Archív za 1989 rok

Strana 65

Způsob předčištění neutrálních odpadních vod obsahujících ze zpracování masných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263843

Dátum: 12.05.1989

Autori: Nonfried Jiří, Šedivý Josef, Staňková Milada

MPK: C02F 1/58

Značky: neutrálních, způsob, zpracování, masných, obsahujících, předčištění, výrobků, odpadních

Text:

...glutin a chondrin. Pokud upravovaná odpadní voda vykazuje zhrduba neutrální pH, není zapotřebí přídavek neutrallzačních činidel. K odpadmi vodě o pHcca. 5-~ 9 ~se přidá 0,2-3 kg..m 3 söďíkovými ionty interkrystalicky nabobtnalého montmorillonitu, s výhodou ve formě suspenze. Pro většinu těchto odpadnich vod postačí přídavek 0,5-1,5 kg . m 3Sodikovými ionty lnterkrystalicky nabobtnalý montmorillonit se dostává na tuzemském trhu pod názvem...

Polyolefiny plněné karbonátovými a hydroxidovými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263842

Dátum: 12.05.1989

Autori: Křivánek Josef, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš

MPK: C08K 3/26, C08L 23/00

Značky: plnivy, hydroxidovými, karbonátovými, polyolefiny, plněné

Text:

...vápcnatêho a maximálně 1 0/0 hmotnostních hydroxidu vápenatéh-o. Velikost častíc dgg menší než 30 ,um znamená, že 99 0/0 hmotnostních částic prejde sítem s oky o průměru 3 G m. Toto plnívo umožňuje připravit kompozitní materiály na bázi polyolefinů, které se vyznačují zvýšenou tuhosti, zvýšenou teplotou průhybu při zatížení, sníženou hořlavostí a dobrou houževnatostí.Dále jsou předmětem tohoto vynálezu pa~ lyolefiny plnené karboíiátovými...

Způsob výroby vodorozpustných kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263841

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kudrna Stanislav, Přikryl Josef, Poláček Karel

MPK: C08F 222/08

Značky: vodorozpustných, výroby, způsob, kopolymerů, styrenu

Text:

...podstata spočíva v tom, že se za varu polymeruje směs 4 už 7 hmoinostliicli dilů styrenu, 3 až 6 hmotnostních dílů maleinahydridiz ainiciátoiwi, s výhodou azo-N-Nľbis-isobutyronitrilu, v 50 až 90 hmotnostních dilech dichlormetanu po dobu 2 až 6 hodin. Pak se přidá 15 až 25 hmotnostních dílů monoľunkčniho alkoholu s počtem atomů uhliku 1 až 6, s výh» »don etylalkoholu a polymerace se dokončí za varu během 8 až 12 hodin. Vzniklý kopolymer se...

Sací dutina střely

Načítavanie...

Číslo patentu: 263840

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rak Bohumil, Limburk František, Švejda Jiří

MPK: F42B 11/00

Značky: dutina, sací, střely

Text:

...výhodou předmětu vynálezu je, že na základě vytvorené sací dutiny v tělese strely dochází pri výstřelu k dokonalejšímu utěsnění vývrtu hlavně a k nárůstu materiálu pro prodloužení ogiválu, což zlepšuje aerodynamické a gyroskopické vlastnostinou kvalitu střel, které mají dobreazkonw ~ struovanou sací dutlnu.Sací dutina strely-podle vynálezu je znázorněna v podélném rezu~na výkrese. Na obr 1 .a 2 .je podélný-rez sací dutinau strely...

Finišovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 263839

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rožánek František, Strejc Josef

MPK: B24B 35/00

Značky: finišovací, hlava

Text:

...přechodo-vou část ve tvaru radiusu a nebo ve tvaru zápichu. Výhodou pružného uchycení clržákü povrchových brouskü je vyloučení vlivu částečně nepřesného ustavení vzduchového vibrátoru vzhledem k ose finišovaného čepu a odstranění vlivu nežádoucího chvění vzducho vého vibrátoru na jakost povrchu finišovaného čepu.Príklad provedení finišovací hlavympro- finišování čepů a jejich zápichü u .ktlikových hřídelů podle vynálezu je znázorněn na...

