Archív za 1987 rok

Strana 356

Stroj na opracovanie koncov obrobkov pred hlavnými operáciami

Načítavanie...

Číslo patentu: 235202

Dátum: 15.02.1987

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23B 3/30

Značky: stroj, hlavnými, operáciami, opracovanie, obrobkov, koncov

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že operačné hlavy (2) protibežných pracovných jednotiek, z ktorých jedna je prestaviteľná (18), sú vybavené priamočiaro usporiadanými vretenami (8, 9, 10, 11) osadenými nástrojmi v technologickom slede operácií, medzi ktorými sa v takte stroja pohybuje nosič obrobkov s obrobkami (17), vytvorený nekonečným pásom (6), opatreným príchytkami (16) obrobkov (17) a hnacím krokovacím zariadením (15) . K pracovným...

Monostabilný fluidíkový prúdový logický prvok s kombinovaným riadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235201

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šturcel Ján, Kutiš Kamil, Georgiev Ivan

MPK: F15C 1/00

Značky: fluidíkový, prvok, kombinovaným, monostabilný, riadením, logický, prúdový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši úlohu zníženia potrebnej energie riadiaceho prúdu na prepnutie monostabilného fluidíkového logického prúdového prvku a zlepšenie jeho dynamických vlastností. V podstate monostabilný fluidíkový prúdový logický prvok je opatrený podtlakovým riadiacim kanálom, dvoma logicky komplementárnymi výstupnými kanálmi a pretlakovým riadiacim kanálom, spojeným cez väzobný odpor s napájacím...

Emulgátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235200

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kráľ Bohumil, Šútor Ľubomír, Paulovič Milan, Holčík Ján, Frajšták Pavol

MPK: B01F 17/14

Značky: emulgátor

Zhrnutie / Anotácia:

Emulgátor alebo jeho komponenta pre organické zlúčeniny, najmä fosforu, vyznačujúci sa tým, že pozostáva zo zmesi monoesteru a diesteru kyseliny fosforečnej s obsahom fosforu v jeho kyslej forme 1 až 2,5 % hmotnosti všeobecných vzorcov I,II a III pričom X je vodík, sodík, draslík, alifatický a/alebo cyklický amín s počtom atómov uhlíka 2 až 10, x, y, z sú celé kladné čísla a ich súčet je 10 až 25, a n je 6 až 15.

4-(1-Alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235199

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, přípravy, 4-(1-alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4-(1-alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolinů obecného vzorce I, kde R značí alkylskupinu o 1 až 5 atomech uhlíku, a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky slouží jako meziprodukt pro přípravu protivirově účinných látek.

4-(1-Alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1-[(2,2-dimethyl-1,3- dioxolan-4-yl)methyl]-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235198

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: dioxolan-4-yl)methyl]-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, jejich, přípravy, 4-(1-alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1-[(2,2-dimethyl-1,3, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4-(1-alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1-[(2,2-dimethyl-1,3- dioxolan-4-yl)methyl]-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinů obecného vzorce I, kde R značí alkylskupinu o 1 až 5 atomech uhlíku, a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky, slouží jako meziprodukty pro přípravu protivirově účinných látek.

Způsob přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235197

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, způsob, 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolinu, vyznačujícího se tím, že se alkyluje dvojsodná sůl 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolinu v dimethylformamidu methyljodidem při teplotě 0 až 30 °C, výhodně při teplotě 20 °C, sudová reakční směs se krystaluje z methanolu, ethanolu nebo n-propanolu, výhodně z ethanolu, a vzniklá směs...

Způsob přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235196

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, způsob, 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinu, vyznačujícího se tím, že se zahřívá 4,9-dihydro-2,3,9-trimethyl-4-oxo-2H-pyrazolo[3,4-b]chinolin s hydrochloridem pyridinu na teplotu 200 až 240 °C, výhodně na teplotu 220 °C.

