Archív za 1988 rok

Strana 7

Univerzální plovák

Načítavanie...

Číslo patentu: 259908

Dátum: 15.11.1988

Autor: Matějíček Pavel

MPK: A01K 93/00

Značky: univerzální, plovák

Text:

...prstence a je opatřeno průběžnou drážkou. Drážks je provedena rovnoběžně s osou a sice z obvodu do otvoru plovacího tělesa. Plovací těleso připomíná tvar C kroužku. Otvor plovacího tělesa je vůči brku při jejich sestavení lícován s přesahem, což zaručuje dostatečný svěrný spoj. Úprava umožňuje upevnění vlasce a jeho oddělení i během lovu, aniž by byla nutná demontáž háčku. Navíc je během lovu měnitelný univerzální plovák přidáním dalších...

Rám silničního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259907

Dátum: 15.11.1988

Autori: Venc Stanislav, Brandejs Václav

MPK: E01C 19/02

Značky: silničního, válce

Text:

...převržení opatřen zesílenou kabinou nebo speciálním ochranným rámemsVýše uvedené nevýhody jsou odstraněny rámem silničního válce dle vynálezu, kde střední nosná část rámu je vytvořena ve tvaru prostorové klece, sestávající z vodorovných a svislých nosníků a kde ve spodní části této klece je uložena pracovní plošina a na přední a zadní část klece jsou uchyceny nádrže, v nichž jsou vytvořeny otvory pro svislé čepy, přičemž na spodní části klece...

Modrofialový termický vysoce stabilní antikorozní pigment difosforečnan dikobaltnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 259906

Dátum: 15.11.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/38, C01G 51/00...

Značky: modrofialový, difosforečnan, antikorozní, pigment, termicky, stabilní, dikobaltnatý, vysoce

Text:

...může být jejich nevýhodou, nebot tehdy je třeba rychlejšího uvolňování fosforečných pasívujících aniontů.Cyklo-tetrafosforečnany mají oproti jednoduchým Eosforečnanům vyšší podíl fosforečné složky a jejich příprava není tak technologicky náročná. Oproti vyšším lineárním fosforečnanům není jejich příprava tak náročná energeticky a konstrukčně. Také většina cyklo-tetrafosforečnanů je bílá či bezbarvá. Barevný v modrofialovémodstínuje dříve...

Zařízení pro pohon protahované kluzné podložky při měření součinitele smykového tření za vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259905

Dátum: 15.11.1988

Autor: Novák Luboš

MPK: G01N 3/08

Značky: měření, součinitele, vysokých, zařízení, tření, smykového, podložky, pohon, tlaku, kluzné, protahované

Text:

...na rámu lg. Na rám 5 zařízení jsou prostřednictvím trojice ložisek lg, lg a li uložena tři táhla §, Z a Q, otočně uložená ve dvojici ložisek A a 2, k nimžje připevněna deska 3 s hydraulickým válcem l. Na pístnici 3 hydraulického válce l je připevněna protahovaná kluzná podložka gg se snímačem třecí síly ll. K desce 3 je připevněn šroubg, uložený do zachycovací části lg, opatřené dorazovou části ll.Do hydraulického válce l na desce 1, je...

Způsob přípravy ochranného povlaku tepelně a abrazivně namáhaných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259904

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pilous Václav Člen Korespondent Čsav, Tuček Otakar, Razesberger Jiří, Kraft Jaroslav, Václav Jan, Dytrich David

MPK: C23C 4/18

Značky: abrazivně, povlaků, přípravy, součástí, způsob, tepelně, ochranného, namáhaných

Text:

...a křemík, a dále způsobí vzájemnou difuzi prvků chrőmu, křemíku, molybdenu, niklu a kobaltu čímž umožní spojení ochranného povlaku se základním materiálem.Ochranný povlak tepelně aktivovaný podle předmětu vynálezu má uplatnění hlavně v těch případech, kdy jsou požadovány účinky povlaku jako protioxidační a protiabrazivní clony a nejsou poładovány účinky povlaku jako tepelné clony. V důsledku tepelného zpracování povlaku podle předmětu vynálezu...