Zapojení k identifikaci a označování měnicích se objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263838

Dátum: 12.05.1989

Autor: Holešovský Ivan

MPK: G06K 1/00, G06F 7/04

Značky: identifikaci, objektu, zapojení, měničích, označování

Text:

...čtení dat, ale í jejích zápis. Na přípojenéín výkrese je znazorněno za pojení vstupů a výstupů pamětového ob vodu v koíitaktovém poli a napojení na kon taktovou hlavu čtecího a zapisovacího zařízení. Paměťový obvod tvoxří paměť EEPROM,typ SDA z 506.První řídící vstup 11, druhý řídící vstup 12 a datový vývod 13 paměťového obvodu 1 jsou po řadě přípojeny na první 21, druhý 22 a třetí 23 kontakt kontaktového pole 2. První napájecí přívod 14...

Způsob úpravy pitné vody s vysokým obsahem dusičnanů snižováním koncentrace dusičnanů v podzemním horninovém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263837

Dátum: 12.05.1989

Autori: Novák Zdeněk, Starý Petr Prom, Klement Ján

MPK: C02F 1/58

Značky: prostředí, snižováním, dusičnanu, podzemním, způsob, pitné, obsahem, koncentrace, horninovém, vysokým, úpravy

Text:

...11 kvidovat jediné naředěním ve vodnaténi toku, c vysoká potreba dávzkovaných žívimzpravidia čistého lihu, což vyvoláva další provozní komplikace nehledě na to, že se neúměrně zvyšují provozní náklady.Tyto potíže se sčítají a jejich důsledkemje, že se dosud snižování koncentrace dusičnanů V pítně vodě jak u nás, tak ve »světě ve větším měřítku neprovádí.Nedostatky při úpravě vody snižováním koncentrace dusičnanů v pitné vodě se cdstraňu-jí...

Pojezd osminápravové lokomotivy s jednodílnou skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263836

Dátum: 12.05.1989

Autor: Eichinger Miroslav

MPK: B61F 3/06

Značky: osminápravové, pojezd, lokomotívy, jednodílnou, skříní

Text:

...obr. 3 zobrazuje půdorysné uspořádání z obr. 2, obr. 4 znázorňuje řez M-M z obr. 3, na obr. 5 je řez K-K z obr. 3 a na obr. 6 zobrazuje řez L-L z obr. 3.Osmináprevově vozidlo viz obr. 1 s jednodílnou skříní lokomotivy 1 a rámem 1 oktnnotivy 2, má pojezd složen ze dvou čtyřnápravovýclí poclvozků vytvářených z dvounájaravových podvozků a vahadel 1.3. Na obr. 2, kde jsou znázorněny pod rámem 1 okoinotívy 2 vahadla 13 opírající se o druhotné...

Zařízení pro bezdotykové měření průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263835

Dátum: 12.05.1989

Autor: Szop Miroslav

MPK: G01F 1/66

Značky: bezdotykové, měření, zařízení, průtoku

Text:

...na analogově-číslicuový převodník, který je spojen s mikropočítačem. Na vstup multiplexoru je také připojen výstup integračního členu. Mlkropočítač na svém výstupu poskytuje údaj o měřeííém průtoku.Výhodou tohoto zařízení je, že nevyžaduje instalaci žádných částí čí překážek do potrubí nebo koryta, takže žádné části mě 2řioího zařízení. nepřijdou do styku sproté kajícímnzmédieníua zařízení je použitelnápro měření média kapalného, plylíného i...

Houževnatý polystyrén se sníženou hořlavostí a zvýšenou odolností proti degradaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263834

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kovařík Jan, Horák Zdeněk, Večerka František, Pavlíček Jiří, Očenášek Vojen, Rosík Ladislav

MPK: C08L 51/04, C09K 21/14

Značky: sníženou, houževnatý, zvýšenou, proti, degradaci, odolností, hořlavostí, polystyren

Text:

...ky se polymer zařazuje do 4 kategorií V~-0,V-l, V 2 a non V. Materiál zařazený do kategorieV-O zháší do 5 min. po oddálení definovaného plamene a neodkapává z hlediska požárnětechnického je to materiál nejbezpečnější), V-1 zhàší do 25 s a neodkapává, V-2 züast do 25 s a odkapává,non V hoří.vertikální pozice zkušebního tělesa je nejpříznlvější pro udržeuí procesu hoření a je tudíž tato zkouška přísná.Kyslíkové číslo udává minimální objem-ový...

