Archív za 1987 rok

Strana 373

Zařízení licího stojanu pro plynulé odlévání oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248421

Dátum: 12.02.1987

Autor: Baroš Lubomír

MPK: B22D 41/00, B22D 11/10

Značky: stojanu, zařízení, oceli, odlévání, plynule, licího

Text:

...plnou pánví v poloze blízko krystalizátorů částečně naplnit zevěšenou mezipánev a takto ji pak přemístit při výměně nad krystalizátory a okamžitě zahájit plnění krystalizátorů. Další výhodou je to, že z licí plošiny je odstraněno složité zařízení,které překáží obsluze a může být zničeno při polití tekutou ocelí.Na přiložených výkresoch je znázorněno příkladné provedení zařízení licího stojanu podle vynálezu, kde na obr. 1 je jeho nárys, na...

Kontinuální čerpadlo palcového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248420

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pospíšil Petr, Hradil Jaroslav

MPK: F04B 43/08

Značky: kontinuální, čerpadlo, palcového

Text:

...přesností dávkovaného objem, protože u takto uložených tlačných palců, které jsou dále ještě jen podepřeny vodítky kruhevitého profilu, se neuplatňuje vratně tření, které ovlivňuje nasávací schopnost hadičky. Další výhodou je, že přiklopení dávkovscí hadičky vždy zajišťuje dokonalé dovření celého průřezu hadičky, protože klopná ose přítlsčné desky je daleko od osy vedení hadičky. Čerpadla podle vynálezu je řešeno jako kompaktní jednotka...

Nosný spoj tepelně izolačních panelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248419

Dátum: 12.02.1987

Autor: Janovec Jan

MPK: B62D 27/02

Značky: tepelně, nosný, izolačních, panelu

Text:

...které jsou společné pro vazbu profilů s lemy i spojení panelů, při čemž vnitřní prostor spoje je oddělen od izolace panelů. Profily z tepelně izolačního materiálu mohou být výhodně shodného průřezu tvaru U a jejich umístění i provedení lemů potahů panelů ve spoji může být středově symetrické.Dvojice smykově nosných profilu z tepelně izolačního materiálu tvoří spolu s lemy potahů panelů účinný nosník uzavřeného- 2 243 419 průřezu. Využitím...

Zařízení pro upínání nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248418

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šindelář Bohumil, Marek Vítězslav

MPK: B23Q 3/12

Značky: nástrojů, upínání, zařízení

Text:

...vložky §, kuliček 2, které jsouvedeny v otvoreoh gg pouzdra zámku, a pružiny gg. Zamykací vložka § je na svém vnějším průměru opatřena vybráním gl, jehož jedno čelo je kolmě vůči ose vřetena l a druhé je kuželovité. Axiální pohyb a axiální síla pro upnutí jsou vyvozovány táhlem ll přes dělenou podložku lg a matici lg. Celý mechanizmus je veden v pouzdrech li a 15, jejichž vzájomná poloha je zajištována rozpěrnou trubkou lg. Vlastní upnutí...

Dvoupólový miniaturní souosý konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248417

Dátum: 12.02.1987

Autori: Jagoš František, Bízek Josef

MPK: H01R 13/625, H01R 9/05

Značky: souosý, dvoupólový, miniaturní, konektor

Text:

...podle vynalezu epočívají v možnosti jeho umístění na minimálním prostoru miniaturních zařízení, jako například v prostoru husté zastavby nebov dutinách, při možnosti nastavení přívodu kabelového členu do žádoucí, opakovatelně přesně nastavitelné polohy. Přitom je vylou- čena možnost samovolného pootočení kabelu,a tím uvolnění kontaktu,případně ulomeníkontaktu v přívodovétčáeti. Použitím fixačního členu je spolehlivě zajištěno mechanické a...

