Archív za 1988 rok

Strana 120

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256087

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Markusek Július, Svitek Imrich, Poór Robert

MPK: C07C 103/76

Značky: kyseliny, výroby, dimetylamínovej, spôsob, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Text:

...pričom vzniká vdimetylamínová sol kyseliny 2-metyI 1-4-chlörfenoxyoctovej o pomerne nízkej koncentrácii. Pri neutralizácii sa Vyzrážajú vo forme kalu hydroxidy železltý, ,horečnatý, ktoré znečistujú produktVyššie uvedené nedostatky sú zmiernené spôsobom výroby dimetylamínovej soli kyseliny 2-smetyl-Ił-chlórfenoxyoctovej, podstata ktorého spočíva V tom, že sa technická kyselina 2-metyl-4-clilórierioxyoctová vo for 4me suspenzie vo vodnom...

Trojzložkové rozpúšťadlo pre extrakciu aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256086

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ciffrová Marta, Čellár Peter, Harňák Ján, Křižka Pavel, Šesták Dušan, Masarovič František, Kovaľ Ján

MPK: B01D 11/04, C07C 7/10

Značky: extrakciu, rozpúšťadlo, trojzložkové, aromátov

Text:

...je možné dosiahnut rovnaké a vyššie výťažky aromätov a selelktivitu ako pri použití udvojzl-ožkověho rozzpúšťa-dla N-metylpyrolidomnionoetyléngiykol. V dvojzložkovom r-ozpúšťadle nahrádza -sa N-metylpyirowlid-on dietylénglykolom .alebo tirietyléngly-kolom tak, aby výsledná koncentrácia N-metyljiyruolidoml bola 25 až 40 0/0.Výhody noveho rozpúšťadla sú zrejmé z nassl~e~dujúuci~ch príkladovK 100 g zmesi používame k extrakcli aro matov o...

Spôsob výroby benzylových esterov alifatických karboxylových kyselín s počtom uhlíkov 1 až 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 256085

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čihová Milina, Vojtko Ján, Ilavský Ján, Mravec Dušan

MPK: C07C 69/02

Značky: výroby, karboxylových, uhlíkov, kyselin, počtom, spôsob, alifatických, benzylových, esterov

Text:

...OTP 5, teplomerom a siíónovým prepadom lorganickej fázy z deličky fáz do reaktora sa nadavkovalo- 108 g 1 mól benzylalkioh-olu, 92 g 2 möly kyseliny mravčej a 1,1 g 1 hmot. vztahovaué na benzylalkohol aktivovaného práškového zeolítu H~ ZSM-ő. Reakčná zmes sa Lidržiavala pri nekoinečnom refluxe 30 minút. Potom sa do reaktora pridalo 40 cm 3 n-heptánu a vzniknuta voda sa oddestilovala. Kyselina mravčia sa v reakčnej zmesi doplnila tak, že sa...

Spôsob výroby esterov kyseliny mravčej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256084

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vojtko Ján, Čihová Milina, Ilavský Ján, Mravec Dušan, Kalamár Július

MPK: C07C 69/06

Značky: mravčej, kyseliny, esterov, výroby, spôsob

Text:

...vznikajúce voda sa viaže na chlorid vápenatý vo forme roztoku, ktorý sa môže v priebehu, .zleho po reakcii odstranit. Nie je preto potrebné vydestilovat organické vynášad lo vody, čo- prinasa značné energetické úspory a znižuje nebezpečie vzniku požiaru.Vysokú konverzia východiskového alkoholu. sa dosiahne už pri mol. pomere alkohol//kyselina mravčia 1 1, čo pri iných postupoch prakticky nie je možné.V cíalšom je vynález opísaný v...

Zapojenie oddelovača meracieho impulzu zo synchronizačnej zmesi pro televíznu metódu porovnávania etalónov frekvencie a času

Načítavanie...

