací kanálek vedoucí od centrální mazací hla vice k jednotlivým ložískům. podle autorského osvůdčení č. 212085. zvyšuje tento způsob značně nároky na vlastní výrobu křížových čepů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje uspořádání podle vynálezu tím. že do ústí jednotlivých mazacích kanálků. vedoucích k ložiskům. jsou nalisovány vložky z porézního materiálu,...

Rozebíratelné spojení rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270381

Dátum: 13.06.1990

Autor: Patočka Vladimír

MPK: B23Q 3/14

Značky: spojení, rozebíratelné, rotačních, součástí

Text:

...podólnou osu pouzdra. ne obr. 3 je boční pohled na pouzdro s drážksmí rovnobłžnými s podélnou osou pouzdra. ne obr. 4. je příčný řez pouzdro s dráčkemí rovnobäžnými s podéínou osou pouzdra. na obr. 5 je nekresíeno schemstlcky pouzdro s drážksmi ve tvsru äroubovíce. ne obr. 6 je nekreslens schemoticky válcová součást s drážksml ve tvaru äroubovice o na obr. 7 je spojení pouzdro s válcovou součástí. která mąjí urážky kolmő na podőlnou osu...

Obvod pro generování signálu aktivovaného připojením napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270379

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šrubař Ivo, Mitrych Jiří

MPK: H03K 17/22

Značky: generování, zdroje, aktivovaného, připojením, signálu, obvod, napájecího

Text:

...výkrese. Výstupní evorka 32 obvodu je přlpojena ke kolektoru třetího NPNtranzietoru g e uzemněným emltonm, jeho báze je přĺpojena ke koiektoru eedmćho PNP tran zietoru z s uzemněnou bázi. jehož emitor je připojen jednak ke kolektoru ěeeteho PNP tranzietoru 6 e uzemněnou bázi a jednak ke kolektoru druheho NPN trenzletorug s uzemněným emitorem, jehož báze je připojena jednak ke kolektoru pátěho PNP tranzlstoru g e uzemněnou bózí a...

Zvukoizolační bezpečnostní kryt dřevoobráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270378

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fontén Jiří, Lažek Zdislav

MPK: B27G 21/00, B27G 19/02

Značky: strojů, zvukoizolační, bezpečnostní, dřevoobráběcích

Text:

...N 115 by byla snížena bezpečnost práce při. respektovćní fezćní v cum rozsahu.Zařízení samo o sobč je apltkwatstnó jak na stávající. tak na novč konstruovaně stroje a svou nenóročností vykazuje úměrnč k dossłeným účínkům í ekonomíckć výhody. Sníšením hluku u nov konstruovanýot strojů vybavených bezpečnostním krytom zvukolzoíačním P 0410 W 090 i se zvýčí technicko parametry a konkurenoeschopnost a prodejnost tčchto strojů na...

Snímač otáček protiskluzové a protismykové ochrany kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270377

Dátum: 13.06.1990

Autori: Eichinger Miroslav, Raba František, Šebek Zdeněk, Štekl Miloslav

MPK: G01P 3/44, B60L 3/10

Značky: kolejových, ochrany, vozidel, otáček, snímač, protismykové, protiskluzové

Text:

...ochrany za klidu bez potřeby mechanického otáčení věnce.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněn snímač otáček podle vynálezu. Snímač otáček je tvořen z autodiagnostického čidla la ozubeného věnce 3, který je uchycen na nápravě kolejového vozidla.K napájecí svorce c autodiagnostického ćidla jje připojen přes prepínač gprvní napájecí vstup gnebo druhý napájecí vstupg. Nulová svorka 3 autcdíagnostického čidlał je spojena se společným...

