Archív za 1987 rok

Strana 355

Vyplavovacie zariadenie na frakčné triedenie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235242

Dátum: 15.02.1987

Autor: Makovník Ján

MPK: B03B 5/28

Značky: triedenie, frakčné, vyplavovacie, sypkého, materiálů, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vyplavovacie zariadenie na frakčné triedenie sypkého materiálu je tvorené najmenej dvoma do série zapojenými frakčnými nádobami, pričom podstata vynálezu spočíva v tom, že plocha vstupného otvoru v dne prvej frakčnej nádoby je 0,04 až 0,08 násobok jej maximálnej prietokovej plochy a plocha vstupných otvorov v dne za ňou zariadených frakčných nádob je 0,12 až 0,28 násobok maximálnej prietokovej plochy príslušnej frakčnej nádoby a prvá frakčná...

Dvojmembránový kapacitný akcelerometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 235241

Dátum: 15.02.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01P 15/125

Značky: kapacitný, akcelerometer, dvojmembránový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález dvojmembránového kapacitného akcelerometra je určený pre pohybujúce a zrýchľujúce sa zariadenia a dopravné prostriedky. Podstata akcelerometra spočíva v tom, že medzi dvojicou polymérových membrán, na ktorých sú nalepené pohyblivé kondenzátorové dosky a ktoré sú upevnené v dištančnej vložke osadenej vo valcovom telese je kvapalné dielektrikum a z vonkajšej strany od polymérových memrán sú upevnené pevné kondenzátorové dosky zafixované...

Rotor krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 235240

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mihok Jozef, Struckel Pavol

MPK: H02K 37/00

Značky: motora, krokového, rotor

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor krokového motora pozostáva z permanentného axiálne polarizovaného magnetu opatreného na obidvoch čelných plochách pólovými nástavcami z magneticky vodivého materiálu, pričom pólové nástavce sú na strane odvrátenej od permanentného magnetu súoso tuho osadené telesami z magneticky nevodivého materiálu, nahradzujúcimi hriadeľ rotora.

Linearizovaný optoelektronický prevodník s nulovým indikátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235239

Dátum: 15.02.1987

Autor: Oetter Juraj

MPK: G02F 19/14

Značky: nulovým, linearizovaný, indikátorom, optoelektronický, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je linearizovať prevodovú charakteristiku izolačného člena s dvomi optrónmi rozdielnych vlastností a tiež citlivo indikovať nulovú hodnotu vstupného signálu. Dosiahne sa to pripojením dvoch nesúhlasných vývodov prijímačov oboch optrónov (6, 7) na vstup prúdového zosiľňovača (12), pričom budič vstupného optrónu (6) je pripojený na jednosmernú stranu diódového mostíka (5), ktorého striedavá strana je pripojená medzi výstup a...

Monostabilný klopný obvod s krátkou dobou zotavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 235238

Dátum: 15.02.1987

Autori: Podhoranský Peter, Bilík Vladimír

MPK: H03K 3/033

Značky: dobou, klopný, krátkou, zotavenia, monostabilný, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a rieši zapojenie monostabilného klopného obvodu s krátkou dobou zotavenia. Jeho podstata je v tom, že výstup prvého logického člena je cez kondenzátor pripojený na vstupy druhého logického člena, pričom na vývod kondenzátora je pripojený vybíjaci odpor a emitor tranzistora, ktorého kolektor je pripojený na vodič s nulovým potenciálom a báza je pripojená cez bázový odpor na napájaci zdroj.

Zariadenie na liečbu otvorených poškodení tkanív

Načítavanie...

Číslo patentu: 235237

Dátum: 15.02.1987

Autor: Juráš Ivan

MPK: A61B 17/18

Značky: liečbu, zariadenie, otvorených, tkanív, poškodení

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na liečbu otvorených poškodení tkanív. Vynález patrí do odboru lekárskych zariadení a rieši zariadenie na liečbu otvorených poškodení tkanív. Jeho podstata je v tom, že na vstupný otvor izolačného vaku je sterilnou hadičkou pripojený bakteriálny filter so sterilnou filtračnou látkou, pričom na vstupnú časť bakteriálneho filtra je pripojený regulačný ventil, na ktorý je pripojený jednak tlakový vzduchový zdroj a jednak kyslíkový...

