Archív za 1987 rok

Strana 369

Plniaci a vypúšťací ventil pre nafukovacie predmety, najmä člny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248581

Dátum: 12.02.1987

Autor: Mozolák Vladimír

MPK: F16K 15/20

Značky: předměty, nafukovacie, plniaci, najmä, člny, vypúšťací, ventil

Text:

...g 2 opatrensj na dossdaoej ploche dvomi kruhovými výstupkami g priemerovo odetupiiovenými a zo spodnej strany protišmykovými drážkami gg. Vo vnútri telesa l je vytvorený vypúěťaci otvor 11 s výstuhemi Lg, ktoré vyúsťujú do medzikružia s vnútorným závitom gg, zhodným so zaisťovacim závitom vložky g, opatrenej poistným závitom 13, kužeľový otvorom u, plniacin otvorom u, tesniacim sedlom u, obvodovým vrúbkovanim n, a prs covným priestorom...

Prístroj na meranie mechanickej práce adhézie tuhých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248580

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lapčík Ľubomír, Novák Igor, Romanov Andrej, Parnahaj Juraj, Mlýnek Jan

MPK: G01N 19/04

Značky: tuhých, adhézie, látok, prístroj, meranie, mechanickej, práce

Text:

...gg. Čítačovć jednotka lg zabezpečuje meranie uhla, pri ktorom ea adhdzny spoj rozvretví a vyhodnocuje počiatočná a konečnú polohu otočneho kruhu g . Hodnoty uhla, pri ktorom sa adhćzny spoj rozvretví, poskytuje čítačovd jednotka lg, jednotke logiky výpisu gg a odtiaľ ee privddzajd na kontakty tlačiarne gą. Svorkami 2 sú vzorky 5 pripevnene na meraci hranol 3 a ad zaťaženč analytickým.zdvałiami Q, ktorá ed spojená s magnetmi 1...

Sposob kontroly procesu oxidačnej kondenzácie 2-merkaptobenztiazolu chlornanom sodným

Načítavanie...

Číslo patentu: 248579

Dátum: 12.02.1987

Autori: Muchová Jana, Kačáni Stanislav, Riška Miloslav, Holčík Ján

MPK: C07D 277/80

Značky: 2-merkaptobenztiazolu, spôsob, kondenzácie, kontroly, procesu, oxidačnej, chlornanom, sodným

Text:

.... a kde o je hľadané koncentrácia cyklohexylamínovej soli 2-merkeptobenztiazolu v mol. dm 3, 5 je stupeň zriadenia, ktorého hodnota je 2 až 100,g je merené absorbanoia pri 315 mn, charakteristická pre cyklohexylamínovú soľ 2-merkaptobenztiazolu,g je hrúbke použitej kyvety v om a 5 je mőlový absorbčný koeficient, ktorý má pre cyklohexyla mínovú soľ 2-merkaptobenztiazolu prda 290 - 320 nmW Koncentrácie v sa potom vypočíta podľa vztahuStupeň...

Zariadenie na kompenzáciu tlakových zmien v skrini mechanickej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248578

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kolembus František, Masár Ľubomír, Slížik Pavol, Gostanian Edward

MPK: F16H 57/02

Značky: tlakových, mechanickej, převodovky, zariadenie, zmien, skříní, kompenzáciu

Text:

...na koepenzaciu tlakových znien v skrini eachanickej prevodovky podľa vynalezu je, že obsah vnútorného priestoru skrine aechanickej prevodovky neprichádza do priaeeho styku e okolitýa prostredia, čo zabezpečuje spolahlivú prevadzku v cheaicky aoresivnoe prostredi. z ekolopickeho hladiska nedochadza k znečisteniu zivotneho prostredia. Šalej je u eohilnyoh zariadeni uaožnene prevádzkovanie v luhovolnejpolohe nechanickej prevodovky bez...

Zariadenie na modelovanie účinkov úderov na zeminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248577

Dátum: 12.02.1987

Autori: Horvát Ivan, Bacmaňáková Alena, Klementev Ivan

MPK: G01N 3/00

Značky: zeminu, účinkov, zariadenie, úderov, modelovanie

Text:

...sú sériovo pripojenésnímač tlaku, regulátor a akčný člen výstup akčného člena je napojený na tlakovú komoru priamočiarsho hydromotora.Hlavná výhoda tohto usporiadania spočíva v jednoduchosti riešenia a.v malých nákladoch na jeho uskutočnenie.Zariadenie podľa vynálezu je znázornená na priloženomvýkrese. Padajúca hmota l pôsobí údermi na vzorku g, pričom údery sa pridávajú k nastavenému statickému prítlaku, ktorý sa nanáša piestnicou 1...