Způsob stanovení stabilizátorů typu HALS v polyolefinech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263833

Dátum: 12.05.1989

Autori: Preisler Ladislav, Matuška Radek, Sodomka Josef, Souček Jaroslav

MPK: G01N 21/75

Značky: stanovení, stabilizátoru, polyolefinech, způsob

Text:

...je běžná V analytické praxi.Zdrojem vodíku pro hyclrogenaci vzorku je zpravidla tlaková lábev s elektrolytickým vodíkem, jehož čistota se zabezpečuje promývačkou se zředěnou kyselinou sírovou. Průtok vodíku se nastavuje regulačním ventilem pomocí průtokoiíiěru na hodnotu do 150 Iní/minutu. Vzorek navážený v množství do 100 mg na platinové nebo jiné žáruvzdorné lodičce, převrstvený katalyzátorem v množství V desetinách graimu, se zasune do...

Hlavní prohozní tryska vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263832

Dátum: 12.05.1989

Autor: Nagy Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacího, prohozní, vzduchového, hlavní, stroje, tryska

Text:

...jehla, opotřená axiálním otvorem pro přivádění útkové niti a směšovací trubice, axiálně přestavitelne vůči zanäšecí jehle. Dále je V tělese trysky vytvořena rozváděcí komůrlta mezikruhnnvého průřezu s radiálnim přívodem tiskového vzduchu. Podstatou řešení je, že rowzváděcí komůrka je oddelene od pracovního povrchu zanášecí jehly vyměnitelným rozváděcím krovužkem. Tento kroužek má na svém obvodu uspořádaný propouštěcí otvory pro tlakový...

Zapojení nastavovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263831

Dátum: 12.05.1989

Autori: Košťál Lubor, Raus Miroslav

MPK: G11B 21/10

Značky: obvodů, zapojení, nastavovacího

Text:

...zesilovače 14rychlosti je připojen na první vstup 161druhého sečítacího zesilovače 16, jehož výstup 016 je připo-jen na druhý vstup 172 směšovacího obvodu 17. Výstup 015 druhého korekčníh-o zesilovače 15 polohy je připojen na druhý vstup 162 druhého sečítacího zesilovače 16. Výstup 018 ovládacího obvodu lll je připojen na ovládací vstup 173 směšovacího obvodu 17, jehož výstup 017 tvoří šoučasně výstup 0101 nastavovacího obvodu 1.Při...

Zapojení k automatickému přepínání rozsahů u analogových měřících přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263830

Dátum: 12.05.1989

Autor: Valoušek Rudolf

MPK: G01R 17/02

Značky: měřicích, rozsahu, automatickému, analogových, přístrojů, zapojení, přepínání

Text:

...měřicích přístrojů. Velikost hodnoty na analogovém indikatoru je určující pro automatickou volbu rozsahu. Při hodnotě měřené veličiny mimo stanovené rozmezí na indikátoru je dan okamžitě pokyn obvodu automatického nastavení rozsahu, který nastaví optimální rozsah.Zapojení podle vynálezu je znázorněno v příkladném provedení na připojeném výkrese..Výstup měřicího přístroje 1 s měnitelnými rozsahy je připojen na vstup komparátoru 2 dvou...

Pojistné zařízení rotačního žacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 263829

Dátum: 12.05.1989

Autor: Knill Bohuslav

MPK: A01D 34/63

Značky: žacího, rotačního, pojistné, zařízení, nože

Text:

...že na hnacím hřídelí je otočné uložený rotační žací nůž umístěný mezi lamelami, ke kte~ rým z vnější strany přiléhají příložky posuvně uložené na drážkování hnacího hřídele. Jedna příložka se ropírä o podložku u 2chycenou šroubem a další příložka je ve styku s talířovott pružinou, která se opírá prostřednictvím vymezovacích podložek o ložisko.Příklad pro-vedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na výkrese, kde je zobrazen příčný řez...

