Archív za 1988 rok

Strana 27

Náhon podavačů pro velkoprůměrové pletací stroje nebo jiné textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259108

Dátum: 17.10.1988

Autori: Machaň Oldřich, Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: D04B 15/48

Značky: podavačů, velkoprůměrové, náhon, textilní, pletací, stroje, jiné

Text:

...22 nebo oeově ve třetím směru 25. Množství příze gg na bubínku gg je regulováno například známým dvojčidlem v případě oeového odtahu příze gg. V případě tangencielního odtahu není toto čídlo potřebné, nebot se jedná o podevač, který dodává stále stejnou délku nitě závislou pouze na otáčkách bu bínku gg.-) Ne hlavním hřídeli g, uloženém v pouzdru l naprvním ložisku 2 a druhém ložiaku 5, je uloäena na peru Q posuvná spojka 2 s obložením 1,...

Volné uložení matice šroubu v tělese vozíku pro pohon vozíku u koželužských mostových válecích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 259107

Dátum: 17.10.1988

Autori: Moravec Radoslav, Zdražil Jan

MPK: C14B 1/36

Značky: šroubu, usní, tělese, matice, strojů, válecích, mostových, uložení, volně, vozíků, pohon, koželužských

Text:

...provedení volného uložení matice šroubu podle vynálezu je znaâmměno na připojených výkreseoh, kde na obr.1 je příčný řez uložením matice šroubu, na obr.2 vodorovný řezuložením matice šroubu a na obr.3 celkové uspořádání uloženíNa šroubu lúje uložena matice §, která je pevně uohycena v pouzdru 1, V němž je proti pootočeni zajištěna pery Q. V pouz V dru 1 jsou připevěny čepy g, na nichž jsou otočně uloženy ke-.meny 1 vedené...

Mazací systém u koželužských mostových válecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259106

Dátum: 17.10.1988

Autori: Moravec Radoslav, Zdražil Jan

MPK: F16N 7/38, C14B 1/36

Značky: mazací, koželužských, mostových, strojů, systém, válecích

Text:

...a zvýše ním životnosti funkčních plooh. Kromě toho je mazací olej dodá V ván pouze při práci aůroje.Na připojenýoh výkresoch je znázorněno příklądné provede A Ani mazaoího systému podle vynálezu, kde na obr.1 je schéma ma,ząoího systému a na obr.2 řezčerpąd 1 em oleje.potrubímÁ s přepadem.i. Přepad 1 je propojen otvory s rozvádě- di kostkou Ž, která je opatřena škrticimi jehlami Q pro aeřízení dodávky mazaoího oleja. Pod...

Zařízení k měření obsahu kyslíku ve spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 259105

Dátum: 17.10.1988

Autori: Juráš Fridrich, Koumar Jaroslav

MPK: G01N 25/30

Značky: spalinách, měření, kyslíku, zařízení, obsahu

Text:

...komora i obsahuje elektrický zepalovač ŽLL, hořák 23a oisnální čidlo jlg. Součástí měrná komory 1 je taká bezpečnoatní ventil ai. Na výstupu z měrně komory ž je místě druhý elektroventil Q napojený ne. ventilátor 1 a dále do výfuku á. Elektrický zapalovąö 2 L), je propojen ee zepeloveoi jednotkouna. Hořák ga je propojen přes třetí elektroventil la nádrží lg paliva. Na eignální čidlo 21 je nąpojena měrná elektronika gg. Tato sestává ze...

Zařízení pro ohřev sladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259104

Dátum: 17.10.1988

Autori: Král František, Knižák Ladislav

MPK: C12C 7/00

Značky: zařízení, ohrev, sladiny

Text:

...shromažôovàní zabřáté sladíny v kondenzátoru brýdových per 59, se kterýní je spojen potrubím§ 1. Výtlečné potrubí z čer pedle 11 je napojeno ne rozdělovač, ze kterého je vyůstěno potru bí s ventíly 15 a 1 pije přívod sladíny do kondenzátora brýdových o. 3 par iu, potrubí 25. vontílon 31 pro prívod slodíny do nlodínovópànvo in a dalo je z rondělovočo vyústěno potrubí s vontílon 31, ůstíoím zpět do druhiho dílu sbłračo 30. Kondenzátor...

