Archív za 1987 rok

Strana 366

Koncentrovaný vodný roztok pesticidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248701

Dátum: 12.02.1987

Autori: Nowak Edward, Dyer Ross, Neunschwander Ernst

MPK: A01N 25/02

Značky: vodný, koncentrovaný, pesticidů, roztok

Text:

...jsou přírodní oleje, ropa, xylenoly a polyglykoletheryc prostředky proti pěnění sloučeniny a emulze na bázi silikonů, mastné kyseliny,například mastná kyselina kokosového tuku a blokové kopolymery ethylenoxidu a propylenoxídu, jako na trhu běžný Pluro~ nic polyols.Příklady kapalných a pevných účinných složek, které jsou zejména vhodné pro použití jako složky na V koncentrovaném vodném roztoku podle vynälezu, jsou uvedeny v následujících...

Induktivní snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248700

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krumpolc Eduard, Stolařík Milan

MPK: G01P 3/42

Značky: snímač, polohy, induktivní

Text:

...polvblívých součástí.Na připojsném výkrese .je žnázorněn příklad provedení induktivního snímače podla vynálozu na obr. 1 v příčném ňom a na obr. 2 v podálnám issueInduktívní snímač polohy rotoru 1 na obr. 1 a 2 »stává zo třech sonstuv . napájecích cívsk 2, upcvněných na statom 8 a snímacích oívok 1 upevněných na rotoru 1. Vinutí napájaoích cívck g o onímacích cívek 3 obopínàjí plochá foromagncn tická jádro àjjejichł on jsou-orísntovány...

Svařované lopatkové koleno pro potrubí kruhového nebo oválného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248699

Dátum: 12.02.1987

Autor: Velehradský Jiří

MPK: F16L 43/00

Značky: lopatkové, potrubí, oválného, koleno, svařované, průřezu, kruhového

Text:

...nedostatky odstraňuje svařované lopetkové koleno pro potrubí kruhového nebo oválného průřezu,jehož podstata spočíva v tom, že svařované koleno lopetkové pro potrubí kruhového nebo oválného průŕezu, vytvorené ze dvou ěikmo eeříznutých trubek a vence má äikmo seříznuté trubky a věneem epojeny pomocí epojovacích trubek.Výhody řešení podle vynálezu jsou rozdílné pro obě používaná provedení. Vzhledem ke kolenu s věncem svařeným...

Způsob zpracování heterogenních odpadů, zejména z podlahovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248698

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kadlecová Naděžda, Slezáček Albín, Ševela Vladimír, Koutný Květoslav, Hašpica Jaroslav

MPK: B29B 17/02

Značky: odpadů, podlahovín, zpracování, způsob, zejména, heterogenních

Text:

...ale i jiných vrstvenýeh plošných materiálůsestávajících z jednoduché nebo složené plastové vrstvy, spojovací termoplastické mezivrstvy a textilní podložky, jsou odetraněny u způsobu regenerace těchto materiálů podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že odpad vznikající při výrobě se bezprostředně po ořezání okrajů separuje při teplotě 30 až 100 °C, s výhodou 80 °C, v místě spojovací termoplastické mezivrstvy, s využitím tepelné...

Zařízení k měření krouticích momentů v promíchávaných a směšovacích nádobách nebo rotačních viskozimetrech

Načítavanie...

Číslo patentu: 248697

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šmíd Jiří, Hoehne Detlef, Plate Horst, Schünemann Ulrich

MPK: G01L 5/16

Značky: rotačních, nádobách, směšovacích, krouticích, momentu, měření, promíchávaných, zařízení, viskozimetrech

Text:

...prvky a montážní deska se montují pod předpětím.Podle WP 209 519 se montáž takových eelektivně půeobících opěr provádí z jednotlivých elementů, ktoré snímají eilovâ působení vžl z jednoho epeciálníbo směru (měření pomoci ohybově namahaných noaníků e tenzometry). Toto řešení však vede k velmi aložitým uspořádáním, aby bylo možno nechat jednotlivé síly pleobit nejvhodnějším směremZjištěnú stav techniky je zatížen náaledujícími...

