Archív za 1987 rok

Strana 358

Zařízení k rovnoměrnému rozdělování vody po půdorysné ploše odkyselovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 235121

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bouchal Antonín

MPK: B01D 19/00

Značky: odkyselovací, rovnoměrnému, zařízení, ploše, rozdělování, komory, půdorysné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrné zatížení obou stran každého z vlnovcových závěsů vodou ve vertikální odkyselovací komoře. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou vtokové části odkyselovací komory. Nad každou z mezer mezi tvarovanými závěsy vlnovců je vložen vodorovný úhelníkový profil obrácený špicí nahoru nad ním je uložena deska s otvory rozmístěnými tak, že každá jejich řada kolmá k závěsům vlnovců má mezi každým hřbetem závěsu...

Mikroporézní umělá useň a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235120

Dátum: 15.02.1987

Autori: Horák Josef, Hrabal Zdeněk, Ambrož Ludvík, Mück Eduard, Műcková Zuzana, Kaszonyi Pavol, Halbsgut Ivo

MPK: D06N 3/04

Značky: useň, její, mikroporézní, umělá, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Useň se zlepšenými hygienickými parametry, jako je zejména sorpce a desorpce vodní páry, to je potu. Účelem vynálezu je dosáhnout dokonalejšího rozložení mikroporézní struktury v příčném řezu usní, zmenšováním velikosti jednotlivých pórů od strany rubové směrem k líci umělé usně, avšak v celé soustavě vláknité pojené struktury. Tohoto účelu se dosahuje tím, že useň je tvořena pórovitou objemovou makrostrukturou soustavy vláken s pojivem, jejíž...

Dvojčinné mechanické čerpadlo rozprašovače kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235119

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kadlec Karel, Langpaul Josef, Hrdina Zdeněk, Ulbert Karel, Zvoníček Miroslav, Brázdil Miroslav, Skalický Stanislav, Nešpůrek Stanislav, Kenša Jaromír, Šorm Miloslav

MPK: B05B 11/00

Značky: mechanické, dvojčinné, rozprašovače, kapalin, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je spolehlivé utěsnění pístnice při snížených nárocích na výrobní tolerance součástí, zjednodušení zavzdušňovací cesty a jejího uzávěru proti průsaku při uložení rozprašovače v obecné klidové poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad manžetovým pístem je prostor ohraničený nahoře dolní čelní hranou vložky, mezi jejímž vnějším povrchem a mezi vnitřním povrchem objímky je vytvořen volný prostor spojený dole s nádrží a...

Zařízení k periodickému stmívání svíticích trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 235118

Dátum: 15.02.1987

Autori: Laštůvka Ivan, Potuček Pavel, Potuček Jiří

MPK: F21P 3/00

Značky: periodickému, svíticích, trubic, stmívání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro periodické stmívání svíticích trubic, napájených z násobiče napětí, tvořeného alespoň dvěma diodami a dvěma kondenzátory, jehož podstata spočívá v tom, že násobič je napájen přes triak, na jehož řídicí elektrodu jsou přiváděny pravoúhlé impulsy a na výstup násobiče je připojen sběrný kondenzátor. Proud výboje je uzavřen přes tlumivku, zapojenou do série se svíticí trubicí. Vynález lze užít k reklamnímu osvětlení,...

Měřič rychlosti proudění a turbulencí vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235117

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fuksa Ludvík, Zálešák Zdeněk, Místecký Vladimír

MPK: G01P 5/08

Značky: měřič, proudění, rychlostí, vzduchu, turbulencí

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič rychlosti proudění a turbulencí vzduchu je elektrické zapojení využitelné v metrologii i v ostatních technických disciplínách. Řeší snížení nevýhod dosud používaných měřičů, ať již mechanických nebo elektrických. Jeho čidlo, to je výbrus z monokrystalu křemíku, upevněný na keramických hrotech, je zapojeno na zdroj konstantního proudu. Ten je spojen se stejnosměrným zesilovačem, opatřeným výstupními svorkami měřiče a se zdrojem...

