Archív za 1987 rok

Strana 374

Zařízení ke kontinuálnímu nanášení povlaku na pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248381

Dátum: 12.02.1987

Autori: Verlík Alois, Čajánek Bohumil

MPK: B05C 5/00

Značky: zařízení, nanášení, pásy, povlaků, kontinuálnímu

Text:

...je opetłeno nosným rámem obepínejícím nenášecí válce a opatieným štěrbinou o světlosti větší než je tlouščke pásu. přepsžená rozebíratelným uzávěrem.Zařízení je dále upraveno tak, že nosný rám je uloäen jednak výsuvně ve směru příčném od slněru pohybu pásu a jednak je vysunutelný do pracovní aretované polohy. Zařízení množňuje výměnu nanášecích váloů mimo aretovanou pracovní polohu.Príkladné provedení zařízení podle vynálezu je zobrazené na...

Zařízení k rovnoměrnému oboustrannému nanášení povlaků na pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248380

Dátum: 12.02.1987

Autori: Skotnica Jaroslav, Čajánek Bohumil

MPK: B05C 5/00

Značky: povlaků, zařízení, rovnoměrnému, oboustrannému, nanášení, pásy

Text:

...uložen na. tamenech,jejichž osa výkyvu leží mimo těžiště pomocněho válce. Zařízení je dále vyznačeno tím, že ke každému pcmocnámu válcl je přiřazen samostatný přívod povlakově auspenze. zařízení umožňuje dodriovat rovnoměrnou tlouäčku nánosu a plynulý chod zařízení.Příkladná provedení zařízení podle vynálezu je zobrazeno na výkresu, kde na obr. 1 je nárya a na obr. 2 je bokorys.Zařízení sestävá z dvojice nanášecích válců g, z pomocných...

Zásobník tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248379

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kozojed Jan, Rybák Josef, Vonka Vladimír

MPK: B21D 43/12

Značky: tyčového, materiálů, zásobník

Text:

...známých zásobníku odstraňuje zásobník tyčového materiálu podle vynálezu,jehož podstatou je to. že na šikmém vedení stojanu je posuvné uložen vozík, ktorý pak společně s nosným řetězun vytváří profil shrunažäovacího prostoru zásobníku.Výhodou tohoto řešení je, že ve shransžäovacíun prostoru zásobníku, nedochází k nsžádoucímu vzájemnému posunu a propletení tyčováho materiálu s nedoohází ani k jeho styku s žádnou pevnou částí stojanu a tím...

Zapojení impulsního laseru s pasivní modulací činitele jakosti optického rezonátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248378

Dátum: 12.02.1987

Autori: Barhoň Jaromír, Rohlíček František

MPK: H01S 3/10, H01S 3/13

Značky: jakosti, rezonátorů, laseru, modulací, činitele, zapojení, optického, impulsního, pasivní

Text:

...z aktivního materiálu, zrcndly optického rezonátoru a impulsní budicí výbojkou, jejíž napájecí obvod je tvožen pracovnú kondenzátorem a sériovou indukčností podle vynálezu. jehož podstata spočívé v tom, že paralelné ke spojení pracovní kondenzátor, sériová indukčnost je připojen výstup spínacího prvku, připojenéhc svým vstupom na výstup zesilovače, na jehož vstup je připojena indikační fotodioda, vázanépřes optickou vazbu s...

Přírubový spoj se šroubovou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248377

Dátum: 12.02.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Houžvic Vladimír

MPK: F16L 23/00, F16L 37/10

Značky: přírubový, vložkou, šroubovou

Text:

...přírubových obrub při jejich dosednutí na sebe, takže při posunutí svorek po obrubě svorka stáhne obruby i s těsněnírn pevnľk sobě.Na předmětu vynálezu se nic nemení, je-ll obdoba tohoto uspořádání vytvořena ve vnitřním prostoru, například nádoby.Hlavní výhody uspořádání přírubového spoje se šrpubovou vložkou podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že je dosaženo nízká hmotnosti spoje, rychlé montáže, demontáže a snadné vyrobitelnosti tím,...

