Archív za 1987 rok

Strana 375

Impulsní regulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248341

Dátum: 12.02.1987

Autor: Zavadil Milan

MPK: G05D 7/06

Značky: impulsní, regulátor

Text:

...31 je svým spouštěcím vstupom gg připojen první monostabilni klopný obvod 3 s potenciometrem gg pro řízení doby vybuzení. Výstup gg prvního monostabilního klopného obvodu gl je veden jednak na druhý vstup gä součinového hradla ll, jednak přes druhý monostabilní klopný obvod 31 na nastavovaci vstup gâ obousměrného čítače li. Obousměrný čítač li je dále opatřen režimovým vstupem 32připojeným na logický výstup âg prvního komparátoru 21, jehož...

Způsob výroby součástí na bázi vyztužených reaktoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248340

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ries Pavel, Batlík Jan, Kyselý Jaroslav, Vašátko Eduard

MPK: B29C 45/16

Značky: vyztužených, způsob, bázi, součástí, výroby, reaktoplastů

Text:

...může vyvolet ve výrobku nerovnosti e vlny, které se projeví i zvlněním funkčního povrchu. Tím dojde pochopitelně ke znehodnocení dílce, zvláště jde-li o výrobky povrchově upravené gelcoatem. Pokud je výztuž pevně uchycena, je toto zvlnění a orientace předem vyloučeno. Další výhodou je i možnost směrové orientace výztuží při vhodně nastaveném předpětí. To umožňuje výrobu dílů se specifickými vlastnostmi a zvýšenou pevnosti v určitém...

Indukční rotorový spouštěč asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248339

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ledr Zdeněk, Zajíc Vladimír

MPK: H02P 1/26

Značky: indukční, asynchronního, kroužkového, spouštěč, motorů, rotorový

Text:

...jakobude počet stupňů jednotlivých modulů.Na připojenêm vykresu je na obr. 1 naznačen příklad trojpôlového índukčního rotorovêho spouštěče asynchronního kroužkovêho motoru podle vynàlezu a na obr. 2 je pro lepší názornoatjeho jednopôlovê schéma. Na obr. 3 je v magnetickêm pětieloupkovêm obvodu naznačen průběh magnetického toku QŠ 5 třetí harmonické bez dalších magnetických toků konfàzových lichých harmonických dělitelných třemi.Magnetický...

Zařízení k proplyňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248338

Dátum: 12.02.1987

Autor: Hvízdal Zdeněk

MPK: C02F 3/24

Značky: proplyňování, kapalin, zařízení

Text:

...provedení, na obr. 2 je znázorněn příčný řez jiné varianty zařízení z obr. l.Zařízení podle vynálezu obr. 1 je tvořeno proplyňovací nádrží l, ve které je umístěna dělící vestavba 2, například válco 3 248 338vého tvaru se svislou podélnou osou. Dělicí vestavbag je opatřena vstupním otvorem gl umístěným na straně dna ll proplyňovací nádrže 1 s těžištěm głg a výstupním otvorem gg na straně hladiny kapaliny v proplyňovací nádrži l, s...

Zařízení pro kompenzaci zatěžovacího momentu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248337

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hošek Vladimír, Spíral Ludvík, Vacátko Jiří

MPK: H02P 8/00

Značky: zatěžovacího, krokového, momentu, zařízení, motorů, kompenzaci

Text:

...obvodu, který není kreslen, nesoucí informaci o směru otáčení krokového motoru gg a na čtvrtý vstup delší výstup řídícího obvodu, který nese informaci o vybuzení.jednoho nebo dvou viutí krokového motoru g. Jeden výstup kompenzačního obvodu lg je spojen s kombinačním obvodem žg vinntí, jež je àároveň připoáen na výstup obvodu gg řídící logiky. Druhý výstup kombinačního obvodu lg je přes generátor gg proměnného kmitočtu spojen se třetím...

