Archív za 1989 rok

Strana 129

Polyesterové pryskyřice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261151

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vašíček Zdeněk, Růžičková Jiřina, Hájek Karel, Blažková Dana

MPK: C08G 63/12, C08G 63/46

Značky: polyesterové, jejich, způsob, pryskyřice, výroby

Text:

...nenasycených karhoxylových kyselín a jejich anhydridů obsahují jako komonomery monoolefiny, jako např. ethylen, propylen,buteny, penteny, hexeny, hepteny, vinylchlorid, vinylidenchlorid, vinylacetát, (methjakrylové a allylové sloučeniny, cyklopenteny, cyklohexeny,-inden, methylindeny, kumaron a diolefiny(butadien, izopren, piperylen, dimethylbutadien, chloropren, pentadieny, hexadieny, cyklopentadien, dicyklopentadien, cyklohexadien). Ke...

Způsob zásobování obslužné jednotky prázdnými dutinkami, zejména na bezvřetenových dopřádacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261150

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kaulich Karel, Jirka Bohuslav

MPK: B65H 67/06, D01H 9/18

Značky: prázdnými, tohoto, dopřádacích, strojích, zásobování, dutinkami, způsob, zařízení, obslužné, způsobu, jednotky, bezvřetenových, provádění, zejména

Text:

...dopravy a při zastavení v poloze pro odebírání z pásu vedena například dvě-ma oboustranně uspořádanými vodítky 11 a 12. Dutinkua 5 je běžícím dopravním pásem 1 neustále přitlačována na čelo polohového -dor.azu 4 a její poloha pro odebírání s doprav-ního pásu 1 je velmi přesně určena i za ,pojezdu obslužné jedííotlçy 3 podél pracovních míst za podmínky, že rychlost dopravního pásu 1 je vyšší než rychlost pojezdu obslužné jednotky 3. Součástí...

Způsob přípravy 2,6-dialkoxybenzonitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261149

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zlesáková Daniela, Kaláb Jiří

MPK: C07C 121/50

Značky: 2,6-dialkoxybenzonitrilů, způsob, přípravy

Text:

...vakuové sušárvně při -80 °C. Z alkoholických filtrátů po dvou operacích se regeneruje destllací alkohol. Destilační zbytek se ještě za horka .stočí do vhodné míchané nádoby, ochladí se a po jpředložení vody za chlazení se dobře rozrníchá a íresultujícízbytek, který je ynerozpustný, se izoluje filt-rací. Jediná se o 2,6-dialkoxybenzonitril technické kvality.Reokce je V případě C 1 a C 2 alkoxylů celkem jednoznačne .a v porovnání s předchozími...

Zařízení pro fixaci hlavy pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: 261148

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kleinbauer Karel, Husák Václav, Erban Jiří

MPK: A61G 7/06, A61G 15/00, A61B 6/04...

Značky: pacienta, hlavy, fixaci, zařízení

Text:

...páka 6. Opěrka 8 temene hlavy je opatřenawpomooným zajišťovacím šroubem 9.Proti otočnému třmenu 14 je .na opačnom konci dutého pouzdra 13 uloženo regulační zařízení 4, které sestava z regulačního šroubu 15, který je jedním koncem uložen v dutém pouzdru 13. Regulační šroub 15 .je opatřen na druhém konci maticí 45 a ,pojistnou maticí 48. R-egulační šroub 15 ra pouzdro 42 jsou pevně spojený segmentem 43, j-ehož čelní ozubení je ve styku...

Zařízení pro dělení porostů při sklizni

Načítavanie...

Číslo patentu: 261147

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří

MPK: A01D 63/04

Značky: dělení, porostu, zařízení, sklizni

Text:

...s-klizňové ztráty z důvodu dělení porostu. .Příklaad provedení zařízení podle vynález je znázorněn na připojených výkresech,kde obr. 1 představuje pohled ze přediu,obr. 2 je npříčný a obr. 3 je půdorysem z obr. 1.,Sklízecí stůl 1 neznázorněnéhuo sklízecího stroje je opatřen shrnovacím dopravníkem 2. Před sklízecím stolem 1 je uspořádána předsunutá žací lišta 3, mezi níž .a vsklízecím vsto-lem 1 je uzspořádán dopravník 4 sklízených rostlin,...

