Archív za 1987 rok

Strana 54

Programovatelná řídicí jednotka pro použití v malých a středních přepínacích soustavách, zejména v telefoních ústřednách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253552

Dátum: 12.11.1987

Autori: Balogh Dezsö, Haffner János, Molnár Pál, Makay Attila

MPK: H04M 3/00

Značky: ústřednách, řídící, programovatelná, soustavách, zejména, jednotka, malých, použití, přepínacích, středních, telefoních

Text:

...potřebné pro manipulací se složitým a objemným programovým vybavením, jakož i pro výkon operačních, dohlédacích,záložních funkcí a pro zjištování poruch. značná část součinitele vysokých nákladů řízení pramení z těchto činitelů. Je ale pravda, že v případě ústředen středních velikosti může být množství tohoto přídavného programového vybavení značně sníženo použitím jiných způsobů řízení, například decentralizovaným systémem řízení, přičemž...

Automatické bezkolejové pozemní dopravní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253551

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hambuch Johannes, Pircher Herbert

MPK: B60L 9/02, B65G 47/46

Značky: pozemní, zařízení, dopravní, automatické, bezkolejové

Text:

...na překažku. Snímač li rychlého zastavení, jsou vytvořené například na hydraulickém nebo pneumatickém principu, kontaktní spínače, zhotovené s výhodou jako smyčky hadice. Dále obsahuje dopravní vozík přednía zadní snímací hlavu gg, která slouží k vedení dopravního vozíku podél stopyA a pro jeho odbočení na výhybkách gl, gz.Dále je ještě znázorněn programovací vysílač lg, umístěný na trati, jehož konstrukce a činnost bude blíže vysvětlena v...

Zařízení k zakládání zboží do galvanických van

Načítavanie...

Číslo patentu: 253550

Dátum: 12.11.1987

Autor: Tekverk Jiří

MPK: C25D 21/10

Značky: galvanických, zakládání, zboží, zařízení

Text:

...válečky dává možnost použít i nekovové válečky vzhledem k dosahovanému nižäímu měrnému tlaku naàtykových plochách ve srovnání s uložením na kulíčkách.Na přiloženém výkrese je naobr. 1 zařízení k zakládání zboží do galvanických van v podělném svislém řezu skupinou galvaníckých van, na obr. 2 ja totéž zařízení v příčném svislém řezu jednou z galvanických van.- 2 253 550 Rám l je uložen na válečcích §, což umožňuje omezený podélný pohyb tohoto...

Odsávací systém pro galvanické vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 253549

Dátum: 12.11.1987

Autor: Tekverk Jiří

MPK: C25D 21/04

Značky: galvanické, odsávací, systém

Text:

...je po straně mezi podstavci,připojen na odsávací potrubí. Odsávací systém může mít kryt opatřen v horní části ětěrbinami, které jsou kryty po založení zboží nosiči zpracovávaného zboží deakovitého tvaru.Tím se dosáhne jednoduché konstrukce odsávacího systému, ktorý je současně energeticky málo náročný, a přitom nevyžaduje přídavnou manipulaci s pohyblivými kryty nádrží. Odsávání se děje spodem, ke» nálem vytvořeným eamotnými podstavci, což...

Zapojení pro automatické řízení cyklu matného chromování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253548

Dátum: 12.11.1987

Autori: Par Jindřich, Šunka Josef, Havlín František

MPK: C25D 17/00

Značky: chromování, automatické, zapojení, cyklu, řízení, matného

Text:

...napětí, na jehož vstupy je přiveden jeden výstup z bloku l ovládání silového řízení spolu s výstupom z bloku 3 potenciouetrů a výstupem z bloku g regulačních odporů. Další výstupy bloku l ovládání sílového řízení jsou napojený na vstup bloku 3 potenciometrů a na vstup g zdroje budicího napětí, jehož výstup je připojen na vstup bloku §regulačních odporů. Poslední výstup z bloku l ovláñní silového řízení je nspojen na jeden za vatupů bloku §...

