Archív za 1987 rok

Strana 365

Způsob výroby 2-(N-subst. guanidino)-4-heteroarylthiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248741

Dátum: 12.02.1987

Autor: Reiter Lawrence

MPK: C07D 277/42, A61K 31/425, C07D 249/10...

Značky: výroby, způsob, 2-(n-subst, guanidino)-4-heteroarylthiazolů

Text:

...-4-hellogenlascetylimidxarzolu .nebo 2- R 4-substituowaný -4 ľballügBÝHIHJCÉIłtYhÍhÍÍHyZOwTH obecného vzorce X. l když liaallogewrem ve shlora. zmsínělných slourčetnmách může .být lak chlor, bulk boom, je nicméně .ploss-Letdně zmxíněný hąallogen obe-cině rvýlnoadmější.Rewakce se provádí v přířuomnoeťi ilnyertního ovrganického .rozpvowuštědila, juakvou temnehvdrOfuraJnu, nižšího iaikuanmolu., jako memhłanolui, eithianoxlu či isłoąpnropxwnowlu,...

Způsob výroby derivátů 3-tetrahydronaftyl-4-hydroxy-2H-(1)-benzothiopyran-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248740

Dátum: 12.02.1987

Autor: Berthelon Jean-jacques

MPK: C07D 335/06

Značky: derivátů, 3-tetrahydronaftyl-4-hydroxy-2h-(1)-benzothiopyran-2-onu, způsob, výroby

Text:

...pmovxedený (ma plslu rransy Beagle3 psi masy Beagle dotsvtávlají orálaíě lklalžídý den 50 ,ug/kg sl-oočeniny podle příklavdu 1,tj. sloučeąoilny 1, a dlalší 3 psi ľâlSY Belagzle dostáylají obdloblně lsltaejmou. díávlku slowčyeuoiny A. Bíoluogíoké porzonolvlální zahrnuje ur~ čem Quickorvta ČBJSOVĚDJU fakltoru s přemušením pokusu, když tem/to faktor dosáhme 300 sekund. Křivky na obr. 1 na připojeném výkcresu zlnázolrňíísjí účinky získané mal...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248739

Dátum: 12.02.1987

Autori: Schneider Herbert, Wachtel Helmut, Sauer Gerhard, Huth Andreas

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12, C07D 457/02...

Značky: derivátů, 2-substituovaných, výroby, způsob, nových, ergolinu

Text:

...skupinu, pak se postup provádí tak, že se nechá reagovat ergolin vzorce II s acylchloridem v přítomnosti Lewisovy kyseliny, jako například chloridu hlinitého. Není-li však acylchlorid kapalnou látkou, pak se může jako rozpouštědlo používat například nitrobenzen nebo chlorbenzen.Reakce se provádí výhodné při teplotách pod teplotou místnosti, jako při teplotách od ~ 10 do -5 °C a je ukončená po 1 až 5 hodinách.Karbonylová skupina, která je...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248738

Dátum: 12.02.1987

Autori: Schneider Herbert, Wachtel Helmut, Huth Andreas, Sauer Gerhard

MPK: C07D 457/02, A61K 31/48, C07D 457/12...

Značky: výroby, způsob, ergolinu, 2-substituovaných, derivátů, nových

Text:

...dvojnou vazbu uhlíkuhlík nebo trojnou vazbu uhlíksuhlík, pak lze tuto nenasycenou vazbu snadno redukovat například za použití Raney-niklu nebo paiádia na uhlí V alifatickém alkoholu při teplotě místnosti a atmosférickém tlaku úplně nebo parciärně za vzniku odpovidajícího hydrogenačního produktu.Obsahuje-li ethinylový substituent v. poloze 2 chránicí skupinu, jako skupinu siMezR, pak je možno tuto skupinu odstranit působením slabe...

Způsob regulace klíčivosti sladovnického ječmene

Načítavanie...

Číslo patentu: 248737

Dátum: 12.02.1987

Autori: Biacs Péter, Kozma Katalin, Farkas József, Miltényi Géza, Stráhl Antal, Petró Imre, Kiss István, Ress Piroska, Debreczeny István

MPK: C12C 1/02

Značky: způsob, klíčivosti, ječmene, sladovnického, regulace

Text:

...podle vynálezu je možno jak v poloprovozní sladovně, tak také ve velkovýrobě vyrobit slad s vysokým obsahem hydroláz. U tohoto sladu se podařilo eliminovat vyskytující se přeluštění, ke kterému dochází při použití aktivačnich chemikálií nebo stlmulačního záření.Při způsobu podle vynálezu se vzduchem vysušený a vyčištěný ječmen ozáří, pomocí libovolného zdroje zářeni, známým ionízovaným zářením tak, aby nebyly překročeny výše uvedené hranice...