Sposob výroby rozpúštadiel inicátorov polymerizacie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248576

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bučko Miloš, Klempa Vladimír, Masarovič František, Gogola Ivan, Kopernický Ivan, Kovaľ Ján, Mikula Oldřich, Šimko Karol, Kaššovič Vratko

MPK: C08F 4/34, C08F 110/02

Značky: inicátorov, výroby, polymerizácie, rozpúšťadiel, etylénu, spôsob

Text:

...nenasýten ných zlúčenin vyjadrený bromovým čislom 0,15 g Br na 100 g vzorky. Uvodeným spôsobom je možné jednoduchým a technicky nanâročným spôsobom pripraviť rozpúšťadla, ktorými je možné nahradit doposiaľipouživané rozpôštadlaZ benzi novej frakcie 00 až 175 °C po extrakcli aromâtov-rafinátu sa oddestilujć uhlbvodiky s teplotou varu do 130 OC na kolone o 30 TP a refluxnom pomere 5. Ziska sa destilačný zvyšok o destílačnom rozmedzí 130 až...

Zariadenie usmerneného vyrovnávania pohybu konštrukcie betónovacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248575

Dátum: 12.02.1987

Autor: Uhrík Jaroslav

MPK: B28C 9/04

Značky: zariadenie, usměrněného, konštrukcie, strojov, betónovacích, pohybu, vyrovnávania

Text:

...závažie. Vzdialenpst ich polohy je regmlevateľná a určuje develenú nerevmta-t konštrukcie pri pmhybe vertikalným smerom.Pri ulrýchleni pohybu jednej nahonamej jednortlq, betůmorvaci-ehe stroja sa lanko z urýchlujůcej časčím dôjde k pezkleeu pemocného závažia k LIVIŽLneniáu kladiek uikreapinačov a tým k prerušeniu. prívodu elektrickej energie motora urýchlujůcej sa náhnnavejjedmtky. o vynovnaní kenštrukcie betönovaciehe strojadôjde ku...

Bisfenolické aminosiloxany

Načítavanie...

Číslo patentu: 248574

Dátum: 12.02.1987

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C08G 77/26

Značky: aminosiloxany, bisfenolické

Text:

...je ľahká dostupnosť aurovin, pričom naávíčší význam nn použitie 3 uaminopropy 1 triu etoxyailanu a kvnpalných epoxidových živí. Pripravené termo~ aetickě zosietené siloxany okrem vytvárania povlskov in situ na vláknaoh, môžu nájsť aj ako heterogenne katalyzátory čí sun rovina k výrobe chromatografíckých nosičov.vynález je čalej objasnený formou príkladov Príklad 1Do bunky aa predložilo 81,4 g Bwaminopropyltrietoxysilanu a 64,9 g...

Fixačná špirála pre viazanie viniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 248573

Dátum: 12.02.1987

Autori: Poledník Milan, Galo Imrich

MPK: A01G 17/10

Značky: viniča, viazanie, špirála, fixačná

Text:

...šírke pruhoj pásky.Výhodou tixačnej pásky je jednoduchá, finančne nenáročná konštrukcia. Pri jej použití sa zvýši produktivitu práce trojnásobne. odoláva poveternostnýl vplyvom a teplotám od- 35 .O do 60 °c. svojou pruincoťcu umožňuje pritiahnuť krivy knionok viniča k noanoj työi a ťašno viniča k vodiaoín drcton vo vodoní. Pri viazaní viniöa nedochádza k zarezávonia tak, ako to Jo pri viazaní. drawn, pričom rastu him-Áka a ťažní viniča oa...

Zvárací a montážny zverák

Načítavanie...