4-Acetylfuro[3,2-b]pyrol a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235195

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kelemen Peter

MPK: C07D 491/048

Značky: spôsob, 4-acetylfuro[3,2-b]pyrol, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru organickej syntézy a rieši prípravu novej zlúčeniny 4-acetylfuro[3,2-b]pyrolu. Podstata spôsobu prípravy podľa vynálezu spočíva v tom, že sa kyselina 4H-furo[3,2-b]pyrol-5-karboxylová zahrieva v acetanhydride pri teplotách 100 až 136 °C. Zlúčenina podľa vynálezu môže nájsť široké uplatnenie v syntéze nových heterocyklických zlúčenín ako sú furo[3,2-b]azepíny, formylované furo[3,2-b]pyroly. 4-Acetylfuro[3,2-b]pyrol podľa...

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 235194

Dátum: 15.02.1987

Autori: Orlík Ivo, Voeroeš Viliam, Holčík Ján, Kačáni Stanislav, Humplík Antonín

MPK: C08K 5/34, C08K 5/51, C08K 5/13...

Značky: kompozícia, stabilizačná, vulkanizáty

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty z prírodného a/alebo syntetických kaučukov na báze ?-metylbenzylfenolu a 2-merkaptobenzimidazolu, vyznačujúca sa tým, že obsahuje 25 až 40 % hmotnostných tris (?-metylbenzylfenyl)fosfitu obecného vzorca I, v ktorom R znamená ?-metylbenzyl a n znamená celé číslo 1 až 3, 15 až 30 % hmotnostných 2-merkaptobenzimidazolu vzorce II a 30 až 60 % hmotnostných 2-metylbenzylfenolu vzorca III, v ktorom n znamená...

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 235193

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kačáni Stanislav, Humplík Antonín, Holčík Ján, Orlík Ivo, Voeroeš Viliam

MPK: C08K 5/18, C08K 5/13, C08K 5/34...

Značky: stabilizačná, kompozícia, vulkanizáty

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty z prírodného a/alebo syntetických kaučukov na báze a-metylbenzylfenolu a 2-merkaptobenzmidazolu vyznačujúca sa tým, že obsahuje 30 až 65 % hmotnostných ?-metylbenzyldifenylamínu všeobecného vzorca I, v ktorom n znamená celé číslo 1 alebo 2 a R znamená vodík alebo ?-metylbenzyl, 15 až 35 % hmotnostných a-metylbenzylfenolu vzorca II, v ktorom n znamená celé číslo 1 až 3, a 15 až 40 % hmotnostných...

N-(4-Oxo-2,2,6,6-tetrametylpentametylén)-2-benzotiazolylsulfénamid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235192

Dátum: 15.02.1987

Autori: Durmis Július, Karvaš Milan, Argaláš Peter, Gögh Tibor, Šalko Juraj

MPK: C07D 417/12

Značky: přípravy, n-(4-oxo-2,2,6,6-tetrametylpentametylén)-2-benzotiazolylsulfénamid, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-(4-oxo-2,2,6,6-tetrametylpentametylén)-2-benzotiazolylsulfénamidu vzorca I. Uvedenú zlúčeninu je možné pripraviť reakciou 2-benzotiazolylsulfenylchloridu s 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-ónom v molovom pomere 1 : 2 v prítomnosti chloridu uhličitého.

Insekticídny a fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 235191

Dátum: 15.02.1987

Autori: Žúžiová Jozefína, Varkonda Štefan, Konečný Václav

MPK: A01N 57/16

Značky: prostriedok, fungicídný, insekticídny

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticídny a fungicídny prostriedok, vyznačujúci sa tým, že ako účinnú zložku obsahuje aspoň jeden O-(halogénalkyl) O-(alkyl, aryl) (N-alkylamido, N,N-dialklamido) O-(2,4-disubstituovaný-3-oxo-2H-pyridazín-5-yl)ester tiofosforečnej kyseliny všeobecného vzorca I, v ktorom R1 znamená vodík alebo metyl, R2 znamená alkoxy s 1 až 5 atómami uhlíka v alkyle, alkylamido s 1 až 4 atómami uhlíka v alkyle, dialkyamido s 1 až 3 atómami uhlíka v alkyle,...