Pohon šroubového nebo šnekového samosvorného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235116

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kratochvíl Ervín, Skoupý Josef, Staniček Zdenko

MPK: F16H 55/24

Značky: samosvorného, šroubového, pohon, převodů, šnekového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu samosvorných převodů, zejména šroubových a šnekových, například úchopových hlavic průmyslových robotů. Účelem vynálezu je docílit tlumení při chodu do záběru, omezit zakousnutí převodu při svěru, snížit moment pro zrušení samosvornosti, a tím zlevnit poháněcí zařízení. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že pohybový šnek nebo šroub je axiálně pružně posuvný.

Kontaktní zařízení pro heterogenní systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235115

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kotlán Josef, Navrátil František, Holéci Ivan

MPK: B01J 8/10

Značky: zařízení, systémy, heterogenní, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata kontaktního zařízení pro heterogenní systémy s promíchávanou vrstvou tuhých částic a s odvodem tuhých částic ve formě úletového mračna, sestávající z vertikální válcovité komory s nejméně jednou tryskou pro přívod lehčí, obyčejně plynné fáze nebo její směsi s kondenzovanou fází a s přívodem kondenzované fáze, opatřené ve spodní části míchadlem a v horní části potrubím pro odvod heterogenního systému podle vynálezu spočívá v tom, že...

Zapojení pro teplotní kompenzaci operačního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235114

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bydžovský Jan

MPK: H03F 1/30

Značky: zapojení, operačního, zesilovače, kompenzaci, teplotní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zesilovací elektroniky a jeho účelem je odstranění nutnosti vybírat vhodné operační zesilovače s kladnou nebo zápornou charakteristikou změny napětí v závislosti na změně teploty okolí a podle toho pak vyhledávat vhodné kompenzační prvky. Podle podstaty vynálezu se toho docílilo tím, že výstup, popřípadě vstup operačního zesilovače je zapojen v úhlopříčce kompenzačního můstku, v jehož jedné větvi jsou v každém ramenu...

Pigmentový přípravek na polyetylénglykolové bázi v neprašivé formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 235113

Dátum: 15.02.1987

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/10, C09B 67/02

Značky: neprášivé, formě, přípravek, bázi, polyetylénglykolové, pigmentový

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentový přípravek na polyetylénglykolové bázi v neprášivé formě obsahující hmotnostně 60 až 95 % organického pigmentu a 5 až 40 % polyetylénglykolu o průměrné molekulové hmotnosti 200 až 2000 má nízký sypný objem a je mnohostranně použitelný.

Způsob úpravy granulovaných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235112

Dátum: 15.02.1987

Autori: Socha Jaromír, Kubový Otto, Uhlíř Zdeněk

MPK: C05G 1/00

Značky: způsob, hnojiv, úpravy, granulovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu pro úpravu granulovaných hnojiv, vhodný zejména pro hnojiva dusíkato-fosforečná, fosforečno-draselná, dusíkato-fosforečno-draselná, dusíkato-draselná, dusičnan amonný, superfosfát nebo močovinu, spočívá v tom, že se do masy připravovaného hnojiva, s výhodou do jeho kapalné fáze, přidává za míchání při teplotě 30 až 120 °C 0,001 až 3 hmotnostní procenta, vztaženo na příslušný kov, síranů, dusičnanů, chloridů, fosforečnanů...

Měřič spotřeby paliva pro spalovací motory se vstřikovacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235111

Dátum: 15.02.1987

Autor: Lehký Antonín

MPK: G01F 9/00

Značky: motory, spotřeby, měřič, paliva, zařízením, spalovací, vstřikovacím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřiče spotřeby paliva pro spalovací motory se vstřikovacím zařízením, pomocí něhož lze objektivně zjistit motorem skutečně spotřebované palivo. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z rotační clony pevně spojené s hřídelem vstřikovacího čerpadla nebo spojené prostřednictvím mechanického převodu, přičemž tato clona dále prochází mezi prvky snímače, například optoelektrického, na který je přímočarým mechanickým převodem...

Laboratorní vibrační extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235110

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vitha František, Radil Vojtěch, Batík Jan

MPK: B01D 11/04

Značky: laboratorní, extraktor, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší laboratorní vibrační extraktor, zejména pro extrakční stanovení uranu v provozních laboratořích. Extraktor sestává z válcové extrakční nádoby, ve které je uložen míchací člen napojený táhlem na vibrační jednotku. Ve dně extrakční nádobky je zaústěno dolní odběrové potrubí. Zátkou extrakční nádoby prochází první přívodní potrubí, druhé přívodní potrubí a horní odběrové potrubí. Vibrační jednotka sestává z prstencového elektromagnetu...