Magnetron pro depozici tenkých vrstev ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253547

Dátum: 12.11.1987

Autori: Frey Augustín, Rybář Oldřich, Stanislav Jiří, Exner Milan, Daďourek Karel

MPK: C23C 14/56

Značky: magnetrón, vakuu, vrstev, tenkých, depozicí

Text:

...být z feromagnetickěho materiálu. Na těleso magnetronu 1 je přiložen target 1 2 odprašovaného materiálu a pőlový nástavec 2. Target 1 a pőlový nástavec 2 jsou připevněny šrouby( neznázorněno) k tělesu magnetronu 1 přes těsnící kroužek 2. Tím je isolován chladící obvod magnetronu od vakuového pro- 3 253 547 storu. Chladicí kapeline se přivádí přivodem 1 a odvádi odvodem § . Celé zařízení je zekryto anodickým pláštěm §, který je isolovaně od...

Způsob zobrazování úsečky na obrazovce a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253546

Dátum: 12.11.1987

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 3/14

Značky: zobrazování, úsečky, tohoto, provádění, obrazovce, způsobu, způsob, zapojení

Text:

...se při něm používá poze dvou konstant, které jsou odvozeny ze souřadnic cílového bodu zobrazované úsečky pouhým výběrem menších hodnot a vzájemným odečtením, přičemž tyto konstanty platí pro zobrazování všech bodů úsečky a během jejich zobrazování se provádí minimum jednoduchých operací. Současně s tím se dosáhne zjednodušení zapojení í programových prostředků, neboř způsob zobrazování úsečky na obrazovce lze realízovat i...

Zvukoizolační bezpečnostní kryt obráběcích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253545

Dátum: 12.11.1987

Autori: Fontén Jiří, Pavílek Stanislav

MPK: B27G 19/00, B27G 21/00

Značky: zvukoizolační, obráběcích, bezpečnostní, nástrojů

Text:

...podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresoch, kde značí obr. 1 půdorysný řez zařízením, obr. 2 příčný řez v náryse a obr. 3 příklad složení stěny krytu.Podle příkladu provedení z obr. 1 a 2 zařízení seetává z obvodového krytu nástroje opatřeného zvukoizolečním tlumičem přívodu vzduchu g e odklopným víkem 3 pro výměnu nástroje 5. V zadní části krytu je unístčn otvor § pro odsávání třísek. Zvukoizolační...

Zapojení k blokování současného chodu dvou protiběžných lanových vrátků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253544

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kouřil Jiří

MPK: B66D 1/54

Značky: zapojení, chodu, protibežných, současného, blokování, vrátků, lanových

Text:

...patrna z jednofázového echématu přiloženého vyobrazenído elektrického přívodu l elektromotoru M 1 jsou séríově vřazeny kontakty g, 1 spínače§ 1 a kontakt A r 9 léBl 4 Kontakty g, 1 spínače§l jsou spínány dotekem 5, který je mechanicky spřažen s dotekem Q ovládacího tlačítka Qglç obdobně jsou do přívodu 1 k ovládacím obvodům elektromotorujg sériově vřa253 544 zeny kontakty §, 2 spínače§ 2 a kontakty lg relé 32, přičemž kontakty §, 2 spínače§...

Částečně syntetický tlumičový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 253543

Dátum: 12.11.1987

Autori: Marek Vladislav, Červenka Zdeněk, Štěpina Václav, Štaňko Nikolaj, Buchta Jaroslav, Matějovský Vladimír

MPK: C10M 161/00, C10M 101/04

Značky: částečně, syntetický, tlumičový

Text:

...ale nemají vliv na snížení bodu tuhnutí. Proto musí být vedle nich přidán 1 snižovač bodu tuhnutí, nepř, polymetekrylát, polyakrylát nebo polyslkylneftalen.Tlumičové oleje se běžně vyrábějí z cyklenických olejových refinátů, kterémejí přirozené nízká body tuhnutí a dobrou tekutost za nízkých teplot, ale jejich nedostetkem jsou menší viskozitní indexy e horší termooxideční stáloat.Nelezli jame, že tlumičový olej s velmi dobrou termooxidační...

