Archív za 1989 rok

Strana 94

Způsob alkylace smol

Načítavanie...

Číslo patentu: 262682

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zander Maxmilian, Stadelhofer Jürgen, Boenigk Winfried

MPK: C08L 95/00

Značky: alkylace, způsob

Text:

...Při dosažení této teploty a potom každých 30 minut se odebere vzorek, u kterého se určuje teplota měknutí, popřípadě teplota tání stanovením podle dr. Tottoliho, frakce nerezpustná v toluenu Tl, frakce nerozpustná v chinollnu QI a k-oksovatelný zbytek. Kromě toh-o se měří výwtěžek destilace, svztažený na vsäzku. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1, apřičemž vzorek ode C 92,6 braný při dosažení teploty 400 °C je oznaH 4,7 0/0 čován 2 a všechny...

Způsob výroby opticky aktivního 2-chlor-12-(3-dimethylamino-2-methyl-propyl)-12H-dibenzo /d,g/ /1,3,6/ dioxazocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262681

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tömpe Péter, Rózsa László, Szirt Enikö, Petöcz Lujza, Gigler Gábor

MPK: C07D 273/01, A61K 31/395

Značky: způsob, d,g, výroby, aktivního, opticky, 2-chlor-12-(3-dimethylamino-2-methyl-propyl)-12h-dibenzo, 1,3,6, dioxazocinu

Text:

...1,3,6 dioxazocin v op-ticky aktivní formě nebo jeho farmaceutický přijatelnou adiční sůl s kyselinou a farmaceutický přijatellný nosič nebo několik farmaceutický přijatelnych nosičů.Farmaceutický prostředek se připravvuje smíchánim opticky aktivního 2-ch 1 or-12-3-dímethylamino-Z-methyllpropyl -12 H-dibenzod,g 1,3,6-dioXazoc 1 nu nebo jeho farmaceutický přija-telné adičuní soli s kyselinou s farmaceutický přijatelným nosičem nebo...

Způsob chlazení kyslíkové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262680

Dátum: 14.03.1989

Autor: Förster Eckehard

MPK: C21C 5/48

Značky: trysky, způsob, kyslíkové, chlazení

Text:

...zvyšuje náklady. Kromě toho se někdy trysky nekontrolovaně propalí, což může vést k proražení metalurgické nádoby.Rovněž bylo na-vržen-o použít jako chladicího media pro pláštovou kyslíąkovou trysku teplonosnou látku, například taku-tý vodík. Protože však teplota tekutého vodíku je velmi vysoká, mají trysky nízkou životnost.vynález odstraňuje dosavadní .nevýhody a jeho předmětem je způsob chlazení kyslíkové trysky, o-patřené nejméně...

Kolečko

Načítavanie...

Číslo patentu: 262679

Dátum: 14.03.1989

Autori: Franck Jean-pierre, Donze Pierre

MPK: B60B 1/10, B62B 1/18

Značky: kolečko

Text:

...6 obě ložiska 4 tak, aby mohl na každém svém konci nêst unejméně jedno vnější kolo, a příčný nárazník 5 je v~ podstatě stejně dlouhý nebo mír-ně kratší -než hřídel B. aby oba konce v podstatě líoovvaly s vnějšími čely příslušných prípadných vnějších kol viz obr. 5 až 7).Konečné nese rám 1 a opěrky 2. Ve znázorněném příkladu ,provedení má každá opěrka 2 celkový tvar písmeno V, jehož základna slouží pro podepření a oba volné konce jsou...

Zařízení pro postupné vytahování kovové trubky z kokily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262678

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pierrel Michel, Gourmel Yves

MPK: B22D 11/04, B22D 11/128

Značky: postupné, trubky, kovové, vytahování, kokily, zařízení

Text:

...postupné výtahování kovové trubky z kokilý, které sestává ,podle vynálezu v- prvního prstence, umístěného pevne v přímém sousedstiví kokilý a z druhého prstence, svislo vrvatně posuvného, které kovovou trubku vobklopují a mají vnitřní plochu ve tvaru komoleho kužele s otevřením nahoru v rozmezí 10 až 20 ° a malou základnou obríicenou směrem dolů, přičemž v lnezeře mezi vnějším povrchem kovové trubky a vnitřní plochou prstenců jsou kuličký o...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262677