Přídavné zařízení elektronických stavoznaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235109

Dátum: 15.02.1987

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01F 23/26

Značky: zařízení, přídavné, elektronických, stavoznaku

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné zařízení elektronických stavoznaků, založené na principu spojitých nádob, je tvořeno ochrannou nádobkou elektrody stavoznaku, která je upevněna ve víku technologické nádoby a je ve spodní části opatřena jedním nebo více vstupními otvory a v horní části jedním nebo více odvzdušňovacími otvory. Toto jednoduché zařízení rozšiřuje možnosti použití elektronických stavoznaků při vyšších teplotách a umožňuje nenákladnou a spolehlivou...

Hemostatická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 235108

Dátum: 15.02.1987

Autori: Černý Pavel, Langr Stanislav, Uhlíř Jan, Blažíček Ivan

MPK: A61L 15/04

Značky: hemostatická, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na hemostatickou hmotu sestávající z práškové a/nebo vlákenné oxidované celulózy stejnoměrně rozmístěné v pojivé směsi obsahující pojivo, změkčovadlo a případné další příměsi. Hemostatická hmota se vyznačuje tím, že pojivo je zvolené ze skupiny sestávající ze sodné soli monokarboxylcelulózy, sodné soli karboxymetylcelulózy, oxidovaného škrobu, polyvinylpyrrolidonu o K = 60 až 120 dle Fikentschera a jejich směsí, a že...

Přerušovač elektrického proudu se stálým magnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235107

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pleštil Arnošt

MPK: H01H 37/46

Značky: proudu, stálým, magnetem, elektrického, přerušovač

Zhrnutie / Anotácia:

Přerušovač elektrického proudu se stálým magnetem, vyznačený tím, že mezi pevnou částí přerušovače a ramenem (5) se jhem (4) nebo ramenem (2) se stálým magnetem (1) je upevněn dilatační člen tak, že přemáhá sílu vyvolanou pružnou částí (6) ramene (5) se jhem (4) nebo pružnou částí (3) ramene (2) se stálým magnetem (1), přičemž připojovací kontakty přerušovače jsou umístěny ke konci dilatačního členu, upevněného v pevné části přerušovače a k...

Omezovač výchylky zapisovacího prvku zapisovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235106

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hein Milan

MPK: H03K 5/00

Značky: omezovač, zapisovacího, výchylky, prvků, zapisovačů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení omezovače výchylky zapisovacího prvku zapisovačů se používá všude, kde je třeba omezit vstupní signál vzhledem k následné mechanické vazbě, u zapisovačů, kreslicích stolů apod. Vstupní svorka omezovače je přes, vstupní odpor připojena na invertující vstup přenosového zesilovače, výstup přenosového zesilovače je připojen na vstupní svorku servomechanismu, dále na neinvertující vstup komparačního zesilovače a přes zpětnovazební odpor na...

Uspořádání signální sběrnice počítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 235105

Dátum: 15.02.1987

Autori: Svoboda Václav, Smutný Eduard

MPK: G06F 3/00, H05K 7/02

Značky: signální, počítačového, systému, uspořádání, sběrnice

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání signální sběrnice počítačového systému, který pracuje s periferními zařízeními prostřednictvím signálů signální sběrnice, spočívá jednak v uspořádání a vzájemném propojení jednotek spojení mezi sebou, jednak v zapojení uvnitř každé jednotky propojení. Deska rozvodu signální sběrnice každé jednotky propojení je opatřena jak vstupním, tak i výstupním konektorem, takže všechny desky rozvodu signální sběrnice jsou přímo propojeny mezi...

