Zverejnene patenty 11.04.1989

Strana 7

Spôsob kontinuálnej prípravy N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263560

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jaroš Alois, Kačáni Stanislav, Poór Robert, Leška Štefan, Kerata Ján, Podmanický Stanislav, Važan Peter, Riška Miloslav, Krška Štefan, Kvasnička Jozef, Hanuš Milan, Hanák Miroslav, Holčík Ján, Zelený Otto, Pridala Lubomír, Krištofčák Jozef

MPK: C07D 277/80

Značky: přípravy, kontinuálnej, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, spôsob

Text:

...časový interval ínkrustácie tepiosłnennej plochy oxiclafínéhno reaktore.l/liorl isť spôsobu. lšołitimiá nej piĺl)l 8 ~/ N-CwKÍDHGXYĚĎOLJZOÍMZDŤyĺ-Ž-Sil 1 ĺéi 7,âllĺ(l|.i v ZRW e vynálezu ilvsfiwr aule vzhlľxloxzi E možrémn Ikolisaniu knonc ácir nlsítĺvnych látok v nêtolçzrch, ne .zhmedzujiĺi, oesšerlovnć príklady.1,459 knííől Z-merlept e .zctíazolu vo § 11 me Sľľůí/Šhů produktu wrsnlíliñlalíol/íłj realr cie enilínu, sírozihlřka a siry,...

Spôsob čistenia sodnej soli cefazolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263559

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dávid Ladislav, Bachratý František, Zlatinský Emil, Rolko Pavel

MPK: C07D 501/12

Značky: spôsob, sodnej, čistenia, cefazolínu

Text:

...bol vo vyššie uvedenom rozmedzí, ktoré zaručuje maximálne výťažiky pri zachovaní kvality produktu. Pri ďalšom zvyšovaní množstva etanolu klesá nielen kvalita, ale aj výťažok produktu. Počas zmiešavania vodného roztoku soli s etanolom je potrebné postupovať tak, aby roztok nezačal kryštalizovať skôr, ako budú kom ponenty dokonale zmiešané. V opačnom pripade dochádza ku vzniku tažko spracovatelnej miłkrokryštalickej formy. e výhodné, ak z...

Spôsob prípravy uhlíkových vlákien z ťažkých porolýznych produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263558

Dátum: 11.04.1989

Autori: Valčák Ladislav, Šanda Karel, Drobný Michal, Benický Milan, Varga Tibor

MPK: D01F 9/14

Značky: přípravy, uhlíkových, porolýznych, spôsob, ťažkých, vlákien, produktov

Text:

...NĚ-OŽHOGť použiäia ťažkých pyrolýznych produktov a vysokotepelných pyrolýznych procesov - nad 1 000 °C až 1 100 °C sa doteraz vylučovala.Doterajši názor o nevhodnosti použitia ťažkých produkt-ov z vysokotepelných pyrolýznych procesov pre prípravu uhlkových vláken vyplýva z empirických poznatkov.Tieto závery korešps-ndujú s niektorými spraoovateľskýrni vlastnosťami pyrolýznych produktom. Tažké produkty z vysokotepelnej pyrolýzy SjJra-vidla...

Spôsob zníženia hypotenzívnych látok u prípravkov z ludskej plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263557

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nicák Andrej, Banda Imrich, Kohút Anton, Ješič Milovan, Bulík Jozef, Stachý Alfréd

MPK: A61K 35/16

Značky: prípravkov, hypotenzívnych, plazmy, zníženia, spôsob, látok, ludskej

Text:

...pre klinické účely, čím vznikajú jednak značne finančné straty a tiež vzniká nedostatok veľmi žíadaných prípravkov v zdravotníckom teréne. Podstata nového spôsobu zníženia hyplotenzívnych látok u prípravkov pripravovaných z ľudskej krvnej plazmy spočínva v tom, že prípravok vykazujúci zvýšený hypotenzivny účinok sa nechá exponovať pri teplote 4 až 10 °C v tme po dobu 6 až 24 mesiacov. Prednost uvedeného spôsobu zníženia hypotenzívnych látok...

