Archív za 1987 rok

Strana 370

Šedočerný zirkonový pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 248541

Dátum: 12.02.1987

Autori: Taufer Ivan, Trojan Miroslav, Pecárová Květoslava

MPK: C01B 33/20, C01G 25/00, C03C 8/12...

Značky: pigment, zirkonový, šedočerný

Text:

...2 až 8 hmotnosti oxidu rutheničitého, nebo práškovitého ruthenia,nebo sloučeniny ruthenia kalcinací oxid rutheničitý poskytující. Směs se zahřívá rychlostí 0,5 až 40 °C/min s výhodou rychlostí 5 až 15 °C/min na teplotu 580 až 900 °C s vý 3 243 541vhodou na teplotu 600 až 75 Ó °C, po dobu s výhodou 0,5 až2 h na této teplotě. Použití teploty v uvedeném rozmezí se řídí druhem výchozího oxidu zirkoničitého a množstvím mineralizátorů -...

Antikorozní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 248540

Dátum: 12.02.1987

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/26, C01B 25/37

Značky: antikorozní, pigment

Text:

...spotřeba oleje 20,5 g lněného oleje na 100 g c-Mn 2 P 4012) je prakticky bílá s 80 až 90 odrazivostí v celé oblasti viditelného světla a snadno dispergovatelná do nátěrových hmot. Příprava cyklotetrafosforečnanu dimanganatého není oproti přípravě fcsforečnanových skel energeticky ani technologicky náročná a3 248540 nevyžaduje přesné dodržení podmínek reakcí ani kvalitní suroviny, jako příprava jednoduchých fosforečnanů. Lze použít i...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248539

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kalenda Libor, Muller Ilja, Pína Bohumil, Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav

MPK: H01L 29/70

Značky: výkonová, polovodičová, součástka

Text:

...aktivních příměsí p-typu elektrické vodivosti na rozhraní báze a přilehlého emitoru rychle klesá, čímž zůsą tává na většině plochy emitoru zachovaná vysoká injekční účinnost. Tímto způsobem se u součástky doeáhne současně vysoké účinnosti řídícího signálu a zlepšení spínacích charakteristiklresp. zvýšení zesílení, i vysoké úrovně propustných vlastností.Dva příklady výkonových polovodičových součástek s vertikálv ně členěnou...

Upínací mechanismus válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 248538

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kopp Jan, Vrzal Milan, Husník Zdeněk, Forejt Jiří

MPK: B21B 31/00, B21B 31/04

Značky: válcovací, stolice, mechanismus, upínací

Text:

...s přívodním kanálkem tlakovóho media. Prstence jsou pak uspořádány centricky kolem upínacích tyčí v otvoru stojanu válcovací stolice.Přínosem upinaciho mechanizmu podle vynálezu jeho jednoduchost s možností vyvození dostatečně velké třecí síly, potřebné k upnutí ložiskových těles stavitelného válce vélcovací stolice.Upínací mechanizmus válcovací stolice podle vynálezu je příkladně schemsticky znázorněn na obr.l a 2 připojeného výkresu. Obr.l...

Zapojení pro statistické odrušení ultrazvukových indikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 248537

Dátum: 12.02.1987

Autor: Švachouček Stanislav

MPK: G01H 1/00, G01H 17/00

Značky: ultrazvukových, indikaci, odrušení, zapojení, statistické

Text:

...indikací podle vynálezu jehož podstatou je to že výstup indikací ultrazvukového zařízení je připojen na prvý vstup reverzibilního čítače a výstupxhodinové frekvence ultrazvukového zařízení je připojen přes děličku na druhý vstup reverzibilního čitače, který je opatřen výetupem.Nového účinku se dosahuje tím, že zapojení podle vynálezu oproti zatím používaným způeobům statistického vyhodnocení umožňuje správně vyhodnotit přítomnost vady i v...

