Archív za 1987 rok

Strana 368

Stahovač okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248621

Dátum: 12.02.1987

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/32

Značky: sťahovač, okrouhlého, pletacího, stroje

Text:

...spodní hrane, která na pevné části z sestává z vodorovné hrany 24.1 a sestupně hrany 2.4 a 3.2. Sostupní hrane 2.3 je ne vodorovnou hranu 24 nepojene spojovacím obloukem a. a sestupná hrane 24,2 se setupnou hranou 2,3 pomocí přechodového oblouku 3,3.Na pevnou část g etehoveče nevezuje pohyblivé část | a tyto vzájemné ne. sebe nevazují pomocí terbizxy 2, obr. 2, která svírá s tečnou v místě jejich vzájomného napojení ostrý úhel o«. Funkční Seek...

Jednookruhová kompresorová odpařovací a kondenzační souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 248620

Dátum: 12.02.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: F25B 29/00

Značky: kompresorová, jednookruhová, souprava, odpařovací, kondenzační

Text:

...podle vynělezu jsou podstatné nižší energetické náklady na vlastní technologické pochody jako sušení, zahušĺovení roztoku, nebo prostě destilace, neboĺ teplo spotrebované na odpaření kapaliny v pracovní komoře zařízení se v kondenzsčních výměnících v exergicky zhodnocehá formě převádí zpět do okruhu cirkulujícího teplonosného plynu.Další výhodou je zpětné získávání odpařoné pracovní kapaliny (např. organických rozpouštědňl, nebo...

Způsob přípravy vyhořelého uranového palivového článku k transportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248619

Dátum: 12.02.1987

Autori: Nykles Oldřich, Beran Jaroslav

MPK: G21C 19/00

Značky: článků, vyhořelého, způsob, přípravy, uranového, transportu, palivového

Text:

...prodčravční pouzdra nástřihem s následným vypultčním chladící kapaliny, přestřižení pouzdra včetnl č 1 án~ ku s částečně uzavřsní koncu v místě střihu, aby při dalších manipulacích nevypedly zbytky článků. Svislá poloha stříhsnčho pouzdra je nutná proto, če před stříháním nesmí dojít k vylití vysokoaktivní chladící kapaliny, což by mělo za následek nežádoucí kontaminaci Iaŕísení.Spuštění odstŕičenych dílo o hmotnosti několika set kilogramů do...

Upínací válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 248618

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kuthan Jan

MPK: B23Q 3/00

Značky: válec, upínací

Text:

...vélci. Blokoveeí zařízení je uvnitř hlokovacího válce, je malá a naopak jeho použití umožňuje konetruovet upínací jednot «ky Inlá- bez bezpečnostního předimenzování hydraulickáho válce e ohleden na pokles upínacího tlaku.Na připojenám výkrese je znázorněn upínací válec s blnkovúním kliětinou ve echematicken oeovám řezu.Upínncí vllec L je na dvou protilehlých koncích opetřen otvory pro vstup a výstup tlakoveho media, ktoré jsou upravená pro...

Zařízení pro sedimentaci kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248617

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hradil Oldřich, Spilka Vladimír

MPK: C02F 11/00, C02F 1/52

Značky: zařízení, sedimentaci, kalů

Text:

...vody v oes nádrže a se synetricky okolo osy nádrže umístěným žlabem pro odvod vyčištěně vody z hladiny, jehož podstatou je, že dno sedimentační nádrže Je rozdäieno šikmými stěnami na k x n dímek a že do každé aímky je umístěno samostatná odkalovací potrubí, přičemž k a n jsou celá pŕiroeení čísla, většíRomdělením dna sedimentačního prostoru na více jímek při dodržaní obvykláho sklonu likmých stěn se dosáhne toho, že se sníží celková...

Zařízení pro nitrifikaci a denitrifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 248616

Dátum: 12.02.1987

Autori: Spilka Vladimír, Hradil Oldřich

MPK: C02F 3/12

Značky: denitrifikací, nitrifikaci, zařízení

Text:

...Přes tuto ätěrbinu se indukuje od proudění v provzduňňovanem prostoru proudění i v neprovzduäňovanám prostoru.Intensitu proudění lze regulovat äířkou Btěrbiny, jejíž velikost sa řddovö pohybuje okolo 1/10 hloubky aktivační nádrže, nebo tím, že část ětěrbiny může být uzavřena s že pře pdlka nemusí vystupovat v cell svó délce nad hladinu vody v aktivačnín prostoru.Další výhodou proti stdvadícim zařízením de, že se menší provzdušňovaný prostor...

