Archív za 1987 rok

Strana 371

Přístroj k provádění elektroakupunktury

Načítavanie...

Číslo patentu: 248501

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rejlek Jan, Hořejší Pavel

MPK: A61H 39/02

Značky: provádění, elektroakupunktury, prístroj

Text:

...elektroakupunktury podle vynálezu vylučuje nutnost přepínání aplikečních elektrod. Vystačí s jednoduchým přepínečem. Přístroj k provádění elektroekupunktury podle vynálezu má i menší spotřebu elektrické energie než dosud známépřístroje, protože je napájen vždy bud jen mu 1 tivibrátor,nebo jenměřicí obvod. Tato vlastnoet je důležité zejména u přenosných pŕístrojů napájených z baterie.Na připojeněm yýkresu je znázorněno blokové echěma...

Sposob výroby N-(1-formamido-2,2,2,-trichlóretyl)-morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248500

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sandtnerová Alena, Zsigraiová Lívia, Jaras Albert

MPK: C07D 295/12

Značky: výroby, n-(1-formamido-2,2,2,-trichlóretyl)-morfolínu, spôsob

Text:

...chlórbenzén), aliiatické Chlorované uhlovodiky dichlórmetán, trichlórmetán,tetrachlórmetán, dichlóretan, trichlćretán a ketöny acetón, metylketón, cyklohexanon a ďalšie inertné rozpúšfadla.Výroba sa najjednoduchšie uskutočňuje tým spôsobom, že do suspenzie hydroxidu vápenatého vo vhodnom organickom rozpúštadle, obsahujúcom potrebné množstvo morfolínu, sa pridá vo zvolenom časovom intervale roztok 1,2,Z,2-tetrachloretylformamidu v rovnakom...

Sposob stabilizácie enzýmu galaktózaoxidáza

Načítavanie...

Číslo patentu: 248499

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Kubačková Marta

MPK: C12N 9/04

Značky: spôsob, galaktózaoxidáza, stabilizácie, enzymů

Text:

...postupu je jeho jednoduchost, technická nenáročnosť, vysoká stabilita enzýmu počas skladovania, ako aj možnost prípravy enzýmoveho preparátu v tabletovacej forme, priamym suchým tabletovaním enzýmu zakotveného na nosiči.P r í k l a d 1 Enzým galaktözaoxidáza z Polyporus cir clnatus o aktivite 2 ,ukat a špecifickej aktivite 1,2 nkat . Ing-ľ sa rozpustí V 10 cm 3 fosfá 4tového ústojného roztoku o pH 6,5 a koncentrácii 0,01 mol.dm 3 68,5 cm 3...

Vytvrdený vrstvený materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 248498

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vasiljev Roman, Kováčiková Magdaléna, Benko Pavol

MPK: B32B 27/04, B32B 27/12, B32B 27/28...

Značky: vytvrdený, materiál, vrstvený

Text:

...od použitej živice od impregnačného zariadenia a podmienok impregnácie,pridaním vhodného rozpúšťadla, napríklad N-metyl-Z-pyrolidönu a toluénu. Roztok pri ciu vystužujúcich materiálov tak, aby po odparení rozpúštadiel vo vysúšacom tuneli pri 130 až 200 °C bol obsah vysušeného spojiva 20 až 70 hmotnostných 0/0. Vysušený prepreg sa po nasekani na príslušný format navrstvi V počte potrebnom pre danú hrúbku a zlisuje sa v lise pri teplote...

Zariadenie na chladenie obzvlášť zváracích strojov a zváracích liniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248497

Dátum: 12.02.1987

Autori: Jablonský Stanislav, Jaďuď Ján, Uhlár Stanislav, Žiška Jaroslav

MPK: B23K 37/00

Značky: zariadenie, obzvlášť, liniek, zváracích, chladenie, strojov

Text:

...vody zo sústavy radiátorových blokov do zváracích strojov a zváracích liniek prekročí prípustnú teplotu, otvorí sa solenoidový ventil a do prvej nádoby sa dopustí studená voda z verejnej alebo vlastnej vodovodnej siete. Povüčšine tepelná kapacita vody, obsiahnutej v nádobách, ako aj odvádzanie tepla cez povrch prvej nádoby postačujú pri normálnej prevádzke plne kryt chladenie. K dopüštaniu studenej vody dochádza veľmi ojedinele, preto...