Výměník pro rekuperaci tepla ze směsi páry a plynu, znečištěné nerozpustnými příměsemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 248416

Dátum: 12.02.1987

Autori: Těšík Jan, Kučera Vlastimil, Šípek Jaromír

MPK: F28B 3/04

Značky: tepla, znečištěné, příměsemi, nerozpustnými, páry, výměník, směsi, plynů, rekuperací

Text:

...využít v dalších sekcícmopatřením teplosměnných trubek na vnitřní straně protikorozní vrstvou se docílí vyšší životnosti těchto trubek.Na. připojenćm výkresu je schematický znázorněn výměník s dvěmi sekcemi podle vynálezu.výměník pro rekuperaci teple. ze směsi páry ą plynu znečištěné nerozpustnými příměsemi ,je tvořen první trubkovou sekcí 1 a trubkovou sekcí g z teplosměnných trubek 2. Ve vstupní komoře g pro přívod směsi páry-plynu jsou...

Způsob lepení plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248415

Dátum: 12.02.1987

Autori: Labohý Ivan, Mikoláš Vlastimil, Mikoláš Petr, Biheller Jan, Bor Jan

MPK: B01D 13/00

Značky: způsob, lepení, materiálů, plošných

Text:

...odstraňuje způsob lepení ploäných materiálů tvořených rozvádčcími, odváděcími a membránovými materiály ke středové trubce ve spirálovč vinutých moduloch určených pro úpravu kapalnýoh médií membránovými procesy,jehož podstate spočívá v tom, že plošné materiály se v jednotlivých vrstvách přilepí na spojnicích přední n boční strany na proužky z ohebného materiálu, jejichž délka je nejmeně dvojnásohná než obvod středove trubky modulu, a to...

Zařízení pro snímání a záznam hodinově diurezy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248414

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zasadil Bořek, Charvát Ladislav

MPK: A61B 5/20

Značky: snímání, diurézy, záznam, zařízení, hodinově

Text:

...zdroj łg a fotosnímač łä. Fotosnímač łz je spojen s prvním tvarovacím obvodem łg, který je přío spojen s jedním vstupem prvního čítače łä s pamětí s pýes děličbą łg s jedním vstupom druhého čítače g s paměti. Nafdruhý vstup a na nnlovací vstup prvního čítače łâ jsou připojeny výstupy druhého tvarovscího obvodu łg, který je připojen na jeden výstup časové základný gg. Rovněž tak na-druhý vstup e na nulovací vstup druhého čítače łz jsou...

Zapojení špičkového modulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248413

Dátum: 12.02.1987

Autor: Romler Jaroslav

MPK: H03C 1/36

Značky: modulátoru, špičkového, zapojení

Text:

...rezistor k řídící elektrodě regulačního členu a zápornému pőlu druhého zdroje, jehož kladný pől je připojen přes první rezistor k řídící elektrodě regulačního členu, jehož základní elektroda je připojena k výstupu špičkového modulátoŕu. Vyšší účinek zapojení špičkového modulátoru ve srovnání s dosavadním stavem techniky spočíva v jednoduchosti budícího stupně, kde je možno použít pro regulační člen tranzistorů řízených polem s normálními...

Zařízení na odstraňování zbytku materiálu z čel vývalků, vzniklého při jejich dělení metodou příčného klínového válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248412

Dátum: 12.02.1987

Autor: Ťápal Jiří

MPK: B21B 19/02

Značky: odstraňování, metodou, materiálů, vzniklého, zbytků, zařízení, vývalků, válcování, dělení, jejich, příčného, klínového

Text:

...daným podmínkám nou dělicínože, dorovnávací nože a přidržovaoí příložky na svých částeoh,jimiž jsou ve styku s horním držákem popř. se apodním držákem,opatřeny drážkami, v nichž jsou uspořádány šrouby.Zařízením podle vynálezu se zjednodušuje a zdokonaluje metoda dělení vývalků metodou příčného klínového válcování, urychlí se výrobní proces a dosahuje lepší kvality čel dělených vývalků.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je v...