Způsob výroby aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248736

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lipps Wolfgang, Bahrmann Helmut, Cornils Boy, Konkol Werner

MPK: C07C 47/02, C07C 45/50

Značky: aldehydů, výroby, způsob

Text:

...nebo arhydroxyeillçylový zbytek s přímým nebo rojrzvčtverxým. řetězcem obsahujcí 1 až 4 atomy uhlíka nebo C a D společně s atomem Clllžšĺkll tvoří pětičlenný ttebo šestičlenný heterocyklicláý štruk, E znnnąená chlorid, bromíd, jojid a ze~ jména sulľat, tetrŕilluerborzít, acetát, methosulíát, benzensulľonát, alkylhenzensulfonát,tolueíisulftanát, laktát nebo citrát.Vzhledem ke svému malému korozívnímu chování jsou jako aniontý vhodné...

Způsob výroby 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248735

Dátum: 12.02.1987

Autori: Reuschling Dieter, Linkies Adolf, Clauss Karl

MPK: A23L 1/236, C07D 291/06

Značky: 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu, způsob, výroby

Text:

...popřípadě vi inertním anorganickém nebo organickém rozpouštědle, načež se přitom ve formě kyseliny vzniklý B-methyl-S,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,Z-dioxid, popřípadě ještě neutralizuje působením draselné báze.Při reakci vzniká pravdepodobne nejdřive z jednoho molärního dilu acetoacetamid a jednoho molárniho dilu oxidu sírového acetoacetamid-N-sulfonová kyselina, která se pak působením dalšího molárního dilu oxidu sírového cyklizuje na...

Způsob výroby krystalických solí acetoacetamid-N-sulfofluoridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248734

Dátum: 12.02.1987

Autori: Reuschling Dieter, Linkies Adolf

MPK: C07C 143/86

Značky: výroby, způsob, solí, acetoacetamid-n-sulfofluoridu, krystalických

Text:

...solí acetamido-N-sulfoťluori-du hladkou reakcí s vysokými výtěžky je velmi překvapující, nebot obvykle mají soli organických dusíkatých bázi amoniově soli a soli s alkalickými kovy ~ s vžndy stejnou anionickou složkou soli stejnou fyzikální konzistenci. Kromě toho- byl hladký a rychlý průběh reakce neočekávaný také proto, protože se anorganické báze používané při postupu .podle vynálezu v organickém reakčním prostředí v podstatě...

Způsob výroby 6-(subst.)methylenpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248733

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chen Yuphyng

MPK: C07D 499/00, A61K 31/43

Značky: kyselin, výroby, 6-(subst.)methylenpenicilanových, způsob

Text:

...C 6 H 4 S,nýmí skupinami ve významu symbolu R 14 jsou shora uvedené penicilinové zbytky, v -CHR 4 NR 15 R 17,nichž R 15 představuje Z-fenylacetamid-oskupínu, -CNR 5 R 9,Z-fenoxyacetamidoskupinu, I( D-2-aminn-Z-Íenylacetamídoskupinu, S D-2-amino-2- ćł-hydroxyľenyl acetamldo skupinu, -CNR 3 R 9,2 ~karboxy-2-fenylacetylamidoskupínu, Z-karboxy-Z- Z-thíenyl acetamido- NH skupinu,m má hodnotu 2 nebo 3, má hodnotu D nebo 1, t má hodnotu 0, 1...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248732

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bihari Ferenc, Durkó Anna, Bohus Péter, Toeroes Szilárd, Pletyák Mihály, Bakos József, Kollár László, Magyari István, Eifert Gyula, Wohl László, Timár Judit, Küronya István, Reil Bálint

MPK: A01N 35/04

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...jako trichlorethan, dichlormethan, perchlorethylen, dichlorpropan, chlorbenzen laktony jako y-butyrolakton laktamy jako N-methylpyrrolidon, N-cyklohexylpyrrolidon amidy kyselín jako dímethylľormamívd dále rostlinné a živočíšne oleje jako slunečnicový olej, lněný olej, olivový olej, sójový olej, rícínový olej a spermový olej.ako smáčecí, dispergační a emulgační činidla přicházejí V úvahu ionogenní a neionogenní látky, jako solí...

