Archív za 1989 rok

Strana 70

Zpružněné upevnění kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263643

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bergman Jaroslav

MPK: E01B 9/68

Značky: kolejnic, zpružněné, upevnění

Text:

...příčný řez zpružněným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic na betonových pražcích V obr. 3 je znázorněn příčný řez pryžovou rýhovanou pružinou a talířovou pružinou. V levé části obr. 1, obr. 2 a obr. 3 je znázorněn stav před sevřením nezatížené kolejnice a v pravé části stav při maximálním prühybu pryžové rýhované pružiny a talířových pružin.V obr. 4 je znázorněn půdorys pryžové rýhované pružiny s jedním otvorem pro umístění talířových pružin...

Emulgátorový prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263642

Dátum: 11.04.1989

Autori: Přikryl Josef, Pípal Jiří, Exner Bedřich, Růžička Karel

MPK: B01F 17/22

Značky: prostředek, emulgátorový

Text:

...monoetanolamidu kyseliny olejové s 8 jednotkami E 0. Poté se přidá za micháni 3 hmot. díly dodecylbenzensulfokyseliny. Dále se přidá 0,2 hmot. dílu tríetanolaminu jako pufrační přísada. Uvolněným neutralizačnim teplem se směs samovolně ohřeje na teplotu cca 60 až 70 °C a při této teplotě se dokonale zhomogenizuje. Vzniklý emulgátorový systém lze použit k přípravě přenašeče pro barvení polyesterových materiálů disperznimi barvivy.Smísenim...

Zařízení pro vyhodnocování pohybu živých objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263641

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šedivý Miloslav, Přibil Jiří, Zima Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: H02H 5/12

Značky: zařízení, živých, objektu, pohybu, vyhodnocování

Text:

...kde obr. 1 představuje blokové schéma zapojení a obr. 2 představuje jedno z možných provedení vysílací a přijímací části kapacitního senzoru.Mezi vysílač g a přijímač 3 je zařazen kapacitní senzor 3, jehož vysílací část il je pŕipojena k výstupu vysílače g a přijímací část 33 je přípojena ke vstupu příjímače 3, jehož výstup je přípojen ke vstupu řídící a vyhodnocovací jednotky l pro vyhodnocení změny intenzity elektromagnetického pole...

Distanční mříž trubkového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263640

Dátum: 11.04.1989

Autori: Urbánek Miroslav, Plíhal Karel, Matal Oldřich

MPK: F28F 9/00

Značky: mříž, trubkového, svazků, distanční

Text:

...prvky vytvoreny šikmou, rovinnou plochou, která svitá s rovinou obsahující centrální rovinný úsek úhel, jehož cosinus je poměrem vnějšího průměru trubky a vzdálenosti trubkových řad a jeu horního provedení distančního prvku kladný a u dolní provedení distančního prvku záporný.Řešení distanční mříže trubkového svazku podle vynálezu přináší řadu výhod. První podstatnou výhodou je, že tvarové pásy s centrálním rovinným úsekem a s dvojicemi...

Zařízení pro nastavení polohy vřeten při výměně válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263639

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jirkovský Jiří, Kučera Josef

MPK: G05B 19/19, B21B 31/08, G05D 3/00...

Značky: polohy, vřeten, zařízení, válců, nastavení, stolic, válcovacích, výměně

Text:

...spínači, signálními svítidly, atd., zadávací blok ll, cožje např. soubor adresových a datových mikrospínačů, indikaění blok lg, což jsou sedmisegmentové číslicové displeje, včetně dekodéru signálu v binárně dekadickém kódu -BCD, dva akčníbloky lg, lg, sestávající s tyristorových měniču, včetně regulátorü s rychlostní a proudovou smyčkou a dva poháněcí motory gg, gl, což jsou stejnosměrné motory pro pohon válců válcovací stolice. Jednotlivé...

