Archív za 1987 rok

Strana 363

Obklad pro kryoterapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 248821

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tauchmannová Helena, Štamberg Jiří, Peška Jan

MPK: A61F 7/02, C09K 5/00

Značky: obklad, kryoterapii

Text:

...tvar polštářku, který se dokonale přizpůsobuje tvarové členitosti ošetřovaného místa. Aby materiál dobře plnil tuto funkci, je velikost jednotlivých částic 0,02 až 3 mm a jejich tvar je s výhodou sfěrický. Materiál musí mít vysoce porézní strukturu, aby do své hmoty přijal dostatečně množství kapalného chladícího média. V uvahú přicházejí především zrnité sférické materiály o porezitě HO až 95 (poregita se vyjadřuje objemovými procenty...

Pružné uložení vysokootáčkového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248820

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rajsigl Zdeněk

MPK: D01H 7/14, D01H 1/12, D01H 7/882...

Značky: rotoru, uložení, vysokootáčkového, pružné

Text:

...průřez celkovým uspořádáním.Hřídel.se spřádacím rotorem nalisovaným-na jeho jednom konci je uložen V pružněm uložení. Druhý konec hřídele je upraven pro řemenici. Střední pouzdro l pružného uložení je na vnějším povrchu provedeno se slabostěnnými přírubami gg, gl,které přecháxp/do válcové části gg uprostřed zesílené pro závit upínacího šroubu gą. Ve středním pouzdru l jsou vytvořeny otvory lg, lg pro domazávání ložiska. Na straně řemenice...

Způsob výroby dílů na bázi vyztužených reaktoplastů se zpevněným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248819

Dátum: 12.02.1987

Autor: Batík Jan

MPK: C08L 67/00

Značky: dílů, reaktoplastů, výroby, vyztužených, povrchem, zpevněným, bázi, způsob

Text:

...pryskyřice na bázi reaktoplastu naplní tryskacimi ocelovými broky o velikosti od 0,1 do 5 mm v množství nejméně 100 a nejvýše 2100 hmotnosti pryskyřice. Upraví se tixotropni vlastnosti směsi a takto připravená hmota se natře, nastřiká nebo nalije na povrch separované formy, kde se ponechá k částečně polymeraoi. Zesilení povrchu se pak provede laminovánim vláknité výztuže, impregnované pryskyřicí, jejiž báze je shodná s bázi povrchové...

Způsob řízení chodu zdvihacího zařízení pěchovadel výtlačného a pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248818

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 37/04

Značky: stroje, způsob, řízení, pěchovadel, zdvihacího, výtlačného, zařízení, chodu, pěchovacího

Text:

...pohonu nastaví přechodová frekvence F 1 pěchováni rovnající se 0,25 až 0,75 násobku jmenovité frekvence F pěchování po dobu T 1 rovnající se nejméně dvojnásobku doby T volného pádu palice pěchovadla, přičemž dobou Tse rozumí časový interval při prvním volném pádu počitaný od uvolnění palice pěchovadla brzdným mechanisnem až do dopadukladiva palice pěchovadla na uhelnou vsázku.Výhodou zpomaleného zdvihu pěchovadel je podstatné snižene...

Rotorový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 248817

Dátum: 12.02.1987

Autori: Korotkevich Boris, Straneo Paolo, Golla Giuseppe, Mamedov Ulchar

MPK: F28D 11/02

Značky: tepla, výměník, rotorový

Text:

...kloubově.Při otáčení rotoru dochází k volnému otáčení rámu se stě rači. Vzhledem k setrvačnosti se úhlová ryohlost rámu liší odúhlové rychlosti otáčení rotoru, a sice rychlost otáčení rámu je menší než rychlost otáčení rotoru. Tím se současně uakuteč ňuje čištění obou teploaměnných ploch.Popsaný výměník tepla zajištuje vysokou hodnotu součinitele výměny topla mezi zpracovávanou viskőzní kapalinou a chladicím médiem při dostatečně velkém...