Způsob vymezení časového intervalu k odměřování délkových rozměrů při automatizovaném dělení materiálu ve válcovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235104

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jekerle Pavel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

MPK: H03K 17/296

Značky: odměřování, způsob, vymezení, rozměrů, materiálů, časového, dělení, automatizovaném, délkových, intervalu, válcovnách

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vymezení časového intervalu se týká problematiky odměřování délkových rozměrů při automatizovaném dělení materiálu ve válcovnách. Začátek tohoto časového intervalu a konec časového intervalu se ohraničuje mezními časovými okamžiky přechodu děleného materiálu první mezní úrovní v první vzdálenosti od výchozí úrovně a druhou mezní úrovní v druhé vzdálenosti od výchozí úrovně na pohybové dráze děleného materiálu odměřováním první...

Zapojení neinvertujícího regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235103

Dátum: 15.02.1987

Autor: Laňka Zdeněk

MPK: H03K 5/00

Značky: zapojení, regulátoru, neinvertujícího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení neinvertujícího regulátoru, to jest neinvertujícího čtyřpólu s proporcionálním a integračním přenosem. Řešení je provedeno tak, že ke vstupní svorce neinvertujícího zesilovače jsou připojeny čtyři informační větve: první a druhý sčítací odpor připojené ke vstupním svorkám, RC větev připojená k zemnicí svorce a odpor kladné zpětné vazby. Zapojení podle vynálezu je určeno k použití v regulační technice tam, kde by jinak...

Zapojení pro přenos dat mezi řídicím počítačem a řadičem světelné signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 235102

Dátum: 15.02.1987

Autor: Halbich Čestmír

MPK: G06K 17/00

Značky: řídicím, prenos, světelné, zapojení, počítačem, signalizace, řadičem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přenos dat mezi řídicím počítačem a řadičem světelné signalizace v automatizovaném systému řízení městského silničního provozu. Nedostatky užívaných zapojení odstraňuje zapojení podle vynálezu, jehož podstatou je připojení jednoho řadiče pomocí druhé desky kabelem a deskou na jedno vstup-výstupní místo počítače. Použité obvody vysokého stupně integrace zabezpečují sériově paralelní a paralelně sériový převod dat pro přenos dat...

Zařízení pro měření posunu a napětí v zeminách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235101

Dátum: 15.02.1987

Autori: Matušný Josef, Groma Bartolomej

MPK: G01N 9/00

Značky: zařízení, napětí, měření, zeminách, posunu

Text:

...trubkami a z příčných vodicích trubek upevněných kolmo k podélným vodícím trubkäm, přitom na vodicích trubkach jsou suvně usazeny svěrací upínky s nosníky pro posunova měřídla.Z hlediska přepravy a skladování zařízení je výhodné, když podélné trubky sestavají ze dvou dílů spojených jednak vzájem 4ně, jednak s příčnými vodicími trubkami rozebíratelnýmí spojí.Instalace zařízení v terénu se usnadní,jsou-li vodicí trubky opatřeny metrickou...

Způsob částečného nebo úplného oddělování kapalných a/nebo pevných látek z kapalin a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235100

Dátum: 15.02.1987

Autori: Korda Rudolf, Réczey István, Sugár Mátyás, Reviczky Ferenc, Bornemissza Endre, Niebling István, Mezö Árpád, Molnár Sándor

MPK: B03D 1/14

Značky: kapalných, kapalin, látek, úplného, částečného, zařízení, oddělování, způsob, způsobu, provádění, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro částečné nebo úplné oddělování kapalných a/nebo pevných látek z kapalin pomocí gravitace a/nebo flotace. Vynález řeší zvýšení kvality čištění, zvýšení výkonu a snížení rozměrů zařízení. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se kapalina vede ve směru v podstatě kolmém na směr působení gravitace a oddělené látky se vedou příčně ke kapalině. Podstata zařízení podle vynálezu, opatřeného vstupním...

Způsob plemenění králiků ve velkochovu umělým oplodňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 235099

Dátum: 15.02.1987

Autori: Szabö Zsuzsa, Gács Tibor

MPK: A01K 21/00

Značky: umělým, velkochovu, králiků, plemenění, způsob, oplodňováním

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká velkochovu králíků, při němž se využívá umělého oplodňování, a řeší možnosti zefektivnění chovu. Způsob plemenění se provádí tak, že se samice a samci umisťují v oddělených posadách, od vybraných samců se pomocí umělé pochvy odebírá sperma, vyšetřuje se, zředí a až do použití se skladuje při teplotě místnosti, načež se vnáší do dělohy samic připravených k inseminaci vyprovokováním prasknutí folikulu intravenózní hormonální...