Zapojení adresní sběrnice mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 263638

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krejčíček Jaromír, Zavřel Vladimír

MPK: G06F 13/00, G06F 13/36

Značky: zapojení, systému, adresní, sběrnice, mikropočítačového

Text:

...adresy gg. Podstatné ovládací signály generátoru adresy gg, to je nulovací signál §l, krokovací signál gg, a řídící signál gg jsou ovládaný právě tímto segmentem programu. Přitom program pracuje ve shodě s funkčními vlastnostmi použitých integrovaných obvodu, ze kterých je generátor adresy gg sestaven.A to - jednorázovým výsíláním nulovacího signálu §l, který vnuti generátoru adresy gg počáteční stav,- opakovaným nepřerušovaným...

Vnitřní posuvné tunelovací bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263637

Dátum: 11.04.1989

Autor: Farský Bohuslav

MPK: E04G 11/34

Značky: bednění, tunelovací, vnitřní, posuvné

Text:

...pracovník, dále v bezpečnosti práce /při odbedňování se v prostoru bednění nezdržuje žádný pracovník/ a V rychlosti odbednění, které trvá 30 minut, což přispívá ke zkrácení výstavby štoly.Konkrétní provedení bednění je na přípojených obrázcích 1 až 5. Na obr. 1 je příčný řez bedněním v roztažené poloze. Obr. 2 znázorňuje princip zvedání konstrukce pro pojezd. Obr. 3 je pohled shora na teleskopické polorámy se základovým rámem. Obr. 4...

Zařízení pro řízení pohybu, zejména tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263636

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: B30B 15/14, G01P 13/00

Značky: strojů, tvářecích, řízení, zařízení, zejména, pohybu

Text:

...obvodu.Výhodou zařízení podle vynálezu je podstatné zvýšení přesností zastavení pohyblivé části v požadované poloze. zvýší se přesnost tvářecí energie například u bucharů, zvýší se přesnost výchozí polohy u automatu a lisů, což se projeví zvláště u strojů s nastavitelnou rychlostí a rychloběžných strojů. Dále se zvýší spolehlivost zařízení, zlepší se také kontrola doběhu strojů s brzdou a tím se zlepší kontrola vlastní funkce brzdy a...

Způsob odměřování délek dřevěných stojek v nízkém porubu při dobývání škrabákovou soupravou a měřidlo k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263635

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zloch Václav, Vojkovský Oldřich

MPK: E21D 15/00

Značky: tohoto, dobývání, porubu, provádění, nízkém, stojek, způsobu, dřevěných, délek, soupravou, odměřování, měřidlo, způsob, škrabákovou

Text:

...V porubu se provádí V rámci technologie dobývaní s minimálním přerušením cyklu jednotlivých operací. odměření potřebné délky dřevěných stojek se provádí individuálne pro každou stojku v samotném místě jejich stavění. Na základě přesně zjištěná potřebné délky stojek je pak možno provést jejich výběr a stojky ukládat do zařízení pro stavění dževěných stojek. samotné měřidlo k provádění způsobu je jednoduché a účelne konstrukce, respektující...

Šachtový předehřívač zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263634

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřívač, granulovaných, zrnitých, materiálů, šachtový

Text:

...obr. 1 svislý řez šachtovým předehřívačem, obr. 2 boční pohled s částečným ŕezem, obr. 3 řez 5-A na obr. 2 šachtovým předehřívačem se znázorněním vstupu horkých plynů do vrstvy materiálu, obr. 4 částečný řez g-g na obr. 2 šachtovou V místě radiálního usměrňovacího tělesa, obr. 5 řešení vynášecího zařízení s pevnými a pohyblivými děrovanými roštnicemi. ve schematickém znázornění plné šípky značí prostup horkých plynů, čárkované šipky...

Způsob měření magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 263633

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zecha Jaromír, Jelínek Zdeněk, Olmr Miloň

MPK: G01R 33/00, G01R 33/12

Značky: magnetických, měření, způsob

Text:

...eoučasným záznamem superpozice dvou normou stanovených kmitočtů a úrovní, který je neustále měřicím zařízením nahráván. Takto pořízený záznam ihned snímá a selektivně vyhodnocuje snímací kalibrovaný řetězec pomocí dvojice selektivních a logaritmických zesilovačů s panelovým měřidlem zapojeném na pŕíslušném výstupu.vynález bude objasněn na přiloženém obrázku. Při měření vlastností magnetických hlavse záznamovou magnetickou hlavou l měřicího...