Zapojení obvodu pro vytvoření druhého napětí v indukčním měniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 259103

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H02M 3/06, H02M 3/07

Značky: vytvoření, indukčním, měniči, druhého, obvodů, napětí, zapojení

Text:

...kondenzátoru 2, na ka~ todu diody 1 a na první vstup 5 převodníku 1, přičemž jeho výstup 3 je spojen se vstupem gg společného spínače 3.Po připojení zdroje Q stejnošněrného napětí se přes tlumivku 1 a otevřenou diodu 1 přivede stejnosměrné napětí na první filtrační kondenzátor Ž a první zátěž §. Současně se to Á to napětí přivede přes upínací člen 1 na kondenzátor § Upína cí člen obsahuje seriově zapojenou diodu s referenčním.zdrojem...

Vozík pro přepravu teplé stravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259102

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vlček Ladislav, Bula Lumír

MPK: B62B 3/10

Značky: stravy, teplé, prepravu, vozík

Text:

...otvory pro uložení nädobgkde jedna delší bočnice je v polovině své výšky děleně a její dolní díl je připevněn k rámu výkyvně.Výhodou vozíku podle vynálezu je to, že teplota přepravovaně stravy se v něm udrží požadovanou dobu, takže ji není nutno znovu ohřívat. Výhodou je rovněž ekonomický provoz vožíku, přičemž manipulaoe s nádobami je poměrně jednoduchá.Na přiloženém výkresu je.znázorněno příkladné provedení vozíku podle vynálezu,...

Způsob výroby (13C) methyljodidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259101

Dátum: 17.10.1988

Autor: Elbert Tomáš

MPK: C07C 19/07

Značky: výroby, 13c, methyljodidu, způsob

Text:

...je nnhrueni velkých objouů druhého rospouätüdle neponěmä laoinčjšin tetrehydromrenen e skrácení celková doby syntěsy /13 c/methenolu. Vyšäího účinku podle vynálesu, ve srovnání se. známým postupy, ee dosahuje tím, že při použití tetrehydrofurenu JUkožto rozpouätědle odpadá nutnost sdlouhevo a ti-dátová několikanásolnćredeetileoe eurováho /nc/nethenolu, nebot sbytky tetrahydrotursnu s-diethylenglykolmonobutylethem poskytují, ne. rozdíl od...

Důlní hydraulická stojka s vnějším plněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259100

Dátum: 17.10.1988

Autori: Měřva Zdeněk, Škrobálek Jaroslav, Breuer Jaromír, Krulík Jiří, Lédl Lumír, Koudelka Karel, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 15/51

Značky: vnějším, důlní, stojka, hydraulická, plnením

Text:

...blok uložen v masivni hlavioi. Přitom však nelze vyloučit jeho deformaoi a rovněž připojení plnici pistole je ztiženo blizkosti stropnice. Konečné u další známé protiotřesové stojky obráoeného uspořádání je pouzdro s ventilovým blokom připojeno k vnějšimu sloupu rovhoběžně s jeho osou a spojeno s tlakovým prostorem vrtáním ve stěně sloupu. Na protějši straně je k vnějšimu sloupu připojeno držadlo. I tato etojka máUvedené nevýhody známých...

Víceploché radiální ložisko, zejména pro napájecí čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259099

Dátum: 17.10.1988

Autor: Večeřa Josef

MPK: F16C 17/02

Značky: ložisko, čerpadla, radiální, napájecí, víceploché, zejména

Text:

...spočívá v tom,že každý segment je pevně uchycen nosnými prvky v děleném nosiči.Vyššího účinku se dosahuje pod 1 evyná 1 ezu tím, že pevným uložením jednotlivých segmentů se dosáhne kvalitativně vyšší tuhosti uložení rotoru stroje, omezení vibrací e delší životnosti ložiska 1 celého stroje.Příklad konkretního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojenýoh výkresech, kde obr. l představuje nárysný řez víceplochého rediálního...

