Archív za 1987 rok

Strana 95

Zapojení aritmetické jednotky s integrovaným obvodem typu MH 3002 pro dvojkové násobení a dělení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237197

Dátum: 01.10.1987

Autori: Korvas Zdeněk, Šmíd Jiří, Fanta Pavel

MPK: G06F 7/44

Značky: dvojkové, obvodem, jednotky, zapojení, dělení, integrovaným, násobení, aritmetické

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zapojení je zrychlení operací binárního násobení a dělení. Aritmetická jednotka je sestavena z integrovaných obvodů typu MH 3002 doplněných o posuvný registr. Na vstupu K je blok posuvů, umožňující posuv obsahu registru AC a na vstup M je připojen vstupní registr s blokem negace. Algoritmus dělení a násobení je řízen řadičem na základě údajů testovacích ovbodů. Počet cyklů při provádění algoritmů násobení a dělení určuje čítač cyklů....

Způsob odstraňování 2-naftolu jako nežádoucí nečistoty v 2-naftol-1-sulfonové kyselině

Načítavanie...

Číslo patentu: 237196

Dátum: 01.10.1987

Autori: Čermák Jiří, Pilz Josef, Bartoš Pavel, Kunčický Jiří, Mareš Slavomil, Roman Jan

MPK: C07C 143/48

Značky: 2-naftolu, kyselině, způsob, 2-naftol-1-sulfonové, odstraňování, nečistoty, nežádoucí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování 2-naftolu z 2-naftol-1-sulfonové kyseliny popřípadě její soli tak, že se na vodný roztok surové 2-naftol-1-sulfonové kyseliny s obsahem 0,2 až 5 mol kyseliny sírové na 1 mol kyseliny působí formaldehydem za teploty 0 až 55 °C. Způsob získávání čisté 2-naftol-1-sulfonové kyseliny jako polotovaru pro přípravu 2-amino-1-naftalen-sulfonové kyseliny používané k výrobě organických barviv.

Způsob izolace lanolinalkoholového podílu z hydrolysovaného lanolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237195

Dátum: 01.10.1987

Autori: Schwarz Vladimír, Pihera Pavel

MPK: C11B 11/00

Značky: izolace, způsob, podílu, hydrolysovaného, lanolinu, lanolinalkoholového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace lanolinalkoholového podílu z lanolinu technického nebo surového, po hydrolýze vodným roztokem hydroxidu sodného při teplotě varu reakční směsi za vzniku sodných mýdel, která se izolují a v pevném stavu extrahují acetonem nebo octanem ethylnatým
odparek extraktu se zpracuje známým způsobem na surový cholesterol, který je významnou výchozí látkou farmaceutického a kosmetického průmyslu.

Epitaxní reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237194

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mikyška Josef, Slezák Jiří, Veselý Zdeněk

MPK: C30B 35/00, H01L 21/02

Značky: reaktor, epitaxní

Zhrnutie / Anotácia:

Epitaxní reaktor konstruovaný úsporně co do použitého materiálu i co do prostoru, s možnosti snadné měnitelnosti dynamiky reaktoru. Umožňuje použít jednoduché křemenné trubice. Používá výstupní příruby jako chladiče odpadních plynů. Měnitelnost dynamiky reaktoru je dána řešením vstupní příruby jako plynové komory, ze které je reakční směs rozváděna do reaktoru systémem překryvných děrovaných plechů. Měnitelným vzájemným nastavením těchto plechů...

Mechanické vzorovací zařízení tvarovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237193

Dátum: 01.10.1987

Autori: Procházka Oldřich, Poláček Jaroslav

MPK: D02G 1/00

Značky: zařízení, tvarovacího, vzorovací, stroje, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické vzorovací zařízení tvarovacího stroje slouží pro výrobu tvarovaných nití s barevnými a geometrickými efekty. Podstatou vynálezu je, že zařízení obsahuje alespoň dvě tříramenné páky, kyvně uložené v čepu, z nichž každá je na konci prvního ramena opatřena horní přítlačnou kladkou, na konci druhého ramene dolní přítlačnou kladkou a na konci třetího ramene rolnou, dotýkající se příslušného vzorovacího kotouče, opatřeného na čele...

