Archív za 1990 rok

Strana 137

Zařízení pro měření radiálních tlaků v těsnicím kroužku ucpávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266612

Dátum: 12.01.1990

Autori: Broll Stanislav, Běťák Petr

MPK: G01L 1/06

Značky: těsnicím, radiálních, měření, kroužků, tlaku, zařízení, ucpávky

Text:

...pro měření radiálních tlaku V těsnicím kroužku ucpávky, znázorněné na přiloženěm výkrese, sestává z deformačního členu l, tvořeného vnějším měřicím prstencem ll a vnitřním měřicím prstencem lg. Oba měřicí prstence ll, 33 jsou vůči sobě uloženy souose. Vnějším povrchem lgl vnitřního měřicího prstence lg a vnitřním povrchem lll vnějšího měřicího prstence l je vymezen mezi oběma měřicímí prstenci ll, lg mezikružný prostor lg, do něhož je...

Obvod pro kontinuelní přepojení odporů a zrychlovače tramvají

Načítavanie...

Číslo patentu: 266611

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B60L 15/32

Značky: odporu, tramvají, přepojení, kontinuelní, zrychlovače, obvod

Text:

...třetího stykače a přes náběhový odpor 55. Na zápornýpól generovaného napětí gg je zapojen jednak začátek gg druhé poloviny ggglzrychlovačepřes první kontakt łgg druhého stykače, jednak konec gg téže poloviny zrychlovače přes první kontakt łgg čtvrtého stykače a přes brzdovy odpor gg. Paralelně k náběhovému odporu BMje zapojen kontakt łgł prvního rozjezdového stykače, paralelně k brzdovému odporu je zapojen kontakt łgg druhého rozjezdového...

Způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266610

Dátum: 12.01.1990

Autori: Raška Pavel, Peška Rudolf, Chvojka Jan, Lánský Vladislav, Záviský Jaromír, Dobrovský Lubomír, Pětroš Jaroslav, Hromek František, Macozsek Milan

MPK: C21C 7/00

Značky: odpichem, pánve, železa, způsob, taveniny, odlévací, před, úpravy

Text:

...oceli. Nevýhodou tohoto způsobu je větší spotřeba desoxidační přísady, a to hliníku,čímž se zvyšují náklady na provádění desoxidace taveniny železa v reakční nádobě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve, podle vynálezu, který se provádí V reakční nádobě, při němž po ukončeném zkujňování vsázky kyslíkem se do taveniny železa přidá za současného dmýchání inertního plynu desoxidač~ ní přísada...

Střihací zařízení k přestřihávání útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266609

Dátum: 12.01.1990

Autori: Martinec Josef, Šedlbauer Antonín

MPK: D03D 49/70, D03D 45/50

Značky: zařízení, útkové, střihací, přestříhávání

Text:

...čepu s pohyblivou čelistí, na které je upevněn druhý stříhací nůž. Toto zajištuje, že na ploché pružině a pohyblivé čelisti ,připevněné stříhací nože mění úhel překřížení v závislosti na vzájemném přítlaku, přičemž ostří nožů po celé délce zůstává v optimální střižné poloze a je k sobě přitlačováno stejnou silou. Potřebný přítlak je lehce nastavitelný stavěcím šroubem, který je šroubován do pouzdra pro uložení čepu pohyblivou čelistí a...

Zařízení pro kontrolu rotujícího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266608

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 19/00, G01R 19/25

Značky: kontrolu, rotujícího, usměrňovače, zařízení

Text:

...magnetického snímače a tvarovacího obvodu jsou připojeny na výstupy 111 čidel proudu čidla 1 proudu rotujících vodičů pro napájení rotujíoího usměrňovače. Prostřednictvím výstupu 111 čidel 1 proudu rotujících vodičů pro napájení rotujícího usměrňovače a vstupů 2.1 bloku 3 čidel sledu impulsů jsou propojeny následujícízařízení pro kontrolu rotujícího usměrňovače podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Jestliže například kolem prvého bloku...

Perlinkový zapletač

Načítavanie...