Zapojení pro kontrolu a řízení tlaku v mimotělním krevním oběhu s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248816

Dátum: 12.02.1987

Autor: Maška Jan

MPK: A61M 1/14

Značky: oběhu, kontrolu, řízení, krevním, tlaku, zapojení, filtrem, mimotělním

Text:

...odstraněny zapojením pro kontrolu a řízení tlaku V mimotělním krevním oběhu s filtrem, jehož podstatou je to, že výstup čerpadla je se vstupem filtru propojen spojovací hadioí, vedenou přes tlakový snímač, jehož výstup je elektricky spojen se vstupem kontrolní a řídící jednotky, jehožvýstup je elektricky připojen na pohonnou jednotku čerpadla.Výhodou zapojení pro kontrolu a řízení tlaku v mimotělním krevním oběhu podle vynálezu je vyloučení...

Navařovací hubice pro páskové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248815

Dátum: 12.02.1987

Autor: Peprný Přemysl

MPK: B23K 9/04

Značky: hubice, elektrody, páskové, navařovací

Text:

...lamelového nosiče Je opatřen výřezem pro zámek se závorou, upevněný také na obou stranách tělesa navařovaoi hubice. Na každém lamelovém nosiči odnimatelně spočívaji závěry bočnio, které Jsou také opatřeny podél-V nými výřezy, do nichž zasahuji šrouby, upevněné na každém boku podavače tavidla. tHlavní výhodou uspořádání navařovaoi hubice podle vynálezu je možnost vyjmutí i montáže lamel přímo na mietě navařováni a možnost nastavení nebo výměny...

Variabilní stavebnicový rošt pro připevnění elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248814

Dátum: 12.02.1987

Autor: Moudrý Josef

MPK: H02G 3/26

Značky: připevnění, variabilní, rošt, elektrických, stavebnicový, vodičů

Text:

...podpůrných příčlí změněné délky, např. v délkách 150, 225, 300, 375, 450 atd. m, čímž se ušetrí část podélných nosníků a práce spojená s .jejich osazováním, a při poetupném odbočování elektrických vodičů lze udržet celý průběh roštu v hospodárnějších a proporcionálnějších rozměrech. Stavebnicové uspořádání má značné výhody při skladování a přepravě, protože jednotlivé druhy dílů mohou být balexv například ve smrštovaných plasto vých fóliích-...

Zařízení pro podávání šitého díla na šicím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 248813

Dátum: 12.02.1987

Autor: Janderka Emanuel

MPK: D05B 27/20

Značky: díla, stroji, zařízení, šicím, šitého, podávání

Text:

...díla.Úkol je vyřešen zařízením pro podávání šitého díla podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že zařízení pro podávání šitého díla na šicím stroji s jehelním a patkovým podáváním,na jehož hlavním hnacím hřídeli je stavitelně uložen výstředník,jehož ojnice je spřažena s hnecí pákou patkového ústrojí, vyznačující se tím, že hnací páka je pevně spojene s táhlem opatřeným čepem, na němž jsou otočně zavěšeny spojky patníoh tyčí.Další...

Chlazení pístových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248812

Dátum: 12.02.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F01P 3/02

Značky: strojů, chlazení, pístových

Text:

...válců li. Výtlak vodního čerpadlal je spojen s vodním kanálem 1, zavedeným do vstupu Q na straně sání hlavy válců li a do vstupu 1- 3 248 812 na straněvýfuku hlavy válců li. Hlava Válců li je zakončena skříní lg s termoregulátorem. Skříň lg s termoregulátorem je propojena zkratovým okruhem gg s vodním čerpadlem l. Chlazený prostor hlavy válců.l§ a chlazené prostory jednotlivých válců jsou navzájem propojeny ve směru proudění chladiva...

