Archív za 1987 rok

Strana 362

Mikronosiče vhodné k pěstování živočišných buněk a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248861

Dátum: 12.02.1987

Autori: Adam Milan, Víška Jarmil, Štol Miroslav, Veber Pavel, Tolar Miroslav

MPK: C08L 89/00, C12M 3/00

Značky: pěstování, způsob, vhodné, výroby, živočišných, jejich, mikronosiče, buněk

Text:

...podmínek, tj. 15 minut při 120 °c.Hydrolytická stabilita aldiminového vazebného seskupení, která je sice v kyselém prostředí malá, je v oblasti pH 7,0 až 7,6 výborná a tím je umožněno využití popsané biologické aktivity aldiminů v technice tkáňových či buněčných kultur.Mikronosiče připravené způsobem podle přítomného vynálezu je však možno hydrolyticky štěpit za pomoci proteolytických enzymů, které obvykle štěpí samotnou želatinu,...

Zařízení pro uchycení stolové desky nebo umyvadla nad lůžkem pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: 248860

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kašík Bohumil

MPK: A61G 7/00, A61G 7/06

Značky: desky, zařízení, pacienta, stolové, lůžkem, umyvadla, uchycení

Text:

...zasunutí do drážek. vytvořených na trubkovil uložandm pouzdru.Tím, že zařízení podle vynalezu používá k upevndní k hranl lůžka krom dhelníkd Jältl příložky, kterd bezprostředně jistí polohu v míst styku s lůžkem, je toto upevnůní velice tuhé a stabilní. Zařízení podle vyndlezu neobsahuje aezičleny způsobující nepřeznost nestavovanâ polohy a naopak toto nastavení je velmi jednoduché a přesně. Cele zařízení podle vynálazu je velmi jednoduchú a...

Zapojení programovatelného řadiče přímého přístupu k operační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248859

Dátum: 12.02.1987

Autor: Máca Miroslav

MPK: G06F 13/28

Značky: operační, přístupu, pamětí, zapojení, programovatelného, řadiče, přímého

Text:

...invertoru, jehož výstup je připojen na nulovací vstup druhého klopného obvodu typu R-S.Nulový výstup druhého klopného obvodu typu R-S je připojen na vstup pátého invertoru,jehož výstup je připojen na nulovací vstup třetího monostabilního klopného obvodu.Výhodou zapojení podle vynálezu je schopnost jednoduché a rychlé adaptace na většinu typů periferníoh zařízení, pracujícíoh se šestnáctibitovým datovým slovem. Požadovaný způsob činnosti...

Zapojení zdroje referenčního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248858

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rejlek Jan

MPK: H02M 3/155

Značky: zdroje, referenčního, zapojení, napětí

Text:

...zapojen přídevný odpor.Zdroj reterendního napltí podle vyndlozu má tu vlostnost, že při etoupajíeím napdjecím napätí klesú jeho výstupní napätí a naopak. Proto je schopen komponzovat svlnäní výetupního napätí atabiliaitoru, zpdaobená zvlndní jeho votupního napětí.Vyndlez bude blíle popadn pomocí připojeneho obrázku, na kterém je nazor-nina příklad zapojení zdroje reíerndního napltí podle vyndlezu. Na obrázku je mezi napájecí svorkou g a...

Způsob zpracování klihovkových materiálů na bílkovinné krmivo a na tuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 248857

Dátum: 12.02.1987

Autori: Komárek Antonín, Maňas Miroslav, Tkáč Josef, Pohořalý Jiří, Pecha František

MPK: A23K 1/10

Značky: krmivo, bílkovinné, způsob, materiálů, klihovkových, zpracování

Text:

...velmi podobné jako u klihovek, opracovaných dvoustupňově, tedy činěných v alkaliokém prostředí s následným okyselením.Během začiňování nebo po začinění, jak z popisu vyplývá, se klihovkové materiály okyselují kyselinou sírovou, fosforečnou. nebo směsí těchto kyselín na hodnotu pH 0,5 až 3. Okyselením se značně urychluje, jestliže se provádí směsí některé ze zmíněných anorganických kyselín v množství 2 s 1 až 10 kyseliny mravenčí nebo/a...