Číslo patentu: 248572

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kopačka Milan

MPK: B23K 37/00

Značky: zverák, montážny, zvárací

Text:

...spojené ramenami g, a čeľusťami sú spojené konzolou jj pričom kĺby 2 ramena sa otáčajú v rovine kolmej na rovinu otáča» nia kĺbov § konzoly. To umožňuje zaujať ľubovoľná vzájomnú polohu čeľusti v priestore a z toho vyplývajúce ľubovoľné vzájomné umiestnenie upnutých predmetov. Otočné kĺby sa dajú natáčať okolo jednej osi a v ktorejkoľvek polohe sa dajú zafíxovať uťahovacou matioou Q, pričom sú riešené tak, aby po zafixovani zaručovali čo...

Sposob získavania vlákien z odpadových vod celulózek a papierní a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248571

Dátum: 12.02.1987

Autori: Máčai Ján, Vagač Svetozár, Wunder Oliver, Čársky Milan, Hrdlička Libor, Faltys Jindřich

MPK: D21F 1/66

Značky: zariadenie, celulózek, vykonávaniu, odpadových, získavania, spôsob, papierní, vlákien

Text:

...cez prepa dovú nádržku prostredníctvom regulátora konzistencie s potrubím medzi primárnym usadzovačom a prepadovou nádržkou a sekundárny sedimentačný stupeň je spojený so zahusťova cim lisom a primárnym usadzovačom.Vyfrakcionovaný a vytriedený dlhovláknitý podiel obsahuje prakticky len dlhé, ľahko odvodniteľnó a pevné vlákna, ktoré sa dajú vrátiť do výrobného prooesu.bez negatívneho vplyvu na kvalitu výrobku, resp. na výkon papierenského...

Vákuotvarovatelný materiál na báze akrylonitril-butadiénstyrénových polymérov s vlasovým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248570

Dátum: 12.02.1987

Autori: Truchlik Štefan, Kočalka Štefan, Vida Ján, Šafarín Vladimír, Kabátová Viera

MPK: B32B 27/08, B32B 27/30, B32B 31/12...

Značky: vlasovým, akrylonitril-butadiénstyrénových, materiál, povrchom, polymérov, vákuotvarovatelný, báze

Text:

...až 15 mm,z polýmérneho filmu o hrúbke 0,01 až 2 mm, vytvoreného z vodnáho adhezívneho systému, ktorý obsahuje 68 až 99.7 hmot. neprchavej zložky na báze jedného alebo viac akrylových monomérov s prípadným obsahom styrénu, ktorá vždy obsahuje zapolymerizovav né jednotky aspoň jedného alkylesteru kyseliny akrylovej alebo metakrylovej s l až 8 atőmami uhlíka v alkylskupine, 0,15 až 23 ň hmot. melamínformaldehydovej a/alebo...

Sandálová obuv, otvorená v špičkovej a pätnej časti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248569

Dátum: 12.02.1987

Autori: Uvačik Michal, Kopál Pavel, Schaffer Ľudevít

MPK: A43B 3/12

Značky: špičkovej, částí, otvorená, pätnej, sandálová, obuv

Text:

...uzavreté typy obuvi, nie pre letné kategőrie s otvorenou špicou a pâtou.Nevýhodou vyššie uvedených eandál je nizka pevnosť spoja zvršok-podošva. Pri spojeni zvršku e podošvou prevliekanim aa zanitovaniu je pevnosť spoja daná štruktúrnou pevnosťou podošvového materiálu. Celé zaťaženie obuvi pri chôdzi sa lokalizuje do miesta perforácie podoěvy. Naviac páekali pripevnená podošve spôsobuje nedostatočné priliehanie obuvi k nohe, čo následne...

Sposob odporového výstupkového zvárania medi s hliníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248568

Dátum: 12.02.1987

Autori: Višňovec Ján, Juričkovič Ján

MPK: B23K 11/20

Značky: zvárania, hliníkom, výstupkového, spôsob, odporového

Text:

...nerozoberateľný spoj nevyžaduje údržbu, má niekeľhonšaobne dlhšiu životnost ako skratke» vane spoje a umožnuje dosiahnuť úsporu elektrickej energie.Na pripojených obrázkoch predstavuje obr.l bočný pohľad a obr.2 rez hranolom z medi a hliníkovej páenice pred zváraním.Na medenom hranole 1 aa vytvorí výetupok alebo najviac 3 výetupky g trieakovým obrábaním. V prvom prípade bol vytvoreným 3 24 a 553 výatupok g šírky 1,5 m a výšky 3,2 mm....