Způsob zatěžování zkušebních objektů s tvárným a náhlým křehkým chováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263632

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ekart Jiří, Dudnikov Vladimir Věd, Karpinský Jurij

MPK: G01L 1/26, G01N 3/32, G01D 3/02...

Značky: zkušebních, tvárným, chováním, křehkým, zatěžování, způsob, náhlým, objektu

Text:

...kombinace musí být zvoleny tak, aby regulační obvod byl stabilní a zaručoval stabilní proces regulace pomocné regulované veličinypodle hodnot řídící veličiny.Zatěžování zkušebního objektu lze též provádět s požadovanými hodnotami jedné nebo několika silových veličín na povrchu nebo uvnitř zknšebního objektu nebo jeho částí. vytváří se odpovídající počet řídicích veličín. Podle nich se reguluje stejný počet pomocnýchŘídicí veličiny se...

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263631

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doubek Rudolf, Dvořáková Jaroslava, Zelenka Pavel, Neubauer Libor, Uhlíř Miroslav, Zadák Milan

MPK: C10M 129/44

Značky: přípravek, drátu, mazací, chladicí, měděného, tažení, mokra

Text:

...tažení měděných drátů snižováním fondu pracovní doby, produktivity práce, zvýšením pracností a výrobních nákladů.Uvedené nevýhody odstraňuje Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra, sestavající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinověho oleje,obsahující 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát (vztaženo na sušinul, který podle vynálezu obsahuje 5 až 35 hmot. kyseliny...

Vrstvený ochranný a izolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 263630

Dátum: 11.04.1989

Autori: Moninec Václav, Stará Dana, Čada Oldřich, Zvoníček Josef

MPK: B32B 7/04

Značky: vrstvený, izolační, ochranný, materiál

Text:

...s ním lze lépe manipulovat a vykazuje velmi dobrou odolnost vůči stárnuti. Ekonomické relace jsou při použití vrstveného ízolačního materiálu mnohem příznivější než při použití klasických ochranných materiálů. Vzhledem k vysoké adhezi jednotlivých vrstev lze vrstvený izolační materiál podle vynálezu podle potřeby tvarovat,aniž by docházelo k separaci jednotlivých vrstev.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu slouží následující...

Zařízení pro elektronickou regulaci parní turbiny pro pohon napájecího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263629

Dátum: 11.04.1989

Autori: Křovina František, Bureš Zdeněk, Dobias Josef, Pokorný František

MPK: G05B 24/00

Značky: napájecího, parní, zařízení, čerpadla, pohon, elektronickou, regulaci, turbiny

Text:

...nebo trendu otáčok regulátoru přeběhu.Jeden příklad praktického provedení zařízení k regulaoi turbiny podle vynálezu je uveden ve formě blokového schéma na připojeném výkresu.Podle tohoto pŕíkladu provedení je základním prvkem zařízení k regulaci turbiny regulá toru l otáček. Na vstup lg tohoto regulátoru l otáček je připojen výstup łlg součtovéhočlenu ll. Na druhý vstup lłg tohoto součtového členu ll je přiveden výstupní signál 2...

Pokrm s vaječným bílkem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263628

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rysová Jana, Vančíková Olga, Praha, Lachoutová Dana, Vavreinová Slavomíra

MPK: A23L 1/32

Značky: výroby, pokrm, vaječným, bílkem, způsob

Text:

...dosud uvedené příklady nízkoenergetických výrobků jsou výrobky na bázi žloutků a celých vajec. Bílek v koagulované formě je zde přítomen jako plnidlo nebo stabilizátor, podobně jako jiné bílkovínné preparáty. Tak je tomu např. u výrobku, který narokuje v majonéze obsah koagulovaného a šlehaného vaječného bílku V nízkém procentu (0,57 hmot.) a to vedle želírujícíoh 5 stabilizačních přísad (EP 134 196). Tento výrobek však nelze označit za...