Zařízení pro snížení ztrát chemikálií a kovů v provozech chemických a elektrochemických úprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 259903

Dátum: 15.11.1988

Autori: Stručovský Jiří, Mainer Petr, Laudát Dalimil

MPK: B08B 3/02

Značky: zařízení, úprav, elektrochemických, kovů, chemikálií, chemických, provozech, ztrát, snížení

Text:

...To má za následok snížení strojních investic na vlastní oplachový systém při současné úspoře stavebního prostoru.zjednodušením oplachcvého systému dojde ke snížení spotřeby oplachových vod a následně ke zmenšení rozměrů zneškodňovací stanice. Z toho plynou další úspory strojních a stavebních investic a provozních nákladů zahrnující zneškodňovací chemikálie s elektrickou energií pro pohon míchadel a čerpacích zařízení. IEkonomická výhodnost...

Způsob ochrany průmyslových energetických rozvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259902

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pšeničný Bořivoj, Vašátko Eduard

MPK: C09K 21/00, H01B 7/28

Značky: způsob, průmyslových, rozvodu, ochrany, energetických

Text:

...požární úsek trasy, což dále podstatně zvyšuje náklady na stavbu .většinu výše uvedených nevýhod řeší způsob ochrany průmyslových energetických rozvodů, založený na použití flexibilní sintrující nehořlavé směsi akrylátové vodné disperze, kovových kysličníků a sekaných sklenených a minerálních vláken podle vynálezu. Jeho podstata spočíváv tom, že se ochranná směs stříká na povrch kabelu zbavený mechanických volných nečistottak, že se nejprve...

Manipulační kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 259901

Dátum: 15.11.1988

Autor: Hněvsa Jiří

MPK: B65D 19/06

Značky: manipulační, kontejner

Text:

...munice - snížení počtà výstroje pro tyto osoby ve skladech.Místo zrušených muničních vozidel lze v případě branné pohotovosti státu povolat vozidla z národního hospodářství a v době míru tyto vozidla používat pro civilní potřeby. Obložnost skladu oproti skladování truhlíků se zvýši o 190 S a oproti skladovým paletám se vzýší o 100 3.Obložnost železničních vaqonů se zvýší o 100 B až 200 podle typu. Obložnost středního vozidla se zvýši ze 24...

Způsob přípravy prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259900

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: B01D 21/01

Značky: prášků, způsob, přípravy

Text:

...usazovat v dekantační nádrží po dobu nezbytnou k tomu, aby supernatant obsahoval pouze částlce s menším rozměrem, než je požadova l ný maximální rozměr, přičemž se superna Ěmt oddělí a suspendované častice se izolujako deflokulačního činidla lze s výhodou použít sloučeníny naftalenového typu.Když je směs silikâtového roztoku a prášku obsahujíciho Vápnik injikována do podlaží, íonty Ca se uvolňují hydrolýzou a reagují se- silikatovým roztokem...

Způsob výroby nových 1,2-disubstituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259899

Dátum: 15.11.1988

Autori: Wachtel Helmut, Sauer Gerhard, Huth Andreas

MPK: C07D 457/12, A61K 31/435, A61K 31/17...

Značky: ergolinu, způsob, nových, 1,2-disubstituovaných, derivátů, výroby

Text:

...v chloroformu, methylenchloridu, ethylenchloridu apod.Aldehyd se může redukovat na odpovídající alkohol, například půsübellĺľll lithíumaluminíumhydridu v inertních rozpouštěd~ lech, jako etherech, například v tetrahydrofuranu, díethyletheru apod., nebo působením natriumborhydridu V rozpouštědlech,jako alkoholech, například v methanolu, ethanolu apod.Převádění Sa-ureidoderívátů na odpoví~ dající thíony se provádí reakcí s oxychloridem...

Způsob výroby nových 1,2-disubstituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259898

Dátum: 15.11.1988

Autori: Huth Andreas, Sauer Gerhard, Wachtel Helmut

MPK: A61K 31/17, C07D 457/12, A61K 31/435...