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hamaguchi Hiroshi, Takaishi Hideo, Taninaka Kuniaki, Nishimura Akira

MPK: A01N 43/56

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...a jejich príslušné směsi.ako báze lze použít ano-rganické nebo organické báze. ako anorganické báze lze uvest například uhličitany alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin například uhllčitan sodný, uhličltan draselný, uhličitan vápenatý, hydrogenuhličitan sodný a hydroxidy nebo hydridy alkalických kovůnebo kovů alkallckých zemin například hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydrid sodný, hydrid líthný). ako organické...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262676

Dátum: 14.03.1989

Autori: Taninaka Kuniaki, Hamaguchi Hiroshi, Nishimura Akira, Takaishi Hideo

MPK: A01N 43/56

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...trioktylmethylamoniumchlorid nebo podobné sloulčeniny.Iaiko báze lze používat anorganické nebo organické báze. ako anorganickou bázi lze uvést například uhličitany alkalických kovů nebo kovů alkalíckýoh zemin například uhličitan sodný, uhličitan draselný,uhličitan vápenatý, hydrogenuh-ličitan sodný a hydroxidy nebo hydridy alkalických kovů nebo kovů alkaliokých zemin například hydroxid sodný, hydroxid dra-selný, 282878hydroxid vápenatý,...

Matrice pro výrobu pelet

Načítavanie...

Číslo patentu: 262675

Dátum: 14.03.1989

Autori: Reitsamer Peter, Schultz Richard, Stork Kurt

MPK: B30B 11/28

Značky: výrobu, pelet, matrice

Text:

...může být upravena 1 20 řad lisovacích kanálů. Dále je výhodné,aby poměr výšky přepážek k délce lisovacích kanálů měl hodnotu alespoň 1 3 a aby přepažky měly výšku 1 U až 100 mm. je výhodné také opatřlt vstupní konce lisovacích kanálů zahloubeními.Tlouštka přepážek je závislá na. průměru a délce lísovacích kanálů. Pro nejvýhtídnější palety o průměru 1 až 10 mm a délce 2 až 50 mm má nejpříznivějši hodnota přepážek tloušťku 1 až 15 mm,...

Způsob výroby teplotně stálých krystlických cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262674

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sapino Chet, Shih Kun Mao, Brodfuehrer Paul Raymond, Walker Donald Gilmore, Brundidge Steven Peter

MPK: A61K 31/545, C07D 501/18

Značky: způsob, teplotně, stálých, výroby, cefalosporinu, krystlických

Text:

...se pak podrobí reakcl se sloučeninou obecného vzorce iza vzniku sloučeniny obecného vzorce l.ako rozpouštědla vhodná pro reakce vedoucí k vzniku sloučenín vzorců III a IV jsou uváděny chlorované uhlovodíky a nižší alkylnnitrily.Americké patentové spisy č. 4379 787,4382 931 a 4 382 932 William H. W. Lunn a spol.) se týkají analogických sloučenin a postupů, kde R je například amino-substituovaný oxazolový, oxadiazolový nebo isoxazolový kruh a...

Způsob výroby nových derivátů avermectinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262673

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gibson Stephen Paul, Bu'lock John Desmond, Holdom Kelvin Scott, Goudie Alexander Crossan

MPK: C12P 17/08

Značky: výroby, avermectinu, způsob, nových, derivátů

Text:

...reakci je možno provést tak, že se působí na 5-methoxysloučeninu nebo na vhodným způsobem chráněný derivát této sloučeniny octanem rtuťnatým s následnou hydrolýzou takto získaného S-acetoxvenoletheru zředěnou kyselinou za vzniku požadované 5-ketosloučeniny.Tato látka se pak redukuje například působením borohydridu sodného, čímž se získá požadovaný S-hydroxyderívát. Příslušné reakční podmínky a reakční činidla pro tyto reakční stupně byly...