Snímač protiskluzové ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 248411

Dátum: 12.02.1987

Autori: Fitz Pavel, Polách Oldřich, Čáp Jaroslav

MPK: B61H 11/00

Značky: protiskluzové, snímač, ochrany

Text:

...závislosti na otáčkach jednotlivých dvojkolí, ale reagovat na torzní kmity vratné smyčky skluzové charakteristiky jednotlivých dvojkolí.Uvedeněho účelu se dosáhne použitím šnímačů torzních kmitů jako snímačů hraniční hodnoty skluzu jednotlivých náprav, přičemž výs tupní signál je přiváděn na známá elektrická protiskluzová zapojení.Podstata vynálezu spočíva v tom, že každá sledovaná náprava trakčního, tak i běžného vozidla je vybavena snímačem...

Zařízení pro tvorbu vloček, vznikajících při chemické úpravě vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248410

Dátum: 12.02.1987

Autor: Erben Vladimír

MPK: C02F 1/52, B01F 7/18

Značky: tvorbu, vznikajících, vloček, zařízení, úpravě, chemické

Text:

...skutečnosti napomáha též děrování pádel. Poměr plochyv jednom pádlu k ploäe pádla činí nejméně 20 a díry v pádlu mají z obou stran pádla úkos provedený pod úhlen 45 °.Příklad provedení vynálezu Je znázorněn na výkresoch, kde obr. 1 představuje sestavení zařízení pro tvorbu vloček vznikaľjících při chemické úpravě vody s mícháním vodního obsahu děrovanými pádly kmitavým pohybom pro malé průtoky upravovená vody,obr. 2 totéž zařízení pro...

Vstupní část ovládání hypertermické soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248409

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bouček Jiří, Borovička Martin, Vrba Jan

MPK: G01K 7/00, G05D 23/20

Značky: hypertermické, část, vstupní, ovládání, soupravy

Text:

...výstupu je připojen displej. Podstatou vynálezu je, že teplotní čidlo je zároveň připojeno na vstup druhého analogového členu a na digitální výstupy analogově-číslicového převodníku jsou připojeny digitální vstupy nelineárního programovetelného čísli-. cově-analogového převodníku. Analogový výstup tohoto převodníku je spojen zpětnou vazbou s analogovou částí druhého anslogového členu, jehož výstup je připojen na vstup generátoru.Vyšší účinek...

Zařízení pro dvouvstupové ovládání, zejména tvářecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248408

Dátum: 12.02.1987

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: F16P 3/20, F16P 3/18

Značky: zejména, stroje, dvouvstupové, zařízení, ovládání, tvářecího

Text:

...s jehož druhým vstupom js spojon výstup druhého monootebílního klopného obvodu.Výhodou zařízení pro dvouvstupová ovládání podle vynálezu je podstatné zvýšení bezpečnosti ovládání stroje vzhlsdom k samokontrole zařízení. Samokontrola je docílona tím, že všechny prvky zařízení změní během pracovního cyklu stroje svůj stav e porucha ktoréhokoliv z nich je vyhodnocona okamžitě, dřívo než by mohlo dojít k ohrožení obsluhy nebo stroje.vynález...

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248407

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šmíd Jaroslav, Ditl Pavel

MPK: C02F 1/46

Značky: kalů, oddělování, odpadních, zařízení, nerozpustných, látek

Text:

...příklad na osvětlení dosahovaného vyššího účinku zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod podle vynálezu. U W V Zařízení podle vynálezu je tvořeno nádrží ,.která se směrem k hladině rozšiřuje a u níž jsou na obou bocích umístěny výstup§ a vstup g se svodovým kanálem 1 na elektrolyt 3. U výstupu Q jsou z boku nádrže l labyrínto vě uspořádány šikmé přepážky Q. Kal je příváděn žlabem vstupu g, proudí svodovým kanálem 1...

