Archív za 1987 rok

Strana 360

Způsob výroby nového derivátu 5,6,7,7a-tetrahydro-4H-thieno-[3,2-c]-2-pyridinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235041

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vallee Eric, Frehel Daniel, Maffrand Jean-pierre

MPK: C07D 495/04

Značky: derivátů, způsob, výroby, nového, 5,6,7,7a-tetrahydro-4h-thieno-[3,2-c]-2-pyridinonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nového derivátu 5,6,7,7a-tetrahydro-4H-thieno[3,2-c]-2-pyridinonu vzorce I, vyznačující se tím, že se a) podrobí nitrozaci sloučenina vzorce II, b) takto získaný ketooxim vzorce III se hydrogenuje a c) takto získaná hydrogenovaná sloučenina vzorce IV se podrobí působení kyseliny za vzniku sloučeniny vzorce I.

Způsob výroby 2-{[(5-/dimethylamino/methyl-2-furanyl)methyl]-thio}ethanaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235040

Dátum: 15.02.1987

Autori: Žmitek Janko, Hribar-kikelj Alenka, Lah Jolanda

MPK: C07D 307/38

Značky: výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový způsob výroby 2-{[(5-/dimethylamino/methyl-2-furanyl)methyl] thio}ethanamin vzorce I vyznačující se tím, že se v 2-{((5-/dimethylamino/methyl-2-furanyl)methyl]thio}ethanolu vzorce II halogenuje primární alkoholová hydroxyskupina a získaná látka se aminuje za vzniku výsledné látky amoniakem. Výsledný produkt je možno užít jako meziprodukt při výrobě ranitidinu, který se užívá jako léčivo při vředové chorobě.

Způsob výroby esterů kyseliny dihydrolysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 235039

Dátum: 15.02.1987

Autor: Sauer Gerhard

MPK: C07D 457/04

Značky: esterů, dihydrolysergové, výroby, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů kyseliny dihydrolysergové obecného vzorce kde R značí alkyl až se 3 atomy uhlíku a substituent v poloze 8 může být v poloze ? nebo ?, z příslušných amidů kyselin reakcí s alkoholem při teplotách mezi 20 a 55 °C po dobu 8 až 50 hodin, v přítomnosti kyseliny nebo kyselé iontoměničové pryskyřice při hodnotě pH 0 až 1.

Způsob výroby esterů kyseliny lysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 235038

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sauer Gerhard, Haffer Gregor

MPK: C07D 457/04

Značky: způsob, kyseliny, výroby, lysergové, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů kyseliny lysergové obecného vzorce kde R značí alkyl až se 3 atomy uhlíku, z amidů kyseliny lysergové a kyseliny isolysergové reakcí s alkoholem při teplotách mezi 0 a 65 °C po dobu 2 až 30 hodin v přítomnosti kyseliny při hodnotě pH 0 až 1.

Zavážecí zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235037

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ulveling Léon, Mailliet Pierre

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, šachtové, zavážecí

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážecí zařízení šachtové pece sestávající ze zásobovací násypky a ze skladovacího sila, umístěných symetricky kolem osy svislého zavážecího kanálu, ústícího na rotační nebo vibrační rozdělovací žlab umístěný v hlavě pece a z těsnicího dávkovače ve tvaru hrušky umístěné v úrovni průsečnice dna skladovacího sila se svislým kanálem a spojeného s pohonem za účelem uskutečnění svislého posunu mezi uzavřenou polohu, v níž je uvedený těsnicí...

Způsob výroby 4″-epierythrormycinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 235036

Dátum: 15.02.1987

Autori: Gales Ferry, Guadliana Mark Alan, Sciavolino Frank Christian

Značky: výroby, 4"-epierythrormycinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby 4"-epierythromycinu a jeho derivátů tak, že se hydrogenuje 4"-desoxy-4"-oxoerythromycin A nebo jeho 11,12-karbonát za přítomnosti Raneyova niklu jako katalyzátoru při tlaku 0,35 MPa a pak se popřípadě a) acyluje 2´-hydroxyskupina, b) vytvoří se 11,12-karbonát působením ethylenkarbonátu a c) produkt se převede na z farmaceutického hlediska přijatelnou sůl s kyselinou.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235035

Dátum: 15.02.1987

Autor: Dunn Christopher Lawrence

MPK: A01N 37/44

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek obsahuje N-hydroxy-N-formylalanin nebo jeho sůl nebo ester společně s N-(trichlormethylthio)ftalimidem v hmotnostním poměru od 5 : 1 do 1 : 5. Prostředek je zvláště vhodný pro ošetřování vinné révy.

