Archív za 1987 rok

Strana 354

Spôsob zvýšenia selektivity epoxidácie olefínov C3 až C5 a/alebo diénov C4 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 235382

Dátum: 15.02.1987

Autori: Papp Jozef, Macho Vendelín, Rendko Tibor, Adam Valér, Hudák Michal, Patušová Elena

MPK: C07D 303/04, C07D 301/19

Značky: olefínov, zvýšenia, diénov, epoxidácie, selektivity, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia selektivity epoxidácie olefínov C3 až C5 a/alebo diénov C4 až C5 na alkénoxidy. Epoxidácia sa uskutočňuje kuménhydroperoxidom pri 60 až 150 °C (90 až 110° Celsia) za katalytického účinku homogénneho epoxidačného katalyzátora (Mo-naftenát) pri molárnom pomere olefín/kuménhydroperoxid = 1 až 10, prípadne tiež za prítomnosti zásad. Pre dosiahnutie vysokej selektivity je rozhodujúca prítomnosť aspoň jedného cyklického alkoholu C5 až...

Jednotka styku s prostredím

Načítavanie...

Číslo patentu: 235381

Dátum: 15.02.1987

Autori: Blunár Karol, Konvit Mlan, Vaculík Martin

MPK: H04M 7/06

Značky: jednotka, prostředím, styku

Zhrnutie / Anotácia:

Cieľom vynálezu je skonštruovanie jednotky styku s prostredím, ktorá umožňuje programovými prostriedkami riadiť spôsob zberu, úpravy a vysielania dvojstavových údajov privádzaných na jej vstupy a adaptáciu vynálezu na zmenené usporiadanie vstupov. Podstata vynálezu je jednotka styku s prostredím pre diskrétne pozorovanie stavov vybraných bodov telefónnej siete vyznačená tým, že pozostáva z prípojných obvodov (PO 1 až PO 1024) pripojených na...

Spôsob plnenia uzavretých baniek trojného bodu čistých látok so samovoľne nastaveným tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235380

Dátum: 15.02.1987

Autor: Scholtz Ladislav

MPK: G01N 1/00

Značky: spôsob, látok, plnenia, baniek, trojného, uzavretých, nastaveným, samovolně, tlakom, čistých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob plnenia uzavretých baniek trojného bodu čistých látok so samovoľne nastaveným tlakom. Vynález sa týka oblasti metrológie teploty. Vynález rieši problém nastavenia tlaku pár čistej látky, ktorej trojný bod sa realizuje, zodpovedajúci teplote trojného bodu čistej látky. Banka s plniacim otvorom sa cezeň naplní čistou látkou. Potom sa zahreje na teplotu nad teplotou tavenia ale pod teplotou varu čistej látky. Vplyvom teplotnej rozťažnosti...

Spôsob prípravy 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235379

Dátum: 15.02.1987

Autori: Durmis Július, Karvaš Milan, Hoľko Michal, Balogh Alojz, Čollák Mikuláš, Magura Miroslav, Sabadoš Július

MPK: C07D 239/06

Značky: 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu (nazývaného tiež acetonín) bez prítomnosti katalyzátora alebo promotora za zvýšeného tlaku 0,2 až 6,0 MPa a teploty 30 až 130 °C. Acetonín sa používa ako medziprodukt pre prípravu triacetónamínu, z ktorého je ďalej možné pripraviť celú radu stabilizátorov syntetických polymérov s vynikajúcimi účinkami, alebo slúži ako medziprodukt pre prípravu farmaceutických preparátov....

Zapojenie pre automatické ovládenie žmýkacích valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235378

Dátum: 15.02.1987

Autor: Klescht Belo

MPK: G05D 5/03

Značky: žmýkacích, zapojenie, ovládenie, valcov, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka linky pre povrchové pokovovanie pásov plechu. Slúži k odstraneniu poškodzovania žmýkacích valcov mechanicky jednak od transportného zvaru na páse a jednak od nárastov, ktoré vznikajú pri zastavení pásu. V zapojeniu je detektor zvarov pripojený cez synchrónnu pamäťovú jednotku na výkonovú ovládaciu jednotku, na ktorú je súčasne pripojený jednak elektrický ochranný úsek a vlastné telesá žmýkacích valcov, pričom k synchrónnej...