Rychloupínací ústrojí pracovního nářadí nakládacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253542

Dátum: 12.11.1987

Autor: Špalek Jaromír

MPK: E02F 3/96

Značky: rychloupínací, pracovního, zařízení, nářadí, ústrojí, nakládacího

Text:

...rychloupínač je opatřen vidlicovitou konzolou s upevňova cím čepem oka pístnice hydraulického válce.Výhodou rychloupínacího ústrojí podle vynálezu je, že nedochází k rozpojení hydraulického obvodu a tím k uačištění terénu ropnými produkty. Další výhodou je využití hydraulických válců po celou dobu práce nakládacího zařízení tím, žé nedochází k Jejich odstavení při výměně pracovního nářadí. Významnou výhodou je rychlost a snadnost výměny...

Stěna z prefabrikovaných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253541

Dátum: 12.11.1987

Autor: Čížek Pavel

MPK: E02D 29/02, E04B 2/66

Značky: stěna, prefabrikovaných, dílců

Text:

...prefabrikovaných prvků přivedeny injektážni otvory. V jiném konkretním provedení je monolitická výplň ohraničena na nejméně jedné volné straně prvky03 a 253 541 Kombinovaná stěną podle vynálezu má menší spotřebu prefabri kovanych dílců a přiton se zachovává výhoda snadněho dobetonovávání výplňových částí. Mezery mezi sousedními prefabrikovanými dílci se při dobetonovávání překryji dílci přestavitelného nebo ztraoeného bednění, opřenými o...

Homogenizační komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 253540

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hessler Jiří, Kára Jan, Souček Jiří, Janeš Karel, Valenta Svatopluk

MPK: B01F 5/06

Značky: komora, homogenizační

Text:

...pretencové pouzdro, na konci uzavřené, do kterého je zaústěn odvod tekutiny.vHomogenizační komora podle vynálezu je výrobně a konstrukčně velmi jednoduchá je v podstatě univerzálně použitelná, protože houogenizační podmínky se mohou v širokých mezích nastavovat změ nou vzdálenosti výtokové trysky ode dna komory, popřípadě změnou vzájemné polohy výtokové trysky a odtokového otvoru. Stavitelnost přívodní trubky 1 prstencového pouzdra je snadno...

Homogenizační komora pro homogenizaci a/nebo směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253539

Dátum: 12.11.1987

Autori: Souček Jiří, Valenta Svatopluk, Janeš Karel, Hessler Jiří, Kára Jan

MPK: B01F 5/06

Značky: směšování, homogenizaci, tekutin, homogenizační, komora

Text:

...jednak vysunutím jazýčku a jednak jeho polohou, natočením vůči podélné ose průtočného kanálu. Obtokový jazýček může zasahovat dokonce až do protilehlé části příčného otvoru za průtočným kanálem, takže proud tekutiny musí být protlačován po emyčkové dráze. vhodnou volbou vysunutí jazýčků a jejich různým natočenim je možno dosáhnout velký počet různých turbulentních vírů v proudu tekutiny a dosáhnout tak dokonalé homogenizace. šrouby jsou s...

Zařízení pro jízdu osob přes přesyp pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253538

Dátum: 12.11.1987

Autor: Vaněk Tomáš

MPK: E21F 13/00, B65G 47/00

Značky: přes, přesyp, jízdu, zařízení, dopravníku, pásového

Text:

...zábradlí 2 u bočního obložení 8 , aoHorní zábradlí 5 je Vytvořeno po každé straně prvního dopravníku g z několika stojín łg, jejichž dolní konce Jsou připevněny K prvnímu dopravníku E a jejichž horní konce Jsou spojeny prvním vedením ll.Dolní zábradlí 5 je vytvořeno obdobně z několika konzol 33,připevněných po každé straně svými dolnímí konci k druhému dopravníku á, jejichž horní konce Jsou spojeny druhým vedením gl. Tvarovatelné zábradlí 2...