Zapojení pro regulaci frekvence pro automatickou synchronizaci elektrických synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261146

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tlučhoř Drahoslav, Hošková Marie, Pufler Karel

MPK: H02J 3/44, H02J 3/40

Značky: automatickou, elektrických, zapojení, synchronizaci, synchronních, frekvence, strojů, regulaci

Text:

...vyhodnocovací blok i a druhý vyhodnoc-ovací blok 7, kcteré jsou vytvořeny na bázi klopného obvodu~D, první rozhodovaní blo-k B, který je vvtvořen .na bázi obvodu realízujícího výhr-adní součet, druhý rozhodovaní obvod 9,který je kombinační logickou sítí..nasledovné Vstup prvního tvarovače 1 je připojen .na první vstupní svorku 12 pro prívod napětí uměrného .napětí synchronního stroje. Vstup druhého tvaro-vače 2 je jpřípojen na druhou...

Optoelektronický snímač útkové niti pro vzduchové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261145

Dátum: 12.01.1989

Autor: Doné Jan

MPK: D03D 51/38

Značky: optoelektronický, útkové, vzduchové, stroje, snímač, tkací

Text:

...zavedení dot ejektoru, čímž se zvyšuje odjpad ütkových ní í.Uvedené nedostatky zdosavadních řešeníjsou odstraněny u optoelektronického snímače útkové -niti podle v-ynäilezu, kde optoelektronicky snímač ojpa-třený vysíltačem a přijímačem světelněxho záření pro vytvoření Idetekční zóny je přestavitelně uložen na ~d~ržáku o tento je opět přesta-viteině upev,něn na pevné části tkacího stroje. Optoelektronioky snímač je ustaven tak, aby jeho...

Zařízení pro přepravu živých ryb

Načítavanie...

Číslo patentu: 261144

Dátum: 12.01.1989

Autor: Chromý Hynek

MPK: B65D 85/50

Značky: zařízení, živých, prepravu

Text:

...nebo jiného materiálu. e-Ili vyrobeno z fólie., je vhodné okraj 1 zpevnit rámem, který tvoří současně přiměřenou zátěž, udržující okraje víka pod hladinou vody. V horní čýástigvík-aíz může být uzávěr 4 umožňující v případě manipulace s víkem 2průchod mezi uzavřenýsm prostorem a okolní atmosférou. Víko může být připevněn-o ke kontejneru, .nebo ,polloženo na vodní hliadině uvnitř kontejneru, přičemž je nadlehčováno uzavřeným...

Způsob separace organických látek z vodných roztoků zejména z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261143

Dátum: 12.01.1989

Autori: Exner Bedřich, Nikl Stanislav, Němeček Bedřich

MPK: C02F 1/04

Značky: organických, zejména, látek, separace, roztoku, vodných, způsob, odpadních

Text:

...vrstvy. Odsazená organické vrstva se od-dělí .a oddestiluje se 1 000 hmot. dilů vody. Ke koancentrovanému ľOlZ toku a suspenzi .chloridu sodného se jpřidá 1000 rhmot. dílů odpadní vody, ze kterého se oddělí 13,5 ~dillů hmot. organické vrstvy a celý .proces se cyklicky vopakuje.2 000 hmot. dilů destil-ačních vod z výroby funan-keto-aldowlového kondenzátu s obsahem 40 dilü hmot. směsi funalu, formaldehydu a acetonu se snríchá s 500 dílly...

4-(Alkoxyalkoxy)fenylalkanoly s halogenem v alkoxyskupině a jejich estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261142

Dátum: 12.01.1989

Autori: Němec Václav, Kahovcová Jitka

MPK: C07C 43/23

Značky: 4-(alkoxyalkoxy)fenylalkanoly, přípravy, jejich, halogenem, estery, způsob, alkoxyskupině

Text:

...(zhlorridu sodného, vysušila nad bezvovdým MgSO 4 a za sníženého tlaku se o-djpařila. získaný odparek se pak děllil sloupcovou chromaiognafíí na silikagelu s 8 hmot. vody eluční činidlo petrolether-diethylether, obsahující .ažnu s alkylem s novným či rozvětvemýnl řetězcem s maximálně 19 uto-my uhlíku, R 3 značí alky-l s 1 až 3 atomy uhllíku s rovným či ro-zvětveným řetězcem.ZpůSOtb přípravy 4-alkoxvallnoxyjfenylal-kannollů s halogenem v...