Spôsob prípravy O-(halogénalkyl) O-(alkyl, aryl) (N-alkylamido, N,N-dialkylamido) O-(2,4-disubstituovaných-3-oxo-2H-pyridazín-5-yl)esterov tiofosforečnej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235190

Dátum: 15.02.1987

Autori: Konečný Václav, Žúžiová Jozefína

MPK: C07D 237/14

Značky: přípravy, spôsob, n,n-dialkylamido, o-(halogénalkyl, aryl, o-(alkyl, kyseliny, n-alkylamido, o-(2,4-disubstituovaných-3-oxo-2h-pyridazín-5-yl)esterov, tiofosforečnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy zlúčenín všeobecného vzorca I, v kotom R1 znamená vodík, metyl, R2 znamená alkoxy s 1 až 5 atómami uhlíka, alkylamido s 1 až 4 atómami uhlíka, dialkylamido s 1 až 4 atómami uhlíka, fenyl, R3 znamená vodík, alkoxy, alkyltio vždy s 1 až 5 atómami uhlíka v alkyle, R4 znamená alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, cyklohexyl, benzyl, fenyl voľný alebo substituovaný 1 až 2 atómami halogénu, metyl alebo trifluormetylskupinou,...

4-Alkoxykarbonylmethylamino-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinoliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235189

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: jejich, způsob, 4-alkoxykarbonylmethylamino-1,3-dimethyl-1h-pyrazolo(3,4-b)-chinoliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4-alkoxykarbonylmethylamino-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinolinů obecného vzorce I, kde R je alkylskupina s 1 až 3 atomy uhlíku a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky slouží jako meziprodukty pro přípravu 4-karboxymethylamino-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu, který je protivirově účinný.

4,9-Dihydro-1-(2,3-dihydroxypropyl)-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo-(3,4- b)chinolin a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235188

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Šmejkal František, Rádl Stanislav, Zelená Dana

MPK: C07D 471/04

Značky: 4,9-dihydro-1-(2,3-dihydroxypropyl)-3-methyl-4-oxo-1h-pyrazolo-(3,4, b)chinolin, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4,9-dihydro-1-(2,3-dihydroxypropyl)-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4- b)chinolinu vzorce I a způsobu jeho přípravy. Tato nová, dosud nepopsaná látka vykazuje protivirovou aktivitu proti viru chřipky A2-Honkong a proti viru encefalomyokarditidy u myší.

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace fitalocyaninu mědi pro polygrafii a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235187

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nečas Miroslav, Plecháček Václav

MPK: C09B 67/00

Značky: způsob, bázi, mědi, pigmentový, fitalocyaninu, přípravy, přípravek, modifikace, polygrafii

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace ftalocyaninu mědi pro polygrafii obsahující hmotnostně 60 až 96 % ftalocyaninu mědi beta modifikace a 4 až 40 % sloučeniny obecného vzorce I, kde R1 je nasycený nebo nenasycený alifatický zbytek o počtu atomů uhlíku 12 až 22, R2 je H nebo CH3 nebo (CH2)nOH a n=2 až 4, je zvláště vhodný pro polygrafické systémy pro svoji výbornou dispergovatelnost.

Způsob přípravy 1-chlor-tricyklo(3,3,1,1 3,7)dekanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235186

Dátum: 15.02.1987

Autori: Macoun Petr, Kysilka Vladimír, Polák Václav

MPK: C07C 23/46

Značky: způsob, 3,7)dekanu, přípravy, 1-chlor-tricyklo(3,3,1,1

Zhrnutie / Anotácia:

1-chlor-tricyklo(3,3,1,13,7)dekan je důležitým meziproduktem pro přípravu derivátů adamantanu, které se používají při přípravě farmaceutických výrobků, mazacích prostředků, polymerů a dalších chemických specialit. Na tricyklo(3,3,1,13,7)dekan se působí chlórem za katalýzy jódem v prostředí kyseliny sírové a methylenchloridu. Po skončení reakce se kyselina sírová odpustí, organická fáze se zredukuje, zneutralizuje a methylenchlorid se...