Obvod pro řízení jemného krokování krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248336

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vacátko Jiří, Spíral Ludvík, Hošek Vladimír

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, jemného, krokových, krokování, řízení, obvod

Text:

...motoru 19. Výstup kompenzačního obvodu gg je spojen jednak s jedním vstupem kombinačního obvodu gg a jednak s jedním vstupem multiplexeru 2. Druhý vstup kombinačního obvodu ig je spojen s výstupem obvodu lg řídící logiky a druhý vstup multiplexeru 29 je spojen s výstupom monostabilního klopneho obvodu gg. Vstup monostabilního klopného obvodu Qg je spojen s generátorem gg polohovacího kmitočtu. Výstup multiplexeru gg je připojen na třetí...

Zařízení pro skladování a dopravu štěpných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 248335

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bárdoš Jozef, Schejbal Tomáš, Lelek Vladimír, Šlár Ivo

MPK: G21F 1/12

Značky: dopravu, skladování, štěpných, zařízení

Text:

...boridů železa, technologické mezery mezi palivovou kazetou a absorp~ ční vrstvou a prostorů, kterými je skladovací jednotka oddě~ lena od sousedních skladovacích jednotek. Uvedené oddělovací prostory a technologické mezerý jsou zaplněny vodou, případně vodou s příměsí neutronového absorbátoru.Výhodemi zařízení podle vynálezu jsou nízké pořizovací náklady, včetně případné úspory devízových prostředků za dovoz borem legovaných ocelí. Tlouštku...

Magnetická dvojhlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 248334

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kocour Jaroslav

MPK: G11B 5/127

Značky: dvojhlava, magnetická

Text:

...magnetickým dvojhlavámkompaktni stavbu, kdy výšky pouzder i středních dílů mohou býti shodné. Povrchy těchto magnetických dvojhlav jsou bez zbytečně velkých vybrání nebo výstupků, což usnadňuje manipulaci s magnetickým páskem v bezprostřední blízkosti magnetické hlavy. Hlavni výhodou tohoto řešení je umožnění pŕesného a snadného zaměření na obrysy pracovních štěrbin magnetické dvojhlavy, přičemž není ani nejmenším způsobem porušena...

Zapojení ovládacího zařízení pohybového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248333

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sokl Radoslav, Slezák Karel

MPK: H02P 5/34

Značky: zařízení, mechanismu, zapojení, pohybového, ovládacího

Text:

...připojen na vstup 21 bloku 2 snímače proudu, který je svým výstupem gg připojenv na svorky 51 elektromotoru 5 a svým signálcvým výstupem Q na vstup lg bloku 1 vyhodnccovacího obvodu. U zapojení ovlán dacího zařízení pohybového mechanismu podle vynálezu je blok 1 vyhodnocovacího obvodu dále opetřen pomocným vstupem ll, který je připojen na pomocný výstup gg bloku g ovládání, a rovněž je245 333 opetřen výstupom 12 pro signál odozvy, který je...

Rotační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 248332

Dátum: 12.02.1987

Autori: Shmuk Jury, Golla Giuseppe, Straneo Paolo, Mamedov Ulchar

MPK: F28D 11/02

Značky: rotační, výměník, tepla

Text:

...opatřený stěrači, který je uložen volně na čepech statoru. Stěrače jsou na otočném rámu uloženy klou bOVěoPři otáčení rotoru dochází k volnému otáčení rámu se stěrači. Vzhledem k setrvačnoati má rám menší úhlovou rychlostnež rotor. Tím se současně uskutečnuje čištění obou teplosměn ných ploch.Popsaný výměník tepla zajištuje vysokou hodnotu součinitele výměny tepla mezi zpracovávanou viskőzní kapalinou a chladícím médiem při dostatečně velkém...