Stabilizačný aditív kvapalných hnojív a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263556

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hutár Eduard, Gabčo Milan, Teren Ján, Štec Boris, Vážny Emil, Kopinič Vladimír

MPK: C05G 3/00

Značky: spôsob, výroby, aditiv, kvapalných, hnojiv, stabilizačný

Text:

...hnojiv má celý rad ekonomických prednosti (jedná sa o vedľajší produkt výroby extrakčnej fuosforečnej kyseliny a výroby väčšiny tuhých priemyselných hnojív, použitie l-lzsiFe v prevádzkovej praxi prináša určité obmedzenia súvisiace s obvykle nízlkou koncentráciou účinnej látky a tiež relatívne nízkou fázovou stabilitou noztokov HzsiFe pri nízkych teplotách. V dôsledku nízkej koncentrácie roztokov HzsiFs sa zvyšujú náklady na prepravu a...

Substituované aryloxyaminopropanoly a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263555

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bauer Viktor Člen Korešpondent Sav, Borovanský Alois, Gsöllei Jozef, Švec Pavel, Beneš Luděk, Béderová Eva, Bezeková Mariana

MPK: C07C 101/00

Značky: substituované, aryloxyaminopropanoly, spôsob, výroby

Text:

...v zriedenej lcyselíne clilóroxroclíkoxrej, prrtrepe étermn a z oddelenej vodnej fáze alkalizáciou uvolnená báza vytrepe do éteru. Z tohto roztclku je možné bázický ester previesť priamo na žiadanú sol a tú ďalej čistiť kryštalizáciozi z organického rozpúšťadla alebo zo zmesi organických rozpŕlštadirxl.Zo soli s orgganickýini kyalrliuiami prichádzajú do úvahy hydrotthloríd, hydrobromid,síran, fosforečnan, prípadne zo solí s anorganíckými...

Spôsob prípravy hmoty na báze polyuretánov na hermetizáciu kabelových prechodek a armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 263554

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nestrašil Stanislav, Hlavatý Peter, Mokrý Jozef, Pšeničný Bořivoj, Švajdová Marie, Malčovský Eugen

MPK: H02G 15/04, H01B 3/18

Značky: přípravy, spôsob, hmoty, prechodek, armatur, kabelových, polyuretánov, hermetizáciu, báze

Text:

...výhodné je také množstvo freúnu-ll,aby vzniknutá pena mala .objemová hmotnost 40 až 100 kg m 4. Zvýšenie požiarnc-bezpečnostných parametrov peny možno dosiahnut prídavkom retarderov horenia,napríklad trisgł-chlóretyljíosfátu, tris 2,3-clíchlórpropyljfosfátu, tris 2,3-dibrómpropyljfosfátu v množstve 10 až 20 hmot. na polyol.Z izokyanátov prichádza do úvahy výhradne surový 4,4-metóndifenyldiizokyainát, obchodné značky Systanat B, Tedinom 31,...

N-(2,6-dialkylfenyl)halogénmaleínimidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263553

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tichá Ester, Varkonda Štefan, Konečný Václav

MPK: C07D 207/456

Značky: n-(2,6-dialkylfenyl)halogénmaleínimidy, přípravy, spôsob

Text:

...forme sa môže pohybovat v širokom rozmedzí v závislosti od účelu použitia, a to od 0,001 do 10 hmotnostných, s .výhodou 0,01 až 0,5 hmotnostných účinnej látky.Nasledujúce príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet vynálezu.K 12,1 g 2,6-dimetylanilinu (0,1 molu v 120 m 1 toluénu sa za miešania pri 20 °C pridalo po častiach 16,7 g dichlórmaleínanhydridu (0,1 molu), reakčná zmes sa vyhriala k refluxu, pričom vznikajúca reakčná voda sa...

Spôsob prípravy NP brečiek nitrofosfátového typu s nízkym pomerom dusík/oxid fosforečný

Načítavanie...

Číslo patentu: 263552

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pál Koloman, Balík Jaroslav, Ondruš Štefan, Batyka Dezider, Kiss Gabriel, Borsová Klára, Jankovič Jozef

MPK: C05B 11/06

Značky: fosforečný, brečiek, nízkým, nitrofosfátového, pomerom, spôsob, přípravy

Text:

...dobou ro .eriálov v rozkiadnom systéme. Dobrý tok NP brečky počas rtasiedujícej dvojstupňcvej neutralizacie je podmienený udržiavanim pH v prvom stupni na 3.1 až 4,5 a v druhom na 5,6 až 5,9 pri teplotách 110 až 130 °C. Obsah vody v prvom neutrnlizačnom stupni nesmie poiklesnút pod 21 0/0 hmot. a -v druhom pod 1.0 9/0 hmot.Finálne NP rečky sú dobre miešetelné s draselnými solami, .napriklad s chloridom draselným. Spracovanie vzniklej NPK...