Nátěrová hmota pro vytvoření tepla absorbujícího povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248406

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tůma Vladimír, Jokl Miloslav

MPK: C09K 5/00

Značky: povrchu, hmota, nátěrová, absorbujícího, vytvoření, tepla

Text:

...při minimélních nákladoch.Nátěrová hmota podle vynálezu je dále blíže popsána na několika přikladéch provedení.Na základni materiál měd, tvořicí s konstantanovým drátkem termočlánek, byla nanesena směs vodné disperse na bázi polyvinylacetâtu s grafitem v poměru 101, tlouštka vrstvy byla 0,5 mm. Byl měřen nárůst teploty v závislosti na tepelné ra- 2 diačním zářeni. Z naměřených hodnot byly spočitány následující parametry časová...

Způsob prohřívání parních turbin s regulovaným odběrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248405

Dátum: 12.02.1987

Autori: Veinfurt František, Pokorný František, Bureš Zdeněk

MPK: F01D 25/10

Značky: turbin, parních, způsob, regulovaným, odběrem, prohřívání

Text:

...prakticky tak, že pro prohřev přísluänőho dílu turbiny byly využity přepouštěoí amatury, které po nafázování slouží k regulaoi tlaku v regulovenén odběru. Při naJíždění na otáčky byly tyto armatury v pevné vezbä se vstupníni regulaöními amaturemi, které zaJištuJí regulaci otáčok.Uvedené nevýhod značč onezuje způsob prohřívúní parníoh turbin s regulovanýn odbčre podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v ton, že se po dosažemí prohřívaoíeh...

Zařízení ke kontrole funkce zátěžného systému stroje na zkoušení ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248404

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rathuský Jiří, Handl Zdeněk

MPK: G01M 13/04

Značky: kontrole, ložisek, zařízení, systému, zkoušení, funkce, stroje, zátěžného

Text:

...zátěžného systému zkušebního stroje a může být použito v provedení pro zátěžný systém generující takové nebo tlakové zatížení.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je zachyceno na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje schematícky nárysný průřez jeho celkovým uspořádáním ve zkušebním stroji a obr. 2 a 3 představují nárysný průřez dalšími možnými uspořádáními zařízení podle vynálezu ve spojení se zkušebním strojem. Zařízení na...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu plyšového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 248403

Dátum: 12.02.1987

Autori: Matoušek Bohumír, Jelínek Jan

MPK: D04B 9/12

Značky: okrouhlý, stroj, výrobu, pletací, zboží, plyšového

Text:

...l, přičemž oba noey g a 31 Jsou výškově na stejné úrovni, ale noe g Je delší Jak nos 15. Dále Je pomocnú platina i opatřena výstupkam u, který vytváří zdřez 12, jeho vodorovnéO 3 . 24 a an hrana ,je na ątejné úrovni jako hrana 33 platiny 2 a svislé hrana slouží pm držení a dále stahování plyšových kliček z hrany 2 platiny 2.Ftmkce výše popseného zařízení při platení plyšového úpletu ,jenásledující. Při kladení nití g a z do nwm Jehel 2, ,jak...

Způsob stanovení mikrobiální kontaminace

Načítavanie...

Číslo patentu: 248402

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hertle Ute, Matucha Miroslav, Heise Karl-heinz, Svoboda Vratislav

MPK: G01N 23/00

Značky: mikrobiální, způsob, kontaminace, stanovení

Text:

...podle vynálezu, jehož podstatou je, že se zkoumaný vzorek kultivuje v živné půdě obsahující vedle neradioaktivních oligosacharidů a nebo polysacharidů a ostatních potřebných složek živné půdy jen monosacharidy značné uhlíkem 14 o merná aktivitě od 1,8 do 12 TBq/M a touto kultivací vzniklý oxid uhličitý značený 140 se absorbuje v alkalickém roztoku,např. 0,1 M hydroxidu sodnám, jehož celková radioaktivita se mlří radiometrickou metodou, např....