Číslo patentu: 266607

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hecl Jiří

MPK: D03C 7/06

Značky: zapletač, perlinkový

Text:

...zakončenich opatřeny vodicími očky Q a g. Rám nese dále usměrñovaci očka Q a §, umístěná nad a pod zakončením vodicích drah l a l a příváděci očko 1, umístěné ve středové části tvořici dvousměrový přehazovaci můstek Q. Rám je opatřen úchytkami, umožñujícími jeho uchycení na pravítkách listu. Délka rámu závisí na výšce pravitek použitého listu. Délku vodicích drah 1 a g je nutno volit tak, aby nebyla omezena velikost prošlupu. Šířka vodici...

Ústrojí pro posouvání uzávěru otvoru pro výtok roztavené skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266606

Dátum: 12.01.1990

Autori: Koudelka Josef, Černý Antonín

MPK: C03B 5/26

Značky: skloviny, posouvání, uzávěru, výtok, otvorů, roztavené, ústrojí

Text:

...šroubu klikou při nepracujícím motoru,tzn. stojící matici, nebo motorickým otáčaním matice při neotáčejícím se šroubu, udržovaném v klidové poloze klikou se závažím. Další výhodou je samočinné omezení hodnoty posuvné síly na uzávěru podle zvolené hmotnosti závaží na klice. To umožňuje napojit ústrojí na automatické řízení procesu tavení s možností okamžitého ručního zásahu v nouzové situaci.Podstatu vynálezu objasňuje následující popis...

Způsob dobývání strmé sloje kombajnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266605

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dombrovský Zdeněk, Karásek Zdeněk, Kusák Tomáš, Novotný Stanislav, Kublín Karel

MPK: E21C 41/04

Značky: sloje, způsob, dobývání, kombajnem, strmé

Text:

...rychlosti dopravy na způsob toku těživa v zásobníku, který v tomto případě představuje prostor tvořený uhelným pilířem, prüvodními horninami sloje a ochranným hrazením mechanizované výztužeK hlavním přednostem způsobu mechanizovaného dobývání strmé sloje s regulovanou dopravou těživa v porubu podle vynálezu je docílení vhodné zrnitoeti uhlí, což v upravárenskâm procesu se pak zajištuje méně nákladným zařízením a s menšími celkovými náklady....

Zařízení pro přenášení především výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266604

Dátum: 12.01.1990

Autor: Suchánek Ivan

MPK: B23Q 7/00

Značky: výkovků, zařízení, především, přenášení

Text:

...v půdorysu.Zařízení pro přenášení, především výkovků sestává z rámu l, na němž je upnuta přenášecí hlava g s přenášecími čelistmi 1. Rám l je uložen jednak na naklápěcích ložiskách 1 na čepech É ramen § a jednak na vodicích tyčích 1. Ramena § jsou připojena k hřídelům Q. Rozteč uložení ěepů 5 a hřídele 5 na ramenu Q odpovídá polovině rozteči jednotlivých tvářecích nástrojů. Hřídele 3 jsou otočně uloženy ve skříni Q neznázorněného stroje...

Zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266603

Dátum: 12.01.1990

Autori: Herold Ervín, Karas Miroslav, Pecivál Ivan

MPK: G01T 1/169, G01T 1/142

Značky: automatické, cejchování, zařízení, důlní, radiometrické, kontrolní, stanice

Text:

...Konstrukční uspořádání umožnilo podstatné snížít hmotnost a rozměrnost rudního etalonu, neboč k jeho stínění je využite kolimačního stínicího bloku směrové detekční jednotky. Zařízení podle vynálezu, v důsledku jednoduchosti, je možno snadno dekontaminovat, ěistit, jednoduše opravovat a udržovat. Detekční sonda je ehráněna proti nárazům a proti nežádoucímu snímání záření z okoliNa pžilcžených výkresech je schematicky znázorněno příkladné...

Valivé uložení textilního vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 266602

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rajsigl Zdeněk, Kříž František

MPK: D01H 7/14, D01H 7/882

Značky: valivé, textilního, vřetena, uložení

Text:

...~ vyšší rozkmit. spolehlivá funkce ložiska je zabezpečena i při otáčkach přesahujících 90 000 za minutu bez dřívějšího značného namáhání, a tím i poškozovánŕ těchto ložisek.Uložení textilního vřetena podle vynálezu je znázorněno na výkresu. Na obr. 1 je nárysný průřez celkovým provedením s krytem upevněným v nákružku, na obr. 2 je provedení s krytem upevněným na tuhém hřídeli.Tuhý hřídel l na obr. 1 je uložen ve speciálním dvouřadém...