Zařízení pro automatické řízení hmotnostní rychlosti růstu monokrystalu při tažení z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248696

Dátum: 12.02.1987

Autori: Horák Jiří, Matěcha Jaromír, Perner Bohumil

MPK: C30B 15/20

Značky: hmotnostní, monokrystalů, automatické, zařízení, růstu, rychlostí, řízení, taveniny, tažení

Text:

...v jednom bodě.Tyto potíže a nevýhody v podstatné míře odstraňuje zařízení pro automatické řízení hmotnostní rychlosti růstu monokrystalů při tažení z taveniny, sestávající z vážící ě hlavice, zdroje proudu, obvodu čidla výchylky, tažící tyče a regulátoru průměru krystalu, jehož podstatąepočívá v tom,že vážíoí hlavice sestává z cívky e 1 ektromagnetupro kompenzaci hmotnosti krystalu a težící tyče zakončené jádrem elektromagnetu, v jejímž...

Mikrokyveta pro fotometrické detektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 248695

Dátum: 12.02.1987

Autori: Novák Jiří, Švarc Bořivoj

MPK: G01N 21/31

Značky: mikrokyveta, fotometrické, detektory

Text:

...okénko mikro kyvety nevyžadující zvláštní těsnění. Průměr čoček je volen s ohledem na rozměry mikrokyvety tak, aby při daném objemubylo využití optického svazku a délka optické dráhy optimální.Výhodou použití kulovitých čoček v konstrukcí mikrokyvety je, že kulovité čočky, zabroušené jemně.ns úzkou fszetu v těle se mikrokyvety, nevyžedují zvláštní těsnění e umožňují bezpečně utěsnit tlaky až několika desítek MPa. Optický člen je tak...

Zapojení pro měření vodivosti roztoků solí, zejména dialyzačního monitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248694

Dátum: 12.02.1987

Autori: Petrželka Vít, Willmann Jiří

MPK: G01N 27/07

Značky: dialyzačního, zejména, zapojení, roztoku, vodivosti, měření, solí, monitoru

Text:

...vstup operačního zesilovače łg,k jehož invertujíoímu vstupu je připojen jednak zpětnovazební odpor 1 a jednak první vývod proměnného odporu á a výstup operaěního zesilovače lg je přes omezovaoí odpor § spojen jednäkse zpětno vazebním odporom 1 a jednak přes paralelní kombinaci zpětnovazůího248 894 kondenzátoru 6 a linearizačního odporu 2 propojen s neínvertu jíoím vstupom operačoího zesilovače łgg přičemž druhý vývod proměnného...

Zařízení pro připojování chladicích obvodů induktoru na chladicí systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 248693

Dátum: 12.02.1987

Autori: Smejkal Miroslav, Benda Josef

MPK: H05B 6/10

Značky: systém, chladicích, připojování, chladicí, induktoru, zařízení, obvodů

Text:

...vynálezu je znázorněno nazařízení s upnutými přívody a vývody chladící kapaliny, uspořádanými ve evazcích, na obr. 2 je detail znázorňující upevnění konců chladicích obvodů na panel a na obr. 3 je detail rozváděcí kostky v čáatečném řezu.Zařízení je tvořeno rámem lg, ve kterém je upevněna rozváděcí kostka 1 o vestavěnými kanálky gg pro rozvod chladící kapaliny. Na ploěe rozváděcí kostky 1 jsou umístěny vymezovací dorazy 2. K rozváděcí...

Mobilní nízkotlaké sněhové dělo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248692

Dátum: 12.02.1987

Autor: Malát Josef

MPK: F25C 3/04

Značky: dělo, nízkotlaké, sněhové, mobilní

Text:

...jejíž jeden konec je uložen otočně na ose předního řiditelného dvojkolí, je napojeno táhlo opatřené otvory pro zasunutí výeuvného kolíku.Výhodou tohoto uspořádání je zvýšení spolehlivosti zeří~ zení, neboř umožňuje bezpečné uatavení mobilního nízkotlakého eněhověho děla na ekloněné zeeněžené ploše a zajištění podvozku do určitého sklonu svahu proti eamovolnému pohybu. Toto provedení umožňuje vytvoření kompaktního zařízení pro zaeněžování...