Číslo patentu: 256083

Dátum: 15.04.1988

Autor: Doršic Pavol

MPK: H04N 5/08

Značky: zapojenie, meracieho, metodu, synchronizačnej, televíznu, etalónov, zmesí, porovnávania, impulzů, času, frekvencie, oddelovača

Text:

...jednosmernej zložky tvorený diódou D 1, kondenzátorom C 1 a rezistormi R 1, R 2.jednosmerný zosilňovač A 1 s pripojenou anonim diody i 12 pracujúci v iineárnom režime zosiiňuje len synchronizačné impulzy,z ktorých vzniká na kondenzátore C 2 jednosmerná zložka ümerná amplitüde unpaizov. Výstup jednosmerného zosiľňovača A 1 je priamo spojený s invertujúcim vstupom kornparátora K 1, neinvertujúci vstup komparátora K 1 je spojený so stredom...

Spôsob regenerácie morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256082

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hlinšťák Karel, Paulech Jozef, Mašek Ján, Koudelka Ladislav, Fabian Peter, Holčík Ján

MPK: C07D 295/02

Značky: regenerácie, spôsob, morfolínu

Text:

...a morfolin sa regeueruje tak, že zo spracovávanej zmesi sa najprv oddelí produkt vo forme tuhej fázy a potom sa od organických smolovitých látok oddelí jedno- alebo riacstupňovou destiláciou zl/alebo relçtiiikáciou, s výhodou za zníženého tlaku 5-50 kPa, 2111533 vody a morťolínu, ktorá sa sčasti alebo úplne rozdelĺ na morfolín a vodu, s výhodou. azeotropickou rektifikaciou a sčasti sa vedie späť k opätovnému použitiu bez rozdelenia, pričom...

Nástroj na pretláčanie vnútorných otvorov prírubových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 256081

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čupka Vladimír, Hrebík Marián

MPK: B26F 1/06

Značky: súčiastok, prírubových, otvorov, vnútorných, pretláčanie, nástroj

Text:

...na obr. 3 je nástroj v dolnej polohe, na obr. 4 je koniec vyhadzovania vytvárnenej súčiastky a na obr. 5 je nástroj v hornej polohe.Nástroj na pretláčanie vnútorných prírubových súčiastok 15 pozostáva z hornej pohyblivej časti a dolnej pevnej časti. V hornej časti je prietlačnica 6 upnutá v upínacej doske 3. V prietlačnici 8 je umiestnený vyhadzovač 6 vytvárnených súčiastok 15, ktorý je pevne spojený s vyhadzovacím priečnikom 5. Vo...

Flokulačný prostriedok pre čistenie odpadových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 256080

Dátum: 15.04.1988

Autori: Drnec Milan, Kvopková Oľga, Žilinčík Miroslav

MPK: C02F 1/54

Značky: prostriedok, odpadových, flokulačný, čistenie

Text:

...Our-cm a R( jeCg-~C 20.Prakticky sa postupuje tak, že do odpadovej vody sa pridá Ininerál klinoptilolit a sol amínu R-NI-Ig.HCl alebo kvartérna báza RN.OH, pričom dochádza k číre 4mu za súčasnej tvorby vločiek organoklinoptilolitu. Vznikajúce vločky sa usadzujü na dne nádrže. Možno tiež postupovat tak,že do odpadovej vody sa nadávkujú najprv klasické koagulantý (napr. síran železnaiý a vápno a potom minerál klínoptilolit a organická...

Zariadenie na čistenie zváracích hubíc hlavne u automatizovaných zváracích pracovísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 256079

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šebeň Ján, Paldan František

MPK: B23K 9/32

Značky: čistenie, hubíc, pracovísk, zváracích, zariadenie, hlavne, automatizovaných

Text:

...zváracej hubice a tym sa zvyšuje produktivita robotizovaného zváracieho pracoviska. Počas operácie čistenia cez otvor v- stopke čistiaceho nástroja sa privádza stlačený vzduch s rozptýlenými čiastočkami kvapaliny, ktorá znižuje množstvo a intenzitu pritavovania rozstrekovaného kovu. zariadením podla vynálezu sa v jednej operáci robí čistenie zväracej hubice a opatrenie očisteného povrchu látkou znižujúcou množstvo a intenzitu...

