Zverejnene patenty 11.04.1989

Strana 24

Rozváděč plnicího těsniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 262879

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mikláš Vladimír

MPK: F04F 5/44

Značky: plnicího, rozvaděč, těsniče

Text:

...kolonou § a průníkovou trubkou Q. zaaahujíoí do tlakového prostoru g pod plníoín tšoníčon 5. vnitřní prostor Z plnícího töoníče 5 je opojen tlakovou přípojkou g s válcovouekříní 3, popřípadě spojovací trubkou gg e dalším těeníčem, na obr. nezakrealenýn. V prntočnsm ěoupátku g. obr.2, je upraven centrální vtokový otvor łg, spojený s radí- . àlnímí vtokovýmí kanálky lg a za ním tryska 31. úatící~do nasávací komory lg spojené a...

Vysokotlaká pracovní elektroda k elektrochemickému měření koroze kovu za provozních podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262878

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fiala Bohumil, Prát Lubomír, Bár Jaromír

MPK: G01N 27/30

Značky: elektroda, vysokotlaká, koroze, měření, podmínek, elektrochemickému, provozních, pracovní

Text:

...z kovu, intiková spojka s přimluänými wâvitmwými apaji umožňudm dokonaló utönnčo mi vnitřnimw pmmmtmwm wlaktwüůy proti vnějůímu roztoku, kromě tone celú aàmkmwmäm ga mhotúvana za snadno doatupných a lcvnýchPríklad vyaokotlaká pracovní elektrody je znázorněn ne při poJenén výkresu.Do stěny ł tlakové nádoby, kterou Jo aokundární perovodní prostor parního parního generátoru Jaderné elektrirny a tlakovodnímí reaktory, je pomocí nćtrubku 2,...

Kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCM 80045

Načítavanie...

Číslo patentu: 262877

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šturdík Ernest, Kacina Roman, Gömöry Juraj, Škárka Bohumil, Stanek Stanislav, Rosenberg Michal

MPK: C12N 1/14

Značky: 80045, niger, aspergillus, mikroorganismu

Text:

...a živných solí, což syolečně s nižší koncentrecí biomasy umožňuje získat požadovaný produkt vysoké čistoty s minimálním obsahem balastních a Ligmentujících látek. Kmen si zachovúvávysokou Lrpdukční sohognost i při vysokých konccutracích glu 232 U 77 konátových solí vo fermentačnim médiu(víco než 450 kgm 3).Nový kmen Aspergillus niger mutant Háx dobře roste na běžných kultivučnich médiích používaných na kultivaci mikroskopiohých hub...

Částečně syntetický motorový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262876

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štaňko Nikolaj, Weisser Otto, Mostecký Jiří Akademik, Štěpina Václav, Marek Miroslav, Zeman Vladimír

MPK: C10M 107/08

Značky: motorový, syntetický, částečně

Text:

...jsou pro docíleni žádoucich užitných vlastností motorových olejů významné a proto jejich použití jako složek základových olejů ve směsi s ropnými rafináty jo prospěšné.- 3 Q 252 375 Ve světě se dnes polybutenové oleje jako zahušřovaci složky, namísto těžké ropné olejové složky, ve směsi s ropnými rafináty olejových destilátů při přípravě základových olejů k výrobě mszacích olejů používají. Tyto polybutenové oleje jsou však polymery bud Jen...

Syntetický elektroizolační olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262875

Dátum: 11.04.1989

Autori: Marek Miroslav, Weisser Otto, Mostecký Jiří Akademik, Zeman Vladimír, Novák Václav, Štěpina Václav

MPK: C10M 107/08

Značky: elektroizolační, syntetický

Text:

...°C~ Kabelová oleje e velkými viskozitami mohou obsahovat i polyizobutylen s relativní molekulovou hmotnosti 1500 až 2000 jako zahušřovací složku jako zahušřovací složka se používá i cerozin a kalafuna.vTyto olejejsou značné nedostatkové v důsledku soustavného poklesu nsparafinických rop. Kromě toho se tyto oleje vyrábějí i z polymarů izobutylenu. výrobou z n-butenů se tyto uhlovodíky,dosud zužitkovávané jen spalováním, využívají chemicky na...