Spôsob získavania pentaerytritolu z vodonerozpustných substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235236

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zlacký Alojz, Bindas Ján, Čorný Jozef, Lichvár Milan

MPK: C07C 29/14

Značky: vodonerozpustných, spôsob, substrátov, získavania, pentaerytritolu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie účinnosti získavania pentaerytritolu z vodonerozpustných substrátov, predovšetkým z pevných adsorbentov používaných v procese čistenia vodných roztokov pentaerytritolu a z pevných, v procese výroby pentaerytritolu vznikajúcich odpadných produktov. Zvýšenie účinnosti získavania pentaerytritolu sa dosiahne tým, že na pevný adsorbent, najčastejšie na aktívne uhlie, alebo na pevný odpadný produkt z výroby...

Spôsob regulácie ústredného vykurovania a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235235

Dátum: 15.02.1987

Autori: Gurecka Ondrej, Mráz Justín, Lexa Pavel, Stanek Jozef, Zeman Peter, Kohút Vladislav

MPK: F24D 19/10

Značky: spôsobu, vykonávanie, tohoto, regulácie, ústredného, spôsob, vykurovania, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie ústredného vykurovania a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu založeného na snímaní a vyhodnocovaní teploty vonkajšieho vzduchu ako aj na snímaní vyhodnocovaní a úprave teploty výstupnej vody za miešacím ventilom. Riešený problém je zvýšenie hospodárnosti prevádzky a zvýšenie stupňa automatizácie ústredného vykurovania čo sa dosahuje tým, že teplota výstupnej vody za miešacím ventilom sa koriguje ešte aj na základe...

Vozidlový prepravníkový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235234

Dátum: 15.02.1987

Autor: Urban Cyril

MPK: B60P 1/04

Značky: vozidlový, prepravníkový, manipulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom modifikácie kontejnerového manipulátora ramenového typu je zníženie hmotnosti a príkonu zariadenia, výhodnejšie ovládani kontejnera pri obsluhe prípojného vozidla manipulátorom, zlepšenie priečnej stability vozidla pri vysýpaní obsahu kontejnera a zvýšenie bezpečnosti pri obsluze zariadenia. Vynález je možné využiť v lesnom a poľnom hospodárstve, v stavebníctve ako aj v automobilovej doprave vôbec.

Regulačný ventil s vyrovnávaním tlaku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235233

Dátum: 15.02.1987

Autor: Fančovič Karol

MPK: F16K 1/06

Značky: tlaku, ventil, výroby, vyrovnávaním, regulačný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru regulácie prietoku kvapalín. Rieši problém konštrukcie regulačného ventilu s vyrovnávaním tlaku medzi zásobníkom a priestorom, do ktorého sa dávkuje kvapalina cez dutú rúrku slúžiacu zároveň ako uzatváracie zariadenie. Konštrukčný materiál zaručuje použiteľnosť pre širokú paletu organických a anorganických kvapalín. Pri výrobe regulačného ventilu sú dielce spájané nasadením za využitia tepelnej roztažnosti.

Spôsob vyvažovania gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 235232

Dátum: 15.02.1987

Autor: Zrubec Vladimír

MPK: G01R 29/08

Značky: spôsob, osovú, druhého, zložku, magnetického, vyvažovania, řadů, poľa, gradiometrov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu vyvažovania gradiometrických systémov. Jeho účelom je zlepšit stabilitu vyváženia gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa. Tento účinok sa dosahuje použitím kompaktného telesa gradiometra a dvojice korekčných prvkov efektívne ovplyvňujúcich plochu slučiek gradiometra. Možno ho použiť predovšetkým u supravodivých gradiometrov druhého rádu určených na meranie biomagnetických polí a geofyzikálny výskum.

Zariadenie pre úsporu spotreby plynných, tekutých palív vo vykurovacích zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 235231

Dátum: 15.02.1987

Autor: Beitl Ludek

MPK: F24H 9/20, F24D 19/10

Značky: úsporu, spotřeby, vykurovacích, palív, zariadenie, plynných, zariadeniach, tekutých

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je vhodné pre etážové a ústredné vykurovacie kotly na plynné a tekuté palivo. Podstata zariadenia spočíva v tom, že je tvorené samostatným prepínacím regulátorom, pozostávajúcim z hradítka zabudovanom v prívodnom potrubí, otočne uloženom aspoň v jednom čape, pevne spojenom s ramenom, ktoré je cez hriadeľku otočne spojené s kotvou ovládacieho prvku. Zariadením sa dosiahne zvýšenie ekonomiky prevádzky.