Způsob výroby pigmentových, popřípadě barvivových přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235034

Dátum: 15.02.1987

Autor: Zwahlen Günther

MPK: C08J 3/22

Značky: výroby, pigmentových, přípravků, způsob, popřípadě, barvivových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pigmentových, popřípadě barvivových přípravků k barvení lineárních polyamidů, zejména vláknotvorných, ve hmotě hnětením pigmentu nebo v polyamidu rozpustného barviva s roztokem lineárního polyamidu na bázi ?-kaprolaktamu nebo hexamethylendiaminu a adipové kyseliny a rozložením hmoty po hnětení přídavkem vody nebo alkoholu, při kterém se jako rozpouštědla lineárního polyamidu používá hmotnostně 5% až nasyceného roztoku chloridu...

Způsob kontinuální sanace kolejového spodku a pojízdné zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 235033

Dátum: 15.02.1987

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/02

Značky: kontinuální, způsob, pojízdné, sanace, zařízení, kolejového, spodku, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení pro kontinuální výrobu pískové vrstvy mezi plání a štěrkovým ložem prostřednictvím podepřeného pracovního vozu kolejovými podvozky, který přemosťuje montážní mezeru. Toto pojízdné zařízení má brázdicí ústrojí pro odběr štěrku a pásová dopravní ústrojí pro přivádění štěrku a písku, jakož i další dopravní ústrojí pro dopravu odebraného, případně znečištěného štěrku. Účelem vynálezu je vytvořit zařízení, které má jednoduchou a...

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235032

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hennen Hans, Hundeck Joachim

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: 1,2-dichlorethanu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu a chloru v jedné reakční zóně, která obsahuje cirkulující kapalné prostředí s obsahem chlorovaných uhlovodíků se dvěma atomy uhlíku, jakož i kazalyzátor obvyklý pro přenos chloru a popřípadě inhibitor ke snížení tvorby vedlejších produktů.

Zařízení pro plastické tváření hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 235031

Dátum: 15.02.1987

Autori: Balevski Teodor Angelov, Paunov Bojan Ivanov, Ivanov Bojidar Stefanov

MPK: B21C 37/20, B21C 23/03

Značky: plastické, zařízení, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plastické tváření hmot za studena i za tepla, zejména pro plastické tváření přímým protlačováním, zpětným protlačováním a ražením, zahrnující v sobě nádobu se zpracovávanou hmotou s jednou ze svých stran ve styku s lisovníkem a s druhou s lisovnicí sestavenou z několika konstrukčních prvků pohyblivých ve vzájemném vztahu, jež jsou vytvořeny jako objímky jednotlivě se svými druhými konci ve styku s vloženými objímkami, z nichž jedna...

Způsob výroby tripeptidů obsahujících N-karboxyalkylprolinový zbytek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235030

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pfeiffer Francis Richard

MPK: C07C 108/52

Značky: obsahujících, způsob, n-karboxyalkylprolinový, zbytek, tripeptidů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tripeptidů obsahujících n-karboxyalkylprolinový zbytek, obecného vzorce I, ve kterém alk představuje přímý nebo rozvětvený alkylenový řetězec s 1 až 5 atomy uhlíku, s výjimkou ethylidenové skupiny, n je číslo o hodnotě 0 až 2 a A představuje zbytek aminokyseliny odvozený od D- nebo L-Ala, D- nebo L-Phe, D- nebo L-ß-methyl-ß-Ala, D- nebo L- ß-fenyl- ß-Ala, nebo ß-Ala, a jejich farmaceuticky upotřebitelných solí a prekursorů.

