Archív za 1987 rok

Strana 367

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 248661

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rebeka Zdeněk, Dvořák Miloš, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/78

Značky: zařízení, volbu, jehel

Text:

...volících pák 1 jsou seř-Iznuty za účelom zamačkáveiní kolének gg, jak .je vidět na obr. 3. Iolfcí páky 1 prochőząjí výřezy ä (obr. 2) v přední části tělesa i. K zeslabení ž tělesa j, jež je provedeno v místě výřezů E, jsou uchyceny tažné pružiny Q, jejichž druhé konce jsou uchyceny k jednotlivým volicím pákám 2. Dále k jednotlivým volícím pákám 2 jsou uspoř-ádány elektromagnety La to střídavě z obou stran,jak je vidět na obr. 2, takže...

Míchačka, zejména pro bezmotorové míchání stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 248660

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bednář Arnošt

MPK: B28C 5/20, B01B 9/04, B01B 9/02...

Značky: stavebních, zejména, míchačka, bezmotorové, míchaní

Text:

...obtížnost dodotečného přidl-°vání složek směsi v průběhu nísení vede uživatele níchačky k přesnému dodržování receptory.Na výkresu je na obr. 1 píklad provedení níchočky s ručnín pohonen. Iďsící nádoba je znázorněno ve schematiekěm řezu, V poloze vhodné pre plnění. Na obr. 2 je znázorněno níchečka při vyb pozdñování obsahu nísící nádoby do ručního vozíku - kolečko.V konkrótním provedení prototypu.pod 1 e obr. 1 s 2 je Iísíoí nádoba ł z...

Sdružené fluidní a šachtové předtopeniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 248659

Dátum: 12.02.1987

Autor: Buršík Prokop

MPK: F23B 1/04

Značky: šachtové, fluidní, předtopeniště, sdružené

Text:

...provedeno zapalovecí šachtou 2, která je vytvořena mezi prodyšnou svodkou 1 a prodyšným hradítkem g e otvory § ve vnitřní stěně łl.Koncepce a uspořádání sdruženého fluidního a šachtového předtopeniště roštového kotle podle vynálezu umožňuje realizovat více konstrukčních variant či provozních režimu tepelné příprevy i vlastního spalování paliva v kotli e roštovým či jinými spalovacími zařízeními.V případě znázorněném na výkresu bude surová či...

Spalovací komůrka spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248658

Dátum: 12.02.1987

Autor: Balšík Václav

MPK: F02B 19/16, F02B 19/02

Značky: komůrka, spalovací, motorů, spalovacího

Text:

...až téměř ke spodnímu okraji hlavy. Jiný způsob uvádění čerstvé směsi do rotace je tangenciální vstup směsi do válce používaný například u dvoudobých motorů.U vznětových motorů se vstřikovací komůrkou se vzduch uvádí do rotace pomocí vírové komůrky, která mívá obvykle kulovitý tvar. Spojení komůrky s pracovním válcam je provedeno tangenciálním kanálem a proto se náplň komůrky uvede do intenzívní rotace, která se udrží ještě při...

Elektromagnetické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 248657

Dátum: 12.02.1987

Autori: Doležal Zdeněk, Špalek Josef, Kučera Stanislav

MPK: H01H 51/06

Značky: elektromagnetické, relé

Text:

...pružného nosiče na prodlouženěm výetupku pevného nosiče umožňuje přesné seřízení apínacíhoa rozpínacího kontaktního tlaku souososti spínacích kontaktů, zvláště pak je možnost příčného a podélného styku kotvy v zámku jha elektrcmagnetu. Tyto výhodyjsou zejména užitečné při výskytu pasívních remanencí elektromagnetických obvodü nebo předcházení zadírání pohyblivé a stykovéDalší výhodou je vytvoření účinného obvodu skládajícího se z pružného...

