Archív za 1988 rok

Strana 138

Zařízení na dělení předpínací výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 255567

Dátum: 15.03.1988

Autori: Truhlařovský Ladislav, Vondrášek Jaroslav

MPK: B26D 1/04

Značky: výztuže, předpínací, dělení, zařízení

Text:

...Mezi zásobníky ł drátu a stolici § je umistěn napinaci mechanismus 5, na kteŕém jsou uchyceny šesté hydraulické napinaci válce łg, přičemž na jejich pistnicich jsou instalovány upinaci hlavice 32. Mezi napinacimm°°h°i 5 m°m 2 8 3 mYkad 1 em ł 9 je inetalována zedni upinkagł, pevná nebo výsuvná, ktsřs je ovládána sedmým hydraulickým válcem 33.Na počátku pracovního cyklu jsou pistnice ěostých hydraulických napínacích válců łg vysunuty, přední...

Zapojení pro omezení zapínacího proudu třífázového transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255566

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jágr Jan

MPK: H01F 27/34, H02M 1/12

Značky: transformátoru, omezení, zapínacího, třífázového, zapojení, proudu

Text:

...zapínací proud třífázového transformátoru a necitlivý na případný zkrat jeho zátěže. Protože většina transformätorů v oblasti nízkeho napětí nemá vyveden střed primárního vinutí, plně vyhovují pouze dva vzduchové reaktory k omezení proudu ve všech třech fázích. Proud je omezován jak indukční, tak odporovou složkou impedance reaktorů, které proto vychází podstatně menší než ekvivalentní odpory, přitom však mají díky tepelné kapacitě vinutí...

Automatizovaná dopravní linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255565

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jankůj Jaroslav

MPK: B65G 43/08

Značky: dopravní, linka, automatizovaná

Text:

...vzdušniky.- 3 255 565 výhody automatizované dopravní linky podle vynálezu vy plývajírz funkce hmotnostních čidel které prostřednictvím dalších ovládaćich prvků a v součinnosti s nimi automaticky.řídí chod kontinuálních dopravníkůg Ručně je podle okamžitépotřeby oairubní osádky ovládán pouze sběrný kontinuální dopravník. Zbývajíci kontinuální dopravniky jsou rozjižděny a zastavovány po zvolených skupinách podlevytíženostia Nenachází-li se na...

Násada poloproduktů detergenů s výhodnými reologickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255564

Dátum: 15.03.1988

Autori: Auerswald Bohumil, Procházka Karel, Bendl Vratislav, Kepl Jiří, Beneš Jaroslav, Haumer Jaroslav, Lopata Václav

MPK: C11D 3/06

Značky: násada, výhodnými, vlastnostmi, poloproduktů, reologickými, detergenů

Text:

...sušiny o složení 15 až 27255 504 hmotn. tenzidů, 35 až 75 hmotnostních směsi trífosforečnanu sodného a difosforečnanu sodného nebo i další složky, jako křemíčitany sodné nebo sirsn sodný nebo uhličitan sodný nebo opticky zjasňující prostředky nebo karboxymethylcelulosu, nebo směsi těchto látek záleží v tom, že výhodných reologických vlastností se dosahuje hmotnostním poměrem trifosforečnanu sodného a difosforečnanu sodného v rozsahu...

Čeřidlo vody pro areaci odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 255563

Dátum: 15.03.1988

Autori: Drábek Bořivoj, Moravus Jaroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: odpadních, čeřidlo, areaci

Text:

...velký příkon energie nebo vytvářejí silný proud vody, ale s malou okysličovací schopnostíUvedené nevýhody řeší zařízení dle vynálezu, jehož podstatou je směšovací zařízení umístěné u dna aerační nebo aktivační nádrže.Je sestaveno z tělesa čeřidla, kterým prochází trubka přívodu stlečeného vzduchu vedeného do trysek výstupu vzduchu, z nichž vzduch vystupuje do čištěné vody. Tělesem čeřidla prochází čištěná vode, která proudí výstupními...

Uložení membrány v elektromigračním přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 255562

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr, Stránský Zdeněk

MPK: G01N 27/26

Značky: elektromigračním, přístroji, membrány, uložení

Text:

...§, takže je přitlačena dílcem Q do dna nádoby l.Výměna elektrolytu se provádí prudkým proudem z injekční stříksčky, který vede k dokonalému vyčištění zúženého prostoru.Měřením bylo zjištěno, že po vložení jedné membrány 1 vzroste odpor záeobního elektrolytu g V celém systému mezi anodou a katodou o 10 . Při konkrétní reelízeci se vkládá pět příčných membrán 5 na sebe, což vede ke zvýšení odporu, neboř exis-A tuje požedavek na napětí...