Spôsob prípravy 6-chlór-2-hexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235185

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nevydal Jozef, Rybár Alfonz, Jendrichovský Ján, Jendrichovská Marta

MPK: C07C 49/16

Značky: 6-chlór-2-hexanónu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 6-chlór-2-hexanónu, medziproduktu pri výrobe liečiv, z 2-metyl-3-karbetoxy-5,6-dihydropyránu pôsobením HCl vo vodnom prostredí pri teplotách 40 až 80 °C v koncentrácii 25-35 % v reakčnej zmesi.

Spôsob prípravy 1-(2,6-dimethylfenoxy)-2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235184

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rybár Alfonz, Zlatinský Emil, Hesek Dušan, Tegza Marian, Szemes Fridrich

MPK: C07C 43/23

Značky: přípravy, 1-(2,6-dimethylfenoxy)-2-propanolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických liečiv. Jeho predmetom je spôsob prípravy 1-(2,6-dimetylfenoxy)-2-propanolu vzorca I. Príprava sa uskutočňuje reakciou 2,6-xylenolu s propylénoxidom za katalytického pôsobenia organických zásad alebo solí slabých kyselín a silných zásad v prostredí organického rozpúšťadla za zvýšenej teploty. Zlúčenina vzorca I sa používa ako medziprodukt pri syntéze antiarytmika mexiletinu.

Způsob přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235183

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, způsob, 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinu, vyznačujícího se tím, že se zahřívá 4,9-dihydro-1,3,9-trimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolin s hydrochloridem pyridinu na teplotu 200 °C až 240 °C, výhodně na teplotu 220 °C.

Způsob přípravy 4,9-dihydro-1,3dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235182

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, způsob, 4,9-dihydro-1,3dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu přípravy 4,9-dihydro-1,3-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinu, vyznačujícího se tím, že se hydrolyzuje 4-chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo(3,4-b) chinolin varem s kyselinou chlorovodíkovou.

Estery kyseliny 2-(trimethylsilyl)ethylbutandiové a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235181

Dátum: 15.02.1987

Autori: Černý Ivan, Havel Miroslav, Drašar Pavel, Pouzar Vladimír

MPK: C07F 7/08, C07C 69/40, C07J 5/00...

Značky: přípravy, kyseliny, jejich, 2-(trimethylsilyl)ethylbutandiové, estery, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká esterů kyseliny 2-(trimethylsilyl)ethyl-butandiové a dále způsobu jejich přípravy. Uvedené nové sloučeniny se připraví tím, že se na kyselinu 2-(trimethylsilyl)ethyl-butandiovou působí alkoholem ze skupiny oktadekanolu, cis- i trans-4-terc.butylcyklohexylalkoholu, cholesterolu nebo (20E)-21-methoxykarbonylpregna-5,20-dien-3?-olu v molárním poměru 2 : 1 v prostředí organického rozpouštědla, s výhodou benzenu, za přítomnosti...

Způsob přípravy poloesterů kyseliny jantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 235180

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pouzar Vladimír, Černý Ivan, Havel Miroslav, Drašar Pavel

MPK: C07C 69/40, C07J 5/00

Značky: způsob, jantarové, přípravy, kyseliny, poloesterů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy poloesteru kyseliny jantarové. Uvedené sloučeniny se připraví tím, že se nechá reagovat ester kyseliny 2-(trimetylsilyl)ethylbutandiové a alkoholu ze skupiny oktadekanolu, cis-i trans-4-terc.butylcyklohexylalkoholu, cholesterolu či (20E)-21-methoxykarbonylpregna-5,20-dien-3?-olu v prostředí organického rozpouštědla, s výhodou tetrahydrofuranu či etheru, se solí kyseliny fluorovodíkové, s výhodou...