Paleta pre uskladňovanie oceľových lán

Načítavanie...

Číslo patentu: 235230

Dátum: 15.02.1987

Autor: Brieda Ondrej

MPK: B65D 19/44, B65H 54/02

Značky: oceľových, uskladňovanie, paleta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zlepšenia manipulácie pri uskladňovaní oceľových lán. Podstatou je paleta, ktorá pozostáva z položky (1), na ktorej sú rozmiestnené do trojuholníka vodiace rúry (2). V týchto vodiacich rúrach (2) sú vložené nástavné rúry (3) vždy menšieho priemeru.

Televízny medzifrekvenčný filter s povrchovou akustickou vlnou pre normu OIRT

Načítavanie...

Číslo patentu: 235229

Dátum: 15.02.1987

Autori: Neveselý Miloslav, Šonský Milan

MPK: H04N 5/44

Značky: televízny, filter, vlnou, povrchovou, akustickou, normu, medzifrekvenčný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je ekonomické riešenie televízneho medzifrekvenčného filtra pre normu OIRT. Podstata vynálezu spočíva v použití ako látky podložky [ 111 ]-rez, [ 110 ]-smer šírenia Bi12GeO20, ktorý sa vyrába z domácich surovín a v usporiadaní apodizovaného meniča podľa znázornenej váhovej funkcie. Televízny medzifrekvenčný filter pre normu OIRT možno použiť vo farebných aj čiernobielych televíznych prijímačoch.

Spôsob výroby (3Z,5E) a (3Z,5Z)-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, alebo ich zmesi s ďalšími izomérmi 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235228

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šauša Igor, Frimm Richard, Proksa Bohumil, Krajč Tibor

MPK: C07C 49/20

Značky: zmesí, 3z,5z)-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, izomérmi, spôsob, 3z,5e, 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, výroby, ďalšími

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyrobiť ( 3Z, 5E ) a ( 3Z, 5Z )-6-10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ón alebo ich zmes s inými izomérmi 6,10-dimetylundekatrien-2-ón nenáročným technicky ľahko prevediteľným spôsobom. Uvedený účel sa dosiahne zmiešaním organickej alebo anorganickej kyseliny 3,7-dimetyl-6-okten-1-in-3-olu a technického 2-metoxypropénu v molárnom pomere 0,5.10-3 až 2,1 : 10-3 : 1 : 2 až 2,2 a zahrievaním reakčnej zmesi pri teplote 20 až 120 °C po...

Zariadenie pre nastavovanie otáčok a momentu pohonu rotorových strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235227

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šimo Vincent, Bies Rudolf

MPK: H02P 5/06

Značky: momentu, rotorových, nastavovanie, pohonů, strojov, zariadenie, otáčok

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je mechanické spojenie indukčnej spojky vstupného hriadeľa s poháňacím elektromotorom a tachogenerátor uložený na spojovacom hriadeli spájajúcom indukčnú spojku s momentovou spojkou. Indukčná spojka je elektricky spojená s regulátorom otáčok prepojeným s porovnávacím obvodom indukčnej spojky, na ktorý je pripojen snímač dávkovania a tachogenerátor. Momentová spojka je elektricky spojená cez potenciometer nastavenia momentu s...

Syntetické brusivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 235226

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kušnierová Mária

MPK: B24B 29/00, C09G 1/02

Značky: brusivo, syntetické

Zhrnutie / Anotácia:

Zníženie obstarávacích nákladov a zamedzenie vzniku odpadov rieši syntetické brusivo k brúseniu či lešteniu voľným abrazívom a prítlačným nástrojom podľa vynálezu, ktorého podstatou je sklenený prášok so základným obsahom 50 až 90 hmotnostných percent kysličníka kremičitého SiO2 a 0,5 až 4,0 hmotnostných percent kysličníka hlinitého Al203, tvrdosťou častíc 3,5 až 5,0° Mohsa, s mernou hmotnosťou 2,5 až 3,0 g/cm3 a o zrnitosti do 0,1 mm.

Vyorávací zberač

Načítavanie...