Zariadenie pre obmedzenie otáčok turbogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235377

Dátum: 15.02.1987

Autori: Chlebina Bohuslav, Sedláček Jozef

MPK: G05D 23/19

Značky: turbogenerátorov, zariadenie, otáčok, obmedzenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre obmedzenie prekročenia obrátok turbogenerátorov vybavených regulačnou sústavou s použitím impulzného oleja do vysokotlakých ventílov a rieši problém odstranenia porúch v dôsledku prekročenia menovitých obrátok. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zariadenie je tvorené obmedzovacím regulátorom tlaku impulzného oleja zaradeného paralelne k primárnemu alebo sekundárnemu okruhu regulačnej mechaniky rozvodu, ktorý...

Zariadenie na číslicovú linearizáciu výstupného signálu sondy pre meranie percentuálneho obsahu kyslíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235376

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pšenák Mikuláš

MPK: G06K 11/00

Značky: výstupného, percentuálneho, sondy, obsahu, signálu, číslicovú, kyslíka, zariadenie, meranie, linearizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prevedenie zariadnia na viacnásobnú simultánnu číslicovú linearizáciu (vyhodnotenie) výstupného signálu sondy na meranie % obsahu s automatickou korekciou na teplotu merného článku sondy, ktorej výstupný signál je definovaný Nernstovou rovnicou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vstupné signály zo sond sú privádzané cez analogové multiplexory a analógovo-číslicové prevodníky do výpočtového zariadenia (napríklad mikropočítač),...

Zariadenie pre nastavovanie rovnobežnosti strižných hrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 235375

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pašák Jozef, Tyrol Štefan

MPK: B23D 33/02

Značky: rovnoběžnosti, střižných, zariadenie, nastavovanie, hrán

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre nastavovanie rovnobežnosti strižných hrán možno použiť napríklad u tabuľových plechov strihaných na tabuľových nožniciach. Zariadenie pozostáva z vedenia, na ktorom je uložený priečnik, spojený s priamočiarym motorom. Riešeným problémom je dosiahnút podstatné zvýšenie presnosti rozmerov a rovnobežnosti hrán strihaného plechu tým, že na priečniku (2) je usporiadaný zvislý čap (6) pre výkyvné čeľusťové teleso (7), tvorené hornou...

Obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235374

Dátum: 15.02.1987

Autori: Petrík Juraj, Kastel Pavel, Charvát Marián

MPK: B23Q 39/00

Značky: obrábací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém komplexného opracovania obrobkov najmä vo velkosériovej a hromadnej výrobe z viacerých strán na jednom obrábacom stroji. Uvedený problém je riešený tým, že obrábací stroj s najmenej dvomi pracovnými stanicami pozostáva najmenej z dvoch otočných viacpolohových stolov, umiestnených vedľa seba na spoločnom podstavci, vo vzdialenosti, určenej šírkou obrobku, ma ktorých sú uložené upínače obrobkov, ktorých súčasťou je prekladač...

Otočný viacpolohový nosič upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235373

Dátum: 15.02.1987

Autori: Petrík Juraj, Charvát Marián, Kastel Pavel

MPK: B23Q 1/08

Značky: nosič, viacpolohový, otočný, upínačov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka otočného viacpolohového nosiča upínačov, ovládaného natáčacím mechanizmom pomocou tlakového média, určeného najmä ako stavebnicový prvok jednoúčelových obrábacích strojov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pozostáva zo základného telesa, v dutine ktorého je uložený spevňovací valec s vekom, pričom s voľným koncom piesta spevňovacieho valca je spojený stator natáčacieho mechanizmu, ktorého rotor je spojený s otočným čapom,...

Farebníkový aparát s nepretržite regulovateľným farbovým slojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235372

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/26

Značky: nepřetržité, aparát, regulovatelným, farbovým, slojom, farebníkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka polygrafického priemyslu. Účelom vynálezu je zabezpečiť rovnomerné nanášanie farby na tlačovú formu. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou nekonečného pružno-elastického pásu (2), ktorý prechádza cez zónu kontaktu dutého valca (1), pritláčaného prítlačným valcom (4) prostredníctvom silového zariadenia (13) s odpruženým kalibrovancím valčekom (5), ktorý je spojený s automatickým systémom riadenia tlakového úsilia (6) a ktorý sa...

Autochtonná perorálna inaktivovaná očkovacia látka proti neonatálnej kolienteritíde teliat

Načítavanie...