Způsob přípravy kyseliny trihydrogen nebo trideuterofosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 255561

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zikmund Jan, Blažek Karel, Kvapil Josef

MPK: C01B 25/20

Značky: způsob, přípravy, trihydrogen, kyseliny, trideuterofosforečné

Text:

...předsuäenýn filtro vaným argonem nebo dusikem a reakce je prováděna v uza vřenóm prostoru, vo ktoré jsou oddělenž uloženy navážky oxidu fosrorečného a vody, respektive těžké vody V Jako materiál reakěních mia ee nejlépe oavědčuje polytetrafluoretylen, ze skel pro reakční systém je nejvhodnější aklovina SIMAX. Reakoe probíhá až do úplnáho vyčerpání navážky vody, respektíve těžké vody, ne- čež se vzniklá kyselina podrobí ultrafiltraoi v systému...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255560

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: telefonní, spojovacím, ústředny, zapojení, prevodových, polí, stupni

Text:

...práce a pro údržbu, protože usnadňuje orientaci ve schématu i realizaci převodového pole. Pracovníci si zapojení zapamatují a nepotřebují často nahlížet do dokumentace. Prevodové pole je hospodárné ve spotřebě materiálu, je-li součet délky všech propojek V převodovém poli co nejmenší. Snadné provádění změn v převodovém poli je velmi důležitým požadavkem na převodové pole,protože jsou tyto změny prováděny poměrně často pod vlivem změn v...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255559

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: spojovacím, polí, stupni, prevodových, zapojení, ústředny, telefonní

Text:

...údržbu, protože usnadňuje orientaci ve sche 3 255 559matu i realizaci převodového pole. Pracovníci si zapojení zapamatují a nepotřebují často nahlížet do dokumentace. Převodové pole je hospodárné ve spotřebě materiálu, je-li součet délky všech propojek v převodovém poli co nejmenší. snadné provádění změn v převodovém poli je velmi důležitým požadavkem na převodové pole,protože jsou tyto změny prováděny poměrně často pod vlívem změn v...

Zařízení pro zamezení proniknutí odpadních vod do užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 255558

Dátum: 15.03.1988

Autor: Skokan Vladimír

MPK: F17D 5/00

Značky: zařízení, zamezení, užitkové, odpadních, proniknutí

Text:

...umožní využívat možnosti energetických úspor při ohřevu užitkové vody.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise příkladu jeho provedení podle připojeného výkresu, kde je znázorněno Scheme zařízení pro způsob zamezení proniknutí odpadníchvod do užitkové vody,podle vynálezu.Vstupní potrubí 5 a výstupní potrubí Ž užitkové vody zaústuje nad hladinou do nádrže l s teplými odpedními vodami, ve kterých je ponořene výměníková plocha Q....

Vana s bočním ochranným přepadem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255557

Dátum: 15.03.1988

Autor: Čechura Jaromír

MPK: F16L 43/00, E03C 1/24

Značky: ochranným, bočním, přepadem

Text:

...výrobní náklady.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny vonou s bočním ochranným přopadom, kdo v boční stěně vany jo vytvořon otvor,v němž jo upovněna vložka, ktoré má zo strany vany vtokový otvor - spravidla opatřený mřížkou, přičemž vložka dalo pokraěujo dutýn uzavronýn těloson, ktoré je z boku vytvarováno v jodnoduchou výpust, rospoktivo výpuatní otvor, ktorý jo jednoduchým způsobem napcjon na odpadní potrubí, jejíž podstata spočíva v tom,...

Způsob ultrazvukového měření malých plochých vad v materiálu metodou dynamiky ech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255556

Dátum: 15.03.1988

Autori: Švachouček Stanislav, Vatras Miroslav

MPK: G01N 29/04

Značky: plochých, měření, ultrazvukového, materiálů, dynamiky, způsob, malých, metodou

Text:

...kruhového obecně orientovaného reflektoru, který zobrazuje reálnou plochou vadu v materiálu.Nový účinek je dosahovän tím, že při využití existujících přístrojů pro ultrazvukovou defektoskopii je možno uvede ným způsobem ultrazvukověho měření metodou dynamiky vadového- 2 255 558 echa určit jednoznačně průměr a orientaci kruhového reflektoru, který pro účely srovnání závažnosti vad nahrazuje reálnou malou plochou vadu, přičemž je způsob...

Způsob vysokonapěťového zapalování a jištění jednoelektrodových plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255555

Dátum: 15.03.1988

Autor: Sýkora František

MPK: F23Q 7/24

Značky: způsob, jednoelektrodových, vysokonapěťového, hořáku, zapalování, plynových, jištění

Text:

...33 děličkuše čítač ł,a tím nastaví výohozí funkční stav obvodu. Součeanš e připojenín vnitřniho napětí přes vypínač 31 si rozoběhno zdroj impuloů L, ktorý-produkuje obdélníkové impulsy. Tyto impuley jsou průběšně dě 1 eny v děličoe g tak, aby vyhovovaly požadované frokvencg zapnlovecíck impuloů. Dělička g má nastavitelný dělící poměr. Výstup děličky g Je přes hredlo 1 opojen a čítačem 5,ktorý je možno přednastavłt na požadovaný počet...