Reťazový dopravník s konštantnou vzdialenosťou hnacích a hnaných reťazových kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 263551

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír, Frič Otto

MPK: B65G 23/44

Značky: hnacích, reťazových, vzdialenosťou, hnaných, kolies, reťazový, dopravník, konštantnou

Text:

...reťazí a retazových kolies, pri SÚčasnom znížení predlžovania reťazí. Zmenšenie uhlu opásania ovplylvní zníženie klzných a valivých strát, čo sa prejaví taktiež vo zvýšení životnosti reťazí a retazovýclt kolies, pri znížení predlžovania reťazí, pri úspore dimenzovania pohonu o 35 -9/9 v závislosti od prenášaných výkoniov, s d padom na úspory eiergiĺ.Na výkrese je schematicky naznačené prevedenie zariadenia podľa predmetného vynálezu v...

Válečková vzdušnice s tónovou kancelou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263550

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hromádka Zdeněk

MPK: G10B 1/02

Značky: vzdušnice, kancelou, válečková, tónovou

Text:

...píštalnice v důsledku sesychání pracují, dochází k svírání teleskcpů a ty zůstanou viset, čímž nežádoucně podfukují píštaly. Ve velké míře se použísvají tě nící polštářky z houbovité hmoty s nalepenými destičkami Cz umelé hmoty. Výhodou tě užívat oválné otvory, což nice,např. u positivů. Další než u teleskopů odpadá vliv sesychání píštalnic. Velkou nehto těsnících polštářků je možnost poJ ue velmi výhodné pro hus dělení vzduš-4 výhodou je...

Akcelerační pumpička šoupátkového karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263549

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gušlbauer Ivan, Plundrich Josef

MPK: F02M 7/08

Značky: šoupátkového, karburátoru, pumpička, akcelerační

Text:

...jehož dnem a vrchnim Víčkem 2 je ušpořádána t 1 ač~ ná pružina łg, Ve vrchnímvíčku 2 je zašroubována koncovka łł bowdenu,zajištěná maticí łg. Ke dnu šoupátka 1 je.uchycena odměrná jehla g, která zasahuje do jehlové trysky i hlavního systému. Jehlová tryska łâ má ve své spodní části vytvořenu váloovou dutinu pro pistek Z akoeleračni pumpičky tvořici tě~ leso É pumpičky a je upevněna v tělese ł karburátorula to v oblasti, která tvoří společně...

Přípravek pro kontrolu šroubových uzávěrů opatřených pojistným kroužkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263548

Dátum: 11.04.1989

Autori: Valenta Miloš, Šilhán Vítězslav

MPK: B67B 3/10

Značky: opatřených, přípravek, kroužkem, kontrolu, uzávěru, pojistným, šroubových

Text:

...měřioího přístroje.Príklad provedení přípravku podle vynálezu je znázmměn na výkresu, kde naobr. 1 je ve svislém řezu znázorněn celý přípravek včetně upnutého uzávěru a na obr. 2 je pohled na přípravek shora bez nasazeného uzávěru.Přípravek pro kontrolu šroubových uzávěrů opatřených pojistným kroužkem sestává ze svislého čepu g, na jehož spodním konci je pomocí prvního osazení upevněna základová částl přípravku. Na prvním osazení navazuje...

Způsob výroby za studena válcovaných ocelových pásů určených pro kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263547

Dátum: 11.04.1989

Autori: Místecký Emerich, Filip František, Bořuta Josef

MPK: B21B 1/28

Značky: studena, kalení, oceľových, určených, válcovaných, pásu, způsob, výroby

Text:

...přímo válcují za studena bez mezižíhání až na konečnou tlouštku, což sice v důsledcích výrazně urychluje austenitizaci při ohřevu ke kalení, ale obzvláště u podélně nědělených pásů z legovaných oceli často z důvodů nadměrného zpevnění válcováním za studena v součinnosti s mikrotrhlinami na hranách pásů dochází k jejich roztržení při průchodu zušlechtövací linkou nebo obzvláště u tenších pásů dochází ke ztrátě jejich tvarové stabilityv...