Upínač skříňové konstrukce pro upínání plochých obrobků ve svislé poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 248331

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šula Ota, Topol Vladimír

MPK: B23Q 3/06

Značky: skříňové, upínač, upínání, plochých, konstrukce, poloze, svisle, obrobků

Text:

...obrobek v upinači uzavřen, upínaci sila je rozložena rovnoměrně na celý obrobek, chladící kapalina Jezavedena přímo k nástrojům, 3 individuální regulaci JeJiho množství, Rozstřik kapaliny Je.omezen na minimum,což zvyšuje hygienu práce obsluhy. Odpadá konstrukce vo dicich šablon a rozvodu chlazení pro jednotlivé pracovni. 248 331 polohy. Případná oprava jednotlivých mechanimů umístě ných vně obvodu rámu je jednoduchá a dá se provést...

Vyrovnávací kus

Načítavanie...

Číslo patentu: 248330

Dátum: 12.02.1987

Autor: Fabián Oldřich

MPK: E02D 29/14

Značky: vyrovnávací

Text:

...do inženýrských sítí s uplatněným vynálezem, obr. 2 je osový řez vyrovnávacím kusem podle vynálezu,obr. 3 je detailní nárysný pohled na protikus bajonetového zámku ve vyrovnávacím kuse a obr. 4 je půdorysný pohled na protikus zámku z obr. 3.Inženýrské sítě vedené pod vozovkou zahrnují obvykle sběrné kanály deštových vod s komunikací, a vodárenská a plynárenské rozvody, které jsou obvykle vybaveny jednak svody do kanalizační sítě a jednak...

Zapojení regulátoru rozdílu teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 248329

Dátum: 12.02.1987

Autor: Roháč Jan

MPK: G05D 23/19

Značky: zapojení, teplot, regulátoru, rozdílu

Text:

...Ql, gg až Qg a první, druhý až n-tý přídavný regulátor 11.1 g,až lg. Mezi první a druhou výstupní svorkou 2, Q regulátoru 1 jsou zapojeny v sérii zátěž Q a všechny přídavné zátěže 11, zg až 1. Každá přídavná zátěž má paralelně připojený jeden spínač Řídící vstupy 21, gg až 23 prvního, druhého až n-tého spínače Ql, gg až Qp jsou spojený s výstupy prvního, druhého až n-tého přídavného regulátoru 11,äg až lg. Napětový výstup QQ zâtěže Q je...

Zapojení pro potlačení zákmitů, vznikajících při spínání elektromagnetických výkonových členů u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248328

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bouček Miroslav, Kutlvašr Jiří, Sloupenský Jiří

MPK: H01H 9/54

Značky: textilních, potlačení, členu, výkonových, elektromagnetických, zapojení, zákmitů, spínání, strojů, vznikajících

Text:

...spínačů jsou vskutku nininální. nhnžel nelze uvodené.integrovaně ochranné diody často přímo používat pre citelné prodloužoní rozpínaoích čaaů ovládaných elektromagnetických výkonovýoh členů.Použijoeli se přesto uvedených vícenásobných integrovaných polovodičovýoh opínačů, je třeba tyto - za účelom zkrácení rozpínacích čaeů ovlúdanýeh elektromagnetických výkonových členů- dop 1 nit,.v případě provedení 3 oemi výstupy,...

Indukční snímač otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 248327

Dátum: 12.02.1987

Autor: Šebek Zdeněk

MPK: G01P 1/07

Značky: indukční, otáček, snímač

Text:

...a napájení mají první výstup Q připojený na třetí vstup 3 elektronických obvodů lil oscilâtoru A a druhý výstupg přes peralelhíspoje ní kompenzačního odporu g, kondenzátoru Q e cívky E 2 paraleľñhooscilačního obvodu na prvnívstup g elekronidąých obvodůggłosciäwrug- 3 245 327 obvody jg detekce tvarování a napájení mají větší ztrátový výkon, takže nelze použít z důvodu odvodu tepla Lnkoprenu jako u oscilátoru lgąa proto Jsou zality...