Způsob elektrochemické oxidace roztoků chromitých sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262672

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vytlacil Richard

MPK: C25B 1/00

Značky: roztoku, chromitých, způsob, oxidace, sloučenin, elektrochemické

Text:

...napětí při zatížení klesne až na hodnotu napětí vodíkové eiektrody.Při elektrolýze podle vynálezu slouží kyselina dusičná jako přenášeč redox pro kyslíkovou elektrodu, která slouží jako katoda. Katodická redukce kyslíku představuje nejpozitivnější katodovou reakci. Redukce kyslíku v kyselých roztocích je však kineticky značně inhibována. Upotřebitelné kyslíkové elektrody vyžadují v kyselém prostředí buď drahé katalyzátory na bázi...

Uspořádání ultrazvukového rozprašovače v topném tělese na kapalné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262671

Dátum: 14.03.1989

Autori: Götz Dieter, Hilbert Jakob, Gaysert Gerhard

MPK: F23D 11/34

Značky: topném, palivo, kapalné, uspořádání, tělese, rozprašovače, ultrazvukového

Text:

...elementu prochazejí hlavou hořáku průchodkcou, která je s Výhodou tvořena pružnou, z obou stran promáčknutou ploškou.Do hlavy hořáku se zavádí spalovaoí Vzduch ve směru proudění paliva nahoře,to znamená před ultrazvukovým rozprašovačem, proudí kolem něho a zavádí se do zapalovací zóny. Aby průřez proudění byl co největší, je nosné těleso spojene s hlavou hořáku nejméně jednou stojinou, V níž je uspořádáno radiální vrtání, do něhož ústí...

Způsob přípravy 2-brom-alfa-ergokryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262670

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kovács Lajos, Bogsch Erik, Trischler Ferenc, Megyeri Gábor, Stefkó Béla, Galambos János, Keve Tibor

MPK: A61K 31/48

Značky: 2-brom-alfa-ergokryptinu, přípravy, způsob

Text:

...chromatografií. Stačí pouze izolace krystalizací.Bromovat způsobem podle vynálezu se však mohou také takzvané směsi surověho alkaloidu, které obsahují jiné ergotové alkaloidy nebo soli těchto směsi.Způsob podle tohoto vynálezu je podrobněji popsán níže.V suchêm dimethylsulfoxidu se absorbuje vypoučtené množství plynného bromovodíku. V takto získaném roztoku, který obsahuje bromovodík v dimethylsulfoxidu, se rozpustí výchozí oc-ergokryptin...

Hydraulická protiskluzová brzdová soustava vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262669

Dátum: 14.03.1989

Autor: Farr Glyn Philllip Reginald

MPK: B60T 8/32

Značky: hydraulická, soustava, brzdová, vozidel, protiskluzová

Text:

...sacím zdvihu expanzního pístu 17, tlačnou pružinou 19. Vačka 24 působí na plunžr 22 přes pístnici 27 pracující ve vrtání Z 8 expanzního pístu 17, přičemž je-li v mimopracovní poloze, je pístnice 27 držena v záběru s vačkou 24 účinkom slabé tlačné pružiny 26.Během sacího zdvihu je pracovní kapalína nasavána z expanzní komory 16 do komory 29 čerpadla 3 na vnějším konci odstupnovaného vrtání zúžením 35 a jedn-ocestným ventilem 30, přičemž při...

Prostředek ke stabilizaci perfluorpolyetherových olejů a mazadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262668

Dátum: 14.03.1989

Autori: Strepparola Ezio, Gavezotti Piero

MPK: C10M 137/12

Značky: mazadel, prostředek, stabilizaci, olejů, perfluorpolyetherových

Text:

...způsob sledování fluoračního procesu V důsledku fyzikálne chemických charakteristík reakčních složek a vedlejších produktů SF 4 a som, kterých se používá jako zk-oumaných sloučenin pro kontrolu průběhu reakce tato posléze uvedena nevýhoda značí-ně snižuje možnost reaktoru a vede k neúplným konverzím, což vyžaduje rektifikační zařízení k oddělení výchozích látek od reakčního produktu, který má velmi blízke fyzikalně-chemické...

