Archív za 1990 rok

Strana 114

Leskutvorná přísada do niklovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267411

Dátum: 12.02.1990

Autori: Olyšar Karel, Svoboda Jiří, Veselý Karel, Paleček Jaroslav

MPK: C25D 3/18

Značky: lázni, leskutvorná, prísada, niklovacích

Text:

...a 0.01 až 2 g/1 glykolu nebo etheru obecného vzorce IIIkde R 1 a R 2 značí nezávisle na sobě vodík. methyl nebo ethyl a n je l nebo 2.Tato přísada obsahuje v kombinací se sacharlnem a allylsulfonanem látky dosud pro účely lesklého galvanického niklování neznáme a nepoužívané. Uvedená směs zlepšuje podstatně kvalitu niklového povrchu 1 jeho mechanické vlastnosti. ~Úbdobné účinky má také směs. která je předmětem vynálezu. Leskutvorná...

Lyžařská běžecká obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 267410

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mikesková Erika, Janoš František, Křepelka Ladislav, Štorek Josef

MPK: A43B 5/04

Značky: lyžařská, běžecká

Text:

...osy obuvi dochází k dokonalému vedení lyží při různých technikách běhu. a to zejména při vycholovém odbruslování. nebot mírně vybočené supinační postavení chodidla uživatele v lyžařské běžecké obuvi podle vynálezu. zaručuje kompenzaci známého pronačního vybočování a tak se dosahuje souosého spolupůsobení nohy uživatele, samotné lyžařské běžecké obuvi podle vynálezu a konečně běžecké lyže při běhu, což má mimořádný význam zejména při...

Namáčení, předpírací a prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267409

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lopata Václav, Vodička Miloslav, Kepl Jiří, Procházka Karel, Táborský Zdeněk, Haumer Jaroslav, Lhotan Josef, Kaufman Karel

MPK: C11D 9/26

Značky: prostředek, namáčení, prací, předpírací

Text:

...skladovatelnosti představuje vynález namáčecího. předpíracíhoa pracího prostředku nebo jejich poloproduktu vyráběného rozprašováním ve věži v proudu neohřívaného vzduchu se zvýšenou účinností za nižších teplot a zlepšenými skladovacími vlastnostmi. vyznačeného tím. že obsahuje 3 až 60 ž hmotnostních směsi sodného mýdla a sodná sole homopolymeru kyseliny akrylové 0 střední molekulové hmotnosti 1500 až 30 000. přičemž poměr mýdia ku soli...

Zařízení pro měření objemového průtoku tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267408

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rybín Miroslav, Valenta Svatopluk, Kára Jan

MPK: G01F 1/34

Značky: zařízení, tekutin, objemového, průtoku, měření

Text:

...odběrnými otvory s ústrojím pro snímaní tlaků a teploty. na obr. 2 je příčný řez prvním provedením čidla ve šroubovaném provedení. obr. 3 znázorňuje podélný řez čidlem z obr. 2, obr. 4 příčný řez druhým příkladným provedením čidla, opatřeného pouzdrem pravoúhelníkového průřezu. a na obr. 5 je příčný řez třetím příkladným provedením čidla. uloženého ve svařovaném pouzdru.Zařízení pro měření průtoku tekutín sestává 2 čidla 1, tvořeného...

Zařízení na rektifikaci pilotových základů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267407

Dátum: 12.02.1990

Autori: Balun Dušan, Bauer Pavel

MPK: E02D 35/00

Značky: zařízení, rektifikací, pilotových, základu

Text:

...základů. Oba tyto nové účinky y zejména v poddolovaném území, kde během času kálním změnám povrchu území výhody zařízení podle ojeví 1 při kolísání hladiny podzemní vody. při ecentních. málo únosných navážkách. a dále všude ladová půda značně stlačitelná. pomalu konzolidu jící a málo únosná. vyšším účinkem zařízení podle vynálezu je úspora nákladů na základové konstrukce. vyplývající z úspory objemu a/nebo množství...