Šachta pro vertikální Peltonovy turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248856

Dátum: 12.02.1987

Autor: Maňas Josef

MPK: F03B 1/00

Značky: vertikální, šachta, turbiny, peltonovy

Text:

...nad je vnijlí polollr obllnćho kola, přičeał její rosevření Je uaísteno proti napojení odpedního kanálu na Ischty.llesiatlnou je prostor Iaohty rosdllenma obvodovou část pro vodu, vystupující z horních lopatkovýoh koredků obiłního kola, a na středovou část, do níä vtáká voda za spodních lopstkovýoh koredků obilnáho kola. rotole tímto opatřenía je zabráněno nísenín vody bezprostřednl po JeJía výstupu s obllndho kole, anílí se do snadné...

Zařízení pro kontinuální měření vlhkosti vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248855

Dátum: 12.02.1987

Autori: Jiříček Václav, Nádvorník Josef

MPK: G01N 29/00

Značky: měření, zařízení, kontinuální, vzduchu, vlhkosti

Text:

...měničů, založených na elektromagnetickém, magneto-strikčním, piezoelektrickém případě i jiném principu vhodném do prostředí, ve kterém budou tyto elementy pracovat s dostatečnou citlivostí a imunitou k rušivým vlivům. Výhodou zařízení podle vynálezu je také rozsah měření, který umožňuje měření pod 1 nad bodem varu vody.Příkladem provedení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je schematicky znázorněno zařízení pro...

Modifikovaný polypropylen a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248854

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kimmer Dušan, Kučera Miloslav, Majerová Karla

MPK: C08G 65/44, C08G 81/02, C08F 210/06...

Značky: přípravy, způsob, polypropylén, modifikovaný

Text:

...g lzotaktického polypropylenu MOSTEN o molové hmotnosti 50 000, s velikosti k částic menší než 9 Amy bylo vysušeno pomocí vysokého vakua /102 až 1 o 3 Pa/. K suchému PP byl přidán injekční stříkačkou, v protiproudu suchého dusíku, henzenový roztok sileniovéhoPo dvou dnech interakce při laboratorní teplotě byl přidán benzenový roztok 1 g poly /2,6-dimetylfenolul o průměrové molové hmotnosti Z 0 000 a 0,25 molu vody.Po 6 dnech byl...

Bezdotyková zarážka zanášeče tkacího stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248853

Dátum: 12.02.1987

Autor: Ureš Jaroslav

MPK: D03D 51/40

Značky: stavu, tkacího, zanašeče, zarážka, bezdotyková

Text:

...l člunku mezi oběma člunečníky l. Na nosníku 2 bidlenu jsou u dráhy 3 člunku uspořádána dvě stejná indukčníčidla. sestávající z permanentné zmagnetizovaného jha § a indukční cívky g.Na obr. 2 je znázorněno schéma zapojení elektronického obvodu pro zpracování signálu z indukčních čidel bezdotykové zarážky podle vynálezu. Každá indukční cívka g je zapojena mezi bázi a emitor vždy jednoho prvního tranzistoru lg.Emitor každého prvního...

Způsob vytváření stálých krepových bezbarvých i různobarevných efektů na textiliích

Načítavanie...

Číslo patentu: 248852

Dátum: 12.02.1987

Autor: Mach Vladimír

MPK: D06P 5/12, D06M 1/06

Značky: bezbarvých, krepových, způsob, efektu, různobarevných, stálých, textiliích, vytváření

Text:

...provést zafixovúní rezervační pasty při teplote 130 až 150 °C po dobu nednénč 60 a.Provádäní způsobu podle vynálezu Ja blíže obdasnčno v následujících příkladech 1 až 6.łkeěná, vyvařená, vybčlenl nebo vybarvena bavlněná tkanina se potiekude zvolený uotivem vloru, pemenentní beàbarvou nebo zabarvenou rezervační paetou následujícího složení0 až 50 g pignentového bervive Verseprintova nodř BI (Pigment Blue 15 CI)150 g zahuätovadla na bázi...