Oteruvzdorná bimetalická príložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248567

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hrivňáková Dáša, Skála Jaroslav, Némethy Róbert, Řečinský Stanislav, Turňa Milan, Krajkář Václav, Adamka Jozef, Pavlousek Pavel, Vacek Jan, Chládek Lubomír

MPK: B23K 20/08

Značky: oteruvzdorná, príložka, bimetalická

Text:

...na rázsochy a ložiskové skrine ručne elektrickým oblúkom, obalenými elektrődami.Zvariteľnosť oteruvzdornej ocele je obtiažna a často sa v prevádzke stáva, že príložka vplyvom prenosu veľkých trecích síl,ktoré namáhajú zvarové spoje atrihom sa odtrhne.Ďalším nedostatkom v súčasnosti používanej príložky je, že na jeä privarenie je treba použit vysokolegovaná elektrődy.Uvedené nedostatky sú odstránené nahradením doteraz používaných výrobkov...

Sposob výroby ozubeného kolesa s velkým modulom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248566

Dátum: 12.02.1987

Autori: Murgaš Marian, Beleš Ladislav, Pilárik Stanislav

MPK: B22D 27/02

Značky: kolesa, ozubeného, modulom, velkým, výroby, spôsob

Text:

...materiálov. U ozubonýoh kolies s veľký modulom sa to prejavuje najmä u parametrov tažnoot a vrúbová húžovnatosť.Uvedené nsvjhody doterajšieho stavu techniky sú odstránená spôsobom výroby ozubenćho kolesa s veľkým modulom Hnrěho predhotovený venieo z liste uhlikcvej ocele s obsahom uhlíka c od 0,1 z do 0,25 as ná. po obvode do hĺbky jedno) ittrtiny hrúbky vence vytvorená vyhrania na pitnú šírku zubov, do ktorýoh sú z konštrukčne logovanoj...

Radič kazetopáskovej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248565

Dátum: 12.02.1987

Autori: Přibík Marián, Svit Damián, Mindoš Ivan

MPK: G06F 9/22

Značky: kazetopáskovej, jednotky, řadič

Text:

...od centrálneho riadenie. Príkaz pre zápis dát a dáte z centrálneho riadenia prichádzajú cez sériový kanál 1 e prispôsoboveoí obvod Q na vstup prevodniks 1. ktorý prevedie sériová dáta na paralelné. Hikropočitąč ł tieto dáta číta zo zbernica g a ucbovávą v pemäti 2. Po ukončení prenosu celého bloku dát, mikropočítač kontroluje správnost prijatých dát. V prípade, že počas prenosu došlo k chybe, mikropočitač l radiče si vyžiada opakovanie...

Nosič kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: 248564

Dátum: 12.02.1987

Autori: Škrípala Jozef, Kolář Jozef, Ondovčin Kamil, Šmida Ladislav

MPK: H02G 11/02

Značky: nosič, kábla

Text:

...je nosič kábla uložený na tej istej dráhe ako mobilné zariadenie, dosahuje sa značných ekonomických výhod ako pri výrobe tak aj pri manipuláoiii na pracovisku. Zaradenim náraznikov sa nosič kábla stáva tuhším, odoláva nárazom ich tlmenim, čo je výhodné najmä v banskej prevádzke, pre ktorú je nosič kábla predovšetkým určený. Tým, že je nosič kábla osadený kladkami opatrenými ložiskami znižujú sa treoie odpory a obmedzujú sa tým poruchy,...

Výklopný zvárací prípravok na výstupkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248563

Dátum: 12.02.1987

Autor: Korbaš Ivan

MPK: B23K 37/00

Značky: výklopný, zváranie, prípravok, výstupkové, zvárací

Text:

...čím sú daná podmienky pre vyhotovenie bezohybnáho zvarn. Uhol aklepenie je možné nastaviť podľa potreby až do 90 ° od zvislej oni. Polohap prípravku vo zvislej aj vyklepenej polohe je naetaviteľná a dáae zaistiť. Vyklápanie prípravku je možná aj meohenizovať silou vým valcomoNa pripojenom obrázku 1 je znázornený náryo prípravku a ne obrázku 2 je znázornený jeho pôdorys.Výklopný zváraoí prípravok na výatupkovć zváranie dielcov väčšej...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Richter Ján, Tomčík Kazimír, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Adam Valér, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Mikula Oldřich, Hagara Anton, Kavala Miroslav, Schwarz František, Guba Gustáv, Jureček Ľudovít, Kovaľ Ján, Bučko Miloš, Masarovič František