Zařízení pro dokončení fluorace smíšených kysličníků uranu a plutonia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248536

Dátum: 12.02.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: C01G 43/06

Značky: dokončení, fluorace, uranu, kysličníku, plutonia, zařízení, smíšených

Text:

...souosých dutých pláštů g a 3 Vnější plášť 3 přesehuje spodním okrajem přes spodní okraj vnitřního pláště g a v jeho horní části je Vytvořeno vybrání 5, do něhož v uzavřené poloze hrdla, tnázorněné na obr. 1, zapadá kulové těsnění 2 na hrdle § kontejneru 1. V této poloze dosedá na vnitřní plochu vnějšího pláště 3 svou základnou těsnicí vestavbêěge tvaru oboustranného kužele, připevněná prostřednictvím táhla lg ke dnu kontejneru lo Mezi...

Způsob fyzikální imobilizace živých buněk do vrstvených pelet a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248535

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ujcová Emma, Hasal Pavel, Machek František, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Ludvík Jiří, Slavíček František, Vojtíšek Vladimír

MPK: C12N 11/02

Značky: imobilizace, způsob, fyzikální, zařízení, vrstvených, buněk, provádění, živých, způsobu, tohoto, pelet

Text:

...imobilizovaných živých buněk, zejména kvasinek, lze uvést např.iw aplikaci imobilizovaných buněk do alginátu při využití specifické,ho zařízení pro výrobu vína a piva podle čs. autorských osvědčení lč. 234 226 a č. 238 076.Podle uvedených a dalších patentóvých a literárních údajů se při imobilizaci do thermoreversibilních gelů /např. ager, želatina/ obvykle postupuje tak, že do teplého gelu se vmíchají celé buňky obsahující požadované enzýmy...

Zařízení na likvidaci důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248534

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pařízek Bedřich, Holas Mikuláš, Kroupa Milan, Stark Josef, Fidler Jan, Thelen Vladimír

MPK: E21F 16/02

Značky: zařízení, důlních, kalů, likvidaci

Text:

...prostoru a umožňuje současné napouštění jednéusazovací části při vybírání druhé usazovací části a to vše na relativně malém půdorysném prostoru bez potřeby přemístování odtěžovacích mechanismů.Na přiloženém výkreeu je schemeticky znázorněno příkladné uspořádání zařízení ne likvidaci důlních kalů, kde na obr. l je svislý řez vedený podelnou osou děleného důlního ueazovacího prostoru, na obr. 2 je půdorysné uspořádání důlního usezovacího...

Zařízení k upínání rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248533

Dátum: 12.02.1987

Autori: Karmazín Antonín, Hranička Jan, Malec Miroslav, Skočovský Miloš, Balšík Josef

MPK: B24B 19/06, B24B 35/00

Značky: rotačních, součástí, upínání, zařízení

Text:

...součástí a přilehlou plochou radiálního pőlového nástavce a případně velikosti napájecího napětí cívky elektromagnetu je možno plynule měnit velikost radiální i axiální přítažné síly. Další výhoda zařízení podle výnálezu spočíva v tom,že elektromagnet s pőlovými nástavci je umístěn pod unášecími válci, takže nepřekéží při výměně součástí, je jednoduchý, nepohyblivý, snadno ovladatelný a odolný proti opotřebení, přičemž obrobek je...

Kontinuální krystalizér s chladicí plochou konstantní teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 248532

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šmuk Jaroslav, Balihar Miloš, Kučera Rostislav

MPK: B01D 9/02

Značky: kontinuální, krystalizér, chladicí, konstantní, plochou, teploty

Text:

...kapaliny výměnných ploch tradiční konstrukce, takže odváděné teplo při stejné výměnné ploše a stejném koeficientu prestupu tepla zůstává konstantní, zatímco teplotní gradient se vzdálí kritické hodnotě.Na připojeném výkresu je na obr. 1 v nárysu a na obr. 2 V řezu znâzorněno schematicky provedení kontinuálního krystaliséru s tepelnou trubicí.Sestává z pláště l, vertikálně orientované výparné části tepelné trubice g o průřezu tvaru...