Rotační šoupátkový rozdělovač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253537

Dátum: 12.11.1987

Autori: Macek Jan, Štěrba Jaroslav, Ort Jan, Lindr Václav

MPK: F01L 31/22, F02N 9/04

Značky: rozdělovač, šoupátkový, vzduchu, rotační

Text:

...spolehlivé vzníceníPříklad provedení rozdělovaěe podle vynálezu je uveden na připojeném vyobrazení, kde je znázorněn řez tělesem rozdělovaěe s rotačním a axiálním šoupátkem, dále detail C rotaěního šoupátka v bokoryse a schêmatické znázornění potrubního rozvodu od tlakové nádoby přes rozdělovaě až ke spouštěcím ventilum motoruZ obrázku je pátrný nejprve rozdělovač lhtvořený pouzdrem gg, u jehož vnitřního prostoru lg je uepořádáno rotační...

Zařízení pro vyvolání stejnosměrného brzdného účinku na přízi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253536

Dátum: 12.11.1987

Autori: Viták Josef, Nádvorník Josef

MPK: B65H 59/18

Značky: účinků, stejnosměrného, brzdného, vyvolání, zařízení, přízí

Text:

...dvěma souhlaoně nevinutými cívkani 1 a brzdičkou 3, sestävající z ovladacího tahle 1, magnetické kotvy 1 a přítlačnćho tělía ke 2, přičemž ovládací táhlo 1 je ve své střední časti kyv ně uloženo na čepu § a epojeno svým jedním koncem a přítlačným tělískem Ž, umístěným proti rotačnímu talíři 7, aevým protilehlým koncem a magnetickou kotvou 1, uloženouv mezeře mezi oběma cívkami 1. Seriově spojená vinutí obou cívek 1 jeou přes kompenzační...

Snímač poměrné deformace uvnitř materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253535

Dátum: 12.11.1987

Autor: Olmer Jiří Csc

MPK: G01B 5/30

Značky: deformace, materiálů, poměrné, snímač, uvnitř

Text:

...měření.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kerý znázorňuje v řezu snímač poměrně deformace uvnitř materiálu podle vynálezu.Snímač podle vynálezu tvoří tenkostěnná trubľa l s hlavicemi 4, avšak trubka l je proměnného průřezu. Na válcové trubce 1 jsou vysoustruženy nákružky 1, které tvoří opěrné plochy pro ochranný kryt g. Brotože trubka L s výhodou tvoří jedno těleso s...

Zapojení aperiodického digitálního indikátoru hloubky amplitudové modulace vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253534

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kouba Jiří, Kilian Pavel

MPK: G01R 29/06

Značky: indikátoru, aperiodického, hloubky, vysílačů, zapojení, amplitudové, digitálního, modulace

Text:

...logaritmický zesilovsč 1, na první vstup prvního kompsrátoru §. Výstup dolní pásmové propusti gg je připojon jednak na první vstup druhého komperátoru 19 jednak přes druhý kondenzátor 2 na druhý vstup druhého komperátoru lg. Jeho výstup je spojen jednakpřes druhý logaritmioký zesilovač 11 na druhý vstup prvního komparátoru §. Jeho výstup je spojen přes první delogaritmující stupeň lg na vstup anslogového převodníku 13. Jeho výstupy jsou...

Leskutvorná přísada do elektrolytické slabě kyselé zinkovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 253533

Dátum: 12.11.1987

Autori: Szelag Petr, Nedbal Karel, Novotný Miloš, Šulc Jiří, Ziková Jitka, Záruba Jiří, Svobodný Zdeněk, Šťastná Marcela, Ječmínek Antonín

MPK: C25D 3/22

Značky: zinkovací, lázně, leskutvorná, slabě, elektrolytické, prísada, kysele

Text:

...až 2 hmot., nejméně jeden alkylenoxidovaný dvojmocný alkohol s nejméně jednou trojnou vazbou, například reakční produkt 2-butin 1,4-diolu s nejméně jedním molem etylenoxídu a/nebo propylenoxidu v množství 0,001 až 10 hmot.a do lCO hmot. rozpouštědla například vody, etanolu, acetonu. Pro zlepšení fyzikálně mechanických vlastností povlaků, přede vším hodnot vnitřního napětí, je výhodné, obsahuje-li leskutvornádřpřísada podle vynálezu dále...