Kontaktný kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 248496

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kováčik Michal

MPK: H01B 7/10

Značky: kábel, kontaktný

Text:

...káblov s kruhovým prierezom reagujú na vonkajšiu silu po celom vonkajšom obvode. Spoločnou nevýhodou oboch typov známych konštrukcií kontaktných káblov je, že okrem vodivýoh a izolačných materiálov vyžadujú použitie pružných elastomérov s prísadamigrantu, respektive iných polovodivých materiálov. Existujúce konštrukcie vyžadujú niekolkostíipñové technologické procesy, ako napriklad vytláčanie vnútornej, respektíve vonkajšej izolácie,...

Zariadenie na tvarovanie káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248495

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zeman Ludovít, Čársky Benjamín

MPK: H02G 9/10

Značky: tvarovanie, káblov, zariadenie

Text:

...s ním a spoľahlivá prevádzka.Vynález je v ďalšom podrobnejšie vysvetleuý na jednom príklade prevedenia v spojení s výkresovotí časťou.Obr. l. schematiclçy znázorňuje zariadenie na tvarovanie káblov pri pohľadu zhora.Obr. 2 schematicky znázorňuje zariadenie na. tvarrovanie káblov pri pohlade zozadu.tvarovanie objímky 1 pozostávajú z dvoch častí, z tvarovacej časti 2 objímky 1 a upínasej časti 3 objímky 1. Upínacia časť 3 objímky 1 je...

Kompozícia pre rubovú úpravu všívaných podlahových textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 248494

Dátum: 12.02.1987

Autori: Belko Dušan, Turianiková Helena, Kabátová Viera, Frýbertová Daniela, Dimun Milan, Truchlik Štefan

MPK: D06N 3/04

Značky: podlahových, textilií, rubovú, všívaných, kompozícia, úpravu

Text:

...nízka odolnosť polymérneho filmu voči vode, lepivost pri použití zmäkčovadiel, pri použití polyuretänu zhoršenie pracovného prostredia, vyššie energetické nároky pri použití ÍHVBHÍH termoplastov a pomerne nizke hodnoty ukotvenia vlasu pri použití nekarboxylovaných styrénbutadiénových latexov.Uvedené dalšie nevýhody rieši tento vynález, podľa ktorého kompozícia pre rubovú úpravu všívaných podlahových textílii,obsahujúca vodu, plnivá,...

Výplnkový textilný útvar charakteru gumovlásia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248493

Dátum: 12.02.1987

Autori: Truchlik Štefan, Kabát Miroslav, Krútel Vojtech, Kabátová Viera, Bartek Pavol, Čapek Jozef

MPK: B68G 5/00, D04H 1/64

Značky: útvar, výplnkový, textilný, gumovlásia, charakteru

Text:

...40 (Vo-ný podiel kokosového vlásia. Vysoký obsah prachových častíc je príčinou značnej prašnosti pracovného prostredia u výrobcu. gumovlásia.Uvedené a ďalšie nedostatky vylučuje tento vynález, ktorého podstata je v tom, že Výplnkový textilný útvar charakteru gumovlásia chemicky pojený prírodným a/alebo syntetický/m latexom, ktorého vlakenná zložka rúna je tvorená podielom 10 až 100 hmot. polypropylénových vlákien s dlžkovou hmotnosťou 100...

Sposob ukončovania šnúrok zo syntetických alebo čiastočne syntetických materiálov a zariadenie na vykonávanie sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248492

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hykš Karol, Rumanovský Maximilián, Prosňanská Eva, Janiš Jaroslav, Hlaváč Anton

MPK: B29C 65/08

Značky: vykonávanie, materiálov, syntetických, spôsob, zariadenie, ukončovania, čiastočne, šnúrok, spôsobu

Text:

...podle vynálezu je V pracovnej polohe príkladne znázornená na pripojených výkrcesoch, kde obr. 1 predstavuje celkový pohľad na zariadenic a obr. 2 predstavuje bočný pohled. Obr. 3 znározňuje pohlad V pôrodyse na zváraciu podložku vo funkcii striehacieho nástroja.Zariadenie je usporiadané nasledovneUltrazvukový zváraci nástroj 1 je horným koncom upnutý v posuvnej pracovnej hla něve ultrazvukového stroja a Zváracia podložka je Liložená na...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 248491

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: farebníkový, aparát

Text:

...sa nachádza farebnĺkový valec.Navrhovaným farebníkovým aparátom sa dosiahne automatické a rovnomerné nanášanie farby na tlačovú formu. Pomocou systému automatickej regulácie farbového sloja sa zabezpečuje vysoká citlivosť farebníka k jednotlivým zmenám v podávaní farby. Odstraňuje sa efekt farbového reliéfu nanavaľovacom valci. Farebník je minimálne energeticky náročný a má jednoduchú konštrukciu, umožňujúci jeho ľahkú obsluhu.Na pripojenom...

Sposob stanovenia obsahu fenolu a substituovaných fenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248490

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bystrický Ľubor, Petro Milan

MPK: G01N 30/00

Značky: spôsob, stanovenia, fenolů, substituovaných, fenolov, obsahu

Text:

...štandardov substitnovaných fenolov a fenolu upravených a chromatografických rovnakým spôsobm ako vzorka.Pe elúcii stanovovaných látok sa estery kyseliny fosforečnej vypudia z kolóny zvýšením teploty minimálne na 250 °C.Stanovenie podľa vynálezu je výhodné uskutočniť na chromatografickej kolóne so zakotvenou fázou typu silikónoveho polyméru.Okrem umožnenia priameho stanovenia obsahu fenolu a substituovaných fenolov,ďalšie výhody vynálezu...

Dvojdielny držiak závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 248489

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: držiak, závitovacieho, dvojdielny, nástroja

Text:

...je dvojdielny,pričom výsuvne teleso je pružinou dotláčané k upevňovaciemu dielu, sú vytvorené predpoklady pre zvýšenie prevodového pomeru medzi centrálnym náhonovým vretenom, v ktorom je vadiaca závitová patrone a jednotlivými pracovními vretenami, kĺüľě s výhodou môžu mat vyššie obrátky ako náhonově vreteno. Tým sa skrátí zdvih náhonových priamočiarych motorov, čo má za následok zníženie spotreby tlakovej kvapaliny, prípadne i ušetrenie...

Sposob glazovania plochých keramických výrobkov matnou glazúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248488

Dátum: 12.02.1987

Autori: Langer Peter, Fürješ Štefan, Dávidová Olga, Varga Štefan, Kováčik Štefan, Hlodák Pavol

MPK: C04B 41/86

Značky: matnou, keramických, glazurou, spôsob, plochých, výrobkov, glazovania

Text:

...polevu vypáleného črepu lesklou glazúrou, pred samotný polev matnou glazúrou sa docieli, že matná glazúra nie je V priamom styku s črepom a teda pri výpale je eliminovaná vzájomná interakcia črep-matná glazúra a vplyv vysokého povrchového napätia matnej glazúry na vznik povrchových vlád, ktorý sa uplatňuje pri klasickom poleve, je odstránený.Takýto spôsob polievania matnou glazúrou sa osvedčil v prevádzkových skúškach výroby matných...

Zapojenie výkonového stupňa regulátora stabilizovaného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248487

Dátum: 12.02.1987

Autor: Vajs Stanislav

MPK: G05F 3/02

Značky: zapojenie, výkonového, regulátora, stupňa, napätia, stabilizovaného

Text:

...prvého napájacieho zdroja 11 a jeden koniec regulačného odporu 27. Druhý koniec regulačného odporu 27 je spojený s regnlačným vstupom regulátora 22. Anšda prvej stabilizarčnej diody 6 je spojená so záporným p 5 lom 15 samostatného napájacieho zdroja 2 D.Cinnosť popísaného zapojenia spočíva V tom, že napätie na zaťažovacom odpore 11 je priamo úmerne nastavenej hodnote regulačného odporu 27 a stabilizovane cez regulačný vstup regulátora 22,...