Tester diskové peměťové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262874

Dátum: 11.04.1989

Autor: Černý Stanislav

MPK: G06F 13/10, G06F 9/00, G05B 15/00...

Značky: tester, jednotky, peměťové, diskové

Text:

...s prvním vstupem obvodu generování dat zápisu a přes děličku s výstupom krystalem ří zeného oscilátoru, svým druhým vstupem přes první obvodoz 314 invertorů se senzorovou klávesnici, svým třetím vstupom přes monostubilní klopný obvod s výstupm sběrnice připo jení kazetového disku, svým čtvrtým vstupem s prvním vý stupcm obvodu gonerování dat zápisu, svým prvním výstupemse vstupom indikátoru významu senzorů, svým druhým výstupem se vstupem...

Nástavec na výfukové hrdlo rotační vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262873

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vojtek Zdeněk

MPK: F04C 29/06

Značky: vývěvy, nástavec, rotační, výfukové, hrdlo

Text:

...cem na výfukové hrdlo rotační vývěvy podle vynálezu.Příkladnć provedení nástavce na výfukové hrdlo rotační vývěvy je na obrázku tvořeno uzavřonou válcovitou komorou ł, jejíž dno je opatřeoo na krúžníci usňořádanou soustavoupřefukovacích otyorů g, Čstících do výstupním hrdlem 2 opatřené průchozí válcovítć komory Q, jejíž ob vodové stěna je vzduchotěsně spojena se dnem uzavřenćválcovité komory ł. V ose průchozi válcovité komory QJe uložena...

Zařízení na dělení vychylovacích feritových jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 262872

Dátum: 11.04.1989

Autori: Klátil Jaroslav, Dušan Zdeněk, Dobruška Jan, Míča Karel

MPK: H01F 41/02

Značky: dělení, jader, vychylovacích, feritových, zařízení

Text:

...přičemž spínač a elektromagnet jsou elektricky spojeny s impulsním zdrojem.Výhodou dělení vychylovacích jader pomocí dělícího zařízení s impulsním zdrojem je nastavení defünovaného mechanického rlzu do předem určeného místa dčleného jadra, jednoduchú obsluha, která nevyžaduje speciálně zapracované pracovniky, zvýšená produktívita práce a snížení počtu vadně dělených jader. Řegulací intenzity úhozu je možno nastavit optimální intenzitu...

Zařízení automatického řízení rentgenového snímkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262871

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hamouz Jiří, Phanka Josef

MPK: H05G 1/46, A61B 6/00

Značky: zařízení, rentgenového, automatického, snímkování, řízení

Text:

...a výstupem násobičky, výstup dávkovéhokomparátoru je spojen se vstupem druhého spínacího stupně, výstup druhého spínacího stupně je spojen se svorkou ukončení snínku. Na první vstup násobičky je připojena ovládací svorka zčernání a na druhý vstup násobičky je připojen výstup třetí nelinearity. Další varianta spočívá v tom, že výstup vzorkovacího zesilovače je zapojen na vstup druhé nelinearity, jejíž výstupje spojen s prvním vstupem...

Tvářecí, obráběcí a podobná zařízení s manipulátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262870

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kuchtíček Jan, Sochor Ludvík, Hason Stanislav

MPK: B21D 43/14

Značky: obráběcí, zařízení, tvářecí, podobná, manipulátorem

Text:

...u tvářecího, obráběcího anebo podobného zařízení je vyobrazen na přiložených výkresech,na nichž obr. 1 představuje jeho sohematické provedení v nárysu a obr. 2 v půdorysu.Nezakreslené tvářecí,obráběcí anebo podobné zařízení, V daném případě lisovací, je opatřeno upínací deskou 1 nástrojů.S upínací deskou ł lísovacího zařízení je spojena základová deska 2 manipulátoru. Po stranách základové desky 2 jsou umístěuny protilehlé pohonné...