Nízkomodulový jednosložkový silikonový tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263627

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zadák Zdeněk, Pechová Dana, Dvořák Vlastimil

MPK: C09D 5/34

Značky: jednosložkový, silikonový, nízkomodulový

Text:

...(tau 5 až 15 Pas)(4) 10 až 40 hmot. dílü jemně mleté povrchově upravené křídy s obsahem částic menších než 5 m min 50(5) 2 až 10 hmot. dílů povrchově upraveného aerogelu sro s měrným povrchem BET 130 až 300 raz/g(6) 0 až 5 hmot. dílů anorganického práškového pigmentu(7) 4 až 10 hmot. dilů substitučního derivátu tetraethoxysilanu vzorce Si(0 R)c(0 X)d(0 A)e,kde OR je alkoxyskupina o počtu atomů uhlíku 1 až 4, 0 X je (CH 3)2...

Zařízení pro třídění režných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263626

Dátum: 11.04.1989

Autori: Široký Václav, Koldinský František, Štrbík Pavel

MPK: B07C 5/00

Značky: zařízení, dlaždíc, řezných, třídění

Text:

...vzdálenosti E, dále optického nebo indukčního čidla 3, vyhodnocovacího členu 3 a akčního členu Q. Dopravním elementem dopravníku je femen poháněný elektromotorem nebo spojený s pohonem odvozeným od návazné linky. Snímací doteky 1, jsou tvořeny vodivými kartáči nebo proužky plechu, případně jiného materiálu s dobrou vodivosti. Jsou zavěšeny na pracovní části § tak, aby se spolehlivě dotýkaly povrchu označené dlaždice g. uložené na řemenech...

Způsob snížení obsahu nežádoucích příměsí v barvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263625

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janeček Miroslav, Havel Miroslav, Poláčková Eliška, Veselý Miloslav

MPK: C09B 67/54

Značky: obsahu, příměsí, barvivech, způsob, snížení, nežádoucích

Text:

...tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že při separaci organických barviv z krystalizační či reakční směsi se před filtrací či odstředěním přidá k suspenzi barviva nasycený roztok stejného barviva. Tento roztok se připraví rozpuštěním předem separované pasty nebo ještě nezfiltrované suspenze barviva ve vodě za případného přídavku chloridu sodného. Čím menší koncentrace,tím nižší koncentrace těchto látek je pak obsažena v kapalné...

Způsob čištění 3(2H)-benzo(d)izothiazolon-1,1-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263624

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hampl František, Cejnar Milan, Slabý Petr, Šmíd Ivan, Hájek Jiří

MPK: C07D 275/06

Značky: způsob, čištění, 3(2h)-benzo(d)izothiazolon-1,1-dioxidu

Text:

...dokonalého míchání postupným přidáváním silné minerální kyseliny,jako je kyselina chlorovodíková nebo kyselina sírová, při teplotách 50 až B 0 OC, úpravou pH směsi na hodnotu 1 a nižší. Vyloučený přečištěný sacharin vzorce I se od matečných louhů separuje obvyklými postupy, jako je Eiltrace, odstředování apod. Popsaným způsobem získaný sacharin vzorce I s obsahom toluensulfonamidů V rozmezí 30 až 200 ppm lze podle potřeby snadno převést opět...

Zapojení tvarovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263623

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šindelář Bedřich, Tomeš Karel, Pěchouček Miroslav

MPK: H03K 21/00

Značky: obvodů, zapojení, tvarovacího

Text:

...vstupní svorka gł tvarovacího obvodu 3 připojena k výstupní svorce g§proqramovate 1 ného čítače 3, tvoří jeho spouštěcí svorku a je připojena k odpovídající výstupní svorce řídicího generáítoru spouštěcích impulsů například s programovatelnou opakovací periodou. Z každého spouštěcího łimpulsu vytvoří tvarovací obvod 3 potrebný impuls pro nastavení programovatelného čítače 3 na nagprogramovatelnou hodnotu, poněmž začne čítač § opět...