Přídavné zařízení k obráběcímu stroji na dělení tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248376

Dátum: 12.02.1987

Autori: Skrbek Břetislav, Krpelán Jan

MPK: B23D 47/04

Značky: stroji, materiálů, obráběcímu, přídavné, zařízení, tyčového, dělení

Text:

...znázorňuje pžilozený výkres. zobrazuje situování zařízení vzhledem k automatické pile s uvedením jednotlivých goučástí vlastního prídavného zařízení ve funkční poloze.základní rameno ł je opatřeno na jednom konci upevňovacím nákručkem, kterým je upevněno napr. pfišroubovéním na têlese g stávaj ícího podävacího systému použitého obréběcího stroje. v našan případě automatické pily.Na druhém konci základního ramene ł, přibližně na jeho horní...

Zařízení na orovnávání a ostření povrchu sklářských brousicích nástrojů s automatickým přísunem do řezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248375

Dátum: 12.02.1987

Autori: Medek Zbyněk, Dubeš Václav

MPK: B24B 53/02

Značky: přísunem, zařízení, ostření, automatickým, nástrojů, povrchu, sklářských, orovnávání, řezu, brousicích

Text:

...narážkami.Na obr. 1 je znázorněn držák 1 orovnávaoího nástroje spojený s vysunovatelným vřetenem 2 ustavený v nosiči i. Vysouvací šroub 7 opatření rohatkovým kotoučem 8 je zaohycen v nosiči g vedením g ve svěrném spojí tvořeném šroubem á a objímkou g.Do záběru s rohatkovým kotoučem § je ustavena západka 9 vmontovaná v kroužku 11. Nosič i je podél brousicího nástroje posunovatelný po nosníku g.4 mezi narážkami łâ, L 6, Na obr. 2 je znázorněn...

Plošný vrstvený materiál především poromer na bázi polyuretanů a/nebo polyurethanmočovin s nekrycí barevnou povrchovou vrstvou a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248374

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kolář Bedřich, Ševčík Bohumil, Karásek Otakar

MPK: D06N 3/14

Značky: vrstvou, barevnou, povrchovou, poromer, bázi, výroby, polyurethanmočovin, především, nekrycí, vrstvený, plošný, materiál, způsob, polyuretánu

Text:

...určitého barevného odstínu,přičemž je pochopitelně možno měnit pouze sytost vybarvení /změnou koncentrace pigmentu v nátěrové hmotě, resp. příslušné vrstvě povrchové úpravy/, nebo kmbinace dvou i více pigmentů/barviv/ různých barevných odstínů, které sice umožňují nastavit úpravu vzájomných poměru jednotlivých pigmentů /barviv/ různé barevné odstíny, avšak prakticky u všech doposud známých postupů se jedná pouze o anezenou škálu příbuzných...

Zařízení pro číslicovou indikaci stupně změkčení u koželužských vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248373

Dátum: 12.02.1987

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 1/40

Značky: indikaci, koželužských, vibračních, strojů, stupně, číslicovou, zařízení, změkčení, měkčicích

Text:

...odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívatm, že analogově číslicovým převodnílcean je mnohapólový prepínač se dvěma patry přepínacích kontaktů,který je elektricky spojen se dvěma číslicovými doutnavkami indikujícími stupeň změkčení tak, že elektrické zapojení je úsporné přizpůsobsné omezenému počtu číslio nutných pro indikaoi stupně změkčení u koželužských měkěicích vibračních strojů.Pokrok, dosažený vynálezem spočívá v...

Brousicí kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 248372

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vintner František, Kolář Jan, Kubišta Přemysl, Dvořák Antonín

MPK: B24D 3/34

Značky: brousící, kotouč

Text:

...látka, či lak. výhodně s příměsí síry, poprípade kov s nižší teplotou tâní.Výhodou opatření podle vynález je zejména ochrana pracovníka před hegativním půeobením aeroaolu, kvalitatívne na výšší úrovni. Brousicí kotouč s upraveným povrchem produkuje podstatné méně aerosolu, než kotouč bez upraveného povrchu, tj, płedchází negativnítnu jevu.V důsledku úpravy nefunkčních částí boku brousicího kotouče, odetraněním pőrů, ktoré působí při otáčení...