Způsob výroby fenyl-dihydropyridazinonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248731

Dátum: 12.02.1987

Autor: Slater Robert

MPK: A61K 31/50, C07D 237/04

Značky: derivátů, výroby, fenyl-dihydropyridazinonových, způsob

Text:

...angiotensin, například captopril,anti-anginální prostředky, například isosorbid-nitrát, glycerýi-trinitrál a pentaerythritol-tetranitrát, antiarýtmické prostředky, například chinidin, prokainamld a lig nokain, srdeční glykosidy, například digoěPředmětem výnálezu je způsob výroby sloučenin shora uvedeného obecného vzorce I a jejich farmaceutický vhodným solí,vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce IIIR 1 má shora uvedený...

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylkortikoidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248730

Dátum: 12.02.1987

Autori: Wendt Hans, Annen Klaus, Laurent Henry, Hofmeister Helmut, Wiechert Rudolf

MPK: C07J 7/00, C07J 5/00

Značky: derivátů, způsob, výroby, 6alfa-methylkortikoidu

Text:

...R mají výše uvedený význam,chloruje v poloze 21.Podmínky výroby sloučenin podle vynáezu jsou popsány v některém z německých zveřejňovacích spisu DOS č. 2 645 104,Z 645105, 2 340 591, 1 958 549, US patentu č. 3 383 394, jakož i v j. Org. Chem. 38, 4 203 1973.Způ-sob podle vynálezu je blíže objasněn v dále uvedených příkladech provedení.pri teplotě 130 °C oddestíluje přes odlučo-vač vody 150 m 1 benzenu. K reakčnímu roztoku se za horka pomalu...

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylkortikoidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248729

Dátum: 12.02.1987

Autori: Wiechert Rudolf, Laurent Henry, Wendt Hans, Hofmaister Helmut, Annen Klaus

MPK: C07J 7/00, C07J 5/00

Značky: 6alfa-methylkortikoidu, derivátů, způsob, výroby

Text:

...ml benzenu. K reakčnímu roztoku se za horka pomalu přiída 10 m 1 triethylesteru kyseliny orthooctové, načež se oddestiluje další množství benzenu a jiné snad-no těkavé reakční složky. Pak se přidají 4 ml pyridinu a směs se odpaří za sníženého tlaku do sucha. izoluje se Boa-chlor-17 aa,21- ethoxyethylidendioxy j -llý-hydroxy-ôoe-methyl-lA-pregnadien-Szü-dion V po-době oleje.b Surový 9 a-chl 0 r-17 a,21-ethoxyethylidendioxyj-1...

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylkortikoidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248728

Dátum: 12.02.1987

Autori: Wendt Hans, Annen Klaus, Hofmaister Helmut, Wiechert Rudolf, Laurent Henry

MPK: C07J 7/00, C07J 5/00

Značky: způsob, derivátů, 6alfa-methylkortikoidu, výroby

Text:

...teplotě tánĺ 205 až 206 °C.a 5,0 g 17 a,2 l-dihydroxy-Ga-methyi-1,4,911 j-pregnatrien-BJO-dionu se nechá reagovat postupem popsaným v přikladu la s 10 ml triethylesteru kyseliny orthopropionové za vzniku 17 a,21-ethoxypropy 1 idemdioxy-6 a-methyl-1,4,9 lu-pregnatrien-3,20 dionu ve formě oleje.b Surový 1705,21-ethoxypropylidendioxy-6 a-methyl-1,4,911-pregnatrien-3,20-dion se míchá 20 hodin za teploty tläzně 80 C se směsi 250 ml...

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylkortikoidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248727

Dátum: 12.02.1987

Autori: Wiechert Rudolf, Wendt Hans, Annen Klaus, Laurent Henry, Hofmeister Helmut

MPK: C07J 7/00, C07J 5/00

Značky: derivátů, 6alfa-methylkortikoidu, výroby, způsob

Text:

...10 ml trietbylesteru kyseliny orthooctové, načež seoddestiluje další množství benzenu a jiné snadno těkavé reakční složky. Pak se přidají 4 ml .pyridinu a směs se odpaří za sníženého tlaku -do sucha. Izoluje se Qaz-chlor-17 a,21- ethoxyethylidendioxy -llgi-hydroxy-Ba-methyl-1,tl-pregna-dien-3,20-dio-n v podobě oleje.b Surový 9 a-chlor-17 a,21-ethoxyethylidendioxy-llp-hydroxy-öa-methyl-lgł-pregnadien-SĽO-dion se rozpustí ve 150 ml...