MPK: C07C 39/00, C07C 49/08

Značky: uskutočňovanie, spracovania, acetónu, fenolů, spôsob, vedľajších, zariadenie, spôsobu, výroby, produktov, tohto, komplexného

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Zariadenie na zber pevných častí z ploch napr. stratového obilia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248561

Dátum: 12.02.1987

Autor: Štyndl Karol

MPK: A01D 89/00

Značky: částí, pevných, napr, obilia, ploch, zariadenie, stratového

Text:

...má zariadenie podstatne menšie eneršąické nároky, pretože pevné časti sú z plôch do zberného odlučovača dopravované po minimálnej dráhe. Podľa zberových podmienok možno uhol usmerňoařcich kanálov k podložke nastaviť v potrebnom uhle závislého na povrchu plochy.Prikladné prevedenia zariadenia na zber pevných častí z plôch sú znázornená na priloženom výkrese, kde na obr. l je prvá alternativa zariadenia s odlučovačom pevných časti v bočnom...

Vreteno navíjacej skrinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248560

Dátum: 12.02.1987

Autori: Maďar Milan, Ivančák Alojz, Nedělka Gabriel

MPK: D01H 7/16

Značky: skrinky, navíjacej, vřeteno

Text:

...do telena vretena. Guľky majú možnost sa pohybovať po ezcentrických dráhach, vyhotovených na vonkajšom povrchu nasteviteľného segmentu,pevne spojeného nábojom, pričom ich polohe voči telesu vretena je zaistené. skrutkou a podložkou. vplyvom predpätia zkrutnej pružiny sa. klietka s gulkami pootáča. voči nestaviteľnému segmentuľĺ v c.,s nábojom, guľky sú exoentrickýmiĎalšou výhodou tohoto vretene je možnost nastavenia rôzneho upzíneoieho...

Zariadenie na zakládanie válcovitého telesa do zváracieho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248559

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kristín Dušan, Jablonský Stanislav

MPK: B23K 37/00

Značky: zváracieho, přípravků, tělesa, zakladanie, válcovitého, zariadenie

Text:

...so zadnou vodiacou stenou je spojená dvomi bočnými stenami, pričom o konzolu je otočne pripevnenýjtlačný palec, horný koniec ktorého je umiestnený oproti valcovitému telesu pritlačenému o narážku a o dolný koniec tlačného palca je pripevnená piestnica otoču ne zeveseného pneumatiekého valca. zariadením podľa vynálezu sa docieľuje podstatného skrátenia doby na založenie valoovitého telesa do prípravku, čo umožňuje zvýšenie produktivity...

Sposob výroby vinylacetátu kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 248558

Dátum: 12.02.1987

Autori: Papp Jozef, Ondruš Imrich

MPK: C07C 53/10

Značky: octovej, spôsob, výroby, vinylacetátu, kyseliny

Text:

...prúdov recirkulujúceho acetylénu pre nezvládnuteľnosť regulačných eyetémov v dô J íł Šsladku kondenzácie pár kyseliny octovej v regulačných prvkoch.uvedené nedostatky odstraňuje spôsob výroby vinylacetátu kagtalytickou syntázou z acetylánu a kyseliny octovej, pričom pre pripravu reakčnaj zmesi sa aplikujú i.nezreagované suroviny, ktorý sa uskutočňuje tak, že do parnej fázy regenerovansj kyseliny octovej sa dávkuje čerstvá kvapalná...

Zariadenie pre uloženie stredných ložísk klapiek netlakových potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248557

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kosnáč Patrík, Kubrický Imrich

MPK: F22B 37/00

Značky: ložísk, stredných, potrubí, uloženie, zariadenie, parných, kotlov, klapiek, netlakových

Text:

...Nevýhody tohto riešenia spočívajú najmä v tom, že zariadenie pre uloženie stredných ložísk klapiek je komplikované a tým i drahé, äaĺšia nevýhoda spočíva v nespoĺahlivosti samotných ložisk v prevádzke, pretože ich údržba nie je možná a v prípade ich zaseknutia je oprava zdĺ havá a praoná.Uvedené nedostatky sú odstránené zariadením pre uloženie střednýoh ložísk klapiek netlakovýoh potrubí parných kotlov podla vynálezu, ktorého podstatou...