Parný kotel s dvojstupňovým fluidným ohniskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248486

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kosnáč Marián, Novotný Pavel

MPK: F22B 33/18

Značky: parný, ohniskom, dvojstupňovým, fluidným, kotel

Text:

...je skutočnosť, že vo vnútornom priestore tluidného reaktoru je stála teplota, ktorá sa nemení v závislosti na akosti uhlia, a preto prestup tepla do membrán zapojených ako diel prehrievača pary je stály. Tak sú kompenzované nižšie prestupy tepla do prehrievača pary v spaľovacej komore a tahoch kotla.Ďalšou výhodou je, že oproti vychladeniu membrán kotlovou vodou nie je nutná inštalácia obehového čerpadla a že hmotnosť celého kotla sa...

Prostriedok proti zabraneniu spekania hygroskopických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248485

Dátum: 12.02.1987

Autori: Walter Waradzin, Bartoš Vladimír

MPK: C05C 1/02

Značky: prostriedok, látok, hygroskopických, zabraneniu, spekania, proti

Text:

...činidla.Výhodou prostriedku podľa predloženého vynálezu je technologické nenáročnost pri skladovaní a príprave a možnost aplikácie bez zvýšenej teploty.ných ratinovaného minerálneho oleja a 2,5 percenta hmotnostných petrosulfátií sodného a 1 0/0 hmotnostné ligninsíílionaníí vápenatélío nanáša sa na liadok amónny s dolomitom alebo kombinované hnojivo striekaním v množstve 0,1 0/0 hmotnostných na hnojivo za pridania 0,3 0/0 hmotnostného...

Sposob výroby viacvrstvého plošného útvaru s penovým vulkanizátom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248484

Dátum: 12.02.1987

Autori: Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Belko Dušan, Kabátová Viera, Dimun Milan

MPK: B32B 31/14

Značky: viacvrstvého, plošného, spôsob, výroby, útvaru, vulkanizátom, penovým

Text:

...útvaru z titulu výroby netkaných vlákenných materiálov na špeciálnych rúnotvorných zariadeniach. Použitím výroby postupov spájania vrstiev pomocou tepla, sú do technológie výroby zaradené špeciálne vyhrievacie bubny, zváračky, tvarovacie zariadenia, kalandre, čo zvyšuje nároky na celé strojné zariadenie. Pri použití rozpúštadlových systémov sa zvyšuje miera ohrozenia pracovného prostredia požiarom a toxicitou. Okrem toho použitím...

Zariadenie na reguláciu hrúbky farbového sloja v ofsetových a knihtlačových polygrafických strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 248483

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: ofsetových, zariadenie, knihtlačových, strojoch, hrúbky, polygrafických, sloja, reguláciu, farbového

Text:

...potreba relatívne veľkého počtu valcov V týchto aprátov, pričom sa výrazne zmenšuje ich energetická náročnosť. Uvedený spôsob regulácie zabezpečuje vysokú variabilitu, pričom sa zabezpečuje tento spôsob regulácie pomocou kompaktného a jednoduchého automatického zariadenia.Funkcia zariadenia je vysvetlená pomocou pripojených výkresov, kde na obr. 1 je znázornený farebník, ktorý umožňuje reguláciu hrúbky farbového sloja jeho rozlahovanim, a...

Zapojenie obvodu prevodníka dvojhodnotových signálov s trojstavovým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248482

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kováčik Milan, Gejda Jiří, Kukačka Ignác, Lauko Marián, Murín Vladimír

MPK: H04M 3/22

Značky: trojstavovým, obvodů, signálov, zapojenie, výstupom, dvojhodnotových, prevodníka

Text:

...vynálezu umožňuje realizáciu obojsmernej dátovej zbernica s trojstavovými Výstupmi priamo zlučiteľnými s logickými úrovňami obvodov mikropočítačošého systému. Neaktivny obvod má nulový odber zo zdroja elektrickej energie. Príkon je pre lubovolný počet vstupných obvodov daný len príkonom aktívnej n-tice a dosahuje rádove 10 ° mA.Na pripojenom obr. je schématicky zna 248482zornený priklad zapojenia podľa vynálezu. Zapojenie obsahuje meraný...