Mikropočítačový regulátor s cyklickým ovládáním výstupů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267406

Dátum: 12.02.1990

Autori: Schlegel Miloš, Anderle Jan, Straka Antonín, Velhartický Petr, Matějka Pavel, Vaněček Pavel

MPK: F23N 5/02

Značky: regulátor, mikropočítačový, ovládáním, výstupu, cyklickým

Text:

...regulátoru.Praktické provedení mikropočítačového regulátoru s cyklickým ovládáním výstupu podle vynálezu je patrno 2 obrázku. na kterém je blokovým schámatem zobrazen příklad zapojení mikropočítačového regulátoru s cyklickým ovládáním výstupů.Mikropočítačový regulátor s cyklickým ovládáním výstupů sestává ze skupinové svorky A analogových slgnálů. která je připoje CS 267406 B 1 2na na první vstup LL A/D převodníku 1. jehož výstup je...

Zařízení pro vibrační zkoušení vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267405

Dátum: 12.02.1990

Autor: Síbrt Karel

MPK: G01M 7/00

Značky: zařízení, vozovek, zkoušení, vibrační

Text:

...Na roznášecí desce je uloženo spoelčné táhlo obou excentrůívibrátoru. synchronizovaných prostřednictvím ozubeneho soukolí. Zvedací mechanismus může býtž tvořen opěrnou matiCI. našroubovanou na vnější závit společného táhla obou oxtentrü vibrátoru.Výhodou zařízení pro vybrační zkoušení vozovek podle vynálezu je. že ješjednodušší a zajišťuje dokonale souměrné zatížení kostrukce vozovky vůči středovému snímacímu čidlu. takže diferencíálně...

Zařízení pro kontinuální regulaci tlaku a měření množství kapaliny v regulované soustavě

Načítavanie...

Číslo patentu: 267404

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horvát Ivan, Fussgänger Egon, Varga Alexander, Almássy Stanislav, Siviček Pavel

MPK: G01F 11/04

Značky: regulované, tlaku, měření, regulaci, soustavě, množství, kontinuální, zařízení, kapaliny

Text:

...dávkovací čerpadlo 4 s prvním pohybovým šroubem 2.K druhé regulované soustavě g je hydraulický připojeno přes druhý trojcestný ventil Z a druhé dávkovací potrubí QQ druhé dávkovací čerpadlo § s druhým pohybovým šroubem lg. Ubě dávkovací potrubí 22. gg jsou spojena přes trojcestné ventily Q. Z se sacím potrubím gl. vedeným z kapallnového zásobníku §. První dávkovací čer~ padlo 4 je poháněno prvním hnacím motorem 11. jehož první převodové...

Způsob zahušťování odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267403

Dátum: 12.02.1990

Autori: Podmolík Jaroslav, Kadlas Pravdomil

MPK: C01B 17/88

Značky: odpadní, zahušťování, způsob, kyseliny, sírové

Text:

...iontu Ti 4.Postupem se ve zvýšeném výtěžku získává sířeii použitelná 48 až 75 Z odpadní kyselina sírová např. ke zpětnému vracení do výroby titanové běloby, k výrobě kyseliny fosforečné, průmyslových hnojiv a k dalším účelům, kde není na závadu obsah přítomných solí železa, hořčíku. hliníku, manganu a dalších.Údpadní kyselina sírová se složením /X hmotnosti/ H 2 SD 4- 25,1 ž Fez - 3,05 z Ti 4 jako T 102 ~ 0.55 X. bvla V laboratorní vakuové...

Zařízení pro automatické síťové spínání

Načítavanie...

Číslo patentu: 267402

Dátum: 12.02.1990

Autori: Volek Stanislav, Novotný Jaroslav, Janeček Pavel

MPK: G01R 11/24

Značky: spínání, automatické, síťové, zařízení

Text:

...nelze dosáhnout ručním řízením. Navíc se zvýši efektivnost celého procesu řízení strojů a zařízení. bude docházet k menšímu opotřebení strojů a přístrojů. poklesne í spotřeba elektrické energie. Zařízení pro automatícké síťové spínání umožňuje vlívem přípojene řídící jednotky velkou variabílítu spínacího procesu. přičemž libovolné změny jsou velmi operatívně provedítelné. Zařízení může mít kompaktní a mobilní konstrukcí.Příklad možného...