Nízkotlaké stabilní sněhové dělo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248691

Dátum: 12.02.1987

Autor: Malát Josef

MPK: F25C 3/04

Značky: dělo, sněhové, nízkotlaké, stabilní

Text:

...ruční vrátek m. Leno 12 zvedacího ručního vrátku lB je vedeno přes volnou kladka lg a zpětně ukotveno na otočném sloupu l. K dolní části ll otočného sloupu äje dále upevněn vrátek gg, na nämž je zachyceno tažné lano 1.5. K patoe g otočného sloupu l je přiveřena točns gą. Iůnotnost spočívající na točně gg je valivě přenášena pomocí nosných kledek g na základový rám § 11, na němž jsou umístěny odtląšovací kladky g. zajištovací šrouby 26 a stojan...

Způsob přípravy monokrystalických struktur tellurid bismutitý – sulfid-tellurid bismutitý Bi2Te3-Bi2Te3-xSx

Načítavanie...

Číslo patentu: 248690

Dátum: 12.02.1987

Autori: Horák Jaromír, Koudelka Ladislav, Lošťák Petr, Novotný Radomír

MPK: C30B 29/46, C30B 31/06

Značky: bismutitý, monokrystalických, sulfid-tellurid, bi2te3-bi2te3-xsx, struktur, přípravy, způsob, tellurid

Text:

...Bií během u reakce a parní eíry eníäĺuje. v oblasti P-N prechodu dochází k výraznćnu eníłení koncentrace volných noeítelů (m), Jak značí głäe uvedená rovnice, v povrchovo oblasti pak vzniká alon 3 24 a sen čenina Bízľeyxsx e n-typem vodivosti. Oolaet v blízkosti. P-N přechodu má pravdepodobne povahu struktury s proměnnou šířkou zakázaněho pásu.Zařízení pro příprava struktury Bigľeföízľeřšs dífőaí plynnć eíry do p-typu Bi 2 Te 3 je znázorněno...

Zařízení pro dmýchání plynů a přísad do ocelářské pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248689

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/08, B22D 1/00

Značky: ocelářské, dmýchání, přísad, pánve, plynů, zařízení

Text:

...časy.Na. přiloženém výkresu je znázoměno příkladné provedení zařízení pro dmýchání pgynů a. přísad do Ocelář-ská pánve podle vynálezu, vyznalcné v podélném osovém řezu.Zařízení pro dmýchání plynů a přísad do ocelářské pánve podle příkladnáho provedení seetává z čepového uzávěru l,jehož hlave 2 je uloženeze spod) v dutině výlevkového sedle 2 výlevkovéhm kmene g, zesazeného ve dna i licí pánve,který je svislým pouzdrem 6 otočně uložen v dolním...

Zařízení pro dmýchání plynů do licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248688

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 1/00, B22D 41/08

Značky: plynů, licí, zařízení, pánve, dmýchání

Text:

...z licí pánve.Na přiloženém výkresu je znázoměno příkladné prove~ . dení zařízení pro dmýchání plynů do licípánve podle vynálezu, kreslené v podélném osovém řezu.Zařízení pro dmýohání plynů do lioí pánve podle příkladného provedení sestává z čepového uzávěru 1, jehož hlava g je uložena ze spodu v dutině výlevkového sedla 2 výlevkového kamene A, zesazeného ve dně 5 iicí pánve a. který je svislým pouzdrem 6 otočně uložen v dolním trubkovám na...