Uspořádání snímače pro zařízení na dynamickou kontrolu talířových pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262869

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kudera Miroslav, Dosedla Bohumil

MPK: G01M 5/00, G01N 3/32

Značky: pružin, zařízení, dynamickou, talířových, snímače, kontrolu, uspořádání

Text:

...vyřazeny z funkce snímače a naopak při vlastním měř°ĺ kvälity talĺřové pužiny, při kterém jsou snímače opět vřa zeny do činnosti. 262869Přiklad uspořádání snímačů je znďzorněn na priložených výkresoch, na nichž obr. 1 představuje jeho provedení v podélném řezu, obr. 2 částečný půdorys při pohledu ve směru P.Ve vybraní L třmene g,připevněného k základní části 1 stroje, Je uložen prvni silový snímač 1. Na první silový snímač 1 dosedá dotek...

Zařízení pro nastavování podávacích válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 262868

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rauner Jan

MPK: B21B 31/08, B21B 31/20

Značky: zařízení, válců, podávacích, nastavování

Text:

...pohled ze strany přední objímky a obr.3 bokorysný pohled ze strany zadní objímky na zařízení podle vynálezu. .Podávací válce 1,4 jsou letmo uchyceny na koncích nosných hřídelů 31, ii, které jsou otočně uložený v nosných rourách 1,1, z nichž spodní nosná roura l.je upevněne v půlkruhových vybráních ložiskových těles §,§ zámky 1. Ložisková tělesa §§ jsou ve«spodní ěástłppatřena natáčivými excentrickými pouzdry ll, v nichžjsou natáčivě uloženy...

Vykrývací lak

Načítavanie...

Číslo patentu: 262867

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zachoval Jaromír, Celba Karel

MPK: C09D 3/68

Značky: vykrývací

Text:

...30 až 50 hmotnostních vody, 10 až 30 hmotnostních alkoholu ze skupiny, obsahující 1 až Š atomů uhlíku, 5 až 20 hmotnostních alkyl acetátu ze skupiny, obsahující 1 až 6 atomů uhlíku v akrylu, a 0,1 až 2 hmotnostních barviva, rozpustného ve vodě.Předností tohoto laku je, že po nanesení ze směsného rozpouštědla a zaschnutí vytváří na povrchu substrátu homogenní a izotropní film, který je zcela odolný proti působení vysoce...

Forma pro výrobu odlitků, zvláště ozdobného zdiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262866

Dátum: 11.04.1989

Autori: Wágner Jaroslav, Wágner Svatoslav

MPK: B28B 7/24

Značky: ozdobného, výrobu, odlitků, forma, zdiva, zvláště

Text:

...na němž obr. 1 představuje axonometrícký pohled jednoho deskového dílu formy, obr. 2 částečný příčný řez tímto deskovymdílem, obr. 3 částečnýypříčný řez složcnou formou a obr. 4 a 5 představuje v nárysu dvě varianty částečně složoné formy,obsahujňcíDeskový dil 1 složené formy /obr.1,2/ má na jedné základně g upraven negativni reliéf § tesaného kamene a na obvodu této základny polovinu negativniho reliéfu spáry ěg. Po celém obvodu...

Uložení náboje na hřídeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262865

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brichta Jaromír, Horák Jiří

MPK: F04D 29/20

Značky: hřídeli, náboje, uložení

Text:

...představují alternativní řešení, obr. 5 je částečný podélný řez nábojem s viskoelastickou vrstvou proměnné tlouštky.Podle vynálezu je na hřídeli l uložen náboj g, například oběžného kola, který proti vysunutí je zajištěn matioí 2 dote i 2 Á 262 865ženou na závitovém konci hřídele l. Proti vzájemnému proklazování při rotaci jsou náboj g a hřídel l zajiětěny perem Ž,popřípadě jiným prostředkem,jako je klín či drážkování. Mezi částí přilehlýoh...