Číslo patentu: 235371

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sokol Augustín, Šnirc Július, Mikula Ivan

MPK: A61K 39/108, C12N 15/00, C12P 19/30...

Značky: látka, neonatálnej, očkovacia, inaktivovaná, proti, teliat, perorálna, autochtonná, kolienteritíde

Text:

...pochádzajúcich z jednotlivých chovov s výskytom neonatálnej kolienteritídy, testovaných na základe ich ľenotyjaového prejavu na prítomnost adherenčných antigéwnov K 88 ab, K 883 G, K 99,produkciu enterotoxínu, hemolyzíinu a kolicínu V. Výber kmeňov Escherichia coli pre technologickú prípravu očkovacej latky podľa vynálezu je robený ich testáciou na prítomnost uvedených 6 druhov plazmidov. Výhor kmeňov Escherichia coli pre technologickú...

Integrálna chápadlová jednotka pre manipuláciu s výliskami z plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 235370

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krč Štefan, Boháčik Ľubomír

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlová, hmot, manipuláciu, plastických, výliskami, integrálna, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je integrálna chápadlová jednotka pre manipuláciu s výliskami z plastických hmôt umožňujúca uchopenie výlisku, sklonenie výlisku, odstrihnutie vtoku od výlisku a stohovanie výliskov do palety alebo dopravníka. Chápadlová jednotka podľa vynálezu môže používať pre pohony rotačné motory a je opatrená snímačmi pre testovanie správneho vykonania požadovaných funkcií. Pozostáva z pevnej skrine s uloženými pohonmi a sklopnej skrine...

Zapojenie polohového servosystému pre priemyselné roboty a manipulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 235369

Dátum: 15.02.1987

Autor: Balara Dušan

MPK: B25J 9/00

Značky: servosystému, manipulátory, roboty, polohového, zapojenie, priemyselné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia polohových servosystémov priemyselných robotov a manipulátorov riadených nepremenlivým periodickým signálom žiadanej trajektórie, ktorý je uložený v pamäťovom bloku riadiaceho systému. Podstatou vynálezu je zapojenie výstupu pamäťového bloku riadiaceho systému záznamu žiadanej trajektórie so vstupom obvodu algoritmu učenia, ktorého tretí vstup je spojený s výstupom polohového servosystému a druhý vstup je spojený s...

Zariadenie na beztlakové odvzdušňovanie prepravných nádrží tekutých substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235368

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kračmer Ján, Cifrík Vincent, Lajoš Marian

MPK: B60P 3/22

Značky: zariadenie, substrátov, prepravných, tekutých, nádrží, beztlakové, odvzdušňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na beztlakové odvzdušňovanie prepravných nádrží tekutých substrátov je riešené sústavou kanálov, cez ktoré volne odchádzajú od substrátu vznikajúce plyny a pary do atmosféry. V prípade prevrátenia nádrže uzatvára diferenciálny piest ústie odvzdušňovacích kanálov, čím zabraňují vytečeniu substrátu z nádrže. Pohyb diferenciálneho piesta je vyvolaný vlastnou váhou a tlakom prepravovaného substrátu. Zariadenie zabraňuje volnému...

Farebný impregnačný prostriedok na ochranu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 235367

Dátum: 15.02.1987

Autori: Piskla Štefan, Vodová Drahomíra, Suran Pavel, Bujan Albert

MPK: C09D 15/00

Značky: prostriedok, farebný, ochranu, dřeva, impregnačný

Zhrnutie / Anotácia:

Farebný impregnačný prostriedok na ochranu dreva na báze tixotropnych živíc, anorganických pigmentov, fungicídnych prostriedkov, organických rozpúšťadiel a silikativačných prostriedkov, vyznačujúci sa tým, že obsahuje 10 až 50 % hmot. alkydovej, akrylátovej alebo alkydakrylátovej živice s číslom kyslosti 2 až 15 mg KOH/g, a obsahom neprchavých látok 45 až 56 % hmot., 0,5 až 10 % hmot. polyamidovej živice, ktorá je produktom kondenzácie...