Membránový mechanismus protektorovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248656

Dátum: 12.02.1987

Autori: Diessl Michael, Sommer Emil, Vébr Jan

MPK: B29D 30/54

Značky: membránový, mechanismus, protektorovacího

Text:

...do pneumatiky, obr. 2 znázorňuje membránový mechanismus v průběhu zaváděni membrány do pneumatiky a obr. 3 zachycuje polohu membránového mechanismu a lisovací tvárnice při vulkanizaci.Na výkrąsech je spodní část komory 1 s upevněnou spodní tvárnicí g spojena s vedením 2 opatřeným pouzdrem 5. Uvnitř vedení 1 je posuvně uložena výsuvná trubka §,opatřená pouzdrem Q a příčkou 1 s vybráním § pro kladku 2 ovládací páky lg, upevněné na ovládacím...

Způsob úpravy elektrody pro elektrochemická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 248655

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubias Jiří, Lakomý Jaroslav, Váňa Jaroslav

MPK: G01N 27/30

Značky: úpravy, způsob, elektrody, měření, elektrochemická

Text:

...mezikruž musí se vhodným způsobem obrušovat. nesmí být křehká, což by způsobovalo její odlupování z povrchu elektrodą a naopak nesmí být příliš mäkká, aby.se neroztírale po aktivovanó ploäe mezikruží pretencová elektrcdyuNevýhodou popsaněhc stavu techniky Je, že vytvoření ochranná vrstvy na povrchu elektrody je pracné a po určité době dochází k Jejímu porušování a odlupování od povrchu elektrcdy. za tohoto stavu měřený roztok preniká mezi...

Regulační a uzavírací kohout

Načítavanie...

Číslo patentu: 248654

Dátum: 12.02.1987

Autori: Havlín Vladimír, Masák Vladimír, Kadlec Miroslav

MPK: F16K 5/10

Značky: uzavírací, regulační, kohout

Text:

...zařízení je zřejmě z vyobrazení na obrázcích l a 2, kde oobrázek 1 představuje regulační a uzavírací kohout v osovém řezu, s kuželovým uzàvěrem, kdy je přítok průchozím otvorom plně otevřen a hradítko v poloze mírnébo škrcení a obrázek 2 pouze kuželový uzávěr s průchozím otvorem v osovém řezu kolmém na osu toku tekutíny., Na obrázku 1 je vyobrazeno těleso l v uěmž je zasunůtopouzdro l tak, aby se v tělese l neotáčelo. V tomto pouzd ře l je...

Vyrovnávací tlakový sběrný kanál koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 248653

Dátum: 12.02.1987

Autori: Závodný Jan, Dvořáková Miroslava, Jízdný Oldřich

MPK: C10B 25/16

Značky: vyrovnávací, koksovací, kanál, komory, tlakový, sběrný

Text:

...tlakové špičky, průběh tlaků vznikajícího surového koksárenského plynu v prostoru za těsnicí lištou během koksovąçí doby je rovnoměrný bez větších výkyvů. Výrony karbonizačních plynů do okolí koksovací komory netěsností dveří nejsou pozorovatelné ani bezprostředně po obsazení kcksovací komory. smolné usazeniny kondenzují na těsnících plochách pouze v množství nutném pro dotěsnění samotěsnicích. dveří. Vyrovnávací tlakový sběrný kanál...

Způsob upevňování kotevních a samonosných prvků lepením k podkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248652

Dátum: 12.02.1987

Autor: Moučka Miloslav

MPK: C09J 5/00, C09J 5/06, C09J 5/02...

Značky: upevňování, způsob, lepením, kotevních, podkladů, prvků, samonosných

Text:

...pouze na rovné a hladké podklady.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny podle vynálezu tim, Ď že způsob upevňováni využívá tavných lepidel vyvinutých pro ná bytkářský průmysl, která se při výrobě upevňovaciho prvku nebo následně nanesou na.upevňovací prvek v tlouäůeílat 3 mm. Vlastní rpřilepeni se provádí nahřátim podkladu na tavnou teplotu použitého lepidla pomocí popanbutanového hořáku nebo benzínoválampý a přilsčením upevňovaného prvku...