Zařízení pro zatěžování objektu s elektrohydraulickým přenosem energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237192

Dátum: 01.10.1987

Autori: Prokeš Josef, Velebil Jaroslav

MPK: F15B 21/02

Značky: elektrohydraulickým, přenosem, objektu, energie, zařízení, zatěžování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno generátorem (2) střídavého proudu kapaliny, který je nejméně dvoufázový a spřažený s hnacím motorem (1) a jehož výstup kapaliny je připojen ke každému pohonu (3) větví s přepínacím blokem (18), k němu je připojen elektrohydraulický převodník (5) s regulátorem (6) a ovládacím členem (7). Regulátor (6) je připojen k jednomu nebo ke každému snímači (14), k řídicímu členu (4), ke generátoru (2) a k dalšímu snímači (15) který je...

Sposob na finálnu úpravu vlhkých sypkých urychľovačov vulkanizácie kaučuku a zariadenie na vykonávanie tohto sposoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 237191

Dátum: 01.10.1987

Autori: Molnár Alexander, Czimcsik Vojtech, Jaššo Igor, Poór Alexander

MPK: B29B 7/60, B29B 7/52

Značky: spôsob, sypkých, vulkanizácie, vlhkých, finálnu, spôsoba, urýchľovačov, tohto, zariadenie, vykonávanie, úpravu, kaučuku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka finálnej úpravy urýchľovačov vulkanizácie kaučuku do formy granulátu kontinuálným postupom v spracovateľskej linke zhutňovaním medzi dvomi protibežne sa pohybujúcimi valcami s následným dotvarovávaním za pohybu vo vrstve, ktorého podstatou je, že východzí materiál s obsahom vlhkostí do 30 % hmot. je privádzaný gravitačne alebo nútene medzi dve protibežne sa pohybujúce valcové, obvodovo profilované alebo hladké plochy, kde takto...

Zařízení k nouzovému přerušení přívodu vlákenného materiálu do spřádací jednotky bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237190

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dykast Jaroslav, Čada František, Kubový Miloslav

MPK: D01H 13/14

Značky: bezvřetenového, dopřádacího, materiálů, zařízení, nouzovému, přívodů, stroje, jednotky, přerušení, spřádací, vlákenného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k nouzovému přerušení přívodu vlákenného materiálu tvoří bezpečnostní čidlo uspořádané ve stěně víka uzavírajícího spřádací rotor v části zasahující do jeho spřádacího prostoru, které reaguje na zvýšenou akumulaci či zvýšenou teplotu ve spřádacím prostoru rotoru tím, že sepnutím svých kontaktů zapojených do elektronického obvodu čidla přetrhu příze vypne elektromagnetickou spojku pro podávání vláken. Bezpečnostní čidlo může být podle...

Způsob výroby dearomatizovaného n-hexanového koncentrátu se sníženým obsahem metylcyklopentanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237189

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pokorný Petr, Vitvar Milan, Pražák Václav, Srb František, Tomanová Alena, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 45/62, C07C 9/15

Značky: dearomatizovaného, n-hexanového, způsob, sníženým, koncentrátů, metylcyklopentanu, výroby, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výrobu dearomatizovaného n-hexanového koncentrátu pro Zieglerovy polymerace olefinů se sníženou koncentrací metylcyklopentanu katalytickou hydrogenací spojenou s isomerizací metylcyklopentanu na platinovém katalyzátoru s nosičem aluminou aktivovanou chloridem hlinitým za podmínek, při nichž se dosahuje malé isomerizace n-alkanů na i-alkany.