Prostředek regulující růst a vyvolávající odlistění a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235029

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rusch Reinhard, Krüger Hans-rudolf, Arndt Friedrich

MPK: A01N 47/36

Značky: regulující, prostředek, odlistění, růst, způsob, vyvolávající, látky, výroby, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek obsahující jako účinnou látku derivát 1,2,3-thiadiazol-5-ylmočoviny obecného vzorce I, kde R1 znamená atom vodíku, R2 znamená fenyl, R3 znamená alkyl s 1 až 7 atomy uhlíku nebo benzyl a X znamená atom kyslíku a způsob výroby účinné látky v přítomnosti organického rozpouštědla, popřípadě suspendačního činidla a popřípadě také katalyzátoru.

Prostředek regulující růst a vyvolávající odlistění a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235028

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rusch Reinhard, Arndt Friedrich, Krüger Hans-rudolf

MPK: A01N 47/36

Značky: látky, odlistění, účinné, prostředek, růst, způsob, regulující, výroby, vyvolávající

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek obsahující jako účinnou látku derivát 1,2,3-thiadiazol-5-ylmočoviny obecného vzorce I, kde R1 znamená fenyl a R2 znamená atom vodíku, alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, benzyl, acyl se 2 až 4 atomy uhlíku, chloracetyl, benzoyl, chlorbenzoyl, methylkarbamoyl, dimethylkarbamoyl nebo fenylkarbamoyl, a způsob výroby účinné látky za teploty 0 až 20 °C v přítomnosti organického rozpouštědla.

Způsob výroby a čištění 1,2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235027

Dátum: 15.02.1987

Autori: Scholz Harald, Hennen Hans, Püsche Herbert, Hundeck Joachim, Vomberg Heinz, Link Gerhard, Kuxdorf Bernhard

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: způsob, 1,2-dichlorethanu, výroby, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby a čištění 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu a chlóru v reakční zóně, která obsahuje cirkulující kapalné prostředí s obsahem chlorovaných uhlovodíků se dvěma atomy uhlíku, při teplotě pod teplotou odpařování prostředí při tlaku panujícím v reakční zóně a v přítomnosti obvyklého katalyzátoru k přenosu chlóru a popřípadě inhibitoru ke snížení tvorby vedlejších produktů, za vzniku surového 1,2-dichlorethanu, který se odebírá z reakční...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235026

Dátum: 15.02.1987

Autori: Schumacher Hans, Albrecht Konrad, Heinrich Rudolf

MPK: A01N 43/78, A01N 43/76

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I v němž R znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a X znamená kyslík v kombinaci se sloučeninou obecného vzorce I, kde R má tentýž význam a X znamená síru v hmotnostním poměru 10 : 1 až 1 : 10, výhodně 5 : 1 až 1 : 5 a zvláště výhodně 1 : 1 až 1 : 5. Herbicidní prostředek se používá k selektivnímu hubení jednoletých a...

Akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235025

Dátum: 15.02.1987

Autori: Longoni Angelo, Massardo Pietro, Caprioli Vincenzo

MPK: A01N 59/20, A01N 31/14

Značky: prostředek, akaricidní

Zhrnutie / Anotácia:

Akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje směs sestávající ze sloučeniny obecného vzorce I ve kterém R znamená alkylovou skupinu s 8 až 11 atomy uhlíku a Rl představuje atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a z kovové mědi nebo anorganické sloučeniny mědi, v hmotnostním poměru od 1 : 1 do 1 : 250, vztaženo na kovovou měď nebo na obsah mědi v příslušné sloučenině.

Způsob výroby nových 6a-methoxypenicilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235024

Dátum: 15.02.1987

Autori: Woitun Eberhard, Lechner Uwe, Goeth Hanns, Wetzel Bernd, Eberlein Wolfgang, Reuter Wolfgang, Trummlitz Günter, Maier Roland

MPK: A61K 31/505

Značky: způsob, nových, 6a-methoxypenicilinů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 6?-methoxypenicilinů obecného vzorce I, ve kterém význam substituentů A,R je uveden v opisné části, spočívající v tom, že se sloučenina obecného vzorce II, ve kterém A má shora uvedený význam, s popřípadě chráněnou karboxylovou skupinou, například ve formě silylesteru, nechá reagovat s popřípadě v reakční směsi připraveným pyrimidinovým derivátem obecného vzorce III nebo IIIa v nichž R má shora uvedený význam a B znamená...

Způsob výroby naftalenových a benzo-heterocyklických inhibitorů thromboxan-synthetasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235023

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dickinson Roger Peter, Cross Peter Edward

MPK: C07D 233/60, C07D 209/14, C07D 307/81...