Způsob zpracování kondenzátů z chlazení surového plynu z tlakového zplynování pevných paliv a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261141

Dátum: 12.01.1989

Autori: Straka František, Jaroměřský Jaroslav, Melichar Bohuslav

MPK: C10K 1/06

Značky: surového, tlakového, způsobu, provádění, zplyňování, plynů, způsob, pevných, chlazení, tohoto, zapojení, kondenzátu, zpracování, palív

Text:

...stuplně chlazení aj potrubí spojené se sborníkem kondenzátu z druhého stupně chlazení. Sborníky kondenzátu z prvního .a druhého stupně chlazení jsou případně .pr-opojeny,poąpřípodě tvoří jedno těleso.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že zachycením unesených části-c ,pevných látek v .kondenzátu před jeho dalším zprac-ováním a rozmělněním těchto částíc na velikost zrn, menší než 0,0025 .m u běžného zpracování, menší než 0,0006 m při...

Způsob uzavírání závěrného víka dutého tělesa a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261140

Dátum: 12.01.1989

Autori: Přikryl Václav, Lachman Pavel

MPK: F16F 9/04

Značky: provádění, záverného, tělesa, způsobu, způsob, dutého, uzavírání, víka, tohoto, zařízení

Text:

...pomocné pracovní válečky ti na obr. 3 vyznaěují křížky osy jejich umístění .pro.ovládání převlečněho prstence 7. Mezi převlečnými ,prstenci 7 a zakládacími .příprauvky Z jsou. uloženy delené tvářecí kroužky E,které mají vnltřnírválcovou vod-icí plochu 18 plynule přecházevjící do tvauroveho. vybrání 19..odpovídá průměru závěrneho víka 15. Z vnějšku jsou tvářecí kroužky 8 částečně opatřené kuželovou plochou 20, která zaručuje jejich přesné...

Solární zařízení pro urychlení zkoušky atmosférického stárnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261139

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zeman Václav, Mikolášek Vilém, Czerný Jiří

MPK: G01N 33/44, G01N 17/00

Značky: stárnutí, atmosférického, solární, zařízení, urychlení, zkoušky

Text:

...záření, -na-př. při oblačném počasí, V noci,příp. za deště podrobovány permanentné působícímu velmi účimnému UV-záření pomocí ,přídalvných UV-zářivek s nízkým elektríckým přík-onem.Dalšíumi výhodamí modifikované-ho zařízení podle vynálezu je .použitelnost stávající-ch pohonných jednotek s e-lektromechainickýmexąpozičnim stojanom naváděným za slunCemua tím relativně malé náklady na výrobu celého zařízení, relativně nízká spotřeba ~elekrtrické...

Směs pro výrobu polyvinylbutyralových fólií určených pro vrstvená bezpečnostní skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261138

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sládeček Antonín, Jelínek Otto

MPK: C08L 59/00, C08K 3/04

Značky: polyvinylbutyralových, vrstvená, směs, určených, výrobu, bezpečnostní, fólií

Text:

...polyv.inylbutyralové fólie. Takový Laminát potlačí hodnotu prostupujícího záření v UV, VIS i IR oblasti spektra .a zmírňuje negativní vliv-y intenzívního slunečního svitu popsané-ho výše.Ale i toto řešení má určitý -nedostatek v tom, že .průběh křivky lpropustnosti záření ve v-iditelné oblasti spektra nezaručuje odstranění možnosti barevného zkreslení vjemu předmětu nebo zdroje světla určité barVy, které je přes takový laminát po-zoroväno...