Zařízení pro indukční ohřev relativně dlouhých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248371

Dátum: 12.02.1987

Autori: Žíla Josef, Měřička Petr

MPK: C21D 1/42

Značky: indukční, ohrev, dlouhých, součástí, relativně, zařízení

Text:

...lg vytváří kloubová spojení tohoto výkyvného ramene § s tělesem l držáku.Protože je nutné počítat s výměnou induktorů pro různé tvary a rozměry průřezü ohřívaných součástí, je upínací základna 1 opatřena vyměnitelnými podložkami g /obr. 1/ s odpovídajícími výřezy pro uložení upínacích částí induktoru § a s pŕíložkami lg /obr. L, 2/.Tyto podložky 2 i příložky lg jsou určeny jednak k připevnění induktoru Q na upínací základnu 1, jednak k přívodu...

Způsob výroby oddělených a navzájem souvisejících konstrukčních dílů z předimpregnovaných výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 248370

Dátum: 12.02.1987

Autori: Klein Milan, Paloda Martin, Kutheil Tomáš

MPK: B32B 31/14, B32B 31/04

Značky: oddělených, dílů, způsob, navzájem, předimpregnovaných, konstrukčních, souvisejících, výztuží, výroby

Text:

...z předimpregnovaných Výztuží, tak zvaných prepregů.Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejdříve ze spoločných vrstev prepregu navrstvípolotovary navzájem souvisících konstrukčních dílñ nebo jejich nedílných dílčích tvarů, načež se po adhezním spojení vrstev polotovary navzájem oddělí v rovinách funkčního styku konstrukčních dílů, a potom se do těchto rovin uloží separační ŕőlie, s kterými se všechny polotovary navzájem souvisících...

Zařízení pro blokování samovolného záběru soukolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248369

Dátum: 12.02.1987

Autor: Růžička Jiří

MPK: B30B 15/28

Značky: záběrů, soukolí, samovolného, zařízení, blokování

Text:

...detailní pohled na zajištěná ozubené kolo sklápěcího mechanismu, na obr. 3 je detailní pohled na odjištěné ozubené kolo právě k bodě záběru otvíracích zubů ozubeného mezikola s otevíraoím ozubem ozubeněho kola a na obr. 4 je detailní pohled na vzájemnou polohu ozubeného kola a ozubeného mezikola během vlastního záběru ozubení při sklápění horní poloviny parní kanory.Na obr. 2, 3 a 4 jsou detailní pohledy z vnitřní strany lisu na soukolí se...

Slitina na bázi mědi, niklu a bóru pro kontaktní prvky v elektrotechnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 248368

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šefl Pavel, Polák Václav

MPK: C22C 9/06

Značky: niklu, elektrotechnice, bóru, slitina, bázi, kontaktní, mědi, prvky

Text:

...funkce vakuováho zhášedla. Dalším nedostatkem mědi, kterou se nejčatěji porázni kontaktní materiály nasyoují, je poměrně vysoká hodnota studené elektronové emise.Vakuovým zhášedlem ve vypnutém stavu, kdy jsou kontakty od sebe vzdáleny. preteká při płiloženćm napětí desítek kilovoltů proud řädově miliampérů. To vede k ohřevu kontaktů. j který někdy vede k levinovitětnu nárůstu emisa elektronů, někdy až k nepäčovćmu aelhání vakuového...

Převodník frekvence impulsů na údaj o velikosti měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248367

Dátum: 12.02.1987

Autor: Baudisch Miroslav

MPK: G01P 3/486

Značky: údaj, velikostí, impulsů, měřené, frekvence, převodník, veličiny

Text:

...kružnici. Kotouč rotuje společně s vřetenem soustruhu, takže za každou otáčku vřetene dopadne na snímač l šedesát svetelných mpulsů, což množňuje neobyčejně přesně měření. Snímač 1 je epojen s ostatními částmj. převodníku, jež jsou umístěny ve společné přemistitelné krabici pomocí vodičü.V krabici je mnístěn tvarovač 3 impulsů, hradlo g, jakož i obvod g časové základny,tvořený oscilátorem, šízeným krystalem. Násobička 6 obsahuje v sobě i...