Značky: derivátů, nových, výroby, způsob, 1,2-disubstituovaných, ergolinu

Text:

...I vyráběné postupem podle vynálezu vyznačují centrální antidopaminergní účinnosti nebo/a účinkem projevujícim se V blokování az-receptorů.Centrální blokádu dopamínových receptorů je možno ilustrovat pomoci interakčniho testu za použití agonisty receptorů dopamínu, tj. apomorfínu, na myšich po jednorázovém předběžném íntraperitoneälním podání parametr potlačení hypetermie vyvolané podaním 5 mgíkg i. p. apomoriinu). Samci myší kmen NMRI se...

Způsob výroby reaktivních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 259897

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mistry Prahalad, Taylor John

MPK: C09B 62/08, C09B 62/24

Značky: barviv, výroby, reaktivních, způsob

Text:

...stavu techniky. stejně tak je možno známymi metodami, například sprejovým čištěním nebo srážením a filtrací,tato barviva izolovat. Stejně jako V případě jiných barviv obsahujících sulfoskupiny je často účelne izolovat a používat barvlva podle v-ynálezu ve formě jejich solí rozpustných ve vodě, zejména jejich solí s alkalickými kovy zejména solí sodných nebo solí amonnych. je pochopitelné, že do rozsahu viynalezu spadají jak volné...

Způsob výroby nových solí aryloxypropanolaminu s kyselinou difenyloctovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259896

Dátum: 15.11.1988

Autori: Zölss Gerhard, Pfarrhofer Gerhard

MPK: C07C 93/06

Značky: kyselinou, aryloxypropanolaminů, způsob, výroby, solí, difenyloctovou, nových

Text:

...alkoxyskupinou, s výhodou 2-fenylethyl nebo 2-3,4-dimethoxyfenyl ethyl.Y v obecném vzorcl V ve významu N-fenylureidvoskupiny nebo N-3-oxapentanmethylenureidoskupiny znamená ureidový zbytek, na jehož koncověm atomu dusiku je atom vodíku nahrazen fenylovým zbytkem,tj. ureidový zbytek, v němž koncový atom dusíku tvoří spolu s methylenovým řetěz cem mortolinový zbytek, jako fenylacetylaminoskupinu, substituovanou hydroxyskupi. nou...

Způsob výroby karbapenemových derivátů nesoucích v poloze 2 kvarternizovaný heterothioalkylthiosubstituent

Načítavanie...

Číslo patentu: 259895

Dátum: 15.11.1988

Autor: Dextraze Pierre

MPK: C07D 487/04

Značky: výroby, kvarternizovaný, karbapenemových, nesoucích, způsob, derivátů, poloze, heterothioalkylthiosubstituent

Text:

...obecného vzorce IV se obec« ně připravují in situ rewakcí meziproduktu obecného vzorce IIIR 1, R 15 a R 2 mají shore uvedený význam,s vhodným acylačním čiinidlem obecného vzorce R°-L.Při praktickém provádění shiora. popsaného postupu se výchozí materiál vzorce III v lnertním organickém rozpouštědle, jako v methylenchbori-du, acetonitrilu nebo dimethylformamidu, podnebí reakci s cca ekvimoIarnim množstvím činidla obecného vzorce R°-L,...

Způsob přípravy substituovaných nikotinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259894

Dátum: 15.11.1988

Autori: Doehner Robert, East Windsor

MPK: C07D 213/80

Značky: přípravy, substituovaných, způsob, nikotinátů

Text:

...molárních ekvivalentů amonné solí anorganické nebo organické kyseliny v» imertním rozpouštědle při teplotě v rozmezI od teploty místnosti do teploty varu rozpouštědla. Reakci je možno ilustrovat následujícím reakčním schémaltelm II7 B Reakční schéma Il li X-IC-C 02 Rs R 3-ŤCHR 7 OC-Ra R 4-CO II lllako vhodných rozpouštědel lze při tomto způsobu podle vynálezu pou-žít vody, alkoholů, chlorov-aných uhlovodíků, u-hlovodiků, automatických...

Způsob výroby nových 1,2-disubstituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259893

Dátum: 15.11.1988

Autori: Huth Andreas, Wachtel Helmut, Sauer Gerhard

MPK: A61K 31/435, C07D 457/12, A61K 31/17...