Způsob výroby hydrogenátů z vakuových destilátů nebo propanových deasfaltizátů se současnou rafinací gačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237188

Dátum: 01.10.1987

Autori: Suškevič Bohdan, Suškevičová Nina, Suškevič Miron, Michalovič Jozef, Novák Václav

MPK: C10G 67/06, C10G 73/44

Značky: propanových, současnou, deasfaltizátů, výroby, způsob, gačů, vakuových, destilátů, rafinaci, hydrogenátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby olejových hydrogenátů se současnou rafinací gačů na surovinu pro výrobu jakostních parafinů nebo cerezinů, při němž se směs vakuového destilátu nebo propanového deasfaltizátu s gačem s obsahem parafinu nebo cerezinu uvádí do hydrogenační reakce, kde se na ni působí vodíkem za tlaku 10 až 30 MPa, při teplotě 330 až 430 °C, objemové rychlosti 0,2 až 1,5 h-1 v přítomnosti hydrogenačního nebo hydrokrakovacího...

Zapojenie automatiky bagrovacieho procesu korčekového plávajúceho bagra

Načítavanie...

Číslo patentu: 237187

Dátum: 01.10.1987

Autori: Halmo Stanislav, Skačan Milan, Lichtenberg Ladislav

MPK: H03K 3/02

Značky: korčekového, automatiky, plávajúceho, procesu, zapojenie, bagra, bagrovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie automatiky je určené k automatickému riadeniu technologického procesu bagrovania. Rieši problém automatického pohybu bagra v bagrovacom poli v závislosti na zaťažení korčekovej reťaze s korekciou na ťah v lanách navijakov. V zadávacom obvode zaťaženia, A/D prevodníku a digitálnom komparátore skutočného zaťaženia. Ich odchýlka z výstupu digitálného komparátora zaťaženia sa koriguje na základe skutočného ťahu. Korigovaná odchýlka z...

Zajišťovací zařízení horní polohy tříbodového závěsu traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237186

Dátum: 01.10.1987

Autori: Míka Josef, Komárek František

MPK: B60D 1/12

Značky: zajišťovací, zařízení, traktoru, polohy, závěsu, tříbodového, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací zařízení podle vynálezu slouží k zajišťování horní polohy příbodového závěsu traktoru a sestává ze závory otočně uložené na čepu pístnice hydraulického válce. Při sklopení závory k pístnici se dosedací plocha závory opře o čelo hydraulického válce. Omezením posuvu pístnice hydraulického válce je provedeno zajištění polohy tříbodového závěsu ve zvednuté poloze.

Obvod s proměnnou časovou konstantou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237185

Dátum: 01.10.1987

Autor: Polecha Jaroslav

MPK: H03K 3/00

Značky: konstantou, proměnnou, obvod, časovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález lze s výhodou využít ve zdravotnické technice, zejména elektrokardiografii. Časová konstanta obvodu je dána hodnotami vazebního kondenzátoru, svodového odporu s izolačním odporem spínacích tranzistorů, je závislá na rychlosti změny přiváděného vstupního signálu.

Způsob zmazovatění povrchu těstových kusů v pekárenských pecích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237184

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zahradník Ladislav, Vokoun Bohuslav

MPK: A21B 3/04

Značky: povrchu, tohoto, pekárenských, těstových, zařízení, kusů, provádění, pecích, zmazovatění, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zmazovatění těstových kusů při současném snížení spotřeby tepelné energie pro výrobu technologické páry. Rozprášená voda se v hydrometrické zóně smísí s proudem recirkulované parovzdušné směsi, nasávané ze zóny pece, načež se přemění v páru, která způsobuje zmazovatění těstových kusů. Zařízení sestává z ventilátoru se štěrbinami, dále ze zařízení na rozprašování vody a z vytápěcích těles, umístěných nad štěrbinami.