Způsob výroby velkoplošných dutých předmětů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248326

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šuranský Jaroslav, Šindler Pavel, Lučný Miroslav, Václavek Miroslav, Sum Jaromír, Kouba Karel

MPK: B29D 22/00

Značky: výroby, dutých, předmětů, způsob, plastů, velkoplošných

Text:

...s infraohřevem jedné fólie, následným ohřevem druhé fólie a spojením těchto dvou fólií v teplém stavu nevedl k uspokojivym výsledkúm. Takto zhotovené plastové výměníky tepla nevyhovovaly požadavkům pevnosti a spolehlivosti svárů. Kontinuální výroba dutých plošných předmětů spočívající v kombinaci technologie vytlačování a vakuového tvarování na jednom výrobním zařízení je technicky i ekonomicky značně nákladná.Uvedené nedostatky odstraňuje...

Středicí opěrka pro přenos tlakové síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 248325

Dátum: 12.02.1987

Autor: Zelenka Miroslav

MPK: G01G 21/26, G01L 1/26

Značky: prenos, opěrka, středicí, síly, tlakově

Text:

...koncem upraveným jako plunžr lg pohyblivý dřík 3. Na druhém konci pohyblivého dříku je upravenarovná čelní opěrná ploche gg. Tento druhý konec pohyblivého dříku 3je rozšířen prvním osazením.łl,je přes něj převlečeno a na něm svým průohozím osazeným otvorom suvně uloženo středicí pouzdro 2.Druhý prostor ll mezi prvním osezením ll e osazeným otvorom středicího pouzdra g je spojen s prvním prostorem lg pevného blokuł pomocí podélného kanálku §,...

Zařízení pro měření relativně malých hodnot třecích sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 248324

Dátum: 12.02.1987

Autor: Cyrus Pavel

MPK: G01L 1/04

Značky: hodnot, měření, malých, relativně, třecích, zařízení

Text:

...proveden otvor,v němž je uložena torzní pružina, která je napnuta ve třmenu a na které je připevněn měřicí kotouč s nejméně jedním pouzdrem,do něhož je vložen zkušební vzorek.Výhodou zařízení podle vynálezu je především konstantní rychlost smyku z důvodu konstantního měřícího poloměru.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popisu příkladu jeho provedení podle příloženého výkresu, kde obr. 1 představuje nárys a obr. 2 půdorys zařízení...

Způsob indikace horní hranice znečištění odpadních vod rozpustnými organickými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 248323

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šetřil Stanislav, Knybel František, Navrátil Miloslav

MPK: C02F 1/32

Značky: hranice, horní, znečištění, rozpustnými, organickými, látkami, odpadních, způsob, indikace

Text:

...protéká křemennou kyvetou l, která je prosvětlována paprsky ultrafialového světla o optimální vlnově délce, například 2 l 7 mm, vysílaného zdrojem g světla skrze clonu 1 a optický člen 5, který vymezuje z ultrafialového světla, emitovaného zdrojem světla, svazek monochromatického světla. Tento optický člen A může být umístěn před zdrojem g světla nebo před fotodetektorem 5. Změny intenzity světla prošlého křemennou kyvetou l se zesilují v...

Vpichovaná filtrační textilie s prostorovým uspořádáním vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 248322

Dátum: 12.02.1987

Autori: Steinz Stanislav, Domas Josef, Orna Jiří

MPK: D04H 1/46

Značky: prostorovým, vláken, vpichovaná, textilie, uspořádaním, filtrační

Text:

...ke změně setrvačných sil a k intenzivnímu odlouče ní prachových částic.Nevýhodou tohoto řešení je malá soudržnost textilního útvaru a rychlé zanášení svazků vláken částicemi prachu v místech jejichuzavření a z toho plynoucí nízká jímavost.Dále je známý způsob výroby vpichované metrové plsti podle AO 185 269, který je význačný tím, že se nejprve připraví první vlákenné rouno převážně s podélnou orientací vláken a navine se do stůčky, pak...