Naviják

Načítavanie...

Číslo patentu: 253532

Dátum: 12.11.1987

Autori: Anděl Miroslav, Anděl Jiří

MPK: B66D 1/02

Značky: naviják

Text:

...který je uložen ve vnějším pevném bubnu, k jehož vnitřnímu válcovému povrchu je připevněn druhý konec spirálové pružiny. Navĺjecí kladka je opetřena aretační maticí.Výhodou navijáku dle vynálezu je, že naviják nevyžaduje přídavné zdroje energie, závislé na dodávce pohonných hmot či dobíjení baterie. Setrvačností rotujících hmot je docíleno rovnoměrného stoupání modelu letadla do potřebné výšky.Výhodou je rovněž jednoduchá konstrukce...

Dutá kruhová výztuha rovného plamence

Načítavanie...

Číslo patentu: 253531

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kronus Karel, Šámal Václav, Kubíček Václav

MPK: F22B 7/20

Značky: dutá, výztuha, kruhová, plamence, rovného

Text:

...ke zborcení planenee, neboř i horní část duté kruhové výztuhy je trvale ohlazena proudící perovodní směsí, ktorá vstupuje dole do výztuhy zavodňovecíni otvory. chlazení kruhovú výztuhe má podstatnějvyääí pevnost než má vlastní plamenec.Dále budou popsána dvě příkladná provedení duté kruhové výztuhy rovného plamence, která budou zobrazena na obr. 1 až 4,kde obr. 1 představuje svislý řez podćlnou osou plamence s dutou kruhovou výztuhou,...

Skluzový regulátor pro trakční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253530

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sůsa Jaroslav, Skala Václav

MPK: B60L 15/20

Značky: skluzový, regulátor, vozidla, trakční

Text:

...zesilovače 3. Jeho výstup je připojon na signálový vstup Q řízeného omezovače 1, realizovaného např.operačním zesilovečem, jehož výstup je připojen jednak na vstup indikačního obvodu Ž a jednak na výstupní svorku Q. Řízený omezovač 5, který omezuje výstupní signál, je opatřen omezovacím vstupem g, který je připojen na druhou vstupní svorku Ě. Rychlostní vstup g každého součtového členu g je připojen na výstup obvodu-Ě vyhodnocení rýchlosti...

Rozdělovací a směrovací pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 253529

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hodek Oldřich, Krajča Milan

MPK: B65G 47/46

Značky: pásový, rozdělovací, dopravník, směrovací

Text:

...konstrukce l rozdělovacího a směrovacího pásuvého dopravníku tvoří lichoběžník, v jehož vrcholech jsou zabudovány poháněcí buben g a obváděcí buby 3.-Na kratší straně lichoběžníkuje umístěno dopadové místo 5, které je osazeno sadou dopedových válečků Ž . Poháněcí jednotka §°je umístěna na poháněcím bubnu g na delší straně lichoběžníku. V prostoru delší strany lichoběžníku je umístěn napínací buben 1. Napínání dopravního pásu § je...

Navíjecí buben sklářského navíjecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253528

Dátum: 12.11.1987

Autor: Koucký Kamil

MPK: B61C 9/50

Značky: navíjecího, buben, navíjecí, sklárského, stroje

Text:

...vyžaduje převodové skříně s kuželovými kolv, které jsou výrobně a montážně náročné. Jejich účinnost je nižší než u kol s čelním záběrem.Výše uvedené nevýhody odstraňuje pohon podvozku kolejových vozidel podle vynálezu, kde jeden trakční motor je pevně umístěný ve středu podvozku tak, že osa trakčního motoru je rovnoběžná s osami náprav, které pohánějí dvě převodové skříně uložené mezi nápravy a rám podvozku. Podstata vynálezu spočívá v tom,že...