Způsob stanovení efektivnosti katodické ochrany kovové konstrukce ve vodném elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255554

Dátum: 15.03.1988

Autor: Polák Josef

MPK: C23F 13/02

Značky: způsob, ochrany, elektrolytu, stanovení, katodické, kovové, efektivnosti, vodném, konstrukce

Text:

...životnosti a provozní spolehlivosti. Tedy v obou případech dochází k ekonomickým ztrátám. iVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem stanovení efektívnosti katodické ochrany kovové konstrukce ve vodném elektrolytu, při němž se měří potenciálni rozdíl mezi polarizovaným kovovým povrchem a měřicí elektrodou, která je po dobu měření fixována na stejném místě. Podstatou způsobu podle vynálezu je,že se změří zapínací potenciál UZ po době...

Zařízení pro přípravu krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 255553

Dátum: 15.03.1988

Autor: Svoboda Václav

MPK: A23N 17/00

Značky: zařízení, krmiv, přípravu

Text:

...553 Sklopným uspcřádáním komory spolu se zdrojem kroutícího momentu vůči stojanu se souěasným zajištěním ve zvolené sklopeně poloze se dosáhlo rovnoměrněho zpracování materiálů s různým sypným úhlem i konzistencí. Tohoto účinku lze zejména využít při přípravě krmných směsí sestávajíćích se z různých komponentů s různými fyzikálními vlastnostmi, kdy lze během zpracování několikrát ustavit komoru do různáho úhlu sklonu.Zařízení podle vynálezu...

Valivé ložisko pro uložení přímočaře vedených součástí strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255552

Dátum: 15.03.1988

Autor: Stibora Jaroslav

MPK: F16C 29/06

Značky: součástí, strojů, ložisko, vedených, valivé, uložení, přímočaré

Text:

...v náběhové části stoupala a ve výběhové oblasti klesala - v obou případech mezi nulou a plnou hodnotou.Výhodnost tohoto řešení by se však plně projevila pouze při zachování ideálních podmínek, kterých však nelze dosáhnout. Již tvar samotného vybraní nedovoluje zabezpečit ideální přesnost jak samotného tvaru, tak i hloubky vybraní, což z hlediska toho,že v docilováni účinků hraji svou roli deformace řádu tisicin mílimetru, se ukazuje jako...

Papír a karton, zejména pro grafické a speciální účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 255551

Dátum: 15.03.1988

Autori: Živanský Josef, Mostecký Jiří, Kopelent Jindřich, Gorgoň Oldřich, Zdukos Angelis

MPK: D21H 3/66

Značky: speciální, účely, grafické, papír, kartón, zejména

Text:

...eniž by se jimi omezoval vynálezPříklad 1 Skladba zanášky pro výrobu ofsetového papíru600 kg dlouhovlákníté sulfátové buničiny /nebo sulfitové/ bě 1 ené, 151 kg krátkovláknité sulfátové /hebo sulfitové/ buničiny bělené 90 kg vraceného výmětu. 70 kg kysličníku křemičítého z výroby superfosfátu,100 kg kaolimí 22 kg pryskyřičného klížidla,18 kg síranu hlinitéhq 0 l 3 kg optického zjasňovače,52 kg po 1 yakPylamidu,V 0,23 kg odpěňovače.§ 255 551...

Titanokarbidová slitina pro řezání a tribologické zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255550

Dátum: 15.03.1988

Autori: Foerster Walter, Krumphold Ralf, Heinrich Wilm, Voigt Klaus, Illgen Lothar, Rieger Bernhard, Beger Arnd

MPK: C22C 29/00

Značky: titanokarbidová, řezání, slitina, zatížení, tribologické

Text:

...cneunanbuum oñnacwam npenucnTb npnmennrb öonee nocrynnoe unocrouocwn ñonee nmronoe cmpbe H cnenarb BosMomHmM ero nsroronnenne no oöuq HOĚ TGXHOHOPHH Tnepnbm cnnaaos.B OCHOBE HBOĎDGTEHHX nemnTsaaqa YKBSQTB COCTBB CHQHBHHOPO Marepnana, KOTOpuänpnMenneM B ôonbmoň oönacru cxopocweň pesanns, K 8 K HHR cwann, Tax H nn ąyryaa, npu MemyuapqnonpuaTux unu öonee BNCOKHX cwoüxocrnx n, ornoěőanbrou H npuynuwenbno He Tpeöywmnňnn nsrowoanenux nmcTpyMeaTon...