Číslo patentu: 235225

Dátum: 15.02.1987

Autor: Michalko Ján

MPK: A01D 31/00, A01B 43/00

Značky: zberač, vyorávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vyorávací zberač je prídavným zariadením, ktoré pracuje pred traktorom. Vyoráva a zbiera sadenice a iné plodiny. Možno ho traktorom zdvíhať a vyprázdňovať do kontajneru upevnenom na traktore, alebo do vlečky za traktorom. Slúži na vyorávanie a zber poľnohospodárskych plodín, sadeníc, alebo aj kameňa a iných nežiadúcich elementov v pôde. Vyorávací zberač odrezáva pohyblivými radlicami vrstvu pôdy aj s plodinami. Rozrušuje pôdu a oddeľuje ju od...

Diferenčná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235224

Dátum: 15.02.1987

Autori: Čop Vladimír, Šoltys Vincent, Kováčik Ján, Janoško Milan

MPK: F16H 27/06

Značky: převodovka, diferenčná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prevedenie prevodu diferenčnej prevodovky medzi jej vstupnou a výstupnou časťou. Jeho podstatou je také prevedenie prevodu medzi jej vstupnou a výstupnou časťou, že vtláčací generátor je prenosovo spojený časťou hybné uložených teliesok v klietke s ozubením kolesa, pri rozdielnom počte zubov ozubenia kolesa voči počtu teliesok v klietke. Táto prevodovka je zvlášť vhodná do mechanizmov s prerušovanými rotačnými pohybmi ako...

Spôsob prípravy dicitranu tripiperazínia

Načítavanie...

Číslo patentu: 235223

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šnupárek Vladislav, Krejčí František, Minczinger Štefan, Frimm Richard, Jozefíni Ľubor

MPK: C07D 295/18

Značky: spôsob, přípravy, tripiperazínia, dicitranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy dicitranu tripiperazínia. Dicitran tripiperazínia sa podľa vynálezu pripravuje pridávaním etanolického roztoku kyseliny citrónovej k miešanému a chladenému etanolickému roztoku piperazínu tak, aby sa teplota reakčnej zmesi pohybovala v rozmedzí 5 až 30 °C, pričom etanol použitý do reakcie je vodný etanol s obsahom 85 až 99,8 % obj. etanolu. Dicitran tripiperazínia sa používa ako anthelmintikum v humánnej i...

Rozdeľovacia hlava pre chladenie dutého hriadeľa vrtuľového miešadla skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235222

Dátum: 15.02.1987

Autor: Mojto Ján

MPK: C03B 5/187

Značky: hriadeľa, dutého, rozdeľovacia, skloviny, miešadla, chladenie, hlava, vrtuľového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie poruchovosti vrtuľových miešadiel, zvýšenie ekonomiky výroby a odstránenie nákladov, súvisiacich s údržbou rozdeľovacej hlavy. Uvedeného účelu sa dosiahne úpravou rozdeľovacej hlavy vrtuľového miešadla Bezkomorové prevedenie rozdeľovacej hlavy vylučuje použitie tesniacich krúžkov, ktoré stykom s chladiacou kvapalinou korodujú, znižuje sa ich funkčná hodnota - životnosť - čo si vyžaduje demontáž miešadiel a výmenu...

Zdvíhacia točna

Načítavanie...

Číslo patentu: 235221

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bernát Leopold, Oravec Ján

MPK: B66F 7/22

Značky: točna, zdvíhacia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zdvíhacej točny, ktorá je usporiadaná v tuneli v betónovej šachte. Pozostáva zo svisle vedeného vozíka nesúceho výklopný rám s hnaným ozubeným vencom. Zdvíhacia točna zdvíha, otáča a nakláňa skúšaný objekt. Všetky pohony sú hydraulické. Názorne vidieť točnu na obr. 1.

Chrániče sluchových orgánov a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235220

Dátum: 15.02.1987

Autori: Berek Dušan, Florián Štefan

MPK: A61F 11/02

Značky: sluchových, orgánov, spôsob, výroby, chrániče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chráničov sluchových orgánov a spôsobu ich prípravy. Podstata chráničov sluchových orgánov spočíva v tom, že obsahujú 30 až 90 % hmot. polyméru zmäkčeného 5 až 70 % hmot. oligomérov a 0,05 až 10 hmot. buničitej vaty, 0,1 až 3 % hmot. antiseptického prostriedku, 0,001 až 0,5 % hmot. farbiva a 0,001 až 0,2 % hmot. voňavky. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy chráničov sluchových orgánov, ktorý sa vyznačuje tým, že sa...