Pojivo pro ochranné slevárenské žáruvzdorné nátěry a postřiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237183

Dátum: 01.10.1987

Autori: Ivanovič Milorad, Sochor Miroslav, Mitera Jiří, Hájek Jiří, Buryan Petr

MPK: B22C 3/00

Značky: ochranné, postřiky, nátěry, žáruvzdorné, pojivo, slévárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivo je tvořeno reakčním produktem, vzniklým oxidací kalafuny vzdušným kyslíkem a/nebo plynem, obsahujícím 10 až 99,5 % hmot. kyslíku, za teploty -40 až 200 °C a tlaku 0,01 až 20 MPa.

Práškovité pomocné chemické prostředky se sníženou prášivostí na bázi syntetických třísliv nebo jejich složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237182

Dátum: 01.10.1987

Autori: Exner Rudolf, Adámek Milan, Remeš Miroslav, Baum Zdeněk, Friml Zdeněk

MPK: C11D 1/86

Značky: pomocné, syntetických, prášivostí, prostředky, složek, třísliv, sníženou, jejich, chemické, bázi, práškovité

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že obsahují 0,05 až 8 % hmot. látky obecného vzorce I, eventuelně 0,1 až 8 % hmot. sulfatovaného rostlinného oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. trietanolaminu nebo 0,1 až 8 % hmot. silikonového oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. polyethylenglykolu nebo 0,05 až 8 % hmot. tálového oleje.

Zařízení pro zahájení tavby polovodičového materiálu při letmé zonální tavbě s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237181

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zátopek František, Smejkal Vilém, Kašlík Zdeněk

MPK: C30B 17/00

Značky: polovodičového, zahájení, ohřevem, tavbě, tavby, letmé, zonální, zařízení, materiálů, indukčním

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že zahřívání je prováděno pomocí dvou polovodičových destiček uložených mezi polovodičovou tyč a monokrystalický zárodek tak, že nízkoohmová destička je na straně zárodku a stínící destička, jejíž průměr je alespoň o 2 mm větší než průměr nízkoohmové destičky a jejíž měrný odpor je srovnatelný nebo větší než měrný odpor připravovaného krystalu je na straně polovodičové tyče a svou plochou zcela překrývá...

Lehčena tvarovka, zejména keramická

Načítavanie...

Číslo patentu: 237180

Dátum: 01.10.1987

Autori: Prokeš Bedřich, Roch Jiří, Machovec Rudolf, Šamonil Karel, Navrátil Dušan

MPK: E04C 1/08

Značky: keramická, tvarovka, zejména, lehčená

Zhrnutie / Anotácia:

Lehčena tvarovka, zejména keramická, je určena pro stěnové konstrukce zděné na stavbě nebo prefabrikované. Každá ze dvou vzájemně protilehlých obvodových stran tvarovky je opatřena alespoň jednou drážkou profilu L nebo T, kterou obklopují štěrbiny profilu L nebo T.

Surovina na výrobu podvalových vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237179

Dátum: 01.10.1987

Autori: Matušíková Anna, Kaláb Vladimír, Hoffmannová Lenka, Petrů Kamil

MPK: B29B 17/00

Značky: surovina, vložiek, výrobu, podvalových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši použitie polyamidu 6, získaného ztavením vláknarských alebo textilných polykaprolaktamových odpadov, ktoré majú viskozitné číslo v rozsahu od 100 do 400 cm3/g a obsah hydrofilných látok, extrahovateľných vodou, v rozsahu od 0,1 do 3,0 hmot. %. Takýto polyamid 6 sa výhodne použije ako surovina na výrobu podvalových vložiek, slúžiacich ako púzdro pre skrutku, ktorou sa koľajnica pripevňuje ku betónovému podvalu. Vynález využíva...