Zařízení k provádění způsobu koupele s reflexním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248851

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dvořák Jiří, Dvořáková Dagmar

MPK: A61H 15/00

Značky: způsobu, zařízení, provádění, účinkem, koupele, reflexním

Text:

...tekutiw i je spojen se sifonovou lahví i obsahující aktivní tekutinu,přes täenící kužel 1 s vekeu g obsahujícín rostlinnénvýtašky v tekutinä 2,4 nebo pouze s nálevkou 13 s podobnč.Ľasúlní pouzdro g je tvořeno prułneuelatkou, například polyetilenovou fólií, upraveno podle přibličnych roznčrů části lidského tčla l, nebo tčla zvířecího. Je opstřeno prułnými přítlaky 1, které ůsavírají nesáłní pouzdro g na jeho koncích a nohou také rozdllit...

Pohon kolesa rypadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 248850

Dátum: 12.02.1987

Autori: Procházka Rudolf, Dvořák František, Tušla Petr

MPK: E02F 3/24

Značky: kolesa, rypadla, pohon

Text:

...deformační síly od těženého terénu, které ae dále přímo přenášejí do vnějšího rotoru nízkootáčkového elektro motoru,à tím dochází i zde k porušování soustředné polohy oboučástí elektromotoru. U tohoto uspořádání přistupuje dále ještě ta nevýhoda, že elektromotor je bezprostředně ohrožován odpadávajícím těženým materiálem.Uvedené nevýhody jsou odetraněny řešením podle vynálezu, kde na koncích prodlouženého náboje rotoru nízkoetáčkového...

Zařízení k odřezávání plášťů elektrických kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248849

Dátum: 12.02.1987

Autor: Váchal Milan

MPK: H02G 1/12

Značky: plastů, elektrických, kabelů, zařízení, odřezávání

Text:

...vnější kuželové plochy Qł odpovídá vnějšímu průměru neznázorněného isolovaného vodiče. Dutá hlavice Q je zaěroubovaná svým vnějším závitem Qg do vnitřního závitu gl trubkového vřetene g. Dutá hlavice Q je za vnější kuželovou plochou Q opatřena vnější obvodovou drážkou Q 1, spojenou s exiální drážkou Qi. Ve vnější obvodové drážce Q je uložen řezný nástroj 1, kterým je radiální spirálový nůž IQ, a který je svoji- axiální částí ll, opatřenou...

Zařízení k nanášení galvanické vrstvy s diamantovým prachem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248848

Dátum: 12.02.1987

Autori: Barták Rudolf, Baštýř Zdeněk

MPK: C25D 15/00, B24D 3/10

Značky: nanášení, vrstvy, prachem, zařízení, diamantovým, galvanické

Text:

...s polotovary nástrojů umístěny distaanční vložky s jednostranným nebo obouwstranným vybráním na vnějším průměru. Protor vymezený distatnčními vložkami včetně vybrání je totožný s požadoveným finálním rozměrem nástroje.Výhodou vynálezu je úspora energie, normohodin, materiálu i zlepšení hygienických podmínek pracovišť. Hlavní výhodou je ovšem vyšší kvalita aktivní činné vrstvy nástroje.Přikladné provedení zařízení podle vynálezu je v...

Vosková snímací hmota, zejména pro stomatologické artikulační papíry

Načítavanie...

Číslo patentu: 248847

Dátum: 12.02.1987

Autori: Heneberg Vladimír, Snášel Miloš

MPK: A61K 6/10

Značky: papíry, artikulační, vosková, zejména, hmota, snímací, stomatologické

Text:

...oleum menthae piperithae.Výhody vynálezu spočívąjí ve volbě jednotlivých komponentů. Hmota obsahuje kombinaci lehce dostupných vosků s bodcn tání v rozmezí 70 aä 80 °C, zdravotné nezávadného oleje pro regulaoi tvrdosti hmoty, snímacíoh vlastností, voskozity tnveniny a barviva s protimikŕobiální účinnosti. Jako barevné složky jo výhodou použito barviva ze skupiny trifenylmetanových z toho důvodu, že má vyhovující stabilitu v systému olej -...