Zařízení k mazání elektrovřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 248811

Dátum: 12.02.1987

Autori: Buchta Josef, Kříž František, Ber Jaromír, Pavlík Jiří

MPK: D01H 7/20

Značky: elektrovřetena, zařízení, mazání

Text:

...chozím vývrtem,uzevřeným na straně spřádacího rotoru nalisovanou zátkou. V prostoru oběžných drah je axiální vývrt spojen radiálními otvory s vnějším válcovým povrchem hřídele. V konci l hřídele je vlisována dutá válcová vložka Q a axiální vůle ve valivém uložení je vymezena tlakem pružného členu A vzepřeného mezi dnem lg zadního víka lg elektrovřetena a prstencovitou drážkou 1 vytvořenou v čele Ž dutého pouzdra g, opírajícího se o vnější...

Vložka válce spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248810

Dátum: 12.02.1987

Autor: Horák František

MPK: F02F 1/08

Značky: motorů, válce, vložka, spalovacího

Text:

...ve stěně vložky vytvořena plocha vymezující chladící prostor ze strany vložky. S výhodou může být za üčelem zvýšení tuhosti horní čàsti vložky tato opatřena svislými žebry vytvořenými na1 2 24 a um Výhodou uvedeného řešení vložky valce je snížení koncentrał ce mechanických napětí ve vložce pod hlavou válce a přesunutí konstrukčního vrubu do oblasti méně tepelně a mechanicky namáhané. Zesílením horního konce vložky a navrženou délkou její...

Zařízení pro obvod vyseknutého odpadu vzduchovým potrubím u šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248809

Dátum: 12.02.1987

Autor: Zvara Ludovít

MPK: D05B 41/00

Značky: šicího, potrubím, stroje, obvod, odpadů, zařízení, vzduchovým, vyseknutého

Text:

...na skříni 1šicího stroje. Kovadlinka § nese sekací podložku Q, v níž je vytvořen otvor 1. Do tohoto otvoru Z ústí koncovka Q hadičky lg pro přívod stlačeného vzduchu. Konec hadičky 19 je připojen na výstup koncového spínače 11 stlačeného vzduchu. Vstupní strana tohoto koncového spínače lĺ jj opatřena pohyblivým dorazem gga je spojene přívodním potrubím 11 se zdrojem stlačeného vzduchu. Ve skříni 1 je dále upevněno pouzdro gg, v němž je uložen...

Způsob plnění usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 248808

Dátum: 12.02.1987

Autori: Řehák Petr, Novotný Vlastislav, Žůrek Milan, Marková Jana

MPK: C14C 11/00

Značky: usní, způsob, plnění

Text:

...karboxylových skupin plnicího přípravku kovovými ionty. Přípravek se tak zafixuje ve vrchních vrstvách usně, přičemž toto uložení nebrání průniku dalších koželužských pomocných přípravků,aplikovaných na mokré dílně.Koželužské postupy opracování usní na.mokré dílně zůstávají zachovány srážení plnicích přípravků na bázi polymerních produktů kyseliny akrylové, respektive metakrylové s estery těchto kyselín, akrylonitrilem nebo/a...

Parfém se zvýšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248807

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bareš Milan, Procházka Karel, Hrdina Pavel, Souček Jiří, Haumer Jaroslav, Klecan Václav

MPK: C11D 3/50

Značky: stabilitou, parfem, zvýšenou

Text:

...přísad obsažených v detergentech..- 2 248 807 Zcela neomezenou aplikaci stabilizovaných parfémü umožňuje vynález parfému se zvýšenou stabilitou ve forme roztoku nebo gélu na bázi polyakrylátu, polyvinylchloridu, polyetylentereftalátuy polyamidů, močovinoformaldehydových a melamínoformaldehydových pryskyřic, kopolymerů akrylonitrilu, butadienu a styrenu, polyakrylonitrilu, kopolymeru vinylchloridu,s vínylacetátem, polyetylenu, polystyrenu,...

Kryt ručního pístového čerpadla rozprašovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 248806

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ulbert Karel, Šorm Miloslav, Furman Jaroslav

MPK: F04B 9/14

Značky: rozprašovače, čerpadla, pístového, ručního

Text:

...pro opření dlaně v okamžiku, kdy se mačká na páku a proto sep deformační síly zachycují v krytu, který se zhotovuje z lacínějšího materiálu než těleso čerpadla. Poněvadž těleso čerpadla nebude již deformačně namáháno, je možno ušetřit na dražším materiálu pro těleso čerpadla. Výroba páky a základní částí krytu v jednom cetku je technologicky jednodušší, nebot tento íntegrální celek Lze vyrobit jako plošnou část, tedy v jedné rovíně, a...