Způsob výroby etherových prekursorů protizánětlivě účinných oxicamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248726

Dátum: 12.02.1987

Autor: Marfat Anthony

MPK: C07D 279/02, C07D 417/12, A61K 31/54...

Značky: etherových, oxicamů, protizánětlivě, účinných, výroby, prekursoru, způsob

Text:

...ustavu techniky viz například shore uvedený přehled literatury o- oxicamech. Potrebná reaukční činidla obecného vzorce R 1 X jsou bud dostupná »komerčná nebo je lze přlpravlt známymi metodami,popřípadě metodami -detailně popsanými v níže uvedených prípravách.Protizánětlivä účinnost derivátů oxicamů obecného vzorce I se rovněž h-odnotí podle známých metod, jako jsou test na edému na tlapce Krysy, test na arthritixdě vyvolané u krysy pomocnou...

Způsob výroby krystalického monohydrátu cefalexin-hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248725

Dátum: 12.02.1987

Autori: Indelicato Joseph, Rose Harry, Mcshane Lawrence, Engel Gary, Yang Kuo

MPK: C07D 441/22

Značky: způsob, monohydrátu, cefalexin-hydrochloridu, krystalického, výroby

Text:

...nevznikne monohydrát s krystalickou strukturou podle vynálezu, ale amorłfní hmota.V souhlase s výhodným provedením způsobu podle vynálezu se ethanolový solvát hydrochloridu vystaví působení vzduchu o relativní vlhkosti zhruba 20 až 4 U , při teplote cca 20 až 50 (3. Za těchto podmínek je konverze na krystalický monohydrát hydrochloridu prakticky úplně ukončená zhruba za 1 až 15 dnů.Krystalický m-onohyndrát cetalexin-hydrochloridu...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248724

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pommer Ernst-heinrich, Eicken Karl, Sauter Hubert, Graf Hermann, Rentzea Costin, Gramlich Walter, Ammermann Eberhard

MPK: C07D 487/04, A01N 43/90

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...ochladí a přidají se k ní 2 litry vody. Z vodné fáze se izoluje po dvojnásobném promytí 0,2 litru toluenu okyselenim zředěnou kyselinou sírovou asi 50 na pH 2 substituovaný alkylkyanid vzorce VI.Příklady ilustrující způsob výroby účinných sloučenin200 g methylesteru Z-n-oktylacetoctové kyseliny a 94 g 3(5-amino-53-methy 1 pyrazolu se zahřívá ve 400 ml in-butanolu po dobu 5 hodin k varu pod zpětným chladičem. Po ochlazení, odfiltrování,...

Niťová brzdička

Načítavanie...

Číslo patentu: 248723

Dátum: 12.02.1987

Autor: Frentzel-beyme Johannes

MPK: B65H 59/22

Značky: brzdička, niťová

Text:

...nit-ové brzdičky podle vynálezu je zobrazen na výkresu, -kde obr. 1 znázorňuje o-sový řez brzdičkou ve zvětšeném měřítku a na obr. 2 je ra-dialní řez brzdlcím orgánom, vyjmutým z brzdicího pouzdra, vedený .rovinou A - B z obr. 1.Nitová brzdička podle vynálezu sestává z dvoudílného brzdicího pouzdra 1, které je sestavena ze spodní nos-né objí-mky 2 a horního klolboučku 3. Spojení mezi spodní nosnou objímkou 2 a horním kloboučkem 3 může Ibýt...

Výplet tenisové rakety a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248722

Dátum: 12.02.1987

Autor: Michiels Hugo

MPK: A63B 51/12

Značky: výroby, způsob, rakety, tenisové, výplet

Text:

...otvorem 14 V rámu, se sousední uzlovací kolíky 3 nastaví podle obr. 14 svými podélnými ldnrážkamí 12 k sobě a struna 2 do nich zapadne.Obr. 15 znázorňuje podélný řez uzlovacím kolíkem 3, kde obě ramena 9, 16 horní příčky 4 mají stejnou tloušťku a otvor 11 vede ramenem 10 napříč.V provedení podle obr. 16 až 18 je v některých ús-ecích rámu nebo případně vedle každého otvoru 14 uspořádán zpětný otvor 24, kterým se volný konec struny 2 nebo...