Hydraulická protiskluzová brzdová soustava vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262667

Dátum: 14.03.1989

Autor: Anderson Robert Alan

MPK: B60T 8/32

Značky: hydraulická, vozidel, protiskluzová, brzdová, soustava

Text:

...průměru vyčnívající do -kruhového otvoru 23 ve stě~ ně 10. Hlava 22 prvního ventilu 18 může dosednout cdo sedla 24 tvořeného prstencem stěny 18 kolem kruhového otvoru 23. Obvykle je hlava Z 2 oddelenia od sedla 24 pružinou 25 působíol mezi stěnou 1 G a osazením 26 prvního ventilu 18 tvořeného pístem zo,mezi průměrem jeho střední části a menším průměrem jeho vnitřní částí.První ventil 18 tvořený pístem 20 má podélííé na koncích -otevřené...

Čidlo magnetického defektografu k určování změn průřezu na dlouhých úsecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262666

Dátum: 14.03.1989

Autor: Martyna Roman

MPK: G01R 33/24

Značky: průřezu, defektografu, určování, magnetického, změn, dlouhých, čidlo, úsecích

Text:

...měřicí hlavy.Předností čidia magnetického iíefektografu Ipodle vynálezu je získání signálu nezávislého na rychlosti pohybu -zk-oumaného předmětu a vyloučení vlivu změn tepl-oty na délku mezery, ve které je umístěn měnlč magnetického pole na elektrické napětí,protože čidlo je provedeno z materiálu o stejné lineární roztažnosti jako magnetic 4ka kotve měřicí hlavy. Kromě toho místo,kde je umístěno jho čidla, je chrání před náhlymi změnami...

Způsob výroby glazovaných keramických obkládaček a dlaždic a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262665

Dátum: 14.03.1989

Autor: Marazzi Filippo

MPK: C04B 33/34

Značky: obkládaček, keramických, dlaždíc, zařízení, způsobu, glazovaných, tohoto, výroby, způsob, provádění

Text:

...pro rozprostírání sypké suché glvazury na keramická tělesa, dopravovaná na dopravních prostředcích.Způsob podle vynálezu má ve srovnání se známymi postupy několik základních výhod především Se rpři této technologií 0 dstraňuje veškerá manipulace se sur-ovými ohkládačkami kromě jejich vkládání do pecc, takže odpadá nebezpečí jejich zlomení nebo jiného poškození, například odlomením části. Značně se zjednodušuje výrobní proces, ze kterého se v...

Fungicidní prostředek pro ochranu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262664

Dátum: 14.03.1989

Autori: Szejtli József, Bernáth Jenö, Tétényi Magda, Dobos Éva, Kiniczky Márta, Tétényi Péter, Bánky Erzsébet

MPK: A01N 43/54, A01N 43/52, A01N 43/36...

Značky: ochranu, prostředek, fungicidní, rostlin

Text:

...v tom,že ve vodném roztoku kromě molekulárně dispergované to jest skutečně rozpuštěné účinné složky e mycelíe sestávajícího z několika molekul nebo z jejich shluků m 1 krokrystal, míkrokapičk-a se v molekulárně dispergované podobě vyskytuje i inkluzní komplexní sloučenine cyklodextrinu s účinnou složkou.Poněvedž uvedená soustava je charakterizována nezvykle dynamickou rov-nováhou(do 10 s 1, má účinná složka začleněnádo inkluzní komplexní...

Ložisková sestava pro otočný člen uložený na nosném členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262663

Dátum: 14.03.1989

Autor: Lind Björn

MPK: F16C 32/06

Značky: sestava, ložisková, uložený, nosném, člen, členu, otočný

Text:

...členu.Ložisková sestava podle předloženého vynâlezu může být navržena s malým rozměrem v osovém směru a může pracovat, aniž by vysoká rychlost otáčení otočného členu Ipůsobila poz-orovatelné vibrace nosného členu.Příklad provedení vynälezu je znázorněn na výkrese, »kde obr. 1 znázorňuje osový řez ložiskovou sestuavou podle vynálezu a obr. 2 pohled ve směru kolmém k ose otáčení otočného členu.Znázorněné zařízení sestava z otočného členu 1,...