Zařízení k automatickému vyhledávání konce nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 248321

Dátum: 12.02.1987

Autori: Janda Jaroslav, Prášil Ladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: B65H 54/22

Značky: zařízení, nitě, konce, vyhledávání, automatickému

Text:

...Hemi- se při jejím pohybu přenasi k spojovacím prostředkům konce nitě od navíjeného nitového tělesa s koncern nitě od předlohy.Výhodou tohoto zařízení je, že použití úzké odsávací hubice přináší podstatnou úsporu podtlakového vzduchu. Další výhodou je dosažení v podstatě nulová takové síly v niti vystupující z zásobního bubínku, a tím možnot její široké regulace pro optimální potřeby cívek, pro barvení nebo jiné účely, zajištující např....

Zařízení k vakuovému upínání optických čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 248320

Dátum: 12.02.1987

Autor: Král Jaroslav

MPK: B24B 9/14

Značky: čoček, zařízení, vakuovému, optických, upínání

Text:

...pouzdra je ve vzdálenosti 0,02 3 mm od povrchu optickéčočky. Vyřešený způsob upínání optických čoček na podložku vakuovým způsobem, zvláště její přítlak stlačeným vzduchem zaručuje její přesné usazení a tím i její přesné opracování. Přítlačné pouzdro se nedotýká optické plochy, takže nemůže dojít k opsání jeho povrchu na tuto vyleštěnou plochu a tím jejímu poškození ĎPříkladné provedení zařízení je schematicky znázorněno na přiloženém...

Sklopný mechanický terč

Načítavanie...

Číslo patentu: 248319

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kubík Jiří

MPK: F41J 7/00

Značky: terč, mechanicky, sklopný

Text:

...trubku, a na sklápěcím mechanismu je vytvořeno otočné pouzdro, které248 319 je euvněu 1 oženo na připevňovacím čepu, který je upevněn k zadní části rámu, přičemž zvedací mechanismus je uložen na rám pro» středniotvím držáku a.sestává z prvního čepu a zvedáků se závažíčky a v rám je uložen druhý čep, na který jsou jedním koncem upevněny pružiny, jejichž druhé konce jsou upevněny ke sklápěcí~ mu mechanismu, a na čelní desce je nad sklápěcím...

Zařízení pro měření ulehlosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248318

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sakun Vjačeslav, Kadlec Vítězslav, Svatoš Zdeněk, Hula Josef

MPK: G01N 33/24

Značky: ulehlosti, měření, zařízení, půdy

Text:

...pracovního orgánu, na obr. 2 je znázorněno řešení pracovního orgánu uchyceného k příčnému otočnemu rámu, kde ovládaným sílovým zařízením je pracovní orgán. Na obr. 2 není znázorněno propojení ovládaného zařízení s ovládacím zařízením. Na obr. 3 je znázorněno řešení pracovního orgánu, kdy je poloha pracovního orgánu regulována sílovým válcem, tj. ovládacím zařízením je.silový válec a ovládaným zařízením je.pracovní orgán. Na obr. 3 není...

Způsob hydrogenace aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248317

Dátum: 12.02.1987

Autori: Círová Alena, Grosser Vojtěch, Kopecký Ivan, Huml Miroslav, Macek Vladimír, Antkowicz Erich

MPK: C07C 29/14

Značky: způsob, hydrogenace, aldehydů

Text:

...vrstvě katàlyzátoru. jehož výohozi nikelnatou sloučeninou je uhličitan nikelnatý a jehož makroporězni systém je vytvořen tepelným rozkladem uhličitanu nikeĺnatého. Katalyzátor se připravuje tak. že se roztok křemičitanu sodného eráži kyselinou eolnou za přitomnosti elektrolytu, sraženina se odfiltruje, promyje a přímo nebo po vysušeni se smisi s uhličitanem nikelnatým, vodou, pojidlem a granulačnimi přisadami. Vzniklá hmota se pak tváří...