Středicí zařízení, zejména ke středění ocelokordového nárazníkového pásu při konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 248366

Dátum: 12.02.1987

Autori: Barvínek František, Helinger Jiří

MPK: B29D 30/30

Značky: plastů, zejména, nárazníkového, středicí, zařízení, konfekci, středění, pásu, ocelokordového, pneumatik

Text:

...na připadných šířkových tolerancích středěněho pásu.Tún je zaručene nepřetržité a velmi přesné středění pásu. Konstrukční řešení středicího zařízení podle vynálezu je ve srovnání s doposud známými typy zařízení výhodné také menšími prostorovými nároky, což je důležité zvláště při uspořádání více podávaoích stolů nad sebou.Významnou výhodou zařízení podle vynálezu je dále rovněž možnost nastavení přítlačné síly středicích kladek podél celé...

Způsob měření tvrdosti výkovků a odlitků zejména výkovků zušlechtěných

Načítavanie...

Číslo patentu: 248365

Dátum: 12.02.1987

Autor: Suchánek Zdeněk

MPK: G01N 3/40

Značky: odlitků, zejména, způsob, tvrdosti, zušlechtěných, měření, výkovků

Text:

...způsob měření tvrdosti dle příslušné normy, např. měření tvrdosti provést kuličkou 10 m, zatížením 29 430 N, po dobu 30 sec.- Požadované hodnoty tvrdosti V HB nebo pevnosti v MPa. Např. v místě kontrolního kruhového terče se požaduje zušlechtění na cca 800 MPa.Příklad použití způsobu měření tvrdosti ponocí kontrolních kruhových terčü.U ramen hydrauliky traktoru je nejdüležitější âodržet určitou optimální tvrdost cca 800 MPa v oblasti malá...

Hydraulický hmotnostní snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 248364

Dátum: 12.02.1987

Autor: Pavlusik Peter

MPK: G01G 5/04

Značky: snímač, hydraulický, hmotnostní

Text:

...spojená s plošinou 3 npatíonou Vudítky g a patkami Q. Plošina g je dále spojená do rámu l kolfky Ž a opatřenaVáłcová pouzdra lg, opatřená připojovacími hrdly ll, jsou potrubím Q spojena s ro 2 vod~ kon Lg, přes uzavírací ventil ll s hydraulickým akumulátorem lg, dále plnícún ventilem lâ,manometrem 1 a snímacĺm čidlem Q, které je káblem spojene s digitálním ukazatelem gg.HYdLàUliCkÝ hmotnostní snímač pracuje na základě stlačování kapaliny,...

Zařízení k odstranění nalepování třísek na odpadní části dopravníku třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248363

Dátum: 12.02.1987

Autor: Cinkajzl Václav

MPK: B03C 1/00

Značky: odpadní, zařízení, nalepování, odstranění, částí, třísek, dopravníku

Text:

...koly. Také zakrytování pohonu zařízení je proti dosavadnímu provedení jednodušší a spolehlivost zařízení je vyšší.Na připojených výkresech je znázorněno příkladné konkrétní provedení zařízení, na jehož základě bude toto zařízení blíže popsáno jak uspořádáním tak i funkcí. Na obr. Č. 1 je znázorněno zařízení z bočního pohledu v částečném řezu, na obr. č. 2 je znäzorněn čelní pohled na zařízení v částečném řezu, který je veden uložením...

Způsob přípravy a dopravy paliva pro fluidní ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 248362

Dátum: 12.02.1987

Autor: Vilimec Ladislav

MPK: F23C 11/02

Značky: přípravy, ohniště, způsob, fluidní, paliva, dopravy

Text:

...na požadovanou velikost zrna, je dopravováno vntilačnñu üčinkem brýd práškovodem ll do odlučovače lg. Zde se od směsi brýd a drceného paliva qddělí hrubá Erakce, která je palivovou svodkou lg svedena do fluidního palivového uzávěru § a brýdy s jemnou frakoí jsou odsávány brýdovým ventilátorem lg skrze potrubí 39.Teplota práškové směsi v práškovodu 17 se udržuje na hodnotě, která pro dané palivo a sušící a fluidační médium zaručuje bezpečný...