Zařízení pro odměřování polohy sedla řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259098

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vaňous Vlastimil, Vaňous Otmar

MPK: B26D 7/22

Značky: sedla, zařízení, řezačky, odměřování, papíru, polohy

Text:

...třetím bistabilnímklopným obvodom, spojeným vým vstupom s prvním vstupom druhého posuvného registru a svým prvním výstupom e prvním výstupom druhého posuvného registru a s prvním vstu-pem druhé programovatelné permanentní paměti, A čtvrtým bístabilním klopným obvodom, spojeným svým vstupom s druhým výstupom třetího bístabí 1 níhok 1 opného 0 bvodua svým výstupom s druhým výstupom dłuhého Püsuvného registru pa e druhým vetupem druhé...

Směsný inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259097

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lukeš Ivan, Němcová Jitka, Zelenka Pavel, Bartoníček Robert

MPK: C23F 11/173, C23F 11/167

Značky: inhibitor, účinkem, směsný, sekvestračním, koroze, dispergačním

Text:

...kovy, například její sodné soli, od 1 do 96 hmot. kysolíny fosforečná n/nebo jejích nlkalických solí, například dihydrogeąfosforečnanu sodného a od 0,1 do 3 hmot. polyetylenglykolu o molekulové hmotnosti 300 až 600.Směsný inhibitor koroze se sekvestrnčním a dispergačním účinkom podle vynálezu má vyšší účinek než známé inhibitory, jak dokládají výsledky làborntorníchíi prgvozních zkouäek, uvedené u příkladů konkrétního provedení...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259096

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovač, kondenzátu

Text:

...tlacích, jsou konstruovány gtekovéAod 1 učovače, kde parovodní směe je přiváděna pod perforovanou desku s tryskou, přičemž deska je v nádobě odlučovačevolně uložena při normálních tlakových poměrech kondenzát proudí větěím otvorem trysky, pouze při větším přetleku nadzvedne desku a proudí obtoky po obvodu desky, jejími perforečními otvory itryskou. ANevýhodou tryskových odlučovačů kondenzátu je to, že pro určitý průtokový průřez...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259095

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, odlučovač

Text:

...síly se zmenšuje nebo zvětěuje mezera mezi jejími závity, která tvoří sour. stavu štěrbinových trysek. Protože v odpsdních potrubích dochází často k podstatnému rozdílu v přívodních tlaoích, jsou kon-f struovány takové odlučovače, kde parovodní směs je přiváděnapod perforovanou desku s tryskou přičemž deska je v nádobě-od 259095lučovače volně uloženaj při normálních tlakových poměrech kon~ denzát proudí větším otvorem trysky, pouze při...

Svěrka ke stavbě držáků měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259094

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sladký Petr, Dobrovolný František, Mihovič Jiří

MPK: F16B 1/00

Značky: stavbe, držáku, měřicích, svěrka, přístrojů

Text:

...konstrukce pokrývající minimálně interval rozpětí prů řezů 1 až 100 mm. Konečné lze vyrábět díly svěrky ve velkých ee riích metodami tlakového 1 m z lehkých- slitin, přičemž lze ao.-sáhnout jeho vysoké přesností. Svěrka podle vynálezu může s vý hodou nahradit dosud známé laboratorní chemické avěrky, jakožvynález je dále blíže popsán na příkladu provedení svěrky podle vyná 1 ezuŠod 1 e připojených výkresů, na kterých obr. 1 představuje...

Zařízení k odstraňování chladicí kapaliny s povrchu kontinuálně vyráběných pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259093

Dátum: 17.10.1988

Autori: Machek Pavel, Juřena Otakar, Maláč Zdeněk, Pražák Milan, Hrnčiřík Josef

MPK: B29C 47/08, B29L 7/00

Značky: chladicí, odstraňování, pásových, útvaru, kontinuálně, povrchu, kapaliny, zařízení, vyráběných

Text:

...ve frémě zařízení a mají ve svých pláštích vytvořeny systémy odsávacích štěrbin, ústících do vnitřního, s odsáváním spojeného prostoru každého z válců.Pro další zvýšení účinnosti odsávání zbýtků chladící kapaliny může být každý z válců v neopásané oblasti kryt pevným krytem a v oblasti opásanézpracovávaným pásovým útvarem, resp. útvary pak odklopným krytem.Hlavním přínosem zařízení podle vynálezu je skutečnost, žepři vysoké účinnosti...