Kyselina 2-(trimethylsilyl)ethyl-butandiová a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235179

Dátum: 15.02.1987

Autori: Drašar Pavel, Černý Ivan, Havel Miroslav, Pouzar Vladimír

MPK: C07F 7/08

Značky: její, 2-(trimethylsilyl)ethyl-butandiová, kyselina, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyseliny 2-(trimethylsilyl)-ethyl-butandiové vzorce I a dále způsobu její přípravy. Uvedená sloučenina se připraví tím, že trimethylsilylethanol se nechá reagovat s anhydridem kyseliny jantarové v organickém rozpouštědle, s výhodou ethylacetátu, za působení báze, s výhodou triethylaminu, za teploty 60 až 80 °C, po dobu 1 až 4 hodin, v molárním poměru 2-trimethylsilylethanolu a anhydridu kyseliny jantarové, s výhodou 1 : 1 až 1...

Způsob výroby 6-substituovaných 1-[(5R,8S,10R)-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235178

Dátum: 15.02.1987

Autori: Křepelka Jiří, Černý Antonín

MPK: C07D 457/12

Značky: způsob, 6-substituovaných, výroby, 1-[(5r,8s,10r)-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočovin

Zhrnutie / Anotácia:

6-Substituované 1-[(5R,8S,10R)-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočoviny obecného vzorce I, ve kterém R značí alkylovou skupinu s přímým nebo rozvětveným uhlíkatým řetězcem se 2 až 4 atomy uhlíku nebo cyklopentylovou skupinu, se dají výhodně připravovat redukční alkylací v poloze 6 nesubstituované močoviny vzorce II karbonylovými sloučeninami v přítomnosti kyanoborohydridu sodného. Sloučeniny obecného vzorce I mají silný inhibiční účinek na sekreci...

4-Karboxyalkylamino-1,3dimethyl-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235177

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zelená Dana, Zikán Viktor, Rádl Stanislav, Šmejkal František

MPK: C07D 471/04

Značky: jejich, 4-karboxyalkylamino-1,3dimethyl-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4-karboxylalkylamino-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo(3,4-b) chinolinů obecného vzorce I, kde n je 1 nebo 2 a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky vykazují protivirovou aktivitu proti viru A2-Honkong a proti viru encefalomyokarditidy u myší.

Substituované 4-fenoxy-3-methyl-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsoby jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235176

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: způsoby, jejich, 4-fenoxy-3-methyl-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, přípravy, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká substituovaných 4-fenoxy-3-methyl-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinů obecného vzorce I, kde R1 je atom vodíku nebo methylskupina a R2 je atom vodíku nebo alkoxyskupina s 1 až 4 atomy uhlíku, s výhodou methoxyskupina. Tyto nové, dosud nepopsané sloučeniny slouží jako meziprodukty pro synthesu s protivirovým účinkem.

4-(3-Alkylamíno-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymethyl)acetofenóny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235175

Dátum: 15.02.1987

Autori: Borovanský Alois, Béderová Eva, Dingová Anna, Švec Pavel, Čižmáriková Ružena, Kozlovský Ján

MPK: C07C 91/10

Značky: přípravy, spôsob, 4-(3-alkylamíno-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymethyl)acetofenóny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nových 1-aryloxy-3-amino-2-propanolov všeobecného vzorca I, kde R1 a R2 je alkyl a 4 spôsoboch prípravy týchto zlúčenín. Pripravené látky vykazujú betalytickú a antiarytmickú účinnosť. U vyšších analógov bola zistená povrchová lokálno anestetická a antimikróbna aktivita.

Způsob přípravy derivátů 2-chlor-8-fluor-6,11-dihydrodibenzo(b,e)-thiepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235174

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bártl Václav, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: přípravy, způsob, 2-chlor-8-fluor-6,11-dihydrodibenzo(b,e)-thiepinu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy derivátu 2-chlor-8-fluor-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu vzorce I, tj. 2-chlor-8-fluor-11-(1-methyl-4-piperidyliden)-6,11- dihydrodibenzo(b,e)thiepinu, jakož i jeho solí s anorganickými nebo organickými kyselinami, vyznačující se tím, že se terciární alkohol vzorce II podrobí kysele katalyzované dehydrataci, načež se získaná báze vzorce I převede neutralizací anorganickými nebo organickými kyselinami na příslušné soli.