Zařízení pro dmýchání plynů a přísad do licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248687

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 1/00, B22D 41/08

Značky: plynů, licí, přísad, zařízení, pánve, dmýchání

Text:

...kamene A, zasazeného ve dně 5 licí. pánve a který svislým pouzdrem 6, opatřenýmuvnitř tvarovanou žárupevnou vyzdívkou 1, je suvně uložen v dolnim trubkovém náastavci g, připevněncĺm k silnostěnné desce 2, ktera je ke dnu 5 upevněna pomoci neznoĺzwněných kolíků. a klínů a ke ktere je dále připevněn horní. trubkový náxstavec 1(), zapadající do vybrání výlevkového sedla 2, které je ve Spodní části spojeno s výlevkovým tvarovým pouzdrem ji,...

Způsob současného ohřevu dvou skleněných trubic žárovou koronou při jejich spojování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248686

Dátum: 12.02.1987

Autori: Neužil Milan, Vejmelka Jiří, Mašek Jiří

MPK: C03B 23/207

Značky: současného, ohřevu, spojování, způsob, koronou, žárovou, jejich, trubic, sklenených

Text:

...hořáky umístěnými osově přesně proti sobě Je nutné, aby špičky plamenů na sebe nsrážely.. - un eu Výhodou řešení je provedení spoještrubio jedním ohřevem na jednom zařízení bez mezitemperece v krátkém časovém úseku. Tím se v místě jejich styku vytvoří kruhové žárová koroną,jejíž protilehlé okrajeohřívají obě trubice současně ve stejné úrovni. Po dostatečněm ohřevu trubic se bez změny jejich polohy profouknou otvory krátkym půscbením tlaku...

Vačková hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 248685

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šimon Ernest, Šustek Alois

MPK: F01L 1/04

Značky: váčková, hřídel

Text:

...konci převodovým prvkem,a dále ložiskovými kroužky a vačkami tvarovanými ve vnitřním otvoru. Podstata vynálezu spočívá v tom,že náhonový konec nosné části tvořeně přesně taženou trubkou je s převodovým prvkem pevně spojen bodovým svarem. Ve vnitřním otvoru ložiskových kroužků a vaček jsou vytvořena vybrání.Řešení podle vynálezu slučuje cestu minimalizace spotřeby materiálu pro výrobu vačkových hřídelí, dále respektuje v maximální míře...

Zařízení pro domazávání ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248684

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rajsigl Zdeněk, Pavlík Jiří

MPK: F16N 7/02, D01H 7/20

Značky: zařízení, domazávání, ložisek

Text:

...uZařízení podle vynilezu unožňuje domezávet ložiska předecích rotorů přesně určeným nnožstvím oleje bez delontdäe ložisek ze spřádecího stroje, čímž se zjednoduší údržba celého spřddecího stroje a zlepší ekononičnost provozu.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno. na přiloženěn výkrese, kde obr. 1 představuje čúetečný řez celkový uspořádenš zařízení podle vynálezu, obr. 2 řez částí zařízení a obr. 3 aĺternetivním...

Zakládací a odebírací zařízení vulkanizačního lisu plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 248683

Dátum: 12.02.1987

Autor: Peterka Tomáš

MPK: B29D 30/08

Značky: pneumatik, plastů, zakladači, vulkanizačního, odebírací, zařízení

Text:

...obr. 2 znázorňuje půdorys zařízení při operací uchopení případně vyvěšování polotovaru, obr. 3 půdorys zařízení při operací odebírání vulkanizoveného pláätě z formy lieu, obr. 4 půdcrye zařízení pri operací odkladání vulkanízovaného pláště na ekluz a zakladaní polotovaru do formy lieu, e obr. 5 půdorys zařízení ve výchozí poloze před uchopením dalšího polotovaruoZakládací a odebírací zařízení podle vynálezu je opatřeno vertikálním sloupem Ž...

Dvouokruhové kapalinové chlazení tepelných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248682

Dátum: 12.02.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F01P 3/20

Značky: tepelných, dvouokruhové, strojů, kapalinové, chlazení

Text:

...naběhnutí na tepelný režim stroje. vynález zameznjevniknutí studeného chladiva do chlazeného stroje za provozu,a tím prakticky přivádí jen konstantní teplotu chladiva, vstupujícího do stroje, nezávislou na režimu běhu stroje. Tyto přeönosti přímo ovlivňují pohotovost, spolehlívost, žívotnost.i ekonomíi provozu chlazeného stroje a současně zajištují druhotné zlepšení podmínekpro mazací olej, který tím při provozu dosahuje zvýšenou...