Nosná konstrukce elektronického přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237178

Dátum: 01.10.1987

Autor: Remiš Dušan

MPK: H05K 5/04

Značky: elektronického, prístroje, konstrukce, nosná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosné konstrukce elektronického přístroje. Účelem vynálezu je vytvoření mechanicky tuhé a tvarově účelné nosné konstrukce pro možnost snadné montáže funkčních podsystémů elektronického přístroje při docílení minimálních pořizovacích nákladů a vysoké reprodukovatelnosti výroby. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že nosná konstrukce je tvořena samonosným výstřižkem z jednoho kusu obdélníkovitého kovového tenkostenného materiálu,...

Způsob kvantitativního stanovení nežádoucích příměsí sorpčních materiálů v ropných produktech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237177

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hála Milan

MPK: G01N 33/24

Značky: příměsí, kvantitativního, materiálů, sorpčních, produktech, nežádoucích, stanovení, ropných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v zavedení nové analytické metody pro kvantitativní stanovení nežádoucích příměsí sorpčních materiálů v ropných produktech. Ke stanovení příměsí se smísí 10 obj. dílů ropného produktu s 10 obj. díly organického rozpouštědla. Směs se protřepe, nechá ustát a po ustavení fázového rozhraní se z horní fáze rozpouštědlové izolují zrnka sorpčního materiálu. Citlivost zkoušky byla ověřena až pro koncentrace s obsahem příměsí...

Tlaková komora hydraulického vakového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237176

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kovář Otakar

MPK: B30B 5/00

Značky: tlaková, hydraulického, komora, vakového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tlakovou komoru vakového lisu, která je podrobena vysokým tlakům 50 až 80 MPa. Podstatou vynálezu je, že tlaková komora je složena ze šesti ocelolitinových skruží, navzájem podélně spojených předepnutými kotevními šrouby a maticemi. Usprostřed komory je pracovní prostor. Pracovní tlaky z pracovního prostoru jsou přenášeny do ocelolitinových dílů komory pomocí výplňových ocelových segmentů, které nahrazují výplňový beton. Konstrukcí...

Pólová deska elektromagnetického upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 237175

Dátum: 01.10.1987

Autori: Lacina Tomislav, Kubiš František, Trhlík Jiří, Němec František, Kuba Jan

MPK: B23Q 3/15

Značky: upínače, pólová, elektromagnetického, deska

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o pólovou desku elektromagnetického upínače s pólovými nástavci ve tvaru meandrů umístěných nejméně ve dvou vedle sebe ležících řadach. Je řešeno dosažení hustoty a rovnoměrnosti adhezních sil na upínací ploše. U této pólové desky jsou sklony stěn meandrů v celém průřezu pólové desky kolmé k rovině adhezní plochy, přičemž osy styčných zákrutů meandrů v sousedních řadách jsou vůči sobě posunuty nebo jsou stejnolehlé. Pólové desky tohoto...

Diskové kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 237174

Dátum: 01.10.1987

Autori: Korvas Jaroslav, Humplík Milan

MPK: B60B 3/04

Značky: diskové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diskového kola sestávajícího z disku a prohloubeného ráfku a řeší spojení disku s ráfkem v místě přechodu jeho okraje do skloněné části ráfku. Diskové kolo podle vynálezu je upraveno tak, že vnitřní plocha přechodové části (3) ráfku (1) je opatřena válcovým vybráním (5), v němž je uložen okraj (6) disku (7) svým pravoúhlým úkosem (8).

Způsob kontinuálního barvení vlákenného pramene

Načítavanie...

Číslo patentu: 237173

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hutta Miroslav

MPK: D06G 1/12

Značky: barvení, vlákenného, pramene, kontinuálního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zónového barvení vlákenného pramene chemických multifilních vláken, dělených na konventoru nebo staplových vláken, zpracovávaných na mykacích nebo posukovacích strojích, vybavených pěchovací komůrkou, do které se pod tlakem regulovaně přivádí barvivo, kterým se z části zbarvuje pěchovaný pramen, který se po opuštění komůrky paří při teplotě 100 až 140 °C, čímž se fixuje barvivo na vlakno. Vynález je možno využít pro...