Zařízení pro vnější vytápění ploch válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 248846

Dátum: 12.02.1987

Autori: Horák Vojtěch, Zeman Lubomír

MPK: B29C 45/72

Značky: vytápění, ploch, válců, vnější, zařízení

Text:

...jako odlitek s opracovaným vnitřním tvarem a válcovými otvory pro topné články. Plastifikační válec s topnou obručí je opatřen krytem chlazení, který snižuje při vytápění únik tepelné energie do okolního prostoru a do něhož po vypnutí topných článků je vhánšn například pomocí ventilátorů, ohladicí vzduch a je tak zadištěno účinné chlazení soustavy.Pokrok dosaženy zařízením podle vynálezu spočívá v dosažení jednodušší jemnější a efektivnější...

Zařízení pro tryskání odlitků zavěšených na hácích

Načítavanie...

Číslo patentu: 248845

Dátum: 12.02.1987

Autori: Porkat Josef, Cacek Vladislav, Strnad Petr

MPK: B24C 3/18

Značky: zařízení, odlitků, hácích, tryskání, zavěšených

Text:

...háku během jeho otáčení v tryskací komoře a na vodicí kolo háku,obr. 3 svislý pohled na posuvné otáčeoí ústrojí pro dočasný zá-. běr s hákem a na třecí protikolo v pracovní poloze.llařízení sestává z háků l pro zavěšování neznázorněných odlitků, na michž je umístěn systém vaček g pevmě spojených s vodícím kolem Q. Posuvne otáčecí ústrojí pro otáčemí hákemrł v tryskací komoře je tvořeno vozíkem 5, pevně spojeným s pístnicí pracovních...

Zapojení pro tvarování periodického průběhu napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248844

Dátum: 12.02.1987

Autor: Beneš Jan

MPK: H03K 5/01

Značky: napětí, průběhu, zapojení, tvarování, periodického

Text:

...g rovněž na invertující vstup zesilovače Q. Společný bod prvního a druhého odporu §, g je přes druhý kondenzátor lg připojen na střední svorku § zdroje. Výstup obvodu g kombinační nebo sekvenční logiky je přes odporový dělič Q připojen na střední svorku § zdroje. Posuvný kontakt děliče Q je připojen na vstupy integračních odporu 55, AQ, až gg,jejichž výstupy jsou po jednom připojeny na vstupy analogového multiplexoru Ž.Ze základního generátoru...

Integrovaný bočnicový modul vnitřního obložení vozidla pro osobní dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248843

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hübscher Rudolf, Kyselý Jaroslav, Piškytl František, Karola Petr

MPK: B61D 25/00

Značky: dopravu, integrovaný, vozidla, bočnicový, obložení, vnitřního, osobní, modul

Text:

...zatéká na kovove části skříně a tepelné izolace, čímž se uryohluje koroze kovových částí a znehodnocují izolace.Vnitřní stěnu lze libovolně tvarovat. zejména v návaznostina okno. rolety. kanály topení. ale i.na sedadla procestující a další zařizovací předměty vozidla. Vnitřní povrchvozidla je celístvý s minimem spár a.ostrých rohů e koutů. vozidlo lze řešit lépe ergonomicky i výtvarně. Spojítý povrch se snéze čistí a v důsledku zvýšené...

Ohřívací induktor vysokofrekvenčních generátorů pro tavicí účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 248842

Dátum: 12.02.1987

Autor: Hejkal Miroslav

MPK: H05B 6/10

Značky: induktor, tavicí, generátoru, ohřívací, účely, vysokofrekvenčních

Text:

...potřeby do nejvhodnšjšího místa šířky vnitřní vrstvy vinutí, vytvářející tak nejaktivnšjší zőnu z celé šířky vinutí induktoru z hlediska eoustředění vysokofrekvenční energie na ohřívaný předmět nebo tavíoí kelímek.Hlavní výhoda řešení podle vynšlezu spočíva v tom, že vnější zkrácená vrstva vinutí má tvar válce, čímž je výhodnš za~ bezpečena potřební izolační vzdálenost mezi vnitřním vinutím a koncem vnšjšího vinutí, kde je největší napštovy...