Elektromagnetické vibrační zařízení do vibračních přístrojů, určených zejména pro použití ve stomatologických laboratořích

Načítavanie...

Číslo patentu: 248361

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr

MPK: B06B 1/04, A61C 5/06

Značky: stomatologických, vibračních, elektromagnetické, laboratořích, vibrační, použití, určených, zařízení, zejména, přístrojů

Text:

...Dále jsou výrobní problémy s upevněním pohyhlivého dílu, to je I jadra transfomätoru, který musí být na vibrační desce perfektne zajištěn, protože vlivem vibraoe se může pohyblivý díl I uvolnit a znemožní funkci přístroje.Výše uvedené nedostatky odstraňuje elektromagnetické vibrační zařízení podle vynálezu,kd cívka s eletrotnagnetiokým jádreln je pevnou součástí přístroje. Podstatou elektromagnetického vibračního zařízení je, že jako...

Způsob svinování tenkostébelných rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248360

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mikulík Jan, Frűhauf Josef, Fux Ladislav, Vodenka Bohumil, Punčochář Zdeněk, Vavřich Zdeněk

MPK: A01F 15/00

Značky: způsob, svinování, tenkostébelných, rostlin

Text:

...s polohou podělně osy hcrizontální tak, že středové otvory vytváří prüběžný souosy vzduchový kanál v celé délce uskladněnýoh halíků za sebou, vystupuje vlhkost do středového kanálu i k obvodu balíků a je účinkm přirozenáho proudění vzduchu vynášena mimo skladovanou vrstvu.Tím se zkracuje cesta vody vystupující z balíků tak, že se zkracuje doba dosoušení Ä snižuje se riziko znehodnocení hmoty mikrobielními procesy. Při skladování balíkü souose...

Zařízení pro automatické doplňování vody do kotlů ústředního vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 248359

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kasa Jaromír

MPK: G05D 9/12

Značky: doplňování, automatické, zařízení, kotlů, vytápění, ústředního

Text:

...nastavitelných sond automatických vodoznaků a vzhledem k bezpečnému napájecímu napětí hlídacích obvodů a konstrukčnímu provedení autmatického vodoznaku možnost použití tohoto zařízení i v prostředích z hlediska možnosti úrazu elektrickým proudem zvlášt nebezpečných, v prostředích s nebezpečím vzniku požáru a výbuchu.Zařízení pro automatické doplňování vody do kotlů ústředního vytápění lze použít jak pro ovládání všech druhů a typů...

Zapojení počítadla ampérhodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248358

Dátum: 12.02.1987

Autor: Špička Jaroslav

MPK: G01R 29/24

Značky: ampérhodin, zapojení, počitadla

Text:

...proudu, jehož průběh je numericky integrován s dobou integrace kratší, než nejkratší perioda procházejících proudových impulsů.Tímto způsobem je zaručena přesnost a spolehlivost měření prošlého náboje i v případě,že procházející proud je impulsního charakteru. Dělicí obvody g jsou určeny ke snižování vstupní frekvence A/D převodníku 3 při jejím dalším zpracování v počltadle 1 ampérhodin,obvodech 5 předvolby a obvodech 2 doplňovače...

Cirkulační systém kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248357

Dátum: 12.02.1987

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/10

Značky: kouřových, plynů, systém, cirkulační

Text:

...odběrovou trubkou horkých plynu z pece, jehož podstatou je, že cirkulační potrubí je opatřeno cirkulačním uzávěre a za ním vzduchovou odbočkou s klapkou.cirkulační systém polde vynálezu umožňuje používat k přenosu nadbytečného tepla z kouřových plynů též vzduch, který nesnižuje spalovací teploty, jak je tomu u inertniho kouŕověho plynu.Přiklad provedení cirkulačního systánu kouřových plynu podle vynálezu je schématicky znázorněn na přiloženm...