Zařízení pro samočinné řízení změny směru pohybu hydraulického mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237172

Dátum: 01.10.1987

Autori: Cotiofan Ján, Novotný Dušan, Rozprávka Jaroslav, Vávra Jaroslav, Pilarčík Peter

MPK: F15B 9/06

Značky: směru, samočinně, pohybu, mechanismu, změny, hydraulického, řízení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro samočinné řízení změny směru pohybu určitého hydraulického mechanismu (přímočarého hydromotoru, kývavého rotačního hydromotoru, šoupátka) hydraulicky řízených rozváděčem tlakovými impulzy z výtlačné větve zdroje tlakové kapaliny (5), sestávající se z tlakových ventilů (2), spojených se vstupy hydraulického mechanismu (6) a oběma ovládacími částmi rozvaděče (1) a jednak tlakových ventilů (3), spojených s nádrží hydraulické kapaliny...

Ovládací ústrojí zařízení pro regulaci přepravního výkonu sypkých materiálů při jejich dopravě nebo vytékání a vynášení ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237171

Dátum: 01.10.1987

Autori: Poštulka Karel, Kubín Sáva, Gadlina Dalibor, Bělunek Bohumír, Kudelka Jaroslav, Voznica Luděk

MPK: B65G 65/34

Značky: přepravního, výkonu, regulaci, vynášení, ovládací, dopravě, sypkých, zásobníku, ústrojí, vytékání, materiálů, zařízení, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je sestrojit ovládací ústrojí zařízení pro regulaci přepravního výkonu sypkých materiálů při jejich dopravě nebo vytékání a vynášení ze zásobníku. Ovládací ústrojí sestává ze silových válců, které jsou čepy spojeny s uzávěrem zásobníku nebo regulační výkyvnou clonou, uloženou nad dopravním zařízením a pevným základem. Podle vynálezu je ovládací ústrojí tvořeno dvěma vedle sebe uloženými a spřaženými pneumatickými jednočinnými...

Trubkový výměník či kotel na odpadní teplo s děleným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 237170

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mojžíš Vratislav, Vít Pavel

MPK: F28D 3/02, B23K 9/00

Značky: trubkový, kotel, teplo, děleným, pláštěm, výměník, odpadní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je vyřešen konstrukční uzel trubkového výměníku či kotle na odpadní teplo s děleným pláštěm. Tento konstrukční uzel se týká svarového spojení děleného pláště s trubkovnicí či s deskovým víkem. Účelem vynálezu je spojit vrstevnatost použitého materiálu, zejména plechů. Svarové spojení je provedeno pomocí známých koutových svarů nebo V svarů, nebo U svarů nebo 1/2 V svarů, nebo 1/2 U svarů. Návarovou plochu svarového spojení tvoří celá...

Způsob likvidace průmyslových odpadních vod využitím odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237169

Dátum: 01.10.1987

Autori: Buriánek Karel, Čechtický Josef

MPK: C02F 1/04

Značky: tepla, využitím, průmyslových, odpadního, způsob, odpadních, likvidace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká využití odpadního tepla kouřových plynů ze sklářských tavicích agregátů. Účelem vynálezu je využití tepla kourových plynů k přímému odpařování odpadních vod. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se odpadní voda rozstřikuje přímo do kouřových plynů, které proudí chladicí věží. Voda se odpaří a suchý zbytek se spolu s prachem, který odnášejí kouřové plyny z tavicího agregátu, odstraní ve filtru zařazeném za chladicí věž. Vynálezu...