Zařízení k homogenizaci přípravků v kapalině ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248805

Dátum: 12.02.1987

Autori: Prokeš Antonín, Muška Jaroslav, Hrdlička Milan

MPK: B01F 11/02

Značky: kapalině, přípravků, homogenizaci, ultrazvukem, zařízení

Text:

...v rovině B-Bçmdk obr. 2 a na obr. 4 je zvětšený řez detailu Q znázornující uspořádání hrdla trysky rezonančního elementu.Jak vyplývá z priložených obrázků je v těleee l euvně uloženpracovní váleo 5,vazujících válcových a kuželových ploch. V pracovní komoře à je v každé ze dvou rovin kolmých na osu Q pracovního válce g přidržo vánanejméně třemi stavěcími šrouby i rezonanční trubka 5 opatřenájehož pracovní komora Ž je vytvořena z na sebe na...

Způsob vytváření tenkého nemagnetického povlaku na vnitřním povrchu dutého tělesa magnetronovým rozprašováním a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248804

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bárdoš Ladislav, Hortlík František, Havel Josef, Musil Jindřich, Štěpán Vladimír

MPK: C23C 14/34

Značky: způsob, tělesa, způsobu, nemagnetického, tenkého, magnetronovým, zařízení, tohoto, rozprašováním, vnitřním, povrchu, vytváření, povlaků, provádění, dutého

Text:

...plazmatického rozprašovaní. Substráty jsou uspořádány vně válcového rotujícího bubnu,přičemž během rotace je konvexní povrch bubnu vystaven plazmatu, ve kterém se rozprašují terčové segmenty. Soubor více na povrchu umístěných obloukových terčových segmentu tvoří v podstatě váleo a je uspořádán souose a teleskopicky vzhledem k bubnu. Terčové segmenty jsou katodou vysokonapětového elektrického obvodu a buben jeho anodou.Plocha terčové jednotky...

Způsob vyrovnávání plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248803

Dátum: 12.02.1987

Autori: Píbil Jan, Bor Jan

MPK: B01D 13/00

Značky: materiálů, vyrovnávání, způsob, plošných

Text:

...vůči vnitřku tlakové nádoby. Moduly jsou v praktických aplikacích napojovány V sérii. Tlaková nádoba je vybavena vstupem vody a výstupom koncentrátu a permeátu.Známé postupy, při kterých se jednotlivé vrstvy plošných materiálů vinou kolem středové trubky, vykazují řadu problémů, mezi které mimo nutnosti použít Složité přípravky a zařízení, patří zejména u víceobálkových spirálově vinutých modulů skutečnost, že plošné materiály, přilepené ke...

Jezový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 248802

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kamarýt Zdeněk

MPK: E02B 7/40

Značky: uzáver, jezový

Text:

...horní vodyna stále úrovní, protože je plynule nastavitelný v jakékoliv-polo- Aze. Jeho výroba je velmi jednoduchá a osazení mezi výsuvné čepy- 2 . 243 nuz snadné. Jezový uzávěr nevyžaduje masivní betonovou Spodní stavmn která může být nahrazena prostou jednoduchou štětovou stěnou.Na výkresu je schematicky znázorněn na obr. 1 jezový uzávěr při pohledu z dolní vody, na obr. 2 příčný řez jezovým uzávěrm.Nově budovaný jez byl opatřen jezovým...

Elektromagnetický snímač otáčivé polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248801

Dátum: 12.02.1987

Autori: Novotný Ctibor, Bárta Karel, Tichý Tomáš

MPK: G01D 5/20, G01P 3/48

Značky: snímač, elektromagnetický, polohy, otáčivé

Text:

...napětí je lineárně závislé na úhlu natočení snímače v širokém rozsahu.Příklad uspořádání vynálezu je znázorněn na připojených výkresech. Na obr. 1 je snímač v nárysném řezu,na obr. 2 je stator s cívkami v půdorysu,a na obr. 3 je rotor v pohledu od statoru.Stator l (obr. 1, 2) je vytvořen z hrníčkového feritového jádra. vnější prstenec statoru je na dvou protilehlých místech přerušen vybráním, které dosahuje až ke dnu hrníčkového jádra....