Zařízení k zatěžování ložisek při jejich zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248316

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zatěžování, zařízení, ložisek, zkoušení, jejich

Text:

...ovlivnění velikosti zátěžné síly pasívními odpory při současně působícím radiálním a axiálním zatížení. To umožňuje jednak provádět nové druhy zkoušek při zvýšení jejich přesností a jednak zkrátit dobu trvaní stávajících zkoušek.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu, kde obr. l představuje nárysný řez jeho celkovým uspořádáním a obr. 2 představuje v řezu možné provedení suportu tohoto zařízení.Na základu li je vr...

Ochranný kryt drásacího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248315

Dátum: 12.02.1987

Autori: Stratil Václav, Dudr Pavel

MPK: A43D 37/00

Značky: drásacího, nástroje, ochranný

Text:

...a zajištěn šroubem. Drásací nástroj přitom přesahuje vodítko o hodnotu úběru. Hodnota přesahu je dána požadovanou hloubkou úběru při drásání.V Pokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočívá v zajištění kvalitního odrásání bez nebezpečí zavrtání nástroje i při ne2 240 315 stejnorodém materiálu podešví a nedokonalém vyrovnání horní plochy podešve. Zároveň snižuje závislost kvality drásání na síle přítlaku podešve proti nástroji. Dochází tím k...

Axiální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248314

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vítek Oto, Khol Miroslav, Seichter Pavel, Jaroměřský Jaroslav

MPK: B01F 7/00

Značky: axiální, míchadlo

Text:

...nejméně 1600 a Spodní náběžná plocha lopatek svirá s rovinou rotace michadla úhel menší než 75 °. Náběžné plochy lopetek jsou čtyřúhelnikového nebo trojúhelníkového tvaru. Horní okraj lopatek je opatřen ostřim, jehož úhel je 10 ° až 45 °. Počet lopatek se pohybuje od dvou.do osmi.U axiálního míchadla podle vynálezu se lomením listu lopatky podstatné zvyšuje pevnost lopatek bez zvětšování jejich tlouäřky, čímž se snižujehmdmutccíého míchadla a...

Zařízení ke kontinuálnímu obohacování kapaliny parami látek nacházejících se ve stopových koncentracích v plynném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248313

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vančuříková Jitka, Janák Jaroslav Člen Korespondent Čsav, Večeřa Zbyněk

MPK: B01F 3/04

Značky: stopových, zařízení, nacházejících, koncentracích, prostředí, obohacování, plynném, látek, parami, kontinuálnímu, kapaliny

Text:

...blíže objasní výkres, na kterém je osový řez koncentrační zařízením. Zmazat-ručné ząřcícm/ .se skháłĺze směšovače plynu s vodou nebo vodným roztokem a kondenzační části. Směšovač tvoří trubice ł upevněná V čele lg a ukončená tryakou gaýo které ústí kapilára Q spojená s přívodem kapaliny. Trubice ł je opatřena sacím přívodem łg, Čelo łł se směšovačem je vsunuto do válce 5, ve kterém je přepážka § s otvory §,sloužící k úpravě...

Regulátor tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248312

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kubín Miroslav

MPK: G05D 16/06, G05D 16/20

Značky: regulátor, tlaku

Text:

...komora 323 je opatřena výpustným hrdlem 51 a vrchní komora A 22 přídavným hrdlem gg, přičemž je v ní uložena předepjatä funkční pružina A 2. Při vzájemném spojení členů 3, 2, 5 je vzdušník 2 napojen mezi komorou nad membránou ggł dvojčinného membránového pohonu gg hlavního ventilu g a výstupním hrdlem ii Spodní komory ggl pomocného regulátoru 3, přičemž komora pod membránou ggł dvojčinného membránového pohonu gg je spojena s tlakovým potrubím...