Zariadenie pre uloženie krajných ložísk klapiek netlakových potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248556

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubrický Imrich, Kosnáč Patrík

MPK: F22B 37/00

Značky: zariadenie, netlakových, kotlov, parných, klapiek, ložísk, krajných, potrubí, uloženie

Text:

...nevýhoda spočíva V nespoĺah li vosti samotných ložisk v prevádzke, pretože ich údržba je náročná v prípade ich zaseknutia je oprava zdĺhavá a pracná.Uvedené nedostatky sú odstranené zariadením pre uloženie krajných ložisk klapiek netlakových potrubí parných kot lov podĺa vynálezu, ktorého podstatou je, že samomazné ložiská sú prostredníctvom púzdra, prítlačného kotúča,skrutiek, matíc tesnenia a dištančných krúžkov jednoducho a spoĺahlivo...

Kompresor, hlavne hermetický chladivový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248555

Dátum: 12.02.1987

Autori: Blaha Marián, Lach Kamil

MPK: F25B 31/02

Značky: chladivový, kompresor, hermetický, hlavne

Text:

...a sú z hlavou valca spojené spojovac ou rúrkou.vynález je vysvetlený na výkrese. kde na obr. l je mctcrkompresor, uložený v plášti kompresora, na obr.2 je škrtiaci otvor umiestnený v stene hlavy valca a na obr. 3 a 4 je škrtiaci otvor umiestnený v spcjovacej rúrke hlavy valca s výtlačným tlmičom na Íubovoĺnom mieste, alebo v bezprostrednej blizkosti hlavy valca.V pášti komprescra l je na pružinách g zavesený motoré kompresor. Kompresor sa...

Zariadenie na odparovanie materiálov vo vákuu elektrónovým lúčom s výkonom do 15 kW

Načítavanie...

Číslo patentu: 248554

Dátum: 12.02.1987

Autori: Liska Dušan, Pecár Ivan, Král Jozef, Ferdinandy Milan

MPK: C23C 14/24

Značky: materiálov, výkonom, zariadenie, vakuu, elektrónovým, odparovanie, lúčom

Text:

...jeho konštrukcia zabezpečuje ĺahkú údržbu, pohodlná reguláciu a nastavenie zväzku elektrőnov, zníženie hmotnosti a nárokov na pracnost výroby, zvýšenú ochranu pred posobením cdrazovýoh elektrőnov a výbornú adaptivnost pre zariadenia na iőnové plátovanie.Konštrukčná riešenie zariadenia znázornená na priloženom výkrese na obr. l, 2 a 3 v nárýse, podoryse a bokorysel pozostáva z medeného kelimku ł, ktorý je vyhotovený z dvoch nerozoberateĺne...

Zariadenie pre uvolnenie zopnutých vertikálnych foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248553

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rusko Milan

MPK: B28B 7/24, B28B 7/26

Značky: zopnutých, zariadenie, vertikálnych, uvolnenie, foriem

Text:

...3. V čase uvoľňovania zopnutých noriem nad formami l a g sa nachádza rám lg odformovacieho vozíka, v ktorom sú umiestnené prvky zariadenia pre uvoľnenie zopnutých foriem,hydraulický valec ll, uhlová páka § uložená v domci 2,tiahlo 1 s oválnym otvorom §. Na ráme lg je v čape li uložená podpierka ll dosadajúca guľovou plochou l§na hornúčasť vertikálnej formy l.Pri uvolnovani zopnutých foriem obsluha najprv spustí dole opierku lg a v tejto...

Zariadenie pre zabezpečenie a uvolnenie spínania vertikálnych foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248552

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rusko Milan

MPK: B28B 7/26, B28B 7/24

Značky: foriem, uvolnenie, zariadenie, vertikálnych, zabezpečenie, spínania

Text:

...vertikálnej forme l je umiestnený spinaci mechanizmus 1 e klinom 5, vedeniu 2 a zabezpečovací mechanizmus, po-l zostávajúci z palca Q, páky 1, ramena §, pružiny Q, ložiska lg a čapu ll, na ktorom je celý mechanizmus uložený. Pružina3 pritláča páku 1 na doraz lg a tak drží mechanizmus v zabez pečovacej polohe.Na vertikálnej forme g .je umiestnený držiak ll, v ktorom je uložená rameno J.6 s nose li, uloženým na čape 22 a držaným v pracovnej...