Zapojení pro měření konvergencí v nízkých důlních dílech, přítlaku důlních a podzemních výztuží a posunů staveb v místech s omezeným prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266601

Dátum: 12.01.1990

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: výztuží, omezeným, posunu, měření, staveb, prítlaku, důlních, podzemních, dílech, nízkých, místech, zapojení, prostorem, konvergencí

Text:

...sloupu teleskopu je použite lyžina vyrobená v optimální délce, aby při jejím posunu po výztuží důlního nebo jiného podzemního díla byla vždy v kontaktu se dvěma částmi výztuže, zabudovanými vedle sebe. V tomto případě se přístroj stává kráčející měřicí stanici. Protože je převodové kolo, například klínového profilu, vyrobeno z vhodných materiálů s požadovaným koeficientem tření a je kcntinuálně dotlačováno listovým perem do podálné...

Způsob výroby apticky aktivního karnitinnitrilchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266600

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tenud Leander, Gosteli Jacques

MPK: A61K 31/275, C07C 121/453

Značky: karnitinnitrilchloridu, apticky, výroby, aktivního, způsob

Text:

...převést působenim acetonkyanhydrinu nebo kyseliny kyanovodikové na L~karnitinnitrilchlorid.Tento postup se výhodně provádí v alkoholu jako rozpouštědle při teplotě mistnosti.čištění produktů se účinně provádí jednoduchou krystalizací z rozpouštědel, jako nižších alkoholu.Získávaji se tak produkty s optickou čistotou vyšší než 98 S.Tímto postupem je ale také možno di-()-3-chlor-2-oxypropyltrimethylamoniumĺ-D-(-)-vinan převést na odpovídající...

Způsob výroby (S)-1-/6-amino-2-//hydroxy-(4-fenylbutyl)fosfinyl/oxy/-1-oxohexyl/-L- prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266599

Dátum: 12.01.1990

Autori: Petrillo Edward, Karanewsky Donald

MPK: C07F 9/65, A61K 31/675

Značky: způsob, prolinů, výroby

Text:

...skupiny, jako skupinu- (cHQr-SH nebo - (CH 2) -NH-C ,NH pak hydroxylová, aminová, imidazolylová, merkaptanová nebo guanidinylová funkce musí být během kondenzační reakce chráněny. Mezi vhodné chránici skupiny náležejí skupina benzyloxykarbonylová, terc.butoxykarbony 1 ová, benzylová, benzhydrylová, tritylová apod., a nitroskupina v případě guanidinylové funkce. Chránici skupina se po ukončení reakce odstraňuje hydrogenaci, působenim kyseliny...

Podávací ústrojí nitě s elektronickou regulací napínání nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 266598

Dátum: 12.01.1990

Autori: Memminger Gustav, Fabschitz Heinz, Kühn Falk

MPK: D04B 15/48

Značky: nitě, regulaci, podávací, napínání, ústrojí, elektronickou

Text:

...techniky uspořádat velmi jednoduše. Podle výhodného provedení je podle vynálezu vysílač signálu vytvořen jako elektrooptický vysílač signálu, který snímá pohyblivý vodič nitě nebo s ním spojenou část. K tomuto účelu je zvláště vhodný z toho důvodu, že nepúsobí na pohyblivý vodič nitě žádanou silou, která by mohla nepříznivě ovlivňovat přesnost regulace.Přitom může být vysílačem signálu vytvořený signál v předem stanovené funkční...

Způsob výroby 16,17-acetalsubstituovaných derivátů kyseliny pregnan-21-ové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266597

Dátum: 12.01.1990

Autori: Thalén Bror, Andersson Paul, Trofast Jan, Andersson Per, Brattsand Ralph, Axelsson Bengt

MPK: A61K 31/55, C07J 5/00

Značky: způsob, kyseliny, derivátů, pregnan-21-ové, 16,17-acetalsubstituovaných, výroby

Text:

...se účelně provádí za přídavku kyseliny k reakčni směsi. Jako kyselina se s výhodou používá minerální kyselina, jako je kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina ohlorovodíková, sulfonová kyselina, jako je kyselina p-toluensulfonová, nebo karboxylová kyselina, jako je kyselina mravenčí nebo kyselina octová, aby se dosáhlo hodnoty pH asi 2,0 až 6,0.Výchozí sloučenina obecného vzorce II se může vyrobit z odpovídajícího 21-hydroxysteroidu...