Spevňujúci prostriedok na ochranu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 235366

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vodová Drahomíra, Piskla Štefan, Mahďáková Oľga, Gregušová Zdenka

MPK: C09D 5/14, C09D 3/80

Značky: prostriedok, ochranu, dřeva, spevňujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Spevňujúci prostriedok na ochranu dreva rieši získanie pevnosti, húževnatosti a vodoodpudivosti ošetreného dreva, bez farebných a iných vizuálnych zmien, čo je veľmi dôležité hlavne pri reštaurovaní cenných drevených historických diel. Spevňujúci prostriedok pozostáva z 5 až 30 % hmot. kopolyméru akrylátového typu poprípade so styrénom o hmotnostnej strednej molekulovej hmotnosti 45 000 až 65 000, 5 až 15 % hmot. alifatického alkoholu s 2 až 4...

Vodorovný zásobník súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 235365

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krč Štefan, Boháčik Ľubomír

MPK: B23Q 7/06

Značky: súčiastok, vodorovný, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je vodorovný zásobník pre ukladanie a automatické podávanie súčiastok prírubového tvaru alebo súčiastok plošných. Súčiastky sa ukladajú do vodorovných stĺpcoch a pohyblivým nárazníkom sú stlačené do prednej časti, kde je zabudovaná signalizácia prítomnosti súčiastok a odkiaľ sa súčiastky priemyselnými robotmi odoberajú. Pohon nárazníka môže byt lineárnymi alebo rotačnými motormi.

Spôsob zachytávania ortuti z kvapalných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235364

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kvašňák František, Schlosser Štefan, Novák Ladislav, Bobok Daniel, Kossaczky Elemír

MPK: B01D 15/00

Značky: zachytávania, roztokov, ortuti, kvapalných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru technológií spracovávajúcich odpady z chemických výrob. Rieši spôsob zachytávania ortuti z kvapalných roztokov, vznikajúcich pri vypieraní reakčných plynov z procesov katalyzovaných chloridom a z roztokov vznikajúcich pri výrobe hydroxidu sodného elektrolýzou. Postupuje sa tak, že ióny ortuti sa zachytávajú z kvapalného roztoku na pórovitých častiach z polymérov alebo silikátov, alebo aktívneho uhlia s minimálnym merným...

Jednozložková preparácia pre syntetické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 235363

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mikolaj Dušan, Svoboda Karol, Šimo Rudolf

MPK: D01F 6/00

Značky: vlákna, preparácia, syntetické, jednozložková

Zhrnutie / Anotácia:

Baktericídna úprava jednozložkovej preparácie pre syntetické vlákna vo forme vodnej disperzie na báze polyoxyalkylénového produktu ricínového oleja s baktericídnou látkou 0,05 až 10 g/l technického produktu reakcie parachlórfenolu alebo parachlórkrezolu v ľubovoľnom pomere oboch zložiek.

Spôsob delenia roztokov pertrakciou a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235362

Dátum: 15.02.1987

Autori: Schlosser Štefan, Bobok Daniel, Kossaczky Elemír

MPK: B01D 13/00

Značky: spôsobu, roztokov, pertrakciou, delenia, spôsob, realizáciu, tohto, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru konštrukcie chemicko-technologických zariadení. Rieši spôsob a zariadenie na delenie roztokov pertrakciou. Postupuje sa tak, že na rotujúcich plochách sa vytvára film z nástreku a rozpúšťadla permeantov, ktorý prechádza membránovou fázou navrstvenou nad, respektíve pod nástrekom, pričom nástrek a rozpúšťadlo permeantov sú oddelené. Zariadenie pozostáva z horizontálnej alebo šikmej hriadele s vertikálnymi alebo šikmými...

Polyolefínový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 235361

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jambrich Martin, Krištofič Michal, Pikler Alexander, Legéň Jaroslav

MPK: C08L 23/12, C08L 23/06

Značky: polyolefínový, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru plastických látok. Podstatou polyolefínového materiálu so zlepšenými sorpčnými, vyfarbovacími a elektrickými vlastnosťami je, že pozostáva z 85 až 99,7 % hmot. zmesi zásaditého kopolyamidu všeobecného vzorca I o molekulovej hmotnosti 5000 až 40 000 a zásaditej kopolyamidmočoviny o molekulovej hmotnosti 5000 až 40 000 všeobecného vzorca II v hmotnostnom pomere 1 : 99 až 99 : 1. kde A, R majú význam uvedený v popise.