Západkový mechanismus k nastavování pracovního nástroje koželužského vibračního měkčicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248681

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mikulenka Jiří, Balcárek Jaroslav, Halaška Zdeněk

MPK: C14B 1/40

Značky: mechanismus, stroje, koželužského, nastavování, západkový, vibračního, pracovního, nástroje, měkčicího

Text:

...dálkovým. Při dálkověm měření různých principů a následné indikace nelze dosáhnout toho, aby vždy jedna a tatáž číslice byla přesně přiřazena jistému nastavení stupně zmčkčení a to z několika důvodů. Za prvé všechny známé systémy dálkového měření a in 24 a amdikace, zejména číslícová indikace, zaokrouhlují, to znamená,že v jistém intervalu stupně změkčení například od 5,5 do 6,4. indikuje dálkově měření jednu číslioi, například tedy ćíslioi 6....

Píst pro spalovací motory a kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 248680

Dátum: 12.02.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F02F 3/00, F16J 1/02

Značky: kompresory, spalovací, píst, motory

Text:

...drážek mají střed poloměru pod povrchem pístu, zatímco expansní drážky mají upraven střed zakřivením poloměru nad povrchem piatu. Osy stírací i expansnídrážky svírají s povrchem pístu stejný úhel sklonu.Toto provedení pístu podle vynálezu přináší řadu výhod pro výrobce pístů v zjednodušení výroby odpadnutím operací náročných na přesnost, v montáži výroby odpadnutím poměrně drahé součástí a snížením nebezpečí poruchy i u provozovatele,...

Píst spalovacího motoru s tepelnou zábranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248679

Dátum: 12.02.1987

Autor: Zezula Jaroslav

MPK: F02F 3/12

Značky: motorů, spalovacího, zábranou, tepelnou, píst

Text:

...není v přímém styku s plameny a plyny spalovacího prostoru. 1 W To umožňuje provedení sílnější izolační vrstvy,a tím zvýšení účinnosti tepelné zábrany.Na obr. 1 je znázorněna horní část pístu vznětového motoru Ě s přímým vstřikem a vyosenou komůrkou se dnem pístu z kovového materiálu. Na obr. 2 je püdorys obr. l. Na obr. 3 je uvedene podobné provedení jako na obr. 1 s osou komůrky totožnou s osou pístu. Na obr. 4 je pąoorys obr. 3. .U...

Uložení čepového uzávěru licí pánve s dolním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 248678

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/10, B22D 41/08

Značky: pánve, ovládáním, čepového, licí, dolním, uzávěru, uložení

Text:

...uzávěru licí pánve podle vynálezu, kreslené v podélném řezuoUložení čepového uzávěru licí pánve e dolním ovládáním,pod 1 e příkladného provedení,sestává z hlavy 1 tvaru ku 248 878lového vrchlíku, která je uložena ze spodu v dutině výlevkového sedla g výlevkového kamene 2, zasazeného ve dně 3 licí pánve a která je spojene závitovým spojem se svislou vodicí tyčí 5 opatřenou výlevkovým pouzdrem Q a v dolní části víkem 1 v nichž jsou...

Zapojení na nízkoteplotní dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248677

Dátum: 12.02.1987

Autori: Borovička Josef, Jirsa Jan, Sýkora Jiří

MPK: F25J 3/04

Značky: zapojení, vzduchu, nízkoteplotní, dělení

Text:

...komprimovaným vlhkým vzduchem ze vzduchového kcmpreaoru 2 potrubím Q, Z nízkoteplotního bloku 1 vystupují produkty dělení, kyslík potrubíml§ a dusík potrubím ll. Zařízení vyrábí kyslík v čistotě 99,5 02 a dusík s obsahem kyslíku 3,5 02. Do vzduchového kompresoru je veden vzduch z atmosféry potrubím 5. Komprimovaný vzduch se v nízkoteplotním bloku l ochlazuje blízko teploty zkapalnění v regenerátorech 1, ga Z regulátorů 1, § je vzduch...