Univerzální plnič ohradových palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 248615

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kotráš Bohuslav

MPK: B65G 65/32

Značky: palet, univerzální, plnič, ohradových

Text:

...§, kladek 1, prvého stáleho protizávaží Q a odstupnovaných dělených vyvaiovecích zdvełí 3, zavllena plnící klec a.Vyvnlovecí zařízení je opatŕano koncovým spínačom 14, hláaícím naplnění plnící klece 3. Plnící klec 3 má pákový nechenisnus 2 s otevíracími a uzavíracíni uzávery dna a je opatřana koncovýn spínečem 1 §, hláeíoím uzavření dna. Plnící klec 2 je provedena s otvorom v boční Itinl e je opatŕena posuvnl stavitelnou stěnou za k...

Hmota pro povrchovou úpravu stavebních konstrukcí před tapetováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 248614

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sequens Jan, Kodet Josef, Hostomský Konrád

MPK: C09D 3/18, C09D 3/10, C09D 1/04...

Značky: konstrukcí, úpravu, stavebních, tapetováním, před, povrchovou, hmota

Text:

...v množství 0,4 el 10 S hnotových, jako smáěedla vodné roztoky alkellckýoh polyfosforečnanů,leurylsíranů nebo laurylsulfonanů v dávce 0,4 až 2,5 hmotovýoh,jeko ochranné koloidy(tety celulozy rozpustné ve vodě v maximální dávce 25 obsahu škrobu nebo jeho derivátů,jako odpěňovače látky silikonového typu v dávce 0,1 až 1,0 hmotových a jako fungicidy látky na bázi orgenocíniěitých sloučenln v dávcs 0,01 až 0,2 hmotcvých nebo látky na bdzi...

Násobně uzavíratelný rozvaděč pro hydraulická zařízení, zvláště pro elektronicky řízené vstřikování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248613

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bartošová Eva, Řeháčková Anna, Hübner Antonín

MPK: F02M 47/04

Značky: rozvaděč, zvláště, hydraulická, násobně, řízené, elektronický, zařízení, vstřikování, uzavíratelný

Text:

...řídící kapaliny, která je střídsvě pŕivéděns k lovámu naco k pravdmu čelu šoupátka J.Dale je v teleso L provodcn vstupní kanálek 2 paliva. ktery je trvale spojen se zdrojom tlaku paliva a prívodní ksnllek az pro prívod paliva k tryscs. Na straně vstupu je mezi vstupním kanúlkem zl a přívodním kanálksm 22 provsden první obtokový kanálek zá a druhý obtokový kanúlek 21, ktoré jsou spojony spojovacím kandlkom il.Dále je v tělese 1 proveden...

Průmyslový mutant houby Claviceps fusiformis W1 CC-1-85

Načítavanie...

Číslo patentu: 248612

Dátum: 12.02.1987

Autori: Řeháček Zdeněk, Sajdl Přemysl, Rylko Viktor, Křen Vladimír, Kozová Jaroslava

MPK: C12N 1/14

Značky: mutant, průmyslový, fusiformis, cc-1-85, houby, claviceps

Text:

...alka 1 °idy V podmínkách submersni fermentace (Řeháčekĺet. el., če. A 0 199935) Alkaloidy byly stanovany ve fermentačni púde 21 dennich aubmerenich Kultur kalorinetrieky (G.J.Banks et sl J.gen. Mikrobiol 82,345,1974) a metodou vysokoúčinné kapelinové chromatografie (M.Wurst et. al., J.Chromat. 150,477, 1978).Charakteristika vysokoprodukčního mutanta. Srovnání základních znaků vysokoprodukčniho kmene W 1 se znaky rodičovského kmene MI 525...