Pevný, pastovitý a tekutý mycí a čisticí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248800

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zapletal Vladimír, Šmidrkal Jan, Hojgrová Jarmila, Vojtěch Aleš, Klecan Václav, Vrána Jan, Kořínek Jaroslav, Šmidrkalová Eva

MPK: C11D 3/382

Značky: čisticí, prostředek, pevný, tekutý, pastovitý, mycí

Text:

...plnicími, aktivačními, vonnými a jinými složkami vyznačující se tím, že obsahují 0,05 až 10 hmotnosti získaného z listů čajovníku extrakcí vodou nebo nízkým aliíatickým alkoholem s výhodou ethanolem. Dermatologicky účinnou složkou těchto extraktů je kofein, theamin, různé flavonoidy (quercetin), katechiny (d,1-katechin) a další sloučeníny.Čaj se extrahuje vodou nebo ethanolem minimálně 24 hodin. Takto získaný extrakt, který obsahuje 1,5...

Přípravek pro komplexní konečnou úpravu praných textilií, zejména záclon

Načítavanie...

Číslo patentu: 248799

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kastner Václav, Čálek Luboš

MPK: C09K 3/16

Značky: úpravu, komplexní, zejména, záclon, textilií, praných, přípravek, konečnou

Text:

...nebo( dochází ke koaqulaci, nebo vysrážení, zejména při použití výrobků s obsahem přírodních škrobů. Látky opticky zjasňující pak samostatné do lázně přidávat nelze, protože se jedná o chemikálií ve vodě nerozpustnou. Rovněž různá parfumace jednotlivých tržňích produktů neumožňuje jejich vzájemné míchání,nebot dochází ke vzniku nežádoucích produktů, zpüsobujících nepříjemné pachy.Překvapivě dobrého kompexního účinku, bez působení všech...

Způsob výroby N,N-diethyl-m-toluidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248798

Dátum: 12.02.1987

Autori: Terč Jiří, Červinková Jana, Pokorný Miroslav, Bartoš Arnošt

MPK: C07C 87/56

Značky: výroby, n,n-diethyl-m-toluidinu, způsob

Text:

...komponenty. Celkový výtěžek separovaného dietylovaného m-toluidinu rektifikací je poměrně nízky v rozmezí 35 až 45 , vztaženo na m-toluidin.Cílem vynálezu bylo propracovat takový průmyslový proces dietylace m-toluidinu, při kterém by vznikal N,N-dietyl-m-toluidin o 90 až 95 čistotě, což by dávalo předpoklad k vynechání celého separačnlho rektifikačního stupně včetně hospodářství s recykly. Pro tento cíl se jevil etanol jako málo energické...

Způsob tvarování kovových vrstev pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248797

Dátum: 12.02.1987

Autori: Novotný Zdeněk, Rothbauer Miloš

MPK: H01L 21/02

Značky: polovodičové, součástky, tvarování, způsob, vrstev, kovových

Text:

...u kterého by mohlo dojít k narušení energetickými ionty, například u arzenidu galia. V případě polovodičového materiálu, kde narušení nehrozí, se můžeproleptat dielektrická vrstva úplně. Následná použití izotropní metody leptání umožní získání přesně definované hrany profilu pro nanesení a vytvarování kovové vrstvy. Tímto leptánĺm nedojde k poškození povrchu polovodičového materiálu energetickými ionty.V dalším je podrobněji popsána...