Sposob na meranie dlžky vlny a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248651

Dátum: 12.02.1987

Autori: Martinček Gustáv, Pokorný Milan

MPK: G01B 17/00

Značky: tohto, zariadenie, spôsob, vykonávanie, meranie, spôsobu, dĺžky

Text:

...A 50 od frekvencie f , ktoré umožňuje pre ľubovoľná frekvenciu f v intervale ( 75, 75, ) na základe zmeranej hodnoty Afa - /ć 2.7( stanoviť dĺžku vlny /1 .Zariadenie na realizáciu uvedeného postupu určenia dĺžky vlný pozostáva z dvoch snímačov 1 a 2 s rovnakými fázovoüekvenčnými charakteristikami, ktorých výstupy sú pripojené na vstupy vyhodnocovacieho zariadenia g . napr. fázomera a generátora A harmonický pramennej sily s voliteľnou...

Kladkové polohovadlo válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 248650

Dátum: 12.02.1987

Autori: Fedorčák Dušan, Tůma Luděk

MPK: B23K 37/04

Značky: kladkové, těles, polohovadlo, válcových

Text:

...rámu. Podstatou vyndlezu jo, že keždd kladka je otočné uložena kolem svá svislé osy v rozsahu 3 ° a je opatřena aretačním nechanlemem. Rovne spoločný rám je uložen otočná kolem své svislé oey v rozsahu g 3 ° a je opetřen aretečním mechanlsmsm.Výhodou kladkováho polohovedla podle vynúleou je jednoduché ustevení kladek e rámů polohovedel natáčenín, jímä se dosáhne jejích souosoetí e odstrení se odvelování kledek po hranách s tím 1 hlavní...

Ochrana proti nežádoucí velikosti síly při měkčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248649

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sekanina Oldřich, Mikulenka Jiří

MPK: C14B 1/40

Značky: proti, velikostí, ochrana, nežádoucí, síly, měkčení

Text:

...pružina přenásí celou sílu potřebnou pro měkčoní a na tuto sílu je nutno mechanickou pružinu dimenzovat.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spoöívá v tom, že pružina je uložena na táhle spojeným v otočném spojení pák pákového nechsnismu, přičemž stred otočného spojení pak je poaunutý od oay přenosu sily a uchycení zbylých koncu pdk je v ose přenosu síly. Táhlo je připojeno k otočnámu spojení pák pomocí třmenu a...

Miniaturní šroubovicová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 248648

Dátum: 12.02.1987

Autori: Baxa Karel, Macoun Jindra

MPK: H01Q 9/28

Značky: šroubovicová, anténa, miniaturní

Text:

...hodnotu kapacity LC obvodu antény vyréběx miniaturní šroubovicové antény pro různé, frekvenčně i podstatné odlišné kmitočtové pásma.Vzhledem k tomu, že jedna část kapacity antény je tvořeno konektorem, ktorý se přímo,to je případně 1 bez použití koaxiálního kabelu pŕipojuje k redioetanici, vzniká možnost použít miniaturní širokopásmové antény pro různé radiostanice se stejnou vstupní impedancí, takže se anténa podle vynálezu stává prakticky...

Zapojení pro ovládání pohybu válecího kotouče u koželužských válecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248647

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rožanský Zbyněk

MPK: C14B 1/30

Značky: ovládání, zapojení, koželužských, kotouče, válecích, válecího, strojů, pohybu

Text:

...brzdy L 2.Čidlo LL bezpečnosti je připojeno na vstup bezpečnostního zařízení li, jehož výstup je propojen na vstup spínacíbo obvodu 22 s obvod já s funkcí START je propojen se vstupom bezpečnostního zaŕízení 12. přičemž spínaoí obvod gg je připojen napájecím napětím na oddělenévstupy spínacích zesilovačů lg, lg, L 1.Zařízení pracuje takto. Po připojení napájecího napětí K zařízení se bistabilní kiopný obvod § náhodne pŕeklopí. Protože...