Zařízení k regulaci nezávislých nebo programově závislých lineárních tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248676

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vít František, Zindulka Ivan

MPK: D21F 1/74

Značky: zařízení, programové, regulaci, nezávislých, lineárních, tlaku, závislých

Text:

...čep l horního rámu getojanu l a na čep 1 pohyblivého ramene formátovéhą válcell slouží k nadzvednutí formátového válce łł, které je z provozních důvodů nutné. zdvih přítlaěného válce l 2.přitom omezuje za rážka 1 § umístění na stojanu l.Lineárni tlaky mezi pohyblivým formátovým válcem ll a pevným , prením válcem lg a mezi pohyblivým formátovým válcem ll a přítlačným válcem lą se pomocí vložených eilových prvků 1 , lä, l§ ado nich priváděného...

Způsob regenerace heterogenních odpadů z plastů a papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248675

Dátum: 12.02.1987

Autori: Koutný Květoslav, Kadlecová Naděžda

MPK: B29B 17/02

Značky: způsob, regenerace, plastů, odpadů, heterogenních, papíru

Text:

...nebezpečí částečně degradace plastu. Postupy využívající vodního média jsou nevýhodné tím,že vyžadují velké množství vody, která se při použití znehodnotí a nastáva problém s čištěním těchto vod. Vzhledem k množství vody je množství zpraoovaného odpadu poměrně malé a čas potřebný k separaci dosti dlouhý.Uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje způsob regenerace heterogenních odpadů z plastů a papíru, zejména výrobních odpadů z tapet nebo...

Spojení výfukových sekcí pro víceválcové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 248674

Dátum: 12.02.1987

Autor: Žítek Eduard

MPK: F01N 7/10

Značky: spojení, víceválcové, výfukových, motory, sekcí

Text:

...je úspora konstrukčního místa. Výfukové potrubí je při použití tohoto spojení malé, nezvčtšují se zastavovací rozměry motoru. svazek sekcí lze výhodněýizolovat obaleníh všech sekcí najednou. Poloha turbodmychadla se nemění, což přináší další výhodu v umiversâlností použití, kdy se neměníani konzoly turbodnychadla, ani plníbf potrubí a další detaily. Zároveň jsou tu patrny výhody zjednodušene montáže.Příklad provedení je znâzorněn na...

Zařízení k dopínání útku na výstupní straně zanašečů z prošlupu u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248673

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bajer Antonín, Hrdina Karel

MPK: D03D 47/26

Značky: výstupní, útku, zanašečů, zařízení, víceprošlupních, strojů, dopínání, tkacích, straně, prošlupu

Text:

...papraku shodnou úhlovou polohu se ärsubovieemi rotačního paprsku, resp. navazují na úhlovou vzdálenost zařazů rotačních a koncových lamel. Otočný nástavec je ěroubově uchycen na hřídelí rotačního paprsku a e rotačním paprskem má jako detail přídržovače společné otáčky. Přiláhající hranou od vybraní k rovině tvorby tkaniny začíná odsávací prostor ve válcovém dílu k dopínání ütku, jehož časové trvaní je dáno ěířkou vyhrání na obvodě...

Brzdicí zařízení útkové cívky v zanašeči u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248672

Dátum: 12.02.1987

Autor: Neuden Jaroslav

MPK: D03J 5/24, D03D 47/20

Značky: tkacích, zanášecí, strojů, brzdící, útkové, víceprošlupních, cívky, zařízení

Text:

...vynálezu je především dostatočný prokluz pružného pásku ve volné mezeře za účelom neměnného brzdění útkové cívky. Neměnná brzda útkové cívky a stálé napětí útkové příze je též zajiěřována beztřískovým vylisováním koster útkové cívky z bakelitu e vytvořením pružného pásku z fosforbronzu. Je odstraněna navlhovost a zsdření cívky o zdrsněné plechy a tím je i dodržena stabilita napětí zanáäenému útku. Funkční vnitřní stěny útková...