Značky: inhibitorů, výroby, benzo-heterocyklických, způsob, naftalenových, thromboxan-synthetasy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby naftalenových a benzoheterocyklických inhibitorů thromboxan-synthetasy obecného vzorce I a jejich farmaceuticky upotřebitelných solí, vyznačující se tím, že se hydrolyzuje sloučenina obecného vzorce a získaný produkt se popřípadě převede na jiné sloučeniny obecného vzorce I nebo na sůl. Vyráběné sloučeniny selektivně inhibují účineě enzymu thromboxan-synthetasy bez výrazné inhibice účinků enzymů prostacyklin-synthetasy nebo...

Vícevrstvá, štěrbin prostá ocelová trouba a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235022

Dátum: 15.02.1987

Autori: Peeck Adolf, Koch Friedrich-otto, Wennemann Werner, Gross Heinz

MPK: B21C 37/06

Značky: výroby, způsob, trouba, prostá, vícevrstvá, ocelová, štěrbin, její

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhuje se vkládat více trub se šroubovicovým švem o různém průměru do sebe a mechanicky je rozpínat do vícevrstvé trouby tak, že ve vnitřní troubě po následném uvolnění zůstává tlakové napětí, což působí proti korozi z trhlin způsobených pnutím. Lze tak výhodně kombinovat přednosti trub se šroubovicovým švem, to je levnou výrobu velkých průměrů, přednosti z hlediska vzniku a šíření trhlin, s výhodami lamelové nebo vrstvené výroby trub, to je...

Kapalný, vodu obsahující barvivový přípravek reaktivních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235021

Dátum: 15.02.1987

Autor: Opitz Konrad

MPK: C09B 67/26

Značky: kapalný, barviv, přípravek, barvivový, obsahující, reaktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný, vodu obsahující barvivový přípravek reaktivních barviv o pH 3 až 7, vyznačující se tím, že obsahuje hmotnostně 5 až 35 % alespoň jednoho barviva, které ve formě volné kyseliny odpovídá obecnému vzorci I ve kterém znamená F barvivový chromofor známého anthrachinonového barviva, mono- nebo disazobarviva, m celé číslo o hodnotě 1 až 4, n celé číslo o hodnotě 1 nebo 2 a Z s vláknem reagující skupinu vinylsulfonylové,...

Způsob výroby čistých terciárních olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235020

Dátum: 15.02.1987

Autori: Schulwitz Bruno, Schleppinghoff Bernhard, Lange Peter, Scheef Hans-volker, Herwig Jens

MPK: C07C 11/09

Značky: výroby, čistých, terciárních, způsob, olefinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby čistých terciárních olefinů ze směsí uhlovodíků obsahujícíh alespoň jeden terciární olefin reakcí s alkanolem za vzniku alkyl-terc.alkyletherů, oddělením zbylých uhlovodíků v podstatě prostých terc. olefinů od alkyl-terc.alkyletherů, opětovným štěpením alkyl-terc.alkyletherů na terc. olefiny a na alkanol a oddělením čistých terc. olefinů od alkanolu, vyznačující se tím, že se alkanol po opětovném štěpení alkyl-terc.alkyletheru...

Masťový základ pro přípravu pevných farmaceutických přípravků, napríklad tvaru tyčinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235019

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kirkkonummi Heikinheimo Hanna-maija, Sothmann Gunnar Aslak, Mustakallio Kimmo Kalervo

MPK: A61K 9/06

Značky: farmaceutických, přípravků, základ, tvaru, tyčinek, pevných, například, masťový, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Masťový základ pro přípravu pevných farmaceutických přípravků, zejména tyčinek s obsahem dermatologických, snadno oxidovatelných léčiv. Obsahuje 50 až 59,5 hmotnostních % tekutého parafinu, 40 až 59,5 hmotnostních % pevného parafinu a 0,5 až 5 hmotnostních % mikrokrystalického vosku. Tyčinka pro dithranol (nebo jeho 10-acyl derivát) se vyrábí (1 hmot. %) ze základu: 49,5 % tekutého parafinu, 48,5 % pevného parafinu a 2,0 mikrokrystalického...