Leskutvorná přísada do niklovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267401

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svoboda Jiří, Olyšar Karel, Veselý Karel, Paleček Jaroslav

MPK: C25D 3/18

Značky: lázni, niklovacích, prísada, leskutvorná

Text:

...vynález chráněný AU 238 923. kde je uváděna jako přfsada směs sestávajĺcĺ 2 kombinace polyethylenglykolů. solí 2-alkensulfonových kyselín a alkylpiridinium halogenidů. Známými složkami směsi jsou také sacharin a allylsulfonan sodný v kombinaci s dalšími sloučeninami. Výše uvedené nedostatky známých směsí odstraňuje a kvalitu povrchu podstatné zlepšuje leskutvorná organické přísada do niklovacích lázní podle vynálezu. která vedle známých...

Myší lymfocytárny hybridóm RG-12

Načítavanie...

Číslo patentu: 267400

Dátum: 12.02.1990

Autori: Švec Juraj, Veselovská Zuzana, Grňová Helena, Keszeghová Viera, Mikocziová Mária, Reinerová Marta

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, lymfocytárny, rg-12, myší

Text:

...vyšetrenie cirkulujúcich antimelanómových protilátok v sćrach pacientov s malígnym melanómom.Uvedené nedostatky do značnej miery od CS 267 400 B 1 2straňuje hybridóm, produkujúci monoklonálnu protilátku proti antigénu združenému s bunkami ľudského malígneho melanómu, ktorý je uložený v zbierke hybridómov Ustavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave, ul. Čsl. armády ZI, pod o/.urxčcním R(i- l 2.Hybridóm RG-IŽ bol získaný lúziou slu/inovej...

2-Arylimino-3-trifenylfosfónium indoláty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267399

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gonda Jozef, Kristian Pavol

MPK: C07F 9/65, C07F 9/54

Značky: přípravy, indoláty, spôsob, 2-arylimino-3-trifenylfosfónium

Text:

...K reakčnej zmesi sa potom pridá 1,3 g metanolátu sódneho. Roztok sa mieša pri 45-50 °C. kým sa tmavočervená farba prechodne vzniknutého ylidu nezmení na žltú. Reakčná zmes sa za horúca filtruje a nechá stát cez noc. Vylúčený 2-fenylimíno-3-triíenylíosfónium indolát sa kryštalizuje zo zmesi chloroform-hexán (fyz. chemické vlastnosti sú uvedené v tabuľke 1).K suspenzii 5,97 g N-(4-t 0 lyl)-N-(2-benzyltrifenylfosfónium) tiomočoviny...

Hydrofilyzované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267398

Dátum: 12.02.1990

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: hydrofilyzované, vlákna, skleněné

Text:

...stability vodných kompozícii je možné v prípade potreby regulovať prídavkom regulátorov pH v stopovom množstve až 1 hmotnosti, napr. kyseliny octovej, čpavkovej vody, trietanolamínu.Hydrofilyzované sklenené vlákna podľa vynálezu sa vyznačujú vysokou stabilitou a rovnomernosťou vodnej suspenzie. je ich možné používať v kompozíciach silno alkalických, CS 267 398 B 1 2napr. na báze sodných solí polyakrylátov, z dôvodu neiónového...

Hydrofilyzované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267397

Dátum: 12.02.1990

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: hydrofilyzované, vlákna, skleněné

Text:

...hmotnosti regulátorov pH, ako minerálne a organické kyseliny a ich soli.Hydrolilyzované sklenené vlákna podľa vynálezu sa vyznačujú vysokou stabilitou a rovnomernosťou vodnej suspenzie v širokom rozsahu pH, no najväčšiu účinnosť majú vo vod ných kompoziciach pri pH 3 až 6. Sú pripravi CS 267 397 B 1 2teľné z bežných, komerčne dostupných surovín s minimálnou toxicitou. Vodné suspenzie na báze týchto vlákien sa vyznačujú minimálnou penivosťou,...