Zdroj pro ultraakustická svařovací a bodovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248841

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krajíček Vlastimil, Provazník Josef

MPK: B23K 20/10

Značky: ultraakustická, zařízení, svařovací, bodovací, zdroj

Text:

...větví, ale ustálené kmity nestanou jedině, je-li připojena předzátěž 1. Je tomu tak proto, že při malém počátečním proudu příčnou větví dochází jen k malému vybuzení budicího derivačního transformátoru Ž a výsledná frekvence je vždy vyšš V závislosti na velikosti předzátěže 1, než by odpovídale ve 1 ikosti rezonančních prvků, tedy rezonančního kondenzátor ga rezonanční indukčnosti Ž. Teprve při větším zatížení sekundárního vinutí výkonového...

Zařízení pro ostření spirálových vrtáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248840

Dátum: 12.02.1987

Autor: Tomaštík Jan

MPK: B24B 3/28

Značky: zařízení, spirálových, ostření, vrtáků

Text:

...lg, na kterém je omezeně kyvně uložena kostka lg, 3 vv » j 24 s 840 a v ní je zalisovaná dvojice vymezovacích kolíků 13, vymezují cí volné dráhy kyvu v rozmezí 75 ° - 88 ° při ostření.Kostka |j má otvor jj pro čep E, oboustranně vyčnívající.z kostky u, který je zajištěn proti posuvu v ní kolíkem ji. Na spodní části čepu lg je vytvořen závit, na kterém je našroubována matice jj pro ruční ovládání velikosti třísky při ostření. Na...

Supravodivý spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248839

Dátum: 12.02.1987

Autor: Jelínek Josef

MPK: H01L 39/00

Značky: supravodivý

Text:

...je cívka s uzavřeným dnem připevněná k základně zařízení, na níž jsou bifilárně navinuty spojované supravodiče, jejichž konce zbavené stabilizačního pltě jsou spojeny do smyčky tvářením zastudena, například axiálním lisováním,přičemž stabilizační pláště obou supravodičů jsou rovněž spolu mechanicky a elektricky spojeny a takto vytvořené spoje jsou svinuty a zality uvnitř cívky pájkou s nízkým bodem tavení.Hlavní předností takovéhoto...

Zapojení brzdové soustavy traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248838

Dátum: 12.02.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 17/10

Značky: brzdové, zapojení, traktoru, soustavy

Text:

...hlavní válec 1 je zapojen výstupom lg z rozváděcího prostoru k pravé zadní brzdě li. Dále levý hlavní válec 1 je výstupem l 8 pro přední brzdy zapojen k levé přední brzdě 2,9 a současně je propojen kanálem výtlaku 2 z levého hlavního válce 1 s přívodním otvorem 11 do rozváděcího prostoru pravého hlavního válce 5. Pravý hlavní válec 5 je zapojen jednak výstupem 11 z rozváděcího prostoru k levé zadní brzdě lg, jednak výstupem lg pro přední...

Zařízení pro vysoušení tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248837

Dátum: 12.02.1987

Autori: Čejka Josef, Lupínek Josef, Brejcha Otakar

MPK: F15B 21/04

Značky: vzduchu, tlakového, vysoušení, zařízení

Text:

...se sníží nebezpečí zamrzání kondenzované vody ve vysoušecí komoře. Použitím ohřívací komory v horní části nádoby dochází ke zvýšeníintenzity regenerace absorpční látky. Na připojeném výkrgçą je schematicky znázorněno zařízenípro vysoušení tlakového vzduchu podle vynálezu.Ke vstupnímu otvoru lg, do kterého je vložen děrovaný filtr 5, je připojená první komora ll ventilu g, ve které je uspořádán první talíř l, spojený táhlem gg. Táhlo gg...