Zařízení pro ukládání ohebných listových materiálů do stohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263546

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hadač Oldřich, Maršálek Josef

MPK: B65G 60/00

Značky: listových, zařízení, stohu, ukládání, ohebných, materiálů

Text:

...válců gg, jež jsou napojeny na těleso Agg rozvodu tlakového média, které je přes elektromagne~ tický ventil A 33 napqpno na dorazová čidla Aig a na koncové čidlo AQ. První vozikový tahač jg je tak uzpůsoben k vratnému posuvu po vedení glg. Na prvním vozíkovém tahači jg jsou upraveny klešřové úchyty QAQ, jež jsou napojeny na tlakové válce jžg,§Qg. Tlakové válce Jâ§,.3 Qg jsou napojeny na těleso § 13 rozvodu tlakového média, jež je přes...

Tlakový snímač s kapalinovou náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263545

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ostřížek Vlastimil, Machala František, Matal Oldřich

MPK: G01L 9/06

Značky: snímač, kapalinovou, tlakový, náplní

Text:

...tvaru plastické oddělovací membrány. Pro uzavření tlakového čídla v pouzdře tlakového snímače s vąkuovanou kapalínovou náplnínejsou nutné nákladné specíální přístroje a přípravky a pracnosts tím spojená je úměrná pracnosti výroby tlakového čidla. Pouzdro tlakového snímače je snadno demontovatelné, což činí opravy snímače rentabilnímí. Utěsnění pouzdra jediným těsnicím elementem, plastickou oddělovací membránou, snižuje poruchovost u tlakových...

Obvod pro měření maximální hodnoty periodických průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263544

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikulec Milan, Havlíček Václav

MPK: G01R 19/25, G01R 19/00, G01R 19/04...

Značky: měření, maximální, hodnoty, obvod, průběhu, periodických

Text:

...měření. Řízení spínacího obvodu resp. vzorkovacího zesilovače je nřitom velmi jednoduché, nebot je ą ně~ mu využíván přímo opernöní Zesilovač jednocestnóho operačníhozapojení obvodu podle vynálezu s použitím integrovanéhovzorkovncího zesilovače je mnohdy vyhodnějšl z hlediska konvstrukčního uspořádání. J tomto případě je šok nutno použítPříklad zapojení obvodu podle vynálezu je bloxově uveden2 jo nnznařenn varianta s intejrovnnjm...

Zařízení pro střídavá magnetická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263543

Dátum: 11.04.1989

Autori: Havlíček Václav, Mikulec Milan

MPK: G01R 19/00, G01R 19/06, G01R 21/133...

Značky: měření, střídavá, zařízení, magnetická

Text:

...ani kalibraciPříklnü zapojení zařízení podle vynálezu je uveden blokové na přiloženém výkrese, Generátor ł číslicového budicího signálu je zde tvořen za sebou zařazeným krystalem řízeným generátorem Z, generátorem § adres a paměti g. na výstup tohoto generátoru ł číslicového budiciho signálu, Zde tedy k paměti 2, jsou paralelné svými Vstupy připojeny první a druhý číslicově-analogový prevodník g a Ž,kde k referenčnímu vstupu prvního z...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263542

Dátum: 11.04.1989

Autori: Milichovský Miloslav, Adámková Gabriela

MPK: D21D 1/00, D21H 3/66

Značky: intenzifikace, mlecího, buničiny, procesu, způsob

Text:

...mletí představovalo zhruba 30 .Při použití přídavných látek je nutné zvážit jejich dostupnost a zhodnotit stránku ekonomickou a ekologickou. Nevýhodami uvedených metod jsou vysoké ceny přidavných látek.V případě barviv je to zbarvení konečného výrobku a znečistění odpadních vod.Uvedené nevýhody může odstranit tento vynález, který popisuje využití amonných sloučenin, tj hydroxidu amonného,dusičnanu amonného, rhodanidu amonného...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263541