Způsob výroby esterů nenasycené karboxylové kyseliny o stereokonfiguraci 2E, 2Z

Načítavanie...

Číslo patentu: 266596

Dátum: 12.01.1990

Autori: Körtvélyessy Gyula, Barkóczy József, Reiter József, Pataki Sándor

MPK: C07C 69/587

Značky: výroby, esterů, nenasycené, stereokonfiguraci, způsob, kyseliny, karboxylové

Text:

...obecného vzorce VIIICH 3-CEC~R 2 (VIII). ve kterém R 2 znamená lithimn, soątk, draslik nebo hcl-čtk,vzniklý acetylenový derivát vzorce Ix ,OHse přeměni v allenový ester obecného vzorce xR má výše uvedený význam, působením ortho-esteru V přítomnosti slabé kyseliny jakožto katalyzátoru, načež se vzniklý produkt přemění ve směs isomerních esterů obecných vzorců I a IV, ve kterých X znamená vodĺk a R má výše uvedený význam. Během přeměny se...

Zařízení pro volbu jehel u pletacího stroje, zejména na výrobu punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 266595

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: zařízení, punčoch, volbu, pletacího, jehel, stroje, zejména, výrobu

Text:

...pákou g, tak i nepatrné vzájemné posouvání, takže jedno vykývnutí hnací páky g odpovídá přechodu volieí páky łł z první polohy do druhépolohy nebo obráceně. Vhodné vytvoření pro konec lg hnací páky g může být například takové,že má koncový úsek s rozbíhavými vidlicovitými větvemi, dále následující mezilehlý úsek,kde tato ramena ěili větve se přibližují do dotyku s čepelí volicí páky 3 a konečně kruhový úsek, který spojuje obě dvě...

Způsob alkylace isoparafinu olefiny obsahujícími 3 až 5 atomů uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266594

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kocal Joseph, Imai Tamotsu

MPK: C07C 2/20

Značky: způsob, alkylace, atomů, uhlíku, obsahujícími, olefiny, isoparafinu

Text:

...v podstatě nespotřebovává.Stručně je tedy možno zopakovat, že se uvedený vynález týká alkylace isoparafinu olefinicky působícím činidlem, kterým jsou olefiny obsahující 3 až 5 atomů uhlíku v molekule při alkylačních podmínkách a v přítomnosti alkylačního katalyzátoru, který je tvořen bezvodou nealkoholickou směsí, která obsahuje minerální kyselinu, konkrétně kyselinu fluorovodíkovou,V množství v rozmezí od asi 50 do asi 99 hmotnosti, a...

Způsob výroby derivátů 2-(2-hydroxy-3-fenoxypropylamino)-ethoxyfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266593

Dátum: 12.01.1990

Autori: Holloway Brian, Stribling Donald, Howe Ralph, Rao Balbir Singh

MPK: C07C 93/06

Značky: 2-(2-hydroxy-3-fenoxypropylamino)-ethoxyfenolu, výroby, způsob, derivátů

Text:

...octanu alkalického kovu (například uhličitanu draselného nebo octanu sodného), nebo hydridu alkalického kovu (například natriumhydridu), přiteplotě v rozmezí například od 10 do 120 °C. vhodným rozpouštědlem nebo ředidlem je například aceton, methylethylketcn, 2-propanol, 1,2-dimethoxyethan nebo terc.butyl-methylether.Aby se V maximální možné míře zabránilo vedlejším reakcím, lze rovněž postupovat tak, že se fenol obecného vzorce II podrobí...

Způsob přípravy katalyzátoru obshaujícícho stříbro, vhodného pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 266592

Dátum: 12.01.1990

Autori: Klazinga Aaan, Boxhoorn Gosse, Velthuis Otto

MPK: C07D 303/00, B01J 23/66

Značky: přípravy, ethylenu, způsob, obshaujícícho, vhodného, ethylenoxid, oxidací, katalyzátoru, stříbro

Text:

...kovu je příliš vysoká. Teploty, doby styku a sušení plyny je možno upravit.Je třeba dbát toho, aby v nosiči nezůstaly žádné stopy alkoholu. AVýhodně používaný způsob spočíva v tom, že se nosič napustí vodným roztokem obsahujíoím jak sůl alkalického kovu, tak sůl stříbra, přičemž napouštěcí roztok sestává ze stříbrné soli karboxylové kyseliny, organického aminu, soli draslíku, rubidia nebo oesia a vodnéhorozpouštědla. Tak například roztok...