Aluminotermická zmes pre redukciu zálievkového kovu objímkového spoja betonárskej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256078

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janíčko Štefan, Janíčko Ondrej

MPK: B23K 23/00

Značky: zálievkového, spoja, redukciu, výstuže, aluminotermická, objímkového, betonárskej

Text:

...ekonomicky náročné. Legovlanie dávok sa v známych vynálezoch ale ani v literatúre neudáva.Uvedené nedostatky alumínotermických dávok pre redukciu zálievkového kovu objimkového spoja vysokwopevných výstuží odstraňuje do značnej miery zloženie zmesi podľa vynalezu, ktorá pozostáva z 10 až 30 pero. hmot. hliníkovej krupice, z 50 až 60 hmot. oxidu železitého v tvare gulatých brokov, alebo žihaných okují v lamelách s obsahom najviac 8 hmot. oxidu...

Plynová dýza horáka pre oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére chladená kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256077

Dátum: 15.04.1988

Autori: Franc Štefan, Slinták Jiří

MPK: B23K 9/16

Značky: zváranie, plynová, horáka, dýza, atmosfére, kvapalinou, chladená, ochrannej, oblúkové

Text:

...kúpeľa vo väčšej vzdialenosti od okraja plynovej dýzy. Prúdíaci plyn sa rozdeľuje rovnomerne po obvode priestoru plynovej dýzy. Ochranná atmosféra je po celom obvode plynovej dýzy rovnomerná. Plynová dýza je na jadro horáka upevnená izlačným puzdrom, čím je zároveň i elek 4tricky odizolovaná. e vymeniteľné a umož ňuje Stavebnicové riešenie horáka. Plynová dýza horaka pre oblúkové zvá ranie v ochrannej atmosfére chladená kva. palinou...

Plynová dýza horáka pre oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: 256076

Dátum: 15.04.1988

Autori: Franc Štefan, Slinták Jiří

MPK: B23K 9/16

Značky: zváranie, plynová, horáka, atmosfére, oblúkové, ochrannej, dýza

Text:

...ukončeným rozvodnými kanálikmi. Prierezy prepúšťacich kanálikov sa smerom od privedného kanálu postupne zmenšujú.Vyhodou uvedeného riešenia je možnost konštrukcie kratšej plýnovej dýzy, a tým aj celého horáka. Umožňuje tiež dobrú ochranu zváracieho kúpeľa vo vôčšej vzdialenosti od okraja plynovej dýzy. Prúdiaci plyn sa rozdeluje rovnomerne po obvode priestoru plynové dýzy. Ochranná atmosfé 4ra je po celom obvode plynovej dýzy...

Manipulátor zvarkov pre automatizované oblúkové zváranie a naváranie rotačných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256075

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schmidt František, Plachý Alojz

MPK: B23K 9/16

Značky: automatizované, rotačných, výrobkov, manipulátor, zváranie, oblúkové, naváranie, zvarkov

Text:

...rotačných výrobkov je tvorený dvomi stojanmi 4, medzi ktorými je uložený horizontálne otočný hriadel 7 s pohonným mechanizmom 8 otočného hriadela, ďalej horizontálne kyvný hriadel 5 s pohonným mechanizmom 6 kyvného hriadela, vodorovný suport 9 s pohonom 1 U vodorovného suportu a odsávacia hubica 11 plynov zo zvárania s potrubím 12 napojeným na odsávací systém.Na jednej strane otočného hriadela 7 sú fixne upevnené dva vreteníky 14 so...

Mnohobodový komunikačný spoj pre mikropočítačové riadenie mobilných mechanizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256074

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kunc Josef, Mitter Ladislav

MPK: H04L 5/14

Značky: mobilných, riadenie, komunikačný, mikropočítačové, mechanizmov, mnohobodový

Text:

...T 1 výstupného portu mikropočitača M 1 z riadiacej jednotky Pl je pripojená cez kolektorový odpor RK ku svorkc kladného sieťového napätia U. Ďalej k vstupnej svorke V 1 sú pripojené ochranný odpor R 1 pripoja komunikačného spoja L, katoda ochrannej Zenerovej diody ZDI, ktorej anóda je uzemnená a. katoda zrážacej Zenerovej diody 1 D 1, ktorej anöda je spojená so vstupom oddelovacieho invertora 2 T 1 Vstupného portu niikropočítača M 1. Ďalej až...

Zapojenie pre asynchrónny prenos

Načítavanie...