Způsob ohřevu a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261137

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hradil Václav, Mojžíšek Jaroslav, Kaňok Eduard, Lazecký Josef, Nikl František

MPK: C10B 21/18

Značky: provádění, zařízení, ohřevu, způsob

Text:

...orgánem, zabudovaným v odběrovém potru-bí na vstupu do výměníku.Další částí zařízení je regulační obvod pro regula-cí průtoku spalín do výměníku v závislosti na teplotě smoly na výstupu z výměníku. Součástí zařízení je rovněž vratné potrubí, které vychází z mezítrubkového prostoru výměníku ta» je zavedeno do spalinovodu před jeho zaústěnísm do komína, příčemž do trasy vratného spüĺľlllbĺ je ještě zabundován hlavní ventilátor a posllující...

Modifikovaná polypropylenová směs pro výrobu pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261136

Dátum: 12.01.1989

Autori: Přichystal Miroslav, Pác Jiří, Lorincz Vojtěch, Foral Jiří, Orság Jaroslav, Martinec Miroslav

MPK: C08L 23/12

Značky: polypropylénová, pásků, směs, modifikovaná, výrobu

Text:

...jako vnitřní mazadlo a neupomáhá ho-mogenizaci matrice.Druhá látka, tj. 2,6-dimetyl-4-dod~ek.apropenj-yl ienol se vzhledem k silně polární tenolické skupině částečně sorbuje ,na povrchu plniva a .napomáha jeho »dispergaci a částečně, vzhledem k dlouhému polypropylenovému řetězci působí jako externí mazad 1 o. To znamená, že působí jako mazadlo na rozhraní jpolymer~ stěna vytla-čovlací hubice.Třetí látka, tj. glycerin anebo jeho monoestery...

Šikmoválcová děrovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 261135

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pazdiora Tadeáš, Gocal Jaroslav

MPK: B21B 27/02

Značky: děrovací, šikmoválcová, stolice

Text:

...po»dle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom,že průměr válců, od vstupní části až po -výstupní část válce se zvětšuje. Potřebného tvaru pásma deformace, obrázek, se dosáhne skřížením os välců o úhel rozválco-vání zl 1 .až 15 ° při úhlu podávání, znat-pr. v rozmezí ý 5 .až 15 °. i .Děrování duteho předvalku v šikmoválcové stolici probíhá na děrovacím trnu mezi děrova-cími válci a vedení .dutého předvalku je prováděno, např. lděr-ovacími...

Způsob ohřevu venkovních stěn pěchovací skříně výtlačného stroje koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261134

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hladík Vítězslav, Mátl Leo, Zouhar Antonín

MPK: C10B 31/00

Značky: stroje, způsob, stěn, pěchovací, výtlačného, koksárenské, skříně, venkovních, baterie, ohřevu

Text:

...pěchovací skříně. Potrubí .s nasávací hubiucí se .může rovněž zaústit do mezihlavzy koksárenské baterie nebo do odstave-ní nko-ksovací komory z jprnovozu» la z nich se odvádí hor-ky vzduch.způsobem ohřev-u venkovních stěn pěcho 4vací skříně podle vynálezu se ohřívá pěchovací skříň bez nároku na paliv-o, jakým je nalfta či koks nebo elektrická energika bez nároků na obsluhu. Podstatnou výhodou je vyšší teplota získaná pro ohřev, která množí...

Způsob elektrického napájení zařízení na nanášení práškových hmot v elektrickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261133

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mokroš Martin, Černák Mirko, Tokarčík Miroslav, Chvátal Petr

MPK: B05B 5/02

Značky: elektrického, práškových, nanášení, napájení, způsob, elektrickém, zařízení

Text:

...s větším poloměrem »křivosti čistým vzduchem. Tato metoda však komplikuje mechanickou konstrukcí zařízení, vyžaduje zvýšenou rychlost proudění vzduchu v zařízení, což vede ke SÁIIÍŽBHÍ účinnosti nanášení práškových .hmot, a na ielektrodě. o větším potloměru křivosti umožňuje pouze zpomaulení tvorby vrstvy, ne však úplné za-mezení jejího vzniku.Byly navrženy i komplikovaná met-ody,Ipři nichž se tvorba vrstvy na elektr-odě ztěžuje jejím...