Způsob zjišťování mukoproteinového vektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263622

Dátum: 11.04.1989

Autori: Česal Milan, Bitto Karel, Jansa Jaroslav, Urbánek Peter

MPK: G01N 33/48

Značky: mukoproteinového, vektoru, způsob, zjišťování

Text:

...připravuje 24 hodiny před použitím a doba její použitelnosti je asi 14 dnů. suspenze se uchovává v chladničce.5. Zásobní roztok chloridu hexaamokobaltitého0,267 5 g Ěo(NH 3)6 C 13 a 5,35 g chloridu amonného se rozpustí ve vodě a roztok se destilovanou vodou doplní na objem 500 ml.6. Brdičküv roztok trojmocného kobaltu smísí se roztok č. 4 s roztokem č. 5. Doba použitelnosti je asi 1 měsíc.7. 20 vodný roztok kyseliny sulfosalicylově.B. 0,1 N...

Vysokopevnostní ocelolitina pro odlitky určené k chemickotepelnému zpracování a zušlechtění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263621

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cieslar Oldřich, Kufa František, Poláchová Jana, Varhaníček Jaroslav

MPK: C22C 38/40

Značky: určené, odlitky, chemickotepelnému, vysokopevnostní, zpracování, zušlechtění, ocelolitina

Text:

...izotermického a anizotermického rozpadu austenítu a pri běžném tepelném zpracování se dosahuje ve všech případech martenzitické a bainitické přeměny austenitu. Přidáním vanadu se zaručuje prokalitelnost oceli, charakterizovaná martenzitlckou strukturcu. Přísada vanadu vytváří ve struktute účinné bariéry omezující pohyb dislokací bezporuchovou mřížkou čistého kovu. vzájomná kombinace obsahu kłemíku, nlklu a vanadu zaručuje jemnozrnost struktury...

Zařízení pro výrobu antistaticky účinné látky na bázi mastných kyselin, epichlorhydrinu a dietanomilaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263620

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrabák Petr, Furmanová Jana, Keprt Milan, Furman Jaroslav, Koropecký Igor, Horák František

MPK: C09K 3/16

Značky: kyselin, zařízení, dietanomilaminu, látky, účinné, epichlorhydrinu, výrobu, bázi, antistaticky, mastných

Text:

...dle vynálezu přes odměrky lg, Q a A, které jsou napojený na svých vstupech ovládacím potrubím lg, lg, ll a lg na centrální zásobníky příslušných surovín. Na vstup odměrky g je kromě toho přes ovládací potrubí gg připojen výstup zásobníku lg nadbytečného epichlorhydrinu. Reaktor É je na vstupu napojen ovládacím potrubím 3 na výstup odměrky l, ovládacím potrubím gg na výstup odměrky g, ovládacím potrubím gg na výstup dávkovače á katalyzátoru...

Zapojení k řízení doby toku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností, vytékajících ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263619

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tůma Jiří, Morávka Jan, Pokorný Miroslav

MPK: G05D 11/02

Značky: dávek, vytékajících, zapojení, kapalných, proměnlivých, řízení, téhož, sypkých, vlastností, zásobníku, druhu

Text:

...modelu je přiveden na druhý vstup přímovazebního regulátoru a druhý výstup estimátoru parametrů modelu je přiveden na druhý vstup zpětnovazebního regulátoru.Výhodou zpúsobu řízení doby toku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu a zapojení k provádění tohoto způsobu je nezpožděná reakce na změny zadaní doby toku dávok a přesnější regulace skutečně doby toku docílená adaptaci parametrů přímovazebního a zpětnovazebního...

Enzymový prostředek pro praní, odmašťování, mytí, čistění a regeneraci vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263618

Dátum: 11.04.1989

Autori: Procházka Karel, Lopata Václav, Kovář Pavel, Ryšavá Dana, Souček Jiří, Novák Jan, Vodrážka Zdeněk, Demnerová Kateřina, Králová Blanka, Šmidrkal Jan, Tolman Jiří

MPK: C11D 7/42

Značky: mytí, prostředek, čištění, odmašťování, enzýmový, regeneraci, praní

Text:

...komplexů oproti kontrole není ovlivněno použitím různých typů tenzidu ani změnou jejích koncentrace. Jelikož jednotlivé série pokusu byly prováděny v časovém odstupu, byl použit na jednotlivé série různý typ pláten, což do určité míry ovlivňuje absolutní hodnoty výsledné prací schopnosti.5 g detergentu složeného z 25 hmot. tripolyfosfátu, 2 8 hmot. lauryl polyglykoletheru,obsahujícího 12 mol ethyloxidu, 4 hmot. multienzymového...