Zariadenie na rekuperáciu vzduchu s odstraňováním námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248481

Dátum: 12.02.1987

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28F 5/02

Značky: námrazy, zariadenie, rekuperáciu, vzduchu, odstraňováním

Text:

...zariadenia pre rekuperáciu vzduchu s odstraňovaním námrazy, kde na obr. 1 je zariadenie znázornená V pohľade a na obr. 2 je zariadenie znázornená v pôdoryse.K ventilátoru 1 je na výtlačnej strane pripojený výtlačný vzduchovod 2 s krížovým rekuperačným výmenníkom tepla 3 a obto 4kovým potrubím 4, opatreným na strane vstupu čerstvého vzduchu do krížového rekuperačného výmeníka 3 regulačnou klapkou 5. K sacej strane ventilátora 1 je...

Sposob kontinuálného vedenia reakcie amoniakátov dusičnanu amónneho a/alebo močoviny s kyselinou sírovou a/alebo fosforečnou a zariadenie na prevádzanie tohoto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248480

Dátum: 12.02.1987

Autori: Nosko Vladimír, Nelišer Ladislav, Drozdík Ernest, Chromický Karol, Strapek Milan, Dobiáš Štefan, Teren Ján, Bocko Jozef, Hutár Eduard

MPK: C05C 9/00, C05C 1/00

Značky: vedenia, sírovou, reakcie, zariadenie, fosforečnou, amoniakátov, dusičnanu, močoviny, amonného, spôsobu, prevádzanie, kontinuálneho, tohoto, kyselinou, spôsob

Text:

...mieste uviesť aspoň stručne dva, ktoré boli skúšané už i v podmienkach prevádzkovej praxe výroby GVH.Základom funkcie prvého z nich bola ho 7348480mogenizácia reagujücich zložiek amoniakátu dusinčanu amônneho a kyseliny sírovej po ich nastrekovani na stabilný teflónový kužel.Druhý typ skúšaného predneutralizätora využíval na miešanie amoniakátu s kyselinou voľný gravitačný tok reagujúcich zložiek po striedavo uložených prepážkach zabudovaných...

Zariadenie na skúšanie stability a deformácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248479

Dátum: 12.02.1987

Autor: Drahoš Martin

MPK: G01N 3/10

Značky: deformácie, skúšanie, stability, zariadenie

Text:

...presne a priebežne kontrolovatelné pri obsluhe jediným pracovníkom.Príkladné usporiadanie zariadenia podľa vynálezu je znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je celkový pohľad na zariadenia a na obr. 2 je pôdorys dielcov Liložených v unášači.Na rám 1 stroja je upevnený záves 2,V ktorom je uložená pohybové skrutka 3 spojená s pohonom 5. Pohybová skrutka 3 posúva vo vertikálnom smere pomocou maticovej spojky 6 a po uvoľneni...

Sposob výroby 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248478

Dátum: 12.02.1987

Autori: Paško Štefan, Gürtler Tibor, Hauskrecht Peter, Marchalín Miroslav, Kollár Alojz, Makovinská Mária, Lehotský Ján, Vávra Blažej, Holka Vojtech, Svitek Imrich

MPK: C07C 53/16

Značky: 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, kyseliny, spôsob, výroby

Text:

...kyselín odfiltruje. Podstata Vynálezu spočíva V tom,že pre prípravu zriedenej minerálnej kyseliny, ktorá sa použije pri chlorácii Z-metylfenoxyoctovej kyseliny, sa použije matečný roztok minerálnych kyselín, ktorým sa riedi koncentrovaná minerálne kyselina na požadovanú koncentráciu.Prínosom oproti CS AO č. 179 200 je, že Vzniká podstatne menej odpadových vôd,pričom sa zníži ich kyslost a tým nutnost následnej neutrálizácie. V...