Dátum: 11.04.1989

Autori: Adámková Gabriela, Milichovský Miloslav

MPK: D21H 3/12, D21D 1/00

Značky: buničiny, mlecího, způsob, intenzifikace, procesu

Text:

...suchou (a.s.) buničinu do rozvlákněné buničiny před započotím mloti nebo 1 v průběhu mlecího procesu. Výhodné je dávkovat uvedené aminy nobo jejich směsi vo formě vodného roztoku.Výhodou tohoto způsobu inxenzifikace mlecího procesu je dostupnoat aminů zejména trincthylolalinn-,připravujo seh roakci formalàchydu s anoniakem v slabé kyselém prostředí.v celém rozsahu opracování vláken (SR) a jojich působení je založena na nových teoretických...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263540

Dátum: 11.04.1989

Autori: Adámková Gabriela, Milichovský Miloslav

MPK: D21H 3/02, D21D 1/00

Značky: procesu, způsob, mlecího, intenzifikace, buničiny

Text:

...S. (Cellulose Chem.ĺTechno 1., gg, 107 ąJ 15, 1986)dále sledovaly vliv polyakrylamidu, polyethyleniminu a polyamidaminý.Zrych 1 ení mletí představovalo zhruba 30 .Při použití přídavných látek je nutné zvážit jejich dostupnost a zhodnotit stránku ekonomickou 1 ekologickou. Nevýhodami uvedených metod jsou vysoké ceny přídavných látek, L A V případě barvív je to zharvení konečného výrobku a znečistění odpadních vod.Uvedené nevýhody...

Manipulační rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 263539

Dátum: 11.04.1989

Autori: Konečný Josef, Pachlopník Čestmír, Vlček Jaromír

MPK: B65G 57/18

Značky: manipulační, rošt

Text:

...rozlišení, přičemž ustavování a přestavování těchto zarážek je snadné a rychlé a nevyžaduje od obsluhy použití žádných mechanismů a nástrojů.Podstata vynálezu je schematicky v příkledu provedení znázorněna na připojených výkreseoh, kde obr. 1 je půdorysným pohledem na manipulačni rošt, obr. 2 je jeho řezem V místě A ~ A z obr. 1 a obr. 3 je zvětšeným detailom uložení sklopné zarážky v příčníku manipulačního roštu.Manipuleční rošt tvoří...

Vodič niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263538

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrubý Jan, Pleskač Karel

MPK: D04B 15/58

Značky: vodič

Text:

...na obou stranách velké kuželovité zahloubení a v místě proniků obou kuželů S povrchem koule vznikají hrany, o které se nit při průcho~ du vodičem otírą a tim dochází k jejímu poškozování.Uvedené nedostatky doposud používaných vodićů nití, zejména na vícesystémových okrouhlých pletacíoh strojich, jsou odstranény u vodiče niti podle vynálezu, jehož těleso má rotační tvar jako je například ucelené koule nebo elipsoid apod a v tomto tělese je...

Způsob sušení vzduchu při výrobě kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263537

Dátum: 11.04.1989

Autori: Křivský Zdeněk, Veverka Vladimír, Čermák František, Lukeš Jaroslav, Bartel Vlastimil, Forejt Antonín

MPK: C01B 17/54

Značky: výrobe, vzduchu, sírové, kyseliny, sušení, způsob

Text:

...okruzích kromě toho je umožněno například použitím účinných odlučovačů mlhy vklàdaných za sušič nebo využitím nových konstrukčních materiálů, jako jsou například antíkorozní slítíny, polytetra~ fluorethylen apod.Nejvyšší použitelná teploty natékající kyseliny rostou s její koncentrací, nebot korozní odolnost většiny konstrukčních materiàlů v oblastí koncentrace kyseliny sírové 93 až98,5 Z hmot. vzrústá s rostoucí koncentraci kyseliny...

Zařízení k dopravě skleněných výrobků s hlavicí, zejména kalíškoviny, od pracoviště sklářů do chladicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263536

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novotný Josef, Hrubý Milouš, Pajer Jan

MPK: C03B 35/12, B65G 17/20

Značky: pracoviště, výrobků, hlavici, sklenených, zařízení, dopravě, kalíškoviny, zejména, sklářů, chladicí

Text:

...spínačem zastavení v úrovni ovládací destičky zastavení napojeného na pojezdovou pohonnou jednotku, na kterou je napojen kon~ cový spínač reverze v úrovni ovládací destičky uchopení.Kinematické spojení úchopové hlavy s reverzní zdvihovou pohonnou jednotkou tvoří s výhodou dutá tyč upevněná na úchopové hlavě opatřená po straně hřebenovou nzubev nou tyčí, proti níž je umístěno ozubené kolečko na hří~delce spojené přes řemenicový převod s...