Spékaný materiál z titanokarbidu pro řezání a tribologické namáhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 255549

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gille Gerhard, Voigt Klaus, Rieger Bernhardt, Krumphold Ralf, Beger Arnd, Illgen Lothar, Heinrich Wilm

MPK: C22C 29/00

Značky: namáhání, spékaný, tribologické, materiál, titanokarbidu, řezání

Text:

...XapaKTepHmM nnn cocrana wseporonemecraa 5 Koueuaou npoyxwe nahnewcx T 0, 5 qro coepmanne Turana K yrnepony or Kpan K cepenane sepäâ TBGPROPO BGMBCTBB wumnmmBwmmjwwwwmnmmuwmw,wommmmwmmůmv uennuü METGDHBH coepmnw nononunwenhno 0,5 no O Maccosuxz Kapönon Merannon noöounx rpynn IVa no VIa Hepuonnuecxoň CHCTeMM,3 neMeHTOB. An.h c-mHenepeTaqnnaeMan pexyman nnacfnna cocTana Tią 4 Cą,Oqof, Mnq c oneň wneporo semecwsa npuünnsnrenbno 99 OÓbeMH.Z H c...

Pneumatické řídicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255548

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hille Wolfram, Schmidt Dieter

MPK: B60T 17/22

Značky: zařízení, pneumatické, řídící

Text:

...xapaxrepnsymmnü ropmosñym nosnunm, ~cnrHan nocwynaew Ha TopMo 3 Hoň nunmxawop, 255543-3 Hacrpona ynpannammero ycwponćmna nocpencráom rañxn,naxonameüog na mnnnene pyqnoro Topmoaa, nsnxerca B nan noM onyuaeneynoBnerBopnwen 5 noü, Tan nan Emecro ornocn»Bo Bpema paóoru nponcxonñm Hanaóexuoe yBennHeHne nnuuu wpooon /pacmmmenne/, a, caegonarenbno, n Hapymenne HacwpoüKnynpaBnHmmeroAycrpoüçTBa,»KoTopoe,Áxora n Momno B nasecmnoñ Mepe ycmpauams...

Kluzné dopravní zařízení na vzduchovém filmu pro horizontální dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255547

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zschocke Christian, Hänel Edgar

MPK: B65G 7/06

Značky: zařízení, horizontální, vzduchovém, dopravu, filmu, dopravní, kluzné

Text:

...mecrxoň nnamopMM n ycwpoňcrna Bosymuoů noymxn, onnpammeroca B owuomennn K nauuoü nnawmopme H K nonepxnocwu cxonbmena.Hnarwopna aunoro npncnocoöneuns nocrpoeua us npoanuaeuo nuz cpeu HerneTauua coennennmx npyr c npyroM OÓBBMHUX 3 neMeHwon,B KOTQpHe nonaercn ra 5 oo 6 pasHan cpena uarnemanun B uenwpe cpenero oönemuoro snemeuwa cnepneuoe ornepcrue zene 5 narpyőox, Kowopbů npnmoyronbno K nnamůopue Hanpannen upaM 0 B npocrpaucwao noanymnoä...

Zařízení pro rozpojení, protočení a spojení dvou ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 255546

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vogt Steffen, Gunter Peter, Naumann Johannes, Busse Winfried, Lauschke Dieter

MPK: B41F 21/00

Značky: rozpojení, spojení, zařízení, protočení, ozubených

Text:

...xax sro, nanpuuep, usnecwno us DD~PS 153 86 h.B crauune MENHHH 7 pacnonoxen nonň nan 8 c mecrepueů 9, Morymuü nponopaqnBaTbcH n cMemawncn 1 n ocenoMuanpanneHnà. nanee na nonoM many uenrpuquo pacnonomeuo nropoe syöuaroe xoneco 10, He Morymee nposopaquaawsca na nonou nany 8 us-sa npO®HnbHOľO ćoenueuun c nanou u saxonwpeuuoe or cuemennn owuocurenbuo crannu Mamnmu 7 oceaum nomnnanxom 11. Bropoe syőuároe Koneco 10 naxognwcn n sanenneuun c syóqawuu...

Interface pro číselný sběr údajů na magnetické pásce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255545

Dátum: 15.03.1988

Autor: Nobis Hans

MPK: G11B 5/09

Značky: sběr, magnetické, interface, číselný, pásce, údajů

Text:

...aanounnammnx ycwponcrs csepxöonbmcü enxocwu, a raxme npnmexenne 3 xaqecrse Marepuaną,oówunux H aemeaux nnaxoqacrowuux xonnaxwnmx xaccew H cunmenne noMex npH qHcwauunouuoň nepeaqe nannux. Hsnomenue cymnocrn HBOÓDGTGHHHB ocnone H 3 o 6 peTeHHn nemnr saaqa àunonnennn pacnonpxeuux cxeu TEKHM oópaü sou, qro önaroapa aseeuum nana onycxa no BpeMeHH H OTHOCHTGHBHO qucna HM~uynbcoa nn OHOBHBBBHHK ĎHTQB H HDH HPHGHGHHH Menee CHOXHHX...