Zařízení pro přívod sekundárního spalovacího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248671

Dátum: 12.02.1987

Autori: Brtník Rudolf, Pacherník Pavel, Gajdošík Jiří, Raiser Jaroslav, Charvát Alois, Hrubý Jiří

MPK: F23L 9/00

Značky: sekundárního, spalovacího, vzduchu, přívod, zařízení

Text:

...vzduchu ochlazovány,a tím i k jejich účinnějšímu spalování. V důsledku podtlaku, vyvolaného v hornín secím kanálu, nasává se do něho dělícím průduchem i část hořlavých plynu, tvoříoích se v nespáleném tuhém palívu, které jsou přiváděny do spalovacího procesu spolu se sekundárním vzduchema jsou rovněž spalovány, takže neunikají, jak se někdy děje, kolem pohyblívého roštu a nemohou působit dusívě na proces hořeni Umístění vířivých přepážek...

Způsob konzervace pícnin silážováním a senážováním v silážních a senážních jamách

Načítavanie...

Číslo patentu: 248670

Dátum: 12.02.1987

Autori: Štěrba Stanislav, Hodboď Bohumil

MPK: A23K 3/03

Značky: senážováním, konzervace, pícnin, silážováním, jamách, způsob, silážních, senážních

Text:

...její funkce.-3- mm Uvedené nevýhody jsou odstraněny způsobem konzervace píc nin silážováním a senážováním V silážních a senâžníoh jamách podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že silážní a senážní jáma se postupně při plnění a udusání překrývá příčně uloženými nepropustnými vaky, naplněnými vodou, které na silâ žovanou nebo senážovanou hmotu působí tlakem 0,3 kp. cmŤ 2 poVýhody způsobu konzervace pícnin silážováním a senâžová ním podle...

Elektromagnetická spínací soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 248669

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kučera Stanislav, Špalek Josef, Doležal Zdeněk

MPK: H01H 51/06

Značky: soustava, elektromagnetická, spínací

Text:

...výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje půdorysný pohled na oelek eouetavy, na obr. 2 je hokorysný pohled na oelek soustavy, z něhož je zřejmě provedení uchycení pružného členu na jho, obr. 3 až 5 znázorňuje jho e různými varientami upevňovscí plošky.Elektromegnetická spínací soustavapdle obr. ldaž 2 je uložena na základné l, která je opatřena připojovacími konektory g.. Vlastní soustavu tvoří jádro 3 pevně spojené se gnem 5, cívka5 a kotva Q....

Způsob výroby desek plošných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248668

Dátum: 12.02.1987

Autori: Franc Karel, Kuchař Drahomír

MPK: H05K 3/42

Značky: desek, způsob, strojů, plošných, výroby

Text:

...jehož podstata epočívá v tom, že ee plošný přepíneč a motív plošných spojů nejdříve pokovují a potom se provádí leptání spojů a motívu.Způsob podle vynálezu podstatné snižuje podíl ruční práce,- 2 nan umožňuje sériovou výrobu. odpadá leptení v kyselině fluoroborítě. což vede ke zvýšení hygieny práce. Není třeba odstreňovet vytvrzený neekovecí lak, kresba desky je znečně zjednodušene. poněvedž ee stříbří dřív, než jsou vyleptány spoje...

Vstřikovací zařízení pro vstřikování paliva do motorů, zejména naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248667

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: F02M 47/00, F02D 1/12

Značky: vstřikovací, vstřikování, naftových, paliva, motorů, zejména, zařízení

Text:

...regulovaných objemů paliva XA. Regulační čerpadlo. je spojene přívodními potrubími lg s příslušnými vstříkovači3 A 24 m 11. Z jednotlivých vstřikovačů g jsou svedena sběrná potrubí g do palivová nádrže l . Snímač polohy 1 a snímač rychlosti otáčení g jsou spojený vedeními elektrického signálu 22 s elektronickým ovládacím zařízením g, které je elektrickými prívody g spojene s jednotlivými vetřikovači g. Přívodní potrubí g je ve vstřikovači 1...