Zapojení přijímače multifrekvenčního kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248401

Dátum: 12.02.1987

Autori: Růžička Pavel, Carda Jindřich, Enoch Jiří

MPK: H03K 5/02

Značky: prijímače, kódu, multifrekvenčního, zapojení

Text:

...3 je epojen se vstupom já bloku impulzově řĺzených Páâmových prepustí 4, jehož skupinový výstup lg je spoJên S skupinovým vstupom lg bloku komparátorů 5. Výstup gg osci 248. 401 látoru 1 je spojen se vstupom gg generétoru frekvencí §. Skupinový výstup gj generátoru frekveneí Q je spojen se skupinovým vstupom ll bloku impulzově řízenýoh pásmovýoh prepustí A, Skus pinový výstup gg bloku komparátorů 5 je spojen se skupinovým vstupem g...

Spřádací jednotka pro kontinuální bezvřetenové předení přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248400

Dátum: 12.02.1987

Autori: Procházka Miloslav, Jirka Bohuslav, Vlček Karel

MPK: D01H 7/882

Značky: jednotka, spřádací, bezvřetenové, přízí, předení, kontinuální

Text:

...nekvalifikovaným pracovníkem. dílce se od sebe neoddělí a je zcela vyloučen nežádoucí kontakt některého dílce s ojednocovacím válečkem. Řešení má též výrobné technologické výhody rozdelením komplikovaněho dílce na dva výrobně jednoduché.Na vzájemné propojení tělesa ojednocovacího válečku a odklopného ramena, je možno použití všeobecně známé rychloupínací elementy, jako excentry, permanentní magnety apod. V příkladném provedení jsou použite...

Svítidlo pro vytvoření rovnoměrného světelného pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 248399

Dátum: 12.02.1987

Autor: Šebesta Zdeněk

MPK: B21C 51/00

Značky: světelného, rovnoměrného, vytvoření, svítidlo

Text:

...opatřena usměrňovscím stínidlem pro usmernění toku svetelných paprslnl a uzavŕene skleněnou doskou a horní stene ventilátorem s tryskou pro odvod vzduchu ve smeru ned stínidlo.Výhodou svítidla podle vynálezu je to, že jim lze menit jeho svítivost s tvsr jeho charakteristiky a dále to, že jeho použitím se zvyšuje účinnost vizuální kontroly povrchů vývllků, zejména plechů. Další jeho výhodou je jeho zvýšená životnost vlivem možnosti jeho...

Nádrž pro kalicí médium s nucenou cirkulací, zejména pro kalicí automaty s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248398

Dátum: 12.02.1987

Autori: Toman Otakar, Havlík Josef

MPK: C21D 1/64

Značky: ohřevem, cirkulací, nádrž, automaty, kalicí, zejména, médium, indukčním, nucenou

Text:

...dne nádrže a výška sedimenteční clony je nejméně 0,2 D o nejvýde 0,6 D, kde D je vnitřní prdnlr scdimentační clony, přičemž v půdorysu je vypouätěcí otvor umístän uvnitř sedimentační clony.Podstatnou výhodou nádrže pro kalicí médium podle vynáleeu je to, že i při změně smeru prouděni kalicího média plní sedimenteční clona, protože má tvar kruhového prstence. svoji funkci a nečistoty se usesují zejména uvnitř clony v blízkosti vypouätěcího...

Způsob vytvoření katodového kontaktu výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248397

Dátum: 12.02.1987

Autori: Stejskal Pavel, Pojman Pavel, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 21/28

Značky: polovodičových, katodového, vytvoření, součástek, způsob, kontaktů, výkonových

Text:

...intermetalických fází a křemíkem (nikl).Tento problém řeší způsob vytvoření katodového kontaktu výkonových polovodičových součástek podle vynálezu, jeho podstata spočívá v tom, že křemíková doske se po běiněm očiětění nepaři ve vakuu vrstvou stříbra tlouätky maximálně l pm, dále vrstvou hliníku tlouětky maximálně 1 (um s následným zeaílením vrstvou stříbra případně hliníku tlouštlty maximálněS výhodou se až 95 š tlouätky třetí vrstvy...