Čerpadlo s kyvným pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263535

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hinner Eduard

MPK: F04C 9/00

Značky: čerpadlo, pístem, kyvným

Text:

...spojený s váloovou hlavou rozdělenou šikmým řezem, pevné přepážky a plochého kruhového pístu, uloženého středovým otvorem vymezeným rozpěrným kroužnkom volně na hřídeli mezi dvěma połovinami válcové hlavy, DJ O U. II N njehož podstata spočívá V tom, že sklon šikmého ŕezu válcovou hlavou je totožný se sklonom kuželového zkosení plochého kruhového pĺstu v pracovním prostoru ploché kruhové komory,přičemž hřídel je radiálně a válcová hlava...

Uložení výkyvného rámu navijáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263534

Dátum: 11.04.1989

Autor: Toušek Edvard

MPK: B66D 1/28

Značky: rámu, výkyvného, navijáku, uložení

Text:

...Odpružené valivé podpěry jsou e výhodou tvořeny pojezdovýmí kladkamg.opatřenými pryžovým obložením a uchycenýmí otočně k výkyvnému rámu.Výhodą uložení výkyvného rámu navijáku podle vynálezu epočívá v pružném ueezení hnacího agregátu prostřednictvím výkyvněho rámu na základovém rámu, přičemž z výchylky výkyvného rámu,umožněné jeho pružným uložením v torznim silentbloku, lze měřit okamžitou hodnotu tehu vlečného lane.Na připojeném výkresu je...

Stavitelný doraz

Načítavanie...

Číslo patentu: 263533

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B66F 17/00, B65G 1/04

Značky: doraz, stavitelný

Text:

...opatřit ploškami.Takto řešeným stavitelným dorazem se dosahuje přesného ustavení traverzy regálového zakladače oproti rámu. Je možno vyrovnat jak montážní úchy 1 ky,tak i úchylky způsobené opotřebením během provozu.Na připojených výkresech je znázorněn příklad proýedení vynálezu, kde na obr. 1 je čelní pohled na traverzu uloženou na stavitelných dora~ zech,obr. 2 je řez rámem se stavitelným dorazem zajištěným svarem,obr. 3 je detail...

Způsob výroby průběžně zušlechtěného drátu z uhlíkatých a chromvanadových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263532

Dátum: 11.04.1989

Autori: Neuhöfer Lubomír, Staněk Jiří

MPK: B21B 1/16

Značky: uhlíkatých, zušlechtěného, průběžné, oceli, způsob, výroby, drátu, chromvanadových

Text:

...úběrem 15 až 20 .Způsob výroby prúběžně zušlechtěného drátu podle vynálezu snižuje pracnost výroby, spotřebu elektrické energie a odstraňuje tažení drátu s nevhodným povrchem po loupáni. Záverečná de~ formace vzhledem k odstranění povrchových ved loupáním je oproti dosavadnímu způsobu výrazně sníženaç Tim se snižují nároky na organizaci výroby. Vynález zaručuje dosažení kvalitnějšího povrchu a vyšších hodnot zúžení, ohybů i krutů na...

Ochranný povlak pro tepelně a abrazivně namáhané součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263531

Dátum: 11.04.1989

Autori: Raboch Miloslav, Kraft Jaroslav

MPK: C23C 4/04

Značky: abrazivně, namáhané, součástí, povlak, ochranný, tepelně

Text:

...hmotnostních karbidu křemíku, 0,2 až 1,5 procent hmotnostních uhlíku, 0,1 až A procenta hmotnostní kobaltu a 5 až 10 procent hmotnostnich wolframu.Povlak tohoto složení je tepelně aktivován za teplot způ~ sobujících natavení prvků úplné rozpustnosti se železem, jako jsou nikl a kobalt, nebo tvořících eutektikum se železem, jako uhlík, chrőm, molybden, křemík, nikl. Ochranný povlak podle vynálezu má uplatnění především tehdy, když je...