Zařízení pro měření průměrné teploty proudicího média v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248836

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mašek Jiří, Čmuchálek Jiří, Dědič Vladislav

MPK: G01K 13/00

Značky: měření, media, proudícího, potrubí, průměrné, zařízení, teploty

Text:

...sonda je oboustranne-vetksata uvnitř trubkové nosné konstrukce. Trubková nosná konstrukce je ebeestranněAgem , , 2 Ž vetknuts ve dvou souosych návaroíoh upevněnjroh v potrubí.Ose návarků protíná osu potrubí. Trubková nosné konstrukce a trubková sonda jsou v místech, kde jsou uložens čidla měrných členů sondy, opetřeny průohozími kanály. Aktivní průřez průchozích kanálů leží v rovině kolmé na osu potrubí.Výhodou tohoto uspořádání je, že...

Zařízení pro přípravu monokrystalů růstem na zárodku z cizí taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248835

Dátum: 12.02.1987

Autori: Durčok Stanislav, Pollert Emil

MPK: C30B 17/00

Značky: monokrystalů, zárodku, růstem, cizí, taveniny, zařízení, přípravu

Text:

...plášti válce upravenými nad sebou. Konstrukce nástavce ve tvaru dvou souosých pláštů válcůzabraňuje ochlazování taveniny při manipulací s držákem zárodku držák má nastavitelnou délku, čímž je umožněno vpravení zárodku do-zvolené vrstvy a polohy V tavenině. Celá soustava je umístěna naotočném keramickém nosičí zprostředkujícím otáčení celé soustavy. Výhodou tohoto řešení je podstatné snížení nákladů naopětovné pořizování platinového...

Způsob výroby skruží z anorganických vláken pro tepelnou izolaci potrubí o průměru do 100 milimetrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248834

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šaffek Ludvík, Strnadel Karel

MPK: F16L 59/02

Značky: výroby, tepelnou, průměru, vláken, způsob, skruží, potrubí, izolaci, milimetrů, anorganických

Text:

...prachového odpadu e asi 30 až 40 bmoTkterý je nutno zpracovat známými recyklačními metodami. Tato nevýhoda a rozměrové omezení určené tlouštkou desek použitýchjako polotovar nedovoluje uplatnění metody podle vynálezu pro výrobu skruží velkých průměrů. Výhodou je velmi jednoduché výrobní zařízení, jednoduchý pracovní postup nenáročný na obsluhu i dodatećnou kalibraci a velká produktivita výroby. iPostup výroby je znázmwêh na přiloženěn...

Desén běhounu pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248833

Dátum: 12.02.1987

Autori: Řezníček Pavel, Nezval Rudolf, Jandík Miroslav, Berka Marcel

MPK: B60C 11/04

Značky: desén, pneumatiky, běhounu

Text:

...drážky úhel/J a s osou vnější drážky úhel z . Šířka středových dràžek je menší jako šířka okrajových drážek. Úhel dĺ je menší jako úhel B a ten je menší jako úhel X. Bloky jednotlivých řad jsou čtrnáctístěny a jsou opatřeny lamelamí.Pneumatika s dešenem podle vynálezu má nižši valivý odpor, při vysoké hodnotě podélné adheze a ovladatelnosti vozidla, zejména na mokrém povrchu vozovky. Pneumatika se dàle vyznačuje zvýšenou životnoàti při...

Katalyzátor oxypolymerace a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248832

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hireš Jaroslav, Podzimek Štěpán, Hájek Karel, Bandžuch Jan

MPK: B01J 31/04, C09D 3/58, C09D 3/64...

Značky: přípravy, způsob, oxypolymerace, katalyzátor

Text:

...kobaltu, olova, železa,manganu a vápníku. Je ovšem možno použít i solí jiných kovů II a IV skupiny, VIIb a VIIIb podskupin periodického systémuPro usnadnění převodu solí kovů do formy jemné disperze je možno použít některých tenzidů, zejména ze skupiny anion j aktivních, např. alkylarylsulfokyselin a jeíůch solí, esterůkyseliny sulfojantarové, alkylfenylethersulfonany, alkylfenylpolyglykolethersulfonany, soli acyklických kyselín s alkalickými...