Farebníkový aparát s nepretržitým a automaticky regulovateľným prívodom farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235219

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: regulovatelným, nepretržitým, automatický, prívodom, farby, aparát, farebníkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka polygrafického priemyslu. Účelom vynálezu je zabezpečiť nepretržitý a automatický regulovateľný prívod farby na tlačovú formu. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou nekonečného elastického pásu (1), ktorý sa dostáva do pohybu pomocou prívodného bubna (2). Rýchlosť nekonečného elastického pásu (1) je rovnaká ako obvodová rýchlosť formového valca (12). Farba sa na formu navaľuje za pomoci jedného odpruženého navaľovacieho valca...

Oneskorovací člen z hradla DTL

Načítavanie...

Číslo patentu: 235218

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H03K 19/00

Značky: člen, oneskorovací, hradla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oneskorovacieho člena z hrada DTL s vývodom pre pripojenie integračnej kapacity. Zapojenie je utvoreno tak, že na vývod pre pripojenie integračnej kapacity je pripojený jednak kondenzátor s druhým pólom pripojeným na záporný pól zdroja napájacieho napätia, jednak anóda diódy, ktorej katóda je spojená so vstupom hradla.

Detekčný blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 235217

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bezák Albert

MPK: G21C 17/06

Značky: detekčný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odtienenie vyhorenej palivovej kazety od pozadia (eventuálna kontaminácia bazénu ), fixácia palivovej kazety, vytesnene kazety od kvapaliny, umiestenenie puzder detektora a neutronového zdroja v závislosti na palivovej kazete. Podstata vynálezu spočíva v tom, že tieniaci blok stabilizuje palivovú kazetu vo fixačnom otvore pri úzkej štrbine kolimátora. Umožňuje presúvanie palivovej kazety po dĺžke a pootáčania do ľubovolnej...

Zapojenie pre spínanie luminescentných indikátorov v multiplexnom režime

Načítavanie...

Číslo patentu: 235216

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kotolan Jan

MPK: H03K 17/00

Značky: indikátorov, spínanie, zapojenie, režime, multiplexnom, luminescentných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši multiplexné spínanie luminescentných segmentových indikátorov v elektronických prístrojoch, osadených MOS/LSI integrovanými obvodmi, ktoré nemôžu v dôsledku malého napätia na výstupoch priamo spínať indikátory. Podstatou vynálezu je spínanie luminescentných indikátorov v multiplexnom režime, vyznačené tým, že rádové výstupy MOS/LSI integrovaného obvodu sú pripojené na mriežky indikátorov priamo a segmentové výstupy tohto obvodu sú...

Dilatačná medzivrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 235215

Dátum: 15.02.1987

Autor: Miklánek Ján

MPK: F16L 59/02

Značky: medzivrstva, dilatačná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zmenšenie prestupu tepla medzivrstvou, spolupôsobenie medzivrstvy s tepelnou izoláciou, rýchle vyrovnávanie rozdielnych tlakov vzduchu medzi medzivrstvou a vonkajším ovzduším a možnosť jednoduchej výroby a montáže medzivrstvy. Uvedeného účelu sa dosiahne vytvorením medzivrstvy z vlnitého plechu s polprstencovou vrchnou vlnou a úzkou, plytkou spodnou vlnou. Vrchná vlna je stužená priečnymi rebrami s ostrým zakončením, von...

Spôsob korekcie termočlánku na úzkotolerantnú charakteristiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235214

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fedor Jozef, Tomko Jaroslav, Oetter Juraj, Girman Michal

MPK: G01K 7/14

Značky: úzkotolerantnú, spôsob, termočlánku, charakteristiku, korekcie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je upraviť teplotnú závislosť termoelektrického napätia viacerých kusov termočlánkov daného typu tak, aby všetky teplotné závislosti boli v stanovenom rozsahu teplôt prakticky rovnaké. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že sa termočlánok, ktorého teplotu meria pyrometer a ktorý je vyhrievaný v piecke, pripojí na vstup analógového prevodníka signálu s číslicovými korekciami parametrov, ktorého napätie na výstupe meria voltmeter. Na...