Způsob přípravy 9-(1,3-dihydroxy-2-propoxymethyl)guaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235018

Dátum: 15.02.1987

Autori: Verheyden Julien, Martin John

MPK: C07D 473/18

Značky: přípravy, 9-(1,3-dihydroxy-2-propoxymethyl)guaninu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

9-(1,3-dihydroxy-2-propoxymethyl)guanin jako protivirová látka 9-(1,3-dihydroxy-2-propoxymethyl)guanin a jeho farmaceuticky vhodné soli jsou užitečnými protivirovými prostředky.

Způsob zpracování odpadů tvrdokovů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235017

Dátum: 15.02.1987

Autori: Péntek István, Krajcsovics Ferenc, Hédai Lajos, Hajdu Bálint, Nyiri Attila, Lévai Imre, Bódai Ottó, Néveri István

MPK: C01B 31/34, C22C 29/00

Značky: způsobu, zařízení, způsob, tvrdokovů, tohoto, zpracování, provádění, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování odpadů tvrdokovů a jejich úpravy pro nové použití. Tvrdokovy, používané pro výrobu nástrojů, sestávají převážně z karbidu wolframu a obsahují také kobalt. Odpady těchto materiálů se obtížně rozmělňují na prášek, přitom však mohou být nově použity pouze ve formě prášku. Podle vynálezu se odpady tvrdokovů podrobí v plazmovém plameni rázovému tepelnému zpracování, v jehož průběhu se struktura kobaltu tvořícího...

Lepicí páska pro zajištění polohy kovového antiimplozního pásu obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235016

Dátum: 15.02.1987

Autori: Yasutome Osamu, Yokohama Syoichi, Futatsudera Masaomi

MPK: H01J 29/87

Značky: lepicí, pásu, zajištění, polohy, obrazovky, antiimplozního, páska, kovového

Zhrnutie / Anotácia:

Lepicí páska obsahuje v podkladové pásce a/nebo v lepicí vrstvě tuhé částice, jejichž rozměr je nejvýše stejný jako tloušťka lepicí pásky.

Přiváděcí zařízení papíru pro kopírovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235015

Dátum: 15.02.1987

Autori: Szilveszter Lajos, Neumann György, Jaszter József, Tóth Károly, Kiss József, Székely Lajos, Bereck Gábor, Bernáth László

MPK: B41L 21/02

Značky: přiváděcí, zařízení, papíru, stroje, kopírovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přiváděcího zařízení papíru pro kopírovací stroje, které mají otáčivě poháněný fotobuben, se zásobníkem tiskových listů uložených ve stohu s dvojicí přiváděcích válců uspořádanou v odstupu od vydávacího ústí zásobníku tiskových listů a mající přerušovaný pohon řízený v závislosti na kopírovacím cyklu pro přivádění tiskového listu vysunutého ze zásobníku tiskových listů k fotobubnu, s posuvovým válcem uspořádaným nad zásobníkem...

Mechanické předvolbové počitadlo pro kopírovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235014

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jaszter József, Kiss József, Bereck Gábor, Szilveszter Lajos, Neumann György, Székely Lajos, Tóth Károly, Bernáth László

MPK: B41L 39/02

Značky: počítadlo, mechanické, kopírovací, předvolbové, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické předvolbové počitadlo pro kopírovací stroj s otáčivým předvolbovým prstencem je opatřen číslicovými značkami rozmístěnými se stejnou úhlovou roztečí, a který je aretovatelný v poloze otáčení předem určené číslicovými značkami prostřednictvím pružinového aretačního členu zapadajícího do aretačních vrubů, s ovládacím a indikačním knoflíkem, uspořádaným souose v předvolbovém prstenci, přičemž ovládací a indikační knoflík je opatřen...

Tubovitá obalová nádržka, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235013

Dátum: 15.02.1987

Autor: Mägerle Karl

MPK: B29D 23/10

Značky: způsobu, nádržka, tohoto, obalová, výroby, provádění, způsob, zařízení, tubovitá, její

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba tubovité obalové nádržky se provádí navinutím vícevrstvé fólie do válcového trubkového tělesa (1) a svařením překrývajících se konců. Dále se vytvoří částečně vzhůru uzavřená rondela (5), která se upraví na tomto trubkovém tělese (1), ale i hlavový kus (3) z plastické hmoty, který jednak spojuje trubkové těleso (1) s rondelou (5) a jednak vytváří uzávěr tuby směrem nahoru. Rondela (5) má před zpracováním jednoduchou základní formu a...