Vertikálna forma stropného stavebného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248551

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rusko Milan

MPK: B28B 7/04, B28B 7/08

Značky: forma, stropného, stavebného, prvků, vertikálna

Text:

...podstatou vynálezu je, že tvar profilového dielca v mieste slučky je otvoreny v smere odberu prvku.Výhodou vynálezu je. že znižuje pracnost e odstraňuje fyzicky namáhavú prácu obsluhy pri výrobe.Ďalšou výhodou vynálezu je, že je možněpoužit ho u exustujúcich vertikálných foriem, kde je malý priečny odsun odklopných bočnĺo a vo výrobných hslách s menšou výškou zdvihu žeriavu.ľríkledná ukážka výnálezu je znízornená na výkrese,. kde obr. 1...

Vodné disperze kopolymerů akrylových a/nebo methakrylových monomerů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248550

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kouřil Jiří, Šňupárek Jaromír, Frýbertová Daniela, Vaňouček Jaroslav, Pivoňková Alena, Kaška Jiří, Marková Eva, Dobáš Ivan, Štěpánek Oldřich

MPK: D06M 15/263, C08L 33/06

Značky: monomerů, akrylových, disperze, vodné, způsob, kopolymerů, výroby, jejich, methakrylových

Text:

...pojení a úpravy plošných vlákenných útvarů a textilnich materiálů a způsob jejich výroby. Podstata tohoto vynálezu spočŕvá v tom že tyto disperze jsou připravitelné semikontinuálni emulzni kopolymeraoí 0,5 až 5 hmot. dílů kyseliny akrylové a/nebo methakrylové, 70 až 99 hmot. dílů esterů kyseliny akrylové a/nebo methakrylové a monofunkčních alkoholů s počtem uhlíkových atomů l až 8, 0,5 až 15 hmot. dílů diesteru kysen liny akrylové a/nebo...

Způsob výroby stereoisomerních E-homoeburnan-16-o1-22-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248549

Dátum: 12.02.1987

Autori: Koblicová Zdena, Trojánek Jan

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, e-homoeburnan-16-o1-22-onů, výroby, stereoisomerních

Text:

...na sloučeniny obecného vzorce II působí v aprotickém rozpouštědle,jako např. v bezvodém tetrehydrofuranu, v hexemethyltriamidu kyseliny fosforečné nebo v jejich směsich silnou organickou basi, např. lithium-diisopropylamidem, při teplotách nižších nez 40 °C, s výhodou od 0 do 40 °C,naÉeZ se oxiduji peroxiden molybdenu ve formě komplexu vzorce III, M 005 . Py . IMPA (III), kde Py značí pyridin a HA hexamethyltriamid kyseliny fosforečné....

Způsob výroby hydrochloridu methylesteru kyseliny 2-‹4’-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]benzoyl›benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 248548

Dátum: 12.02.1987

Autori: Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 295/08

Značky: methylesteru, kyseliny, hydrochloridu, 2-‹4’-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]benzoyl›benzoové, způsob, výroby

Text:

...I podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se nechá reagovat methylester kyseliny 2-(4 Ľhydroxybenzoyl)benzoové vzorce II s hydrochloridem 2-piperidinoethylchloridu vzorce IIIv prostředí acetonu, methylethylketonu nebo dimethylformamidu nebo směsí těchto rozpouštědel v libovolném poměru, v přítomnosti činidla poutajíoího chlorovodík, například uhličitanu alkalickěho kovu, zejména uhličitanu draselného, při teplotě 50 až 70 °C,...

Způsob výroby hydrochloridu 2-piperidinoethylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248547

Dátum: 12.02.1987

Autori: Fišnerová Ludmila, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 295/06

Značky: 2-piperidinoethylchloridu, výroby, hydrochloridu, způsob

Text:

...teploty varu reakční směsi. Jeho podstata spočívá v tom,že se po ukončené hydroxyethylaci piperidinu a po zředěni reakční směsi použitým rozpouštědlem v množství 0,4 až 0,6 jejího objemu provádí v jednom reakčním stupni chlorace vzniklého hydroxyethyl 24 nš 47piperidinu thionylchloridem při teplotě 70 až 85 °C a vylouoeny produkt se po ochlezení reakční směsi izoluje.Provedení způeobu podle vynálezu je velmi jednoduchá. Způsob lze realizovat...