Zapojení pro udržování nastavené vzdálenosti rámu návěsného pracovního nářadí od terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248646

Dátum: 12.02.1987

Autori: Jizba Miroslav, Vík Věnceslav

MPK: G05D 3/00

Značky: návěsného, nastavené, udržování, nářadí, rámu, terénu, zapojení, vzdálenosti, pracovního

Text:

...vypíná elektromagnetický ventil z funkce zdvíhání. Druhý łdroj lg je vytvořen jako potenciometr a slouží k vytvoření referenčního signálu pro nastavení tlaku oleje. Předvolbovy blok 11 je vytvořen ze spínacího tranzistoru. Vytváří signál zrychlené funkce pro výkonový blok 12. Spouätěci blok 12 je aestaven ze dvou tranzistorových spínačů e časovacího obvodu. Vysílá výkonověmu bloku 12 signál k přepnutí hydraulickáho rozvaděče 11 do polohy...

Zařízení pro indukční ohřev materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248645

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hůlka Petr, Procházka Miroslav

MPK: H05B 6/10

Značky: indukční, ohrev, zařízení, materiálů

Text:

...mezi vrstvou vyzdívky a vinutím cívky je uloiení izolační vrstve, tvořeno s výhodou např. slektrotechnickou ekelnou tkaninou tlouitłq 0.2 mm a sklomikaroliem tlouätky 0,1 mn navzájom spojených silikonovýn lake.Výhodou zařízení pro indukční ohřev materidlu podle vyndlezu je, že se zvjlí celkovy izolační odpor zařízení, zvýlí se jeho provozuschopnost. snízí ae proetoje spojenó s výmenou a opravou induktoru. Dojde k podetatnámu omezení...

Zařízení pro opravy pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 248644

Dátum: 12.02.1987

Autori: Neubauer Jan, Klos Jan, Žák Otto

MPK: B60C 25/00

Značky: pneumatik, opravy, zařízení

Text:

...je mnohem rychlejší.Zmřímeni podle vynálezu je echematicky snásornöno ne obr. 1 v ndrysu a bokorysu. Zařízení je tvořeno frémou L, ktoré má ve spodní části rám 3, na kterém jsou na přední strenł uchyoeny oey mxiálně posuvných otočných válců Z a vzadu new, které se połąybují ve vedení 1. Válce jedu ovlldány vzduchovým vdloem m. Fráma .L dále obsahuje svísls stavitelný rám ý,s pohonom, který je tvořen motorom i, který je přes prevody epojen...

Zapojení pro vyhodnocení zpětného smyslu pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248643

Dátum: 12.02.1987

Autor: Musil Vítek

MPK: G01P 3/44

Značky: zapojení, zpětného, vyhodnocení, pohybu, smyslu

Text:

...Taková zapojení vyhodnocuje zpětný pohyb až od určité minimdlní rychlosti.Uvedenó nevýhody ředí zapojení pro vyhodnocení spätného pohybu podle vyndlesu. Jeho podstate spoěívd v tom, že k výstupu prvního bistabilního klopného obvodu je kaskádně zepojene n-tice bistabilních klopných obvodu jako posuvný registr, přičemž taktovací vstup posuvného registru je spojen s tektovacím vstupom prvního bietabilního klopnáho obvodu a výstup prvního...

Samostavitelné odhrnovací zařízení s přepážkou pro postruhovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248642

Dátum: 12.02.1987

Autori: Grossmann Josef, Čech Jan, Raida Antonín

MPK: C14B 1/02

Značky: přepážkou, odhrnovací, zařízení, samostavitelné, postruhovací, stroje

Text:

...je ve styku s dräákem pŕepážky uloženým otočné na čepu.Pokrok dosužený vynálezem spočíva v tom, že při jednoduchâm provedení zařízení se dosáhne stále | spolehlivá funkce aamostavítelnáho odhrnovacího zařízení i pŕepážky pro usměrnění postružin v celém průběhu ustavovacího pohybu při jejich nemännám, jen funkčné potřebněm pŕitlećování směrem k nožovámu válci.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženem výkrese v řezu, ktery představuje...