Postupný rozdělovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263530

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jadrný Petr

MPK: C02F 3/00

Značky: rozdělovač, postupný, kapalin

Text:

...pro usnadnění této manipu lace.Přívodní potrubí odpedních vod § jsou vyústěny do rozdělovací nádržky g, ze které jsou odpadní vody odváděny do příslušnć reekční nádrže dopravním potrubím A. řívodní potrubí chemikálií 2 jsou vyvedeny nad rozdělovací nádržku g a na dopravní potrubí É do príslušné reakční nádrže jsou napojeny prostřednictvím ohebných hedíc 1 §,zasunutých do příslušných trubkových nástavců 5. Ohebné hadice lg jsou provedeny V...

Zařízení pro opravy vodicích ploch stojanů strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263529

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vyčichl Jaroslav, Plzeň, Králíček Josef, Mýtina Zdeněk

MPK: B21B 28/00, B21B 31/00

Značky: strojů, zařízení, stojanu, ploch, opravy, vodicích

Text:

...možností jeho přesného ustevení ve stroji. Další výhodou zařízení podle vynálezu je to, že zkracuje čas potřebný k provedení opravy vodících ploch stojanu strojú,a to zejména při současné opravě většího množství strojů, např.v případech tendemových válcovacích tratí.Zařízení pro opravy vodících ploch stojanu strojů podle vynálezu je příkladně schematícky znázorněno na obr.l až A přiložených výkresů. Obr.l je bokorysný pohled a obr.2 je...

Dvojitý napájecí zdroj se stabilizací napájecího proudu pro operační zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263528

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

MPK: H02J 7/04

Značky: stabilizaci, napájecí, zesilovače, dvojitý, proudu, zdroj, napájecího, operační

Text:

...první napájecí svorka Ž je v tomto případě kladné n druhá napájecí svorka Ž záporná vzhledem ke společné svorce 3. Druhý pól stabilizační diody D 2 je spojgns kladnou první napájecí svorkou Ž přes luminiscenční diodu D 1e druhý pól sériového třetího rezistoru, tedy dvojpólu R 5, je spojen s druhou zápornou napájecí svorkou 5 přes tenzometrický můstek Ľ. Béze zesilovacíbo tranzisooru 22 je spojene s jezdcemnnstnvovacího notencíometru E,...

Zařízení pro cyklické odvíjení útku na vzduchových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263527

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plička Ladislav, Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/36

Značky: odvíjení, strojích, tkacích, útku, zařízení, vzduchových, cyklické

Text:

...tkacího stroje. Útek 3 je veden z předlohovécívky i přes vstupní vodič Ž do dutého hřídele Š a navíjpoíhokídla Z a na úložuou plochu § bubnového zásobníku I a přesvýstupní vodič 9 do prohozní trysky 10, V bubnovém zásobníku 1je umístěn neznázorněný převodový mechanizmus zakončený výstup~ním hřídelem 15. Na kuželi 1 výstupního hřídele 11 je nasaze na unášccí růžioe 13, na níž jsou na čepech 1 h výkyvně uloženyzuhy 15. Zuby jsou opatřeny...

Způsob držení útků v prohozních tryskách vzduchového tkacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263526

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kalina Jaroslav, Mundl Jiří, Směták Vincent, Polášek Jiří

MPK: D03D 47/30

Značky: držení, způsobu, vzduchového, útku, tryskách, prohozních, zařízení, provádění, tohoto, tkacího, způsob, stroje

Text:

...1 je přiveden do dutiny Q rozvodného tělesą 1. Vätev vedení tlnkového vzduchu od větrníku g přes elektroventil 5 do dutiny Q, ktorý podle programu v předem určené čase tlukový vzduch dúvkuje, lze označit Jako řizený přívod. Z dutiny Q Je tląkový vzduch veden šroubenín § do hadice 2 a k prohozniu tryakůe Lg» Do dutiny Q rozvodnéhotě 1 ésa 1 je zaúetěn kanál łł epoJený přes ventil łg e vetrníken 3. Ventil łg je během funkce tkdcího...

