Archív za 1987 rok

Strana 352

Podvesný dopravník s kmitavým pohybom bremena

Načítavanie...

Číslo patentu: 236613

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mintál Ján, Ponec Ivan

MPK: B65G 17/20

Značky: pohybom, kmitavým, bremená, podvěsný, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši podvesný dopravník s kmitavým pohybom bremena zaveseného na dopravnej reťazi, u ktorého sa dosahuje kmitavého pohybu tým, že dopravná reťaz je vedená cez kladky uložené excentricky na poháňaných reťazových kolesách. Tieto kolesá majú excentricity voči sebe otočené o 180°. Týmto spôsobom je zaistený v konkrétnom prípade kmitavý pohyb košov s čistenými súčiastkami v smere ultrazvukového žiarenia u priebežného ultrazvukového...

Spôsob elektroiskrového orovnávania brúsnych diamantových kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236612

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pikály Štefan, Miškovič Ľubomír

MPK: B24B 53/00

Značky: brusných, elektroiskrového, orovnávania, diamantových, spôsob, kotúčov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je orovnanie brúsneho diamantového kotúča. Uvedeného účelu sa dosahuje spôsobom elektroiskrového orovnávania brúsnych diamantových kotúčov podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že najprv sa elektrickými výbojmi medzi pracovným nástrojom a orovnávaným brúsnym diamantovým kotúčom roztavuje pojivo brúsneho diamantového kotúča a potom sa vyplavuje aj s uvoľnenými diamantovými zrnami z pracovnej medzery. Pracovná medzera je väčšia...

Způsob fixace úpravnických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236611

Dátum: 15.02.1987

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír, Fabián Karel

MPK: D06P 5/22, D06M 13/46, D06M 13/10...

Značky: úpravnických, způsob, fixace, přípravků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob fixace úpravnických přípravků, obsahujících hydroxylové skupiny ze souboru, obsahujícího škrob a jeho deriváty, polyvinylalkohol a rozpustné deriváty celulózy, vyznačený tím, že se na textilní materiály působí spolu s těmito úpravnickými přípravky vodnými lázněmi, obsahujícími 1 až 100 g.l-1 sloučeniny obecného vzorce, kde k je číslo 1 nebo 2, n je číslo 1, 2 nebo 3, X je aniont silné organické nebo anorganické kyseliny, Y je skupina (2)...

Filter vody pre kvapkovú a bodovú závlahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236610

Dátum: 15.02.1987

Autori: Žúži Imrich, Knoll Jozef

MPK: B01D 25/04

Značky: bodovú, závlahu, filter, kvapkovú

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je čistiť vodu pre kvapkovú alebo bodovú závlahu rôznych poľnohospodárskych plodín ako napríklad ovocné stromy, vinohrady, chmeľ, zelenina atď. Kvapkové alebo bodové zavlažovače sú založené na princípe malých štrbín alebo tenkých kapilár, preto je potrebné vodu filtrovať. Filter pre kvapkovú, alebo bodovú závlahu je tvorený vonkajším obalom a vnútorným valcom, na ktorom sú pripevnené - porézna vložka, tenká vrstva látky a...

Nízkotlaková olejová nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 236609

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hirner Jaroslav, Ruskovič Ján, Dobiaš Dušan

MPK: B65D 88/12

Značky: nádrž, nízkotlaková, olejová

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkotlaková olejová nádrž je určená na skladovanie a prepravu olejov všetkých druhou. Nízkotlaková olejová nádrž pozostáva z tvarovanej nádoby uloženej na ráme s opernými nohami. V hornej časti nádoby sa nachádza uzamykateľný plniaci otvor, odvzdušňovací otvor s meracou tyčou a závesné oká na manipuláciu s nádržou. Spodná časť nádrže je opatrená výliskom ústiacim do odtokového kolena ukončeného vypúšťacím ventilom a uzamykateľnou zátkou....

Zapojení pro automatickou reversaci výstupního proudu galvanizačního zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236608

Dátum: 15.02.1987

Autori: Landa Václav, Červencl Milan, Němec Ludvík, Krejčí Jaroslav

Značky: galvanizačního, zapojení, zdroje, reversaci, automatickou, proudu, výstupního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatickou reverzaci výstupního proudu galvanizačního zdroje, vyznačené tím, že výstup výstupních spouštěcích pulsů je spojen jednak se signálovým vstupem prvního hradlovacího obvodu (1), jednak se signálovým vstupem druhého hradlovacího obvodu (3) a jednak s hodinovým vstupem prvního a druhého posuvného registru (5, 6), jejichž zaznamenaný vstup je spojen s výstupem logické úrovně ("H"), kde výstup druhého posuvného registru (5)...