Způsob výroby karbapenem-derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248721

Dátum: 12.02.1987

Autor: Dextraze Pierre

MPK: C07D 513/04, C07D 487/04, A61K 31/41...

Značky: karbapenem-derivátů, způsob, výroby

Text:

...nebo heteroaromatíckého kruhového systému, který může obsahovat .další heteroatvomy vybrané ze sku~ piny zahrnující kyslík, síru a dusík, R 15 představuje atom v-oidíku nebo popří padě substituovanou alkylovou, alkenylo-pvou či alkinyiovou skupinu s až 1 U atomy uhlíku, cjfukloalkylov-ou, cykloalkylalkylovou nebo alkylcykloal-kylovou skupinu obsahující 3 až 6 atomů uhliku V cykloalkylové a 1 až 6 atomů uhlíku v alkylové...

Způsob výroby chinolonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248720

Dátum: 12.02.1987

Autori: Green Richard, Davies Roy

MPK: C07D 257/04, C07D 215/22, C07D 401/04...

Značky: výroby, způsob, chinolonů

Text:

...výsledná směs se extrahuje pětkrät vždy 60 ml dichlormethanu, extrakt se Vysuší alod-pamřise naolejovitý odparek, »který stáním přes noc částečně z-tuhne Pevný materiál se odfiltruje, promyje se toluenem a vysuši se ve vakuu. Získáa se nový 1-4-f luor-z-methylaminofenyl -2- 1-methyl-lH-tetrazol-ő-ylethanon o teplotě tání 132 až 1314 °C.d Směs 11,0 g shora připraveného -ethanonu, 3,5 ml triethšyl-orłhhofdrmiátu, 17,5 ml toluenu, A 14...

Způsob výroby klavinových alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248719

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kordik Gabriella, Udvardy Nagy, Trinn Mária, Vida Zsuzsanna, Zsóka Erzsébet

MPK: C12R 1/645, C12P 17/18

Značky: klavinových, výroby, způsob, alkaloidů

Text:

...na 3,5 až 5,6 hydroxidem amonným a potom stejně, jako je uve-deno pro žívné prostředí A, se připraví 1 lítr živného prostředí.Výše uvedené složky se ředí vodou na 1000 ml, hodnota pH se nastavuje na 6,5 až 6,8 a potom se ,roztok sterilizuje při teplotě 110 C po dobu 30 minut.Kultivace se provádí v kterémkoliv výše uvedeném živnem prostředí za sterilních aerobních p-odmínek při teplotě 20 až 28 °C v přítomnosti přísad zvyšujícíoh tvorbu...

Způsob výroby triazolo-pyrimidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248718

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vallat Jean-noël, Barthelemy Gérard, Hallot André

MPK: C07D 487/04

Značky: výroby, triazolo-pyrimidinových, způsob, derivátů

Text:

...molu kyseliny methansulfonové. Lyolílizací získaného roztoku se zlská prášok, který se pr~omyje etherem a usuší ve vakuu. Tímto způsobem se ve výtěžku 98,5 získá 6,9 g bílého prášku. Získané sůl se neohá překrystalovat s polovinou molekuly vody a její teplota tání je pak 208 °C.Postupuje se způsobem podle příkladu 7,čímž se z 3-methy 1-5-oXo-7-Z-pyrildylltriazolo 4,3-alHjpyrimidinu a ethylbromidu jako výchozích látek získa ve výtěžku 72...

Způsob výroby hydrochloridu 1-‹2-[5-dimethyl-aminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl]›amino-1- methylamino-2-nitroethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248717

Dátum: 12.02.1987

Autori: Stefkó Béla, Diesler Eszter, Kosáry Judit, Vitális Beáta, Láng Tibor, Makk Nándor, Borvendég János, Mátyus Péter, Fuchs Oszkár, Balogh Tibor, Somogyi Tibor, Kasztreiner Endre, Lázár Árpád, Toldy Lajos, Szabó Antal, Engler József

MPK: A61K 31/35, C07D 307/52

Značky: výroby, 1-‹2-[5-dimethyl-aminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl]›amino-1, způsob, hydrochloridu, methylamino-2-nitroethylenu

Text:

...je možno připravit hydrochlorid 1-2-S-dimethylaminomethyl-ZPři způsobu podle vynálezu se ke směsi hydrochloridu sloučeniny vzorce IV s hydrochloridem cysteaminu přidá katalytické množství látky skýtající za reakčních podmínek minerální kyselinu nebo minerální kyselinu a -o-rganickou kyselinu obdobné síly, ako je sila minerálních kyselln, s výhod-ou halogenidu fosforu například oxychloridu fosforečného nebo halogenidu organické či...