Číslo patentu: 256073

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stehlík Štefan, Kuric Štefan

MPK: H03K 5/13

Značky: asynchrónny, prenos, zapojenie

Text:

...riadiacich signálov a jeho druhý vstup a výstup je spojený s blokom pre spracovanie výstupného signálu.Zapojenie pre asynchrónny prenos umožňuje jednoducho pripojiť elektronické obvody so súčiastkou CCD k mikropočitaču a uskutočniť prenos údajov z CCD do mikropočítača. Zapojenim sa nezmenši prenosova rýchlosť kanála jednoslovných prenosov v mikropočítači.Na pripojenom výkrese je schématicky znázornená blokové zapojenie pre asynchrónny...

Zariadenie na opravu opotrebených a poškodených mandrín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256072

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grman Imrich, Sečkár Pavol

MPK: B28B 21/86

Značky: opravu, poškodených, zariadenie, opotřebených, mandrín

Text:

...rúry. Na konci trňa je umiestnený silový člen, pevne spojený rozperkami s vnútornýlni frikčnými členmi. Vonkajšie rúra je na otvorenom konci zvnútra opatrená kalibračuými Írikčnými členmi.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že jeho použitím sa opotrebená alebo poškodená Inandrína opraví na pôvodné rozmery bez mechanického vyklepávania, bez zhor 4šenia kvality povrchu a odstráni sa vysoká prácnosť opravy.Na priloženom výkrese je v...

Spôsob oblúkového privárania závesných nosov k závesným rúram

Načítavanie...

Číslo patentu: 256071

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ország Viktor, Branderský Štefan

MPK: B23K 9/16

Značky: rúram, spôsob, nosov, závesným, oblúkového, privárania, závěsných

Text:

...mm je výhodné, ak sa zváracie horáky udržujú v okrajových polohách na začiatku a pri ukončovaní zvárania za čas 1 až 5 sekúnd v klude, pri zváraní závesných nosov nad hrúbku 6 mm je výhodné, ak pri ukončení zvaru na čelnej ploche vykonávajú zváracie horáky pohyb V priečnom smere.Porovnaním ručného privárania obalenou elektródou so spôsobom podľa vynálezu, je spôsob podľa vynálezu podstatne výhodnejší. Zabezpečuje vyššiu poduktivitu, vyššiu...

Zariadenie na istenie polohy dverných zárubní pri ich osadzovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 256070

Dátum: 15.04.1988

Autor: Púchovský Jozef

MPK: E04G 21/26

Značky: polohy, zariadenie, dverných, osadzovaní, zárubní, istenie

Text:

...a tým aj k vytvoreniu lepších pracovných podmienok stavebných robotnikov.Zariadenie je zobrazené na obr. 1 v čelnom po-hľade a na obr. 2 V bočnom pohľade.Nosnú konštrukciu tvoria dve posúvateľ 4né stojky 1 na ľavej i pravej strane osadzovanej zárubne 10. Zvislý posun je zabezpečený v dolnej časti stojky 1 posuvným šroubom 3, ktorý je opatrený z dolnej časti pod ložkou 9, pre zamedzenie vniknutia šroubudo podlahy. Dve stojky 1 po oboch...

Tuhé priemyselné hnojivo obsahujúce amidický dusík a síru a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256069

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kopčanová Ľudmila, Teren Ján, Hutár Eduard, Bábek Radoslav

MPK: C05C 9/00

Značky: hnojivo, priemyselné, síru, dusík, spôsob, amidický, tuhé, obsahujúce, přípravy

Text:

...než samotná, V súčasnosti bežne používaná nločovina.Nasledujúce príklady ilustrujú, avšak V žiadnom prípade neobmedzujú predmet vynálezu.V laboratórnych podmienkach sa pre biologické skúšky dusíkato-sírnych hnojívpodla V nálezu pripravili VzorkV S 10, 20, 30 a 40 /o-ným obsahom tiomočoviny V binárnej zmesi C 0(NH-r 2 ~CSNH 22.Pri príprave vzoriek sa postupovala tak,že zmes CONH-,Q~CSNHQ o požadovanom zastúpení zložiek sa V sklenenej...