Zařízení pro měření vlhkosti textilního pásu na úpravárenských strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 248796

Dátum: 12.02.1987

Autor: Stejskal Josef

MPK: G01N 27/00

Značky: vlhkosti, pásu, zařízení, měření, textilního, strojích, úpravárenských

Text:

...1 icového převodníku Ä je spojen s prvním vstupem čítače 3, spojeného svým druhýmvstupem s prvním výstupem časové základný 5 a s druhým vstupem analogově číslice vého převodníku.§ a svým výstupem s prvním vstupom zásobníkové paměti Q. zásobníkové pamět 6 je spojene svým-druhým vstupem s druhým výstupem časové základný Q a svým výstupem s prv ním vstupem pamětového pole 1. Pámětové pole 1 je spojeno svým druhým vstupem s výstupemą...

Hydropneumatický tlumič

Načítavanie...

Číslo patentu: 248795

Dátum: 12.02.1987

Autori: Andrlík Vladimír, Vávra Miroslav

MPK: F16F 9/06

Značky: tlumič, hydropneumatický

Text:

...plynem v daném poměru. Aby těsnění lg a ll nebyla vystavena střídavému smyslu tlakového spádu, je mezi nimidrážka ll, spojená s atmosférou. V horní části válce l je upevněn duty píst l, zasahující-dopístnice l, který při zasouvání pístnice l clonou l a jehlou 5 proměnného průřezu škrtíprůtok kapaliny z prostoru ll do prostoru ll v závislosti na zdvihu. Dolní část pístnice 3 9 a vytváří tak proměnný prostor lg. Tento proměnnýmá menší...

Zapojení fotoelektrického snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 248794

Dátum: 12.02.1987

Autori: Fojtík Zdeněk, Brázda Hynek

MPK: G01S 5/16, H03K 17/78

Značky: snímače, fotoelektrického, zapojení

Text:

...ł 2, Q jsou připojeny na přijímač g detektorů. 1 .Vysílač g dea ctorů je připojen na druhé vstupy prvního a druhého řízeného detektoru gg,Optika l je tvořena soustavou čoček a slouží k promítnutí obrazu snĺmaného předmětu do roviny dvojité vláknové optiky §. Clona 3 je tvořena dvěma štěrbinami a slouží k vymezenídvou zorných polí a vytvoření ostrého obrazu Zorná pole jsou ve smeru pohyhujícího se materiálu 20 krât menší, než ve směru na něj...

Kolo se sníženým vyzařováním hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248793

Dátum: 12.02.1987

Autori: Stěnička Jan, Kozák Jan

MPK: B60B 7/00

Značky: vyzařováním, sníženým, hluku

Text:

...být z provozních důvodů kxytováno částikarosérie, která by částečně snižovala vyzářený hluk.Tyto nedostatky jsou odstraněny kolem se sníženým vyzařováním hluku podle vynálezu,jehož podstatou je to, že na stěny disku jsou připevněny první tlumicí desky z viskoelastického materiálu a na boční stěny nákolku jsou připevněny druhé tlumicí desky z vískoelasticv kého materiálu. Tlumicí desky jsou připevněny k disku a nákqlku s výhodou přilepením...

Způsob izolace sloučenin arsenu z odpadní vody z výroby kypových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 248792

Dátum: 12.02.1987

Autori: Wildová Jana, Hrubý Václav, Dolejš Václav, Šnajdr Petr

MPK: C02B 1/23

Značky: barviv, kypových, výroby, sloučenin, způsob, odpadní, izolace, arsenu

Text:

...uvedené nevýhody lze odstranit způsobem izolace sloučenin arzénu z odpadní vody z výroby kypových barviv podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je ~ za určitých podmínek stechiometrického poměru vápníku k arzénu - vypuštění operace chlorace. Tento způsob spočíva v tom, že se k odpadnĺ vodě přidá suspenze hydroxidu vápenatého v molárním poměru vápníku k arzénu 1,51 až 2,0 l, s výhodou 1,55 až 1.6021 a vyloučená pevná fáze se oddělí od odpadní...

Způsob provedení impregnace

Načítavanie...