Strukturně lehčené desky z polyolefinů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262864

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmejkal František, Sezima Edward, Franta Jiří, Těšínský Václav

MPK: B29C 67/20

Značky: lehčené, způsob, desky, jejich, strukturně, polyolefinů, výroby

Text:

...více než l/2 tloušĺky desky.Tyto nedostatky lehčených desek odstraňuje vynález. Umožňuje připŕavit desky o průměrné objemové hmotnosti menší než polovina objemové hmotnosti zpracovávanóho polyn meru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tavenina poly olefinu obsahující chemické nadouvadlo a pomocné látky se- 3 - 2 x 2 m vystříkne do uzavřené, vodou chlazené formy, která se za určitý časový interval pootovře o předem naštavenou hodnotu...

Zařízení na přepouštění kapalin v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 262863

Dátum: 11.04.1989

Autori: Červenka Ota, Pařízek Jiří

MPK: B67C 9/00

Značky: zařízení, kapalin, přepouštění, ochranné, atmosfére

Text:

...kroužkem Ž čepy 3. Ve střední, spodní částí vložky Ž je dutína Já, ze které se pří přečerpávàní vytlačuje vzduch a vytváří se přetlak. Do vložky 2 a dutíny 12 je vertíkálně vedena posuvná vnější trubka lg opatřená hrotem 13, který slouží k proražení zátky 12. V trubce 13 je souose uložena vnítřní trubka li. Vstupní otvor 13 pro odvod oleje je blíže k zakon čení hrbtu 13 než výstupní otvor 11 pro přívod helíą. Hermetíčnost zařízení je zaručene...

Těsnicí zařízení pro styk kabelových kanálků sousedních segmentů předpjaté mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 262862

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlasivec Hynek

MPK: E04C 5/20

Značky: mostní, kabelových, zařízení, segmentů, těsnicí, sousedních, konstrukce, kanálků, předpjaté

Text:

...základnou, při níž je na obvodu opatřeno dopružovacím vybráním. V podélné ose pružného tělíska je průchozí válcovitá dutina k protažení předpínacího kabelu, přičemž celková délka pružného tělíska je větší než součtová délka stýkajících se kuželovitých dutín navazujících kabelových kanálků, mezi něž je eevřeno.Výhodou těsnicího zařízení podle vynálezu je, že zajištuje doetatečnou těsnost stýkajících se kabelových kanálků při zachování...

Tekutá výživa pro orální podání a aplikaci sondou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262861

Dátum: 11.04.1989

Autori: Souček Jiří, Ranný Mojmír, Musil Jan, Nováková Olga

MPK: A61K 37/16, A23J 7/00

Značky: aplikaci, podání, výživa, orální, sondou, tekutá

Text:

...i nutričně definované tekuté výživy.Popsané nevýhody odstraňuje tekutá výživa pro orálnä podání i aplikaci sondou ve formě vodné disperze lipidů, proteínu, poky 3232 861 sacharidů o molekulové hmotnosti 1800 až 5400, vitaminů, biologicky významných stopových prvků, ochucovadel a konzervačních látek, nutričně vyvážené, s osmolalitou od 250 do 4 OO.mmol~.l 1 podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje l až lO hmot. dílů...

Pístové čerpadlo pro potravinářství

Načítavanie...

Číslo patentu: 262860

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bagar Bronislav

MPK: F04B 15/02

Značky: potravinářství, pístové, čerpadlo

Text:

...válcemí Nové řešení vede k podstatnému snížení hmotnosti čerpadla, výrazně snižuje pracnost, čímž se podstatné snižuňĺ 1 Výrobní Éklady. Ve srovnání s čerpadly zhotovenými 2 nerezových plechu lisováním~ je čerpadlo podle vynálezu s tímto funkč i 3 Ľ .zsz sea ně rovnocenné, vykazuje však nižší pracnost, nevyžaduje složítých a nákladných jednoúčelových výrobních zařízeníJe proto vhodné pro výrobu i malého počtu vyráběných čerpadol.Příklad...