Způsob výroby modifikovaných kopolymerů ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248716

Dátum: 12.02.1987

Autor: Machon Jean-pierre

MPK: C08F 210/16, C08F 4/00

Značky: výroby, alfa-olefinem, alespoň, způsob, ethylenu, modifikovaných, kopolymerů, jedním

Text:

...podle normy ASTM D 1238-73, tj. při tplotě 190 °C.Vypočteným limitním viskozitním číslem m, se rozumí hodnota viskozity při nulovém srnykovém gradientu, stanovená výpočtem z distribuce molekulových hmotnosti určené chromatograticky gelovou permeaci. Podle Buecheovy teorie L Chem. Phys. 1956 25, str. 599 výpočtu limitniho viskozitního čísla platí pro kopolymery ethylenu s alespoň jedním oc-Olefinem při teplotě 190 °C tento vztah10 g...

Vysazovací balíček, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248715

Dátum: 12.02.1987

Autori: Evert Paul, Mielke Johannes, Boettcher Günter

MPK: A01G 9/10, A01C 1/04

Značky: balíček, způsob, výroby, zařízení, vysazovací, způsobu, provádění, tohoto

Text:

...s žebrovaným povrchem, který slouží k sypání vláken na nosný pás 43 vedený po válcích 41, 42. Rouno 13, které vzniká na nosném .pásu 43, má nepatrnou výšku vůči své šířce a je homo-genní, což je důležité pro stejnoměrnost provazcve náplně. Do proudu 13 a vláken za metacím válcem 33 lze stříkat z trysky 44 například pomocí tlakového vzduchu proud 5 lepidla.jako lepidlo se hodí vodná disperze polyvinylacetátu. S výhodou je lepidlo...

Způsob výroby nových 7-[2-syn-oximino-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamido]cefemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248714

Dátum: 12.02.1987

Autori: Seeger Karl, Lattrell Rudolf, Dürckheimer Walter

MPK: C07D 501/57, C07D 501/56

Značky: 7-[2-syn-oximino-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamido]cefemových, způsob, výroby, nových, derivátů

Text:

...bázemi, které odpovídají zbytkům R ve vzorci I, načež se popřipardě přítomná chránicí skupina odštěpi a získaná sloučenina obecného vzorce I se popřípadě převede na fyzíologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou.Nechá-li se při postupu podle vynálezu reagovat slovučenina obecného vzorce A nejdříve se sloučeninou obecného vzor-ce IV nebo s acylovaným derlvátem této sloučeniny a pote s pyridinovými, ohinolinovými nebo ísochinolinovými...

Tkalcovský stroj s postupným sériovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248713

Dátum: 12.02.1987

Autor: Steiner Alois

MPK: D03D 49/68

Značky: tkalcovský, prošlupem, postupným, stroj, sériovým

Text:

...V horním nebo dolním prošlupu, tedy vždy je napnuta mezi výčnělky 7, 7 určitého a ob jeden dalšího vodicího hřebene 4, leží prüsečík »soustavy osnov-nich nití vždy v mezeře mezi přírazným hřebenem 3 a vodicím hřebenem 4 každé dvojice lamelových hřebenů,nesených spoločným nosičem. To usnadňuje při velkých hustotach osnovy, tedy při malých vzdálenostech mezi lamelami ve směru útků pohyb pro střídání prošlupu osnovních nití K.Když osnovní...

Způsob výroby derivátů 6 alfa-methylkortikoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248712

Dátum: 12.02.1987

Autori: Wiechert Rudolf, Annen Klaus, Hofmeister Helmut, Laurent Henry, Wendt Hans

MPK: C07J 7/00, C07J 5/00

Značky: derivátů, alfa-methylkortikoidů, způsob, výroby

Text:

...a řitě, trudoviny růžovitě, kožniho erythematodu, lupénky, lišeje plochého červeného a bradavčitêho a podobných kožních onemocnění.3 Tato speciální léčiva se vyrábějí »obvyk lým způsobem tím, že se účinné látkys vhodnými přísadami převedou v požadované aplikační formy, -jako jsou například roztoky, pleťové vody, masti, krémy nebonáplasti. V takto Tormulovaných léčivechzávisí koncentrace účinné látky na aplikační formě. U platových vod a...