Zeolity k heterogenní katalytické přeměně acetonu na i-butenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248641

Dátum: 12.02.1987

Autori: Čejka Jiří, Naváková Jana, Kubelková Ludmila, Jírů Pavel, Nedomová Květa, Beran Stanislav

MPK: C07C 11/09

Značky: i-butenu, acetónu, zeolity, přeměně, heterogenní, katalytické

Text:

...rektifikací nebo extrakční dootilncí. Při výrobě ITBE je možno surový produkt použít přímo bez separace.Výhody zpdsobu přoněny acotonu na izobuten jsou patrny z následujících příkladů, které vynález nijak noonezují.1 g soolitu o eloioní Ho 5 Na° 5 A 1 S 1308, ktorý odpovídá krystalografickou strukturou oeolitu faujasitu, byl vložen do průtokováho reaktoru. Přeměna ocetonu byla prováděno při teplotä 300 °c zo normdlního tlaku a...

Zapojení pro ochranu měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248640

Dátum: 12.02.1987

Autori: Smolík Antonín, Blecher Milan, Šíma Josef

MPK: H02H 9/02, H02H 7/12

Značky: měniče, kmitočtu, ochranu, zapojení

Text:

...obvodu Q může být například tvořeno índuktorem ohřívacího zařízení, nebo pecní cívkcu tavicí pece. Výstup převodníku proudu je připoáen na vyhodnocovscí pemětový obvod z, který je svými výstupy připoaen ns íntervenční vstup pro invertorový režim obvodu A fázového řízení usměrnovače 2 a na blokádový vstup obvodu A fázového řínení invertoru 1 proudu.Zu bezporuchoveho chodu měniče je střídevý proud z napájecí soustavy usměrňovún řízeným...

Dvouteplotní termostat

Načítavanie...

Číslo patentu: 248639

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hloušek Miroslav, Vepřek Jiří, Žbírka Pavel

MPK: H01H 37/52

Značky: dvouteplotní, termostat

Text:

...z bimetalickó membrány 1 e 2. Do středu bimetslické membrány l je nasunut plny kolik 3, který svým oumením je nunzon vo středu bimetalické membrány 1 a suvně prochází dutým kolíkem 5. Druhý konec plného kolíku J je zesunut do izolační patky LL, která svým oaazením zapadá do ot voru prvního raménka 1 L, které je pevnou součástí první kontaktní planžety l a mezi prvnímramánkem 31 a první kontaktní planžetou je seřizovocí šroub 13.První...

Nosič z protlačovaného hliníkového profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248638

Dátum: 12.02.1987

Autori: Urx František, Křivohlavý Miroslav

MPK: B61D 5/06

Značky: profilů, nosič, protlačovaného, hliníkového

Text:

...na podvozek, ktorý je charekterizován tím, že průřez profilu je tvaru äikmeho T, s kruhovým vybránim v příčnám rameni o poloměru I 000 až 1 300 mm, s polonä rem délek pŕičného ramene e svialáho ramena 1,1 až 1,4, přičemž obě ramena svíraji úhel 60 ° až 30 °.Hlavni výhoda nosiče z protlaćoveného hliníkového profilu podle vynálezu tkví v tom, že je eniłena spotřeba konstrukćního materiálu a evarů pro jejich vytvoření k uchycení cisterny ne...

Přístroj pro stlačování zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248637

Dátum: 12.02.1987

Autori: Maceková Věra, Eichler Jaroslav, Weiglová Kamila

MPK: G01N 33/24

Značky: zemin, stlačování, prístroj

Text:

...destíěkou e s porézním válcem.Jak petrno z obr. 1 je v tělese 1 přístroje vlolsn propustný prstenec 2, zhotovení například z propustněho porcelánu. Ve epodní části telesa 1 přístroje je vloženo propustná destičks A. zetímco horní strana telesa 1 přístroje je uzavřens horní propustnou destičkou 3 zhotovenou rovněž z propustného materiálu, na níž je umístěna tuhé destičke. na níž je vyvozován konsolidační tlak.Do přístroje je možno vložit...

Ojednocovací zařízení bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248636

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lebeděv Vladimír, Hortlík František, Blažková Eva, Buryšek František

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, ojednocovací, bezvřetenového, dopřádacího, stroje

Text:

...víka a pohledem na podêlná vybrání kolem předkládací plochy, která je upravena na výklopném tělese, upraveněm na ojednocovacím těleae a na obr. 3 je pak řez podle roviny III - III z obr. 2.Ka blíže noznázorněném bezvřotennvém dopřádacím stroji jsou vedle sebe uspořádány tzv. spřádací jednotky, sestávající ze spŕádacího tělesa 1 3 blíže neznázorněným spřádacím rotorem a na spŕádací těleso 1 napojeného ojednocovacího tělesa 3 pro ojednocování...