Způsob výroby nových racemických a opticky aktivních derivátů interfuranylenprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262662

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tömösközy István, Kiss Miklós, Kovács Gábor, Virág Sándor, Kánay Károly, Ivanics József, Körmöczi Péter, Stadler István, Dormán Gyorgy, Galambos Géza, Hadházy Pál

MPK: C07D 311/94

Značky: aktivních, nových, derivátů, způsob, výroby, interfuranylenprostacyklinu, opticky, racemických

Text:

...jehož účinnost je charakterizované těmito úldajĺInhibivce shlukování kreuních destiček,-vyv-olaneho 2 ,u-moly adenosinditostátu v plasmatu obohaceném krevními destilčkuaumiID 5 o 20 ng . m 11 lidské plasmaj ID 5 o 350 ng . ml králičí p 1 asma.Další sloučeniny podle vynálezu tnhibují shlukování krevních destiček, vyvolané .adenosindifosfátem V lidské plasmě obohacené krevními destičkami, s těmito hodnotami ID 5 o.Hylpotenzlvnní...

Způsob výroby amalgamového granulátu citlivého na okysličení s bodem tavení nižším než 200 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 262661

Dátum: 14.03.1989

Autor: Nágel Ferenc

MPK: H01J 7/10

Značky: nižším, granulátu, způsob, stupňů, výroby, amalgamového, tavení, celsia, bodem, okysličení, citlivého

Text:

...trubky, granulat tvrldnutí ve »spadové trubce se zachycuje přes ventil, uspořádaný ve Spodní části spádové truhky, ve sběrně nádrži, naplněné r-ovněž parafinovým olejom, po shromáždění dostatečně velikého množství granulátů se odváděni para-tlnového oleje boční trubkou .a tím i odkapávání odka-páva-cí ndýzou zastaví, ventil se uzavírä, sběrna nádrž se spoiuštíanajojí místo .se staví nová nádrž naiplněná rovněž paraflnovým .olejem bez bublin,...

Jednozrnkové výsevní ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262660

Dátum: 14.03.1989

Autori: Flake Eckard, Syring Klemens

MPK: A01C 7/04

Značky: jednozrnkové, výsevní, ústrojí

Text:

...k ose kOmůrIkOvého kola. Pritom může lbýt vodicí žláhek uspořádán v té stěně komůrky, která leží při otáčení komůrkového kola vzadu a na kterou tedy dosedají semena při rotacl kola. S výhodou je vodicí žlálbek usjpořádánmezi šikmýmí obvodový/mi stěnami skříně,které spolu svírají tupý úhel. Podle vynálezu může být mezi komůrkovým kolem a. protilehlou stenou skříně uspořávdana vodicí drážka pro semeno, kerá rovněž stredí semena do svislé...

Protiproudý kapalinový výměník tepla pro zpracování kašovitých zadinových výrobků získávaných v cukrovarech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262659

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lichtenstein József, Bakonyi János

MPK: F28D 11/04

Značky: zpracování, kašovitých, kapalinový, výměník, protiproudý, tepla, výrobků, cukrovarech, zadinových, získávaných

Text:

...podepřeny a podpěrná konstrukce, která podpírá mřížovitě vždy jednu odboču-jící skupinu, strhává rovněž jednu část kaše s sebou. Tento jev je zvýšen ještě tím, že se kaše na trubkových hadech značně usazuje, čímž se otáčejíci se plochy trubkových hadü a setrvačnost společného otáčení kaší zvyšuje. Podpěrná konstrukce vede -dále ke zvětšení váhy a nákladů na zařízení.Úkol vynálezu spočíva v odstranění nedostatku výše uvedených řešení a...

Zařízení pro výrobu stavebních prvků s izolačními vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262658

Dátum: 14.03.1989

Autor: Doskocil Franz

MPK: E04C 1/06

Značky: vložkami, výrobu, prvků, stavebních, zařízení, izolačními

Text:

...Z tohoto td-ůvodu se izolační vložky 17 zasouvají do formy 4 jjen tak daleko, aby mezí jejich horní strvalrrou a vnitřním povrchem formy 4 zůst-ala nepartmá mezera - víz také provedení na obr. 17.Řešení ,popsané na záklsaaąd-ě ~obr. .1 až 4 se týká zařízení, které je pojízdné po pevné podložce 2. Po Spuštění formy 4 dolů .a -vyjmutí stavebních prvků z této formy 4, se se zařízením popojede o vzdálenost, která odpovídá délce stavebních...