Vibrační soustava pro násypky, zásobníky a skluzy sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248611

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubín Sáva, Tyrlík Jaroslav, Pastrňák Josef, Bělunek Bohumír

MPK: B65G 65/30, B65G 65/32

Značky: sypkých, vibrační, skluzy, násypky, soustava, zásobníky, látek

Text:

...a skluzy pro sypké látky, která je opatřena jedním vibrátorom a je pripevněna k nosné konstrukcí, pomocí pruiných prvků z podstata vynálezu spočíva v tom, že na jedné straně násypky, zásobníku nebo skluzu do pŕipovněn vibrátor a na druhé straně je k násypoe. zásobníku nebo skluzu naspoločané vodorovné css s vibrátorom, připsvnäno protizáveží s proměnnou hmotnosti.Výhody vibrační soustavy podle vyndlazu Jsou dvojího druhu v případě, kdy se...

Soukací zařízení útkové příze pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248610

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ferdus Stanislav, Jansa Miloš, Požár Vojmír, Suchánek Bořivoj, Malášek Jaromír, Modrijan František, Novotný Jiří, Gryc Václav

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: víceprošlupní, tkací, zařízení, stroj, útkové, soukací, příze

Text:

...trysek, jejichž přívodní kandlky jsou přes ventil propojeny se zdrojem tlakoveho vzduchu.Výhodou soukacího zařízení podle vynálezu je výrszná urychlení soukaoího procesu vlivom působení tlekového vzduchu na lopetkovou turbinku cívky seneseče útkove příee s přípsdným součesným působením podtlaku. Tlekovy vzduch také zemezuje nežádoucímu usszoviní textilního úletu v oblasti eoukecího prostoru.Příkledné provedení soukecího zařízení podle...

Obuv zejména zimní obuv pro volný čas typu “snow-jogging” s textilním svrškem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248609

Dátum: 12.02.1987

Autori: Schlosser Anton, Jamriška Ladislav

MPK: A43B 23/00

Značky: svrškem, snow-jogging, zejména, zimní, textilním, volný

Text:

...výhoda, vyplývající z tvůrćí aplikace přivulkanieování spodkového dílu, včetne obsázky na textilní evesek za použití vulkanizačního lisu, nnimábo v obuvnictví pod oaaćením lis plimsolek. V neposlední řadě jsou to vlak zejména sdokonaleně ulitné vlastnosti obuvi podle vynálezu, především trvanlivost a rovněž zlepšení vnějlího ostetickáho vzhledu.Příklad provedení obuvi podle vynálezu je znázorněn na přilolenóm výkresu. na nänž značí obr....

Odkalovač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248608

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bazel Josef

MPK: A62C 39/00

Značky: odkalovač

Text:

...mezi nímíl do uspořidino zíto, přičemž vstupní komore je opatřena odfukovacím ventilem a do výstupní komory vyústuje alespoň jedne tryske přívodu tlekového média.Výhody odkelovečz vody podle vynalezu spoěívají ve zvýšení spolehlivosti funkce z hledisku potřeb poiirní ochrany. Je zeuiětěna nepretržitú dodávka vody do chladícího nebo hasícího nařízení po neomezenou dobu, což je umožněno proćiätováním filtračního eíta během provozu. Zvýií se...

Zapojení plovoucího zdroje napětí pro elektronické obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248607

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: H02J 1/04

Značky: plovoucího, obvody, elektronické, napětí, zapojení, zdroje

Text:

...připojen zdroj kladného prnudu, pracovní odpor a e zdroj zúporneho proudu, pridali pracovní odpor je eoučaeni vřazen do rídíoího prívodu řízeního obvodu.zapojení podle vyndlezu nevyžaduje ani daldí napájecí tranetorndtor, ani neobsahuje Iddný mechanický vypínací kontakt. zapojení je jednoduchá a provozně spolehlivá.Príklad zapojení podle vyndlezu je zndzorněn na výkrese, kla je naknaeleno echňaa operadního zesilovače s direrenčními...

Proudový vysílač

Načítavanie...

Číslo patentu: 248606

Dátum: 12.02.1987

Autor: Klaška Karel

MPK: H03H 11/12, G01K 7/22, H02M 3/125...

Značky: vysílač, proudový

Text:

...je malý potrebný úbytok napětí na sériové kombinaci výstupního trsnzietoru e druhé impedance i vyloučení ovlivněni přenosu změnami přechodováho odporu běice potenoioletru.Na připojeném výkresu jsou znázorněny, na obvodových schématech s připojenými charakteristikami, tři provedení proudového vysílače podle tohoto vynálazu.Proudová zrcadle mají společnou svorku 3 spojenou přes první impedanci 2 ee vetupním tranzistorem 1 e přes druhou...