Rozkládací lavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 248635

Dátum: 12.02.1987

Autori: Snášel Jiří, Novák Jiří

MPK: A47C 13/00

Značky: lavice, rozkládací

Text:

...nelze rozkládat. V některých případech nahradí tento jednoduchý systém složitější systémy.Na pŕipojených výkresech je znázorněn způsob rozkládáni podle vynálezu. Na obr. l.1 je znázorněn příčný řez aložené lavice a vlastní umístění rozkládaciho mechanismu. Nąobr. 2 pčičný řez je znázorněno sklopení opěradlové části do prostoru sedáku. Na obr. 3 je znázorněno překlopení opěradlové části do polohy lůžka již s vyklopenými opěrkami. Na obr. 4 je...

Způsob oxidace dvojmocného železa v síranu železnatém na trojmocné železo v přítomnosti rmutu uranové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248634

Dátum: 12.02.1987

Autori: Starý Pavel, Urban Pavel, Mohyla Oldřich, Lasica Štefan, Křepelka Jan, Kříž Jan, Veselý Vladimír, Homolka Václav, Baloun Stanislav

MPK: C22B 60/02

Značky: dvojmocného, oxidace, přítomnosti, železnatém, rmutu, železo, síranu, trojmocné, způsob, uranové, železa

Text:

...po čúetech.U věteirw rud je přídevkem síranu železnatáho možne dosáhnout pH v rozmesí hodnot 4 až 6 podle typu rudy, což je v oblasti, která umožňuje poměrně snadnou oxidaci dvojmocnebo leleza na železo trojmocná. S výhodou je k tomuto účelu možno použít. odpadního sírenu elemeteho z výroby titenové běloby, což je v současné době dále nevyužitelny odpad, ktorý kvolidvojnocného železa obsahuje i část železa v trojmooné formě. Trojmocné...

Přenosná zařízení pro průběžnou neutralizaci a odměďování odpadních vod z chemických laboratoří

Načítavanie...

Číslo patentu: 248633

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šafrán Antonín, Smetana Jiří, Šafrán Dalibor

MPK: C02F 1/58, C02F 1/66

Značky: odměďování, odpadních, prenosná, chemických, průběžnou, zařízení, neutralizací, laboratoří

Text:

...laboratoři podle vynálezu.Nádoba 1 je celosveřovaná konstrukce z plastu - integrovaného polypropylenu. Na čelech je V horní části jednak přívod Q e protilehle vývod 1. Nádoba 1 je rozdělena přepážkou 3 z polypropylenu, dělíoí prostor na část I e ľl. Na jejím dně jsou umístěny duté podstavce 2,na kterých jsou naskládány prepravky 1 a i z umelé hmoty.V části I jsou prepravky 1 naplnäny kovovým neutrelizečním činidlem, ku příkledu odmaštěnými...

Kotel pro výrobu páry nebo horké vody s dvoustupňovým fluidním ohništěm pro spalování méněhodnotných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 248632

Dátum: 12.02.1987

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel, Kepič Štefan, Novák Vojtěch

MPK: F23B 7/00

Značky: kotel, výrobu, páry, méněhodnotných, dvoustupňovým, spalování, fluidním, horké, palív, ohništěm

Text:

...provozovat i e přetlakem, což umožňuje kulový tvar stropu nad epalovací komorou 1 prostorem tepelného výměníku kotle.Další výhodou je pŕizpůsobivost kotle podle vynálezu jakosti paliva. když méněpopelnaté druhy uhlí lze spalovat s důslednou recirkulací částic úletu, které mají vyšší obsah hořlaviny, zatímco u popelnatých uhlí je důsledná recirkulace neúčelná.Kotel podle vynálezu lze provést s tepelnou izolací, takže jej lze dlouhodobě...