Značky: nových, derivátů, ergolinu, 1,2-disubstituovaných, způsob, výroby

Text:

...R 2 má jiný význam než skupinu ~S-R 5 nebo skupinu vzorceR 5 má shora uvedený význam, alkyluje, ve dvou-fáz-ovém systému za přítomnosti katalyzátoru fázového přenosu, a takto získané sloučeniny se popřípadě převedou na deriváty thiomočovíny nebo/a na farmaceutický přijatelné .adlční soli s kysellnami.Substituce sl-oučenin obecného vzorce II v- PíÚLOZQ 1 se pravá-di účelně podle metody,kterou popsal V. Illi, Synthesis 1979, 387 a Y....

Způsob výroby derivátů 6-(1-hydroxyethyl)-7-oxo-l-azabicyklo/3,2,0)hept-en-2-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259892

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bachand Carol, Martel Alain

MPK: A61K 31/40, C07D 487/04

Značky: kyseliny, způsob, výroby, derivátů

Text:

...ktere jsou charakteristické pro sloučeniny podle vynálezu.Ve zverejnené evropské přihlášce vynálezu č. 10317 viz rovněž americký patentový spis č. 4232 036 jsou popsány karbapenemové deriváty obecného vzorceR znamená atom vodiku nebo zbytek ~SR 3 aR 1, R 5, R 7 a R jsou nezávisle n-a sobě vybrány ze skupiny zahrnujici atom vodiku(R 1 neznamená autom vodíku a popřipadě substituované alkvlové., alkenyiové a alkinvl-ové skupiny s 1 .až 10...

Způsob přípravy krystalického torasemidu v čisté modifikaci I

Načítavanie...

Číslo patentu: 259891

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lettenbauer Gustav, Topfmeier Fritz

MPK: C07D 213/71, A61K 31/44, A61K 31/17...

Značky: torasemidu, modifikací, způsob, krystalického, přípravy, čisté

Text:

...také zahřívat na teplotu 70 až 90 C, přičemž reakce zcela proběhne za 3 až 6 hodin. Zatímco vzniknou při zahřívání torasemidu v rozpouštědle jako ethanolu, octanu, methylenchloridu a chloroformu značná množství rozkladných produktů, může se teo-rasemid neočekávaně zahřívat ve vodě bez znatelného rozkladu několik dní na 90 °C. Dále se zdá překvapující, že již přídavek nepatrné-ho množství až 1 9/0 způsobuje přesmyk, protože torasemid...

Gelový insekticidní prostředek vhodný k hubení švábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259890

Dátum: 15.11.1988

Autor: Ong Chugjian

MPK: A01N 25/04, A01N 43/54

Značky: insekticidní, gelový, prostředek, hubení, vhodný, švábů

Text:

...pracuje, může balit. Tento postup je vhodný pro přípravu řady stabilních gçelových prostředků, jak je uvedeno v následující tabulce II.komponenta hmotnostní voda 25,0-60,0 lmkuřičný sirup 10,0-40,0 methyl-p-hydroxyhcnzoát 0,0- 0,5 kyselina olejová 0,5- 6,0 insekticid 1,0- 3,0 propyl-p-hydroxybenzoát 0,0- 0,5 propylenglykol 0,0-30 ~,0 isopropylalkohol 0,0-10,0 gelotvorné čínidlo 14,0-22,0 poměr vody ke gelotvornémuProstředky připruvené shora...

Způsob utěsnění podloží nebo materiálu, jako například malty, pojiva nebo betonu, pomocí injektáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259889

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: E02D 3/12, C09K 17/00

Značky: injektáže, materiálů, pojiva, například, způsob, utěsnění, malty, betonů, podloží, pomocí

Text:

...cestou, jako například ultrazvukem nebo vibračné.Při způsobu podle výnálezu se používá sílikátový roztok, jehož poměr SiO 2/Na 2 O je roven asi 1 až 1,3, přičemž obsah SiO 2 je s Výhodou roven 110 až 20 0/0 a obsah N 2120 je s Výhodou roven 10 až 15 9/0.Když je směs silikátového roztoku a prášku obsahujícího Vápnik ínjikována do podloží, í.onty Ca se uvolňují hydrolýzou a reaguji se silikátovým rowztokem za vzniku hydratovaných...