Způsob diferenčního stanovení dusitanů v odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 248531

Dátum: 12.02.1987

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 27/44

Značky: odpadních, diferenčního, způsob, stanovení, dusitanů, vodách

Text:

...byla odečtena jeho hodnota. Do grafu na semilogaritmický papír byla vynesena závislost potenciálu v mv na molární koncentraci dusičnanu.Za účelem stanovení dusitenů, to je sumy dusičnanů a dusitanů bylo do suchých 50 ml kádinek odpipetovéno po 20 ml analyzovaného vzorku, případně 5.l 05 M až 5.lO 2 M roztoků dusitanu sodného. Roztoky v kádinkách byly okyselenydněma kapkamizředěné kyseliny sírové a přídaván po kapkáoh za míchání...

Zařízení pro pohon sítového systému, zejména pro zemědělské plodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248530

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rásocha Lubomír, Czernyanszký Štefan

MPK: B07B 1/42

Značky: síťového, zemědělské, zejména, systému, pohon, plodiny, zařízení

Text:

...s hnacími těhlicemi, z nichž první hnací těhlice je skloubena s vnějším nosným rámem vnějších sít a druhá hnací těhlice s vnitřním nosným rámom vnitřních sít, kteréžto oba nosné rámy jsou prostřednictvím dvou párů nosných kyvných pák uloženy na základním rámu.Zařízení pro pohon sítového systému, zejména pro zemědělské plodiny, podle vynálezu umožňuje pohon sítových systémů s dobrým vzájemným vyvážením silových setrvačných účinků, čímž...

Zapojení paměťového ústrojí třídiče pro nepřímé vytřiďování měřených součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248529

Dátum: 12.02.1987

Autori: Košvica František, Otoupalík Karel

MPK: G06F 15/46

Značky: paměťového, ústrojí, vytřiďování, měřených, součástí, zapojení, nepřímé, třídiče

Text:

...obvodů 20,Q 1,2 K k identifikaci skupiny, ktoré budí přes přizpůsobovací obvody výkonové spínače 20, 21,2 K k ovládání vytřidovacích magnetů go, 1,K třídiče. Synchronizace spínání vytřidovacích magnetů 5 °, 1,k s mechanickou částí třídičeje řízena spínnči §l, § 2, přičemž k posuvněmu registru 3 je připojen prostřednictvím synchronizačního vstupu gl eĺnač §l synchroniznce e spínač § 2 doby trvúní sepnutí vytřidovecích magnetů go, 1,K...

Pásový dopravník plnoprofilového razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248528

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rytzko Petr, Kastner Petr, Kuklík Vlastimil, Mácha Jaroslav, Staněk Václav, Šedivý Jaromír, Drábek Miroslav, Fiala Luděk, Babáček Václav, Boula Jiří, Voříšek Jiří

MPK: E21F 13/00, B65G 21/00

Značky: plnoprofilového, razicího, stroje, pásový, dopravník

Text:

...Dále slouží k odsávání vzduchu obsahujícího prachové častice a tím k odvětrávání čelby raženěho důlního díla bez nutnosti instalace zvláětního lutnového tahu,čímž nedochází ke znenäení volného profilu raženého díla a vylučuje budovaní úchytů pro lutnový tah. Přispívá tak ke snížení nákladů na ražení důlního díla a k urychlení razících prací. Konstrukce pásověho dopravníku zároveň slouží k pojezdu vozíku a tím k dopravě ponocného...

Způsob přípravy aminového tvrdidla epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 248527

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vavřinec Ladislav, Pádel Josef, Kadleček František, Mleziva Josef

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrdidla, způsob, epoxidových, aminového, přípravy, pryskyřic

Text:

...Optimální teplota pro mísení složek je 50 až 70 °C, optimální teplota při následné reakci je 90 až 120 °C. Tento postup je pro udržení teploty výhodnější než zředění aduktu benzylalkoholem až po reakci. Pro prípravu kapalných tvrdidel se jeví optimální molární poměr polyaminu nebo jeho směsi s cyklohexyleminem k epoxidové pryskyŕici 2 1 až 4 1, optimální množství benzylalkoholu v tvrdidle 5 až 20 hmot., optimální hmotnostní poměr polyaminu...