Prostorová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 263828

Dátum: 12.05.1989

Autor: Krásný Jaroslav

MPK: C25B 11/02

Značky: elektroda, prostorová

Text:

...rové elektrody, protiná celý prostor ionizační nádrže v pravidelných vzdálenostech tak, že dochází k rovnoměrné suflaci veškeréhc roztoku elektrony.Výhoda podle vynálezu spočíva v tom, že vodní roztok v celé ionizační nádrži je stejnoměrně protkán tenkými vodiči, tvořícími tělo» prost-orové elektrody tak, že docházík ľOVIIUIHĚJTHŠ a rychle insuflaci nebo exsuflaci elektrony do veškerého vodního roztoku, aniž by bylo nutno vodu vířit...

Zapojení kontaktního hlídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263827

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kouklík Ivo, Pokorný Jaroslav

MPK: D04B 35/18

Značky: hlídače, zapojení, kontaktního

Text:

...systémem.Na tento kontakt 1 je napojen zdroj 2 stáleho proudu. Zdroj 2 stáleho proudu ob 2sahuje tranzistor 3 obr, 2 a odpor 4 za.pojeííé V sérii na svorku 5 zdroje napětí. svorka 5 je dále ještě napojeíía přes Zenerovu diodu B na bázi tranzistoru 3.Na kontakt 1 je dále prostřednictvím sériové zapojené diody B a Zenerovy diody 11 napojen monostabílíií ltlopný obvod, který sestává z následujících prvků. e to tranzistor S napojený přes odpor 1...

Měkčící a antistatické přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263826

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hell Jiří, Čeřovský Karel, Vodák Zdeněk, Dvorský Drahomír, Grünner Pavel

MPK: D06M 13/46

Značky: měkčicí, přípravky, antistatické

Text:

...náboje.Antistatická účinnost je podobně jako hydnofílíta závislá na velikosti, alkylu mastné kyseliny, je však ovlivňována i substituenty na dusíkových atomech aminoalkylámidového řetězce, zvlášť výhodné jsou z tohoto hlediska hydroxyalkylové substituenty.Na základě měkčicího a antistatlckého účinku lze vymezit z půvotdně Chráněné řady sloučenin látky, kde strukturární skupina označená A má jako substituent R 1 alkyl 11 až C...

Směsi rozvětveného polyetylenu a kopolymeru etylen-vinylacetát

Načítavanie...

Číslo patentu: 263825

Dátum: 12.05.1989

Autori: Balabán Luboš, Neumann František, Šíp Josef, Kunz Milan

MPK: C08L 23/08, C08L 23/06

Značky: rozvětveného, kopolymerů, polyetylénu, etylen-vinylacetát, směsi

Text:

...následující příklady. °/o~ v příkladech uváděná jsou hmotnostní.Použité stabilizační přísady 1.R 7 ozvětvený polyethyüen, index. toku - 0,3 g/.10 ~min-. Brelen Z 1001/502), obsahující fe nolícký antioxidant .a UV absoirhér typu benzofenonu.Pro výrobu lçartáče pro sjezdové .lyžování bylo použito směsi granulátů sestávajicí z 47,5 0/0 polymeru IL, který byl u výrobce granulátu stabilizován 0,8 stabilízační přísady 5 a stopami stabilizační...

Způsob přípravy jemnozrnných extrudovaných katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263824

Dátum: 12.05.1989

Autori: Vybíhal Jaroslav, Fryček Vladimír, Grosser Vojtěch, Janáček Leoš, Bittner Bedřich

MPK: B01J 21/04, B01J 35/00, B01J 21/12...

Značky: katalyzátoru, jemnozrnných, extrudovaných, způsob, přípravy

Text:

...využití katalytické hmoty pohybuje koglem 80 až 100 za stejného průměru .částice katalyzátoru vyjádřeného opsanou kružnicí.Takto přlpravene katalyzátory nebo nosiče jsou převážně na bázi aluminy nebo alumin-osiwlikátů amoriních nebo krystalických zeolitů a podobného materiálu, přičemž množství Si 02 ve spojení s aluminou může být v různěm hmotnostním poměru.Hydrát hlinitý pro přípravu plastické hmoty pro tvářeni může být ve formě böhmitu...