Katalyzátor obsahující stříbro, vhodný pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid, a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266591

Dátum: 12.01.1990

Autori: Klazinga Aan, Boxhoorn Gosse, Velthuis Otto

MPK: C07D 303/00, B01J 23/66

Značky: oxidací, obsahující, ethylenu, způsob, ethylenoxid, vhodný, katalyzátor, přípravy, stříbro

Text:

...použitelnými jako výchozí látkypro promotor, jsou například dusičnany, štavelany, soli karboxylových kyselin nebo hydroxidy. Nejvýhodnějším promotorem je cesium, kterého se výhodně používá v podobě hydroxidu cesného nebo dusičnanu cesného.Pro přidání alkalických kovů je známo několik výborných metod, při nichž je možno tyto kovy nanášet současně se stříbrem. vhodnými solemí alkalických kovů jsou zpravidla soli, které jsou rozpustné V...

Katalyzátor obsahující stříbro, vhodný pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266590

Dátum: 12.01.1990

Autori: Boxhoorn Gosse, Velthuis Otto, Klazinga Aan

MPK: B01J 23/66, C07D 303/00

Značky: katalyzátor, vhodný, způsob, přípravy, stříbro, ethylenu, oxidací, obsahující, ethylenoxid

Text:

...plyny je možno upravit. Je třeba dbát toho, aby V nosiči nezůstaly žádné stopy alkoholu.Výhodné používaný způsob spočlvá V tom, že se nosič napustí vodným roztokem obsahujícímjak sůl alkalického kovu, tak sůl stříbra, přičemž impregnační roztok sestava ze stříbrné soli karboxylové kyseliny, organíokého aminu, soli draslíku, rubidia nebo cesia a vodného rozpouštědla. Napríklad roztok šřavelanu tříbrného obsahující draslík je možno připravit...

Katalytický systém pro konverzi uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266589

Dátum: 12.01.1990

Autori: Abrevaya Hayim, Imai Tamotsu

MPK: B01J 23/54, C07B 35/04

Značky: katalytický, systém, uhlovodíku, konverzí

Text:

...pro selektivní hydrogenaci konjuqovaných diolefinických uhlovodíkü na monoolefinické uhlovodíky. Ačkoliv je v tomto patentu skutečně zveřejněno, že složka alkalického kovu může obsahovat draslík a/neho lithium, není zde předuveřejněn specifický katalyzátor podle tohoto vynálezu, který jako alkalickou složku obsahuje od asi 0,05 do asi 2 8 hmotnostních lithia a od asi 0.05 do asi 3 hmotnostních draslíku, vztaženo na hmotnost kompozitu.Jak...

Reaktor pro provádění polymeračních reakcí v systémech s vysokou koncentrací polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266588

Dátum: 12.01.1990

Autor: Gordini Silvano

MPK: B01J 19/18

Značky: reakcí, polymeračních, systémech, koncentrací, reaktor, provádění, polymerů, vysokou

Text:

...během svého otáčení narážek u otvoru g, je na obsah reaktoru vyvozován tlak směřující k obvodu a tedy k otvoru 3.V ostatních zönách reaktoru mohou otáčející se lopatky dospět k narážkäm buä současně nebo tak jak bylo uvedeno shora, aby docházelo k dopravě hmoty směrem k obvodu.Hřídel míchadla je opatřena vnějším pláštěm łł, tvořeným trubkou, která je spojene do jednoho celku se spodním čelem reaktoru, aby nedocházelo k weissenbergovu...