Způsob výroby lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255544

Dátum: 15.03.1988

Autori: Flammersheim Hans-jürgen, Wolf Horst, Märtin Rolf, Klemm Elisabeth, Hörhold Hans-heinrich

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidel, způsob, výroby

Text:

...o 5 aBHTb 3-5 aec.Z Óbwounnunawopa, oöpasymmero pannKan.0 coöenno npnronmmn nnn aroro moronununawopamu nannmrcn őensounonuü swap, öensonxnsonponnnosuů sónp. Hpennoururenbno K pacraopy H 3 3-xnop-2-rxpoxcunpov nunoaoro aànpa axpunonoü (neraxpnnonoü) xncnorm nnn K pacraopy na 3 u 3 o 5 y Toncn-2-rnpoxcnnponnnovoro swnpa axpunosoň (neraxpunosoñ) xncnomm H öensou HOBOPO sůnpa Mozno noöaauwb xpacuwenn, 3 uacwuocwn Mewunenonuů Chnnů, aKpn~...

Bezkontaktní přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255543

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chomeriki Otar, Sitnikov Eduard, Norakidze Georgij, Sakandelidze Ramaz

MPK: H01H 36/00

Značky: přepínač, bezkontaktní

Text:

...naarHüT 2 cos MGCTHO c nammom 4 -nepememaewca snom, .e 031 nepemmqawemB Haupammumx (He nozcaaann) Koprąycatĺľą IIpn amom compomnneune nepememennlo mąnnumo 3,5 noimepe 1314 x 0113 vmarrmma 2 na yqacTKa pacnonomenna -Bepnmx ytzacwzcoä 6 mxacrun Marmawonposona 5, maenoołaoapaomaer on nocrnraer .Matton Manmoro anarzermz BV nonoxermz vnpolâomex-msąaepmeü mxoc 255543Kocwn~Marnnra 2 nmxHnxTopnoá Bàpxnnx qacmeü 6...

Zařízení k automatickému dolévání akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 255542

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čak Boris, Trapezin Boris, Kozyrnov Konstantin

MPK: H01M 2/36

Značky: dolévání, akumulátorových, automatickému, batérií, zařízení

Text:

...B sneueawu aKxyuynawnpaomöawapeu. VMasecmnoe ycwponcmsn cnuepmuwAubuBonamym mpyöy oTDTHpHTHñ m aaxpumns Hpowoąaorn nanana nonnnnamen mpyóu u penenaym cucmemy ynpannenna c úexaHuauaMu.BKnmqanma u nuKnmqennH.ynaaaHHoro sneumpomaranma. Penenaaa cncme~ M 8 ynpannenma oonepmum usa pane, nonnmammmü Tpaacçopuawap M mpu BHHPHMMTBHH ä. nan coenuneaua penennon cucmemu b annapawou cnymmm uewupexmnnbnmñ RBÓGHB m monoe npononamnn sneueam, Bunonaenumn...

Zařízení pro měření průměru vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 255541

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gorbov Michail, Goršeněv Valentin, Šegaj Anatolij

MPK: G01B 7/12

Značky: průměru, měření, zařízení, vodiče

Text:

...ynnoenaoe paccrosnne Memny Huun Ha ur.I uaoópameua anexrpnuecnaa cxeua ycrpoücrna, Ha mr.2 -KOHCTpyKHMH emnocrnoro npeoöpaapaamena..ycmponcwnp uns nauepennn nnamerpa upoaonoun conepmar wpancůopuaropauñ MOGT c Bxnmqeuauu B HBPO numàepeaeunansnnu euxoorauu upeoópaannawenau I. Tpancěnpuaŕop 2 ĺuocToBoü,cxemu aauuwunaerca or reuaparopa 3. Eäěàçýbñ nąansàuñ euxncrnan npebópaaonawenb I conepmuw Dunn HH 3 Konoreannanbnun anexmpon 4 u une...