Číslo patentu: 248791

Dátum: 12.02.1987

Autori: Boehm Bohumil, Procházka Václav, Novák Jiří, Kuba Karel, Wiesner Ivo, Šebor Josef

MPK: C08L 63/00, C08L 63/10

Značky: způsob, impregnace, provedení

Text:

...ze směsi obou výše uvedených hmot, načež se nastříkne 1 až 3 krát kompozicí sestávající z epoxyakrylátu na bázi epoxidově pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 370 až 600, C 4 až C 10 alkylakrylátu a aminického tvrdidla v množství 90 až 140 teorie vůči obsahu epoxidových i akrylových skupin v kompozici, přičemž poslední ochranný povlak může obsahovatbarevné plnivo či pigment.Vlastnosti hmot získaných podle vynálezu mohou být...

Způsob provedení impregnace

Načítavanie...

Číslo patentu: 248790

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šebor Josef, Boehm Bohumil, Kuba Karel, Wiesner Ivo, Procházka Václav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00, C08L 63/10

Značky: provedení, impregnace, způsob

Text:

...při teplotách 0 až 60 OC, při množství odpovidajícím 90 až 140 teorie vůči obsahu reaktivních skupin. Při tvrzení lze používat látky zpomalující nebo urychlující chemické reakce látek ve směsi jako jsou fenolické sloučeníny, voda, polyoly, thioly, ketony, cyklické ětery a podobné. Někdy je vhodné použít i látky ovlívñující rozliv, povrchové napětí a podobné.Je možno použít běžná plniva jako jsou grafit, písek, mastek, křída, sádra, skelná...

Zařízení pro pojištění řadicích tyček mechanické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248789

Dátum: 12.02.1987

Autor: Wangler Jan

MPK: F16H 57/06

Značky: převodovky, řadících, tyček, pojištění, mechanické, zařízení

Text:

...k příčnému Vývrtu komory.Provedenim zařízení pro pojištění řadicíeh tyček podle vynálezu se docíli snížení pracnosti, snížení nároku na prostor a kulíčky se mohou montovat až po zasunutí řadicích tyčekNa výkresech je na obr. 1 řez zařízením podle vynálezu a na obr. 2 je částečný řez a pohled zboku na řadící tyčku.V komoře převodovky jsou uloženy řadící tyčky lg, lg a lg. kolmo na ně je proveden příčný vývrt Q komory. V řadící tyčce lg je...

Zařízení k transportu shrabaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248788

Dátum: 12.02.1987

Autori: Stach Jindřich, Pavlica Ivo, Vodička Miloslav

MPK: A01D 51/00

Značky: zařízení, materiálů, transportu, shrabaného

Text:

...hydraulický závěs g traktoru ł naklouben horním spojovacím kloubem § horního táhla Q a dolními spojovacími klouby Q dolních táhel A k nosnémurámu 1, který je opatřen opěrnými koly lg.K nosnému rámu 1, takto připojenému k traktoru l, jsou opět pomocí úchytného čepovéhospoje Q kloubově připojeny nabírací hrábě 2, tvořené obloukově zahnutými, svou Spodní částí dopředu směřujícími pruty lg. Mezi některé z nich zasahují vyhazovače lg,...

Způsob přípravy alkydových pryskyřic na bázi kyseliny isoftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 248787

Dátum: 12.02.1987

Autori: Drábek Jan, Hochmannová Libuše, Hájek Karel, Bandžuch Jan

MPK: C08G 63/20

Značky: přípravy, alkydových, pryskyřic, kyseliny, bázi, isoftalové, způsob

Text:

...která vždy obsahuje 1 až 25 kyseliny tereftalové. Dále jsou to anhydrid kyseliny orthoftalové, tetrachlorftalové, tetrahydroftalové, 3,6-endomethylentetrahydroftalové a hexahydroftalově. Lze také použít kyseliny naftalendikarboxylovou, dimerizované nenasycené acyklické kyseliny, anhydrid kyseliny trimellitové či pyromellitové. Kromě nejčastěji užívaných aromatických dikarboxylových kyselín se případně přídávají i aromatické...