Zařízení pro fázování synchronních strojů k energetické síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248526

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Vávra René

MPK: H02J 3/08, H02P 1/46

Značky: fázování, sítí, energetické, zařízení, synchronních, strojů

Text:

...výstup 13 g je spojen se vstupem §ł druhého členu § vyhodnocujiciho nulový signál, jehož výstup §§ je spojen s druhým vstupem gig prvního členu g logického součínu,jehož první vstup 2 je spojen s výstupem 6.2 prvního členu § vyhodnocujicího nulový signál, jehož vstup Éił je spojens výstupem § 33 prvního členu Žjs nestavitelnou necitlivostí,jehož vstup 23 je spojen s výstupem igä součtového členu 5. Výstup 9.3 prvního členu g logického...

Směšovač, zvláště pro vznětové motory poháněné dvojím palivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248525

Dátum: 12.02.1987

Autori: Nadrchal Miloslav, Perník Vít

MPK: F02M 21/00, F02D 19/02

Značky: směšovač, dvojím, poháněné, vznětové, zvláště, motory, palivem

Text:

...režimech motoru a při dosaženímaximálních přípustných otáček účinným způsobem omezŕ množství plynnáho paliva, aby nedošlo k jejich prekročení. Konstrukce směšovače má být jednoduchá, odolná proti vibracím a nezávislá na umístění regulátoru tlaku plynného paliva a vstřikovacíholčerpadla.Podstata směšovače podle vynálezu spočívá v tom, že do přívodního potrubí paliva Ústí přes omezovací ventil vzdu~ chové potrubí, přičemž omezovací ventil je...

Impulsní stabilizátor napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248524

Dátum: 12.02.1987

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H02M 3/315

Značky: impulsní, stabilizátor, napětí

Text:

...němž248 524 záporný vývod 191 napájecího zdroje 1 je spojen s druhým vývodem Zg spínače 1 a e druhým vstupem ggg dvojčinného měniče g.Jeho první vatup § 91 je epojen 5 kladným vývodem 19 g napájecího zdroje 1,8 katodou rekuperační diodyg,s prvním vývodem kondenzátoru 19,5 prvním vývodem zátěže 11,3 druhým vstupem igg zpětnovazebního obvodu lg a s katodou ochranné diody §.Její anoda je spojena 5 prvním vývodem Z 1 spínače 1,3 katodou první...

Zařízení na ochranu čerpadel čerpacích stanic důlních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248523

Dátum: 12.02.1987

Autori: Holas Mikuláš, Thelen Vladimír, Brůha Jiří, Harlass František, Pařízek Bedřich, Šír Miroslav, Stark Josef

MPK: E21F 16/00, F04B 39/10

Značky: čerpacích, důlních, stanic, ochranu, čerpadel, zařízení

Text:

...do výtlaku čerpadel důlních vod. Výtlak tohoto objemového kalového čerpadla může být vyveden do samostatného potrubí pro čerpáníąkalů z dolu na povrch.Zařízení podle vynálezu odstraňuje potřebu objemných předřadných usazovacích jímek a nebo značné omezuje jejich objem,přičemž řeší likvidaci usazených kalů v dole.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení na ochranu čerpadel čerpacích stanic důlních...

Hydraulická část ovládací skříně důlního dobývacího kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248522

Dátum: 12.02.1987

Autori: Klein Milan, Suchánek Jaroslav

MPK: E21C 31/08, F15B 15/02

Značky: hydraulická, kombajnu, ovládací, část, důlního, skříně, dobývacího

Text:

...prvkem, Řešení hydraulické části ovládací skříně důlního dobývaoího kombajnu podle vynálezu zabraňuje zavzdušnění čerpadla při poklesu hladiny oleje a umožňuje kontrolovat ladinu oleje. Hydraulické část ovládací skříně důlního dobývaoího kombajnu pro strmé sloje zajišťuje spolehlivost provozu a minimální údržbu, která je v podmínkách strmých slojí obtížná, 248 522Na připojeném výkresu je znázorněna hydraulická část ovládací skříně důlního...