Zařízení k odstraňování tryskací drtě z povrchu otryskaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248396

Dátum: 12.02.1987

Autor: Prokop Vladimír

MPK: B21B 45/02

Značky: otryskaného, tryskací, povrchu, materiálů, zařízení, odstraňování, drtě

Text:

...upravena a jsou v ní podélně, nejméně ve dvou řadách vedle sebe vytvořeny otvory, v nichž jsou uchycena pružná pouzdra, do kterých jsou vloženy svazky pružných prutü, na jejichž konce shora doléhá podélná tvarová lišta,upevněná ke dnu, ke které je upevněn zajišřovací kryt. VVýhodou zařízení podle vynálezu je, že ho lze zejména použít při zpracování válcovaných profilovýoh tyčí v linkách na povrchovou úpravu, kde na otryskaný povrch se...

Zařízení pro rychlé ochlazování pístů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248395

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dušek Vladislav, Řezníček Pavel

MPK: C21D 1/667

Značky: pístů, ochlazování, rychle, zařízení

Text:

...teplotě, jednak v úsporách energie spojené a ohŕevem a udržováním teploty chladící vody.Z hlediska životnosti a provozní spolehlivosti pístů je toto ochlazování výhodnější s ohledem na možnost vzniku a šíření unavové trhliny během provozu pístů. Intenzivnější ochlazování vnitřního povrchu pístu vyvolává v těchto místech příznivější tlakové pnutí,což napomáha zvýšení meze únavy v těch partiích, ve kterých během provozu pístu působí maximální...

Řízená výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248394

Dátum: 12.02.1987

Autori: Homola Jaroslav, Kalenda Libor, Plíva Jiří, Pína Bohumil, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 29/06

Značky: součástka, výkonová, řízená, polovodičová

Text:

...desky, a to V náryse, na obr. lb v půdoryse, a na obr. 2 je znázorněna řízená polovodíčová součástka 5 řídící elektrodou umístěnou na obvodu poloVodíčové desky.Podle obr. la, 1 b je polovodíčová deska l řízené výkonové polovodičové součástky kanpaktně spojene s dilatační elektrodou g a prostřednictvím přítlačných kontaktů spojene s dolnípřítlačnou elektrodou 3 a horní přítlačnou elektrodou A pouzdra.Mezi polovodíčovou desku 1 a horní...

Ozařovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248393

Dátum: 12.02.1987

Autor: Pešek Miroslav

MPK: G21K 5/10

Značky: ozařovací, zařízení

Text:

...sestava zářičů a kmory mohou být umístěny v několika vrstvách vedle sebe, může být celková vrstva ozařovaného materiálu postačující, aby využití záření bylo přijatelné z ekonomického hlediska. Navíc je zjednodušený transport materiálu a dopravníkový systém V ozařo Vacím zařízení.Tún, že materiál postupuje ozařovacími komorami V různých vzdálenostech od zářičů, se při průchodu ozařovacího materiálu několika ozařovacími komorami zrovnoměrní...

Štěrbinová nádrž pro sedimentační čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248392

Dátum: 12.02.1987

Autori: Miklenda Jiří, Pater Jindřich, Koníček Zdeněk, Krecich Zdeněk

MPK: C02F 3/00

Značky: čištění, nádrž, štěrbinová, odpadních, sedimentační

Text:

...s pomyalnou rovinou této hladiny svírají ostrý úhel.Výhodou štěrbinové nádräe podle vynálezu je spojení dvou samostatných zařízení v jeden kompaktní celek při využití jinak nevyužitého prostoru usmärňovacího tuhle a dále rovnoměrnější rozdělení přítoku vody do rozváděcího žlabu několika tvarovými potmbími, kde zskřivení a směr jejich vytokových koncd využívá kinetické energie vody k intsnzivnímu promíchćvání obsahu rozvdděcího žlabu, čímž se...