Sonofotolytický sterilizátor vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 262859

Dátum: 11.04.1989

Autor: Březina Karel

MPK: A61L 2/02

Značky: sterilizátor, sonofotolytický

Text:

...sonofotolytického sterilizátoru podle vynálezu, na obr. 2 je naćrtnuto konstrukčníschéna ultrazvukového generátoru podle vynálezu. u Jádrem sonofotolytického sterilizátoru vody podle vynálezu je trubice l, opatřená na jednom konci vstupem g pro upravovanou vodu a na druhém konci výstupem à pro upravenou vodu. Uvnitř trubice l je koaxiálně umístěna germicidní výbojka Q, která je zdrojem ultrafislového zářenĺ. K trubici l jsou z vnějšku...

Regulační zařízení vícestupňového radiálního ventilátoru s rozváděcími lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262858

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šavrda Miloš

MPK: F04D 29/46

Značky: ventilátoru, regulační, rozváděcími, radiálního, vícestupňového, lopatkami, zařízení

Text:

...a jsou v radíálním směru kratší než netáčivé rozváděcí lopatky.Obvodová složka rychlosti vstupujícího vzduchu se tím vytváří u každého stupně, takže ekonomíčnost ventilátoru je podstatne vyšší než u vícestupňového ventilátoru pouze se vstupní regulací. Mezílehlé uspořádání rozváděcích lopetek pevných a natáčívých přispívá ke spolehlivosti e tuhosti regulačního zařízení.Na připojených výkresoch je schemstíckyznázorněn příklsd provedení...

Rotorová lopatka axiálního kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262857

Dátum: 11.04.1989

Autori: Svoboda Vlastimil, Novotný Josef, Hejrovský František, Bělohoubek Karel

MPK: F04D 29/34

Značky: kompresoru, lopatka, axiálního, rotorová

Text:

...a z důvodu přesností montáže lopatek , protože je pouze polovina stykových ploch a seze ní lopatek je dokonalejší .v Llpevnění lopatek pomocí drážkového klínu zvyšuje262 857 dále přesnost uložení lopatek v rotoru .á Konstrukční vazba kombinace spo lečné těžnice lopatky spolu s bočním tvarem a velikostí závěsu lopatky a jejím upevněním drážkovým klínem zajišťuje presnou radíální polohu založené lopatky v obvodové lopatkové drážce rotoru...

Zapojení pro automatické řízení hmotnostního dávkování s tenzometrickým silovým snímačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262856

Dátum: 11.04.1989

Autor: Adam Josef

MPK: G05G 7/02

Značky: silovým, dávkování, snímačem, zapojení, hmotnostního, tenzometrickým, řízení, automatické

Text:

...dopravník pro odsun materiálu neměřeného v dávkách, šíčku pytlů, popřípadě jiné technologické zařízení souvisejíoí 3 dávkovánim, elektromagnet výpuetě materiálu odměřeného v dávkách, tárování případných hmotnosti odvažovacího systému, přerušení dávkování od jiného technologického zařízení, předávání údaje o okemžíté hmotnosti dávky na tískárnu. počítadlo počtu platných dávok,signalízací chodu dovažovacího dopravníku. druh provozu....

Kontejner k dopravě chlévské mrvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262855

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ježek Zdeněk

MPK: B65D 88/54, B65G 65/30

Značky: kontejner, chlévské, dopravě

Text:

...podvozku. Nosné lana jsou vedena přes vodící čepy na stěně kontejneru.Hlavní výhodou kontejneru k doprevě chlévské mrvy do kvasných jednotek podle vynálezu spočívá v tom, že vysypávání dopravovené mrvy je postupné, nebot dno kontejneru se otvírá postupně, což zajišťuje uspořádání vodících čepů na stěně kontejneru a jeho fixace a proto nedochází k nadměrnému upěchování této mrvy. Další předností je, že materiál padá kolmo dolů a...