Způsob výroby lopatek oběžného kola průtočné vodní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248546

Dátum: 12.02.1987

Autori: Machek Petr, Cink Miroslav, Holata Miroslav, Záruba Libor

MPK: F03B 3/12

Značky: lopatek, vodní, způsob, průtočné, turbiny, výroby, oběžného

Text:

...rovnající se požadované délce lopatky, jejichž vnější strany se obrobí na tvar části válcové plochy o poloměru zakřivení menším, než je poloměr zakřivení vnitřní strany lopatky.Výhodou řešení podle vynálezu je zjednodušení vlastní vjroby lopatek za použití běžné technologie soustružením při zachování přiznivých hydraulických poměrů v mezilopatkovém kanále a vysoké účinnosti turbiny. Tím bude umožněna snadné a ekonomicky výhodná malosěriová...

Geoelektrický časovač a polovodičový komutátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248545

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bláha Jiří

MPK: G01V 3/06

Značky: geoelektrický, polovodičový, komutátor, časovač

Text:

...přepínače łł je spo- ąjen s ovládací a čítacín blokee 3 doby puleu, druhý s ovládací a čítacíe blokee § doby prodlevy a třetí e řídícíe bloken g, je~ den výstup řídícího bloku § je apojen s frekvenčně-časový kryatelový noreúlee ł, druhý a bloken § pro ovládání výkonivého nostu gg. třetí e konektorovou bočnící lg. čtvrtý s ovládacie a čítacía blokee § doby prodlevy, pátý e ovládacín a čítacín blokeng doby puleu. šeetý a bloken 5...

Zařízení pro měření doby plnění dutiny formy tekutým kovem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248544

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ragan Emil, Vozár Miroslav, Žinčák Ján

MPK: B22D 17/32, B22D 2/00

Značky: dutiny, zařízení, plnění, kovem, měření, tekutým, formy

Text:

...znázorněno na přiloženém výkrese.Zařízení seetává ze dvou vyhazovacích kolíků 1, 3, uložených ve atěně formy v teflonových pouzdrech 2, 4, kterými jsou vůči formě elektricky odizolovány. Vyhazovací kolíky 1, 3, jsou elektricky napojeny přes měrný obvod 2 na výmdnmmnuň obvod § a přes měrný obvod 5 na obvod logikyZ elektronických stopek a na elektronické etopky§, celé zařízení je napájené z napájecího zdroje goPři plnění dutiny formy tekutým...

Zařízení k měření průměrné rychlosti proudění elektricky nevodivého média

Načítavanie...

Číslo patentu: 248543

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šimíček Alois, Bureš Jiří

MPK: G01P 5/10

Značky: nevodivého, měření, elektricky, proudění, rychlostí, media, zařízení, průměrné

Text:

...napojenia na měřič teploty proudícího média a k oběme. mřížkám je připojen měřič rozdílu jejich napětí.Zařízení podle vynálezu umožňuje měření turbulentního proudění u velkoplošných profilů a umožňuje tak zjištění podmínek turbulentního proudění média za účelem zajištění optimální energetické účinnosti vyšetřovaného zařízení. Zařízení podle vynálezu umožňuje operativní měření při nízkých pořizovacích nákledech.Příklad zařízení.podle vynálezu...

Židle pro obsluhu stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248542

Dátum: 12.02.1987

Autor: Hruboš Miroslav

MPK: A47C 9/02

Značky: stroje, obsluhu, židle

Text:

...práci vsedě používá různě konstruovaná samostatná židle, která se pro práci vestoje prostě odsune mimo obsluhovaný stroj. Toto řešení je nevýhodně tím, že odsouvánim a přisouvánim židle vznikají časové ztráty Odsunutí židle přitom navíc obvykle narušuje pořádeh a tim 1 bezpečnost práce na pracovišti. Uvedené nevýhody odstraňuje židle podle vynálezu, jehoži podstata spočivá V tom, že jedna opěrná patka je ve tvaru tyče,která je uložene v...