Přerušovač elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248605

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dymeš Lubor, Kučera Stanislav

MPK: H01H 37/66, H01H 61/06

Značky: proudu, elektrického, přerušovač

Text:

...2 000 provozních hodin.Dále je výhodné, že mechanické rázy vznikající od spínání kotvy elektromagnetu neovlivňujl epínňní ovládací dvojice elektrických kontaktů pohyblivé kotvy bimetalováho členu držáku uchycenáho na evorce. To umožňuje realizaci výrobku s nizkými výrobními náklady a možností širokého využití pro signální účely v automobilovom průmyslu a jiných elektrických obvodech.Další výhodou při využití přeruěovače pro ovládání motorku...

Způsob eliminace vzniku výkvětu na fasádních plochách stavebních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248604

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hudec Jan, Sequens Jan

MPK: E04G 23/02

Značky: vzniku, objektu, stavebních, způsob, plochách, eliminace, výkvětu, fasádních

Text:

...podle tohoto vynálemu je osvětlen v následujících příkladech reálneho provedení. Silně hydrofobizovaný povrch je výhodné pro zvýšení jeho životnosti opatŕit novou povrchovou .úpravou, nejlépe s nízkým difuzním odporom. napr. silikátovým nebo polymersilikátovým nátěrem.Je možné obě operace spojit také tak, ye oplachování se provede vodnou hydrofobizače ní kompozicí při spotřebě této kompozice alespoň dvojnásobné, než jaké je potřeba na prostou...

Způsob vedení nástroje při vytváření otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248603

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bednář Arnošt, Bednářová Věra

MPK: F24D 19/02, B28D 1/14

Značky: vytváření, způsob, vedení, nástroje, otvorů

Text:

...je nutno spatřovat v ton. že umožňuje vytvořit přesně rozmístěná otvory pro individuální tvar n rozměry konkrétního radietoru,a to bez oznečování souřadnic všech jejich středu a bez rozměrných a těžkých vrtacích rámu. Je pouze zdonlivě nevýbodná, že k využití vynálezu musí byt k dispozici konkrétní radietor,vyrovnaný a dočasné podepřený u stěny objektu v poloze, ve ktoré má byt zavěšen.Tento stav lze naopak výhodne využít tím, že se otvory...

Dávkovací ústrojí útku pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248602

Dátum: 12.02.1987

Autori: Malášek Jaromír, Směták Vincenc, Dodrijan František, Požár Vojmír, Gryc Václav, Nespěšný Zbyněk

MPK: D03D 47/34

Značky: ústrojí, víceprošlupní, stroj, útku, dávkovací, tkací

Text:

...útku pro víoeprošlupní tkecí stroj. tvořeněho tělesem s dvojici rovnoběłně uspoŕádaných svislých vodicích čepü. na nichž je suvně uložene soukací hlavice. přičemž dávkovací ústrojí je opatřeno vodičem a vodicím očkem pro navedenĺ začátku útku na oívku sonašeče útku do vlnováho prošlupu, podle vynalezu. jehož podstatou je, že vodič je připevněn k jednomu vodicímu če pu.Vyhodou dávkovaoího ústrojí podle vynelezu je naprosto spolehlivá zavedení...

Tělísko pro dlouhodobé dávkování dezinfekčního a oxidačního, nebo koagulačního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248601

Dátum: 12.02.1987

Autori: Žáček Ladislav, Maštalíř Lubomír

MPK: C02F 1/68, C02F 5/08

Značky: tělísko, koagulačního, dezinfekčního, dávkování, prostředků, dlouhodobé, oxidačního

Text:

...do vody a to tím, že kontaktní hmota má Kompaktní tvar a etyk této hmoty s okolní vodou je umožněn pouze v místě otvoru do pouzdra, nebo v místě průlinčitć části pouzdra.Vhodným uepořádaním je možno zajistit rovnoměrnost dávkování rozptýlená látky. Regula ce dávky a vyrovnané ddvkovdní po dobu až několika měsíců jsou závislé především nab) celkové ploěe smičené porézní vrstvy.Dlouhodabě dávkování je dano zejména koncentrací rozptýlené...