Zobrazovací modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 263823

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bečka Karel, Nakládal Leoš, Hudec Pavel, Undus Stanislav

MPK: H04N 5/645

Značky: modul, zobrazovací

Text:

...Nanobr 1 ječelní pohled-na zobrazovací modul, na obr. 2 půdorys modulu a na obr. 3 příčíiý řez moduletnatKostra 1 zobrazovacího modulu je tvořena předními azadními vodorovnými profily 2, 3, bočnicemi 4 a přednimi a zadními svislýmí profily 5, li. Přední svislé profi-lv 5 inají v sobě integrovaná ma-dla a montážnipatky pro přlpevnění do řidicích systémů. K zadním vodorovným profilům 3 je připevněna deska 7 s vícevrstvým plošným spojem,která...

Zapojení pro indikaci mezních režimů letu letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263822

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zasadil Vladimír, Šťastný Libor

MPK: G05B 1/01

Značky: režimu, letadla, mezních, zapojení, indikaci

Text:

...jako základní přístrojové informace pro praktickou pilotáž. Zapojení dle vynálezu lze také výhodne integrovat s palubními elektronickými systémy.Na obr. 1 je znázorněn príklad zapojení dle vynálezu.Výstup snímače 1 násobku normálneho přetížení je připojen na vstup odmocňovacího obvodu 2, jehož výstup je připojen na první vstup násobičky 3, přičemž na drruhý vstup násobičky 3 je připojen přívod 7 konstanty a výstup z násobičky 3 je...

Koinhibitory pro moderaci vlastností inhibovaných nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263821

Dátum: 12.05.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: C08K 5/08, C08K 5/13, C08G 63/52...

Značky: vlastností, polyesterových, inhibovaných, koinhibitory, nenasycených, moderaci, pryskyřic

Text:

...vlastností nenasycených polyesteurových pryskyřic s obsahom inhibitorů chinonového nebo hydrochinonového typu je předměteln předloženého vynálezu.Uvedené koinhibitory mají vliv především na délku síťujících styrenových řetězců vytvrzené polyesterové pryskyřice. Předností jejich použití je možnost dosažení jak u odběraiele, tak i u konečného zpracovatele pryskyřic poměrně široké škály vlastností ru výrobků z jednoho typu pryskyřice. Tímto...

Způsob výroby práškových substituovaných hexagonálních feritů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263820

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pokorný Miroslav, Tér Martin, Boháček Jaroslav

MPK: B22F 9/24

Značky: feritů, výroby, hexagonálních, práškových, způsob, substituovaných

Text:

...500 cm 3. Do této soustav-y byl za míchání přilit i roztok Ti. K srážení byla použite směs vzniklá roz uštěním 42 g K 2 C 0 s a 20 g KOH v 450 cm H 2 O. Při teplotě 20 °C byl .roztok hydroxidiu a uhličitanu rovnomerné dávkovtán zaMe stroncium nebo haryum (příp. »jejich směs a x se pohybuje v rozmevzí 0,95 - 0,2.Výrobní postup je charakterizován tím, že roztok obsahující rozpuštěné soli uvedených kovů v.e stechiotmetrickém poměru je srážen...

Způsob výroby 2-(2-furyl)-benzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263819

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kysilka Vladimír, Wagner Jiří, Vacek Jan, Bedřich Zdeněk

MPK: C07D 405/04

Značky: 2-(2-furyl)-benzimidazolu, výroby, způsob

Text:

...furfuralbisulfitu je výhodné dávkovat kontinuálně, nebol pak je možno množství minerální kyseliny snížit až na 0,001 molu na 1 mol o-fenylendiamínu. V případě, že neník dispozici vhodné dâvkovací zařízení na o-fenylendiamin lze postup upravit tak,že roztok-ufurfurralbisillfitu se dávkuje kontinuálně a o-fenylendiamín se dávkuje šaržovitě v pravidelných intervalech tak, aby v reakční směsi byl stalý nadbytek soli o-fenylendiaminu s...