Zařízení ke směšování kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248311

Dátum: 12.02.1987

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01F 3/04

Značky: zařízení, směšování, plynů, kapalin

Text:

...optimální provozní podmínky z hlediska hydraulických poměrů, z hlediska energetického i z hlediska účinnosti přisá~ tí a dokonalého směäování pylnu akapa 1 íny. Zařízení je rovněž možné využít při mísení kapalin, případně par a kapalin.Na pŕiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladnéprovedení zařízení podle vynálezu.Zařízení sestává ze vstupního dílu ł. středního dílu g a tělesa §s kuželovou částí §,na níž navazuje válcová část 1 a...

Způsob výroby výrobků z homopolyamidů nebo kopolyamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248310

Dátum: 12.02.1987

Autori: Marek Petr, Neuhäusl Emil, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav

MPK: C08G 69/48

Značky: homopolyamidů, způsob, výrobků, výroby, kopolyamidů

Text:

...formy,nebo ve vytlačovaci hlavě e hubicí vytlačovaciho stroje. Jednim z předpokladů výroby tvářených výrobkůjôďkzvynálezu je přesné dávkováni inícíátoru do násypky vstřikovaciho stroje, jeho emísení s polyamidem a nastavení takového technologického režimu, který by odpovidal průběhu přeamidačních reakcí V čase prodlevy ve šneku nebo před šnekem.Dávkování iníciátoru lze provádět mimo násypku zpracovatelského zařízení nebo přímo do...

Zařízení k odvádění prosaků kapaliny z hydraulických motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248309

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šťastný Jan, Pexa Gustav

MPK: F15B 21/04

Značky: kapaliny, prosaků, odvádění, hydraulických, zařízení, motorů

Text:

...stranu hydraulického motoru.Nevýhodou tohoto řešení je,že se větev odvádějící prosaky kapaliny odstraní pouze zčásti při velkých vzdálenostech rozvaděče od hydraulického motoru se náklady zvyšují tím,že je nutná prosaková větev od hydraulického motoru až na rozvaděč.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením k odvádění prosaků kapaliny z hydraulických motorů,opatřených přívodní,odtokovou a prosakovou větví podle vynálezu,jehož...

Zařízení k upevňování kalených lišt přímočarých valivých vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248308

Dátum: 12.02.1987

Autor: Zieba Bohumil

MPK: B23Q 1/02

Značky: přímočarých, valivých, kalených, upevňování, lišt, vedení, zařízení

Text:

...zařízení k upevñování kalených líšt přímočarých valivých vedení k rámu stroje, zejména obráběcího, jehož podstata spočívá v tom, že v rámu stroje je vytvořena rybinová drážka pro klínovou upínku, jíž prochází šroub, a která je svou úkosovou plochou ve styku s úkosovou plochou kalené lišty. APředností řešení podle vynálezu je, že nedochází k uvolňování šroubů a rovněž výměna kalených líšt při poškození je snadné.Příklad provedení zařízení k...

Průtokový kapilární viskozimetr s temperačním pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 248307

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kule Miroslav, Janoušek Vladimír

MPK: G01N 11/00

Značky: pláštěm, průtokový, kapilární, viskozimetr, temperačním

Text:

...průtokového kapilárního viskozimetru pomocíí uzavřeného temperačního pléště, který tak stabilizuje teplotu měřené kapaliny vůči vnějšímu okolí, je možné měření viskozity bez nutnostipoužití termostatu k temperování. Teplota kapaliny zůstává vlivem temperačního pláště po celou dobu měření stálá, tudíž lze viskozimetr aplikovat V běžných provozních podmínkách.Na připojeném výkres je znázorněn príklad provedení kapilárního viskozimetru s...