Aminoakrylátové monoméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 248600

Dátum: 12.02.1987

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C07C 101/20

Značky: monomery, amínoakrylátové

Text:

...je možné uskutočniť adiciou sea kundárnych aminov ako dietylamin, dietanolamin, ímidazol, piperidin, morfolin a pyrrolidin na príslušné diakryláty ako etylénglykoldiakrylát, neopentylglykoldíakrylát, butandiol diakrylát, hexandioldíakrylát v molárnom pomere 1 1. Vodné kompozicíe aminoakrylátov je možné pripraviť neutralízácíou vo vode rozpustnýmí kyselínami, za vzniku príslušných hydrofilnýah solí, pričom priemyselne má najväčší význam...

Sposob stabilizácie polyuretánových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248599

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vacval Jozef, Oravec Ján, Hanzalík Stanislav

MPK: C08L 75/04

Značky: dielov, stabilizácie, polyuretánových, spôsob

Text:

...pri zvýšených teplotách a úzka časová náväznosť prípravy predpolyměru s pridávaním eubetituovanej thiomočoviny. Známy je tiež spôsob úpravy polyuretánových dielov máčamím po dobu 1 až. 15 minút v roztoku 0,1 až 3 hmotu. 2,2- dihydroxy - 4 - methoxybenzofenőnuv petroléteri. Nevýhodou tejto úpravy je dlhá doba máčania polyuretánových dielov v teplom, prípadne vriacom stabili začnom roztoku. Ďalej je známa úprave nanášením kryoieho laku s...

Spalovacia komora pre nízkovýhrevné vykurovacie plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248598

Dátum: 12.02.1987

Autori: Smriga Jaroslav, Lemešányi Mikuláš, Bodík Rudolf, Orosz Jozef, Kožuško Milan

MPK: F23M 9/00

Značky: nízkovýhrevné, vykurovacie, komora, plyny, spaľovacia

Text:

...nízkovýhrevných výurovacich plynov už od výhrevnosti 3 200 kJ-B , ako jediného média a pri zabezpečení jeho dokonalého spaľovania. Umožňuje sa použitie pôvodnej spaľovacej komory bez zmeny horáka a spaľovacieho priestoru a, okrem zanedbateľného pridávania ušľachtilého paliva cez stabilizačný horák, vylučuje sa potreba pridávania čaläieho paliva všetko pri zabezpečení úniku emisií pod určenú normu.Príklad uskutočnenia spaľovacej komory podľa...

Ovládací mechanizmus zariadenia na prenos sily hydraulickými valcami

Načítavanie...

Číslo patentu: 248597

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kukla Vladimír, Tomašovič Milan, Cok Róbert

MPK: F15B 9/00

Značky: hydraulickými, prenos, valcami, mechanizmus, ovládací, zariadenia

Text:

...údernika ll je pevne opatrené natahovacim palcom li zaeahujúcim do dráhy ovládacej kladky ga otočne uloženej na nosnom čape gg, ktorý je pevne nalisovaný v pohonovom kotúči gg. Pahonový kotúč gg je svornikom gg pevne uchytený na hriadeli gí. Na pohonovom kotúči gg je pevne uchytená clona g 1 korešpondujúca s bezkontaktným snímačom gg polohy uchytenom na puzdre g. Na hornom čele údernika ll je uložená tlačná pružina lg predpätá skntkovou zátkou...

Sposob výroby nízkotoxických trojzložkových polykondenzátov formaldehydu, močoviny a melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248596

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bodorík Gustáv, Lipka Radislav, Žedényi Mikuláš, Kellner Michal, Kudelás Boris, Lichvár Milan, Kováč Jozef, Mesiarčík Gustáv, Kellnerová Vlasta, Bodajla Michal

MPK: C08G 12/32, C08G 12/12, C08L 61/24...