Podávací a naváděcí zařízení drátů plynové metalizační pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 261132

Dátum: 12.01.1989

Autori: Navara Václav, Ježek Josef

MPK: B05B 7/18

Značky: plynové, zařízení, metalizační, naváděcí, pistole, drátu, podávací

Text:

...Natáčení nosiče vodítek zabezpečuje potřebné napružení podávalněh-o ndrátu atím jeho jednoznačne navedení do plemene hořáku.Přednosti tohoto řešelní po-dávacího a naváděeího zařízení dráto-vý-ch plynových metal-izačních pist-olí jsou popsány v následujících ondstavcích. V souhnnu je to výrazná přizpůsobivost změnám druhu materiálu,průměrům i tolerancím, případně deformacím stříkaného drátu.Na obrázku je schematicky znázorněno podávaní a...

Vlhčicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261131

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hoder Bořivoj, Svoboda Antonín, Jurný Josef

MPK: B41F 7/24

Značky: vlhčicí, zařízení

Text:

...podélném řezu a na obr. 2 je znázorněno uložení brodicího v-álce v. řezu vedeném rovinou A-A z obr. 1.Uvedené zařízení sestávä z brodicího Väłl Ce í., který je svými koncovými cepy uložen v nosných čepech 2, 3. První .nosný čep 2 je uípevněnv levé bočnici 15 na druhý nosný čep 3 je otočně uložen v- nosném pouzdra 23, upevněném v pravé bočnici 15. Druhý nosný tčep 3 je spojen prostřednictvím unášecího kolíku 22 s koncovým čepem...

Bezpečnostní pojistný mechanismus střelné zbraně, zvláště lovecké

Načítavanie...

Číslo patentu: 261130

Dátum: 12.01.1989

Autor: Polanský Václav

MPK: F41C 17/00

Značky: bezpečnostní, střelné, lovecké, zbraně, mechanismus, zvláště, pojistný

Text:

...je v záběru se spouštovou pákou s vůlí v při zajištění zbraně opro-ti nechtěnému odpálení, obr. 2 představuje pojistku v záběru se spouštovou pájkou bez vůle při zajištěná zbraní proti nechtěnému odpálení a stisknuté neznázorněné spoušti působící ve směru S, obr. 3 ukazuje pojistku a spoušťovou páku mimo záběr, tj. ipři odjištěné zbrani. Pouzdro 1 odpalovacího -mecha-nismuZbraně je opatřeno průběžným .kolíkem 8,na němž je výkyvně...

Způsob přípravy leuko 1,4,5,8-tetrahydroxyanthrachinonu pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 261129

Dátum: 12.01.1989

Autori: Brunclíková Zdena, Tihelka Jiří, Koloničný Alois, Havlíčková Libuše

MPK: C07C 50/34

Značky: účely, přípravy, způsob, 1,4,5,8-tetrahydroxyanthrachinonu, leuko, farmaceutické

Text:

...rynálezu je prakticky čistá látka s pří-měsí vyoxidovaného 1,4,5,8-tetrahy«droxy~ anthrachinonu, která při dalším zpracování není na závadu. Leuko 1,4,5,8-tetrahydroxyanthrachinon připraveny podle vynálezu je například vhodný pro přípravu mitoxa-ntronu a ,příbu-zných sloučenin podle xčs. AO č. 231 179 neho pro přípravu speciálních barvív pro kapalné krystaly.Niže uvedené příklady ilustrují provedení způsobu podle vynálezu.Suchý...

Zařízení pro zajištění dobývacího stroje s bezřetězovým posuvem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261128

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sládek Milan, Korbel Václav, Novák Richard

MPK: E21C 29/00

Značky: dobývacího, posuvem, zajištění, bezřetězovým, zařízení, stroje

Text:

...stroje. Důležité je l to, že zajlštovací zařízení podle vyvnálezu-lze snadno přestavět na druhý, pomocný ltažný vrátek dobývaclho stroje. Na připojenézm výkrese obr. 1 znázorňuje snhematinky uspořádání zařízení podle vylnálezu. Na obr. 2 je pak Zobrazeno příkladné uspořádání brzdového agregátu, ve kterém je jako aktívního čle-nu použito brzdílcího dynama.l Porubový dopravník 3 je vybaven tažnými ĺdíly 2. K tažnýln dílfvm 2 je...