Sposob výroby negatívnych litografických masiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248477

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hrkút Pavol, Roman Pavol, Hudek Peter

MPK: H01L 21/00

Značky: litografických, masiek, výroby, spôsob, negatívnych

Text:

...l až 5 0/0 hmot. hydroxídov alkalických kovov, výhodne hydroxidu sodného a/alebo hydroxidu draselného, potom sa napraší o hrúbke 80 až 120 nm vrstva vysokotaviteľného kovou, výhodne z nióbu a napokon sa kovová vrstva ležiaca na p 0 zitívnom reziste odstráni lift off technikou.Hlavnou prednosťou vynálezu je, že umožňuje realizovať negatívne masku bez drahého a technologicky často nevyhovujúceho negatívneho rezistu a tiež bez drahých skle...

Zariadenie na zamedzenie kríženia mostových žeriavov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248476

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kislan Jozef, Koscelanský Jozef

MPK: B66C 9/16

Značky: zamedzenie, zariadenie, mostových, žeriavov, kríženia

Text:

...jednotke elektricky jednotlivo pripojené predné induktívne snímače so spínacou funkciou, umiestnené v kolmej rovine na pozdlžnu os koľajnice, ako aj hnacie elektromotory a brzdy obidvoch podpôr mostového žeriava. K riadeniu oboch hnacích üstrojenstiev je samostatne využívaná citlivosť každého snímača.Zariadenie na zamedzenie kríženia má výhody V tom, že mostový žeriav, na ktoromje použité automaticky správne vedený po koľajnici, čím sú...

Dvojfázový zdvíhací mechanizmus pre ovládanie trojbokého nožnicového mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248475

Dátum: 12.02.1987

Autori: Markovič Jozef, Gažo Vladimír

MPK: B66F 3/22

Značky: mechanizmu, trojbokého, ovládanie, dvojfázový, nožnicového, zdvihací, mechanizmus

Text:

...JOZEF ing., MARTIN(541 Dvojfázový zdvíhací mechanizmus pre ovládanie trojbokovéhu nožnicnvého mechanizmuDvojfázový zdvihaci mechanizmus je určený pre ovládanie trojbokého nožnicového mechanizmu. Tento dvojÍázov-ý zdvihaci mechanizmus sa skladá z teleskopického priamočiareho hydromotora, iloženého na základovej doske trojbokého nožnicového mechanizmu, opatreného zdvíhacou doskou,ktorou V prvej fáze zdvíha bremeno a v druhej fáze ho zdvíha...

Pneumatický zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: 248474

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bošiak Viliam, Orth Peter, Jukl Tomáš

MPK: B66F 3/35

Značky: zdvihák, pneumatický

Text:

...manžete pre zabraňovanie úniku tlaku vzduchu.Výhody janeuniatického zdvlháka podľavynalezu sú v tom, že je zabezpečený proti klesaniu pri náhlej strate tlaku vzduchu v pružnom elemente a ďalej je možné zdvihák diaikovo ovládať pomocou prepojovacích hadic a dvojcestného ventila.Na priloženom výkrese je znázornený pneumatický zdvihák podľa vynálezu.Pneumatický zdvihák pozostáva z pružného elementu 1, na ktorom sú prstence 5. Upevnený je pätnými...

Zariadenie na nanášanie povlakov dutých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 248473

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hostin Jozef, Jadroň František, Marek František

MPK: B05C 13/02

Značky: telies, dutých, nanášanie, povlakov, zariadenie

Text:

...naväzujúci na prestaviteľný klukový mechanizmus a ojnicu vedenú kyvným puzdrom s tesniacou manžetou pre vyvolanie kmitavého pohybu naväzujúceho držiaka nosiča upínacieho mechanizmu.Vyšší účinok zariadenia podľa predmetneho vynálezu spočíva v odstránení manuálnej práce a subjektívnych faktorov vplývajúcichna kvalitu nanášanej vrstvy pri súčasnej úspore nanášaného materiálu napríklad pri výrobe vianočných ozdôb striebra, V rozsahu 30 až 40...

Kombinovaný herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248472

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kopinič Vladimír, Pór Robert, Demovič Stanislav, Svitek Imrich

MPK: A01N 25/04

Značky: herbicídny, kombinovaný, prípravok

Text:

...suspenzie stabllizujúce komponenty a to p 0 lysacharid v množstve 0,2 až 2,5 0/0 hmot. a 0,2 až 1,2 hmot. formaldehydu vztahované na výsledný produkt. Po ukončení finalizácie sa suspenzia zriedi s vodou a premeliesa mokrým mletím, čím sa síičasne zabezpečí homogenizácia výrobku. Výrobok sa homogenizuje miešaním počas 240 až 50 minút. Postup možno modifikovať tak, že do roztoku soli MCPA sa pridá dispergovatelný prášok terbutrín...