Způsob výroby ergolinylových sloučenin substituovaných v poloze 8 dusíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235098

Dátum: 15.02.1987

Autori: Schneider Herbert, Lorenz Hans Peter, Sauer Berhard, Haffer Gregor, Wachtel Helmut, Eder Ulrich

Značky: výroby, způsob, substituovaných, poloze, dusíkem, sloučenin, ergolinylových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ergolinylových sloučenin substituovaných v poloze 8 dusíkem obecného vzorce I, kde substituent v poloze 8 může být v poloze ? nebo ß a vazba mezi uhlíkovými atomy v poloze 9 a 10 znamená jednoduchou nebo dvojnou vazbu, R2 znamená atom vodíku, methylovou nebo acetylovou skupinu, R3 znamená atom vodíku nebo bromu, R4 znamená alkylovou skupinu, cykloalkylalkylovou skupinu nebo alkenylovou skupinu, R5 znamená atom vodíku, alkylovou...

Způsob zplynování uhlíkatých materiálů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 235097

Dátum: 15.02.1987

Autor: Johansson Börje

MPK: C10J 3/00, C10J 3/20

Značky: provádění, uhlíkatých, materiálů, zplyňování, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro zplynování uhlíkatých materiálů na směs plynů obsahující zejména kysličník uhelnatý CO a vodík H2, u kterého se uhlíkatý materiál v kusové formě naplní shora přes uzavírací ústrojí do reaktoru, s výhodou do šachtové pece, do předem stanovené plnicí roviny, a u kterého se tepelná energie a okysličovadlo přivádějí nad zplynování, vyznačený tím, že vytvořený plyn se odebírá ze šachty v rovině pod horním...

Rotor se spirálovými žebry

Načítavanie...

Číslo patentu: 235096

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bowman James Loyd

MPK: F04C 18/16

Značky: rotor, žebry, spirálovými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotoru se spirálovými žebry a s mezilehlými spirálovými drážkami, uložený otočně kolem své osy a spolupracující s druhým rotorem, s nímž je v záběru, přičemž pracovní médium přiváděné do statoru vtéká do spirálových drážek a v důsledku pracovního záběru a otáčení rotorů dochází ke změně tlaku v spirálových drážkách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že každá ze spirálových drážek hnaného rotoru obsahuje vzhledem k danému směru...

Vidlicové ústrojí, zejména pro nakládací stroje a dopravní pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235095

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hideg Árpád

MPK: B65G 63/00

Značky: stroje, vidlicové, nakládací, ústrojí, zejména, pásy, dopravní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vidlicového ústrojí, které má pevné vidlicové rameno, upevněné na zvedacím rámu a teleskopicky uspořádaná, pohyblivá vidlicová ramena. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pevné a pohyblivé vidlicová ramena jsou vytvořena z U-profilu válcovaného za tepla. V pevném vidlicovém ramenu je uspořádán lineární motor, jehož stator je vytvořen z U-profilu. Na pevném vidlicovém ramenu jsou namontovány dva elektromechanické aretační...

Čerpací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235094

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jozsa István, Csemniczky János

MPK: F04B 13/00

Značky: čerpací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpací zařízení s ponorným čerpadlem uloženým v šachtové troubě (1) pro regulování množství čerpané kapaliny, které vykazuje vratnou komoru (4), která propojuje horní prostor šachtové trouby (1), který obsahuje čerpanou kapalinu, s jejím spodním koncem před čerpadlem (5). Podstata spočívá v tom, že spodní konec šachtové trouby (1) je vytvořen ve tvaru spirálové skříně (2) a ve vratné komoře (4) je uloženo škrticí ústrojí (3). Hlavní přednost...

Zdvihadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 235093

Dátum: 15.02.1987

Autori: Berger Harald, Fischer Gerhard

MPK: B66D 3/00

Značky: zdvihadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukce zdvihadel vybavených kladkostrojem s brzdným zařízením. Rašením se zachycují odlehčovací rázy a brzdným zařízením se zabraňuje vymršťováni lana, přičemž se zajišťuje i dlouhodobá funkční spolehlivost. Zdvihadlo sestává z kladkostroje, vytvořeného ze dvou vzájemně přestavitelných lanových soukolí, jehož pevné lanové soukolí je uloženo otočně ve vložené přírubě a přestavitelné soukolí, vedené ve skříni, je pístnicemi spojeno s...