Poistná zubová spojka s nastaviteľným momentom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236607

Dátum: 15.02.1987

Autori: Griač Ľubomír, Boháčik Miroslav

MPK: F16D 21/04

Značky: momentom, nastavitelným, zubová, spojka, poistná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť ochranu hnacích častí proti preťaženiu krútiacim momentom, ktorého hodnota môže byť rôzna, a zariadenie a vyradenie pohonu. Uvedeného účelu sa dosiahne takým usporiadaním spojky, že výkonový tok tvorí sústava hnacích hriadeľ, hnací náboj spojovací kotúč a hnaný veniec. Vypínacím členom je tu spojovací kotúč, ktorý sa do záberu dostane zasunutím medzí zuby hnacieho náboja a hnaného venca tlakom hydraulickej...

Lešeňová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236606

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 7/12

Značky: lešeňová, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka lešeňovej spojky, ktorá umožňuje spoj dvoch trubiek v rozsahu uhlov ± 30° od uhla 90°. Spojka umožňuje spoj v danom rozsahu uhlov, čo je výhodnejšie pri zvláštnych, nepravouhlých spojoch lešeňových trubiek. Tento spoj umožňuje jednoduché spoje pri spájaní šikmouhlej trubkovej konštrukcie s pravouhlou. Spojka je dvojdielná a skladá sa z dvoch trmeňov spojky, ktoré sa spájajú šroubom a z opierky, ktorá sa priťahuje upínacím...

Montovaný kyselinovzdorný drevený strop

Načítavanie...

Číslo patentu: 236605

Dátum: 15.02.1987

Autori: Szekházi Imrich, Belayová Jana, Repka Peter

MPK: E04B 5/12

Značky: strop, dřevěný, montovaný, kyselinovzdorný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka trojvrstvej konštrukcie stropu, odolného voči kyselinám, so zníženou hmotnosťou a zvýšenou únosnosťou. Výhodou riešenia je úspora cenných drevín a vylúčenie lepených spojov. Podstata riešenia spočíva v kombinovaní klasických drevných materiálov s materiálmi odolnými voči kyselinám, ktorých cena je o 60 % vyššia ako u bežných drevín. Montovaný strop podľa vynálezu sa skladá z nosnej stredovej vrstvy z mäkkých ihličnatých drevín,...

Zariadenie na rezanie hadíc rezacím nožom obiehajúcim okolo hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236604

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pugzik František

MPK: B29H 3/06

Značky: hadíc, obiehajúcim, hadice, nožom, zariadenie, okolo, rezanie, rezacím

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je rezať hadice na menšie dĺžky, prípadne zarovnávať hadiciam čelá. Uvedeného účelu sa dosiahne kyvne upevneným rezacím nožom (1), ktorý po niekoľkých obehov okolo hadice (18) postupne prereže jej stenu. Hadica (18) je počas rezania upnutá a zároveň centrovaná do osi obiehania rezacieho noža (1) upínacími kladičkami (17). Po zapnutí motora (9) sa začne cez variator (8) a sústavu kôl (16) a (7), otáčať rotačné puzdro (2). Tažná...

Prostriedok s antileukemickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236603

Dátum: 15.02.1987

Autor: Holbová Elena

MPK: A61K 31/425, C07D 277/72, C07C 109/087...

Značky: účinkom, antileukemickým, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok s antileukemickým účinkom, ktorý ako účinnú látku obsahuje N,N´-bis-[( 2-tioxo-3-benzotiazolinyl)metyl]hydrazid kyseliny valérovej vzorca I.

Uhlíková elektróda na ohrev vody v destilačnom prístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 236602

Dátum: 15.02.1987

Autori: Matejovič Gejza, Legéň Gustáv, Michalička Jozef, Ďuračka Ľudovít

MPK: H05B 3/03

Značky: destilačnom, elektroda, uhlíková, ohrev, přístroji

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka uhlíkovej elektródy na ohrev vody v destilačnom prístroji, ktorá pozostáva z troch uhlíkových telies mnohouholníkového prierezu, ktoré sú navzájom medzi sebou spojené v kruhovom usporiadaní pomocou elektricky nevodivých vložiek a upevňovacích elementov, pričom uhlíkové telesá sú uložené otočne okolo svojej horizontálnej alebo vertikálnej osi. Vynález možno využiť na ohrev vody v destilačných prístrojov v klimatizačných...

Metoxyderivát 5-nitro-2-etylfuránu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236601

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07D 307/72

Značky: metoxyderivát, spôsob, přípravy, 5-nitro-2-etylfuránu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy novej látky metoxyderivátu 5-nitro-2-etylfuránu, vzorca I. Tento sa pripravuje tak, že na 5-nitro-2-vinylfurán sa pôsobí metylalkoholátom alkalického kovu pri teplote 10 až 120 °C, alebo sa na 5-nitro-2-vinylfurán pôsobí metylalkoholom za katalýzy fázovými katalyzátormi v prostredí vody alebo organických rozpúšťadiel v rozmedzí teplôt 10 až 120 °C.