Způsob výroby derivátů (1,2,4) triazolo (4,3-a) chinoxalin-4-aminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248711

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kadin Saul Bernard, Sarges Reinhard

MPK: C07D 487/04

Značky: chinoxalin-4-aminu, 1,2,4, triazolo, způsob, výroby, 4,3-a, derivátů

Text:

...hmotvnostních, vztaženo na hmotnost shora uve»deného acylačníbo činidla. Při použití nadbytku tohoto tercíárního aminu může toto činidlo sloužit současně 1 jako reakčnírozpouštědlo. I když je Ido-cela dobře možné a v některých případech dokonce velice žádoucí prováwdět reakci v nepřit-omnosti rozpouštědla, m-oh-ou se vyskytnout prípady,k-dy je žándoucí použití vhodného inert-ního organíckého rozpouštědia. Mezi vhodná organické rozpouštědla...

Herbicidní prostředek se zvýšenou selektivitou v porostech kukuřice a prosa a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248710

Dátum: 12.02.1987

Autori: Veerasekaran Ponnan, Hunt Leslie Victor

MPK: A01N 33/12

Značky: kukurice, prostředek, zvýšenou, selektivitou, způsob, herbicidní, účinné, výroby, porostech, látky, prosa

Text:

...například jejich esteryxyniltriethylamoniovou sůl je možno uží jednotlivé i ve směsi s dalšími svrchu uvedenými herbicidy k řízení růstu dv-ozuděložnich plevelů v porostech Ikukuíice a pro-sa po vzejití plevelů i plodiny. je-li to žádoucí, je možno nanášet bromoxyniltrimethylamoniovou a bromoxyniltriethylamoniovou sůl po osetí pozemku kukuřící nebo prosem a po včlenění do půdy některěho z následujících herbicidníc.h prostředkůPři...

Způsob odstraňování nebo zabraňování ucpání hloubkových aerátorů při úpravě vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248709

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bretscher Ulrich

MPK: C02F 5/00

Značky: úpravě, odstraňování, aerátorů, způsob, zabraňování, hloubkových, ucpání

Text:

...ve velkém množství vody, tvoří substrát pro aerobní bakterie. N-ormálně používaná kyselina mravenčí je 50 až 85 °/o. S výhodou se používá technické 85 kyseliny mravenčí, protože představuje levný komerční produkt a má nízký obsah vody.způsobem podle vynálezu lze rozpustit silné ucpávající nán-osy v aerátorech během několika málo hodin, takže tlaková ztráta v aerátorech se zpravídla sníží na hodnotu odpovídající novým aerátorům....

Prostředek pro antimikrobiální zpracování potravin a krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 248708

Dátum: 12.02.1987

Autor: Riemer Freimut

MPK: A23L 3/34, A23L 3/30

Značky: krmiv, zpracování, potravin, antimikrobiální, prostředek

Text:

...2-ch 1 orbenzylovou skupinu, 4-chlorbenzylovou skupinu, 2,4-díchlaorbe,nzylovou skupinu,hydroxymethylovou skupinu, fenylový zbytek, poprípade substituova-ný chlorem, alkylovýmí skupinami s 1 až 1 U ato.my uhlíku, nitroskupínou nebo karbetoxyskupinou nebo značí karboxyalkylovou skupinu obecného vzorce IIX atom kyslíku nebo atom síry aVelmi výhodných výsledků se dosáhne s ísothiazolínovými sl-oučeninami...

Zařízení pro zpracování materiálů za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 248707

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hands David, Cox Robert William, Jones Derek Arthur, Walker David Langley

MPK: B29C 35/00

Značky: zpracování, zařízení, materiálů, tepla

Text:

...segmenty ll obsahují otvory 12, které jsou uspořádaný tak, že při sestavení segmentů 10 na sekce v ,podélném směru navazují a tvoří uzavřený okruh 14, Ipatrný z obr. 1. Jeden segment 10 a je na obr. 1 za účelem ilustrace rozebíratelnosti formy znázorněn ve vyjmuté polo-ze. jiný segment 10 b je opatřen tangenoiálně zaústěnou přívodní trubkou 18, kterou se do uzavřeného okruhu 14 přivadí přes neznaz-orněnou trysku honký plyn ze zdroje,...