Způsob separace platiny a rhenia z roztoků po zpracování použitých reformovacích katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248521

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bumbová Marcela, Kálalová Eliška, Mastný Libor

MPK: C22B 11/04

Značky: roztoku, rhenia, katalyzátoru, separace, použitých, reformovacích, způsob, zpracování, platiny

Text:

...přechází do roztoku jako rhenistanový ion a izolu-. je se z chloridových roztoku sorpcí na anexu. Eluce se provádí5 roztokem amoniaku. Z eluátu se po odpaření získá krystalickýPoužívané metody izolace vzécných kovů jsou nejen z hlediska energetického a ekonomického, ale i z pohledu ekologického nevýhodné. Přednosti nemá ani technologicky náročná kapalinová extrakce katalyticky aktivních vzácných kovů subetituovanými aminy v roztocích...

Způsob přípravy kyselých esterů středně a výšemolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 248520

Dátum: 12.02.1987

Autori: Matějíček Alois, Klaban Jiří, Kaška Jiří, Sivoková Marta

MPK: C08G 59/42

Značky: přípravy, esterů, způsob, stredne, výšemolekulárních, epoxidových, kyselých, pryskyřic

Text:

...formě prášku smichají a homogenizuji a tato eměs se dávkuje do kontinuálního vytlačovaciho stroje.Poměr základních dvou surovín, tj. epoxidové pryskyřioe a anhydridu kyselinw se pohybuje v rozmezí 0,7 až 1,2 ekvivalentů248 520 anhydridové skupiny na 1 ekvivalent epoxidové skupiny. Tato směs se za micháni ponechá při teplotě 90 až 140 °C 2 až 10 minut reagovat v michaném reaktoru nebo v kontinuálnim vytlačovacim stroji se střednim zdrženim 1.5...

Těsnicí spoj víka a tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 248519

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dohnal Václav, Čadek Jiří

MPK: F16K 27/08

Značky: tělesa, víka, těsnicí

Text:

...opěrnou plochoua obvodovou plochou prvního stupně stupňdvitého vybràní.Další podstatou vynálezu je, že opěrná plocha víka je kolmá na druhou osazenou plochu víka a přítlaěná plocha v nástavci tě lesa je kolmá na obvodovou plochu prvního stupně stupňovitého vybrání nàstavce, která je rovnoběžná s druhou osazenou plochouDalší podstatou vynálezu je, že těleso a víko je zhotoveno ze stejného materiálu, přičemž materiál víka má ve stykové...

Mazací soustava, zejména pro stroje s velkým filtračním množstvím mazacího oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248518

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kadrle Jaroslav, Fleischmann Jaroslav, Marek Vladislav

MPK: F16N 39/06

Značky: stroje, zejména, oleje, mazací, mazacího, soustava, množstvím, filtračním, velkým

Text:

...vložen troj 3cestný uzavírací prvek na vstupu, a jednak lze do paralelní větve s obtokovým filtrem před tento filtr vložit regulační prvek.Hlavní výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom,že zajišřuje oddělování všech mechanických nečistot větších než 3 až 5 /um, čímž se prodlouží životnost jak olem jové náplně, tak i vlastního strojního zařízení. Mimoto se zvyšuje stabilita mazacích olejů. Zvýšení stability je dosaženo snížením podílů...

Rotační vývěva

Načítavanie...