Zapojenie pre zber informácií z technologického procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235213

Dátum: 15.02.1987

Autori: Balogh Emil, Nagy Alexander

MPK: G06K 1/12

Značky: zapojenie, procesu, technologického, informácií

Zhrnutie / Anotácia:

Číselné údaje, charakterizujúce určité vlastnosti, alebo parametre technologického procesu, napríklad vady textilného materiálu sú zahlasované do záznamového zariadenia asynchrónne, nezávisle od seba, pričom zariadenie pre zber týchto informácií ich zapisuje do záznamového zariadenia podľa časového poradia ich výskytu. Zapojenie pre zber informácií obsahuje snímače údajov (2) technologického procesu (1), ktoré spolupracujú so spínacou jednotkou...

Sonda ultrazvukového viskozimetra s torzným rezonátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235212

Dátum: 15.02.1987

Autori: Figura Zdenko, Pavlík Samuel, Zámečník Vlastimil

MPK: G01N 11/16

Značky: viskozimetra, sonda, torzným, rezonátorom, ultrazvukového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je snímanie torzných kmitov snímacou cievkou v oblasti uzlovej roviny, kde dochádza k najväčšej zmene magnetostrikcie, čím sa niekoľkonásobne zvýši napätie na snímacej cievke. Uvedeného účelu sa dosiahne sondou ultrazvukového viskozimetra s torzným rezonátorom, ktorého podstatou je, že torzná tyč je pevne pripojená k puzdru v jednej uzlovej rovine a v mieste n uzlovej roviny prechádza cez snímaciu cievku. Snímacia cievka je...

Spôsob homogenizačného ohrevu pred tvárnením čapov zo zliatiny hliník – horčík – kremík

Načítavanie...

Číslo patentu: 235211

Dátum: 15.02.1987

Autor: Sombathy Štefan

MPK: C21D 9/00

Značky: spôsob, zliatiny, tvárnením, homogenizačného, horčík, křemík, hliník, čapov, ohřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technológie tepelného spracovania zliatiny hliník - horčík - kremík, s obsahom kremíka do 1 %, pri ktorej materiál nadobúda vysokú plasticitu, ktorá umožňuje dosiahnuť optimálne parametre pri jej tvárnení, pričom sa lisovacia teplota dosiahne homogenizačným ohrevom, ktorý spočíva v tom, že sa čapy pred tvárnením rýchloohrevom ohrejú na teplotu 580 °C v priebehu 5 až 15 minút, potom sa pri teplote 580 °C homogenizujú po dobu 5...

Prítlačné zariadenie pre montáž výztužnej konštrukcie sekcií lodných objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235210

Dátum: 15.02.1987

Autor: Takács Zoltán

MPK: B63B 3/26

Značky: sekcií, objektov, výztužnej, montáž, lodných, konštrukcie, přítlačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že pomocou prítlačných zariadení, pozostávajúcich z dráhy, ktorá je súčasťou stola, na dráhe umiestnenej nosnej konštrukcie a na nosnej konštrukcii umiestnených prítlačných valcov, sa vytvára sila, potrebná na odstránenie medzier medzi plátom a výstužnou konštrukciou pri výrobe sekcií lodných objektov.

Zariadenie na stanovenie teploty vzplanutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 235209

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ország Bohumil, Dimun Milan

MPK: G01N 25/52

Značky: vzplanutia, zariadenie, stanovenie, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa týka zariadenia na stanovenie teploty vzplanutia zápalných látok, najmä nebezpečných prudkým výbuchom, toxicitou, prípadne ináč, použitím malých bezpečných množstiev látky. Vynález najde uplatnenie vo výskume a najmä pri určovaní technicko-bezpečnostných parametrov v skúšobniach, kde sa z akejkoľvek príčiny musí pracovať s malým objemom.

Izolačný obal podzemných tepelných vedení pre bezkanálové uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: 235208

Dátum: 15.02.1987

Autor: Miklánek Ján

MPK: F16L 59/04

Značky: vedení, bezkanálové, tepelných, uloženie, izolačný, podzemných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom izolačného obalu je zníženie tepelných strát, stavba dlhých dilatačných úsekov, jednoducho kontrola funkcie, možnosť zabudovania mokrých izolácií a umožnenie funkcie izolačného obalu i počas havárie - vniknutí vody, unikaní tepelného média. Uvedeného účelu sa dosiahne neposuvným uložením tuhej tepelnej izolácie na dilatačnô medzivrstvu, uloženú posuvne na tepelnom potrubí. Dilatačnú medzivrstvu tvorí vlnitá doska s pozdĺžnymi vlnami,...