Způsob stejnosměrného chlazení kontinuálně vyráběných pásových útvarů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259092

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrnčiřík Josef, Juřena Otakar, Maláč Zdeněk, Machek Pavel, Kokeš Zdeněk

MPK: B29L 7/00, B29C 47/78

Značky: chlazení, tohoto, způsobu, útvaru, způsob, provádění, zařízení, stejnosměrného, pásových, kontinuálně, vyráběných

Text:

...ploěe a je tedy vyloučeno kroucení pásků resp. borcení jejich povrchu. Tato skutečnost je obzvláště důležité u rychle krystalizujících materiálů - např. polyetylénu a polypropylénu.Zařízení podle vynálezu je tvořeno lázní chladící kapaliny a chladicím bubnem s naváděcím a odtahovacím válcem. Podstata vynálezu spočíva v tom, že proti naváděcímu válci je na ose zavěšen přítlačný valec, opatřený pákou se závažím pro nastavenívelikosti přítlačné...

Zařízení k chlazení detektoru termovizních aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 259091

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šilhavý Vladimír, Barták Miroslav

MPK: F28D 15/02

Značky: chlazení, detektoru, zařízení, termovizních, aparatur

Text:

...výparná část kryogenúíknpilární tepelné trubice a Její kondeno zační část je vložeua do oblàâioího~měHia, umístěnáho v zásobní. nádobč. Vnitřní povrch kryogenníľkapiláxní tepelná trubice jeopatřen kapilární soustavou. í V n. F 1 Kcntaktnímpřipoáoním výpanóüáatí tepelná trubice k do-..tektoru termovizní aparatury a umíàtäním Její kondenzační čás ti do záacbní nádoby e ch 1 adícímmšäiemrse značná sníší spotřeba ohladiva a je zadištěno čaaovä...

Způsob řízené biosyntézy galaktózy, xylózy a florideového škrobu nespecificky značených radioizotopem uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259090

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kolina Josef, Pekárková Blažena, Doucha Jiří, Smažík Miroslav

MPK: C12P 19/02

Značky: značených, řízené, škrobu, biosyntézy, galaktózy, uhlíku, způsob, radioizotopem, nespecificky, florideového, xylózy

Text:

...metodou střídání period světla a tmy. K výrobní kultivaci je použito najmladších buněk, u nichž je množství florideového škrobu nejnižší, neboř byl epotřebován v energeticky náročných metebolických procesoch během dělení buněk v temné periodě předchozího eynchronního cyklu. Nízké počáteční množství škrobu na začátku výrobní kultivace je jednou z podmínek jeho vysoké specifické aktivity na konci výrobního cyklu. odstranění elizových obalů...

Zařízení pro regeneraci kapalného média odpadním teplem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259089

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kolařík Josef, Otásek Vojtěch

MPK: F28D 21/00

Značky: odpadním, teplem, zařízení, media, regeneraci, kapalného

Text:

...výkrese,kde na obr. 1 je schéma horizontálně umístěného zařízení v půdorysném řezu a na obr. 2 v nárysném řezu.Zařízení sestává ze spalovací komory 2 /obr. 1/ a výměníku tepla, vytvořeného ve tvaru dvou trubkových hadů g, které.jsou jedním svým koncom připojeny ke spalovací komoře 1. Trubkové.hady g jsou uspořádánysymetrioky K její podélné ose 11. Spalovací komora 3 i trubkové hady.ggjaou uloženy v regenerační nádobě 1, uzevřené víkem...

Zařízení pro plastifikaci termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259088

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hönig Valdemar

MPK: B29B 7/20, B29B 17/00

Značky: zařízení, materiálů, plastifikaci, termoplastických

Text:

...se pouze nataví, přičemž si ze»i chová svoji eoudržnoet ve tvaru oddelených, různé tvarovaných čás tic, ktorí jsou rozptýlenw v okolní tsveninä materiálu s nižšíteplotou tnvení nebo e lepšími reologickými viaetnostmi e vnitřní enykové nemdhání na ně neni prakticky vliv. Tyto čúetice jsou pak zŕetelná i v určitén možství granulí. Takto vyrobené granule jsou v převážných případech pro další zpracování nepoužitelnć, protože by narušovaly...