Zařízení pro automatické upínání rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262854

Dátum: 11.04.1989

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: B23B 23/00, B23B 33/00

Značky: součástí, rotačních, zařízení, upínání, automatické

Text:

...velívého ložiska 1 e pouzdra § vůčizadní desce 2 otočně uložena. V zadní desce 2 jsou provedeny otvory pro rozvod kapalného média nejméně do jednoho hydraulíckého válečku 1 o, pevně spojeného se zadní deskou 2. Čelo pístu ll se styká s kladkou la, která je spojovacím dílem L 1 otočně přípevněna k víku l 4. Spojovacími šrouby li je víko pevné spojene s čelní deskou á. Mezi čelní tdeskou Q a obvodem zadní desky g je připevněna nejméně jedna...

Způsob bezprašné úpravy povrchu měkkých kovů pro lepení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262853

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zvonař Vladimír, Novák Jiří

MPK: C09J 5/02

Značky: bezprašné, povrchu, měkkých, kovů, úpravy, způsob, lepení

Text:

...tom, že lepené plochy kovů se opatří rýhami, vpíchy, záseky, vrypy nebo jejich kombinacemi vtlačením příslušného rastru vytvoreného na povrchu matrice z tvrdého materiálu. FPředností bezprašné předúpravy povrchů materiálů podle vynálezu je výrazné snížení pracnosti spojené s povrchovou úpravou adherendů, odstranění vzniku jemných prachových částic kovů a tím zlepšení pracovního prostředí. Další výhodou je, že technologie úpravy povrchů...

Žebrovaná měřicí cívka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262852

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kozel Josef

MPK: H01F 5/02, H02F 7/16

Značky: žebrovaná, měřicí, cívka

Text:

...vinutím podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává ze dvou dělených boků,izolovaných.spojovací lištou a navzájom spojených žebry tvořícími společně nosnou kostru se štěrbinou pro průchod měřeného pásu. Mezi. měřený pás Q nebo pro eventuální jádro oívky. Délka žeber 2žebry je přes dělené boky navinuto vinutí. 232852Výhodou řešení dle vynálezu je, že je umožněno průběžné proměřování elektromagnetických vlastností...

Zařízení pro výměnu tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262851

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brožovský Miroslav, Dvořák Miroslav, Vostárek Oldřich

MPK: H05K 7/10

Značky: zařízení, výměnu, tyristorů

Text:

...zapotřebí zasílat celý sloupec tyrietorů k opravě do výrobního závodu. Zařízení je jednoduché konstrukce a snadno vyrobitelné.Řešení podle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení a podle připojeného výkresu, na němž obr. l značípůdorys sloupoe tyristorů s integrovenými chladiči a se stahovací konstrukcí a s vodítky, obr. 2 pak značí nárys vodítka.Jak je patrno z obr. 1 je stahovací konstrukce tvořena třmeny a svorníky g, které...

Způsob řízení vsádkové fluidní sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262850

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doležel Zdeněk, Valenta Jaroslav, Veselý Václav, Selucký Konstantin, Čermák Ján, Šindelář Václav, Drahoš Jiří, Starý František

MPK: F26B 17/14

Značky: řízení, vsádkové, sušárny, způsob, fluidní

Text:

...l. do 2.období sušení se provádí pomocí teploty fluidní vrstvy, resp. pomocí teplotní diference mezi teplotou sušiciho vzduchu pod roštem a teplotou ve fluidní vrstvě. Jestliže se tato diference sníží pod stanovenou mez, odchylka má monotonní trend, pak sušení přašlo do 2.období. sušení je řízeno kinetickým dějem závislým především na vlastnostech materiálu jako je velikost, porosita, kritické vlhkost spod. Ze stavových veličín se pak...