Snímač otáček příčně vypruženého nápravového ložiska kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270376

Dátum: 13.06.1990

Autori: Štekl Miloslav, Eichinger Miroslav

MPK: B60L 3/10, G01P 1/02

Značky: vypruženého, kolejového, vozidla, snímač, nápravového, příčné, otáček, ložiska

Text:

...konstrukčních prvků ložiska e jeho příčného vypružení k vytvoření jednoduché spolehlivá konstrukce snímače otáčok pŕíčně vypruženého nápravového ložiska, který zaručuje spolehlivá snímání otáčkových poměru náprav při téměř poloviční šířce ozubeného věnce a minímálních nárocich na zastavěný prostor.Příkladné provedení předmětu vynálezu je patrné z připojeného výkresu.Na čepu nápravył je ve skříni ložiska jgumístěna dvojice vulivých ložisek s...

Zařízení pro uvolňování nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270375

Dátum: 13.06.1990

Autor: Veselý Jaroslav

MPK: B23Q 3/157

Značky: uvolňování, nástroje, zařízení

Text:

...odporům, jež by byly zdrojem nežádoucího oteplení. zároveň nevzniká ani opotřebení, které by vedle ke ztrátě těsnosti v přívodu tlakového vzduchu. U vyřešeného odměřovacího zařízení rotačního pohybu vřetena je náhon proveden od vřetena přes jeho.prodloužení, kterým je duty hřídel. Odpadají tedy speciálně konstruovaná ozubená kola pro vymezení vůle či řemenice a ozubený řemen. Tím se odstraňuje zdroj hluku i chvění a celé zařízení pro...

Uložení ozubených kol protáčecího a indikačního zařízení axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270374

Dátum: 13.06.1990

Autori: Janč Zbyněk, Misárek Dušan, Bělohoubek Karel

MPK: F04D 29/04

Značky: zařízení, ozubených, uložení, protáčecího, turbokompresoru, axiálního, indikačního

Text:

...zařízení .áeazenénehřídeli elektropohonu vně tělesa ložiskového stojanu je vložen e na centrickémozubu záchytnáho prstence sousoe usazen vyjímetelný uzavijoí pratenec. Uzavírecí prstenec je opetřen ve styku s hřídelem elektropohonu labyrintovým těúlcím elementem a vnitřní dutinou, propojenou se zdrojem tlakováho vzduchu. Držák indikečního zařízení je upevněn přímo na zedním čele loiíekového stojanu.Výhodou uložení ozubených kol...

Zapojení pro samočinné nastavení optimálních vůlí statoru vůči rotoru axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270373

Dátum: 13.06.1990

Autori: Janč Zbyněk, Fejman Jiří, Sedláček Evžen, Bělohoubek Karel, Misárek Dušan

MPK: F04D 29/58

Značky: rotoru, statoru, optimálních, vůči, turbokompresoru, axiálního, samočinně, vůlí, nastavení, zapojení

Text:

...olejové potrubí ll tvoří přívod ma.zacího oleje k ložiskůmjł zatímco vývod z ložisekije zajištěn odpadním potrubím 23 napojeným na olejovou nádrž 3 L. Nosný kozlík 9 na výtlačné straně 2 l turbokompresoru 1 má vytvořenu dutinu 24, na kterou je napojeno svým koncern přivéděcí potrubí 3 s regulační armaturou 3 §,které je jako paralelní větev vývedeno před chladičemłg oleje z tlakového olejového potrubí ll. z dutiny 33 nosného kozlíku 9 je...

Způsob vytváření tenkých hydrofilných vrstev na povrchu předmětů z nehydrofilních methakrylových a akrylových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270372

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: C08F 8/12

Značky: předmětů, nehydrofilních, methakrylových, akrylových, povrchu, vrstev, hydrofilných, polymerů, vytváření, tenkých, způsob

Text:

...Případným elektrolytem může potom být například síran nebo fosforečnan alkalický nebo jejich směs. Pokud nevadí jejich těkavost nebo oxidační vlastnosti, lze použít i kyseliny dusičné nebo solné.Postup podle vynálezu se hodí zejména k hydrofilizaci intraokulárních čoček, kontaktních čoček nebo jejich opěrných částí, dále chirurgických nástrojů, například konců chirurgických pinset a podobně z polymethylmethakrylátu, především tam, kde hrozí...