Ester aminoalkoholu dibenzo(b,e)thiepinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 235173

Dátum: 15.02.1987

Autori: Valchář Martin, Protiva Miroslav, Bártl Václav, Dlabač Antonín

MPK: C07D 409/04

Značky: aminoalkoholu, ester, řady, dibenzo(b,e)thiepinové

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem je ester aminoalkoholu dibenzo(b,e)thiepinové řady vzorce I, tj. 2-chlor-11-[1-(2-dekanoyloxyethyl)-4-piperidyliden]-6,11- dihydrodibenzo(b,e)thiepin. Látka vzorce I vykazuje vlastnosti protrahovaně působícího dopaminomimetika a přichází v úvahu k praktickému použití v terapii parkinsonismu, její způsob přípravy spočívá v esterifikaci 2-chlor-11-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperidyliden]-6,11-...

Aminoalkohol dibenzo(b,e)thiepinové řady a jeho hydrochlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 235172

Dátum: 15.02.1987

Autori: Wildt Stanislav, Bártl Václav, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: aminoalkohol, dibenzo(b,e)thiepinové, řady, hydrochlorid

Zhrnutie / Anotácia:

Aminoalkohol dibenzo(b,e)thiepinové řady vzorce I, tj. 2-chlor-11-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperidyliden]-6,17- dihydrodibenzo(b,e)thiepin, a jeho hydrochlorid.

Přenosné zařízení k zaměřování vedení v hlubokých výkopech

Načítavanie...

Číslo patentu: 235171

Dátum: 15.02.1987

Autor: Brož Václav

MPK: G01C 15/00

Značky: hlubokých, vedení, zaměřování, zařízení, výkopech, prenosné

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosné zařízení umožňuje ve spojení s elektronickým tachymetrem současné zaměření polohy a výšky vedení v hlubokém výkopu bez vstupu do výkopu. Zařízení je složeno z latě (1), která se při měření položí přes výkop a ze svislé konstrukce (8), která je otočně připojena k lati (1). Svislá konstrukce (8), na jejímž horním konci je odrazný hranol (9), je ve svislém směru udržována pásmem (7) zatíženým závažím (6) dotýkajícím se při měření...

Spôsob prípravy 5-metyl-2-merkapto-1,3,4-tiadiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235170

Dátum: 15.02.1987

Autori: Svoboda Michal, Rybár Alfonz, Veverka Miroslav

MPK: C07D 285/12

Značky: 5-metyl-2-merkapto-1,3,4-tiadiazolu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 5-metyl-2-merkapto-1,3,4-tiadiazolu vzorca I. Zlúčenina vzorca I sa používa ako medziprodukt pre polosyntetické cefalosporíny. Zlúčenina vzorca I sa podľa vynálezu pripraví reakciou acetylhydrazínu sírouhlíka a organickej alebo anorganickej bázy a následnou dehydratáciou s kyslými činidlami.

Spôsob stabilizácie materiálov proti tepelnej a tepelno-oxidačnej degradácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 235169

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kopernický Ivan, Karvaš Milan, Mašek Ján, Orlík Ivo, Göghová Marcela, Humplík Anton, Durmis Július

MPK: C07C 39/12

Značky: proti, stabilizácie, degradácii, tepelno-oxidačnej, tepelnej, spôsob, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém stabilizácie polymérnych materiálov, minerálnych olejov a mazadiel proti termooxidačnému stárnutiu a zvýšenie termooxidačnej a antidegradačnej odolnosti vulkanizátov z prírodného a/alebo syntetických a termoplastických kaučukov použitím málo prchavého stabilizátora. Spočíva v tom, že sa k stabilizácii polymérneho substrátu, oleja, mazadla, kaučuku alebo kaučukovej vulkanizačnej predzmesi použije 0,02 až 3 % hmotnostné...