Způsob lití protáhlých betonových dílců a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262657

Dátum: 14.03.1989

Autor: Paakkinen Ilmari

MPK: E04C 1/06

Značky: zařízení, způsob, protáhlých, provádění, lití, betonových, dílců

Text:

...směsi a hmotnost dílce se zmenší. Pro prüřez trubkového jádra 4 podle obr. .4 je vhodná velikost úhlu natáčení o například asi 20 °. Tento úhel závisí na průměru trubkového jadra 4. Měřeno na obvodu trubkového-jádra 4 je vhodná amplituda pohybu asi 2 až 20 mm. Sousední trubková jádra 4 samohou pohybovat synchronně v opačných smyslech nebo ve stejném smyslu. Natáčecí pohyb může být vyvozován mechanicky, hydraulicky nebo pneumatický.Obr....

Nabíječka pro regenerativní nabíjení baterií, zvláště suchých baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262656

Dátum: 14.03.1989

Autor: Mallász Otto

MPK: H02J 7/00

Značky: nabíjení, nabíječka, batérií, regenerativní, suchých, zvláště

Text:

...uvedeného typu. Dobíječka je připojitelna sítovýml přívody 21 a 2 v 2., které tvoří dohromady síťovou zástrčku 2, k síti střídavého napětí tak, že zastrčka 2 je jednoduše zasunuta do zásuvky.ako prvky sloužící pro omezení proudu a usměrnění proudu obsahuje nabíječka ohmický odpor 31 rozdelený nejméně na dva odpory, přičemž alespoň jeden dílčí odporje přímo spojen s jednotlivými svorkami 21 a 22 jakož i s uvedenými odpory do série zapojenou...

Sací tlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262655

Dátum: 14.03.1989

Autori: Strózyk Wladyslaw, Wieczorek Andrzej

MPK: F16K 15/16

Značky: sací, tlakový, ventil

Text:

...je odstranit shora popsané nevýhody a nedostatky vývojom konstrukce, která umožní vysoký stupeň těsnosti soupravy, jehož lze dosáhnout bez přídavných těsnicích vložek, regulaci tokustlačeného média v širokém rozmezí a snížení hluku vznikajícího činností ventilu.Podstata výnálezu sacího tlakoveho ventilu, umístěného mezi hlavou a válcem kompresoru a sestávajíciho z přitlačných desek a z pružných sacích a tlačných desek, spočíva v tom, že...

Zařízení na uspořádání a podávání plných nebo dutých válcových těles, například kruhů nebo kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262654

Dátum: 14.03.1989

Autori: Szabó Géza, Magas László, Darin Sándor

MPK: B65G 47/26

Značky: kruhu, válcových, uspořádání, těles, zařízení, dutých, plných, například, kotoučů, podávání

Text:

...Na výkresech představujeobr. 1 - schematícké zobrazení boku-rysu části zařízení podle vynálezu aobr. 2 - nárys zařízení podle vynálezu.U zařízení, které je zde předloženo jako příklad, se nacházejí obráběná válcová tělesa v neuspořádaném stavu v zásobníku B,do kterého zasahuje kyvné rameno 1 ve tvaru oblouku, které je pohaněno hnacím ústrojím 9 a pneumatickým válcem lll. Nahorní části kyvného ramena 1 je namontována dopravní deska 2, ktera...

Způsob provádění imunochemických rychlotestů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262653

Dátum: 14.03.1989

Autori: Rothe Anselm, Freitag Helmut

MPK: G01N 31/22

Značky: imunochemických, způsobu, způsob, rychlotestů, tohoto, zařízení, provádění

Text:

...materiálu je impregnováma reagenčním systémem pro značící enzym.Materiál molekulárního sita obsahuje inertni, hydrofobní, jemné zrnitý materiál,například talek, hydrofobizované sklo nebo silikagel.Molekulární síto sestává z hydro-filního materiálu, například silikagelu nebo porězního skla »a/nebo je ímpregnována smáčedlem, například kationtovým, aniontovým na bo neio-nogenním, jako glykolethery, alkylsulfáty, fenolethery a...