Zařízení pro ovládání jeřábových kleští

Načítavanie...

Číslo patentu: 253527

Dátum: 12.11.1987

Autori: Schober Rainer, Zeman Jiří, Peleška Josef, Straka Václav

MPK: B66C 1/28

Značky: kleští, jeřábových, zařízení, ovládání

Text:

...Mechanický zinok přitoa může být uzančea nebo odoačonobr.3 jo znćzornäna konočni poloha hydraulického obvodu při ovirani roman,-Tato poloha ja současně výchozi polohou pro rozoviraaí ramenaJak je z obrázků patrno, jsou ramena l spojena příčkou g,Táhly Ä jsou ramena L propojena e tŕmenemg, opatřenym závěay 5. Na třmanu 3 a jednom z ramen l jsou části mechanického zámku 1. Mezi táhla Ara ramena jsou vloženy hydraulické válw ce §,...

Zapojení impulsně regulovaného napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253526

Dátum: 12.11.1987

Autor: Mruzek Alexej

MPK: H02M 3/00

Značky: regulovaného, impulsně, napájecího, zapojení, zdroje

Text:

...uvedené nevýhody. Podle podstaty vynálezu se toho dosahuje tím,.že k výstupní svorce zapojení je přes první odpor připojen neinvertující vstup izolačního zesilovače. K tomuto vstupu je připojen přes diodu zdroj referenčníhonapětí, ktorý je připojen přes druhý odpor na invertující vstup izolačního zesilovače. Kolektor výstupního tranzistoru izolačního zesilovače je připojen ke zdroji pomooného napětí e emitor je připojen jednak přes třetí...

Zapojení obvodů plošného digitalizačního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253525

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hendrych Jan, Hřebačka Ivan

MPK: G06K 11/00

Značky: zařízení, digitalizačního, obvodů, plošného, zapojení

Text:

...k ploše 1 vodičů souřadníce x. N-tice paralelních výstupů 5 g posuvného registru A souředníce ýje připojene k druhému bloku Q budičů, jejichž výstupy Q jsou připojeny k ploše 8 vodičů souřadnicey. N-tice paralelních výstupu 1 plochy 1 vo dičů souřednice x je připojena k výstupu V 2 g spínačag souřadnice x. N-tice paralelních výstupů §l plochy §yodičů souřadnice ľ je připojena k výstupu ggg spínače lg souřad nice Y. Výstup § 91 zdroje 2...

Zařízení pro měření podílu kapaliny v disperzní soustavě kapalina – plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 253524

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hes Luboš, Charvát Bohuslav

MPK: G01N 27/02

Značky: soustavě, kapaliny, měření, kapalina, podílu, disperzní, zařízení

Text:

...je úměrné stupni napěnění kapaliny a přitom nezávislé na elektrické vodivosti nezpěněné kapaliny.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který schematicky znázorňuje zařízení pro měření podílu kapaliny v disperzní soustavě kapalina-plyn.253 524 přívod g plynu, tedy vzduchu, a dále vstupní potrubí Ž pro pří~.vod nezpěněné kapaliny, obsahující pár prvních elektrod 3 s vyšší...

Otočný polohovací stůl se satelitními otočnými dělicími stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 253523

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čtverák Jaroslav, Marek Jiří, Pestr Radko, Dráždil Josef

MPK: B65H 54/02

Značky: stoly, stůl, dělicími, otočný, otočnými, satelitními, polohovací

Text:

...středovém čepu 5 jsou upevněna valivá ložiska Q,stator š s elektromagnetickým vinutím gg. kulové pouzdro 6dvoudílného kloubu a kombinovaná pryžová pružina iz s vikem łâ. Středový čep 5 je nasunut v náboji §. V němž je uloženo kulové sedlo 7 dvoudílného kloubuya náboj § je upevněnspolu s víkem łê v mechanismu navíjecího stroje 39 pomociStředem kombinované pryžové pružiny iz prochází koncová část gg středového čepu Q, přičemž pryžová...