Způsob zpracování kyselých odpadních vod z výroby silikonových přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263818

Dátum: 12.05.1989

Autori: Doležalová Ludmila, Zadák Zdeněk, Scholle Stanislav, Hromádka Miloslav

MPK: C02F 1/04

Značky: kyselých, zpracování, silikonových, výroby, odpadních, přípravků, způsob

Text:

...kondenzační kolony oddělí voda jako velmi slabá cca 1 0/0 hmot.) kyselina chlorovodíková .a v deflegmátoru se zachytí alkohol pro skrápění této i vstupní destilační kolony. Alkylchlorid, který prošel detlegmátorem kondenzace jako plyn,se pak bežným způsobem pere, komprimuje a ochlazením zkapalní.Oba naznačené technologické postupy zpracování odpadních vod, jejichž složení není definováno a náhodné se mění, jsou z hlediska řízení výroby velmi...

Zarážka dopravovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263817

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rauner Jan, Krofta Jaroslav

MPK: B23D 33/10, B21B 39/02

Značky: dopravovaného, materiálů, zarážka

Text:

...schematicky znázorněna na obr. 1 a 2 připojeného výkresu. Obr. 1 je bokorysný pohled v~ podélném řezu, proloženým tlumicí jednotkou zarážky a obr. 2 je půdorysný pohled na nosič beranu zarážky se dvěma tlumicími jednotkami.Zarážka podle vynälezn sestává z nosné konstrukce 13, ve které je posuvné uložennosič 2 s beranem 1. V nosiči 2 jsou uspořá dány dvě tlłumicí jednotky tak, že pro každou tlumicí jednotku jsou v nosiči 2 vytvořeny za...

Způsob řízení procesu rovnání kovových polotovarů metodou napínání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263816

Dátum: 12.05.1989

Autori: Geryk Zdeněk, Koryta Petr, Doležal Ladislav

MPK: B21D 3/12

Značky: procesu, metodou, způsob, řízení, kovových, rovnání, napínání, polotovarů

Text:

...v tom, že po upnutí kovového polotovaru do če-listí napínacích hlav se provede předrovnání až do dosažení nastavené předrovnávací síly, pak se změří skutečné délka kovového polotovaru a na základě žáwdaného poměrněho prodloužení v procentech skutečné délky kovového polotovaaru se výpočte skutečné prodloužení a provede posun napínací hlavy o v-ypočtenou délku.Tímto způsobem je za-jištěno dokonalé vyrovnání a současně přesné dosažení...

Vyjímací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263815

Dátum: 12.05.1989

Autor: Bauer Ctibor

MPK: B65G 49/00, B27D 3/00

Značky: zařízení, vyjímací

Text:

...vzájemnou kinematickou vazbu v celém ovládacím mechanismu.Výhoda vyjímacího zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že vytvořením vzájemné kinematické vazby je zajištěna správna funk ce zařízení při transportu ohřátých sochorůz krokové pece na určené místo a při jeho zajištění do pece. Vazba chrání zařízení protí poškození při nesprávne manipulaci a zajišťuje splnění podmínek bezpečnosti při práC 1.Na připojeném výkrese je znäzorněn...

Zařízení pro kondenzaci odpadní páry z turbosoustrojí elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263814

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hron Jiří, Soldán Jiří, Macháček Jiří

MPK: F28B 1/06

Značky: zařízení, páry, odpadní, elektrárny, kondenzaci, turbosoustrojí

Text:

...štít s vrcholovým úhlem 90 ° až 150, s výhodou 120, který odklání vítr vanoucí směrem k soustavě teplosměnných sekcí. Snížení recirkulace ohřáteho vzduchu dále přispívá šikmá stěna, upravená podél soustavy teplosměnných sekcí na její straně odvrácené od budovy, která je skloněna k vodorovné rovině pod úhlem 15 ° až 45 °, s výhodou 30 °, a jejíž šířka činí jednu až dvě třetiny výšky teplosměnných sekcí.Proti známým řešením umožňuje zařízení...

Vozík pro přepravu zejména velkorozměrových oken

Načítavanie...