Spôsob termochemického boridovania ocelí v prostredí rozestavených solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267396

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chrenková-paučírová Marta, Makyta Miroslav, Fellner Pavel, Teplan Ján, Matiašovský Kamil

MPK: C23C 18/32

Značky: solí, oceli, termochemického, spôsob, boridovania, rozestavených, prostředí

Text:

...v porovnaní s tvrdosťou vysokolegovaných ocelíánapr. mangánovej ocele a chrómovej ocele a osahuje dve tretiny tvrdosti fázy FeB, čo postačuje z hľadiska väčšiny technických aplikácií. Vzhľadom na to, ako aj na vyššiu oteruvzdornosť menej krehkej fázy FezB a jej väčšiu stálosť pri následnom tepelnom spracovaní (kalení) poboridovaných súčastí sa javí ako výhodné potlačiť pri boridovaní vznik fázy FeB a vylučovať boridové vrstvy tvorené...

Spôsob prípravy kyseliny digalkturónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 267395

Dátum: 12.02.1990

Autori: Heinrichová Kveta, Dzúrová Mária

MPK: C07H 7/033

Značky: spôsob, kyseliny, digalkturónovej, přípravy

Text:

...G-10 a elluent sa odparí,alebo vysuší mrazovou sublimâciou. Dalšou výhodou tohoto postupu je kontinuáltte a viacnásobné využitie preparátu imobilizovaného enzýmu v reakcii, čo oproti aplikácii rozpustného enzýmu vedie k značným úsporám na nákladoch.Kyselina digalakturónová je látka dôležitá z hľadiska teoretíckélio štúdia pektínových látok a pektolytických enzýmov a pre charakterizáciu v priemysle používaných pektináz. e doteraz jediným...

Myší lymfocytárny hybridóm VÚ IFN BBA6

Načítavanie...

Číslo patentu: 267394

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kontseková Eva, Borecký Ladislav Akademik, Kontsek Peter, Novák Michal

MPK: C12N 5/00

Značky: lymfocytárny, hybridom, myší

Text:

...Continuous cultures of fuse cells se» creting antibody of predelined specificity. Nature, 256, /t 975/, 495 Gerhard, W. Fusion of cells in suspension and outgrowth of hybrids in eonditioned medium. n Monoclonal antibodies. Hybrids A New Dimension in Biological Analyses. R. H. Kennet, T. J. McKearn, K. B. Bechtol, eds., New York, Plenum Press, /l 980/,370) klonovaním súboru hybridných buniek po fúzii myšej Inyelómovej línie NSO a buniek....

Myší lymfocytárny hybrydóm VÚ IFN B13

Načítavanie...

Číslo patentu: 267393

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Michal, Kontseková Eva, Kontsek Peter, Borecký Ladislav Akademik

MPK: C12N 5/00

Značky: myší, lymfocytárny, hybrydóm

Text:

...C. Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity. Nature, 256, /l 975/, 495 Gerhard, W. Fusion of cells in suspension and outgrowth of hybrids in conditioned medium. ln Monoclonal antibodies. Hybrids A New Dimension in Biological Analyses. R. H. Kennt, T. j. McKearn, K. B.- Bechtol, eds., New York, Plenum Press, /1980/,370) klonovaním súboru hybridných buniek po lúzii myšej myelómovej línie NSO a buniek.~...

Myší lymfocytárny hybridóm VÚ IFN AL6

Načítavanie...

Číslo patentu: 267392

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lackovič Vladimír, Novák Michal, Kontsek Peter, Borecký Ladislav Akademik

MPK: C12N 5/00

Značky: lymfocytárny, myší, hybridom

Text:

...C. Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predelined specificity. Nature, 256, M 975), 495 Gerhard, W. Fusion of cells in suspension and outgrowth of hybrids in conditíoned medium. ln Monoclonal antibodies. Hybrids A New Dimension in Biological Analyses. R. H. Kennet, T. J. McKearn, K. B. Bechtol, eds., New York, Plennm Press, /1980/,370) klonovaním súboru hybridných buniek po fúzii myšej myelómovej línie NSO a buniek,...

Myší lymfocytárny VÚ IFN G8

Načítavanie...

Číslo patentu: 267391

Dátum: 12.02.1990

Autori: Borecký Ladislav Akademik, Kontsek Peter, Novák Michal

MPK: C12N 5/00

Značky: lymfocytárny, myší

Text:

...of fused cells secreting antibody of predefined specificity. Nature, 256, /l 975/, 495 Gerhard, W. Fusion of cells in suspension and outgrowth of hybrids in condítioned medium. In Monoclonal antibodies. Hybrids A New Dimension in Biological Analyses. R. H. Kennet, T. I., McKearn, K B. Bechtol, eds., New York, Plenum Press, /1980/,370) klonovaním súboru hybridných buniek po lúzii myšej m elómovej línie NSO a buniek,získaných zo s eziny myší...