Zapojenie recirkulačnej stanice na náhradný zdroj vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 235360

Dátum: 15.02.1987

Autori: Slaninka Stanislav, Hanic František

MPK: F04B 49/10

Značky: recirkulačnej, stanice, náhradný, zapojenie, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabrániť havárii technologického zariadenia, v prípade výpadku dodávky elektrickej energie na čerpadlá recirkulačnej stanice. Uvedeného účelu sa dosiahne prepojením potrubia recirkulovanej vody spájajúcim recirkulačnú stanicu s technologickým zariadením, prostredníctvom prepojovacieho potrubia s vodovodom úžitkovej alebo pitnej vody. V prepojovacom potrubí sú zaradené vstupný tlakomer, vstupné šupátko, filter, odkalovací...

Zariadenie pre pneumatické ovládanie spojky prenosu krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235359

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pokorný Milan

MPK: F16D 43/22

Značky: pneumatické, přenosu, spojky, ovládanie, zariadenie, momentu, krútiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre pneumatické ovládanie spojky prenosu krútiaceho momentu sa týka oborov, kde je krútiaci moment motora prenášaný na hnaný mechanismus spojkou. Vynález rieši pneumatické ovládanie spojky prenosu krútiaceho momentu, pracujúce poloautomaticky tak, že využíva podtlaku v sacom potrubí motora a atmosferického tlaku, regulovaného sústavou ventilov k ovládaniu výsuvného zariadenia spojky. Podstatu vynálezu tvorí sústava pružných...

Potrubný domielač drevných častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 235358

Dátum: 15.02.1987

Autor: Švagrovský Milan

MPK: B65G 53/38

Značky: potrubný, drevných, částic, domielač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je intenzívne krátenie väčších kúskov materiálu a ich domielanie, za súčasnej možnosti pozorovania priebehu domielania cez priezor umiestnený na vstupnej strane komory. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne usporiadaním domielača tak, že väčší materiál je obvodom píl nesený do nábehovej plochy sita. Otáčajúce sa píly neustále menia svoju axiálnu vzdialenosť, pritláčajú materiál k situ a zuby pilových kotúčov materiál intenzívne...

Zariadenie pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235357

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nemšák Milan, Lukáč Juraj

MPK: B25J 9/00

Značky: riadenie, priemyselných, manipulátorov, robotov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov je určené pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov, pričom rieši vzájomné prepojenie blokov zariadenia pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov s uschovaním užívateľského programu. Podstata zariadenia pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov je v napojení riadiaceho bloku s blokom komunikácie s programátorom a s interným pamätacím blokom a ďalej tým, že...

Zariadenie pre zvýšenie účinnosti odvodňovacích žmýkacích valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235356

Dátum: 15.02.1987

Autor: Koziel Kamil

MPK: D06C 7/00

Značky: zariadenie, žmýkacích, valcov, účinnosti, odvodňovacích, zvýšenie

Zhrnutie / Anotácia:

V súčasnom období sa venuje zvýšená pozornosť využitiu tepelného obsahu odsávaného odpadového vzduchu zo sušiacich zariadení. Predmetom prihlášky vynálezu je riešenie tejto problematiky najmä v podmienkach kontinuálneho sušiaceho procesu. Princíp riešenia spočíva v znížení viskozity kvapaliny jej ohriatím a využití tohto fyzikálneho javu pre zvýšenie účinnosti odvodňovacích valcov. Z uvedeného vyplýva, že použitím toho istého množstva tepla na...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235355

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fančovič Karol Csc, Hauskrecht Peter, Husár Štefan, Rajnoha František

MPK: C07C 59/70

Značky: přípravy, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny chloráciou zmesi 2-metylfenoxyoctovej kyseliny a jej sodnej soli chlórnanom sodným, pričom vyzrážanie 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny sa robí kyselinou sírovou v prítomnosti inertných látok. 2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina sa pripravuje chloráciou s chlórnanom sodným v prítomnosti kyseliny sírovej. Po chlorácii sa vyzrážanie 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny z...

Napínacie zariadenie na predpínanie káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235354

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ivan Peter, Bratinka Vojtech, Oravec Ján, Poltársky Viliam

MPK: F16G 11/12

Značky: napínacie, káblov, zariadenie, predpínanie

Zhrnutie / Anotácia:

Napínacie zariadenie na predpínanie káblov zložených napríklad z predpínacích lán vyznačujúce sa tým, že pozostáva zo súmerne okolo nosného telesa (1) a súbežne s jeho pozdĺžnou osou rozmiestnených priamočiarych hydromotorov (2) upevnených na prírube (3) nosného telesa (1) a na protiľahlej prírube (4) výsuvného pňa (5) uloženého v dutine (6) nosného telesa (1), ktoré je súčasne opreté o čelo (10) predpínanej konštrukcie (11) prírubou (3) na...