Způsob zpracování matečných roztoků z výroby o-toluensulfonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248391

Dátum: 12.02.1987

Autori: Louda Miloš, Dlouhý Ivo, Matuchová Marie, Cejnar Milan

MPK: C07C 143/78

Značky: roztoku, zpracování, způsob, o-toluensulfonamidu, výroby, matečných

Text:

...obsahu nečíatot blízkeho aurovàmu o-to 1 uensu 1 fonamidu, ktorý lze dále opätovné zpraoovat.Zpracováním matečných louhú způsobem podle vynálezv. ae zvýší výtěznost celého procesu o 3 až 5 Šn při přepočtu na čistý o-toluenaulfonamíd. Dodatečnä zíakaný o-toluenaulfonamíd má složení odpovídající aurovému amidu a proto se přidávé do hlavního technologického proudu, před kryatalizací surováho o-toluensulfonamidu.termínom chlazení se pro...

Způsob koagulace syntetických latexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248390

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vacek Bohuslav, Vörös František, Souček Viktor, Mačka Miroslav, Čihák Pavel, Šafránek Jiří, Petrů Vladimír

MPK: C08C 1/15

Značky: koagulace, syntetických, způsob, latexu

Text:

...a jeho hydrolyzátů v pmluru 120 až 61, s výhodou 1 l 0 až 15 při celkovém mnoLtví ponxocného knagulačního przstředku v rozmezí 0,01 až 10 kg směsi vztaženo na 1 tunu syntetického kaučuku.Glutinem se rozumí ve vodě rozpustný kolagen obsažený v kostním nebo kožním klihu. Jako jeho hydrolyzáty jsou označeny hydrolyzáty kolaqenu s molekulovou lunotnostní nižší než 10 000. Hydrolyzáty s nižší molekulovou hmotnosti než 1 000, které obsahují...

Nauhličovadlo oceli při její výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 248389

Dátum: 12.02.1987

Autori: Svozil Jan, Melecký Jan, Veselý Jiří, Hocko Michal

MPK: C21C 5/28

Značky: nauhličovadlo, výrobe, oceli, její

Text:

...měrná hmotnost, což způsobuje jeho vyplouvání na hladinu ocele a jeho nekontrolovatelné vm/nołívání na strusce.V důsledku praněnlivostí těchto základních veličín dochází ke značnému rozptylu v propalech uhlíku, což má za následok problémy v zajištění požadovaného chemického složení oceli a tím i značný výskyt překolkovaných taveb.Uvedené nevýhody stávajících nauhličovadel oceli se adstraní nauhličovadlsm podle vynílezu, jeho podstata...

Elektricky laděný obvod s dielektrickým rezonátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248388

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mařas Josef, Strobl Karel

MPK: H01L 21/70

Značky: rezonátorem, obvod, laděný, dielektrickým, elektricky

Text:

...formě čipu, jeho montáž. (lapení, kontsktováníľje technologiclq národnou operací a výměna znamená zničení aoučáetky.Podstata elektríclq ledäného obvodu s dielektrícldm reaonátorem místöným na aubetrátu mikropáakováho vedení spočíva podle vynález v tom, že proti dielektríckému oezonátoru umíetěnámu na aubetrátu míkropúskového obvodu je ve víku ulołen äroub, přičemž ladioí terč je k ěroubu přlpojen izolační doskou, v níž je mezi ároub a ledíeí...

Zapojení hydraulických zdrojů a rozvodů hydroinjektážního zařízení koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248387

Dátum: 12.02.1987

Autori: Komínek Jiří, Sikora Václav, Kocich Stanislav, Kosek Jiří, Pietraszek Leon

MPK: C10B 31/00

Značky: koksárenské, rozvodu, zapojení, hydraulických, hydroinjektážního, baterie, zdrojů, zařízení

Text:

...něj ke kavitaci, v rozvodu hydroinjektáže je zajištěn stálý pretlak,který se dosahuje bez dodatečné energetické potřeby zapnutím čerpadla hydroinjektáže otevŕením uzavíracího ventilu hydroinjektážní trysky a vlastní hydroinjektáž se uskutočňuje pouze ovládâním uzavíracích ventilů na základě skutečně vzniklého prütoku a omezením délky chodu hydroinjektážního čerpadla dochází k podetatnému zvýšení jeho životnosti a doprovodné úspory elektrická...