Nástroj na leštenie priamych a skrutkovicových drážok v otvoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 267390

Dátum: 12.02.1990

Autori: Steiner Alexander, Sadloň Milan

MPK: B24B 33/05

Značky: skrutkovicových, priamych, leštenie, otvoroch, nástroj, drážok

Text:

...minimálne z dvoch valcovýcłt telies l, ktoré sú usporiadaně za sebou na spoločnej osi otočne voči sebe tak, že v prvom valcovom telese l je vytvorený stredový otvor ll, v ktorom je otočne uložené vonkajšie valcové osadenie 12 druhého valcovćho telesa l. V stredovom otvore ll prvého valcovćho telesa l je vytvorená vnútorná obvodová drážka 3 a na vonkajšom valcovom osadení 12 je vytvorená vonkajšia obvodová drážka 14, tvoriace spoločnú...

Přípravek ke kvantifikaci mikrogeometrie boků drážek vývrtu hlavně palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 267389

Dátum: 12.02.1990

Autori: Holub Vladimír, Manďák Josef

MPK: F41D 11/28, F41C 21/20

Značky: drážek, zbraně, přípravek, palné, mikrogeometrie, kvantifikaci, vývrtů, boků, hlavne

Text:

...kruhová vedení optických senzorů opatřená závitem vždy kolmo na boky drážek. Dále jsou vytvořeny otvory, jejichž osy vycházejí vždy ze středů polí vývrtu hlavně palné zbraně a protínají osy kruhových vedení optických senzorů a zároveň osu těla prípravku. Středem těla přípravku je dále vypracován jeden centrální otvor prípravku po celé jeho délce. V každém kruhovém vedení optického senzoru opatřeného závítem je umístěna kruhová podložka,o...

Nové deriváty kyseliny 2-metylénbutándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 267388

Dátum: 12.02.1990

Autor: Veverka Miroslav

MPK: C07D 207/408

Značky: 2-metylénbutándiovej, nové, deriváty, kyseliny

Text:

...0/ v(C O/ Výťažok T. t. Príklad R /Cm-A)(oc) 2 Q ł 57 ~ 67 až 69 C F 3 Ě i Ž 1 782 96 až 3 1 720 63 100 ~ Cl Cl C 1 780 125 až 4 Q 1 709 56 127 CI 5 v-Q 54 53 až 65 OCH 3 e ©- C 02 C 2 H 5 l Šžg 65 52 až 533 4 Pľĺklad 7 Príklad 8 až 13 HN-(2-Trifluórometylfenybő-metylén-Ző-py- analogicky podľa postupu v príklade 7 sa získaľolĺdĺndión li nasledujúce derivátypri teplote varu počas 6 hodín. Po ochladnutí sa GHZ c C 05 6 CI 1 7, -7,18 6 N 02 36...

Adhezívne činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267387

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ďuriš Štefan, Kosár Karol, Orlík Ivo, Volf Jaroslav, Danko Peter, Gögh Tibor

MPK: C08C 19/26, C07F 9/30

Značky: činidlo, adhezívne

Text:

...tora metylénovej skupiny, resp. lormaldehy u, ktorý vzniká reakciou hexametyléntetramínu s vodou pri vyšších teplotách.Významnou nevýhodou uvedených adhezívnych systémov sú v prvom rade vysoké ceny zlúčenín kobaltu. Pri ich použití v zvýšených dávkach, potrebných na dosiahnutie žiadaného stupňa adhézie, sa zhoršuje odolnosť vulkanizátu proti tepelnému starnutiu a dochádza k ich vykvetaniu na povrchu kaučukovej zmesi. čím sa znižuje tzv....