Držák na uzavírání a utěsňování konců trubek vystavených vnitřnímu tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266587

Dátum: 12.01.1990

Autori: Friedrich Pawel, Placzek Wieslaw, Karpinski Krzysztof, Gaszewski Jerzy, Mynarz Leszek, Tarasiuk Tadeusz

MPK: G01N 3/12

Značky: držák, utěsňování, uzavírání, konců, vnitřnímu, trubek, tlaku, vystavených

Text:

...ze segmentu rozpínaných uvnitř tělesa držáku elastickým elementem. Takový návrh kuželového prstence nevyžaduje přítomnost příslušných výŕezů v tělese, jako u druhého provedení. Existence různých provedení držáku podle vynálezu umožňuje volbu návrhu, který by na jedné straně odpovídal stávajícím výrobním možnostem výrobců a na druhé straně by vytvořil možnost provádět pokusné zkoušky při vždy různých vlastních para metrech...

Způsob nových racemických nebo opticky aktivních berbanových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266586

Dátum: 12.01.1990

Autori: Somogyi György, Tóth István, Hársing László, Gaál József, Szántai Csaba, Marton Jenö, Vizi Szilveszter, Kovács Gábor, Szabó Lajos

MPK: A61K 31/47, C07D 455/03

Značky: berbanových, derivátů, aktivních, opticky, nových, racemických, způsob

Text:

...sloučenin obecného vzorce I poyaha vybraného redukčního činidla ovlivñuje poměr stereoisomerů s C 14 hydroxylovou skupinou v ekvatoriâlní nebo axiální poloze.Například, jestliže hydrid kovu vyžaduje při redukci větší prostor, pak se v produktu zvětší obsah isomerů s C 14 hydroxylovou skupinou v axiální poloze. Jestliže se použije hydridoboritan sodný, pak se při redukoi získa ,B 0 i isomeru s C 14 hydroxylovou skupinou v axiální poloze....

Způsob výroby silyl-enoletherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266585

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ueda Yasutsuga, Roberge Guy

MPK: C07F 7/18

Značky: způsob, silyl-enoletherů, výroby

Text:

...postup pro přeměnu 6-aminopenicilanové kyseliny na azetidinon chráněný na kyslíku,odpovídající vzorcikterý pak lze postupem popsaným ve shora citované práci v Tetrahedron Lett. převést na intermediární diazosloučeninu vzorce I.Protože intermediární diazosloučeniny obecného vzorce I jsou výhodnými meziprodukty pro přípravu karbapenemových sloučenin, bylo by žádocí mít k dispozici postup pro přeměnu snadno dostupných azetidinových sloučenin...

Způsob výroby benzylesteru 1-/N-(1-ethoxykarbonyl-3-oxo-3-fenylpropyl)-L-alanyl/-L-prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266584

Dátum: 12.01.1990

Autor: Faba Euseblo Monserrat

MPK: C07K 5/06

Značky: způsob, benzylesteru, výroby

Text:

...dvakrát 40 ml 10 vodného roztoku uhličitanu sodného,pak se vysuši a odpaří do sucha. Výaledná olejovitá kapalina se promyje 2 x 20 ml směsi hexanu a etheru, čímž se získá 38 g benzylesteru 1--N-(1-ethoxykarbony 1-3-oxo-3-/fenylpropyl)-L-alaniljí-L-prolinu v prakticky čisté formě ve výtěžku 80 S jako viskôzní olej.Spektrum v infračerveném světle má následující íntenzĺvni a charakteristické pásyK roztoku 10,25 g (0,05 molu) benzylesteru...

Způsob výroby derivátů hydrazonu s morfinovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266583

Dátum: 12.01.1990

Autori: Makleit Sándor, Hosztafi Sándor, Szilágyi László, Zsupán Kálmán

MPK: A61K 31/15, C07C 109/16, C07C 109/12...

Značky: strukturou, výroby, hydrazonů, derivátů, způsob, morfinovou

Text:

...roztoku. Reakce se provádí v methanolu nebo ethanolu, jestliže Y znamená skupinu -NH 2, ve vodě nebo směsi ethanolu a vody nebo methanolu a vody, jestliže Y znamená skupinu vzorce-NHCDNHZ nebo -NHCSNH 2. Jestliže Y znamená skupinu vzorce -NH-C 6 H 3(N 02)2, reakce se provádí ve zředěné kyselině chlorovodíkově nebo kyselině octové.Stereoizomery se oddělí krystalizací a/nebo chromatografií. Sloučenina takto získaná se popřípadě převede na...