Značky: výroby, močoviny, polykondenzátov, melaminu, nízkotoxických, trojzložkových, spôsob, formaldehydu

Text:

...vstupný mőlový pomer močoviny a formaldehydu a po l min až 5s výhodou po 30 min. sa pridá melamín. pH reakěnej zmesi sa opäť skontroluáe a podľa potreby opäť upraví prídavkom alkálii na pred» píaanů hodnotu.Táto zmes sa čerpe do diskontinuálneho a/alebo kontinuálneho jedno, alebo viacstupñového reaktora kde pri teplote 85 ul 30 ° 0 prebieha kondenzáeia formaldehydu, moöoviny a melamínu na trojzloža kový polykondenzát.Kondenzačný stupeň...

Zapojenie elektrohydraulického polohového servomechanizmu riadenia axiálnych hydrostatických prevodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248595

Dátum: 12.02.1987

Autori: Orgoník Peter, Italy Pavel, Kilík Ondrej, Ježo Ján

MPK: F04B 1/26

Značky: elektrohydraulického, servomechanizmu, polohového, prevodníkov, axiálnych, hydrostatických, riadenia, zapojenie

Text:

...hydraulickýai dynanickýai vlzbani. Tým je možné riadiť tiež hydrostaticke prevodniky,ktoré majú veľkú hysterěziu uhla vyklonenia šiknej dosky, v závislosti na riadiacom tlaku v servovalcoch. Naviac takto vytvorený polohový servonechaniznus umožňuje jednoduchým spôsobom využiť mechanickú spätnú väzbu namiesto elektrickej, ktoré je nàkladnejšia a zvyšuje celkovú prácnosť hydrostatických prevodnikov. ANa pripojených výkresoch sú znázornená...

Sposob získavania kobaltu z odpadných produktov výroby cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248594

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ambrož František, Lichvár Milan, Kurajda Pavol, Berežný Viktor, Halko Miron, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Molnár Gabriel, Ferenčík Ján, Lelko Jozef

MPK: C01G 51/00

Značky: získavania, kobaltu, odpadných, spôsob, výroby, produktov, cyklohexanonu

Text:

...absorbciou a rozpúštaním vo vode. Vzniknutý vodný roztok uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného sa vedie do rozkladnej kolőny, kde pôsobením vodnej pary sa hydrogénuhličitan sodný rozkladá na uhl šitan sodný. Roztok uhličitanu sodného s obsahom cca 1 hmo drogénuhličitanu sa potom zahustuje a kryštalizuje. Vykryštalizovaná sőda sa separuje odstredovaním a suší.Prítomnosť kohitu v pomocnom paliva - organickom odpade podmieňuje jeho...

Rozrušovacie hydraulické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248593

Dátum: 12.02.1987

Autor: Daško Jozef

MPK: B25D 9/00

Značky: hydraulické, kladivo, rozrušovacie

Text:

...ll je v pracovnej komore 2 vytvorený stredový spojovaci kanál 3 napojený na jeden z koncov pracovného priestoru 2, ktorý je z druhej strany napojený na privodný kanál 1 hnacieho media. Pre správnu činnosť hydraulickeho klsdiva je potrebne, aby vzdialenosť diferenciàlnych plôch lg, 1 gpracovneho piesta 2 bolamenšia ako vzdialenosti medzi kanalmi 3, 11 a stredovým spojovacim kanálem §.Počas prevádzky prúdi hnacie medium, ktorým je tlakové...

Delená rozširovacia hlava komínovacej súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248592

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šovčík Štefan, Bartko Michal, Křišta František

MPK: E21D 3/00

Značky: komínovacej, rozširovacia, súpravy, delená, hlava

Text:

...je taktiež dosiahnuté u hlavy samovodiaceho účinku. VNa pripojených výkresoch je zjednodušene znázornená prikladné prevedenie delenej rozširovacej hlavy podľa vynálezu, kde na obr.1 je schematicky v pôdorysnom pohľade znázornená osadenie ľ 0 Z 7 širovacej hlavy tromi konzolami. na obr.2 je rozširovania hlavaosadené piatimi konzolami a na obr.3 je znázornená osadenie rozširovacej hlavy siedmymi konzolami.Obr.4 znázorňuje rez a osadenie...