Způsob výroby silně bázického kvarterního amoniového anexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261127

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kuranda Ladislav, Kodýtek Vilém, Šrejber Josef

MPK: B01D 41/00

Značky: výroby, amoniového, anexu, silně, způsob, bazického, kvarterního

Text:

...je však upoměrně vysoká spotřeba dimethylami-noethamolu. K »dosažení uspokojivého výtěžku aminace je nutné přidávat »axminačuní činidlo v přebytku, zlpravidla 10 až 20 , někdy .až 200 . Znač-nä část přebytku dimethylami. noethanolu odpadá po aminaci při vymývá-ní aunexu ve formě velmi zředěného roztoku a představuje ztráty aminačního činidla a vede ke znečištěni odpadních vod.Výše uvedené nevýhody odstraňuje způsobvýroby bazického kvartérního...

Lisovací nástroj pro výrobu ohýbaných součástí z drátu nebo pásoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261126

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hejtmánek Jan

MPK: B21D 11/20

Značky: výrobu, lisovací, součástí, drátu, pásoviny, nástroj, ohýbaných

Text:

...nebo několik svislých hnacích klínů 4, 4, z -nichž každý prochází otvorem jednoho- vodorovného tvářecího klínu 5 ležícího na základní desce 1 a suvně procházející-ho pod vodící deskou 8 připevněnou na vodicích lištách 7 klínů 5.Na výkrese je zházorněn pouze jeden vodorovný tvářecí klín 5 a pouze jedna vodící lišta 7. Vodlcí lišty 7 jsou přiłpevněny k základní desce 1. Vodicí deskou 6 suvně prochází jádro 8, které se svým rozšírením 9 opirá...

Způsob přípravy injekčního roztoku jodamfetaminu značeného radioaktivními izotopy jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261125

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kronrád Leo, Hradilek Pavel, Pereszlényiová Eva

MPK: C07B 59/00, A61K 43/00

Značky: izotopy, jodamfetaminu, roztoku, způsob, injekčního, přípravy, značeného, radioaktivními

Text:

...v reakční směsi. Nevýhodou tohoto zpüsobu jsou vysoké používané teploty a nutnost odstraňovaní Cuľ vysokotlakou kapalinou chromatografií.P. Angelberg a spol. popísují v j. Lab. Comp. Radlopharm. 21, 1984, str. 1110 až 1111 výsledky různých způsobů příprav IAMP, při nichž se teplota reakč-ních směsi pohybovala v rozmszí 120 až 160 °tC, doba zahřívání 30 až 90 minut a výtěžky v rozmezi 7 až 85 0/0.Obecnou nevýhodou všech těchto metod jsou...

Varrocidní prostředek pro aplikaci aerosolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261124

Dátum: 12.01.1989

Autori: Veselý Vladimír, Kamler František, Titěra Dalibor

MPK: A01N 25/06

Značky: prostředek, aplikaci, aerosolem, varrocidní

Text:

...hlediska. ATyto nevýhody odstraňuje prostředek podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se aakaricid smísí s acetonem a jako ace-itoinový roztok se aplikuje ve formě aerosolu.T a b u 1 k a 1 Účinnost ošetrení proti varroázeako vhodné ak.aricidy byly až dosud úspěšně použíty Taktic účinná látka amitnaz), Mavrik účinná látka fluvalinate a různé prípravky s účinnou látkou coumaphnos.Prostředek za nízkych teplot nezamrzá,pro včely je...

Kontinuální odvaděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261123

Dátum: 12.01.1989

Autor: Michálek Otakar

MPK: F28B 9/08

Značky: kontinuální, odváděč, kondenzátu

Text:

...přívodnímu systému. Důsledkem je pak to, že odváděč přestává plnit svoji funkcí.Uvedené nevýhody odstraňuje kontinuál 4ní odváděč kondenzátu podle vynálezu jehož podstatou je, že vstupní a výstupní hrdla jsou umístěna souose protllehle k-olmo k ose válcové nádoby v její horní části, pouzdro jeválcové a je umístěno svísle v ose válcovénádoby svým spodním okrajem üstícím nad dnem váloové nádoby s tryskou na svém horním konci, umístěnou pod...