Plnicí hlavice pro zalévání cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253522

Dátum: 12.11.1987

Autor: Brnušák František

MPK: B29C 39/22

Značky: hlavice, plnicí, cívek, zalévání

Text:

...cívek a zajistit bezpečně pevnou polohu jak zalévacich hlavic i cívek, čímž proces.plnění je přesný, čaeově krátký. Umožňuje to zrychlení příeunu nových nenaplněných cívek, zvýšení produktivity plnění se současným zvýšení kvality plnění a tím i výsledného výrobku elektromagnetických ventilů.Jak zřejmo z obn.l p 1 nícihlavice.jevtvořena~válcem l, který je.našroubován na víku 3 . Na če 1 ní.stěně válce l je našroubována.tryska g opatřená...

Třepačka s plynulou změnou pohybů stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253521

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mašek Antonín, Poche Emanuel

MPK: B01F 11/00

Značky: plynulou, trepačka, změnou, stolu, pohybu

Text:

...podle vynálezu odpadá možnost vzniku ràzů. Dálenemůže dojít k nevyváženostem, nebot plocha styku kamene zůstá vá neměnná v celém rozsahu volby excentricity. Mimo to je kàmen s excentrickým čepem trvale veden víkem s dràžkou.Hlavni výhodou je možnost volby tvaru dráhy stolu trepačky. Lze nastavit pohyb eliptícký, kruhový nebo přimočarý a to za chodu třepačky. Lze tedy plynule měnit pohyb eliptický v kruhový a kruhový v přímočarý a...

Ústrojí pro usnadnění nouzového provozu parního generátoru po prasknutí varnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253520

Dátum: 12.11.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: F22B 33/12

Značky: nouzového, parního, provozu, generátoru, ústrojí, usnadnění, prasknutí, varnic

Text:

...praskne, nastáva zpětné proudění páry z jímače do varnice. Předpokládá se, že vtok vody zůstává ucpán. Tangenciální sklon trysky na obvodě vírové komory však způsobí, že ve zpětném směru přitékající pára je ve vírovéimomoře uvedena do rotace. Jak pára přitéká blíže k přívodu umístěnému u středu vírové komory, zkracuje se rameno rotace a vzhledem k tomu, že moment hybnosti, to je točivost páry, zůstává v zásadě bez velké změny, roste...

Způsob získávání drahých kovů, zejména stříbra, z pyritových rud a/nebo koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253519

Dátum: 12.11.1987

Autori: Jeřábek Karel, Hromádko František, Žůrek František, Maralík Vítězslav, Bětík Jindřich, Říha Miroslav, Bumbálek Václav, Čermák Karel

MPK: C22B 11/04

Značky: způsob, stříbra, kovů, pyritových, zejména, koncentrátů, drahých, získavání

Text:

...americký patentový spis USA 4.053.305, podle kterého jsou barevné kovy - měd a zinek - louženy roztokem chloridu železnatého za přítomnosti kyslíku, avšak při vysoké teplotě a za tlaku. Z roztoku je měä získávána cementací a zinek kapalinovou extrakcí. Z nerozpustného zbytku po loužení je získáváno stříbro kyanizací. Postup podle amerického patentového spisu USA 4,101,515 používá k loužení drahých kovů systém chlorid mědný - chlorid sodný -...

Magnetický analyzátor částic v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253518

Dátum: 12.11.1987

Autori: Otto Karel, Kovář Jiří

MPK: G01R 33/00

Značky: kapalinách, analyzátor, magnetický, částic

Text:

...supermegnetů Ž. Kruhové ferrografická podložka g je bud ze slabého skla nebo z průhledného plastického materiálu. Pod válcovými supermagnety 2 je Kolem nich umistena soěrná nádoba Ž. Pólové nástevce A válcových supermagnetů Ž jsou ve tvaru písmene 0 a mají zaoblené hroty, které jsou paralelní s rovínou kruhové ferrografioké podložky g..Návrh nového řešení vychází z myšlenky využití daleko větší silové horizontální složky působicí na...