Zařízení na příčné drásání plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 259087

Dátum: 17.10.1988

Autor: Eliáš Robert

MPK: B29D 30/54

Značky: pneumatik, plastů, příčné, zařízení, drásání

Text:

...posuvného stojanu 1 ° Posuvný stojan 1 je na hornín konci vyhnut směrem kupředu. V tomto vyhnutí posuvného stojanu 1. je v ložiska uložen čep výkyvné konzoly li.Výkyvné konzola 13 se vůči poeuvnému stojanu 1 otáčí o 180 °pomocí neznázorněného pohonu. Ve výkyvné konzole gg je otočné upevněn rotační drásací nástroj A, a to tak, že střed jeho řezné části leží v prodloužené ose kývání výkyvnév W konzoly lie Na opačném konci výkyvné konzoly lg...

Zařízení k čištění vnitřních ploch trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259086

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kintr Jiří, Rulfová Lenka, Novák Jan, Kovářová Irena

MPK: B08B 9/02

Značky: zařízení, ploch, čištění, vnitřních, trubek

Text:

...pro pohon čerpadel do vrtů,který. pro svůj malý průměr umožňuje využít zařízení k čištění potru 2590863 bí od minimálních svčtlostí 150 mm. Obsluha zařízení podle vynálezu je nejen jednoduchá, ale i nenáročná na fysické úsilí obsluhujícího personálu,protože spočívá V pouhém zavedení čistící jednotky do čištčného potrubí, a V ovládání reverzace otéček motoru, tedy ve změně smyslu posuvu čisticí jednotkyv trubce. Dále toto zařízení...

Směs pro výrobu brousicího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259085

Dátum: 17.10.1988

Autori: Keller Petr, Lejdar Erhard

MPK: B24D 3/28

Značky: nástroje, směs, výrobu, brousicího

Text:

...a broueicího nástroje je vysvätlena na příkladech, které blíže objaaňují podstatu vynálezu.100 hmotnostních dílů hnědého korundu o zrnitosti 25, 10 hmotnontních dílů hydraulického cementu n 15 hmotnoatních dílů príškové epoxidové pryakyříce a tvrdidlem - KOMAXIT se smísí vmíaiči. Po dokonalém promĺchání se aměa«ov 1 hčí 6 hmotnontnímidíly vody. Po granulaci se omě plni do lisovací formy. Směs se ve formě rozhrne a liaude tlakem 20 až 40...

Zařízení pro upínání snovacích válů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259084

Dátum: 17.10.1988

Autor: Schovanec Jiří

MPK: B65H 49/00, D02H 5/00

Značky: snovacích, válu, upínání, zařízení

Text:

...Další rnmeno je spojene otočné s úchytom e opetřeno fixačnim kolíkem oproti odpružené západoe otočně uložené na zépadkověm čepu,jenž je upevněn k tělesu fixovanénu ke stojanu odvíjače.Hlavní výhodou zarizeni podle vynáleeu je možnost nastavení ohodné přitlačné upínaoí sily u všech snovacích válů při jedné partii. Velikost táto sily je vyvozene tlečnou pružinou pomocí pákového mechanismu, kterýsnižuje nároky na fyžickou námahu obsluhy...

Elektrický uzemňovač se zkratovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259083

Dátum: 17.10.1988

Autori: Poláková Dagmar, Podracký Jan

MPK: H02G 5/06

Značky: zkratovačem, uzemňovač, elektricky

Text:

...stykeč nebo vakuový epínač, sepnul tyto proudy v určeném nejvhodnějším okamžiku. využitím ohebnáho àpojovaciho vodiče pro spojeni pohyblivého kontaktu zkratovačé s vývodem elektrické průchodky se docilí jednoduchého e spo 1 ehivého spojeni bez použití jiných mechanických dílů. Další výhodou je konstrukční jednoduchost a relativně melá rozměry v porovnáníPřikled provedení vynálezu,-na němž je znázorněn uzenňoveč. se zkratovačem v podékném...