Zařízení pro automatické řízení odstraňování kalu z odkalovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 255540

Dátum: 15.03.1988

Autori: Maslič Vladimir, Jagudin Leonid

MPK: G05D 27/00, B01D 21/00

Značky: automatické, odkalovače, řízení, zařízení, odstraňování

Text:

...annnewcn nosumeHue Haemnocwn ycwpoñcwna H cnmmenme eueproemxocwn npouecca yna neaun ocaxa.Hocwaaneanaa uenb ocwuraemcn pan, amo ycwpoücwno anmomamnuecnoro ynpasnenna yaneunen ocanxa na owcwoñanKa, conepxamee naTunKmHauanbHoro M Kpanuero nonomeuuñ ncnonnnmenbnoro Mexaansma nurpyaxu ocaka, aumonuKowopux cnaaanu co sxoauu cmanunu ynpaexenua, a nxou - c sumonamu ucnonnuweubnoro Mexaausma, perucmpa nepBonay 3 u, BHxo Kowoporo coąnnnen uepea önox...

Stroj pro lití pístů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255539

Dátum: 15.03.1988

Autori: Belenkij David, Jakovčuk Valerij, Zlobin Valerij, Jačuk Vitalij, Borisov Georgij, Kokoško Anatolij, Vernidub Anatolij, Antonov Vladimir, Iovv Viktor

MPK: B22D 18/04

Značky: lití, pístů, stroj

Text:

...apmarypa 4 sanonnnup c BepxaeännockocwLm non nana 2. B mcxonnom nonomennn nonnoH« 2(upnBon ycnoauo ae noxasaa) Bunnmayrvns-non coópanaoro xoxnna. Hon àopmu 5 m 6 Haxonawcn B comxaymom cbcroannn. Hon cra~Hnaon I Haxonnwcnfsannndànoe ycrpoücrno 7 c MerannonpóBonom 8, Komopoe caaómeno npmBon 0 MneprnKaxLHumnepemeé meanü (npmnon ycnoaao ae uoxaaan). , ĺ Mamnaaipaóoraer cnemmnm oópaàoM.L , . T Hpn BKHDHGHHM npnnona nonoH 2, B pacwoqnn...

Protlačovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255538

Dátum: 15.03.1988

Autor: Olenin Leonid

MPK: B21J 13/02

Značky: protlačovadlo

Text:

...aennquay aasopa 20. Upu ycwanbnxe Gymepnas npymuua 8 npeaapuwenbuo nonmama no ycunus, npenumammero ycunue mpeuua npn nunannnaanuu, na nonepxnocwu Kouwaxwa Č 0 PMynmeñ Mawpnu 2 c aarowonxoñ 21. HOĽOCTB wopmop Bannn npn comnuwwux Marpuuax 2 M I 5 oópaaonaaa creaxamn raea 22 M 23 oóeux Mawpuu 2 H I 5 u Topuamn naxcona 4M Konwpnyancona I 7, npu awom nuamewpu nanconon 4 M I 7 Menbme nnamempa ruean 22 M 23. B Mecwax coąnnnennn cwe HOE H nnnm rnes...

Způsob výroby rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 255537

Dátum: 15.03.1988

Autor: Olenin Leonid

MPK: B21J 5/00

Značky: výroby, těles, rotačních, způsob

Text:

...ocymecmanamw nooqepenno BHTGCHHH Marepnax za raesna nepnoü HOĽyMaTpHHH,npH Henonammuoü ornocnmenmao aarowosxu BTOp 0 ü nonwmawpmuu, a sarem na rnesna Bwopoñ Honwmawpnuu npm HBHOĽBMXHOĚ nepnoñ noJrymawpme. 4Ha ®nr.I noxasana onepauna qmxcaunm sarorosxn B rnesne onnoñ na nonymawpnnz Ha ®Mr.2 - onouqanue BHnasnusaams Marépnana na raeana nepsoñ nonymarpnumYcranannnnamr aaroroaxy I (HŕI) onnn KOHHOM 2 B rnesnp 3 nepsoü noawmawpnuu 4,...

Závěs pracovního orgánu dřevařského těžebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255536

Dátum: 15.03.1988

Autori: Paněv Vladimir, Šuršin Jurij, Kušljajev Valerij, Savin Ivan, Kolobov Jevgenij

MPK: A01G 23/08

Značky: závěs, stroje, dřevařského, orgánů, těžebního, pracovního

Text:

...mmeewcpopmy IcBamaTa IG. Ha crarcane I 5 Balcpennen rpm IIOMOIIIJI cnapaoro coemneans orpannrmwem 17 ymonoro nepemememm paóoqero oprana 18 -n ropnsonmamuoň mnocnocwn, rcoropuñ Icowrązcwnpyem o ynopom 19 mopnyca I nomeczcn. Crazcan 15 caaómen orpanvxqnremnm 20 n 21 IIDBÓDOTa padouero oprana IB B Beprmcamnoü IIJIOCKOCTH, KQTOPHG sazcpenmmcs na marca-ľ He Iäpnanpumep npn nomoum doménu coemneanü 22,11 KOHTaIcTnpymT o rcopnycom paóoqero oprana IB....