Způsob přidávání kovů vzácných zemin při vakuování oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248631

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ostruszka Rudolf, Pindor Jaroslav, Radek Jaroslav

MPK: C21C 7/10

Značky: způsob, vzácných, oceli, kovů, zemin, vakuování, přidávání

Text:

...kokil v uröitám pŕedepsnnóm okan žiku a v předepsaném množství. U tohoto způsobu se nemusí vždy kovy vzácnych Benin dostat stejnoměrně do všech částí ingotu a prvotní licí kúra je o kovy vzácnych zemín ochuzena.Výše uvedené nedostatky jsou odatraněny způsobem přidávání kovů vzácnych zemin při vakuování oceli na zařízení typu DH podle vynálezu, jeho podstatou jo, že kovy vzácnych zemin jsou přidávény přímo do vakuovací komory shore, přičemž...

Způsob výroby aryloxyalkanhydroxamových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248630

Dátum: 12.02.1987

Autor: Stibor Ivan

MPK: C07C 83/10

Značky: kyselin, aryloxyalkanhydroxamových, výroby, způsob

Text:

...nsčel so prdblh reakce sleduje pomocí chromatografie na tenke vrstvč slliksgelu. Po ukončení reakce se reskl ni směs vlije do vody a produkt se extrshuje ethersm. bensonem, nebo toluenem.Spojené organické podíly se pronyjí vodným roztokom hydrovgenułnličitanu sodneho, vysuäí besvodým síranem sodným nebo hořečnatým a po oddeetilování se sískd odpovídající ester nervtyloąyslkouové kyseliny, který je možné bez izolace převést působení solí...

Způsob výroby hadic z plastů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 248629

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rozsypálek Miroslav, Tilšer Jaroslav

MPK: B29C 49/04

Značky: hadíc, provádění, způsob, výroby, zařízení, plastů

Text:

...variabilní a nobilní konstrukční celek, může mít vlastní pohon nebo jeho pohon může být odvozen od zařízení, na kterém bude instalován. což je jednoduěäí e příznivějěí z energetického hlediska.Vynelezený způsob výroby hadic z plastů, zejména z polyetylenu a zařízení pro provádění tohoto způsobu, jsou dále popsány na konkrétní provedení, k čemuž slouží připojeně výkresy, kde na obr. 1 je schěmaticky znázorněn výrobní postup a zařízení...

Obvod pro brzdění doběhu stejnosměrného motorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248628

Dátum: 12.02.1987

Autori: Teska Jan, Kajnar Vladimír

MPK: H02P 3/08

Značky: obvod, stejnosměrného, motorku, doběhu, brzdění

Text:

...na vstupní avorku spínacího obvodu.Tímto řešením jsou odstraněny přídevna zařízení jako zdroj opačná polarity, časové rolé, mikrospínač. Řešení so vyznačuje minimálním počtom součástek, velkou apolehlivostí a jednoduchým způsobem nastavení časových závislostí průběhu brzdění.zapojení obvodu pro brzdění doběhu atejnosměrného motorku je znázorněno na pripojoném výkresu.Stejnoaměrny motorek 1 je zapojon přímo jednou svorkou 11 nn pől 3...

Způsob chlazení plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248627

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mišková Vlasta, Vinš Luděk, Špaček Jaroslav, Seidl Anton, Jarošek Karel

MPK: C10K 1/08

Značky: tohoto, chlazení, plynů, způsobu, provádění, zařízení, způsob

Text:

...podchlazovačem A. Kompresor i etylenu druhého stupně je spojen v sání potrubím 6 s výtlakem kompresoru ,L etylenu prvního stupně přes vodní chladič 1 a výměník tepla Q technicky čistého etylenu, zbaveného acetonu a s vyperníkem 2 etylenu určeného k chlazení technicky čistého etylenu a s výparníkem Lg etylenu určeného k chlazení směsi oxidu uhličitého a acetylenu s případně vloženym podchlazovačem 11 etylenu.Výtlak kompresoru 2 etylenu...

Zařízení pro ohřev vody, určené k odplynění

Načítavanie...