Zařízení pro postupnou kalcinaci práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263617

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk, Pumprla Alois, Krejčí Petr, Šafář Jiří, Žajdlík Josef, Sehnálek Alois

MPK: F27D 13/00

Značky: postupnou, práškových, zařízení, kalcinaci, materiálů

Text:

...přívod 1 spalovacího vzduchu potrubím ll spojen s patním kusem 3 rotační pece l. Axiální přívod 1 a tangenciální přívod Q spalovacího vzduchu kalcinační komory 5 je napojen na potrubí g terciálního vzduchu odneznázorněného chladiče. Horní část kalcinační komory A je spojena spojovacím potrubím lg plynu se spodní částí kalcinačního kanálu 3 umístěnou na patní kus 2 rotační pece l. Horníčást kalcinačního kanálu 3 navazuje potrubím ll plynů...

Zařízení pro automatické řazení proměnného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263616

Dátum: 11.04.1989

Autori: Snížek Jiří, Pavlata Petr, Novotný Karel, Šída Rudolf, Kovář Josef, Wallenfells Pavel

MPK: B62M 9/08

Značky: proměnného, převodů, zařízení, automatické, řazení

Text:

...Ä a na opačné straně do další vodící drážky Q. Řadící deska 5 je neotočně spojena 5 hnaoím hřídelem g, ze kterého je přenášen krouticí moment na řadící desku g. V segmentech g jsou uspořádána vybraní li, do nichž jsou vloženy vratné pružiny ll, jejichž vždy jeden konec je opřen o dno vybraní lg jednoho segmentu 3 a druhý konec o dno vybrání li druhého segmentu Z. Vratné pružiny ll jsou tlačné. Rozeta l je v záběru s řetězem lg.obdobné...

Způsob zpracování krevní plasmy a její frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263615

Dátum: 11.04.1989

Autori: Loštický Cyril, Rybák Miroslav, Ulrych Stanislav, Sedlmayer Oldřich, Čoupek Jiří

MPK: A61K 35/16

Značky: krevní, zpracování, frakce, způsob, její, plasmy

Text:

...což má i příznivé ekonomické důsledky. Zivotnost sor~ bentu při opakovaném používání (2 až 3 cykly týdně) je několik roků. Způsob podle Vynálezu tedy podstatné zdokonaluje a ekonomizuje společensky důležitou výrobu významných derivátů krevní plasmy a zlepšuje tím i léčebnou a diagnostickou praxi.V následujících příkladech provedení je uvedeno několik možností zpracování krevní plasmy způsobem podle vynálezu. Tyto příklady však vynález pouze...

Zapojení ovládače k vlakovému zabezpečovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 263614

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zdich Rudolf, Kubaník Josef, Hós Štěpán, Král František, Vágner Libor

MPK: B60L 3/02

Značky: zabezpečovací, zapojení, ovládače, vlakovému

Text:

...střídánĺ jednoho a druhého ovládacího elomentu. Tato výhoda vyplý á právě z navrhovaného zapojení.Konkrétní zapojení ovladače k vlakovému zabezpečovači podle vynálezu je sohematicky znázorněno na připojeném výkrese.Bistabilní klopný obvod l sestává 2 ttanzistorů El a 22, V jejichž bázích jsou katodou zapojeny Zenerovy diody Ql a 23, na jejichž anody jsou připojeny jednak výstupy od kontaktů ovládacích elementů 3 a g, dále kondenzátorv Ql...

Korozivzdorná austenitická ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263613

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kuncl František, Košán Václav, Konšel Zdeněk, Kotouč Josef

MPK: C22C 38/40

Značky: austenitická, korozivzdorná

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje v hmotnosti 0,03 až 0,06 uhlíku, 0,8 až 1,2 manqanu, 0,2 až 0,7 křemíku, stopy až 0,035 fosforu, stopy až 0,015 síry, 17,3 až 18,3 3 chromu, 9,3 až 9,8 E niklu, stopy až 0,05 molybdenu, 0,010 až 0,025 dusíku, 0,01 až 0,06 E hliníku a 0,001 0 až 0,002 5 S vápníku, přičemž musí být současně dodržen obsah feritotvorných prvků vyjádřený chromovým ekvivalentem Ecr Cr Mo 1,5 E si v...