Způsob odvodňování a sušení a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262652

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beltchev Beltcho

MPK: F26B 5/04

Značky: způsobu, odvodňování, zařízení, provádění, sušení, způsob

Text:

...liltračního lisu a jsou propojeny s nenatáčlvým spojem 47 a regulovatelným motorovým reduktorem 53. Vakuový kolektor 13 je spojen ve své horní části s vakuovým čerpadlem 49, zatímco jeho dolní část disponuje vypouštěcím kohoutem 55. Řidicí rozvodná deska 57 je ve spojení prostřednictvím o-perativních spojů 58 s motorovým reduktorem 38, motorovým reduktorem 54, regulo-vatel 252652ným motorovým reduktorem 53, míchadlem 53, kohouty 31, 34, 36,...

Způsob získávání alkylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262651

Dátum: 14.03.1989

Autor: Spinner Joel

MPK: C07C 15/107

Značky: získavání, alkylaromatických, způsob, uhlovodíku

Text:

...vysokých teplot ve vařáltu. že při tomto oddělování by tyto podmínky nebyly průmyslově uskutečnitelné. Cílem uvedeného vynálezu je proto zlepšit zpětné získání monoalkylbenzenu při provádění tohoto alkylačního postupu, při kterém se rovněž vy 252851rábí vedlejší produkty s vyšším bodem varu,včetně dialkylbenzenů. ~Aroniatíatkým uhlovodíkem, který je alkylován v postupu podle uvedeného vynálezu,je ve výhodném provedení benzen, ale je možno...

Zariadenie pre úpravu oceliarenskej trosky počas vylievania do troskových vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262650

Dátum: 14.03.1989

Autori: Uhliar Milan, Rusín Milan, Olejár Martin, Zeť Stanislav, Bodík Rudolf, Takáč Karol

MPK: C21C 5/36

Značky: trosky, vozov, troskových, úpravu, počas, vylievania, zariadenie, oceliarenskej

Text:

...v podstate V rozsahu teplôt od 1 520 OC do 920 °C. Množstvo pridávaného vápenca, a tým aj množstvo vypáleného vápna v troske je mimo iného dané vyššie uvedeným množstvom tepla, ktoré je v troske. pri súčasnej technológii nevyužité, k dispozícii. samočinné nastavovanie prúdu vápence do prúdu trosky zabezpečuje vysokú intenzitu premiešania oboch substancii, čím sa dosiahne maximálna pružnosť ztuhlej trosky. súčasne nevznikajú dalšie nároky...

Elektrolyt pre elektrochemickú dekontamináciu povrchov nerezových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262649

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hadzimová Mária, Pražská Milena

MPK: C25F 1/00

Značky: nerezových, materiálov, dekontamináciu, elektrochemickú, elektrolyt, povrchov

Text:

...povrchu základného materiálu po odstránení kontaminovanej korôznej vrstvy, pretože najmäpri nižších prúdových hustotách dochádza ich pôsobením ku korôznemu napadnutiu odkrytého základného materiálu. V ČSSR se používá k in situ elektrochemickej dekontaminácii nerezoceli elektrolyt o zložení 1 kyselina šťaveľová, 0,5 8 kyselina citrónová a 1,2 8 kyselina boritá (pridávaná iba z bezpečnostných dôvodov prevádzky jadrových elektrární) a...

Spôsob prípravy terpolymérového etylakrylát-metyl-metakrylát-akrilonitrilového latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262648

Dátum: 14.03.1989

Autori: Capek Ignác, Bartoň Jaroslav Člen Sav

MPK: C08F 220/12, C08F 2/24, C08F 220/44...

Značky: latexu, spôsob, terpolymérového, přípravy, etylakrylát-metyl-metakrylát-akrilonitrilového

Text:

...latexu oproti doterajším spôsobom je, že je vyššia stabilita latexu a rýchlosť kopolymerizácie. Ďalšou výhodou je účinná regulácia priebehu a potlačenie negatívneho účinku akrylonitrilu na stabilitu latexu ĽÄ. P. Troitsky syntetic Rubber Industry in the SU,Thenatic review, Moscow TsNIlTENeftehin (ISBOXJ.Do trojhrdlej rsakčnej banky objemu 1 000 ml opatrenej mieäadlom, spltným chladičom,prívodom pre dusík a zariadením pre...