Aerodynamický tunel CO2 lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 248471

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kamenický Ivan, Mišura František, Hanzel Pavel

MPK: H01S 3/04, H01S 3/045

Značky: lasera, aerodynamický, tunel

Text:

...temperujúcim médiom, naviac temperujúce médium zavedené do agregátu náhonu zmesi chladí i pracovni zmes prúdiaca cez agregát. Aerodynamickým tunelom C 02 lasera podla vynálezu sa tiež dosiahne optimálnejšia vstupná teplota zmesi do medzielektródového priestoru, čo v konečnom efekte prispieva k dosiahnutiu vyššej účinnosti zariadeniapri zachovaní dimenzie priečne zabudovaného výmennika. Takto usporiadané chladiace plochy v...

Adaptívny proporcionály regulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248470

Dátum: 12.02.1987

Autor: Huba Mikuláš

MPK: G05B 13/02

Značky: adaptívny, regulátor, proporcionály

Text:

...z predchádzajúceho zapojenia. kde najviac medzi prvý rozhodovací blok 1 a identifikačný blok 2 je pripojený druhý rozhodovaci blok s, kto 4rého druhý výstup je pripojený cez udržiavací blok 7 na výstup obmedzovacieho bloku 5 a na druhý výstup overovacieho bio-ku 4.V základnom určení rieši vynález problernatiku adaptívneho čislicového časovo optimálneho riadenia astatickej sústavy l. rádu s dlierenciálnou rovnicoux KS . y pri obmedzeniach...

Zapojenie na diodové spínanie vstupného ladeného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248469

Dátum: 12.02.1987

Autori: Žilavý Marcel, Kaliarik Rudolf

MPK: H03J 5/24

Značky: diodové, zapojenie, spínanie, obvodů, laděného, vstupného

Text:

...pripojený k dolnému vývodu prvého vstupného obvodu 21. jeho horný Vývod je spojený s anódou desiatej diody 26, ktorej katóda je pripojená na výstup B a cez tretí odpor 27 na zem.Základná schéma podľa obr. l slúži na prenos Vysokofrekvenčného signálu z bodu A do bodu B cez prvý Vstupný obvod .21 za podmienky, že V bode C je prítomné kladné spínacie napätie.Na obr. 27 principiálne schéma vyznačuje zapojenie u jednosmerných a striedavých...

Zariadenie na identifikáciu miesta poruchy kyslíkového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248468

Dátum: 12.02.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: G01N 1/24

Značky: miesta, identifikáciu, poruchy, zariadenie, aparátu, kyslíkového

Text:

...Doterajšie spôsoby identifikácie miesta porchy sú namáhavé a málo presné, pričom zisťovanie netesnosti sluchom vyžaduje odstránenie hluku z ostatných zdrojov, čo v prevádzko 4vých podmienkach prakticky .nemožno zabezpečit.Uvedené nevýhody odstraňuje a problém rieši zariadenie na identifikáciu miesta poruchy kyslíkového aparátu podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo sondy s hrotom posúvanej cez otvor na kryte...

Samočinný manipulačný striedač

Načítavanie...

Číslo patentu: 248467

Dátum: 12.02.1987

Autor: Biel Anton

MPK: B65G 15/20

Značky: striedač, manipulačný, samočinný

Text:

...silou pružiny ako zábranou proti samovolnému prestaveniu do inej polohy .ako prestavuje prechod posupujúceho dielca,naražajúci v prvej časti postupu na usmerňovacie rameno, v ďalšej časti postupu na jedno z preklápacích ramien, čím sa usmerňovač prestaví z jednej krajnej polohy do druhej, obmedzenej narážkami medzi dvoma preklápacími ramenami a pevným nárazníkom.Použitie samočinného manipulačného Striedača podstatne znižuje náklady na činnost...