Číslo patentu: 263813

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rimpler Josef, Čermák Jaroslav

MPK: B62B 3/10

Značky: zejména, prepravu, vozík, velkorozměrových

Text:

...namáhavé práce obsluhy a zároveň zvýšení jeji bezpečnosti.Příkladné provedení vozíku podle vynálezu je schematicky znázorněno na výkrese,kde obr. 1 představuje vozík v bočním pohledu a obr. 2 vozik v čelním pohledu.Vozík pro přepnavu zejména velkorozměrových oken je tvořen trubkovou. prostorovou konstrukcí 1 opatřenou zábradlím 7,které je s výhodou potaženo gumovou hradící 10 tlumíci případné nárazy oken při přepravě. Trubková...

Zapojení pro regulaci výkonu počtem spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263812

Dátum: 12.05.1989

Autor: Ruzha Jaroslav

MPK: G05F 1/66

Značky: výkonu, spotřebičů, regulaci, počtem, zapojení

Text:

...prvního dekodéru 3, jehož první až n-tý výstup 3 A 1 .až 3 An je spojen se vstupem 4.1 odpovídajícího prvního až n-tého invertoxru 4 A 1 až 4 An. Nulcvací výstup 31 m prvního dekoderu 3 je spojen se vstupem 4.1 nulovacího invertoru 4 An, jehož výstup 4.2 je spojen s druhým vstupem 7.2 druhého čítače 7 impulsů. Výstup 4.2 prvního .až n-tého invertoru 4 A 1 až 4 An je spojen s druhým vstupem 5.2 odpovídajícího prvního až n-tého vstupního...

Způsob a zařízení k hotovení perforovaného papíru pro podkládání vrstev nálože materiálu ve střihárnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 263811

Dátum: 12.05.1989

Autori: Ptáček Milan, Radouš Marek

MPK: B26F 1/20, D06H 7/00

Značky: materiálů, způsob, střihárnách, hotovení, perforovaného, zařízení, podkládání, papíru, nálože, vrstev

Text:

...zařízení k prorádění navrhovaného způsobu a na obr. 2 je detail perforačního fistrojí.Zařízení k provádění zpüsobu podle vynálezu, na obr. 1, je tvořeno odvíjecí lavici 1, která je opatřena ústrojím pro ustředění role papíru 2 a neznázoriíěnotl brzdou, která při odvíjení vytváří potrebný tah v pásu odvíjeného papíru 2. Tento pás je veden přes vyrovnávací valec i do períoračního ústrojí, které sestava z perforovacího valce 3 a přít-lačného...

Pasta pro odstraňování oxidů s povrchu legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263810

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kos Jiří, Svobodný Zdeněk

MPK: C23G 1/08

Značky: oceli, odstraňování, legovaných, povrchu, pasta, oxidů

Text:

...vysokým specitickým povrchem a je proto vhodným nosičem jak mořicí složky pasty, tak reakčních zplodin mořeni. e chemicky velmi nereaktivní a jeho vlastnosti nepodléhají změnám jak během procesu moření, tak ani při skladovaní. Pastu dle vynálezu je možne připravovat jako jednosložkovou. K nepatrnému- odmísení mořicí složky od pojiva dochází až po velmi dlouhé době stání několik týdnů a opětovná homogenízace je díky thixotropním vilastnostem...

Způsob výroby křemíkových dozimetrických diod s vysokou citlivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263809

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kits Ján, Látal František, Obraz Otakar, Sopko Bruno

MPK: G01T 1/24, H01L 31/00

Značky: vysokou, dozimetrických, křemíkových, citlivosti, způsob, výroby

Text:

...na potíže reprodukovatelnosti,což souvisí s technologií vyroby.Dosaxvadní nevyhovující stav. řeší navrhovaný způsob vyroby, kterého podstata vynálezu spočívá v tom, že na křemíkovou de-s ku, tloušťky 2,5 mm a rněrného odporu 100.Q .cm s Hlaądkým povrchem, jehož bylo docíieno broušením a ieptäním, se naimplantuje z jedné strany bor B 1, popřipadě hliník AI nebo thalium T 1 o dávce větší2, než 2 . 101 íontů . cm s energií 160 keV a do druhé...