Elektromotor k pohonu stroje, například pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266582

Dátum: 12.01.1990

Autori: Börsche Jürgen, Altamann Manfred, Jäkel Herbert

MPK: H02K 13/06

Značky: elektromotor, stroje, pračky, pohonů, například

Text:

...straně s plošnými spojí chráněna polyurethanovou pěnovou rohoží gg proti uhlíkovému prachu a proti teplotním vlivům. Rohož gg má jako tvarový díl vyrobený ražením otvory pro tachogenerátor gg, elektronickou konstrukční součást lg, tlumivku gg,kolíky gg a zásuvkový kontakt zl, a může být upevněna na desce lg neznazorněnými svorkami.Předem vyrobená deska lg s plošnými spojí se upevní na vnitřní stranu neznázorněného ložiskového štítu a může být...

Způsob výroby nových esterů 16,17-acetal-substituované androstan-17 beta-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266581

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trofast Jan, Andersson Paul, Thalén Bror, Andersson Per, Axelsson Bengt

MPK: C07J 3/00

Značky: kyseliny, esterů, nových, výroby, 16,17-acetal-substituované, androstan-17, způsob, beta-karboxylové

Text:

...androstan-170-karboxylové kyseliny obecného vzorce Ipoloha 1,2 je nasycena nebo obsahuje dvojnou vazbu, kdeznamená atom vodíku, atom fluoru, atom chloru nebo atom bromu,znamená atom vodíku, fluoru, chloru nebo bromu, znamená atom vodíku nebo přímou nebo rozvětvenou uhlovodíkovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku, znamená atom vodiku nebo přímou nebo rozvětvenou uhlovodíkovou skupinu s 1 až 10 atomy uhliku aznamená kyslík nebo siru, znamená atom...

Způsob výroby nových esterů androstan-17betakarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266580

Dátum: 12.01.1990

Autori: Andersson Per, Trofast Jan, Axelsson Bengt, Thalén Bror, Andersson Paul

MPK: C07J 3/00

Značky: kyseliny, androstan-17betakarboxylové, způsob, esterů, nových, výroby

Text:

...pro sloupec SephadexR LH-20 je možno s úspěchem použít haloqenovaného uhlovodíku, jako chloroformu nebo směsi heptanu, chloroformu a ethanolu v poměru 0 až 5050 až 1 D 01 D až l, výhodné směsi V poměru 20201. Při použití stacionární fáze chromatografických systémů se epimery nezávisle označují písmeny A a B v pořadí, v jakém se vymývají ze sloupce.lnl-karboxylové kyseliny, které se používají jako výohozí látky, se připravují eliminaoí...

Způsob zpracování silně kyselých kationtoměničových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266579

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brandes Günter, Neier Wilhelm, Webers Werner

MPK: C08J 5/20, B01J 31/06, B01J 39/16...

Značky: silně, zpracování, katalyzátoru, kyselých, kationtoměničových, způsob

Text:

...alkylačním reakcím.V britském patentním spise 1 393 594 je popsána výroba alespoň jednou halogenem v jádže.substituovaných měníčů kationtů a je poukázáno na jejich používání jako thermicky stabilníchkatalyzátorů pro reakce ve vodném a bezvodém prostředí při teplotách mezi 100 a 200 °C.V posledních létech je věnována zvláštní pozornost silně kyselým měničům kationtů v jádře chlorovaných a v jádře fluorovaných jako katalyzátorům.V jádře...

Způsob kontinuelní výroby nízkých alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266578

Dátum: 12.01.1990

Autori: Neier Wilhelm, Webers Werner, Henn Friedrich, Strehlke Günter

MPK: C07C 29/04, C07C 31/10, C07C 31/12...

Značky: výroby, nízkých, alkoholů, kontinuelní, způsob

Text:

...množství di-sek.-buty 1 etheru (SBE) asi ze 4 hmotnostnich dílü na 1 hmotnostní díl, vztaženo na sek. butylalkohol,při výrobě sek. butylalkoholu. Dělení plynné a kapalné fáze v hlavě reaktoru se zlepšila. Tvorba pěny pozorovatelná při zvlášt vysokém průměrném plynovém zatížení se úplně potlačuje a získaný surový alkohol je prostý stop kyselín strhovaných z procesní vody.V dalším se popisují příklady provedení vynálezu na...