Číslo patentu: 248517

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kotrč Bohumír, Haberle Jiří, Tyle Vladimír, Šejnost Lubomír

MPK: A01J 7/00

Značky: výveva, rotační

Text:

...efekt, má menší část lopatky větší hustotu materiálu, čímž se zvyšuje vyvolávaná odetředivá síla této části lopatky.Na příloženém výkrosu je schematicky znázorněn příklad provedení rotační vývěvy podle vynálezu, kde na obr. 1 je rotační vývěva v částečnem řezu s dělenými lopatkami a obr. 2 představuje v půdorysu detail uložení částí lopatek v jedné drážce rotoru.Rotační vývěva sestává z válce l s víky g, g. v nichž je přes ložiska § uložen...

Způsob kusového zpracování křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248516

Dátum: 12.02.1987

Autor: Raška Stanislav

MPK: H01L 21/02

Značky: zpracování, desek, způsob, kusového, křemíkových

Text:

...v odpadní misoe.- 2 248 516 Výhody způsobu zpracování křemíkových desek podle vynálezu je možno rozdělit na technologické a konstrukční. Technologické zvyšují kvalitu zpracování, případně umožňují zavedení nových technologických kroků. Konstrukční výhodyznanenají snížení rozměrů, ceny a poruchovosti zařízení. Při pokrývání íotorezistem je možno dosáhnout potrebného mírného zesílení fotorezistové vrstvy na okrajích desky, podstatného...

Potrubí tepelných napaječů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248515

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vlach Josef, Černý František, Obr Jan, Skala Ján

MPK: F16L 7/00, F16L 59/14

Značky: potrubí, napaječů, tepelných

Text:

...g, sestaveně z plastových trub gł,které jsou stabilní při teplotě dopravovaného media. Konce plastových trub gl jsou volně nasunutý na krátké tenkostěnné vodící trubky 2, které jsou upevněny ve vnějším ochranném potrubí l pomocí desek 5 opatřených průchozími otvory il, navlečených na vodících trubkách 1 a pevně s nimi spojených, například svarem. Obvodová část desek 5 je připevněna ve apojích lg nekovových trub ll vnějšího ochranného...

Unašeč hnacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 248514

Dátum: 12.02.1987

Autor: Svoboda Jiří

MPK: B41F 3/58

Značky: hnacího, válce, unášeč

Text:

...hnacího válce podle vynálezu je využití ložisek hnscího motoru, zjednodušení zařízení, zkrácení stavební délky a tím úspora nákladů.rPříklad konkrétního provedení je znázorněn na přiloženémvýkrese, kde na obr. l je znázorněno uložení unašeče v osovémUnašeč l hnacího válce 1 je nasunut a běžnými prostředky upevněn např. kolikem nebo pérem, na hřideli hnacího motoru g,uloženém v rámu 2. S unašečem 1 hnaciho válce 1 je pevné apojen čep 1,...

Vícenásobný vibrační skluz pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 248513

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír, Pastrňák Josef, Bičánek Bedřich

MPK: B65G 65/30

Značky: materiály, skluz, sypké, vícenásobný, vibrační

Text:

...což je žádoucí z důvodů unifikace, zjednodušení údržby a snadného zajištění náhradníoh vibrátorů, je V principu intenzita působení vibrátorů dána počtom vibrátorů, instalovaných na příslušném dílusIntenzita vibračního působení vibrátorů u vícedílného vibračního skluzu podle vynálezu je proto nejvyšší u nejvýše situovaného dílu, u něhož je nejvyšší tendence k usazování a vzniku nálepů sypkého materiálu, přepravovaného ve vícedílném...

Fázovací článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248512

Dátum: 12.02.1987

Autori: Laňka Zdeněk, Malec Václav

MPK: H03H 11/16

Značky: článek, fázovací

Text:

...jl, který je na integrační článek g připojen svým invertujícím vstupom. Mezi výstupom operačního zesilovače 3 a jeho neinvertujícín vstupom je zepojen odporový dě 1 ič,vtvořený druhým odporom ąg a třetím odporom 13. Výstup operačního zesilo~ vače jl.je zároveň výstupom 3 fázovacího článku.j Ne vstupní svorku l fázovacího článku je přivedeno vstupní sinusové napětí gl. Na invertujícín vstupu operačníno zesilovače jl se pak objeví...