Způsob výroby nových thieno-1,2-thiazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259888

Dátum: 15.11.1988

Autor: Binder Dieter

MPK: C07D 513/04

Značky: výroby, nových, derivátů, thieno-1,2-thiazolových, způsob

Text:

...Rakouskoj.Triglyceridy se stanovi plně enzymaticky jtriglyceridjodnitrotetrazoliová Violet, pokusný systém firmy Chemie Linz AG Diagnostica, Linz, Rakouskoj.Při těchto pokusech mají sloučeniny obecného vzorce I silný účinek ve smyslu snížení hladiny lipidů vv krvi. Například 2,3-dihydro-S-oxo-thieno- 3,4-d -1,2-thiazolpropionová kyselina ve formě 1,1-dioxidu působí v dávce 20 mg/kg intraperitoneálně 9,2 pokles cholesterolu a 7,8 °/o pokles...

Způsob výroby 2-amino-3-nitro-6(4-fluorbenzylamino)pyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259887

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pohle Hans, Orth Winfried, Engel Jürgen, Emig Peter, Scheffler Gerhard

MPK: C07D 213/74

Značky: způsob, výroby, 2-amino-3-nitro-6(4-fluorbenzylamino)pyridinu

Text:

...například 1 až 3,5 litru, s výhodou 1,5 až 2,5 litru vody.Účelně se reakční směs po skončení reakce podrobí destilaci s vodní parou za normálního tlaku nebo za sníženého tlaku 3,6 kPa až 0,4 kPa, přičemž se nezreagovaný 4-fluorbenzylamin azeotropicky oddestiluje a z vodného destilätu se získava extrakcí éterem a použije se ho opět jako výchozího materiálu.Pro redukci .nitroskuplny se jako mimořádně vhodná osvědčila katalytická hydro...

Způsob přípravy syntetického modifikovaného materiálu na bázi oxidu křemičitého a oxidu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 259886

Dátum: 15.11.1988

Autori: Fattore Vittorio, Manara Giovanni, Taramasso Marco, Notari Bruno

MPK: C01B 33/113

Značky: křemičitého, oxidů, bázi, přípravy, boritého, modifikovaného, syntetického, materiálů, způsob

Text:

...C v H formě má význačné čâry, uvedené V dále uváděné tabulce č. 3.Borialít D je možno v hezvodém stavu char~akterízoyat následujícími molárnimi- poměry jednotlivých přítomných oxidůR tetrabutyiomonný- kation, C je Ht, NHF nebo kovový katíon o valencí n.Diirakční rentgeoogram látky získa-né kal cinací büľâĺĺtü D-v H formě-má významnéBuorality jsou velmi stáléílártky, jak již bylo uvedene, a to nejen přiípüsobeníĺvysokých teplot, ale-i při...

Rotační tiskové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259885

Dátum: 15.11.1988

Autor: Mailänder Udo

MPK: B41F 7/04

Značky: rotační, zařízení, tiskové

Text:

...se dosud nedosežitelné všestrannosti tiskové jednotky podle vynálezu,aniž by oddalovatelné jednotky vyžadovaly přestavení pro potiskování archů nebo svitků.Stacionární jednotky jsou vůči otáčívému stolu uspořádaný hvězdovitě.Podle výhodného provedení zařízení podle vynálezu je upraven řetězový pohon, jehož řetěz je opatřen unášeči jež jsou spojow/.atelné se spřahovacími členy oddaloevatelné jednotky. Nekonečný řetěz řetězového pohonu může...

Způsob dělení krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 259884

Dátum: 15.11.1988

Autori: Limbach Berthold, Helger Roland

MPK: G01N 33/48, G01N 33/49

Značky: způsob, dělení

Text:

...Prípadne je možný přídavek látek zesilujících aglutinaci, například. kationtových polymerů jako hexadimethrinbrromidujpolymeru N,N,N,N-tetrametbylhexvamethylendiaminu a trimethylenbromirdir, N,N,N,N-tetramethyl-LG-hexanndlaminového .polynieru s LB-drbrompropanem, polyN,N,N,Nťtetramethyl-N-trimethyle 1111 examethylendianomiumdibromidu.ako obzvláště vhodné se osvědčily »směsi lektinfi s .malým podílem kationt-ových polymerů, například...