Indikátor prekročenia fázového posuvu dvoch periodických priebehov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248591

Dátum: 12.02.1987

Autori: Buchcár Anton, Slavík Jan, Stacho Vladimír, Rýdzi Rudolf

MPK: G01R 29/02

Značky: indikátor, fázového, priebehov, dvoch, posuvu, periodických, prekročenia

Text:

...periodiokých priebehov podla vynálezu.Dva periodicke priebehy Q a gg upravené do obdĺžnikových tvar ov sú privedené na dva vstupy súčinověho člena l, ktorého výstup ll Je pripojený na prvý vstup komparátoe ra 2 šírky impulzov a súčasne na vstup monostabilněho klopnćho obvodu g, ktorého výstup gł je pripojený na druhý vstup komparátora 2 šírky impulzov. Výstupy zl a za z komparátora 1 šírky impulzov sú pripojené na dva vstupy pamätového...

Sposob prípravy práškového propolisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248590

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zemanová Jarmila, Kovár Jozef, Škubla František

MPK: A61K 35/64

Značky: spôsob, propolisu, práškového, přípravy

Text:

...uvedené nedostatky sa odstraňujú spôsobm podľa tohoto vynálezu, ktorého podstatou je, že sa zahustený extraktpropolisu lyofilizuje, postupne od teploty - 40 °C do 40 °Ga tlaku 0,0133 kPa až 0,0533 Pa po dobu 12 až 24 hod.Výhodou tohoto spôsobu je, že umožňuje ziskat propolis vo forme kryštalického prášku, ktorý pozostáva z kryštálikov žltej, žltozelenej a žltohnedej farby s charakteristickou vôňou propolisu a veľkosťou častíc...

Štvorstupňová planétová reverzačná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248589

Dátum: 12.02.1987

Autor: Vnuk Jozef

MPK: F16H 3/64

Značky: planetová, štvorstupňová, převodovka, reverzačná

Text:

...je spojená s príslušným korunovým kolesom, resp. nosičom satelitov prvého planetovéhoradu reverzačnej skupiny. Korunové koleso prvého planetovéhoradu reverzačnej skupiny je spojená s nosičom satelitov druhého243 509 planetového radu reverzačnej skupiny. Korunové koleso prvého planetového radu rýchlostnej skupiny je spojené s nosičon satelitov druhého planetového radu rýchlostnej skupiny Vonkajšie časť raditeľnej trecej spojky je spojená...

Vážiace zariadenie, najmä pre bremená pohybujúce sa na visutom dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248588

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mocko Rastislav, Vyletelka Anton

MPK: G01G 19/14

Značky: zariadenie, visutom, vážiace, bremená, pohybujúce, najmä, dopravníku

Text:

...i je priradené nábehová lišta z pre vážiaci vozík á, pevne spojená s rámom i. Vážiaci vozík § je opatrený dvojitým rovinným kĺbom 1. Teleso tohoto dvojitého rovinného kĺbu 1 má podobu ťahadla. Nábehová lišta Ž má v nárysnom pohľade tvar V a v jej najnižšej časti je opatrená vedením § pre prítlačný kameň g tlakového snímača i. Teleso dvojitého rovinného kĺbu 1 vážiaceho vozíka 6 je v mieste jeho horného priečneho čapu 19 opatrené...

Zapojenie obvodu regulácie výkonu regulačných axiálnych hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248587

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ježo Ján, Orgoník Peter, Kilík Ondrej, Straka Ľuboš

MPK: F04B 1/26

Značky: obvodů, zapojenie, výkonu, regulačných, axiálnych, regulácie, hydrogenerátorov

Text:

...závislosť. snímanie otáčok je realizované odmerným hydrogeneratorom a clonkou, pričom žiadanà hodnota krútiaceho momentu, v zavislosti na otáčkach spalovaoieho motora, je na regulátor nastavovana mechanický. Na obr. Z je regulačný obvod hydrogeneratora pre uzatvorený obvod. Riadiaoim prvkom tlaku je redukčný ventil a trojcestný regulátor tvori hydraulický zosilovač, ktoreho žiadaná hodnota je nastavovaná redukčným ventilom mechanicky...

Inaktivovaná očkovacia látka proti listeróze oviec

Načítavanie...