Elektronová tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 235012

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hale John Richard

MPK: H01J 29/46

Značky: elektronová, tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronová tryska obrazovky, mající alespoň jednu obecně podélně probíhající dráhu elektronového svazku, zahrnuje množinu elektrod připevněných k alespoň dvěma elektricky izolujícím nosným tyčinkám. Každá z nosných tyčinek má povrch, opatřený alespoň dvěma dutinami, v něm vytvořenými pro seřízení nosných tyčinek podél dráhy elektronového svazku.

Rotační shrnovač pokosů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235011

Dátum: 15.02.1987

Autor: Jelen Ivan

MPK: A01D 78/10

Značky: shrnovač, rotační, pokosů

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační shrnovač pokosů do řádků, který má dvě navzájem spojené přestavitelné rotační jednotky. Pomocnou rotační jednotku lze k rámu hlavní rotační jednotky připojit prostřednictvím skříně z levé nebo pravé strany a pro přesun po komunikaci dozadu. Spojení pomocné rotační jednotky s hlavní rotační jednotkou je při shrnování provedeno výkyvně, aby se obě jednotky mohly přizpůsobovat nerovnostem terénu.

Způsob izolace zinku a olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 235010

Dátum: 15.02.1987

Autor: D´altilia Gianluigi

MPK: C01G 21/00, C01G 9/00

Značky: zinku, izolace, způsob, olova

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace zinku a olova z primárních nebo sekundárních surovin, při kterém se surovina smísí s uhlím a uhlík se částečně spaluje za vzniku oxidu uhelnatého, spočívá v tom, že se izolace provádí ve dvou stupních na alespoň částečně skloněné a otáčející se ploše, přičemž v prvním stupni se zinek přímo redukuje reakcí s uhlíkem obsaženým v uhlík obsahujících sloučeninách a zinek a oxid olova přejdou do plynné fáze, zatímco k tomu nezbytné...

Prostorová logická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: 235009

Dátum: 15.02.1987

Autor: Vargha Piruz

MPK: A63F 9/12

Značky: logická, prostorová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostorová logická hra, která je složena z padesáti jednoho tělesa a jejíž vnější tvar může být uzavřený rovnostranný oktaedr ( osmistěn ) nebo jiné symetrické nebo amorfní těleso (například koule). Geometrickým středem oktaedru a středy protilehlých stěn procházejí čtyři osy (P, Q, R, S), které spolu svírají ostrý úhel přibližně 70,5°. Z padesáti jednoho tělesa tvořících oktaedr šestnáct, ze kterých sestává kterákoliv...

Elektrický dvoumotorový pohon, zejména pro automatickou pračku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235008

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bradler Peter, Paur Horst, Fischer Hans

MPK: H02K 3/28

Značky: automatickou, dvoumotorový, elektricky, zejména, pohon, pračku

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoumotorový pohon spojuje ve drážkách jediného svazku statorových a rotových plechů dvoupólové vinutí univerzálního motoru a mnohapólového vinutí indukčního motoru. Vinutí indukčního motoru v rotoru je galvanicky úplně oddělené od vinutí rotoru univerzálního motoru připojeného ke komutátoru. Vinutí indukčního motoru v rotoru sestává alespoň ze dvou skupin cívek vždy alespoň se dvěma do série do zkratového obvodu zapojenými cívkami, takže při...

Spojovací zařízení pro spojené začátky a konce vinutí skupin cívek rotorového vinutí indukčního motoru v elektrickém dvoumotorovém pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235007

Dátum: 15.02.1987

Autori: Paur Horst, Fischer Hans, Bradler Peter

MPK: H02K 3/28

Značky: začátky, indukčního, dvoumotorovém, vinutí, motorů, konce, zařízení, elektrickém, spojené, skupin, rotorového, spojovací, cívek, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoumotorový pohon spojuje v drážkách jediného svazku statorových, popřípadě rotorových plechů dvoupólové vinutí univerzálního motoru a vícepólové vinutí indukčního motoru. Vinutí indukčního motoru v rotoru sestává alespoň ze dvou skupin cívek, přičemž každá má nejméně dvě do série zapojené cívky tvořící zkratový obvod tak, že při provozu jako univerzální motor se napětí indukované v každé dvojici cívek přičítají k nule, respektive jejich...