Závěsný manipulátor pro obsluhu regálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261122

Dátum: 12.01.1989

Autor: Synovec Vladimír

MPK: B65G 1/04

Značky: regálu, závěsný, manipulátor, obsluhu

Text:

...je součástí konstrukce reigálů.Výhodou navrženěho řešení je, že využívástávající jeřáby azvyšuje tak úroveň skladování přinižších pořizovacích nákladoch. Provedení a uspořádání regálü je shodné s provedením regálů pro automatizované systémy využívající zakladačů jeřábovéhotypu, a tak je možno postupně zvyšovat tiPřiklad provedení vynälezu je na priložených výkresech, kde na obr. 1 je čelní pohlend na závěsný manipulátor v uličce stromečkových...

Zařízení pro zavádění konce příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 261121

Dátum: 12.01.1989

Autori: Andrlík Pavel, Havlas Jiří, Plíva Petr, Viták Josef

MPK: D01H 15/02

Značky: zavádění, zařízení, konce, příze

Text:

...jednotky. Obslužné zařízení vyhledá konec 5 příze B a pomocí skřipce 4 vloží ve směru A konec 5 příze E do navádě~cího členu 1 U. Konec 5 je usměrněn naváděcími hranami 11, 12 před ústí 8 zapřádacího kanálu 7, současně s tím je příze 6 vložena do místa mezi odtahový váleček 2 a přítlačný váleček 3, který je obslužným zařízením oddálen. Püsobením proudu vzduchu v ústí 8 zapřádacího kanálu 7, kde je podtlak v.yvolaný působením spřádacího...

Zařízení k uložení válců barevníkové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261120

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hynšt Karel, Jurný Josef

MPK: B41F 7/36

Značky: zařízení, válců, uložení, barevníkové, soustavy

Text:

...kývných držáků B, jež jsou prostřednictvím čepů 11 přestavitelně uchýcený na bovčnicích 13. V kývných držácích B jsou výtvořeny oválne otvory 18, ve kterých jsou umístěný hlavy 19 excentrických čepů 12. Excentrické čepý 12 jsou natáčivě uložený v bočnicích 13 a jsou na jednom konci opatřeny jednak závitem s maticí 14, jednak unášečem pro nasunutí klíče. V kývných držácích B je prostřednictvím ložisek uložen první rozväděcí válec 3 a druhý...

Univerzální strukturně geologická souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 261119

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dudek Josef

MPK: G01V 9/04

Značky: souprava, strukturně, geologická, univerzální

Text:

...geologická souprava je znazorněna na připojených vyobrazeních, která však vynález nijak neomezují. Obr 1 představuje univerzální strukturně geologické měřidlo, jehož příložnou část 1 tvoří prvá příložka 4 tvaru pravoúhlého čtyřúhelníka, k níž je kolmo připevněna druhá příložka 5 tvaru pravoúhlého čtyřúhelníka-a ma~dlo~ 6, rovnoběžné s prvou příložkou 4 a na konci upravené v pouzdro 7 ložiska. Čep 8 ložiska představuje upravený konec...

Statický snímač složek úhlu náklonu normály roviny od vertikály

Načítavanie...

Číslo patentu: 261118

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pospíšil Karel, Vaněk František, Machala František, Okapal Jan

MPK: G01C 9/14

Značky: složek, normály, staticky, úhlu, náklonu, vertikály, roviny, snímač

Text:

...třemi dosedacími výstupky 7. - ~ i .Na pružné desce 1 jsou vhodnč umístěny tenzometry 9, 10, a to na vnitřním vetknutí pružné desky 1 tenzometry 9 a na vnějším vetknutí křemíkově pružné desky 1 tenzometry 10. Na křemíkové pružné desce 1 se však nejvíce osvedčilo vytvoření tenzometrů 9, 10 diťúzí, neboimplantováním.Na obr. 2 je znázorněno optimální rozmístění tenzometrů 9, 10 na pružné desce 1 v ose x a v ose y. Například na křemíkové...

Zařízení pro ovládání pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261117

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fučík Milan, Kopečný Miroslav, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: zámku, zařízení, pohyblivého, ovládání

Text:

...stroje, například při plynulém zařeď-ování oček úpletu v lýtku je podle programu dodáván elektronickým programovacím zařízením proud do elektromotoru li,který otáčí hřídelem ve směru hodinových ručiček- Hřídel elektromotoru E se zašroubovává do díry výstupku 31 zámkového-pláště 6, v důsledku čehož se elektromotor G a tedy 1 držák 4, resp. hustotový zámek 5 axiálně snižují. Tím se zvětšuje zátah jehel 2 a tedy se i zařeďuje i .pletenina, V...