Způsob výroby ložiskové pánve s tlumicím a antifrikčním obložením pro kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 263612

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kodnir David, Ešov Anatolij, Bajborodov Jurij, Morskov Vladimir, Litvinov Jevgenij, Sergejev Alexandr, Pokrovskij Igor, Manenkov Jurij

MPK: B21K 1/05

Značky: tlumicím, způsob, pánve, ložiskové, výroby, kluzné, antifrikčním, ložisko, obložením

Text:

...slisováním dvou obrobků se dvěma fluoroplastovými deskami je však účelne jen za uvedených podmínek, protože jen za těchto podmínek se dosahuje pronikání fluoroplastových tyčinek až do hloubky rovné třem až pěti průměrům drátu spirál. Tato hloubka průniku zaručuje pevné spojení fluoroplastové desky s obrobkem tvořeným drátěnými spirálami, jakož i stabilitu charakteristík pružnosti a tlumenítakto vyrobené ložiskové pánve.Je také účelne, když...

Čidlo pro sledování napětí příze u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263611

Dátum: 11.04.1989

Autori: Buryšek František, Plaňanský Agaton, Ešner Stanislav

MPK: D01H 13/16

Značky: stroje, příze, čidlo, napětí, textilního, sledování

Text:

...je vylepšit funkci a vyřešit provedení čidla pro sledování napětí příze, které by mělo vymezenou možnost kmitání sledovacího ramene na co nejmenší míru, při zachování jeho největší citlivosti.Tento úkol je řešen provedením čidla dle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že opěrné tělísko je upraveno proti Volnému konci sľedovacího ramene a je opatřeno drážkou,jejíž dno odpovídá tvarově a rozměrově tvaru a rozměru sledovacího ramene,...

Kompozice pro ochranné úpravy silikátových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263610

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lízal Petr, Svoboda Bohumil, Mikša Jaromír, Nevosád Petr

MPK: C09D 3/58

Značky: úpravy, povrchu, ochranné, kompozice, silikátových

Text:

...struktury silikátu než při použití latexů. Při vytvrzování kompozice se část vody odpaří a část je odvedena kapilárnímsystémem do silikátu. Tím se vytvoří dostatečně prostupy, které při zabezpečení vodotěsnosti jsou paropropustné, čímž je eliminována dominantní nevýhoda jiných epoxidových systémů. současně nový epoxiakrylátový povlak je velmi plastický, takže s přihlédnutím k malé tloušłce kompozice veškerá pnutí způsobené rozdílnou délkovou...

Zapojení kmitočtově fázového detektoru s potlačeným pásmem necitlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263609

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vydaren Branislav, Šváb Zdeněk

MPK: H03D 3/02, H03D 3/18, H03D 13/00...

Značky: pásmem, fázového, kmitočtově, necitlivosti, zapojení, potlačeným, detektoru

Text:

...detektoru podle vynálezu, na obr. 2 je znázorněn přenos detektoru při ideálním stavu, na obr. 3 je znázorněn přenos překomponzovaného detaktoru a na obr. 4 jsou uvedeny průběhy na jednotlivých výstupech bloku kmitočtově-fázovóho detektoru podla vyndlezu.Vstupní svorka 33 kmitočtu fl je spojena se synchronním nastavovacím vstupem 33 horního klopného obvodu 3 a vstupní svorka Q 3 kmitočtu f 2 je spojene se synchronním nastavovacím vstupem 33...

Laboratorní izobarický desorbometr se záznamem plynové produkce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263608

Dátum: 11.04.1989

Autori: Oboda Oldřich, Duda Ladislav

MPK: G01F 1/74

Značky: desorbometr, plynové, laboratorní, záznamem, produkce, izobarický

Text:

...izobarického desorbometru je těleso desorbomet ru 3 uchycené na horní desce l, V němž je vytvořena vzduchotěsně uzavíratelná měrná nádobkas víčkem měrné nádobky á pro uložení sledovaného vzorku uhelné drti Q. Trojcestný kohoutg umožňuje propojení prostoru měrné nádobky vzorku uhelné drti 5 cejchovanou průsvitnou hadičkou ll nebo s vnější atmosférou. V průsvitná hadičce ll vlivem uvolñování plynu ze vzorku uhelné drti se pohybuje kapka...