Způsob výroby a-6-desoxytetracyklinu a 6-desoxy-6-hydroxytetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235092

Dátum: 15.02.1987

Autor: Morris Thomas Arthur

MPK: C07C 49/83

Značky: 6-desoxy-6-hydroxytetracyklinu, a-6-desoxytetracyklinu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6-desoxytetracyklinu a 6-desoxy-6-hydroxytetracyklinu a adičních solí těchto látek hydrogenací tetracyklinu obecného vzorce I, kde R znamená atom vodíku nebo hydroxyl a X znamená atom vodíku, atom chloru nebo fluoru nebo adiční soli tohoto tetracyklinu působením vodíku a rhodia na tetracyklin při teplotě 0 až 100 °C a při tlaku atmosférickém až tlaku 14 MPa v inertním reakčním prostředí, za přítomnosti R1R2R3P kde R1 a R2, stejné...

Způsob výroby nových taurinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235091

Dátum: 15.02.1987

Autori: Andersen Lars Henrik, Hildén Leif Albin Ingemar

MPK: C07D 209/48

Značky: taurinových, výroby, nových, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby taurinových derivátů obecného vzorce I, kde R znamená methylovou, ethylovou, n-propylovou, isopropylovou nebo n-butylovou skupinu, vyznačující se tím, že se uvede v reakci ftalimidoethynsulfonamid obecného vzorce II s alkylačním činidlem, například alkylhalogenidem obecného vzorce III nebo alkylsíranem obecného vzorce IV, kde X znamená atom halogenu a R má svrchu uvedený význam, při teplotě 50 až 100 °C pod zpětným chladičem v...

Herbicidní prostředek nebo/a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235090

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rempfler Hermann, Böhner Beat

MPK: A01N 43/40

Značky: regulaci, herbicidní, výroby, růstu, prostředek, účinné, složky, rostlin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek nebo/a prostředek k regulaci růstu rostlin vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát pyridyloxyfenoxypropionové kyseliny obecného vzorce I, v němž X znamená vodík nebo halogen, R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, nebo R1 a R2 společně znamenají...

Zařízení pro lineární přetlakovou vrstvovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 235089

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kozma László, Tyhiák Ernö, Diós Sándor, Borsos János, Nagy János, Kalász Huba, Mincsovics Emil, Kiss János, Körmendi Ferenc, Horváth Gyula

MPK: G01N 31/08

Značky: lineární, zařízení, vrstvovou, chromatografii, přetlakovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro lineární přetlakovou vrstvovou chromatografii, sestávajícího ze základní termostatické desky nesoucí sorbentovou vrstvu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad krycí deskou připevnitelnou k základní termostatické desce a opatřenou membránou pro pružné uzavření sorbentové vrstvy shora je umístěn přívodní ventil tlakového média mezi membránu a krycí desku (5), přičemž do krycí desky je vestavěn alespoň jeden...

Způsob výroby nových taurinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235088

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hildén Leif Albin Ingemar, Andersen Lars Henrik

MPK: C07D 403/12, C07D 209/48

Značky: taurinových, nových, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby taurinových derivátů obecného vzorce I, kde R1 znamená atom vodíku a R2 znamená methyl, ethyl, n-propyl, isopropyl nebo n-butyl nebo N R1R2 spolu tvoří pyrolidínový kruh vyznačující se tím, že se uvede v reakci ftalimidoethansulfonylchlorid vzorce II s primárním aminem nebo pyrrolidinem obecného vzorce R1R2NH, kde R1 a R2 mají svrchu uvedený význam, v nízkovroucím inertním organickém rozpouštědle při teplotě 0 až 50 °C za...