Obvod úpravy spektra ve spektrometru jaderné magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 262849

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dokoupil Zdeněk

MPK: G01N 24/08

Značky: úpravy, jaderné, spektrometru, rezonance, obvod, spektra, magnetické

Text:

...na němž je schematicky znázornčno příkladné provedení obvodu úpravy spektra ve spektrometru jądernémagnetické rezonanoe podle vynálezu.Na obrázku je schematicky znázornčna soustava číslice vých potenciomotrů 1, z nichž každý je spojen svým prvnímvýstupom se vstupem čítání vpřed a svým druhým výstupem se vstupom čitání vzad sobě přiřazeného vratného čitnče g.Každý vratný čítač g je svými datovými stupy spojen sevý. sobě...

Způsob snížení ztrát iontu sodného při odsiřování odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262848

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrbek Jiří, Pokorný Jaromír, Šíl Karel, Vejvoda Josef, Hubená Jarmila

MPK: B01D 53/34

Značky: odpadních, plynů, snížení, způsob, ztrát, odsířování, iontů, sodného

Text:

...do reaktoru s katexem, na němž se zachyti iont sodný, přičemž katex nasycený sodným iontem se regeneruje kyselinou siříčítou, nejlépe za pretlaku min. 0,05 MPa,připravenou 2 části plynu odcházejiciho z regenerace absorpčniho činidla v odsiřovacim procesu, a kyselá odpadni voda odcházejici ze separace iontu sodného katexem a obsahující kyselinu sírovou, se hygienicky nezávadné likviduje po předchozim přídavku iontu vápenatého.Výhodou vynálezu...

Způsob stanovení selektivní reaktivity hranic zrn u korozivzdorných ocelí a slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262847

Dátum: 11.04.1989

Autori: Eremiáš Boleslav, Fresl Miroslav

MPK: G01N 17/00

Značky: selektivní, stanovení, korozivzdorných, reaktivity, slitin, oceli, způsob, hranic

Text:

...náboje spojeného e odleptinín oblasti hranic sro při potonciokinetickán odleptiní povrchové vrstvy, a poměr tohoto úhrnnćho elektrického níboje k ndboji spotŕebovaneau na odlsptiní této vrstvy je uírou solektivní resktivity hranic zrn. S výhodou so toto vyhodnoconí provede v roztoku silné ozidační snorgenické kyseliny s prísadou oxidočního činidls, například v roztoku 57( HNO 3 s pŕísadou 0,3 s m 0, při teplotě od 13 do 22 °c.Způsob stanovení...

Zařízení na provzdušňování sil, zejména obilních

Načítavanie...

Číslo patentu: 262846

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lonský Jiří, Vrba Viktor, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12, F24F 7/08

Značky: provzdušňování, obilních, zejména, zařízení

Text:

...vertikální řez silem a obr.2 je detailem dutého regulačního pístu, umístěného ve vertikálním prvzdušñovacím kanála a obr.3 je příčným řezem zařízením.Ve vertikálním sile L, opatŕeněm dnem gnapř.kuže 1 ovým, je uspořádáno alespoň jedno výtłlčné svislé potrubí Q a alespoň jedno odsávací svislé potrubí 1, přičemž obě potrubí g,5 jsou opatŕena perforovanými obvodovými úseky § a půnými obvodovými úseky §. Výtlačné svislé potrubí Q je napojeno na...

Impregnační a laminační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262845

Dátum: 11.04.1989

Autori: Spousta Eduard, Šťastný Milan, Bartášková Pavla, Čiernik Ján, Elefantová Dagmar

MPK: C08G 8/10, C08L 61/10, C09D 3/54...

Značky: laminační, impregnační, prostředek

Text:

...mícháu ní.Je vhodné roztok fi 1 trovat,nebot kondenzační produkt obsahuje menší množství katalyzátoru (soli zinku),které se v těchto rozpouštědlech nerozpouští.Charakter kondenzátu umožňuje přípravu koncentrátů obsahujících kondenzát,emulgátor,případně organické rozpouštědlq a malé množství vody,ze kterých se potom vhodná emulse připraví před použitím zředěním vodou.Jako emulgačních prostředků lze použít různé typy...