Zariadenie pre manipuláciu a rozoberanie polymerizačných foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267386

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mach Antonín, Galko Ján, Grečnár Milan

MPK: B29C 33/30

Značky: manipuláciu, foriem, polymerizačných, rozoberanie, zariadenie

Text:

...uamáhavú prácu.Zariadenie pre manipuláciu a rozoberanie polymerizačných foriem je znázornené na bokoryse na obr. l a v pôdoryse na obr. 2.Stôl 1 s kladkami 2 je na vstupe osadený dvojicou odklápacích konzol 5, vo vnútri medzi kladkami 2 mostíkom 3 s prísavkami 4 a na konci rozliepacími nožmi 9, 10. Na konzolách 5 sú votknutê otočné kladky 7 a pripevnené zrovnávače 6. Medzi konzolami 5 je umiestne CS 267 386 B 2ná zdvíhacia plošina 8 a v...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-(1´metoxy-2´-propyl)anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267385

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hronec Milan, Kuruc Ľudovít, Handlovský Andrej, Fiedler Karol, Kubala Vojtech, Tuleja Juraj, Roller Ladislav, Kríž Miroslav, Wenchich Štefan, Konečný Václav, Beška Emanuel

MPK: C07C 87/50

Značky: 2,6-dialkyl-n-(1´metoxy-2´-propyl)anilínov, přípravy, spôsob

Text:

...cyklu hydrogenačnej alkylácie. Z oddestilovanej zmesi vody, metoxypropanónu a 1-metoxy-2-propanolu sa rektilikáciou pri atmosférickom tlaku získa čistý 1-metoxy-2-propanol. Z procesu regenerovaný l-metoxy-Z-propanol sa vracia do ďalšieho cyklu hydrogenačnej alkylácie ako rozpúšťadlo, alebo sa katalytickou hydrogenáciou spracuje na metoxypropanón.Postupovat je možné aj tak, že po skončení hydrogenačnej alkylácie sa reakčná zmes vo forme...

Sodná sol sulfoalkyllignínu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267384

Dátum: 12.02.1990

Autori: Telyševa Galina, Pastýr Ján, Ebringerová Anna

MPK: C08H 5/02

Značky: sulfoalkyllignínu, přípravy, spôsob, sodná

Text:

...vo vode łgkondenzované deriváty lignínu) sa môže použi ako silnokyslý iónomenič s možnosťou recyklovania.Príprava sotlitcj soli sulĺottlkyllignínu podľa vynálezu má prednosti v tom, že na dosiahnutie požadovaného obsahu sulĺoalkylskupín 10,4 až 100 hmot. sa éteriíikácia nemusí opakovať,doba reakcie u prípravy sulfoetyllignínu je skrátená na 3 hodiny v porovnaní napr. s prípravou metyllignínu s dimetylsulíátom, kde trvá 10 hodín a 5 až...

Katalyzátor na báze bentonitu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267383

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komadel Peter, Čičel Blahoslav, Nigrin Miloš

MPK: B01J 29/14, C07B 37/02, B01J 29/28...

Značky: katalyzátor, výroby, bentonitu, spôsob, báze

Text:

...až 33 17/., vyššiu účinnosť pri dimerizácii nenasýtených mastných kyselín, ako monoiónové formy toho istého bentonitu (montmorillonitu),aj ako bieliaca hlinka. ktorú sme z neho pripravili.V porovnaní so známym stavom je teda prednosťou tohto vynálezu príprava katalyzátora s vyššou katalytíckou aktivitou ako má bi~ eliaca hlinka alebo ľubovoľná monoiónová lorma toho istého bentonitu (montmorillonitu).100 g bentonitu (z lokality jelšový Potok)...

Spôsob rubovej úpravy všívaných textilných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267382

Dátum: 12.02.1990

Autori: Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Bartek Pavol, Markuš Stanislav, Belko Dušan

MPK: B32B 27/04

Značky: všívaných, textilných, materiálov, rubovej, spôsob, úpravy

Text:

...z POP pások. Použitím polyuretánu sa zvyšujú nároky na povrstvovacie zariadenie a zhoršuje sa pracovné prostredie.Uvedené a ďalšie nevýhody rieši spôsob rubovej úpravy všivaných textilných materiálov podľa vynálezu, pri ktorom sa vytvorené vrstvenć preddielo, pozostávajúce z dvoch a viac vrstiev, z ktorých aspoň jedna je tvorená polymérnym útvarom s teplotou mäknutia a tavenia minimálne o 10 °C nižšou ako ostatné zložky. pri teplote...