Zařízení pro radiální ustavení hřídele turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248831

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šoufl Pavel, Šeda František, Martinec Milan, Kodym Jaroslav

MPK: F04D 29/22

Značky: turbokompresoru, ustavení, radiální, hřídele, zařízení

Text:

...se zaoblenými nâběhy hran, jehož průměr je proti průměru hřídele v místě ložiska větší o dvojnàsobnou tlouštku trubky a její vůli na hřídeli. Trubka je nasunuta svým jedním koncem, opatřeným přesným válcovým vybràním, na osazení hřídelą a tím na tomto konci vystředěna. Druhý konec trubky je vystředěn tak, že je opatřen vnitřním závitem, do něhož zapadá vnějším závitem opatřenâ hlavice šroubu,uloženêho zàvitovým spojením v ose hřídele-2 248...

Zařízení na uložení vnitřní skříně barelového turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248830

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šeda František, Kodym Jaroslav, Šoufl Pavel, Martinec Milan

MPK: F04D 29/42

Značky: barelového, zařízení, skříně, vnitřní, turbokompresoru, uložení

Text:

...skříní je nutná pro další montáž např. drenážníchtrubek, které procházejí jak vnější, tak vnitřní skříní.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení na uložení vnitřní skříně bárelového turbokompresoru do jeho vnější skříně a její ühlově nastavení kolem společně osy podle vynálezu. Podstata řešení spočívá v tom, že k dolní části vnější skříně je snímatelně připevněno svislé středící pero, které svým spodním koncem je uloženo v drážce montážního...

Způsob zpracování naftalenových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248829

Dátum: 12.02.1987

Autori: Plesník Miloslav, Růžek Josef

MPK: C07C 15/24

Značky: naftalenových, frakcí, způsob, zpracování

Text:

...obsahem naftalenu 45 hmotnostních nebo nepříliš vyšším jsou ~tyto přínosy méně výraznáU naftelenových frakcí naftelenem e bohatších jsou tyto přínosy ve 1 mivýznamn 6, např. u frakcís obsahem naftalenu nad 68 hmotnostních přináší využití způeobu podle vynálezu výtěžnost technického naftelenu přesahující o více než 15 výtěžnost dosahovenou u dosud používaóho postupuPraktická provedení způsohu zpracování naftalenových frak cí podle vynálezu...

Způsob dělení bohatých rafinérských plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248828

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vitvar Milan, Madron František, Cír Jaroslav

MPK: C07C 7/11

Značky: bohatých, způsob, rafinérských, plynů, dělení

Text:

...na konstantní hodnotě, musí se jeho část odvádět.Kvalita absorbentu z hlediska jeho vhodnosti pro absorpci však není optimální. Absorbent.obsahuje značné množství pentanů, které mají relativně vysokou tenzi páry, s čímž souvisí vysoká koncentrace pentanů v lehkém plynu. Koncentrace pentanů v absorbentu je závislá především na poměru koncentrací pentanů a vyšších uhlovodíků v bohatém plynu a nelze ji prakticky ovlivňovat. Druhou nevýhodou...

Zařízení pro galvanické pokovování rotační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248827

Dátum: 12.02.1987

Autori: Landa Václav, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav, Němec Ludvík

MPK: C25D 5/04

Značky: pokovování, elektródou, galvanické, rotační, zařízení

Text:

...průřezu kabelu lze přenášet jakýkoliv výkon. Životnost navrženého zařízení je podstatné vyšší než systému s kontaktním přenosem proudu, jelikož spojení kabelu s elektrodou je pevné, nemá agreeivita prostředí vliv na spolehlivost přenosu elektrického proudu do elektrody. Nový účinek zařízení spočíva v pevném elektrickém spojení zdroje a rotační elekh trody, přičemž pomocí reverzace otáčení jsou zaohovány přízmivé efekty rotaoe. Přívod...