Zařízení pro regulovatelný přívod a odtah nitě při její technologické úpravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 235087

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kallmann Jürgen

MPK: D02J 1/22, D02J 13/00

Značky: nitě, její, regulovatelný, zařízení, úpravě, technologické, odtah, přívod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulovatelný přívod a odtah nitě při její technologické úpravě, s podávacím ústrojím, sestávajícím z vnějšku poháněným hnacím kuželovým válcem a z proti němu podél společné površky přitlačovaného podávacího kuželového válce a s vodičem nitě, který je uspořádán pohyblivě v obou směrech podél podávací štěrbiny nitě tvořené válci a s odtahovacím ústrojím. Význakem vynálezu je, že proti hnacímu kuželovému válci (4) je...

Způsob výroby farmaceutického prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235086

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kompis Ivan

Značky: prostředků, výroby, způsob, farmaceutického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby farmaceutického prostředku ve formě vodného roztoku na podkladě ve vodě rozpustné soli sufonamidu, potenciátoru sulfonamidu a alifatického aldehydu s 1 až 3 atomy uhlíku, jakož i odparků takových roztoků, vyznačující se tím, že se nechá reagovat vodný roztok sulfonamidu, potenciátor sulfonamidu a vodný roztok aldehydu v molárním poměru potenciátoru ku aldehydu 1 : 1 až 1 : 4 a v molárním poměru sulfonamidu ku potenciátoru 5 : 1 až...

Válcový zámek s plochým klíčem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235085

Dátum: 15.02.1987

Autor: Wolter Heinz

MPK: E05B 27/00

Značky: klíčem, válcový, zámek, plochým

Zhrnutie / Anotácia:

Zubový stupeň, pohyblivý v příčném směru plochého klíče válcového zámku, je vytvořen ve tvaru valivého tělíska, například kuličky, a je uložen volně příčně posuvně ve vrtání otevřeném na obě strany, které je upraveno v boční stěně profilové podélné drážky klíče. Toto valivé tělísko je ovládáno žebrem kanálu klíče, zasahujícím do profilové podélné drážky.

Vícestupňový planetový převod dopomala

Načítavanie...

Číslo patentu: 235084

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krassnitzer Otto, Nemeth Arpad, Kogler Peter

MPK: F16H 3/62

Značky: planetový, vícestupňový, převod, dopomala

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič planetových kol prvního stupně je spojen zubovou spojkou s centrálním kolem druhého stupně a je opatřen axiálním nástavcem s vnitřním ozubením zubové spojky. Protilehlá část s vnějším ozubením zubové spojky je souosá s centrálním kolem druhého stupně, které je přestavitelné. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosič planetových kol, který je opatřen vnitřním ozubením zubové spojky, nese sféricky uložená planetová kola a je přestavitelný a...

Převodovka řaditelná při zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235083

Dátum: 15.02.1987

Autori: Gött Hans, Ritter Gerhard, Ritter Klaus, Ritter Josef

MPK: F16H 3/08

Značky: převodovka, řaditelná, zatížení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká převodovky řaditelné při zatížení se vstupním hřídelem a výstupním hřídelem, které jsou opatřeny dvěma ozubenými koly s různým počtem zubů a s předlohou, která je opatřena ozubenými koly, řaditelnými alternativně spojkami do dráhy přenášené síly mezi vstupní a výstupní hřídel. Převodovka má jen jednoduchá ozubená kola a lze ji řadit jednoduchými hydraulickými řadicími prostředky při zatížení. Sériovým zapojením dvou nebo více...

Vstupní jednotka s indikačním zařízením pro plochý pletací stroj s elektronickým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235082

Dátum: 15.02.1987

Autori: Retallick David, Trümper Werner, Sommer Werner, Rieche Henning, Tollkühn Dieter, Schieber Hans, Weingartner Albin, Doslik Peter, Krause Erich, Radel Franz

MPK: D04B 15/78

Značky: elektronickým, pletací, zařízením, vstupní, stroj, jednotka, indikačním, řízením, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vstupní jednotky mající dále paměťové a řídicí jednotky pro vkládání dat do stroje, přičemž přes vstupní jednotku při vkládání dat se děje vedení prostřednictvím indikace, průběh vyvolávání dat je říditelný, právě příští krok vkládání je proveditelný jen po požadavku prostřednictvím indikace a existuje nejméně jedna klávesnice pro posun indikace. Účelem vynálezu je zjednodušení obsluhy a snížení nákladů. Uvedeného účelu je...