Vibrační beranidlo s nárazovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267381

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novotný Dušan, Cotiofan Ján, Rozprávka Jaroslav

MPK: B21J 13/06

Značky: účinkem, vibrační, beranidlo, nárazovým

Text:

...pro vibrační beraněni je nutný nárazový způsob beranění, který však známá beranidla neumožňují.Výše uvedené nedostatky vibračního beranění odstraňuje vibrační beranidlo s nárazovým účinkem podle vynálezu, které má beranidlovou hlavu a svírací čelisti opatřené údernými plochami, kterými při vibrování beraititlla s otevřenými čelistmi naráží na hlavu nástroje. Beranídlová hlava má přitom vodítko, ve kte CS 267 381 B 1 2rém je hlava nástroje,...

Spôsob prípravy 6-amino-5-bróm-1-metyl-1 H-pyrimidín-2,4-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267380

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rybár Alfonz, Greiplová Eva, Szemes Fridrich, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Hesek Dušan, Tegza Marian, Frimm Richard

MPK: C07D 239/54

Značky: spôsob, přípravy, 6-amino-5-bróm-1-metyl-1, h-pyrimidín-2,4-dionu

Text:

...octanu sodného alebo draselného. ktoré viažu v reakcii sa uvoľňujúci bromovodik, pri teplote 15 až 80 °C. Postup podľa vynálezu sa uskutočňuje tak.že sa 1,0 mól. diel zlúčeniny vzorca ll a 1,0 až 1,1 mól. diel octanu sodného alebo draselného suspenduje v kyseline octovej a za miešania sa pridáva 1,0 až 1,1 mól. dielu brómu pri teplote miestnosti. Po doreagovaní. ktoré sa prejaví odlarbciiíiii rcakčncj zmesi sa zlúčcitiiiii vzorca l...

Spôsob prípravy 3-metyl-7-n-propyl-3,7-dihydro-1 H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267379

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rybár Alfonz, Tegza Marian, Szemes Fridrich, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Hesek Dušan, Frimm Richard

MPK: C07D 473/06

Značky: spôsob, h-purín-2,6-dionu, 3-metyl-7-n-propyl-3,7-dihydro-1, přípravy

Text:

...vznikajúceho 5-N-(n-propyl)-formylamíno 6-amíno-1 ~metyl-IH-pyrimidín-Zô-dionu vzorca lllv prostredí formamidu za prítomnosti kyseliny s hodnotou pKa max. 4,8. Postup podľa vynâlezu sa uskutočňuje tak,že sa zlúčenina vzorca ll zahrieva s prebytkom formamidu pri teplote 100 C až 195 °C za prítomnosti kyseliny octovej, chlorovodíkovej,alebo s výhodou kyseliny mravčej. Zlúčenmavzorca l sa už počas reakcie vylučuje z reakčnej zmesi. úplne sa...

Spôsob výroby suspenzného homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267378

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fabini Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Komora Ladislav, Velický Viktor, Mišeje Gabriela, Daubnerová Viera, Rusina Miroslav

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: suspenzného, spôsob, homopolymerů, kopolymerů, vinylchloridu, výroby

Text:

...sa uskutočňuje pri teplote 5 až 100 °C najvhodnejší rozsah je od 40 do 90 °C. Modiíikáciu možno síce uskutočňovať i pri teplotách pod 5 °C a nad 100 °C, ale pri teplotách pod 5 C prebieha pomaly a nad 100 °C prebiehajú aj nežiadúce vedľajšie reakcie, vrátane degradačiiých poly/reakcií.Doba modifikácie závisí ako od druhu modilikačného činidla, tak aj teploty modifikácie. S teplotou sa doba modifikácie skracuje.Modilikovaný polyvinylalkohol...

Zariadenie na navíjanie nekonečného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267377

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ližičár Viliam

MPK: D01D 13/02, B65H 54/02

Značky: vlákna, nekonečného, navíjanie, zariadenie

Text:

...umožní rozdelenie navíjacieho stroja na dve časti. Tým sa súčasne dosiahne technologické univerzálnosť pre jednobubnové a viacbubnové navíjačky a rôzne priemery bubnov. Axiálny pohyb vykonáva len rozvádzací element s trubkovým ložiskovým telesom, čim sa dosiahne odstránenie zotrvačných síl a rázov v krajných polohách rozvádzacieho elementu a priaznivejšie pomery pri ukladaní vlákna na koncoch návinu.Na pripojenom výkrese je znázornené...