Zařízení pro pasterizaci viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253517

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kratochvíl Oldřich, Cakl Jan, Gregor Miroslav

MPK: A23B 5/00, A23J 1/00

Značky: zařízení, viskózních, pasterizaci, kapalin

Text:

...je u zařízení podle vynálezu zpracovávaná kapalina dopravována z vyrovnávací nádrže do pastéru objemovým čerpadlem, kdežto odstředivé čerpadlo slouží pouze k dopravě čistícich prostředků, jejichž dostatečný přívod by nebylo možné objemových čerpadlem docílít. Protože u objemového čerpadla závisí množství dopravovené kapaliny a rychlost jejího proudění pouze na výkonu čerpadla, který je konstantní, lze využitím zařízení podle vynálezu při...

Hydraulický zvedák

Načítavanie...

Číslo patentu: 253516

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zábranský Václav, Kubák Jiří

MPK: B65F 3/24

Značky: hydraulický, zvedák

Text:

...lze s výhodou používat pro zvedáni břemen vysoké hmotnosti hlavně v montážních podmín- 2 253 513, kách, kde není možné zajistit rovnoběžnost dosedaoí plochypracovního válce s plochou břemena dosedajícího na čelo plunžru nebo kulové podložky v průběhu celé montážní operace. Jeho hlavní výhoda spočívá V tom, že podstatné omezuje klopný moment úměrny úhlu, který svírá dosedaci plocha pracovního válce s plochou břemena dosedajícího na čelo...

Zapojení elektronického vysílače – přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253515

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kliner Jiří

MPK: B66B 1/16, B66B 1/00

Značky: elektronického, prijímače, vysílače, zapojení

Text:

...baterie, svým řídioím výstupem k řídioímuvstupu blokovacího obvodu a nabíjeoím výstupem k anodě usměršovací diody, jejíž katoda je spojene s jedním vývodem nabíjecíhoodporu, jehož druhý vývod je spojen jednak přes kondenzátor sezačátkem sekundárního vinutí vysokofrekvenčního transformátoru a jednak s anodou koncového spínače, příkladně tyristoru, jehož katoda je spojena s konoem sekundárního vinutí vysokofrekvenčního transformátoru a...

Zařízení pro hromadné plošné osazování paletizovaných dlažebních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253514

Dátum: 12.11.1987

Autori: Novotný Jaroslav, Kalík Jiří

MPK: E01C 19/52, B66C 1/44

Značky: paletizovaných, osazování, dlažebních, plošné, prvků, hromadné, zařízení

Text:

...prostorově propoj eny prostřednictvím prodlouženého spojovecího čepu a stejně prodlouženého vrcholového. čepu opatřeného nejméně jedním zavěšova cim poutcem, přičemž pŕilehlé lištovité čelísti-sousedních kleštíjsou vzájemné spojený v jedinou souvislcu lištovitou čelist.Výhodou zeŕízení je, že pomocí samosvomého svěracího nástroje, zhotoveného podle vynálezu, lze bez ruční manipulace a. bez jakýchkoli pomocných ovládacích zařízení uchopit...

Zařízení k trhání shluků hlávek chmele

Načítavanie...

Číslo patentu: 253513

Dátum: 12.11.1987

Autori: Neckař Josef, Vybíral Rostislav, Kaštyl Jaroslav

MPK: A01D 46/02

Značky: trhání, zařízení, chmele, hlávek, shluků

Text:

...je.schematicky znázornčn V šikmém pohledu na výkresu, představujícím vzájemné od sebe oddälené skupiny zařízení, které je zařazené ve válečkovć dráze česečky chmeleo-25 253 513 V neznázornřné přední části známé válečkové dráhyjsou uspořádány za sebou ve smőru pohybu materiálu nej- V méně tři svislé dvojice trhacích válečků l, Q opatřenýnhna povrchu poddajnou vrstvou, např pryží. Spodní hnací válečky l jsou na jedné straně uloženy...