Polymerní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255535

Dátum: 15.03.1988

Autori: Cchakaja Nikolaj, Ščelokov Robert, Troickaja Larisa, Karaseva Emilia, Golodkova Ljalja, Karasev Vladimir, Ippolitov Jevgenij, Lepljanin Gennadij, Troickij Boris, Murinov Jurij, Tolstikov Genrich, Nikitin Jurij, Rafikov Sagid, Dmitrijev Viktor, Lepajev Anatolij, Žavoronkov Nikolaj, Kirilenko Vladimir, Ziskin Georgij, Izmajlov Genrich, Civadze Aslan

MPK: C08K 5/07, C08K 5/32, C08K 5/41...

Značky: polymerní, kompozice

Text:

...CH 0 COÓH 0 CTB 0 H 0 HMMepH 0 P 0 noKpHTuHge npeaumaem 90. Hp 0 HyCKaHHe conneqnoro nsnyqeauñ nxenxamn, Honyqeaauu na yxaaaaaux noxzMepHuxKoMno 3 nunñ, B BHĽKMOĚ 5 qacwu cnéxrpa cocwaanaew 0 T 5 no 60. 0 ĽHêE 03 TM H 0 KpH 0 Tzz 5 npnoTceqeHuuŤ V 0 qacTn conaeqaux nyqeñ nornomamw n qącwb KpacHoüAcocTaBnHmmeň conaequoro nsnyqesna. B RDHeqaom nrore nana KpacHoü 5 cocTaBnHmmeñ /cBeTonpo 3 paq~ HDCTL B oónacwn Kpacaoñ cocwannaxmeñ...

Zařízení k tepelnému vyvolávání tenkovrstvých chromatogramů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255534

Dátum: 15.03.1988

Autori: Blechert Leonid, Romanov Felix, Jermakova Jelena, Osipov Michail, Vinogradova Roza

MPK: G05D 23/30

Značky: tenkovrstvých, vyvolávání, zařízení, tepelnému, chromatogramů

Text:

...Baywpn Tennnnsonínnonnoü Kamepoü 4 m Benwnnnrop 5, Ha onnom Ban 6 y KOT 0 p 0 P 0 ycwaaonneau nneĺxpmnsqawxn 7 K 8, B Tennonaonwunonnoñ Kamepe 4 Buonmenu usa Kanaaa 9 n IO, Hep~ nuž M 3 oropum qepes nepexnmqawens II coenmnen c aTMoce..poñ, a nomncwb I 2 Kopnyca I qepes nzyxxononoñ Kmanaa IBcoenmnena c Buxomnum oreepcmnem B H c BTOPHM Kananom ID.Onna Kpunsqawxa 7 Benrnnmwopa ycwaaonnena Memy Kopnycom I n Tennnmsonzumoanoñ Kamepoñ 4 c...

Elektromagnetický vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255533

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čelidze Šurki, Metreveli Valerian, Kosovreli Robinson, Diděbulidze Alexandr, Mansašvili Lasiko

MPK: H02K 33/04

Značky: elektromagnetický, vibrátor

Text:

...öúwb aaxpennen Kax na Bany 5 suôparopa, Tax H Ha puuare 9 na co 0 TBeTcTBymmeM paccronanu om nana 5. Hynbcupymmnň TOK 3 napannenbuue BGTBH oómorxn craropa noaewcx or ucroqnnxa nepeMeHHoro TOKB uepes BGHTHHH 10-I, l 0 ~ 2. Hpuuunn eñcrsun snexwponaranwuoro snőparopa cocwouw n TOM, uwo 5 nepnmñnepndn HBDEMGHHOFO TOK 3 HCTOHHHKE HHTQHHH HHTEHHB HOHYHBBT ORHB HQPEHHEHBHQRBeTBb oöowxn CT 8 TOp 8 4-1, a so BTOp 0 Ě nonynepuo - pyraa napannenbuan...

Způsob a zařízení k výrobě příčně žebrované vnitřní trubice pro speciální dvoustěnnou plynovou výbojku s vysokou úhlovou selektivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255532

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pöhler Manfred, Roselt Udo, Nolte Lothar

MPK: C03B 23/08

Značky: výbojku, výrobe, vysokou, vnitřní, způsob, příčné, plynovou, dvoustěnnou, zařízení, trubice, speciální, úhlovou, selektivitou, žebrované

Text:

...3 nnacrnuuoe cocwoxnne coowaewcrnymmero npHMeHeHHoro Marepuana, H BHYTDEHHH mopmymmmü HHcTpyMenT pasönpaercn npn awoů weMnepaType nocne oxonqauua 0 pMOBaHHH H BmqeprHnaeTcs H 3 Tpy 6 m, Tax um roToBan sHyrpeHHan Tpyóa mm cneunąnbnoň rasopaspłfnnoň rpyöbr Moxer oxnaxarb öes auyrpenunx Hanpamenwň Hsaecrwum oöpasou. . yCTp 0 ŘcTBO nn ocymecranena cnoccöa à coomuomeuun c Hsoöbeweuueu HMeeT usa apamammnxca onuonpeuçuuo Toxapumm narpona uns samHMa...