Spôsob výroby legovaných hliníkových bronzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235600

Dátum: 15.02.1987

Autori: Proksa Miloslav, Podolský Michal, Tolnay Marián, Žitňanský Marcel

MPK: C22C 30/02

Značky: bronzov, výroby, spôsob, hliníkových, legovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby legovaných hliníkových bronzov s presným chemickým zložením bez prítomnosti škodlivých prvkov s reprodukovateľnými vlastnosťami, najmä tvrdosťou, ktorá podľa chemického zloženia danej zliatiny dosahuje hodnôt nad 500 HV a oteruvzdornosťou, ktorého podstatou je, že v prostredí fyzikálno-chemických účinkov plazmy, za vytvorenia regulovateľnej neutrálnej, oxidačnej alebo redukčnej atmosféry ako aj zabezpečením...

Spôsob prípravy kryštalického 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235599

Dátum: 15.02.1987

Autori: Chocholáček Ľudovít, Hoľko Michal, Jexová Ema, Moravec Peter, Magura Miroslav, Sabadoš Július, Durmis Július, Karvaš Milan, Čollák Mikuláš

MPK: C07D 211/46

Značky: krystalického, přípravy, spôsob, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kryštalického 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu z reakčnej zmesi, ktorá sa získa kontinuálnou alebo diskontinuálnou hydrogenáciou 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu v izopropylalkohole, reakčná zmes sa pred kryštalizáciou zahusťuje oddestilovaním rozpúšťadla.

Enzýmový preparát na stabilizáciu vína proti bielkovinným zákalom a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235598

Dátum: 15.02.1987

Autori: Farkaš Ján, Kostka Vladimír, Omelková Jiřina, Český Brod, Turková Jaroslava, Stratilová Eva, Kubánek Vladimír, Rexová-benková Ľubomíra

MPK: C12H 1/12

Značky: spôsob, bielkovinným, preparát, zákalom, přípravy, proti, enzýmový, vína, stabilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka enzýmového preparátu na stabilizáciu vína proti bielkovinným zákalom a spôsobu jeho prípravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že preparát obsahuje 0,1 až 5 % kyslej proteázy živočíšneho alebo mikrobiálneho pôvodu a 0,1 až 2,5 % pektinázy ireverzibilne zakotvených na nerozpustný polymérny nosič - polyetyléntereftalát a podstatou jeho prípravy je pôsobenie uvedených enzýmov na nosič v prostredí tlmivých roztokov.

Chápadlová prechytávacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235597

Dátum: 15.02.1987

Autori: Snopek Pavol, Jurec Ladislav, Kravec Karol

MPK: B25J 15/00

Značky: jednotka, chápadlová, prechytávacia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chápadlovej prechytávacej jednotky, ktorá umožňuje na automatizovaných technologických pracoviskách pri obrábaní prírubových súčiastok z obidvoch strán jej prechytenie priamo v chápadle. Jednotka pozostáva z dvoch samostatných chápadiel, ktoré sú na základnom ráme uchytené každé otočne pomocou jedného čapu opatreného reťazovým kolesom. Na základnom ráme je upevnený priamočiary motor s obojstrannou piestnicou, ku ktorej sú na jej...

Spôsob prípravy 2,4-disubstituovaných fenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235596

Dátum: 15.02.1987

Autori: Karvaš Milan, Göghová Marcela, Durmis Július, Mašek Ján

MPK: C07C 39/06

Značky: fenolov, přípravy, spôsob, 2,4-disubstituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši nový spôsob prípravy 2,4-disubstituovaných fenolov všeobecného vzorca I. kde je izopropyl a terc. butyl a R2 je normálny, alebo rozvetvený alkyl s 1 až 12 atómami uhlíka. Spočíva v alkylácii 4-substituovaných fenolov propylénom, alebo izobutylénom najprv za katalýzy 5 až 10 % hmotnostných bieliacej hlinky pri teplote 40 až 65 °C a potom za katalýzy 0,01 až 1 % hmotnostné ptoluénsulfónovej kyseliny pri teplote 50 až 80 °C v...

Koncový hydraulický tlmič

Načítavanie...

Číslo patentu: 235595

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hudec Rudolf, Kalvoda Vladimír, Hudeček Juraj

MPK: F16F 9/19

Značky: hydraulický, koncový, tlmič

Zhrnutie / Anotácia:

Koncový hydraulický tlmič vratného pohybu hydraulického valca osadeného na nepohyblivej piestnici s piestom zabezpečujúci spomalenie posuvovej rýchlosti hydraulického valca pri vratnom pohybe v oblasti koncovej polohy pomocou dvojstupňového tlmenia škrtením výtoku oleja, je určený predovšetkým pre plniace rampy kvapalných produktov v chemickej výrobe a pre hydraulicky ovládané strojné skupiny, u ktorých je vyššia prestavovacia rýchlosť a...