Způsob přípravy vysušeného nátěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259883

Dátum: 15.11.1988

Autor: Mcinnes Olan Don

MPK: F26B 1/00, C08F 2/44, C07C 119/042...

Značky: nátěrů, způsob, vysušeného, přípravy

Text:

...a vlhkcetlj, protoěe vlhkost potřebné. pro vytvrzení musi proniknout do prvc-středi které je v podstatě hydrofobní. Zjistilože nrychlení vytvrzování zvýšením teploty působí proti produktivitě, protože toto zvýšení teploty působí snížování dostupnosti vody v místech probíhajicí reakce. Tyto faktory dříve způsobily, že jednosložkove systémy vyžadující k vytvrzení vlhkost, byly v průmyslovém měřítku neúspěšné.Tento vynález však nejenom...

Prostředek pro regulaci růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259882

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sebestyén Endre, Gaál Sándor, Papp András, Fodor Ferenc, Horváth András, Söptei Csaba, Kis György, Bencsik Judit, Tömördi Elemér Ing, Karsai József, Bálint Sándor, Gárdi Iván, Csatlós Imre

MPK: A01N 57/24

Značky: prostředek, rostlin, regulaci, růstu

Text:

...pripravené v příkladech 1 a 2 se používají při dalším postupu.268,2 g (0,3 molu 2,3-d 1 hydro-2,2-climethyl-7-Zťchlorethoxybenzofuranu připraveného podle příkladů 1 nebo 2 a 49,86 g(0,3 molu trlethylfosfitu se míchá 60 hodin při teplotě 140 až 146 C a zahřívá se. Když je reakce ukončena, čistí se získaný nažloutle hnědý olejovitý produkt vakuovou destilací, aby se odstraxnily těkavé nečistoty při 66,5 Pa. Frałkce se oddělí při 148 °C a...

Odvíječ útkové příze pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259881

Dátum: 15.11.1988

Autori: Maina Bruno, Ghiardo Fiorenzo

MPK: D03D 47/34

Značky: útkové, stroje, tkací, odvíječ, příze

Text:

...vyslaného ívobočlánkení, nebo lépe vyloučit vliv barvy útkové příze, čímž se získa účilonější a spolehlivá řešení, oviny jsou schopny vytvořit kom-paktní zastínění odrazovéh-o elementu.Aby bylo možnodůležité a velmi výhodné výsledky reallzovat, byl vytvořen odvíjač útk-ové příze pro tkvací stroje, u něhož buben pro navíjení útkové příze pro vytvoření zásoby je nehybný, zatímoo oviny zásoby jsou na něj kladeny rotačním ramenem a jsou...

Způsob snižování obsahu plynu v kapalině a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259880

Dátum: 15.11.1988

Autor: Roffelsen Franciscus

MPK: B01D 19/00

Značky: provádění, plynů, tohoto, snižování, obsahu, způsobu, kapalině, zařízení, způsob

Text:

...využít dílčí proud kapaliny opouštějící uklidñovací prostor, například pro procesy, které vyžadují nenasycené kapaliny.Rozdělování proudu kapaliny dopravovta 259880ného odstředivým čerpadlem na hlavní proud Chudý .na mikrobublinky a na dílčí proíud bohatý na mikrobublinky je podle dalšího provedení vynálezu zdokonalen tak,že kupalina se před odstředivým čerpadlem uvede do spirálovité ro-tace. Míkrobublinky se v důsledku toho shromažďují ve...

Způsob povlékání lékových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259879

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lehmann Klaus, Dreher Dieter, Götz Harry

MPK: A61K 9/32

Značky: forem, lékových, povlékání, způsob

Text:

...ukládání povvlaku na lêkvDvüll formu.Obsah terciárních amonných skupín pm tvorbu solí V polymerním materiálu musí být clcstatečný k tíoníu, aby se tato součást prostředku pro povlékání rozpouštěla, rozpustnost Však na druhé straně není závislá pouze na těchto skupinách. V případě, že polymerní materiál obsahuje větší množství silně hydroíílních monomerních jednotek,například hydroxyalkylesterů kyseliny ak» rylvové nebo methakrylové,...