Komutátor analogových signálů s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255531

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bibjajev Petr, Rakurov Bernhard, Isajev Jurij, Rubcov Alexandr, Ron Günter

MPK: H03K 17/16

Značky: komutátor, signálu, analogových, pamětí

Text:

...rpyunu n nemu- 1 seprnpymmnm Bxoom Ľ®®epeaunaxLaoroycnnMwen nxnmqea Knmq ver 4255531aepwoň Ppynnu, Mexy Kampaň Touxoý coemueHnnKnmueü nepBoñ M Tpembeü rpynn H nnaepwupymmum 9 xonoMnu®epeHunanbHOPO yonnnwena Bxnwueu Kama naroü rpynnm, Mexy xamoü mouuoü coenMHeHuaxnmueñ Bwopoü u,ueTBepToü rpynn M mHBepTMpYmmHMBxon 0 M nnmmepeuumambnoroĺycnnnrena BxnmueH nnmu mecwoñ rpynnu, Bwopoñ Bmson nepsoro xnwua uepea nxwuünnmu coennueu c...

Diferenciální zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255530

Dátum: 15.03.1988

Autor: Rubcov Alexandr

MPK: H03F 1/34

Značky: diferenciální, zesilovač

Text:

...8 aRTMBHOe conpownsneume. Ha uepTemeM 3 o 6 pameHa cwpyxwypnan enexwpmuecnaa exeMa npennaraeuoro ycwpoücwnä.3 ycwpoücwao conepmnr nmýąepeuuąansauü ycunmwenb I, umemmwñ cmmmempuunue Bxon M Bmxon H nononumwenbumñ Bxon,awrenmawop 2,-nepsuü cyMMamop 3, uwàepenunanbumü ycnĽMTGĽB 4 omM 6 xn,HMemmMü nononunwenbnmü àxonu, ynpaBnae~ Mmü Qnnbwp 6,nepBym Qopmupymmym uenb 5 BTOp 0 ü cyumaTop 7, swopym Qopmnpymmym úenb 8, nepBmñAHenMHeüHu aneMGHT 9...

Způsob opravy dílů typu hřídele s pastorkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255529

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zajcev Demosfen, Podgajeckij Michail, Barilovič Leonid, Kožemjako Ivan, Klimin Vladimir, Kovalčuk Jurij, Kralja Vasilij, Melničenko Vsevolod

MPK: B23P 6/00

Značky: opravy, hřídele, způsob, dílů, pastorkem

Text:

...má Mawpuunnpomnaamw Koxmuecxnm nyąncoaom (nr 2) sa onuu npoxo co cxopocwsnoxonoĺI 5 OMM/cen Hpn amom ąącueT nonomnwenb- h Hon paanocmn memy nnauempou nyaacona M wexnonornqeckoro orsepcmun nponcxonm nepeMemeHneÁMeTauna om ocn Ban-mecmepnn K ee nepmçepuu no nonnoroĺsanonhenna cnoóonnoro oôwema Mąrpnum. Paauepu Marpnuu Bmnonunmw c yuemou Temnepamypnoro pacmnpeuns noccmanannuaaemon Ban-mecłepnn n Heoóxonmoro npwnycxa na ee umcmoàyw...

Antiseptikum pro dřevní hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255528

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ivanova Tajana, Kulněvič Vladimir, Badovskaja Larisa, Muzyčenko Galina, Arefjev Vladimir, Konstantnaja Alla, Jemeljanova Ljudmila

MPK: B27K 3/50

Značky: hmotu, dřevní, antiseptikum

Text:

...255528Hocrasneuuaa uenw nocrnraerca npnúeHeHneMB Kaqecr BG aurncenrmxa nma npeneounu 2 r 0 Kco-2,5 ~HHrMĽP 0 YDaHa. 2-oxco-2,5 ~nnrnnpo®ypaH xopomo pacrnopnu B none,qro no 3 BonHer 0 uonyqmrL nnóuexoHueHrpannw npenapara.4 Ľa nponmrxu npenecuam 2-oxco-2,5-nnrnnpoçwpanom Moxer ÓHTL ucnonmsonan nmóoü cnocoó. nssecrauň nan BOĽÓpacraopumux aarncenrmnoaz uponnrxaĺnon aaneaaem, Mero nporpen-xononxàx Baanaľ, mcnonL 3 dBaHme n cooraae nn®®yenounux...