Polopouzdřené mikrovlnné tranzistory se stejnosměrným oddělením uzemněné elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248306

Dátum: 12.02.1987

Autor: Peterka Roman

MPK: H01L 25/16

Značky: mikrovlnné, uzemněné, tranzistory, stejnosměrným, polopouzdřené, elektrody, oddělením

Text:

...unístěnou na izolačníČĺlue Vylií účinek polopouzdřenýoh mikrovlnným tranzietorů podlevynalezu ve erovnéní e doeavadní technologií spočívé v ton, že po ueazení nikrovlnného tranzistoru do otvoru polopouzdra v eub~ stratu nybridního integrovaného obvodu se ke kontaktní ploäce uzelněné elektrody tranzistoru připojí již pouze etejnoenérné napájecí obvody. uPolquzdřené nikrovlnné tranzietory provedené podle vynálezu budou dále popsény ee zřetelen...

Přístroj pro očišťování krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248305

Dátum: 12.02.1987

Autor: Skála Miroslav

MPK: A61M 1/10

Značky: prístroj, očišťování

Text:

...přístrojů a je určena pro všechny paoienty ošetřované na těchto přístrojíoh, zabezpečení před infekoí hepatitidou B je provedeno obvykle sterilizaěním a desinfekčním roztokom. Jsou známa řešení, kde je část dialyzační cesty výměnné a část této cestystabilní pro všechny paoienty. Možnost infekoe se zde podstatné zmenší, ne však vyloučí. Všechny tyto přístroje - monitory jsou vzhledem k programům dialyza, hemofiltrace, hemoperfuze...

Zapojení přepínacího obvodu pro měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 248304

Dátum: 12.02.1987

Autori: Cabicar Rudolf, Ročák Jaroslav, Červený Jindřich

MPK: H02B 15/00

Značky: zapojení, měření, obvodů, přepínacího

Text:

...jednak volným pőlem cívky a jedním pőlem- 3 248 304 spínacího kontaktu relé a výstup gâg je tvořen druhým pőlen tohoto kontaktu. Přivedením jednotkového signálu na první přímý vstup gâl, který je současně vstupom cívky,e na druhý přímý vstup gàg, který je také vstupem jazýčkového kontaktu,při nepřítomnosti jednotkověho signálu na inverzním vstupu gàj dojde k sepnutí relé a na výstupu jazýčkového kontaktuje jednotkový signál. Přivedením...

Můstkové kontaktní ústrojí pro spínání přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248303

Dátum: 12.02.1987

Autori: Nový Karel, Kožíšek Zdeněk

MPK: H01H 9/38, H01H 9/40

Značky: ústrojí, můstkové, kontaktní, spínání, prístroje

Text:

...g,opatřený na spodní ploše prvním a druhým hlavním kontaktem §, êi. Ve výběru lg o hloubce m je umístěn pomocný opalovací můstek Q opatřený na spodní ploše prvním a druhým pomocným opalovacím kontaktem Q, g. Mezi horní plochy obou můstků g, Q a vnitřní stranou horního břevna Q rámového držáku můstků 5 jsou rozepřeny první a druhá tlačná pružina Ž, 19. Kontakty §, §, g, g na můstcíoh g, Q dosedají na první a druhý pevný kontakt 1, 11.Na...

Zapojení pro tekutinové ovládání brzdy kývavého hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248302

Dátum: 12.02.1987

Autori: Attl Jan, Horáček Jiří, Králík Miloslav, Bednář Karel, Vávra Jaroslav, Anýž Jaromír

MPK: F15B 13/02

Značky: zapojení, brzdy, kývavého, tekutinové, hydromotoru, ovládání

Text:

...2 připojený přes rozváděč 3 , jehož spotřební větve AB jsou ve střední poloze propojeny s odpadní větví na zdroj l hnacího média má paralelně zapojen pepínací ventil Q,mezi jehož výstup §a tekutinovou brzdu l§LřydIomotoru Q je paralelně zapojen hydraulický zámek lg s odpadovou větví 5 a lo gický ventil AQ.. 24 a 302 Na boční ovládací vstup logického ventilu ZL§ je přitom zapoj en akumulátor l 8, v němž se akumuluje tlakové kapalina a...