Nápoj na bázi vodných aromatických destilátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259082

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vonášek František, Blažek Luboš

MPK: A23L 2/00

Značky: destilátů, bázi, vodných, aromatických, nápoj

Text:

...dodané nápoji vodnými aromatíckými destiláty puč nahradí ostatní arőmata, nebo dovolí snížit jejich dávkování až o 90 hmot. Nápoje obsahující jako hlavní arometickou složku vodné eromatic~.ké destiláty získané při zahušřování ovocných šłáv mají navíc intenzivnější přírodní vůní než nápoje aromatizované pouze štávami, výluhy, lihovými destiláty nebo silícemi a syntetickými aromatickými látkami. Základní arőma dodané nápojům vyrobeným podle...

Zařízení pro obrubování plošných textilních útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259081

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hanuš Jaroslav

MPK: D05B 37/04, D05B 35/02

Značky: textilních, útvaru, plošných, obrubování, zařízení

Text:

...hřídelem poděvače šicího stroje.3 K navšděčí je dále připevněn - v jeho náběžné části - onezovač okraje plošného textilního útvaru. Tento omezovàč je přestavitelný ve eměru kolmém na zakládací plochu navšâěče. současně je k stříhacímu mechaniemu uetaveno ústí odsávacího kanálu.Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména odatřižení pevného okraje plošného textilního útvaru jíž v pŕedehnutém stavu, na ktoré následuje bezprostředně dokončení...

Hermetické ucpávkové spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259080

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zamarovský Peter

MPK: F16L 27/00

Značky: ucpávkové, spojení, hermetické

Text:

...ucpávkové spojení podle vynálezu je určeno pro ďvěčásti łí« A systém a umožňuje pohyb v rovině uvnitř kruhu a ponechává mezi částmi volný otvor. Jeho rovina je rovnoběžná s rovínou pohybu částí. Spojení podle vynálezu sestává z rotačních ucpávkových spojení Ži .Z, to je z rotačních ucpávek s ložiskomým uložením, s výhodou ferokapalinovým těsněním avz desVkových kruhovýchemezikusů g| Ž. Mezi první rotační ucpávkové spojení 2 na prvé...

Zařízení pro anemometrické měření rychlosti proudění média v uzavřeném prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259079

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jaroš Karel, Kotoč Štefan

MPK: G01P 5/02

Značky: proudění, rychlostí, uzavřeném, media, anemometrické, měření, zařízení, prostoru

Text:

...taktu v závislosti na otevření secího venťilu. Není zanedbatelná ani ta skutečnost, že největší energií mají ty vrstvy proudícího media, které rotují naokraJi válce a na ktoré vrtulka ani voštinovádestička nedosáhnou. Z těchto důvodů Jsou výsledky anemometrických měření uvedenými meiodami obvykle ve velkém rozporu 3 výsledky měření na motoru za tep la a použitelnéČJsou Jen zjištěná údaje 0 průtokovém čísle.Nevýhodou použití anemometrické...

Způsob měření rychlosti, například proudící tekutiny, pomocí laserového dopplerovského anemometru s korekcí na šum

Načítavanie...

Číslo patentu: 259078

Dátum: 17.10.1988

Autor: Ptáčník Milan

MPK: G01P 5/20, G02B 17/08, G02B 27/00...

Značky: pomocí, dopplerovského, laserového, proudící, způsob, tekutiny, například, měření, korekcí, anemometru, rychlostí

Text:

...i uvedené šumy, což vede ke znečnému zkreslení výsledků měření, v některých případech ąž o desítky procent, takže metoda je pak v podmínkách nízkeho odstupu signálu od šumu nepoužitelná.Procesor laserového dopplerovského anemometru má ve svéAvetupní analogové jednotce filtrcvou propust a regulovetelný ze silovač. I při relativně dobrých šumových poměrech jsou výsledky měření ovlivněny nastavením ovládacích prvků procesoru. Optimalizace...