Číslo patentu: 248626

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kučera Vladimír

MPK: B01D 19/00

Značky: ohrev, odplynění, zařízení, vody, určené

Text:

...regulace udržet její konstantní teplotu.Vřezením trojcestného ventilu je do ohřáté vody přimícháváne voda ohladne, odebírane před ohřívacím hadam. Impuls pro nastavení trojcestného ventilu dává čidlo teploty ze trojoestným ventilem. Lze tedy za všech provozních stevů udržet konetentní teplotu vody před rozstříkovuním zařízením.Přesahují-li usměrňovací plechy přes horní obrys topného hedu, zvýši se cirkulece směsi vody a harbotážní páry a tím...

Rychločinné přepouštěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248625

Dátum: 12.02.1987

Autori: Smitka Josef, Mlíkovský Jiří

MPK: F16K 1/48

Značky: zařízení, rychločinné, přepouštěcí

Text:

...a komorou 8 je spojity náběhem, například kuželovým přechodem. Ve spodní části objímky 1 je pak vytvořena příruba 2.Osový pohyb objímky 1 po pouzdře 3, je na jedné straně omezen osazením pouzdra j a na druhé straně zarážkou lg, která může být realizována ve formě nákružku kolíku, příruby nebo jiným podobným způsobem. Zarážka LQ, a osazení 1 polohy jsou konstrukčně provedeny tak, že při dosažení nejvyšší polohy objímky 1 na pouzdru j jsou...

Zařízení pro úpravu přídavné vody do soustav teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248624

Dátum: 12.02.1987

Autori: Brodský Artur, Král Miloš, Augusta Jiří, Kulhavý Teofil

MPK: C23F 14/00

Značky: přídavné, teplé, užitkové, zařízení, soustav, úpravu

Text:

...umožňující zcela plynulou dopravu teplé užitkové vody 1 do vyšších poloh bytové zástavby, a to i při maximálním odběru ze soustavy. Zařízení podle vynálezu je také výrobně i montážne jednoduěäí a méně náročné na zaetavěný prostor při instalaci.Princíp zařízení podle vynálezu blíže osvštluje příkladne provedení, zobrazené v řezu na obr. 1. Stojatá válcová nádoba 1 je opatřena mezidnem 3 se štěrbinovými tryakami a svislou vestavbou tvořenou...

Způsob odstraňování organických zásad z fenolových odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248623

Dátum: 12.02.1987

Autori: Aschenbrenner Vojtěch, Dudek Milan, Tesař Adolf

MPK: C02F 1/58, C02F 1/04

Značky: zásad, fenolových, odpadních, způsob, organických, odstraňování

Text:

...v 40 ai 90 i nepolárních rozpoultědel a 10 až 60 i ketonu C 3 a G 7. Toto rozpoultêdlo se smísí s fenolovou vodou v pomiru I díl směsi nepolárníoh látek ku 10 al 50 ti dílům fenolová vody. Smás ee okyselí minerální kyselinou neba s výhodou oxidem uhličitým ne pH B až 9 a po rozdelení ee z vodní ráze oddestilune zbytek organických zásad spolu s ketony za tlaku 10 az 200 kPa.Pracovní postup odstranování organických zásad z fenolových...

Zařízení pro recirkulaci úletu popelu z reaktoru na fluidní zplyňování nebo spalování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 248622

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vaněček Václav, Chrz Vladimír, Pech Jaroslav, Řeháček Zdeněk, Jeřábek Vladimír

MPK: B01J 8/18

Značky: fluidní, zařízení, úletů, popelu, zplyňování, palív, recirkulaci, spalování, tuhých, reaktoru

Text:

...do reaktoru slouží pouze změna otáčok podávacího zařízení, které lze snadno měnit variátorem v širokém rozmezí.Na obr. I je znázorněn příklad provedení podle vynálezu. Odlučovoč 1 popílku spojený potrubím s horní částí reaktoru je dále spojen s mezizásobnikem g opatřeným vstupní srmsturou 1 e výstupní armaturou 1, spojenou s hrdlem 1 nádoby Q. Nádoba § je rozdělena pomocí svislé přepážky 1, umístěné ve spodní části nádoby á, na dva prostory,...