Způsob zabránění vzniku proláklin kolejnic v přechodové oblasti mezi koncem jazyka a profilem jazyka a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266577

Dátum: 12.01.1990

Autor: Rotter Franz

MPK: B21K 7/00

Značky: profilem, kolejnic, přechodové, tohoto, způsobu, způsob, koncem, zařízení, oblastí, vzniku, jazyka, provádění, zabránění, proláklin

Text:

...v klidném vzduchu, čímž je dosaženo původní stav struktury před tvářením.Je výhodné, když se podle vynálezu postupuje tak, že v płechodové oblasti mezi normálním profilom kolejnice a jejím jazykovým koncem se tepelnému zpracování vystaví oblast v délce alespoň 150 mm, s výhodou kolem 300 mm. Maximální délka oblasti může přitom být podle trvaní procesu tváření za tepla zpravidla omezena pod 900 mm. Řízení tepelného zpracováníse s výhodou...

Způsob oddělování oxidu siřičitého ze spalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266576

Dátum: 12.01.1990

Autor: Becker Hans

MPK: B01D 3/16, B01D 53/34, B01D 53/14...

Značky: spalin, způsob, oxidů, provádění, tohoto, zařízení, způsobu, oddělování, siřičitého

Text:

...0,01 až 10 molárních v kouřových plynech, jakými jsou například spaliny z elektráren na černé uhlí.Jako absorpční prostředek přicházejí v úvahu všechna fyzikální rozpouštědla, jako je například methanol, polyethylenglykolether, N-methylpyrrolidon, dimethylforamid a další,přičemž výčet rozpouštědel není omezen na rozpouštědla vyjmenovaná.Způsob podle tohoto vynálezu je blíže objasněn na základě schematicky znázorněného příkladu...

Nosná matrice pro zachycení katalyticky účinných sloučenin a způsob výroby této matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266575

Dátum: 12.01.1990

Autori: Frauenfeld Martin, Veser Kurt

MPK: B01J 32/00, B01D 53/36, C23D 13/00...

Značky: matrice, nosná, katalytický, zachycení, způsob, výroby, sloučenin, účinných, této

Text:

...může mít ale taká formu žlábkovaněho a/nebo vlnitého kovového plechu. Takověto kovové plechy se sestavují na akumulační tělesa, například taká V oběhových regenerativních tepelných výměníoích pro předehřívání vzduchu pro kotel. Dodatečným převrstvením těchto akumulačních těles keramickou krycí vrstvou za spojení pomocí mezivrstvy ze smsltu se umožní to, že se dá zabudovat katalyzátor pro odstraňovaní sloučenin dusíku do reqenerativního...

Způsob výroby 1 ku 1-kovových komplexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266574

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lienhard Paul

MPK: C09B 45/04

Značky: výroby, komplexu, způsob, 1-kovových

Text:

...kyselinu,2-amino-5-(4-methoxyfenoxy)benzoovou kyselinu,2-amino-5-(2,4-dichlorfenoxy)benzocvou kyselinu,2-amino-4-jodhenzoovou kyselinu,2-amino-5-(3-methoxyfenoxy)benzoovou kyselinu,2-amino-5-propionylaminobsnzoovou kyselinu,2-amino-5-ureidobenzoovou kyselinu,2-amino-5-(N-fsny 1 ure 1 do)benzoovou kyselinu,2-hmino-3,5-dímethoxybenzoovou kyselinu,2-amino-5-brombenzoovou kyselinu,2-amino-4,5-dimethylbenzoovou...

Zařízení k výrobě rohožového pažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266573

Dátum: 12.01.1990

Autor: Löffler Wolfgang

MPK: B21D 11/12

Značky: pažení, výrobe, rohožového, zařízení

Text:

...z mřížoviny 5 s podélnými tyčemi § a příčnými tyčemi É. Rohože l mohou být mimoto obloženy drátěným pletivem případně svařovanou mřížkou, což však nenínezbytně nutné a není to proto zakresleno. Kromě blíže neoznačených pŕívodních ústrojípro rohože l je zařízení opatřeno ohýbacími nástroji 3 k ohýbání konců 3 podélných tyčíÄ rohoží l. zařízení je současně vyhaveno větším počtem svařovacích nástrojů 1 k přivaření pojistných tyčí § na...