Vyhodnocovací obvod stavu zopnutia elektrických kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262647

Dátum: 14.03.1989

Autori: Střechay Libor, Mašán Jozef

MPK: G05B 23/02

Značky: obvod, vyhodnocovací, elektrických, kontaktov, zopnutia, stavu

Text:

...zopnutia kontaktu zapojeného v silovom obvode a namáhanáho požadovaným pracovným výkonom, pričom výstup obvodu možno vyhodnocovať meracou ústredňou, resp. mikropočitačovým systémom, a to s vysokou rýchlostou zosnimania stavu zopnutia kontaktov, pretože vyhodnocovaci obvod vyhodnocuje stav zopnutia okamžite pri prvom zopnuti kontaktov, čo umožňuje merať aj dynamrui spínania kontaktov, t.j. dobu ustálenia kontaktov, ako aj súbeh spinania...

Rezacia hlava s hydraulickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262646

Dátum: 14.03.1989

Autor: Červinka Peter

MPK: B26D 5/04, D06H 7/00

Značky: pohonom, rezacia, hydraulickým, hlava

Text:

...§. Plundžer g je v otúčavom púzdre lg a utesnený upchávkou lg doplnenou o stieraci krúžok ll.Dtáčavé púzdro lg má ozubenú remenicu lg, k odvodeniu pohybu otáčania púzdra lg od neznázorneného pohonu, napriklad ozubeným remeňom. Pravý a ľavý vývrt gł, gg je prepojený spojovacím kanálikom 21. Ľavý vývrt gg je spojený v dolnej častí s nádržou kvapaliny gg pomocou spätného kanálika gg. Na piesok 5 je pripevnené jadierko gg snímača gł polohy...

Odstredivá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262645

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kerekeš Ján

MPK: F16D 13/16

Značky: odstredivá, spojka

Text:

...teliesok v styku s hnaným bubnom.Výhodou odstredivej spojky podľa vynálezu je zamedzenie prešmykovania pri rozbehu a taktiež poklese otáčok pri nadmernom zatažení spojky. Takto sa vylučuje oteplovanie spojky a jej predčasné opotrabenie. spojka nie je citlivá na nečistotu a mastnotu na záberovej ploche hnaného bubna a môže pracovat aj v olejovom kúpeli. vonkajšie rozmery spojky sú pri danom výkone menšie oproti trecim odstredivým spojkam,...

Zariadenie na uchytenie nástavby na ráme vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262644

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bernát Leopold, Oravec Ján

MPK: B62D 27/04

Značky: rámě, nástavby, zariadenie, vozidla, uchytenie

Text:

...tvoriac tak dorazy.zariadenie na uchytenie nástavby podľa vynálezu je jednoduché a po namontovaní vylučuje trvalé deformácie rámu vozidla a následne i nežiadúce namáhania, ktoré môžu byt príčinou trhlín profilu rámu. Na výkrese je znázornený príklad prevedenia zariadenia na uchytenie nástavby na vozidle podľa vynálezu, kde na obr. l je znázornená kolesové vozidlo s nástavbou uchytenou zariadením na obr. 2 je naznačený rez rovinou A-A z obr....

Zariadenie na spájanie rôznorodých kapilárových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 262643

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zvara Ivan, Babiak Peter, Berek Dušan

MPK: F16L 15/04, F16L 19/00

Značky: kapilárových, rôznorodých, zariadenie, rúrok, spájanie

Text:

...Kovová kapilárová rúrka je v dutom spojkovom telesa upevnené pružným kuželovitým tesniacim a strediacim krúžkom a plastová kapilárová rúrka je lievikovito upraveným koncom naeunutá na kuželovitý koniec kovovej kapilárovej rúrky a na kuželovu plochu spojkového telesa,pritom z vonkajšej strany je zovretá a utesnená pružným kuželovitým tesniacím krúžkom uloženým V dutine prevlečnej matice opatrenej závitom.zariadenie na spájanie...