Spôsob výroby bezkvetého alebo s minikvetmi žiarového zinkového povlaku na oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 256068

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mirdala Jozef, Zán Jan, Griegerová Tatiana, Kocich Jaroslav, Servátka Ladislav, Jasovský František, Ondáš Milan

MPK: C23C 2/26

Značky: výroby, oceli, zinkového, minikvetmi, povlaků, spôsob, bezkvetého, žiarového

Text:

...na jeho odsávanie. Vo svete ďalšia technológia rieši tvorbu minikvetov a súčasne fosfatizáciu povrchu nanášaním vodného fosfatizačněho prípravku pomocou perforovaného dutého valca pritlačeného na pozinkovaný pás v chladiacej zóne.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje spôsob výroby bezkvetého, resp. s minikvetmi zinkového povlaku na oceli vyznačený tým, že v procese tuhnutia zinkového pcvlaku sa na jeho povrch nanáša vodná suspenzia, oxidu...

Spôsob výroby bezkvetého alebo s minikvetmi žiarového Al-Zn povlaku na oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 256067

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kocich Jaroslav, Jasovský František, Servátka Ladislav, Mirdala Jozef, Zán Jan, Ondáš Milan

MPK: C23C 2/26

Značky: výroby, žiarového, al-zn, povlaků, bezkvetého, oceli, minikvetmi, spôsob

Text:

...problémy rieši spôsob výroby bezkvetého, resp. s minikvetmi Al-Zn povlaku na oceli vyznačený tým, že v procese tuhnutia Al-Zn povlaku sa na jeho povrch nanáša Vodná suspenzia oxidu hlinitého v- množstve 10-500 g. m 4.Žiarový Al-Zn povlak na oceli vyrobený podľa spôsobu vynálezu rieši suinárne všetky požiadavky na vlastnosti povrchu Al-Zn povlaku kladené v súčasnej finálnej výrobe automobilový, stavebný, spotrebný priemysel, atď. ....

Zariadenie pre kontrolu zanášania útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256066

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klčo Jarolim, Kučerák Stanislav, Mišáni Ján, Drha Jozef

MPK: D03D 51/34

Značky: zariadenie, kontrolu, útku, zanášania

Text:

...10 elektromagnetického žia renia, ktoré sú k sebe nasmerované pod uhlom 14. Na tkacoin stroji 7 a pružnej podložke 6 je snímač 1 na vodiči 3 útku 4, ktorý môže obsahovat clonku 16. Snímač t obsahuje ďalej trimer 12, signalku 11 a elektroniku 13, pričom káblom B je spojený s vyhodnotením tkacieho stroja 7.Útok 4 pri prehadzovaní do prešlupu tka cieho stroja pomocou vodiaceho zariadenia5 vyvoláva vibrácie vodiča 3 útku 4 v smere 2 pohybu,...

Spôsob likvidácie tekutých odpadných organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 256065

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dobrodenka Ladislav, Bútora Jozef, Majling Ján, Šatan Jozef, Pospech Dušan, Prosňanský Miroslav, Bulík Ladislav, Staroň Jozef, Rachler Jaromír, Jesenák Viktor

MPK: C02F 11/10

Značky: likvidácie, tekutých, spôsob, látok, odpadných, organických

Text:

...pripravená tuhá zmes sa zdrobňuje a privádza do čela rotačnej pece a/alebo do spodnej časti disperzného predohrievača suroviny pri výrobe vápna a cementárskeho slinku.Výhodou spôsobu likvidácie tekutých odpadných organických látok podľa vynálezu je úplné zlikvídovanie organických odpadov spálením za vysokých teplôt a v spoľahlivom zachyteni škodlivých emisií oxidov siry v rotačnej peci a v disperznom predohrieva či suroviny. Likvidácia...

Prípravok na naváranie medi a jej zliatin na rotačné ocelové súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256064

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gašpar Alojz, Fuleková Anna, Paľa Pavol

MPK: B23K 9/16

Značky: súčiastky, prípravok, rotačné, naváranie, ocelové, zliatin

Text:

...zdrojom bez pomocného ohrievacieho zdroja najmä. u súčiastok z legovanýcli oceli.Prípravok umožňuje prestup tepla vedením z rotačnej priložky do uaváranej súčiastky. Strediaci trň s rotačnou priiožkou z dokončovacej strany umožňuje potrebný odvod prebytočného tepla z miesta navárania a jeho kumulovanie v súčiastke pre udržovanie optimálnej teploty počas procesu naváranla. Ďalšou výhodou je jednoduchá príprava, ustavenie a obsluha pri...