Způsob přípravy adiční soli s kyselinou, odvozené od 2(/2-aminoethyl/thiomethyl)-5-dimethylaminomethylfuranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259878

Dátum: 15.11.1988

Autori: Borvendég János, Kasztreiner Endre, Kosáry Judit, Vitális Beáta, Fuchs Oszkár, Toldy Lajos, Diesler Eszter, Stefkó Béla, Mátyus Péter, Láng Tibor, Makk Nándor, Somogyi Tibor, Engler József, Szabó Antal, Lázár Árpád, Balogh Tibor

MPK: C07D 307/52

Značky: způsob, adiční, přípravy, kyselinou, odvozené

Text:

...produktu, čímž se také podstatné zkrátí reakční doba alespoň řádově). Všechny tyto faktory přispívají k produktům dobré jakosti bez dehtu.Soli báze vzorce I připravené způsobem podle vynälezu jsou stále látky, ze kterých se může případně uvolnit báze vzorce I V jakékoliv době, výhodné krátce před použitím.Některé adiční soli s kyselinou báze vzorce I připravené způsobem podle vynálezu seObjem potřebný pro reakci se podstatné sníží eliminací...

Způsob výroby nových 1,4-dihydropyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259877

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ramos Galiano Joagun, Casanova Verde Maria

MPK: C07D 211/90

Značky: 1,4-dihydropyridinových, nových, způsob, derivátů, výroby

Text:

...se zahřívá až do úplného rozpuštění složek a pak se přidá 0,1 ml piperldí-nu a 0,3 ml ledové kyseliny octové. Směs se zahřívá 2 hodiny na teplotu varu pod zpětným chlwadičem, po této době se již nevylučuje žáťná vnoda. Po rachlazení se směs zředí benzenem a dvakrát so promyje 25 m 1 kyseliny ch 1 ormnodík~ové o koncentraci 5 a pak 25 mllilitry 5 hydrogenuhličitanu sodného a nakonec vodou. Organická vrstva. se vysuší bezvodým síranem...

Monofilní nebo multifilní struna pro sportovní rakety

Načítavanie...

Číslo patentu: 259876

Dátum: 15.11.1988

Autori: Davidson Scott, Smith Francis, North Yorkshire, Hayman Nigel, Mcintosh Bruce

MPK: A63B 51/02

Značky: sportovní, struna, monofilní, multifilní, rakety

Text:

...její prodloužení je pod 5 9/0, když se napětím v tahu nejméně 100 MPa působí podél osy struny, a dynamická tuhost, měřená při středním napětí v tahu 175 MPa je menší nebo rovna IJSU-náswobku dynamické tuhosti měřené ,při středním napětí v tahu 80 MPa.Napětí ve smyslu popisu vynálezu je definováno jako celkově osové zatižení působící na stronu, dělenê celkovou průřezovou plochou struny.Dynamická tuhost může být měřena za použití metody...

Nosič fází pro rozdělovací chromatografii a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259875

Dátum: 15.11.1988

Autori: Müller Werner, Sänger Heinz

MPK: G01N 30/48

Značky: způsob, nosič, chromatografii, výroby, rozdělovací, fázi

Text:

...makromolekul, biopolymerů,subcelárních jednotek i celých buněk ve vodných dvoufazových i víceiázových systémech na bázi polymerů, které jsou popsány například u P. A. Albertsona Patrition of Cell Particles and Macromolecules, druhé vydání Almquist a Wiksell, Stockholm, str. 18 až 30, zejména ve dvoutázovém vodném polyethylenglykol-dextran.Následující příklady osvětlení vynálezu.znázorňuje výrobu nosiče fází podle vynálezu.Do trojhrdlé...

Diferenciál, zejména pro hnací nápravy vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259874

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dzida Jan, Romaniszyn Kazimierz

MPK: F16H 1/44

Značky: zejména, diferenciál, hnací, vozidel, nápravy

Text:

...části, kdežto čelní vačka,která je vůči skříni hnací nápravy pevná,zůstává v klidu. Unášeně části spolu s tlačnym kotoučem se pohybují v axiälním směru, což má za näsledek spojení klece s vnější hlavou třecí spojky.Když se vozidlo pohybuje po křlvce, liší se otáčky vnější hlavy třecí spojky spojené se skříní diterenciálu od otáček hnací nápravy, na níž je uloženo polygonälní pouzdro. V době, kdy je mezi klecí a vnější hlavou třecí styk,...