Způsob měření stupně konverze hydroxidu sodného nebo draselného v roztoku na uhličitan při absorpci oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 248511

Dátum: 12.02.1987

Autori: Minárik Milan, Komers Radko

MPK: G01N 27/26

Značky: hydroxidů, absorpcí, stupně, oxidů, sodného, způsob, draselného, konverze, uhličitého, roztoku, měření, uhličitan

Text:

...(v našem případě byl průtok přibližně 300 ml/min a zpoždění 5 sec). Vstup zapisovače § je připojen na konektorový výstup konduktometru 2 a rozsah zapisovače je 0,5 mv, při posunu nuly o několik rozsahů. Po spuštění průtoku analyzované kapaliny analyzátorem před začátkem sycení louhu kysličníkem uhličitým v reaktoru se na konduktometru zvolí vhodný rozsah vodivosti, příslušný použité vstupní koncentraci hydroxidu sodného a knoflíkem kalibrace...

Způsob tepelného a chemicko-tepelného zpracování vícebřitých nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248510

Dátum: 12.02.1987

Autori: Jedlička Josef, Prikner Otakar, Šála Ivan

MPK: C21D 9/22

Značky: způsob, chemicko-tepelného, tepelného, vícebřitých, nástrojů, zpracování

Text:

...se austenitizují obvykle v rozmezí teplot 1180 až 1250 OC. Jejich ohřev do 1000 OC probíhá při vakuu 0,1 až 1,01 Pa, nad 1000 °C až do teploty austenitizace rychlořezné oceli je třeba použít nižší vakuum 40 až 50 Pa, aby nedocházelo k odpaření legujících prvků, zejména manganu a chromu. Rychlost ohřevu je třeba též regulovat. 0 hřevv vsázky probíhá rychlostí 8 až 10 OC/min, s výdržemi při teplotách 750 90 a 1000 °c. Austenitizační...

Dno pístu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 248509

Dátum: 12.02.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F02F 3/22

Značky: pístů, spalovací, motory

Text:

...odpadního otvoru. osy sběračů jsou ve většině případů rovnoběžné s osou tělesa pístu. Při třech a více odpedních otvorech na kompresní a expanzní straně pístu jsou navzájem propojeny sběrače vybráním. Sběrače mají rovněž tvar kuželový, jehlanový.Výhody dna pístu pro spalovaoí motory se projeví ve znemožnění zahlcování odpadového otvoru olejem nastříknutým dovnítř pístu, ve zkrácení délky odpadního otvoru, čímž se zlepší i odtokové podmínky...

Způsob výroby kalitelné oceli se subledeburitickou matricí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248508

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/14

Značky: matricí, oceli, způsob, výroby, subledeburitickou, kalitelné

Text:

...Podle tohoto způsobu se subledeburitická ocel základního složení, tj. bez přídavku sloučenin titanu, roztaví a tavenina se některým ze známých způsobů granuluje, například rozprašováním neutrálním plynem, vodou a podobně. Vzniklý práškový granulát se poté po případněm předběžněm zpracování, například mletí, žíhání a podobně, smíeíe příslušným podílem práškových sloučenin titanu, lisuje a spéká. Pro lisování a spékání může být použito...

Způsob výroby kalitelné oceli se subledeburitickou matricí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248507

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/14

Značky: subledeburitickou, oceli, matricí, kalitelné, způsob, výroby

Text:

...se přidá ve formě nejméně jedné další komponenty.Ocel vyrobená způsobem podle vynálezu má výhodnější strukturaC 21 24 a 507 i vlastnosti než ocel vyrobená odléváním do ingotů nebo ve forměodlitků. Tvrdé částice sloučenin titanu jsou disperzní, rovnoměrně rozložené a mají vysokou tvrdost, takže ocel je izotropní a má při velmi dobré odolnosti proti opotřebení i dobrou houževnatost. Způsob výroby podle vynálezu je založen na technologii...