Spôsob elektrotroskového zvárania, najmä legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256063

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pilárik Stanislav, Adamka Jozef, Musil Zdeněk, Murgaš Marian

MPK: B23K 25/00

Značky: spôsob, zvárania, oceli, najmä, elektrotroskového, legovaných

Text:

...v tekutej oblasti ingotu. Daně zariadenie v prevedení podľa vynalezu umožňuje sýtenie podstatne vyššie pri nižšej spotrebe energie. Pokrok tohoto riešenia sa prejavil vo vnesení vibrácií tak do roztaveného, ako aj do tuhnú 4ceho kovu, čo sa prejavuje aj vyšším účinkom na kvalitu materiálu a tým aj výrobku.Prenešenim tejto známej technológie v spojení s procesom eiektrotroskového zvárania a prispôsobením zariadenia v tom, že sa...

Zapojenie pre ovládanie mikropojazdu závesnej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256062

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krško Ján, Kovalík Marián, Čerey Ladislav

MPK: E21F 13/00

Značky: mikropojazdu, ovládanie, závesnej, zapojenie, lokomotívy

Text:

...škrtiaci ventil, skratovací ventil a rozvádzač podľa vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom,žc skratovaci ventil výkonovej regulácie je opatrený ovládacím valcom, na ktorý sú poralelne cez dvojitý spětný ventil rozvodným potrubim napojené nožne valce vy-vodzujúce tlakovú energiu, pričom doplňovanie obvodu kvapalinou z vyrovnávacich nádržokje privodným potrubim cez spätný ventil nožného valca.Výhodou zapojenia pre ovládanie...

Indikátor havarijního stavu staničného akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 256061

Dátum: 15.04.1988

Autor: Slodička Anton

MPK: H01M 10/48

Značky: staničného, stavu, indikátor, havarijního, akumulátora

Text:

...je upevnený kryt 2. V kryte 2 V horizontálnej polohe je pevne uložený v jednej priamke zdroj 3 svetla,šošovka 4, fotoodpor 5. Kolmo na túto polonu je medzi zdrojom 3 svetla a šošovkou 4 vertikálne pohyblivý plavákový hustomer B a plaváková dutä sonda 7 stavu hladiny elektrolytu opatrená v hornej časti priezorom B.V prípade, ak má staničný akumulátor stav hladiny a hustoty elektrolytu správny,poloha hustomeru 6 a sondy 7 bráni prechodu...

Elektrické vyhrievacie vinutie so snímačom teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 256060

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ploskoň Štefan, Šuhajda Stanislav, Havaš Ľubomír

MPK: H05B 3/10

Značky: vyhrievacie, vinutie, elektrické, snímačom, teploty

Text:

...materiálu a v lepšenj manipulácii s vyhrievacím tolesom.řríklad prevedenia vynálezu je na priloženom výkrese, kde je vyhrievacie vinutie elektrickej spájkovačky so sériovo pripojeným termočlánkom.Elektrické vyhrievacie vinutie so snímačom teploty je zložené z odporovej špirály 1, vyrobenej z materiálu s vysokým teplotným súčinitelom odporu a s veľkým mer 4 ným odporom, ktorá je izolovane navinutá,na povrchu prvej vetve 2 termočlánku....

Turistický campingový gril s varičom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256059

Dátum: 15.04.1988

Autor: Prok Andrej

MPK: A47J 37/06

Značky: campingový, varičom, turistický

Text:

...obr. 2 je bočný jeho pohľad.-Prevedenie podľa vynálezu pozostáva z prednej a zadnej dosky 1, 2 vzájomne prepojených pravým roštom 3 a ľavým roštom 4 pevne a tuho spojených pomocou skrutky pravej hornej 5, ľavej hornej skrutky G,pravej dolnej skrutky 7, ľavej dolnej skrutky 8 tvoria konštrukčne tuhý celok, ktorý je uložený na spodnú dosku 1 D. Na odľahlých koneoch tejto dosky 1 U je pravý doraz 47 a ľavý doraz 46, o ktoré sa opiera dolným...