Zařízení pro biotechnologickou detoxikaci a dekontaminaci vod s ochranou biotechnologických náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 259077

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bureš Jiří, Marvanová Ludmila, Marvan Petr, Jamborová Marta

MPK: C02F 3/32

Značky: dekontaminaci, biotechnologických, ochranou, zařízení, detoxikaci, náplní, biotechnologickou

Text:

...vyobrazení.Zařízení sestává ze směšovací vany 1 napojené přívodnímpotrubím 2 nebo jiným převáděcím zařízením, jako je jednosmerný- 3 například ze zlatící kyanidové lázně. Spojovacím potrubím 3 je směšovací vana L připojena s vyrovnávací nádrží §, kteráje převáděeím potrubím Q přes recirkulační čerpadlo 1 spojenese zásobníkom § tlakové vody. Ve vyrovnávací nádrži Q ústí jednak potrubí g pro přívod mikroorganismů, vyvedené z...

Zařízení k měření objemu kapalin, zejména nadojeného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259076

Dátum: 17.10.1988

Autor: Nekvapil Karel

MPK: A23C 7/00, A01J 7/00

Značky: kapalin, měření, nadojeného, zařízení, objemu, mléka, zejména

Text:

...nâkrnžkem łg pro styk stěsnicím sedlom łâ na dolní části přepouštěcího otvoru Q.Rovnoběžně S táhlem 12 e vo sběrné nádrži 1 us ořádá Jna odvzdušněná trubice ł§|procházející dnem 4 sbčrnénádrže 1, zaústčná do odměrné nádrže 5 a obsahujícíspinací elektrodu łl, jejíž dolní konec je nad dnem 41. Odměrná nádrž Q je uvnitř při dně 7opatřenu jednak hlavní elektrodou łg, jednak udržova cí elektrodou łg. Odvzdušněná trubice łg je odvzduš ñovacim...

Stavitelná lanová průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259075

Dátum: 17.10.1988

Autor: Švarc Zdeněk

MPK: B66D 1/60

Značky: průchodka, lanová, stavitelná

Text:

...a mezi matici go a tělçsom jo tlačná pružina větší túhosri než je tuhost ťaž-°. ł . V ~ . . . 4 ,x Takto u ravcnou růchodku lze. cvně sáo it s ororoštemľ y P . 4 ł P vFychlGa gnadno zafixovat její polohu. Lang můäc dp spbdni čàsgti.průchodky vstupovat v obecných pracovních úhleçh, což je V praxi potřoüné, nniž by přitom došlo k jakěmukoliv vychýleni, Č průchodky 3 deformaci poŕoročtu. Montáž a demontáž je rychláPříkladnú...

Akrylové vypalovací nátěrové hmoty a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 259074

Dátum: 17.10.1988

Autori: Blahník Aleš, Sachl Vladimír, Drobný František, Hudec Pavol, Svoboda Bohumil, Teplý Petr, Grimmer Jiří, Křečková Vendula, Soukalová Nina, Mandík Lumír

MPK: C09D 8/81, C09D 3/80

Značky: tmely, vypalovací, akrylové, nátěrové, hmoty

Text:

...Á tjedné až tři různých směsi monomerů s inicátorem polymeraece do rozpouětědel vznikajiciçh polymerů při jejich tepló~tě varu po doou 20 minut až 4 hodin bez časového odàtupu ne bo 3 časovým odstupem jednotlivých fází dávkováni až 3 Ah . Nátěrové hmoty podle vynálezu obsahují akrylová pojiva, která svou vhodnou molekulovou hmotnoatí a výhodným rozlo-°ženim monomerních segmentú v polymernim řetězci umožňüái dosáhnout optimálnich...