Spôsob upevňovania vnútornej banky vo vonkajšej banke sklenenej strojovo vyrábanej vložky do izolačnej fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: 235207

Dátum: 15.02.1987

Autor: Voska Miroslav

MPK: C03B 23/13

Značky: vyrábanej, vložky, upevňovania, vonkajšej, baňky, fľaše, izolačnej, sklenenej, vnútornej, strojovo, spôsob, banke

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši upevňovanie vnútornej banky vo vonkajšej banke sklenenej strojovo vyrábanej vložky do izolačnej fľaše a jeho účelom je popri zvýšení mechanickej pevnosti sklenenej vložky nahradiť zložité zariadenie na dávkovanie lepidla a azbestových krúžkov, ktoré sa lepia na vonkajšiu alebo vnútornú banku. Uvedeného účelu sa dosahuje tým, že pred zatavením hrdla sklenenej vložky nasadíme na vnútornú banku najskôr azbestový profilový segment a...

Poloautomatické zariadenie pre riadenie vŕtacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235206

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bartko Michal

MPK: E21B 7/04

Značky: vŕtacej, riadenie, zariadenie, poloautomatické, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru banského, pričom rieši riadenie vŕtacej jednotky, t.j. hydraulicky ovládané vŕtacie zariadenia pre mechanizované vŕtanie prevažne rovnobežných, ale i šikmých vrtov určených k trhacím prácam pri razení. Zariadenie podľa vynálezu rieši poloautomatické riadenie vŕtacích jednotiek, ktorými sa obvŕtava čelba banského diela podľa dopredu určenej vrtnej schémy. Zariadenie podľa vynálezu má elektronickú časť pozostávajúcu zo...

Spôsob poplastovania členitých podkladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235205

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šimko Milan, Gantner Ivan

MPK: B29C 27/14, B29C 27/30

Značky: spôsob, členitých, podkladov, poplastovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob poplastovania členitých podkladov vrstvou nepolárnej a obtiažnej lepivej makromolekulovej látky na báze polytetrafluóretylénu, polyoxymetylénu, polyacetálov a polyamidov pomocou adhezíva na báze epoxidových živíc tak, že na aktivovaný povrch dosky z plastu o hrúbke 0,5 až 10 mm a na tvarovo členitý povrch sa nanesie vrstva adhezíva, pričom sa na obidve plochy pôsobí tlakom 8 až 25 MPa prostredníctvom lisovníka, ktorý má...

Spôsob dobývania mocných uhoľných slojov čelným a stenovým uhoľným kombajnom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235204

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bartoš Ján

MPK: E21C 41/00, E21C 41/04

Značky: čelným, stenovým, slojov, mocných, uhoľných, dobývania, uhoľným, spôsob, kombajnom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dobývania mocných uhoľných slojov čelným a stenovým uhoľným kombajnom je určený k dobývaniu uhlia a podobných hornín v hlbinných baniach. Čelným uhoľným kombajnom sa vo vrchnej lavici vyrazí zo zbernej chodby hlavná chodba, z ktorej sa ďalej razia po obidvoch stranách striedavo bočné chodby, narúbané uhlie sa od čelného kombajnu odťažuje pojazdným ohybným dopravníkom a ďalšími dopravníkmi, čelný kombajn sa proti závalu zaisťuje posuvnou...

Kompresiomer benzínovo-naftový

Načítavanie...

Číslo patentu: 235203

Dátum: 15.02.1987

Autor: Greguš-kollár Ján

MPK: G01L 23/32

Značky: kompresiomer, benzínovo-naftový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kompresiomerov na meranie kompresných tlakov benzínových aj naftových motorov a rieši jeho konštrukčné usporiadanie merať jediným kompresiomerom kompresné tlaky benzínových aj naftových motorov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v spodnej časti dutiny telesa je uložený dutý piest, v dutine ktorého je uložený vnútorný piest, ktorý má lem a je spojený s piestnou tyčou. V dutine telesa kompresiomera je medzi staviteľným vekom a...