Způsob výroby kalitelné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248506

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/14

Značky: způsob, kalitelné, oceli, výroby

Text:

...jednotlivých áložek, poté se slitina granuluje, slieuje a spéká. Způsob podle dalšího význaku výnálezu epočívá v tom, že složky eloučeniny titanu ae alespoň z části přidávaji do elitiny ve formě slitiny nebo sloučeniny, například ferotitanu a karbidu chromu. Po zakaleni je ve struktuře oceli e výhodou přítomno nejvýše 10 obj. nerozpuštých karbidů wolframu, molybdenu a/nebo vanadu, popřípaděkomplexních karbidů těchto kovů. 248506Ocel...

Způsob výroby biokompatibilní vrstvy na povrchu částic porézních syntetických sorbentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248505

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vavrouch Josef, Horák Jiří, Kulíšek Jiří, Tloušťáková Marie, Kálal Jaroslav

MPK: B01J 20/32, B01J 20/26

Značky: výroby, částic, sorbentu, biokompatibilní, porézních, způsob, povrchu, vrstvy, syntetických

Text:

...ethylendimethakrylátem v alkoholus 1 až 2 atomy uhlíku nebo jeho směsi s vodou nebo vodnými roztoky solí nebo 2/ monomerním 2-hydroxyethylmethakrylátem, popřípadě V přítomnosti ethylendimethakrylátu, V kombinaci s ve vodě rozpust ným iniciátorem radiälové polymeraco.- 3 248 505 Jako sorbenty lze s výhodou použít styren-divinylbenzenové kopolymery (typu Amberlíte XAD-2, resp.XAD-4, Synachrom E 5 apod.),kopolymery esterů kyseliny akrylové či...

Způsob koagulace šťávy odlisované z biologické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 248504

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mužík Vladislav, Řezníček Radoš, Pecen Josef, Nový František, Kadrmas Josef

MPK: A23K 1/14

Značky: hmoty, odlisované, koagulace, způsob, stavy, biologické

Text:

...°c. Nejvyšší výtěžnost je při teplotě koagulace so °o. Při teplotě 85 OC dochází k oxidaci bílkovín a vitamínu, to znamená, že při vyšší teplotě se snižuje kvalita získaného produktu. Teplota koagulace musí býti proto v rozmezí 80 °C až 85 °c.Důležitým poznatkem je, že každá štáva z různé biologické hmoty má jiné charakteristické křivky výtěžnosti bílkovinovitaminového koncentrátu. Na obr.l jsou charakteristické křivky výtěžnoeti pro štávu...

Přípravek pro přitlačování chladnic při opravách

Načítavanie...

Číslo patentu: 248503

Dátum: 12.02.1987

Autor: Roman Vasil

MPK: C21B 7/10

Značky: opravách, chladnic, přitlačování, přípravek

Text:

...je možno zkrátit dobu montáže. Menipulace s přípravky je snadné, umožňuje tlak ve všech potřebných směrech a jedno přemístění každého přípravku v úrovni jedné řady chladnic je nenáročné a odpovídá všem požadavkům bezpečnosti práce.Na obr. 1 je schematicky znázorněn příklad provedení příprevku podle vynálezu v bokoryeu a na obr. 2 je půdorya přípravku podle vynálezu.Přípravek je vytvořen z podélné tyče Š, která je uchycena v...

Zapojení nevýbušného autligyfonního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248502

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bühn Bedřich, Hříbek Bohumír

MPK: H04M 1/18

Značky: zapojení, prístroje, autligyfonního, nevýbušného

Text:

...zesilovače a kontrolu uzavření účastnícke smyčky,při simplexním režimu zabraňuje tajnému odposlechu pracoviště.248 502 Na přiloženém wýĺñčsuje znázorněno zapojení nevýbušného autligyfonu.Nevýbušný autligyfon - úplná sestava obsahuje svorkovnicový prostor 1, na který je napojen blok mikrofonního zesilovače lg, obsahující číselnici g napojenou na svorkovnicový prostor 1, vidlici A, poslechový díl § s vyvažovačem a stabilizátorem...