Uložení rotorových nožů, zvláště pro drtiče obtížně dělitelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248356

Dátum: 12.02.1987

Autori: Žižka Bohumil, Hájek Jaroslav

MPK: B02C 18/18

Značky: obtížně, nožů, rotorových, drtiče, dělitelných, materiálů, zvláště, uložení

Text:

...rotorovýoh nožů podle vynálezu je, znázorněn na přiložených obrázcích,kde obr. 1 znázorňuje v půdorysu část skříně drtiče s rotorem, obr. 2 znázorňuje v řezu rovinou E-E část rotoru z obr. 1 s uohycením rotorových nožů, obr. 3 znázorňuje řez rovinou F-F z obr. 2, obr. 4 znázorňuje pohled P 1 z obr. 2 a obr. 5 znázorňuje pohled P 2 z obr. 2.Ve skříni §§ rotoru l je uložen rotor l v ložiskách § 1. Rotor ł je opatřen obvodovými drážkami 3, do...

Rozebíratelná lisovaná koncovka pro hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 248355

Dátum: 12.02.1987

Autor: Matejů Jaroslav

MPK: F16L 33/22

Značky: rozebíratelná, hadice, koncovka, lisovaná

Text:

...je zápich g a válcové osazení Z s kuželr kou É. Nátrubek ł však může být bez kuželky § například s čepem apod.objímka lg podle obr. 2, 3 je opatřena dutinou 13 zakončenou zahnutým dnem 12 s průchozím otvoretn lg pro nátrubek l. Otvor lg je opatřen alespoň dvěma radiálně vedenými zářezy 13, ve dně 12 za nímž je široký zápich g, piřčemž dutina g je po celé dělce opatřena závitem nebo radiálními výběžky zakončenými břity l), Lisovaná koncovka s...

Zařízení k recyklaci tepla z odpadových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248354

Dátum: 12.02.1987

Autori: Schles Bedřich, Princ Bohuslav, Šafek Miroslav, Novák Antonín, Rehbergerová Gabriela, Šafková Ludmila, Polanský Alois, Šlancar Ludvík

MPK: F28F 9/22

Značky: tepla, zařízení, odpadových, recyklaci

Text:

...ve spodní části júnky je místěn odtok vody s přepedem.Výhody zařízení k recyklaci tepla z odpadových vod spočívsjí ve vyšším získávání tepla z odpadových vod tím, že přímo u vzniku odpadových vod je umístit za lapačem nečistot odlučovač teplé vody, který pouze teplou vodu odvádí v tepelné odizolovsnćm potrubí do tepelné izolovsné jímký, kde v tenké vrstvě teče po šikmo etâžově uspořádaných dutých deskách. kterými preteká voda z vodovodního...

Způsob úpravy živočišného pojiva a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248353

Dátum: 12.02.1987

Autor: Hoffman Pavel

MPK: A61B 17/06

Značky: zařízení, živočišného, způsob, provádění, úpravy, tohoto, pojiva, způsobu

Text:

...a je opatřen ve svislých, protilehlých stranách závěsnými tyčemi pro zavěšovací poutka pojivových materiálů a současně je v nádobě vloženo vibreční míchadlo nebo nádoba je umístěnana vibrátoru. Läzeň s mechanickým pohybom. sestávající 2 nádoby s rámom horizontálne pohyblivým, který je v podélných stranách opatřen závěsnými tyčmi pro pojivové materiály. Lázeň s mechanickým pohybsm, sestávající z nádob z nichž alespoň jedna je opatřena dvma k...

Pec s výměníkem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 248352

Dátum: 12.02.1987

Autori: Holeček Jaroslav, Bošek Bruno, Gruevski Trpe

MPK: F28D 1/06

Značky: tepla, výměníkem

Text:

...technologický proces, to znamená pálení a spékání práškovitého substrátu 2 B a vzniká slinek. Zhavý slinek vstupuje na konci pece g do chladiče g slinku. Vstupním hrdla 2 g se vhání chladný vzduch do výměníku 2.Vzduch jde nejprve do vnějšího prostoru 32 mezikruží výměníku g, proniká rekuperační vložkou 18 do vnitřního prostoru 3 § mezikruží výměníku g a ohřívá se na vysokou teplotu. Výstupním hrdlom gg se odvádí na místo určení.Agregát...