Programovatelný generátor kombinací logického signálu s nastavitelnými parametry

Načítavanie...

Číslo patentu: 263607

Dátum: 11.04.1989

Autori: Strnad Pavel, Mattausch Pavel, Molliner René, Uhlíř Karel

MPK: H03K 3/02

Značky: kombinací, logického, parametry, signálu, generátor, programovatelný, nastavitelnými

Text:

...připojen k prvému vstupu bloku łł stopu, jehož druhý vstup je napojen na výstup lg bloku 5 externího zastavení a jeho třetí vstup je pripojen k prvému výstupu lglgbloku łg časovacích signálu, jehož druhý výstup lg je napojen na prvý vstup bloku lg konce kroku a jeho třetí Výstup lg je napojen na druhý vstup bloku głlčítaěe adresy, jehož prvý vstup je připojen k prvému výstupu łgl bloku lg spuätění a zastavení, jehož vstup je zapojen do...

Enzymový elektrochemický senzor na stanovení alkoholů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263606

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nepožitek Jiří, Marek Miroslav, Doležal Bohuslav, Gilar Oldřich, Volf Radko, Šťastný Miloslav, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01N 27/00

Značky: přípravy, senzor, stanovení, elektrochemický, enzýmový, způsob, alkoholů

Text:

...obsahuje detektor kyslíku, na němž je fixována vrstva nebo membrána s imobilizovaným enzymem alkoholoxidázou. Podstatou vynálezu je, že vrstva nebo membrána je tvořena polymerem obsahujícím reaktivní zbytek organické sloučeniny vybraný ze skupiny obsahující aldehydové skupiny, aminoskupiny, karboxylové skupiny nebo izonitrilové skupiny, přes které je na polymer enzym vázán kovalentní vazbou. Způsob přípravy spočívá v tom, že na polymerní...

Způsob odstraňování amonných iontů z odpadních roztoků hydrometalurgických provozů a hydrochemické těžby kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263605

Dátum: 11.04.1989

Autori: Řehák Alexandr, Zubček Ladislav, Rajdl Josef, Füssel Jan, Kysela Vladimír, Matoušek Pavel, Šlosar Jindřich, Novák Luboš

MPK: C02F 1/76

Značky: způsob, provozu, odpadních, těžby, amónnych, hydrochemické, kovů, iontů, roztoku, hydrometalurgických, odstraňování

Text:

...1 až 14, teplotu 0 až 80 °c a obsah amonných iontů 3 až 1 000 mg.1-1, nejdříve zalkalizují na pH nejméně 11. vyloučenâ srałenina hydroxidů kovů se případně odstraní, načež se smísí s roztokom odpadníoh chlornanů z výroby chloru a jeho sloučenin, obeahujícím 50 až 170 g aktivního chloru a až 50 g volného hydroxidu v litru, v množství až 125 1 roztoku odpadního chlornanu na 1 m 3,odpadnich roztoků hydrometalurgiokých provozů a hydrochsmické...

Zařízení na míchání a čerpání kapalin a suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263604

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čáp Miroslav, Šolc Jindřich, Votípka František

MPK: B01F 11/00

Značky: čerpání, zařízení, kapalin, suspenzí, míchaní

Text:

...osy trubky a dooílíse cirkulaoe potřebné pro míohání. zařízení pro čerpaní a míohání je pružně ucbyceno nasamostatném závěsu nebo na víku nebo horním okraji nádoby. Zařízení podle vynálezu umožňuje zahájit míchání i když nasávací otvor je zesypán pevnou fází.Tímto způsobem dochází k promíchávání obsahu nádrže, případně k čerpaní tekutiny.Tento způsob dopravy tekutin je málo náročný na potřebu energie a hodí se všude tam,kde není požadováno...