Zariadenie pre výrobu emulzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 248466

Dátum: 12.02.1987

Autori: Majda Milan, Čechovič Rudolf, Hollan František

MPK: B01F 7/02

Značky: výrobu, zariadenie, emulzií

Text:

...hriadeli sú umiestnené dve vrtule,ktoré sú uspôsobené svojími funkčnými plochami k tanieru umiestnenému medzi vrtulami. Hlavnou výhodou zariadenia pre výrobu emulzií podľa vynálezu je jeho konštrukčné jednoduchosť, nízka hmotnosť, možnost prenosu z jednej pracovnej nádoby do druhej pracovnej nádoby, odstraňuje sa premiestňovanie prvkov z prípravnej nádoby do homogenizačného prístroja, prispôsobiteľnost na prevádzkovanie nie je časovo...

Zariadenie pre vyskrutkovanie polotovaru zo závitového trňa pri technológii kovotlačenia závitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248465

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bogár Ladislav, Sedlák Ivan

MPK: B21H 3/02, B23G 11/00

Značky: polotovarů, závitů, trňa, technologii, zariadenie, vyskrutkovanie, závitového, kovotlačenia

Text:

...závitový tŕň vykonáva otäčavý pohyb od stroja.Prednosťoit tohtozariadenia je niekoľko-násobne zvýšenie produktivity práce a možnost zautomatizovania procesu kovotlačenia závitov na polotovar.Na pripojenom výkrese je schématicky znázornená zariadenie pre vyskrutkovanie výrobku zo závitového tŕňa pri technológii kovotlačenía závitu.V koníku sústruhu je opevnený otočný hrot 8. V ložisku 7 otočného hrotu B je u.chytený Vodiaci čap B, po ktorom...

Ladiaci potenciometer rozhlasového prijímača s vnútorným prevodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248464

Dátum: 12.02.1987

Autori: Botka Oto, Peško Eduard, Laja Tomáš

MPK: H01C 10/32

Značky: ladiaci, prijímača, vnútorným, potenciometer, rozhlasového, prevodom

Text:

...pričom poháňací hriadel je súčasne nosičom unášacieho kolesa, V ktorom je uložená pružina pre napínanie lànka ovinutého okolo unášacieho kolesa puzdra s klaclkou a poháñacieho hriadeľa, pričom zberač odporovej dráhy pevne Spojenej s puzdrom s kladkou je súčasť unášacieho kolesa.Výhody tohto riešenia spočívajú v tom, že oproti doterajším riešeniam umožňuje ladia 4ci potenclometer aj pri zachovaní miniatúrnych rozmerov využil širokú voľbu...

Samosvorná plochá uchycovacia páska

Načítavanie...

Číslo patentu: 248463

Dátum: 12.02.1987

Autor: Gécs Ján

MPK: H02G 3/26

Značky: páska, samosvorná, plocha, uchycovacia

Text:

...časti pásky. Výstupok na voľnom konci západky je malého a tenkého prevedenia a pôsobí na zámok len v prípade, ked je ťah kolmý na západku. Uchycovacia páska podla vynálezu sa dá vyhotoviť i v menšom prevedení, pre uchytenie jemných vecí, alebo tenkých vodičov, čo je mimoriadne dôležité u zariadení slaboprúdovej elektrotechniky. Velkosť, hustota, negatívny sklon čeĺných hrán zubov, ako i šírka a hrúbka pásky sa zvolia podľa požadovanej...

Zariadenie na rotačné frézovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248462

Dátum: 12.02.1987

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23C 1/025

Značky: frézovanie, zariadenie, rotačné

Text:

...na zariadenie.Podla vynálezu tvorí zariadenie na rotačné frézovanie nový samostatný stavebnicovýprvok jednoúčelových obrábacích strojov,ktorý je vytvorený z valcového otočného puzdra 6, v ktorom je excentricky uložené vreteno 1 V radiálnom ložisku 4 a radiálno-axiálnom ložisku 7. Čelo valcového puzdra 6 je opatrené ovládacou hlavou 5 a spevňovacĺm zariadením 2 nastavenej excentricity vretena 1 voči ose 19 otáčania valcovej skrine 22, v...