Zapojení zesilovače pro rozkladové obvody obrazovky s magnetickým vychylováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 248351

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hoder Karel, Vojta Milan

MPK: H04N 3/16

Značky: zapojení, magnetickým, obvody, vychylováním, zesilovače, rozkladové, obrazovky

Text:

...zesilovače 5 opatřeného prvním vstupem ll,na druhý vstup lg je přiveden druhy vývod prvního odporu zpětné vazby g, který je současně spojen přes druhý odpor zpětné vazby lg se svorkou nulového potenciálu a přes antiparalelní spojení první linearizační diody li a druhé linearizační diody lg s druhým vývodem linesrlzačního odporu lg.Vychylovaoí cívkou obrazovky, na obr. označenou jako zatěžovací impedance 1, prochází vychylovací proud z...

Zapojení kanálu pro přímý přístup do paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248350

Dátum: 12.02.1987

Autor: Koudar Ivan

MPK: G06F 13/28

Značky: přístup, kanálu, zapojení, přímý, pamětí

Text:

...na připojených výkresech, na nichžobr. 1 představuje blokové schéma zapojení, obr. 2 časový diagram signálů uvolňujících řadíč, obr. 3 časový diagram signálu zápisového cyklu aobr. 4 časový diagram signálu čtecího cyklu.Hodinový vstup 55 řadiče ŽQ pro signál CLK je spojen s hodinovým vstupem 11 spouštěcích obvodů IQ řadiče a tvoří současně první hodinový vstup ł zapojení pro připojení na neznázorně~ ný mikropočítač. Skupina adresových...

Zapojení parního předehřívače koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248349

Dátum: 12.02.1987

Autor: Matěj Václav

MPK: C10B 21/00

Značky: zapojení, koksárenského, parního, předehřívače, plynů

Text:

...parního předehřívače a výstupní potrubní parní větve s kondenzační odbočkou a podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi redukční ventil obtoku přívodní potrubní větve a parní předehřívač je vřazen obtok s automatickým regulačním ventilem a k výetupnímu parnímu potrubí je připojena vyspádovaná kondenzační odbočka. Podle vynálezu přívodní potrubní větev, obtok s redukčním ventilem, parní předehřívač, obtok s automatickým regulačním...

Způsob stanovení aktivity enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248348

Dátum: 12.02.1987

Autor: Homolka Jiří

MPK: C12Q 1/48

Značky: enzymů, způsob, stanovení, aktivity

Text:

...enzymatické aktivity podle vynélezu je blíže objasněn na příkladech.Při provádění způsoburñle vvnálezu se používají tato čínidla karbonát-bikarbonátový pufr 0,1 M, pH 10,0 pro alkalickou fosfatázu nebo natriumcítrátový s kys. chlorovodíkovou pufr 0,1 M,pH 4,9 pro kyselou fosfatázu, substrát S-/b-methoxy-fenyl/thiofosfát /anilinová sůl/ V koncentrací 2.lO 5 M rozpuštěný v příslušném pufru, dále stlačený dusík V láhvi.Do nádobky se odměří 4...

Modelovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 248347

Dátum: 12.02.1987

Autor: Schätz Miroslav

MPK: C08L 27/06, C08J 3/20

Značky: hmota, modelovací

Text:

...se nepřenáší barva na ruce.Běžné stabílízátory polyvinylchloridu na bázi organociničitých sloučenin jsou zdravotné závadné. Pro účely tepelné stabilízace polyvínylchloridové modelovaci hmoty se osvědčilo využití synergického efektu stearátu vápenatého a zinečnaténo v koncentrací 27)ĺHnot. , které se roztaví do změkčovadla před vlastním mícháním hmoty.Takto stabilizovaná hmota snáší dlouhodobé vytvrzení í při 160 až i 80 °c, bílá hmota...