Přístroj pro mimotělní ošetření krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 261116

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mazourek Aleš, Matějková Eva, Skála Miroslav, Koupil Josef, Kotoul Roman, Chalupa František, Fědor Milan, Žitňák Pavel

MPK: A61M 1/14

Značky: mimotělní, prístroj, ošetření

Text:

...pro-vedení přístroje pro mimotělní ošetřování krve podle vynélezu. Na obr. 1 je nakreslen axonometrický pohled na zaměnitelnou základni jednotku a naznačeno nasunutí funkční kazety s její elektronick-ou částí. Na obr. 2 je provedeno schéma., znázorňujicí zaměnitelnou základní jednotku a,elektrickou vazbu mezi ní a všemi spolupra cujícími bloky.Přístroj pro mimotělní ošetřování krve dialýzou obsahuje monitor pro kontrolu průběhu ošetření,...

Břitová spojka trubkových elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261115

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kovář Otakar, Slezák Jan

MPK: H01R 4/38

Značky: břitová, trubkových, elektrických, vodičů, spojka

Text:

...účinkem. Hlavní výh-od-ou takto vytvorené spojky je odstranění častých revizi a poruch v provozech elektrických zařízení. velkou prednosti spojky je, že se Litahuje pouze jedním šroubem,přičemž se vždy docílí, bez kontroly utiahovacího momentu, přesné svěmé sily ve spoji a tím i stejného kontaktního napětí na všech vodivých plochách.spojka podle vynálezu .a její účinky jsou blíže vysvětleny pomocí príkladů jejího poo vedení uvedeného na...

Zařízení k výrobě tlakového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261114

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chrz Václav, Jirsa Jan, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/32

Značky: dusíku, tlakového, výrobe, zařízení

Text:

...podle vynálezu je to, že umožňuje jednoduchým způsobem přímo využít práci odebíranou v expianzní turbíně k dodatečně kompresí vzduchu určeného k dělení. zapojení brzdicího kompresoru mezi vzduchový kompresor .a adsorpční čistící stanici umožňuje snížit di 4menze .ads-orbérů, neboť adsorpce pr-obíhá ze vyššího tlaku. Expanzní turbína, která tvoří s brzdicím kompresorem jediné solustrojí na společném hřídeli je investičné lacínější než...

Snímač barevných odchylek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261113

Dátum: 12.01.1989

Autor: Šalda Svatopluk

MPK: G02B 27/46, G03B 27/72, G02B 27/10...

Značky: snímač, barevných, odchylek

Text:

...nm, zatímco na konci druhého ramene souose a přivráceně k LůD diodám v malé vzdálenosti od nich je čidlo záření, například fotodioda, nebo fototranzistor nebo fotoodpor, odpovídající spektrální citlivosti,jež je připojen k elektronickým vyhodnocovacím obvodüm.Snímač barev obr. 1) sestává z tělesa podkovovitého tvaru 1, opatřeného na konci jednoho ramene la zdrojem měřicího světla, tvořeného trojici postupně spínaných LED diod 2, 3, 4 a na...

Způsob předchlazení tlakového vzduchu u nízkoteplotního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261112

Dátum: 12.01.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 1/00

Značky: nízkoteplotního, předchlazení, způsob, vzduchu, tlakového, zařízení

Text:

...Výtlak vzduchového kompresoru 1 je propojen vzduchovým potrubím 18 přes dochlazovač 2, chladič 3,odlučovač 4, jeden z adsorbérů 5 nebo B a přes výměník 11 tepla se vstupem 19 do expanzní turbíny 10. Výstup 20 z expanzníturbíny 10 je naopak spojen se sáním vz-duchověho kompresoru 1 přes výměník 11 tepla a výparný chladič 8 pomocí cirkulačního potrubí 16. »Cirkulační potrubí 16 je dále propojeno přes elektroohřívtač 7 a jeden z adsorbérů 5...