Kotviaci skrutkový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 267376

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pašák Josef

MPK: F16B 31/04

Značky: skrutkový, kotviaci

Text:

...plochy axiálneho otvoru 6 kotviacej matice 2, prípadne opačne. Pohybový závit8, čiostatné uvedené prostriedky sú prostriedkami pre vzájomné natáčanie kotviacej matice 2 voči puzdru 7 v závislosti od ich vzájomnej axiálnej polohy. Tlačnâ pružina 3 je uložená koaxiálne s kotviacim ťahadlom l, puzdrom 7 a kotviacou maticou 2 medzi prírubou kotviacej matice 2 a prírubou puzdra 7. Puzdro 7 je svojim priebežným axiálnym otvorom 9 nasunuté na...

Strižnica bočnej strihacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267375

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zemaník Ladislav, Golier Milan

MPK: B21D 24/16

Značky: bočnej, jednotky, strižnica, strihacej

Text:

...vynálezu je, že po otupení čelnej plochy strižnej vložky so strižným otvorom jednoduchou manipuláciou a jednoduchými tecnickými prostriedkami sa opakovane vysunie strižná vložka zo svojej východiskovej polohy o potrebnú hodnotu pre ostrenie bez toho, že by došlo ku zmene polohy osistrižného otvoru. Takto, vytvorením vhodných podmienok pre opakované ostrenie strižnej vložky sa zároveň vytvoria aj predpoklady pre zvýšenie životnosti...

Bočná strihacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267374

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zemaník Ladislav

MPK: B21D 24/16

Značky: bočná, jednotka, strihacia

Text:

...odtransportovaný k miestu ďalších úkonov či operácií. Dalej je výhodné. ked prvć lôžko má zaokrúhlený žliabkovitý tvar s vlnovitou odvalovacou plochou, zatiel čo druhé lôžko má prizmatieký žliabkovitý tvar. Tým sa dosiahne výhodná proporcionalita medzi valivými a trecími silami pôsobiacimi medzi rozperným valčekom a obidvomi lôžkami v prospech valivćho trenia.Príklad vyhptovenia strihacej jednotky podľa vynálezu je znázornený na...

Zapojenie rozhrania pre vyhodnocovanie polarity jednosmerného napätia pomocou mikropočítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 267373

Dátum: 12.02.1990

Autori: Merva Ladislav, Merva Miroslav

MPK: G01R 19/14

Značky: pomocou, vyhodnocovanie, rozhrania, zapojenie, napätia, mikropočítača, polarity, jednosmerného

Text:

...Výstup napäťového deliča zloženého z prvého pevného rezistora l a druhého pevného rezistora 2 je pripojený na invertujúci vstup napäťového komparačného prevodníka 5 na úroveň TľL a výstup napäťového deliča zloženého z tretieho pevného rezistora 3 a prvého nastaviteľného rezistora 4 je pripojený na neinvertujúci vstup komparačného napäťového prevodníka 5. Vstupy oboch napäťotych deličov sú pripojené na póly meraného zdroja jed CS 267...

Zariadenie na automatické oddelovanie neštandardného mlieka v dojarniach hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267372

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krajčír Štefan, Vasilo Viktor

MPK: A01J 7/00

Značky: zvierat, hospodářských, neštandardného, dojarniach, zariadenie, oddeľovanie, automatické, mlieka

Text:

...koncovka indikátora, ktorý je spojený s regulačným prvkom a s indikátorom pre svetelnú signalizáciu. Akonáhle sa v rozdeľova, či objaví neštandartné mlieko. dá indikátor sve teľný signál a cez poveľovú jednotku dá poveldo trojcestného rozdeľovača a neštandartnémlieko odtieka druhým potrubím do sbernej nádrže neštandartného mlieka na ďalšie použitie. Súčasne sveteľný signál určí dojnieu, ktorá ncštandartné mlieko vydojila do potrubia.Na...