Způsob podzemního čištění důlních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259873

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lukonits Ottó, Szikrai Miklós, Szabó Csaba, Forisek István, Dörömbözi László

MPK: C02F 1/00

Značky: způsob, důlních, čištění, podzemního

Text:

...látek se odstraňujeusazováním n/ííebo filtrací, načež se vyčiš těná voda známým postupem shromažďuje a z dolu odčerpává nebo se v podzemí zužitkuje. ako mnkrodutiny mohou být použitý ponechané, zejména cipuštěné chodby,které s výhodou sloužily jako Otevírací nebo výstrojové chodby, Výstroj níže položených ůseků těchto chodeb se zesílí. Důlní vody se íiltrují v mikrodutináclí vyrubaných prostorů. Ve výhodném provedení se dülní voda nejprve...

Upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259872

Dátum: 15.11.1988

Autor: Müllenberg Ralph

MPK: F16D 1/08

Značky: upínací, zařízení

Text:

...soustavy kuželů zatížit ještě přípustným radiálním napětím a v sousední soustavě kuželů přídavně zajistit další vysoké tření, kterézásluhou zablokování otáčení využije i první konstrukční prvek.vynález je dále objasněn na příkladech jeho provádění, ktere jsou popsány na základě připojených výkresů, které znázorñují na obr. 1 až 7 podélné řezy upínecími zařízeními, přičemž hřídel tvořící vnitřní konstrukční prvek, je V obr. 1 až 6...

Lamela na vedení jehel se skřipcem v prošlupu tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259871

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pezzoli Nello

MPK: D03D 47/12

Značky: strojů, skřipcem, lamela, prošlupu, vedení, jehel, tkacích

Text:

...tak, aby přesně lícovala s tvorem vodicího lůžka 4, zejména ve shodě s jeho stenami.U provedení podle obr. 2 mají vzájemné protilehlé konce B vodicího lůžka 4 místo půlkruhovitého tvaru klínovitý tvar.Tvar vzájemné protilehlých konců 6, 8 vodicího lůžka 4 lamely 1 může být i jiný za predpokladu, že bude odpovídat uspo 4řádání bránicímu jakékoliv možnosti vniknutí osnovních niti mezi stěny vodicího lůžka 4 a jehly 5, čehož je dokonale...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259870

Dátum: 15.11.1988

Autori: Schneider Rupert, Schaub Fritz

MPK: C07D 249/08, A01N 43/653

Značky: fungicidní, účinné, látky, výroby, prostředek, způsob

Text:

...Ustilago maydisin vivo proti kořenomorce bramborové RhÍZOCTOlIÍa solani. Mnohé ze sloučenin obecného vzorce I rostliny snášejí vynlkajícím způsobem, přičemž tyto Sloučeniny mají dobré systémové působení. Sloučeníny obecného vzorce l, pripravené způsobem podle vynálezu, se proto používají pro ošetřování rostlin., senden a půdy k potírání fyt-ojnaioígcíííííctí hub, například basldiomycet Basidiomycetes druhu rzi Uredinales, jako jsou Puccinia...

Způsob výroby 16-fluor-16,17-didehydroprostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259869

Dátum: 15.11.1988

Autori: Di Salle Enrico, Faustini Franco, D'alessio Roberto, Panzeri Achille

MPK: C07C 177/00

Značky: 16-fluor-16,17-didehydroprostanoidů, výroby, způsob

Text:

...~~~ olis-dvojnou vazbu nebo jednoduchou vazbua jejichífarmaceuticky nebo veterinárně vhodné soli. ,iVe shora uvedené skupině sloučeíiin obecného vzorceíznamená A s výhodou skupinu ŤCl-hclłďrans. Ajakožto příklady zvläšt vhodných slouče~ niu podle vynálezu se uvádějía farmaceutický nebo reterlnárně vhodné soli volných kyselín.Sloučeniny obecného vzorce I, kde jednotlivé symboly mají shora uvedený Význam, se přípravují tak, že se...