Dopravní zařízení pro dodávání určité délky vlákna textilnímu stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 235006

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sarfati Alberto Gustavo, Busto Arsizio, Bianchi Massimiliano, Riva Ermete

MPK: B65H 51/20, D03D 47/36, B65H 51/22...

Značky: vlákna, dodávání, stroji, zařízení, textilnímu, určité, délky, dopravní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dopravního zařízení pro dodávání určité délky vlákna textilnímu stroji, které sestává ze snímacího ústrojí počtu ovinů vlákna na zásobníkovém tělesu, z brzdicího ústrojí pro zastavení přívodu vlákna a ze spojkového ústrojí. Spojkové ústrojí sestává z prstencového magnetu obklopeno dvoudílnou skříní, jejíž jedna část, otočně uložená, tvoří s druhou nepohyblivou částí skříně štěrbinu. Otočně uložená část skříně je trvale spojena...

Způsob oddělování plasmy nebo séra z celé krve a prostředek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235005

Dátum: 15.02.1987

Autori: Berger Dieter, Werner Wolfgang, Vogel Peter

MPK: G01N 33/52

Značky: oddělování, způsobu, celé, prostředek, tohoto, plasmy, séra, způsob, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oddělování plasmy nebo séra z celé krve spočívá v tom, že se krev nechá prosakovat vrstvou skleněných vláken o středním průměru 0,2 až 5 ?m a specifické hmotnosti 0,1 až 0,5 g/ml a zachycuje se odtékající plasma, přičemž objem oddělované plasmy nebo séra činí až 50 %, výhodně až 30 % nasákavosti vrstvy skleněných vláken. Způsob oddělování plazmy nebo séra z celé krve podle vynálezu se provádí za použití prostředku, který sestává z vrstvy...

Odměřovač útku pro bezčlunkový stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 235004

Dátum: 15.02.1987

Autori: Shimazaki Haruo, Ogasawara Takashi, Umecawa Hidetsugu

MPK: D03D 47/36

Značky: bezčlunkový, útku, odměřovač

Zhrnutie / Anotácia:

Odměřovač útku pro bezčlunkový stav, sestávající z bubnu, na němž je navinuta útková nit předem stanoveným počtem závitů před prohozem útkové nitě prošlupem pomocí prohozní trysky. Buben sestává z několika vzájemně nezávislých samostatných bubnových dílů, z nosného členu, na kterém jsou tyto bubnové díly upevněny, a z ústrojí umožňujícího změnu polohy každého samostatného bubnového dílu vzhledem k nosnému členu tak, aby bylo možno měnit vnější...

Skřipcový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 235003

Dátum: 15.02.1987

Autor: Agehara Yoshiko

MPK: D03D 47/18

Značky: skřipcový, tkalcovský

Zhrnutie / Anotácia:

Skřipcový tkalcovský stav, na němž jsou upraveny dvě skřipcové hlavy k současnému zanášení jednotlivě do dvou prošlupů, jež jsou vytvářeny v synchronizaci s kmitavým pohybem skřipcových hlav ve vzájemném překrytu ze dvou skupin osnovních nití pomocí nitěnek obvyklým způsobem, přičemž skřipcové hlavy jsou upraveny k zachycení útkových nití na venkovní straně jednoho z konců prošlupu a k uvolnění útkových nití na venkovní straně druhého z konců...

Tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235002

Dátum: 15.02.1987

Autor: Wenig Ernst

MPK: D03D 49/50, D03D 47/28

Značky: tkalcovský, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Tkalcovský stroj má zanášecí zařízení (10) pro útkovou nit se stavěcím členem (9), který řídí sladění zanášecí rychlostí útkové niti (4) s rychlostí tkalcovského stroje. Stavěcí člen (9) přijímá stavěcí signál od komparátoru (5), který je na vstupní straně spojen se signálním generátorem (1) pro příchod útkové niti (4) v zachycovací oblasti (2) tkalcovského stroje a je spojen se signálním generátorem (6) pro rychlost stroje.