Rozdelovač energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256058

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šmida Ladislav, Ondovčin Kamil

MPK: F15B 11/16

Značky: energie, rozdělovač

Text:

...oproti iným riešeniam má znížený počet prvkov, pričom funkcia je spoľahlivá a činnost s ním bezpečná. Oproti predchádzajúcim riešeniam má ďalej výhody v tom, že tlaková energia prechádza v obidvoch smeroch pohybu súčasne na hydraulické motory, ako aj nabrzdný a prítlačný valec. Odstráni sa tým nežiadúce šmýkanie pohonných kladiek a tým opotrebovávaltie, prípadná možnost úrazu.Najpriloženom obrázku je znázornený príklad vyhotovenia...

Spôsob výroby jednozložkových alebo viaczložkových granulovaných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 256057

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján

MPK: C05B 19/00

Značky: jednozložkových, granulovaných, hnojiv, spôsob, výroby, viaczložkových

Text:

...významnom zlepšení fyzikálne-mechanických vlastností granúl, pri využití spôsobu výroby jednozložkových alebo viaczložkových granulovaných hnojívv obsahujúcich dihydrogénfosforečnan vápenatý, alebo zmes dihydrogénfosforečnanu a síranu vápenatého podla vynalezu.Tento spôsob výroby spočíva v tom, že začleňovanie častíc disperznej tuhej fázy do granúl prebieha v prítomnosti sulfitovýchvýpalkov tzv. šlempy odpadajúcej pri alkoholickom kvasení...

Zariadenie na grilovanie a varenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256056

Dátum: 15.04.1988

Autor: Prok Andrej

MPK: A47J 37/06

Značky: varenie, zariadenie, grilovanie

Text:

...v jednom spoločnom zariadení na varenie a grilovanie, ktoré úkony sa pri turistickej príprave jedla často spoločne využívajú a v prípade varenia minimálne pre ohrev vody na umývanie zariadenia. po grilovani a nádob po varení Podstatné je, že ani varenie, anigrilovanie nie sú ovlivnené nepriaznivýmpočasím v prírode ako je vietor, prach, prí padne sneh aj dážď. Takáto príprava jedla je naviac ešte aj hygienické. vZariadenie je znázornená na...

Kovacia zápustka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256055

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kopina Michal

MPK: B21J 3/00

Značky: kovacia, zápustka

Text:

...a obvodový kanál, z ktorého smerujú mazacie otvory do kovacej dutiny.Výhody konštrukcie zápustky podľa vynálezu spočívajú v tom, že emulzia je privádzaná do kovacej dutiny mimo priestor ochrannej clony, čo zabraňuje vznieteniu,alebo inému znehodnoteniu grafitovej emulzie. Privod emulzie sa uskutočňuje v otvorenej polohe zápustky, pričom usporiada 54 nie otvorov zaručuje dokonalé rozprášeniePríklad konkretného prevedenia vynálezu je...

Dierkovač korkových zátiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256054

Dátum: 15.04.1988

Autori: Baláž Michal, Rohal Jaroslav

MPK: B27J 5/00

Značky: zátiek, korkových, dierkovač

Text:

...dierovacia ihla s tlačnou pružinou a výtlačníkom, osadená vo vrátnom valci so sedlom,ktorý je tiež opatrený pružinou. Na stojane je otočne osadená páka a odpružený piest. Sedlo korkovej zátky je vymeniteľné, 4Na pripojenom výkresu je znázornenýyv náryse a reze jeden príklad konkrétneho prevedenia vynálezu. Na stojane 1 je privarené valcové teleso 2. Centricky vo vnútri valcového telesa z je. situovaná dierovacia ihla 3, ktorá je naskrutkovaná...

Mnohofázový paralelne-zretazený procesor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256053

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chmúrny Ján, Turan Ján

MPK: G06F 15/20

Značky: procesor, paralelne-zretazený, mnohofázový

Text:

...dvojrozmerného mnohofäzového paralelne-zretazeného CT procesora. ednorozmerný Innohofázový paralelne-zreťazený CT procesor 8 pozostáva z K paralelne zapojených paralelne-zretazených CT procesorov 7, pripojených svojimi vstupmi na vektorový multiplexor 10, resp. výstupmi na vektorový de~ multiplexor 11. Podstata zrýchlenie výpočtu spekträlnych koeficientov spočíva v tom,že procesor 8 v jednom pracovnom cykle,trvajúcom Atc, spracováva v K...