Epoxidový kaučuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 248346

Dátum: 12.02.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10, C08G 59/17

Značky: kaučuk, epoxidový

Text:

...o složení hmotnostně z 55 až 69 dílů díanové epoxidové pryskyřice o střední molekulovéhmotnosti 450 až 600 a střední epoxidové funkčnosti 2,0,31 až 45 dnů 2-etylhexylakrylátu a 8 až 16 dílů díetylentriaminu nebo dípropylentriaminu.Epoxídové kaučuky podíe vynálezu mají velmi dobré mechanické parametry, mez pevnosti v tahu dnsahoje 3 až 10 Ma, tažnost 50 až 2 oo z povrchová tvrdost 50 až 98 ° Sh A.Epoxídové kaučuky jsou odolné působení oíejů...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248345

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kalenda Libor, Šátek Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Pína Bohumil, Homola Jaroslav

MPK: H01L 21/28

Značky: polovodičová, součástka, výkonová

Text:

...struktura výkonové polovodičové součástky podle vynáu lezu s vloženými kovovými mezivrstvami v řezu a na obr. 2 polovow dičová křemíková struktura s další profilovanou mezivrstvou z měkkého kovu.Na obr. 1 je tyristorová struktura L o průměru 25 mm spojene tvrdým slitinovým spojem g s dilatační elektrodou 1 ve tvaru podložky, vyrobené z křemíku vysoce dotovaného borem. Tento oelek je opatřen.h 1 iníkovými kontakty A a 5 a kluzně vložen mezi...

Čidlo pro stanovení konzistence betonové směsi v míchačkách s nuceným mícháním

Načítavanie...

Číslo patentu: 248344

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kuha Jindřich, Hub Karel, Tuček Antonín

MPK: B28C 7/02

Značky: mícháním, čidlo, směsi, stanovení, míchačkách, konzistence, nuceným, betonové

Text:

...závitem prochází pojjstnou maticí.4 §, vodicí matici 3 e otvorem vnějšího pláště ł míchačky a otěrových plechů §. K elektrodě 5 je připojen přívodní kabel Ě.Příklad provedení čidla podle vynálezu je znázorněn na připojenám obrázku. K vnějšímu plášti míchačky ł je přivařena vodící matice 3, do níž je zašroubováno vlastní čidlo, skládající se z izolečního členu 3 prevedeného jako šroub, ve kterém je vložena elektrode 5. Poloha čídla je v...

Grafitové víko ionizační komůrky iontové zdroje typu RENE BERNAS

Načítavanie...

Číslo patentu: 248343

Dátum: 12.02.1987

Autori: Petrovič Ján, Janata Miroslav

MPK: H01L 21/265

Značky: víko, iontově, grafitové, ionizační, komůrky, zdroje, bernas

Text:

...je určena maxímálním povoleným opotřebenín, nebo-11 rozšířením výstupní štěrbíny.Uvedené nedostatky odstraňuje graíitově víko íonízační komůrky íontového zdroje typu REM BERNAS podle vynílezu, jehož podstata spočívá v tom že výstupní štěrbina má znenäenou délku sražená hrany, čímž vznikne plošné ukončení okraju výstupní štěrb biny.U grafítověho víka íonizační komůrky íontověho zdroje typu RENE BERNAS. kterého výstupní štěrbina má vlívem...

Způsob výroby dichlor-(2,2)paracyklofanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248342

Dátum: 12.02.1987

Autori: Havel Zdeněk, Kryštufek Jan, Mostecký Jiří Akademik, Vaňura Jan

MPK: C07C 25/18

Značky: dichlor-(2,2)paracyklofanu, způsob, výroby

Text:

...na amoniovou bázi II.Výhodou postupu podle vynálezu je, že se kvarterní amoniová báze neisoluje, že odpadá čištění meziproduktů a že výtěžky se pohybují mezi 80 až 85 . zásadní předností postupu podle vynálezu je skutečnost, že vznikající dichlor-/2,2/paracyklofan má přesně definovanou strukturu, charakterisovanou přítomností pouze jednoho atomu chloru na každém benzenovém jádře a tudíž i polymer z tohoto substituovaného paracyklofanu...