Ojednocovací zařízení bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263808

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bureš Ladislav, Tesař Oldřich, Šafář Václav, Blaško Michal, Kabele Stanislav, Pirkl Ladislav, Mládek Miloš, Skála Josef, Limberský Jaroslav

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, stroje, bezvřetenového, ojednocovací, spřádacího

Text:

...oblast podávání praníene s podávacím válečkem a přítlačným stolečkem, na obr. 2 je řez příváděcím lcanálení dle roviny lI-Il z obr. 1 a na obr. 3 je řez priváděcím kanálem podle rovíny III-III z obr. 1.Na obr. 1 je znázorněna jen část všeobecně známého ojednocovacílío zařízení. a to jen v té části, která se líezprostředně týká problematiky Vynálezu. Ojednocovací zařízení zahrnuje Ve známém vybraní v. tělese 1 uložený vyčesávací váleček 2,...

Ojednocovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263807

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kabele Stanislav, Šafář Václav, Skála Josef, Pirkl Ladislav, Limberský Jaroslav, Tesař Oldřich, Mládek Miloš, Blaško Michal, Bureš Ladislav

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, ojednocovací

Text:

...telesa, zatímco vzduchové vybraní je propojeno otvorem ve víku,opatřeným sítkem, s vnější atmosférou, pro zajištění přístupu vzduchu do přiváděcího vzduchoveho kanálu a do mezery mezi zadní stěnu přitlačného stolečku a náběžnou hranu ojednocovací plochy.Výhodou tohoto provedení je, že vzduch není do prostoru ojednocovaní vláken mezi ojednocovaci plochu a vyčesávací váleček nasáván kolem podávacího válečku a přítlačneho stolečku,...

Bezvřetenový spřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 263806

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šafář Václav, Pirkl Ladislav, Bureš Ladislav, Limberský Jaroslav, Blaško Michal, Mládek Miloš, Skála Josef, Tesař Oldřich, Kabele Stanislav

MPK: D01H 7/888

Značky: spřádací, bezvřetenový, stroj

Text:

...je uložen na hřídeli 7, která je součástí valivélío uložení vřetcna E. Spřádací rotor B je opatřen prostředky vytvářejícími statický podtlak uvnitř rotoru nebo je napojen na centrální zdroj jpodtlaku, či kombinaci obou zdrojů podtlaktl vytvářejících statický podtlak. Spřádací ústrojí 4 je ve své Spĺľálnĺ části ukoríčeno difusorem 9,navezu-jícím na trubku 1.1 odvodu technologického vzduchu, upev-něnou v 110 sníku 1 strojea vyúsťtljící do...

Brousící zařízení řezacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263805

Dátum: 12.05.1989

Autori: Gregárková Jana, Suchánek František, Lamplot Rostislav, Svoboda Jiří, Vašek Jan

MPK: A01D 75/08

Značky: brousící, zařízení, řezacího, bubnu

Text:

...prostřednlctvim klínového řemene 7 na hřídel B řezacího bubnu 1. Mezi hnací řetězkou 9 šnekové převodovky 8 a hnanou řetězkon 10,upravenou na opačném konci nosniku 3, je uspořádán nekonečný řetěz 11 s unášečem 12. Unášeč 12 uchycený na řetězu 11 prochází držákem 4 brousicího nástroje 5, ve kterém jsou vytvořeny naräžky 13.Na rámu 2 je rovněž uchyceno přísuvné zařízení 24. Přísuvné zařízení 24 je spojeno s nosníkem 3 prostřednictvím...

Barevné plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263804

Dátum: 12.05.1989

Autori: Macíček Jaroslav, Fuchs Petr, Svěrák Tomáš, Veselý Karel, Kunz Milan, Petrůj Jaroslav

MPK: C08J 3/20

Značky: plnivo, plasty, barevné

Text:

...vytvářejí na něm barevné laky, které plní současně dvojí funkci. Plnivo je barvivem hydrotobizováno,takže kompozitní materiál s plastem má dobré mechanické vlastnosti i bez speciální povrchové úpravy a současně barevné plnivo je pigmentem vybarvujícím komposit na celou škálu barevných odstínů.Výhodou použití tak-ového druhu plniva,které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitu, je ta skutečnost,že libovolné poškození...