Antimikrobiálny prípravok do emulgačných olejov a do emulzií olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237168

Dátum: 01.10.1987

Autori: Trubač Karol, Zemanovič Jaroslav, Smreková Katarína, Baxa Jozef, Krištofíková Ľudmila, Vollek Valter, Smrek Peter

MPK: C10M 115/08

Značky: emulzií, olejov, antimikrobiálny, prípravok, emulgačných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka antimikrobiálného prípravku do emulgačných olejov a do emulzií olejov s cídnymi účinkami voči baktériám, hubám a riasam. Antimikrobiálny prostriedok pozostáva zo zmesi formaldehydu a kvartérnych amoniových solí v hmotnostnom pomere 0,1 až 5 : l, prípadne ešte m(že obsahovať až do 75 % hmot. poloformálu alebo látky vytvárajúce poloformál.

Fluidický aktivní prvek pro spojitou regulaci průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237167

Dátum: 01.10.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: F16K 31/12

Značky: prvek, regulaci, průtoku, spojitou, aktivní, fluidický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fluidického aktivního prvku pro spojitou regulaci průtoku. Sestává z trubice (1), například stálého kruhového průřezu, do níž je v podélném směru vyústěno centrální ústí (2) napojené napájecím přívodem (22) na zdroj pracovní tekutiny, například zdroj dodávající časově neměnný průtok. Příčné rozměry centrálního ústí (2) jsou v místě vyústění menší než odpovídající příčné rozměry trubice (1), čímž je mezi centrálním ústím (2) a...

Uspořádání stavebnicových jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237166

Dátum: 01.10.1987

Autor: Jagoš František

MPK: H05K 5/00

Značky: jednotek, stavebnicových, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání stavebnicových jednotek ve tvaru koster, skříní, stojanů a stolů s použitím stavebnicových profilů, především profilů s drážkami tvaru omega řeší problém jednoduchého, rychlého a naprosto spolehlivého mechanického spojení jednotlivých spojovacích výztužných profilů a těchto profilů s ostatními částmi stavebnicových jednotek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spojovací výztužné profily stavebnicových jednotek určené pro vzájemné...

Velkorozměrová rovinná plachta obdélníkového nebo čtvercového tvaru a zařízení k její výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 237165

Dátum: 01.10.1987

Autor: Doubravský Aleš

MPK: B29C 53/58

Značky: velkorozměrová, tvaru, plachta, rovinná, výrobe, čtvercového, zařízení, její, obdélníkového

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata velkorozměrové rovinné plachty spočívá v tom, že je zhotovena kontinuálně z jednoho pásu materiálu, který je svinutý do šroubovice a následně spojený tak, že vznikne válcová plocha, která je rozříznuta. Navržené zařízení obsahuje pracovní stůl (8) a spojovací stroj (5), přičemž podél horní části pracovního stolu (8) jsou umístěny převíjecí válce (9) s vlastním pohonem umístěným na čele pracovního stolu (8). Na protilehlé straně...

Zásypová hmota a tmel bránící pronikání ohně

Načítavanie...

Číslo patentu: 237164

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vaněk Pavel, Kučera Jaromír, Fojtík Josef

MPK: C09K 21/12

Značky: hmota, pronikání, ohně, zásypová, bránící

Zhrnutie / Anotácia:

Zásypová hmota a tmel je založena na teplem se zuhelňující látce, fosforečné složce, látce, vyvíjející teplem nehořlavé plyny, dispergačního prostředku a případně hydrofobizačních přísadách a obsahují 8 až 40 % hmotnostních teplem se zuhel(ujících látek ze skupiny sacharid( a alkoholických cukr( rozpustných nebo bobtnajících ve vodě a jejich poměr k fosforečné složce je 1 : 3 až 3 : 1 a dále 1 až 75 % hmotnostních plniv, z nichž nejméně...

Rozprašovací hlavice na přesné dávkování malých objemů kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237162

Dátum: 01.10.1987

Autori: Černík Karel, Čalkovský Anton

MPK: B05B 1/00

Značky: dávkování, rozprašovací, přesné, malých, kapalin, hlavice, objemu

Zhrnutie / Anotácia:

Rozprašovací hlavice je určena k aplikaci tekutých léčiv na sliznici dýchacího traktu a na spojivku a na individuální inhalační očkování drůbeže, malých a velkých hospodářských zvířat předem stanovenými dávkami očkovacích látek i na hromadné inhalační očkování malých skupin drůbeže nebo laboratorních zvířat. Hlavice je připojena přírubou k běžné pipetovací stříkačce. Souose s přírubou je umístěna drátěná síťka k zachycení případných příměsí,...