Způsob přípravy monokrystalů hlinitanů lantanidů nebo/a yttria s perovskitovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248386

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/24

Značky: způsob, strukturou, perovskitovou, lantanidů, monokrystalů, yttria, hlinitanu, přípravy

Text:

...s perovskitovou strukturou pro použití jako aktivní materiál v laserech, přičemž ani po dlouhoâobán používání v danám typu laseru se nemění jeho aktivní paramentry.V molybdenováan kelímku o objemu 300 m 1 byla pod ochrannou atmosférou složenou z 2,5 łobj. š vodíku a 97,48/ obj. S argonu, znečišthou 0,02 obj. 3 metanu tavena směs obsahující 50,1 mol. š oxidu hlinitého, 24,2 mol 3 oxidu yttritého, 25,0 mol. z oxidu lantanitého a 0,7 mol. z...

Způsob spalování méněhodnotného uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248385

Dátum: 12.02.1987

Autori: Čech Jiří, Rybín Miroslav, Jirec Jiří

MPK: F23L 1/00

Značky: méněhodnotného, uhlí, způsob, spalování

Text:

...vrstvy paliva na roštu a jejímu dokonalému prohoření.Tyto nevýhody odstraňuje způsob podle vynélezu, jehož podstata spočíva v tom, že se vrstva méněhodnotného uhlí ležící nehybně na roštu periodicky profukuje pŕídavným vysokot 1 akýmA vzduchem o tlaku 0,3 až 0,6 MPa po dobu 0,5 až 1,0 sekundy, přičemž profukovací lntervaly přídavného vysokotlakého vzduchu jsou 15 až 45 sekund. Výw 777777 VrýýýwýVysokotlaký přídavný vzduch je zaveden pod rošt...

Střižný kombinovaný dvoudílný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248384

Dátum: 12.02.1987

Autor: Glanc Václav

MPK: B21F 11/00

Značky: dvoudílný, střižný, kombinovaný, nástroj

Text:

...z tělesa a z funkční části tvořené rauníkem se střižnou hranou a dorazy.Hlavni výhodou stžižného nástroje podle vynálezu je, že při použití v dělicím zařízení se provádí dělení 1 úprava konců v jedné operací. Celý pracovní postup ee výrazně urychlí,sníží se túm časové 1 energetické ztráty.Na přiložených výkresoch je v obr. 1 zobrazen čelní pohled na pohyblivý díl nástroje,v obr. 2 je zobrazen čelní pohled druhého dílu nástroje s dorazy, V...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS MEM-09

Načítavanie...

Číslo patentu: 248383

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hořejší Václav, Hilgert Ivan, Krištofová Hana

MPK: C12N 1/15

Značky: myší, mem-09, lymfocytární, hybridom

Text:

...bylo získáno 1,5 ml ascitické tekutiny, která obsahoval 10 mg/ml imunoglobulinu. Protilâtka reagovala se speoifiokým antigenem /lídským Imunoglobulinem/ v enzymomunologickém testu při použití prasečí antimyší protilátky značené křenovou peroxidázou/ až do ředěníMonoklonální protilátka reagovala specificky v nepřimém nnunofluorescenčnim nebo enzymoununologickán testu s částí lymfocytů periťerní krve. oběma metodami bylo zjištěno 15 až 20...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS MEM-18

Načítavanie...

Číslo patentu: 248382

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krištofová Hana, Hořejší Václav, Hilgert Ivan, Bažil Vladimír

MPK: C12N 15/00

Značky: mem-18, hybridom, lymfocytární, myší

Text:

...granulocyty a erythrocyty s protilátkou nereagovaly.Specifita protilátky je identická s kotnerční monoklonálni protilátkou M 24, jak bylo prokázáno opakovanými paralelními stanoveními včetně použití směsi oboru. protilátek, a to jakv případě směsi periferních lymfocytů, tak u izolovaných monocytů z periferní krve /viz tab./. Reaguje s proteinovou frakcí moče některých pacienti s poškozenou ledvinou.Reaktivita protilátek produkovaných...