Číslo patentu: 248586

Dátum: 12.02.1987

Autori: Gubran Dušan, Šnirc Július, Kováč Jozef, Balaščák Juraj

MPK: A61K 39/02

Značky: očkovacia, látka, listeróze, oviec, proti, inaktivovaná

Text:

...kliniokyjmanifestnej formy ochorenia. Ďalej jevakcínu možne núdzovo použiť v ohniaku nákazy pri doporučení nasledovných opatrení choré jedinoe s klinioky manifeatnými príznakmi lieterickej encetalitídy sa odporazia, ostatné sašpecificky terapeutioky päetria a súöaane sa vykoná vakciná cia a revakoinácia.Vakcína pripravenä podľhvynälezu može nájsť široké praktické využitie v živočíšnej výrobe v chovoch oviec, kde v podatatnej miere...

Zapojenie elektrohydraulickej regulácie výkonu axiálneho hydrostatického regulačného hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 248585

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dúcky Jozef, Orgoník Peter, Kilík Ondrej

MPK: F04B 1/26

Značky: hydrogenerátora, zapojenie, axiálneho, výkonu, elektrohydraulickej, hydrostatického, regulácie, regulačného

Text:

...reného prvým a druhým servovalcom 5, 5 a mechanicky spojeného so spalovacim motorom äg, ako aj s pomocným hydrogenerátorom 3. Prvý servovalec 3 je cez prvú clonu 3 napojený prvým vedenim g na štvorcestný reverzačný rozvádzač 12, na ktorý je tretim vedenim li cez druhú clonu 1 napojený tiež druhý servovalec š. Štvorcestný reverzačný rozvádzač 12 je napojený na prvý výstupg prvého trojcestného redukčného ventila 3, ako aj na jeho pr q-L 3...

Zapojenie súčtovej výkonovej regulácie najmenej dvoch axiálnych regulačných hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248584

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dúcky Jozef, Kilík Ondrej, Slížik Pavol

MPK: F04B 1/26

Značky: dvoch, axiálnych, regulácie, zapojenie, súčtovej, najmenej, hydrogenerátorov, výkonovej, regulačných

Text:

...sučtovej výkonovej regulácie ainiaàlne dvoch axialných reoulačnýoh hýdropeneretorov podľa výnalezu, kde je na obr. 1 elektrohydraulický regulačný obvod, v ktorou je zapojený trojoestný regulttor s proporcionłlnya elektriokýa ovltdanie a so sniaačoa polohy palivovej tyče spalovacieho iotora, na obr. Z variantno zapojenie, v ktorou je spojený sniaač otbčok spalovaoieho eotora a na obr. 3 aechanicko-hydraulický regulačný obvod, v ktoron...

Modifikátory povrchových vlastností plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: 248583

Dátum: 12.02.1987

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav, Martišovič Jozef

MPK: C08K 5/54, C07F 7/10

Značky: plniv, vlastností, modifikátory, povrchových

Text:

...monosílan rovnajúcom sa 1 z 0,02až 10 a Kompozícíe modífikátorov je možné pripraviť naaledovnýmapôsobom. Reakníou epoxídovej živice na báze ďianu, s príslušným aminoaílanom sa pripraví dísílan, ktorý sa zmíoäa e monosilanom. V pripade potreby regulácie viskozity .je možné compuzícíu nariediť riedídlom, pričom najväčší význam majú vo vode248 583 adicia amínosilanu na oxíránový kruh živice prebieha už za normálnej teploty, je výhodné kompozicíe...

Sposob izolácie hexa-0-acetyl-alfa-D-xylopyranozylamín-beta-D-xylopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248582

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hrmová Mária, Kubala Jozef, Alfoeldi Juraj, Linek Kazimír

MPK: C07H 13/02

Značky: spôsob, izolácie, hexa-0-acetyl-alfa-d-xylopyranozylamín-beta-d-xylopyranozidu

Text:

...viaceré kryštalizáoie s použitím rozných rozpúšĚadiel ako etylenglykolm onometyléter, etanol, trichlőrmetan a petroléter.Podstata sposobe izolácie hexa-0-aoety 1-aĺ-D-xy 1 opyrenozylamín-3-D-xylopyrenozidu z reakčnej zmiešaniny priprav-enej trensglykozyláoiou/5-D-xylopyrenozylamínu e následujúoou eoetyláciou/3-D-xy 1 opyranozy 1 amin-/3 ŠD~xy~ lopyranozidu e acetanhydridom v prostredi pyridinu spočíva v tom, že sa selektívne vykryštalizuje z...