Dvojkomorový dvojčinný spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256052

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holman Peter, Riecky Ernest

MPK: F01C 9/00

Značky: spalovací, dvojčinný, motor, dvojkomorový

Text:

...27 otáča prvé rozvodové ozubené kolo 28, ktoré je pevne spojené s rozvodovým hriadelom 32, na ktorom je upevnený prvý zdvojený rozvodový palec 35, ktorý riadí v druhej pracovnej komore 56 otváranie druhého nasavacieho ventila 38, ktorý tlakom ventilovej pružiny 41 uzatvára nasávací otvor v tretej radiálnej priečke 3 a otváranie druhého výfukového ventila 37, ktorý tlakom ventilovej pružiny 41 uzatvára výfukový otvor V tretej radiálnej...

Hydroizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 256051

Dátum: 15.04.1988

Autori: Beseda Viliam, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Štepita Matej, Pavlačka Eduard, Gregor Alexander

MPK: C09K 3/18

Značky: materiál, hydroizolačný

Text:

...vodnej disperzie kopolyméru v 1 nylchlorid-vinylacetát-n-dibutylmaleinát o sušine 50 i 2 0/0.Suchá zmes sa pripraví homogenizácion51,0 hmot. častí bieleho cementu PC 400,44,3 limot časti mikromletého vápence o zrnitosti 0,01 až 0,5 mrzi, 2,5 hmot. častí kysléhokazeíníi, 1,5 hmot. častí mikroazbestn,0,5 hmot. častí stearaííu vápeíiatého a 0,20 hmot. častí hexametyléntetramínu. .Po zamiešaní vzniká elastická hmota, ktorá sananesie v hrúbke...

Způsob přípravy čistého 1-naftolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256050

Dátum: 15.04.1988

Autori: Soběslav Jiří, Žaloudek Josef, Touš Karel, Jesenský Miloš

MPK: C07C 39/14

Značky: způsob, 1-naftolu, čistého, přípravy

Text:

...l~naftolu izoluje riltraeí, promyje vodou a vysuší. Získa se takto 82 g čistého 1-nattolu s obsahem 0,1 hmot. 2-naftolu.Do kádinky se přodloží 500 mi vody a 65 ml 10-N roztoku Na 0 H, obsah se vyhřoje na 40 °G a přidá se 80 g kyseliny 2-hyd 3 25 s usn roxi-1-naftoové. Po jejím rozpuštěni se za stálého micháni a vyhřivání zanese 130 g 1-naftolu technického Po jeho rozpuštění se nechá roztok zvolna chladnout a při teplotě 32 °C se...

Štěrbinové vzduchotechnické potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256049

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gruszka Karel, Jursa Jan, Cieslar Jan

MPK: F24F 7/06, B66C 15/54

Značky: štěrbinové, vzduchotechnické, potrubí

Text:

...propojovací hubice prívodu do pojízdného zařízení a její opětovné napojení na štěrbinové vzduchoteohnioké potrubí při zajištění stálé těsnosti tohoto potrubí bez jakýchkoli nároku na dodatečnou manipuleci. Tím je umožněn pojezd pojízdného zařízení bez omezení, které bylo dosud dáno délkou štěrbinového vzduchotechnického potrubí. Tato skutečnost je výhodná zejména u jeřábové techniky tam, kde v určitém pracovním úseku je nutno jeřábovou...

Supravodivý magnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256048

Dátum: 15.04.1988

Autori: Galaš Jiří, Máša Jaroslav

MPK: B03C 1/02

Značky: separátor, supravodivý, magnetický

Text:

...břitu pro zlepšení radiálního gradientu magnetického pole.U suprevodivého magnetického eeparátoru podle vynálezu eex umistěnim limoe z magnetického vodívého materiálu ve tvaru kru hu před mezeru, do které se nemají dostat nežádouci předměty nebo čáetice, zejistí, že náhodné přítažené čáetice rozptylovým polem civky budou zachyceny magnetickými silami na kruhu a nedostanou se do mezery. využívá se zde sílového působení mezi dvěma...