Substituované 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-2H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235168

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav, Zelená Dana, Šmejkal František

MPK: C07D 471/04

Značky: jejich, způsob, výroby, substituované, 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-2h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká substituovaných 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-2H-pyrazolo[3,4-b]chinolinů obecného vzorce I, kde R je atom vodíku nebo methylskupina. Tyto nové, dosud nepopsané látky vykazují protivirovou aktivitu proti viru chřipky A2-Hongkong a proti viru encefalomyokarditidy u myší.

Substituované 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235167

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Zelená Dana, Šmejkal František, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, substituované, výroby, 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká substituovaných 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinů obecného vzorce I, kde R1 i R2 značí atom vodíku, nebo R1 i R2 značí methylskupinu, nebo R1 je methylskupina a R2 je ethoxykarbonylmethylskupina nebo karboxymethylskupina, a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky vykazují protivirovou aktivitu proti viru chřipky A -Hongkong a proti viru encefalomyokarditidy u myší.

Kyselina 3-anilino-1,5-dimethyl-4-pyrazolkarboxylová a její estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235166

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 231/38

Značky: její, 3-anilino-1,5-dimethyl-4-pyrazolkarboxylová, přípravy, kyselina, jejich, způsob, estery

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyseliny 3-anilino-1,5-dimethyl-4-pyrazolkarboxylové a jejích esterů obecného vzorce I, kde R značí atom vodíku nebo alkylskupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou ethylskupinu. Tyto nové, dosud nepopsané látky slouží jako meziprodukty pro synthesu sloučenin s protivirový účinkem.

Nadpodlažní základová konstrukce elektrických střídavých motorů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235165

Dátum: 15.02.1987

Autori: Süss Jaroslav, Maloušek Antonín, Hála Bohumil, Draxler František

MPK: H02K 5/24, H02K 5/26

Značky: motorů, středních, veľkých, elektrických, výkonu, základová, konstrukce, nadpodlažní, střídavých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci základového rámu motoru, včetně případného budiče, schopného obvyklého transportu a instalovaného v provozním místě na rovinný základ. Podstatou vynálezu je uspořádání a upevnění úchytných desek stojanů ložisek a statoru, upevňovacích lišt kabelových lávek, transportních závěsů a kotevních patek, případně i rámu budiče, v armovaném betonovém podstavci, tvořeném základní deskou, jejíž zvýšené okraje jsou nosným rámem...

Nevulkanizovaná fólie pro hydroizolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 235164

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šesták Jiří, Podešva Milan, Blaha Vojtěch, Skopálek Antonín, Maleček Jiří

MPK: C08L 21/00, C08J 5/18, E04B 1/62...

Značky: fólie, hydroizolační, účely, nevulkanizovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Nevulkanizované fólie pro hydroizolační účely na bázi pryžové drti použitelné ve stavebnictví, sestávající z 20 až 50 % hmot. pryžové drti nebo prachu, 1 až 5 % hmot. butadien-styrenového kaučuku, 1 až 5 % hmot. drti ze syntetické usně na bázi polyuretanu, 20 až 45 % hmot. korkové drti obsahující kopolymer etylén-vinylacetát, 3 až 10 % hmot. minerálního plniva, popřípadě 3 až 15 hmot. % přísad zvršujících rozměrovou stabilitu fólie. Přísadou...

Hydrostatické ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 235163

Dátum: 15.02.1987

Autor: Galba Vladimír

MPK: F16C 32/06

Značky: hydrostatické, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydrostatického ložiska a rieši usporiadanie jeho chladiacich kanálov najmä v použití pre ložisko čelného rozvodu axiálneho hydrostatického prevodníka. Hydrostatické ložisko piestového prevodníka pozostáva z ventilovej dosky a ložiskovej dosky. Ventilová doska nepohyblivo spojená so zadným vekom prevodníka je opatrená medzikruhovými tlakovými kanálmi a v centrálnej časti prívodným otvorom chladiaceho média. Ložisková doska...