Vývod vláken z jednotky pro rozvolňování vláken do spřádací komory u bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263525

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šafář Václav

MPK: D01H 7/895

Značky: komory, rozvolňování, dopřádacích, vláken, spřádací, strojů, jednotky, vývod, bezvřetenových

Text:

...podle vynálezu umožňuje použít spřádací rotory s průměremSpřádaoí jednotka, která je pro tyto parametry vyvíjena,má skloněnou osu spřádacích rotorů, což způsobuje podstatný nárůst výrobních nákladů a přináší další technická rizika, která znesnadñují jejích uplatnění v provozních podmínkách.Je výhodné z hlediska prudění vzduchu í vláken, když se horní stěna a protilehlá dolní stěna vývodu vláken k sobě směrem k výstupní části vývodu vláken...

Fotometrická cela pro vyhodnocení zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263524

Dátum: 11.04.1989

Autori: Karhan Jiří, Mostecký Jiří, Popela František, Doležal Bohuslav, Kolář Milan, Šťastný Miloslav, Anděl Michal, Stejskal Josef, Volf Radko

MPK: G01J 1/04

Značky: vyhodnocení, fotometrická, zabarvení, reagenčních, proužku

Text:

...žluté oracovní luniniscenčnídiody 5 a zelené pracovní luminiscenční diody Q.Fotometrické cely podle vynálezu je možno využít například k vyhodnocování víceploškových různobarevně se vvbarvujících reagenčních proužků používaných pro komplexní diagnostiku, to je určení obsahu glukózy, acetonu a jiných látek v tělesných tekutinách.Fotometrické cela podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Červená pracovní luminiscenční dioda 4 a žlutá...

Způsob výroby uhlíkových vláken pro automobilové zapalovací kabely

Načítavanie...

Číslo patentu: 263523

Dátum: 11.04.1989

Autori: Martinová Jana, Grégr Jan, Holeček Rudolf, Mňuk Jiří

MPK: H01B 1/12

Značky: výroby, kabely, způsob, uhlíkových, automobilové, zapalovací, vláken

Text:

...způsob výroby uhlíkových vláken pro zapalovaci automobilová kabely, jehož podstata spočivá v tom, že polyakrylonitrilové vlákno se 60 až 100 Z polyakrylonitrilu v polymeru a jemnosti monofilu 0,6 až 2,4 dtex a počtu monofilů ve svazku 1000 až 40000 se nejprve tepelné stabilizuje při teplotě 190 až 3 o 0 °c při konstantni délkové změně vlákna v rozmezi -10 až 30 Z a výsledné měrné hmotnosti stabilizovaného vlákna 1,35 až 1,45 g/cm 3 a...

Zapojení pro napájení tříelektrodových svítících trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263522

Dátum: 11.04.1989

Autori: Turan Ľubomír, Hadidom Celestín, Laštůvka Ivan, Potuček Pavel, Potuček Jiří, Páral Jozef

MPK: H05B 41/14

Značky: tříelektrodových, zapojení, napájení, trubic, svíticích

Text:

...zapojení podle vynálezu je napájena stejnosměrným zvlněným napätím, jehož střídavá složka má poloviční kmitočet, než je kmitočet napětí napájecího zdroje, což se projevuje výrazným stroboskopickým jevem pozorovetelným pouze v blízkosti několika málo metrů. Z-větší vzdálenosti lidská percepce vnímá svit celé trubicejako kontinuální, neboł Světelná zvlnění. od obou částí tříelektrodové svítící trubice jsou fázově posunuta, takže vynález ľze s...

Upínací rám kontaktní kopírky pracovních masek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263521

Dátum: 11.04.1989

Autor: Slavata Bohumil

MPK: G03B 27/04

Značky: upínací, kopírky, masek, kontaktní, pracovních

Text:

...evakuován a krajní prostory jsou zavzdušněny. Pevná část komory s upínacím rámem kontaktní kopírky pracovních masek podle vynálezu je zná 265 521zorněna v řezu. Pohyblivá část komory (na obrázku vlevo) je uspořádána zrcadlově k pevné části.Těleso 1 upínacího rámu má tvar desky se středním otvorem. V něm je vytvořeno vnější osazení lg a k jeho dnu je přítlačným rámem Z přitlačována těsnici manžeta É, uložená mezi dno vnějšího osazení lg a...