Zařízení pro snímání úrovně proudu černé v barevné obrazovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 248706

Dátum: 12.02.1987

Autor: Parker Robert Preston

MPK: H04N 9/64, H04N 9/20

Značky: černé, obrazovce, snímání, barevné, proudu, zařízení, úrovně

Text:

...videosignálu nepřítomna.Casovací signál VB se vytváří krátce po ukončení intervalu vertikálního zpětného běhu a existuje p-o dobu trvaní intervalu automatického řízení předpětí barevné obrazovky 15. Tento signál se .přivárdí na vstupní svorku řízení zatemňovacích impulsú procesoru 12 jasového a barvonosného signálu pro způsobení toho, aby výstupní signály r, g, b procesoru 12 jasového a barvonosného signálu vykazovaly stejnosměrné referenční...

Způsob výroby aktivátoru lidského tkáňového plasminogenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248705

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vehar Gordon, Goeddel David, Kohr William, Pennica Diane

MPK: C12N 15/00

Značky: způsob, plasminogenu, výroby, tkáňového, lidského, aktivátoru

Text:

...Systémy mikroorganismů nebo buněčných kultur modifikovaných prodle způ-sobů genetického inženýrství umožñují výrobu lidského tkáňově-ho plasminogenového aktivátoru mnohem účinněji, než to kdy bylo možné. Tím umožňují i jeho, aždosud jenom ilusivní, komerční využití. Navíc, podle druhu hostltelské buňky, může být lidskýrtkáňový plasminogenový aktivátor ve srovnání s přirozeným materiálem glykosylován do menšího nebo většího stupně. V...

Spoušťové ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248704

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chauvet Pierre

MPK: F41C 7/00, F41C 19/00

Značky: spoušťové, ústrojí

Text:

...horní části je svislá drážka 401 příčně obklopující boční čep 41 uložený v koncové části horní spouštové páky 42.zámková destička 40 je dále opatřena v celé své tloušťce pravoúhlým otvorem 402,do kterého kluzně zapadá přičný kolik 43 uložený v bočnici 44 s-poušťověho ústrojí. Přední dolní část zámlkové destičky 40 je zaoblena a doléhá na nos 403 umístěný proti zaoblené horní ploše 451 jednoduché spouště 45, .která je výkyvně uložena na...

Zařízení pro zavážení sypkého materiálu se sklonem k napékání

Načítavanie...

Číslo patentu: 248703

Dátum: 12.02.1987

Autori: Benninghoff Helmut, Buchmüller Horst

MPK: B65D 88/70

Značky: zavážení, sypkého, sklonem, materiálů, zařízení, napékání

Text:

...že směry jejich dopravy jsou vzájemné opačné a Sľĺlěřlljĺ k středovému vyhazovacímu otvoru 3. Lopatkové šneky 4 dospravují materiál, který k nim byl dopraven, dále bez utésnění.U provedení podle obr. 1 jsou ldv-a opatkové šneky 4 spojené ldo jednoho. dvojitého lopatkovéwho dop.ravníku. Přitom zasahují loplatky 6 jednoho šneku dvojitého, šneakového dojpravníku do mezer mezi lopatkami 6 druhého šneku.Pod středovým vyhazovacím otvorem 3 žlabu...

Zapojení dálkového ovládání nosným kmitočtem s duplexním provozem pro nakladače s brázdícími válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 248702

Dátum: 12.02.1987

Autori: Horváth István, Magdics Mátyás, Abrahám Károly, Csák Máté, Voeroes Géza

MPK: E21C 35/24

Značky: provozem, dálkového, zapojení, duplexním, kmitočtem, válci, ovládání, brázdícími, nosným, nakladače

Text:

...7, umístěnou na přijímací straně k druhému přijímači 9, přičemž modulovane signály, opouštějící druhý přijímač S, jsou vedený k druhému digitálnímu příjímači 11. V druhém digitálním přijímači 11 se modulované signály vyhodnotí. Po dokončeném vyhodnocení vyšle druhý digitální přijímač 11 odpovídající řídící signál na vstup spínací řídící jednotky B, načež spínací řídící jednotka li provede zapnutí. Potom vyšle kanál nosného kmitočtu...