Kvapkový zavlažovač s regulovateľným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235353

Dátum: 15.02.1987

Autori: Knoll Jozef, Žúži Imrich

MPK: G01F 11/00, B05B 1/30

Značky: kvapkový, regulovatelným, zavlažovač, prietokom

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapkový zavlažovač s regulovateľným prietokom je určený pre zavlažovanie ovocných stromkov a iných poľnohospodárskych plodín vodou, prípadne tekutými hnojivami vo vegetačnom období. Zavlažovanie rastlín je možné aplikovať prerušovane alebo neprerušovane s možnosťou regulovania intenzity kvapkania. Zariadenie je možné využiť pri zavlažovaní ovocných stromkov v sadoch, vinohradov, zavlažovať zeleninu pestovanú v skleníkoch atď.

Držiak ošetrovateľských a liečebných pomôcok

Načítavanie...

Číslo patentu: 235352

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hrachovský Jozef

MPK: A61G 7/06

Značky: držiak, liečebných, ošetrovateľských, pomôcok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka držiaku ošetrovateľských a liečebných pomôcok pre nemocničné lôžka. Podstatou vynálezu je to, že je vytvorený kotúčovým základným kĺbom (3), opatreným výrezom (13), do ktorého je vložená trubková napínacia matica (6) pre upínacie tiahlo (5) opatrené závitom, ďalej má v ose vytvorený čiastočný kruhový výrez pre driek aretačnej skrutky (7) vsadenej do zapustnej matice (8) osadenej do výrezom opatreného kotúčového otočného kĺbu...

Zapojenie pre riadenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 235351

Dátum: 15.02.1987

Autori: Almássy Stanislav, Varga Alexander

MPK: H02P 8/00

Značky: krokového, motora, zapojenie, veľkosti, riadenie, kroku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru elektrotechniky a rieši zapojenie pre riadenie veľkosti kroku krokového motora. Jeho podstata spočíva v tom, že na ovládač krokového motora sú pripojené výstupy dvoch deličov frekvencie s nastaviteľným deliacim pomerom, pričom na vstup každého deliča je pripojený výstup jedného člena logického súčtu. Na prvé vstupy členov logického súčtu sú cez člen logického súčtu privedené impulzy z generátora impulzov. Na druhý vstup...

Spôsob prípravy makropórovitého oxidu kremičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235250

Dátum: 15.02.1987

Autori: Berek Dušan, Novák Ivan

MPK: C01B 33/12

Značky: přípravy, spôsob, makropórovitého, křemičitého, oxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy makropórovitého oxidu kremičitého sa týka kvapalinovej chromatografie. Je určený na prípravu makropórovitých sorbentov s veľkosťami pórov 20 až 60 nm. Podstata spôsobu prípravy spočíva v záhreve mikropórovitého silikagelu, ktorého póry sa predtým zaplnia hydrogensíranom draselným vo forme vodného roztoku v množstve 20 až 100 % hydrogensíranu na hmotnosť východiskového silikagélu. Po odstránení vody sa silikagél s vneseným...

Zariadenie pre výrobu rozpier oblúkovej výstuže dlhých banských diel

Načítavanie...

Číslo patentu: 235249

Dátum: 15.02.1987

Autor: Jankovič Jan

MPK: B21D 22/02

Značky: výrobu, oblúkovej, zariadenie, výstuže, dlhých, rozpier, banských

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie podľa vynálezu je určené pre výrobu rozpier oblúkovej výstuže dlhých banských diel. Jeho podstata spočíva v tom, že vrchný priečnik je vybavený vystrihovacím hydraulickým valcom, opatreným najmenej jedným vystrihovacím nožom, s pripojenou vrchnou matricou a spodnou matricou, ktorá je opatrená najmenej jedným pridržiavacím hydraulickým valcom, pričom spodný priečnik je vybavený na jednej strane prednou opierkou a vrchný priečnik je...