Elastomerní antifrikční kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259073

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wiesner Ivo, Prachař Otakar, Scharhag Vilém

MPK: C08L 63/00, C08L 63/02

Značky: kompozice, elastomerní, antifrikční

Text:

...lová hmotnosti 440 až 740 à atřeďni epoxidové funkč. V . ndsti 2,0 - . 2 až 200 dílů gratitu, sirníku molybdeničitého nebo Jejich směsi .Elastomerni antirrikční kompozioe se vytvrzuje k doeaženi žá daných vlastností polyaminy 3 výhodou cykloalifatiokými neboalfa-omega-diaminy, zejména izoforondiaminom, 1,6- diaminohexynemftrimetylhexametylendiaminem a podobně Komýozioe podle vynálezu jsou kapalné až tixotropní hmoty, dobře lpici na...

Tepelné izolace, zejména lomených ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 259072

Dátum: 17.10.1988

Autor: Baláček Petr

MPK: F16L 59/14

Značky: lomených, izolace, tepelně, ploch, zejména

Text:

...extrémy se stoupáním menäih než A 9 o°Áavěza 1 m než 10 °. Další Vyhodna přináší, jsou-ĺiąpřii fázy vytvořenyz materiálu 3 tvarpvóú paměti Wf ~výnądpuĺtąpeinéTiz§ 1 àc§.poaąç vynáxezu je jąji n 1 zeĚ T.Éáprachost§ři montáži Túto tçpelnou isç 1 àcijemazné jA. aplikóvàt v jedné vrstvě prakticky ve všech §ožadbvaných 4 lL z 1 ouätkáchAiao 1 ace Také ŕýróĎatěto-tepeiné izo 1 aćeJe ĺíĺĺ Jeúhoduchä a neměnnä s ohledem ha tvar a rozměry...

Způsob zpracování plynných, kapalných nebo práškových tuhých látek v proudu plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259071

Dátum: 17.10.1988

Autori: Szabo Jozef, Rhoads Dean, Zvěřina Karel, Tlučhoř Zdeněk, Kroupa Petr, Schnackel Jay

MPK: H05H 1/00, B01J 19/00

Značky: proudu, plazmatu, zařízení, kapalných, práškových, látek, způsob, tohoto, plynných, způsobu, provádění, tuhých, zpracování

Text:

...se může zahřivat naný produkt nebo produkty se nohou ochlazovat na teplotu njžjwnež 2 300 K během 0,05 až 1 sec., proud plezmatu se může V zehřivat ohmickým ohřevemelektrfckým výpojem, ediabetjckou.kompraát mochanłškým łkrçbnim ą působenłn magnqt 1 ok 6 ho~p 9 tą,~nebo vyaqkofrokvončnłm ohřcvem fonťovo ŕozçnanc 1 iPŕnudnĺušÁ . matu sa můžn komprimdvat pnůchodem tapeta ízolovanou trysknu,ÁÁ.přidavnbhb plynnćho mediá. Elektrický výboj go může...

Objímka pro projekční halogenové žárovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259070

Dátum: 17.10.1988

Autor: Indruch Jaroslav

MPK: H01R 33/06

Značky: žárovky, halogenové, projekční, objímka

Text:

...1 e Ázákladnou. Okraj válcové plochy je kuželovitě rozevřenV Hlavní výhodou vyřešeněobdímky je aokąna 1 ý konàeĺt s kolíký ~~ WVžároŕky, ma 1 ýpřechodový odpor v místě styku ilvomíetě přípájení eo přívodních vodičů, doetetečoý přitlak předpružených kontaktů, mošä ~enoet univerzálního užití pro halogenovê žárdvkyT 5 O W/12 V, 75 W/1 žĺV 5 150 w/15 v, 150 w/24 v, 250 w/24 V e její použitelnost pronapä 5 eni 4Příkladné provedení objímký podle...

Zapojení pro dekódování dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 259069

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kolář Aleš

MPK: H03M 13/00

Značky: zapojení, dekódování

Text:

...čtecího zařízení je připojen synchronizační vstup ll fázově vázaného oscilátoru § 19 p a datový vstup gł posuvného registru § 3.Výstup lg fázově vázaného osoilátoru § 19 je přípojen na vstup gł čítače Šłl a na vstup gg posuvného registru gg. Skupina hodinových výstupů gg posuvného re ag 1 stru gg je připojena na skupinu hodinových vstupů Q logické sí~tě gg. Skupina datových výstupů gg posuvného registru EB je připo V jena na...