Zařízení pro měření tloušťky kontinuelně vyráběných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237161

Dátum: 01.10.1987

Autori: Sokolovský František, Pitra Ladislav

MPK: G01B 5/06

Značky: kontinuelně, zařízení, vyráběných, materiálů, měření, tloušťky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření tloušťky kontinuálně vyráběných materiálů, tvořené dvojramennou pákou, ke které je na jednom konci připojeno čidlo, přiléhající k povrchu měřeného materálu a na druhém konci je opařena soustavou vyrovnávacích protizávaží. Páka je dále opatřena dotykem, který ovládá snímač. Systém protizávaží umožňuje plně vyvážit toto zařízení a výrazně zvyšuje přesnost a spolehlivost zařízení. Zařízení je určeno pro výrobny plošných výrobků...

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237160

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zelenka Jan, Svoboda Jiří, Navara Milan, Robenek Josef, Nájemník Jiří, Žlunka Pavel, Heller Gerhard, Oháňka Vlastimil

MPK: C07C 11/02

Značky: etylénu, způsob, uhlovodíku, propylenu, výroby, dalších, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků z kapalných frakcí převážně nenasycených uhlovodíků C2 až C5 o velmi nízkých teplotách, oddělených ze směsí s dalšími látkami, zejména s vodíkem a metanem nízkoteplotní kondenzací. Tyto kapalné frakce s obsahem vodíku a metanu do 10 % hmot. a s obsahem nenasycených uhlovodíků do 10% mol., se odpaří a ohřívají ve směsi s vratným etanem nebo vratnými nasycenými uhlovodíky C2 až C5...

Způsob výroby enzymového proteázového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237159

Dátum: 01.10.1987

Autori: Gottwaldová Maria, Dědek Miroslav, Hylmar Bohumil

MPK: C12N 9/52

Značky: výroby, způsob, enzymového, proteázového, preparátu

Zhrnutie / Anotácia:

Kultivací mutant kmenů Bacillus coagulans ze sbírky Laktoflora č. 476 a 477 a Bacillus cereus ze sbírky Laktoflora č. 478 a 470 se vyprodukují převážně alkalické proteázy, které se s výhodou používají po oddělení a koncentraci jako součást detergentů nebo jako přísada, zvyšující konverzi krmiv.

Stavitelné plužní těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 237158

Dátum: 01.10.1987

Autori: Souček Josef, Brzkovský Karel

MPK: A01B 15/02

Značky: těleso, plužní, stavitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Stavitelné plužní těleso podle vynálezu je určeno k orbě při dosažení optimálních pracovních a kvalitativních parametrů na různých půdách a při různých rychlostech. S pevnou dílčí odhrnovačkou základního pracovního tělesa spojenou s radlicí, je skloubena stavitelná dílčí odhrnovačka. Ta je uchycena svým stavěcím úchytem v jedné ze stavěcích poloh stavěcího tělesa.

Odhrnovačka orebního tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 237157

Dátum: 01.10.1987

Autori: Souček Josef, Brzkovský Karel

MPK: A01B 15/08

Značky: orebního, tělesa, odhrnovačka

Zhrnutie / Anotácia:

Odhrnovačka orebního tělesa podle vynálezu je určena k orbě při dosažení optimálních pracovních a kvalitativních parametrů na různých půdách a při různých rychlostech. K pevné dílčí odhrnovačce základního pracovního tělesa, upevněného na slupici, je přikloubena pohyblivá dílčí odhrnovačka, která je spojena a pružinou.