Otočný záves drapákov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235248

Dátum: 15.02.1987

Autor: Lakatoš Michal

MPK: B66C 3/00

Značky: drapákov, otočný, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otočný záves hydraulických drapákov, u ktorých sa vyžaduje otáčanie celej konštrukcie drapáka. Otáčanie je zabezpečené pomocou ozubeného prevodu medzi ozubenou tyčou spojenou s konštrukciou drapáka a ozubeným kolesom spojeným so závesným tiahlom drapáka. Priamočiary pohyb ozubenej tyče sa dosiahne hydraulickým ovládaním dvoch piestov uložených v dvoch samostatných hydraulických válcoch v jednej osi.

Závesné kliešte pre manipuláciu s predmetom hranolových tvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235247

Dátum: 15.02.1987

Autori: Prestl Walter, Bolyky Štefan, Kostečka Richard

MPK: B66C 1/42

Značky: kliešte, manipuláciu, tvarov, hranolových, predmetom, závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka závesných klieští pre manipuláciu s predmetmi hranolových tvarov najmä stohov plechu o rôznej hrúbke a rieši problém prenášania bez poškodenia materiálu. Jednoramenné kliešte pozostávajú z celozváraného rámu na závesnom čape vybaveného párom bočných vedení. V drážkach bočných vedení sú klzne uložené posuvné ramená vodiacej matice osadenej na osovej skrutke poháňanej servomotorom, ktorý je vybavený nastaviteľným snímačom...

Sklopný stojan mikrometra

Načítavanie...

Číslo patentu: 235246

Dátum: 15.02.1987

Autor: Šafařík Jindřich

MPK: G01B 3/32

Značky: mikrometra, stojan, sklopný

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom zjednodušenia konštrukcie stojana a lepšej manipulácie s ním sa použije stojan, ktorého podperná časť je tvorená telesom tvaru U, na ktorého koncoch je prostredníctvom čapu otočne upravená sklopná doska. Táto je opatrená upínacou skrutkou, na ktorej je upravená prítlačná podložka. V sklopnej doske je vytvorený zárezom vedený v rovine kolmej na pozdĺžnu os upínacej skrutky.

Zariadenie pre experimentálne vytváranie elektronických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235245

Dátum: 15.02.1987

Autor: Ďurošiová Eva

MPK: H05K 7/10

Značky: elektronických, obvodov, vytváranie, experimentálne, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou predmetu podľa vynálezu je, že kovový kontakt je vytvorený zo štyroch rovnakých častí navzájom symetricky a zrkadlove situované v jednej rovine, ktoré sú spojené prepážkou do jedného celku. Každá zo štyroch častí je vytvorená z pevného jazyka, aspoň dvoch pružných jazykov, uchytených na jednom z dvoch ramien samosvorných čeľustí pre vytvorenie pružných vodivých spojení medzi kontaktom a vývodmi súčiastok. Kontakty sú upevnené v radoch...

Opto-magnetický snímač prítomnosti súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 235244

Dátum: 15.02.1987

Autori: Marek Štěpán, Slávik Peter

MPK: G01D 7/06

Značky: přítomnosti, súčiastok, snímač, opto-magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka riešenia opto-magnetického snímača prítomnosti súčiastok, vyrobených z feromagnetických materiálov. Účelom vynálezu je získanie informácie o prítomnosti snímanej súčiastky. Uvedeného účelu sa dosiahne opto-magnetickým snímačom prítomnosti súčiastok, ktorého podstatou je, že v krabici je umiestnený aspoň jeden opto-vysielač a opto-prijímač, medzi ktorými je umiestnená kódovaná clona upevnená na permanentnom magnete. Permanentný...

Zariadenie pre chladenie osadených integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235243

Dátum: 15.02.1987

Autori: Netopilík Ivan, Skoupý Blahomír

MPK: H01L 23/34

Značky: integrovaných, zariadenie, chladenie, obvodov, osadených

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na odvádzanie tepla z integrovaných obvodov, najmä stredného, vysokého a veľmi vysokého stupňa integrácie, osadených na doske plošných či kladených spojov, pomocou chladiaceho rámčeka do chladiča. Účelom vynálezu je ochladzovanie integgrovaných obvodov, na ktoré sa využíva tepelne vodivý chladiaci rámček, do ktorého prechádza teplo z integrovaného obvodu priamym dotykom, naviac z miesta puzdra, ktoré je...