Lamela konfuzoru vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248666

Dátum: 12.02.1987

Autori: Martinec Josef, Černocký Jiří, Kořínek Stanislav

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, konfuzoru, tkacího, lamela, vzduchového

Text:

...vyvlékací ätěrbiny s vnější boč ní plochou může zasahovat do mezilamelového prostoru a značné zvyšuje otěr osnovní nitě, která je mezerou vedena. Tento defekt zakřivené časti lamely je dan deformacemi při výrobě lamely. Vzhledem k malým rozměrům vyvlékací štěrbiny nelze nepříznivý vliv výskytu těchto deformací výrobné odstranit při přijatelné produktivitě. cílem vynalezu je odstranění tohoto nedostatku.cíle vynálezu je dosaženo řešením lamely...

Zapojení analogového izolačního převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248665

Dátum: 12.02.1987

Autori: Černý Karel, Špidlen Vítězslav

MPK: H04B 1/10

Značky: převodníku, analogového, izolačního, zapojení

Text:

...trenzistord nebo jejich teplotními ěnemi,jsou potom jen řádu desatín promile. Úbytek napětí ne spínečíoh v tomto zapojení je závislý ne. velikosti vstupního o. výstupního napětí linoárně od nuly. Dále je240005 zapojení plně symetrické pro obě polaríty vstupního napětí. Obojí se velmi příznivě projevuje na velmi malé nelinearitě přenosą.v běžných zapojeních nedosažitelné. Velmi malá nelinearita je zachována i při vstupních napětích řádově...

Násuvný přípravek k vytahování utržených ponorných čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 248664

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šaufl Jan, Dolejška Rudolf

MPK: E21B 31/12

Značky: ponorných, přípravek, vytahování, čerpadel, násuvný, utržených

Text:

...nebo užitkové vody odberatelůa.Pokud se ponorno čerpadlo nepodaří vystredít, uchopít a vytůhnoug dochází k čtstečneeu nebo úplneau znehodnocenístudne pro daný účel.uvedene nedostatky do načnó aíry odstraňuje nñeuvný přípravek k vytahovbní utržených ponorných čerpadal,jehož podstata spočíva v toa, že jej tvoří převlečnů trubką uvnitř vybavení středfcíaí žebry a dvouranennýaí zàpedkaní vracenýaí prułínaaí, ktoré čerpadlo vystředí a dovolí au...

Monofil pro výrobu gumožíní

Načítavanie...

Číslo patentu: 248663

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubíček Jaroslav, Marek Karel, Budín Jiří, Facková Tatiana

MPK: D02G 3/44, D01F 6/06

Značky: monofil, gumožíní, výrobu

Text:

.... Gumožíně vyrobená ze směsi kokosového vlákna a monofilu podle vynálezu v poměru l 1 má stejnou pružnost a odolnost vůči slehávání jako gumožíně vyrobená pouze z kokosovéhó vlákna. Pro výrobu gumožíní se monofil podle,vyná 1 ezu používá v délkáoh 50 až 100 pm Monofil podle vynálezu je nedlouženýí To znamená, že polymernígřetězcegv monofilu jsou neorientované. V procesu jeho přípravytnpdochážíke krčkovému dloužení zvlákněného monofilu,jako je...

Zařízení k mazání zkušebního stroje pro valivá ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 248662

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rathuský Jiří

MPK: F16N 39/02

Značky: zkušebního, mazání, zařízení, stroje, valivá, ložiska

Text:

...662 Použití zařízení podle vynalezu je zejména výhodné při zkrícených zkouškach trvanlivosti valivých ložisek prováděných za působení vysokého zatížení. ~Zařízení k mazaní zkušebního stroje podle vynálezu je sohematícky znázorněno na výkresu představujícím na obr. 1 narysný průřez a na obr. 2 bokorysný průřez celkovým uspořádánín. Na obr. 3 je narysný průřez a na obr. 4 bokorysný průřez jiným možným provedením zařízení podle...