Zapojení operační paměti pro grafickou zobrazovací jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248826

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šmíd Zbyněk, Bureš Jaroslav

MPK: G11C 11/34

Značky: pamětí, grafickou, operační, zobrazovací, zapojení, jednotku

Text:

...výstupu gg čtených dat pamětových obvodů gg první báze je spojene se skupinou výstupu gí čtených dat pamětových obvodů 39 druhé báze a se skupinou výstupů ig.čtených dat pamětových obvodü QQ grafické báze a připojena na skupinu vstupů lg čtených dat řídicích obvodů lg paměti. Skupina datových vstupů gg pamětových obvodů gg první báze je248 823 připojena na skupinu datových vstupů âä pamětových obvodů 39 druhé báze, na skupinu datových vstupů...

Zařízení pro galvanoplastické vylučování kovové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248825

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: zařízení, vylučování, vrstvy, kovové, galvanoplastické

Text:

...ok~ ruhu. Všechny okruhy jsou napájeny z jediného zdroje a v činnos-V 2 245 525 tí je vždy jedem z okruhů v definované časové posloupností. Za predpokladu tajné iimpendance jednotlivých okruhu je tedy zdroj proudu zatěžovám.pouze střední hodnotou galvanizaćního proudu,což je zejména výhodné z hlediska potřebné proudové dimenze zdroje. Protože je zdroj zetěžován prakticky kcmstantním prou~ dem lze zdroj dobře regulovat na konstantní...

Pružné uložení vysokootáčkového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248824

Dátum: 12.02.1987

Autori: Buchta Josef, Kříž František, Pavlík Jiří

MPK: D01H 1/12, D01H 7/882, D01H 7/14...

Značky: pružné, uložení, vysokootáčkového, rotoru

Text:

...podle vynálezu je v tom, že může nahradit všechny stávající typy pružného uložení výrobně méně nákladným provedením pružného členu,zachovávajícím užitné vlastnosti všech předchozích typů. Úspora oproti dosud užívaným typůmpružného uložení spočíva zejména v menší materiálově náročnosti, nižší hmotnosti a větší odolnosti proti atmosférické a stykové korozi a negativním vlivům maziva. Další výhoda pružného uložení podle vynálezu spočíva v tom,...

Zapojení dvojčinného nízkofrekvenčního výkonového zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 248823

Dátum: 12.02.1987

Autor: Matouš Jan

MPK: H03F 1/02

Značky: zesilovače, zapojení, nízkofrekvenčního, výkonového, dvojčinného

Text:

...prvního tranzístoru 11 a čtvrtým odporem R 4. Jehć druhý pől .je spojen s emitorem třetího tranzistoru 221, s emitorem čtvrtého tranzistoru 221, druhým kondenzátorem gg a třetím kondenzátorem 93.Jehož druhý pől je přes sedmý odpor 31 spojen s katodou diody Q a emitorem druhého tranzistoru EQ, jehož báze je spojene s kolektorem prvního tranzistoru El. Kolektor druhého tranzistoru EQ je spojen s bází třetího tranzistoru E 1, s bází čtvrtého...

Způsob zvýšení mechanické odolnosti geotextilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 248822

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kredba Jaroslav, Radomil Milan, Nápravník Karel, Boubela Lubomír, Smola Josef, Seidl Jan, Hampejsová Hana, Pužej Vladimír

MPK: D04H 13/00

Značky: způsob, zvýšení, odolností, mechanické, geotextilií

Text:

...tkaná243 322 a druhá netkaná a dále vliven poměrně složitého upevňování další vrstvy z hatí.Také patent VB 1,570 564, týkající se zpúsobu výroby speciální tkaniny pro opasky, vyžaduje použití tepelné energie a dále zformování vzniklé tkaniny systémem válců tyto operace výrazně zvýšují cenu výrobku. Také zde způsobípproimpregnování tkaniny adhezivním prášken syntetickou hmotou snížení propustnosti elektrického proudu při zavedení aktivní...