Drapák s hydraulicky ovladatelnými a razicími zuby opatřenými čelistmi k hloubení pilotážních vrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262844

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kabeláč Jaroslav, Paulík Ján, Garlík Lubomír

MPK: E02F 3/44

Značky: hloubení, drapák, vrtů, čelistmi, razicími, hydraulický, pilotážních, ovladatelnými, opatřenými

Text:

...to, že na- 3 282 844 jeho nosném tělese je pevná opěrka pro dosednutí hydraulického válce v poloze s otevřenými čelistmi.Výhody a přednosti tohoto řešení drapáku k hloubení pilotáž~ ních vrtů spočívají především ve vyzbrojení jeho nosného tělesa doplňkovými dláty, které - blokovány v poloze vysunuté do prosto~ ru mezi jeho čelistmi ~ jsou schopny rozbíjet i tak veliké balvany, které by jinak nedovolily zavření čelistí a vytažení drapáku z...

Tvářecí zařízení zejména pro výrobu pružin z drátu nekruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262843

Dátum: 11.04.1989

Autori: Schwarzrock Pavel, Neischl Jaroslav

MPK: B21F 3/04

Značky: pružin, zařízení, zejména, průřezu, výrobu, drátu, nekruhového, tvářecí

Text:

...lg je sražena v radiálním směru do hloubky 0,5 až 1.0 mm se sklonem vzhledem k čelu osazení lg pod úhlançl 10 až 2 D°a tvoří náběhovou plochu li. Obdobná náběhová plocha li je upravena na stejném průměru i na přilehlém čele pouzdra 3, které rovněž může být upraveno alespoň na své části do tvaru levochodé šroubové plochy, jak je znázorněno na obr. 3. Na větším průměru je na části obvodu tohoto čela pouzdra 2 upraven tvarovací věnec lg....

Omezovač pružného závěsu vibračního třídiče nebo podavače pro sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262842

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krautová Dagmar, Kubín Sáva, Bičánek Bedřich

MPK: B07B 1/46

Značky: pružného, závěsu, vibračního, podavače, omezovač, sypké, látky, třídiče

Text:

...dosedání tlačných talířů pružných závěsů na pryžové nárazníky. V daném případě pak pro získání požadované vůle musí být přikročeno k rekonstrukci pružných závěsů.Výše uvedené nevýhody odstraňuje omezovač pružného závěsu vibračního třídiče nebo podavače sypkých látek eestávající nejméně ze dvou ocelových vinutých pružin uložených na lůžkunosné konstrukce, z přítlačného talíře přiléhajícího na horní dose~ dací plochu pružin, opatřeného v horní...

Pružinový závěs vibračních třídičů a podavačů pro sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262841

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubín Sáva, Bičánek Bedřich

MPK: B07B 1/46

Značky: podavačů, závěs, vibračních, látky, sypké, pružinový, třídičů

Text:

...v tom, že velikostně jsou jak pružinové lůžko, tak 1 tlačný talíř dimenzovány k uložení nejméně tří pružin vedle sebe, přičemž podélné eey symetrie pružin jsou situovány do společné roviny.Hlavní výhodou pružinového závěsu podle vynálezu je možnost snadné a operativní změny počtu použitých pružin v případech,kdy při provozování vibračního třídiče nebo podavače vznikne nutnost změny únosnosti nebo pružící konstanty pružinového závěsu, a...

Bočnice skříně vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262840

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: skříně, bočnice, vibračního, zařízení

Text:

...nebo podava če jsou svarové spoje kritickými místy pro vznik lomů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje bočnice skříně vibrsčního zařízení, například třídiče nebo podavače pro sypké.látky,kmitajícího přímočarým nebo eliptickým vibračním pohybem,-sestávající z rovinného ocelového plechu, jehož okraje jsou olemovány vnějšími výztužnými profily s příčným průřezem tvaru U,kde vnější stěna bočnice je uvnitř, mezi okrajovými výztužnými profily...