Zařízení ke kácení stromů řezem s oddělenou pohonnou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248786

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ferkl Vladislav, Kholl Jaroslav

MPK: A01G 23/08

Značky: oddělenou, kácení, řezem, stromů, jednotkou, zařízení, pohonnou

Text:

...uchyceným lanem a z vodicích kladek s vodicími pouzdry.zařízení podle vynálezu s odděleným řezným mechanismem hnací jednotky umožňuje kácení stromů při výběrových podrostních zásazích bez nebezpečí poškození podrostu a bez zničení půdního krytu. Jeho předností je jednoduchá konstrukce řezného mechanismu s nízkou pořizovací cenou a tím následně s nižšími nároky na údržbu. zařízením je docilována manipulačné kratší doba celkového těžebního...

Převodovka pro nezávislé ovládání vývodových hřídelů malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248785

Dátum: 12.02.1987

Autori: Spurný Zdeněk, Komárek František, Míka Josef

MPK: F16H 3/44

Značky: ovládání, vývodových, malotraktoru, nezávisle, hřídelů, převodovka

Text:

...i zadním závěsném za řízení. Príklad provedení převodovky podle vynálezu je v bokorysu uveden na výkresu.Krouticí moment od neznázorněného motoru je přiváděn na vstupní hŕídel lg, na kterém je uspořádána třecí lamelová spojka ll, která přenáší krouticí moment na výstupní kolo lg otočně uložené na vstupnim hřídeli lg. Výstupní kolo lg je ve stálém záběru prostřednictvím ozubení § s náhonovým kolem Q, volně otočným na čepu lg. Náhonové kolo É...

Zařízení pro vmíchávání příměsí do viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248784

Dátum: 12.02.1987

Autori: Douda Miloš, Hanzal Antonín, Lát Oldřich, Kožený Václav, Richtr Václav

MPK: B01F 7/08

Značky: viskózních, zařízení, příměsí, kapalin, vmíchávání

Text:

...do které se nadávkují pŕíměsi a směs se začne promíchávat. Vlivem sklonu nádoby je plocha hladiny předlóžené kapaliny větší a tím dochází k maximálnímu styku obou míchaných látek. Míchadlo tlačí materiál po obvodu nádoby ve směru osy míchadla, ten se pak vrací zpět středem nádoby, kde je promícháván držáky šroubovice míchadla. Šroubovice míchadla zároveň stírástěny nádoby, takže po vyprázdnění zůstává v nádobě minimální zbytek.V zařízení...

Zařízení pro výrobu desek z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 248783

Dátum: 12.02.1987

Autori: Blahna Jan, Kavan Mojmír, Dvořáková Zdeňka, Maťátko Jan, Novotný Zdeněk, Fiala Jiří

MPK: B29D 7/00, B29K 31/00

Značky: zařízení, výrobu, plastických, desek

Text:

...V proudu vzduchu nebo kapalném, teplosměnném médiu s výhodou ve vodní lázni po dobu závislou na tloušřce vyráběných desek a zvolené polymerační teplotě. Nastavenou teplotu je nutné regulovat po celou dobu polymerace V úzkém rozmezí.Po dopolymerování zbytkových monomerů se celý systém pomalu ochladí, rozebere a vyjmou se polymerní desky. současně s tím se mezi tabule silíkátových skel, eventuálně i předem umyté ukládají nové těsnicĺ šñúry a tak...

Způsob zintenzívnění procesu eluce ionexu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248782

Dátum: 12.02.1987

Autor: Pecháček Ivo

MPK: C22B 60/02

Značky: zařízení, ionexů, procesu, zintenzivnění, způsob, provádění, eluce, způsobu

Text:

...části opatřen alespoň jedním otvorem gg pro vyústění ultrazvukového měniče gg, zatímco v horní části je zakončen přírubou, k níž je prostřednictvím těsnění a šrouhů připevněno víko 31.Ve víku gl se nacházejí hermetizované průchody pro napájecí vedení gł, přívod gg hermetizačního plynu a potrubí 35 chladicího systému. Potrubí gg chladicího systému, které může být uvnitř pláště gł tepelně izolováno, zasahuje svou délkou ke všem ultrazvukovým...