Spôsob prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235594

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nevydal Jozef, Šiška Karol, Gattnar Ondrej, Frimm Richard

MPK: C01B 25/36

Značky: fyziologicky, spôsob, nezávadného, hlinitého, fosforečnanu, přípravy, koloidného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zmieša roztok síranu hlinitého o koncentrácii 0,1 až 3 mol. l-1 a kyseliny fosforečnej o koncentrácii 0,2 až 6 mol.l-1 vo vode s vodným roztokom hydroxidu alebo uhličitanu alebo hydrogenuhličitanu alkalického kovu, s výhodou sodíka, o koncentrácii. 0,1 až 15 mol.l-1, pri pH 0,5 až 6,0 a teplote 5 až 100 °C a z...

Asfaltovaný krytinový a hydroizolačný nataviteľný pás s rozšírenou aplikáciou na stavbách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235593

Dátum: 15.02.1987

Autori: Maleček Jiří, Šesták Jiří, Rásztokay Gustáv, Kozempel Štefan, Blaha Vojtěch, Kovács Vojtěch

MPK: C08L 95/00

Značky: nataviteľný, krytinový, stavbách, hydroizolačný, asfaltovaný, rozšírenou, aplikáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je rozšírenie aplikácie asfaltovaných pásov v závislosti na teplote vzduchu z doterajších + 5 °C na 0 °C s ohľadom na využitie druhotných zdrojov surovín. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím fluxovaného asfaltu s prídavkom zmesi plnidla, rozdrveného vulkanizovaného kaučuku minerálneho plnidla. Asfaltovaný pás sa skladá z nenasiakavej nosnej vložky, oxidovaného asfaltu, odpadového olejového kondenzátu z oxidácie asfaltov,...

Zapojenie zdroja úsporných zapínacích impulzov pre tyristory

Načítavanie...

Číslo patentu: 235592

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dudík Vladimír, Floch Jozef

MPK: H03K 19/17

Značky: tyristory, úsporných, zapínacích, zapojenie, impulzov, zdroja

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj úsporných zapínacích impulzov pre tyristory je určený pre zapínanie tyristorov v obvodoch, kde vzniká časový posun prúdu za napätím, alebo viacnásobný prechod prúdu nulou, a kde doteraz museli byt používané zdroje zapínacích impulzov s dĺžkou impulzu počas celého žiadaného intervalu zopnutia tyristora. Tým že zdroj vyrába iba krátke impulzy, podstatne sa zmenšuje príkon do riadiacej elektródy, získajú sa strmé hrany zapínacích impulzov a...

Odkladacia vidlica ručnej sprchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235591

Dátum: 15.02.1987

Autori: Praženka Dušan, Jorík Ján

MPK: E08C 1/06

Značky: ručnej, vidlica, odkladacia, sprchy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva v tom, že v hornej časti puzdra je vytvorená oporná priečka, opatrená aretačnou plochou, o ktorú sú opreté pružné záchytky, vytvorené na hornej časti pripojovacieho telesa a opatrené vybraním, do ktorého zapadajú výčnelky roztlačovacej krytky. Riešenie podľa vynálezu zabezpečuje i funkciu odvzdušnenia vodovodného potrubia v prípade stúpania tlaku v potrubí, alebo zavzdušnenia potrubia v prípade vzniku vákua v potrubí.

Spôsob prípravy kodeínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235590

Dátum: 15.02.1987

Autor: Šnupárek Vladislav

MPK: C07D 489/02

Značky: spôsob, kodeínu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kodeínu podľa postupu uvedeného vo vynáleze rieši prípravu kodeínu metylizáciou morfínu. Spočíva v pridávaní roztoku metylizačného činidla v metanole alebo etanole k predhriatej suspenzii morfínu v xyléne tak, aby sa reguláciou pridávania roztoku metylizačného činidla udržovala teplota vyhrievanej reakčnej zmesi na 100 až 115 °C, pričom metylizácia sa po pridaní metylizačného činidla dokončí vyhriatím reakčnej zmesi na 115 °C....

Posuvné vstupy a poklopy na zabudovanie do komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 235589

Dátum: 15.02.1987

Autori: Firic Štefan, Ľubek Ján

MPK: E02D 29/14, E03B 9/06

Značky: poklopy, komunikácií, zabudovanie, posuvné, vstupy

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné vstupy a poklopy na zabudovanie do komunikácií slúžia na zjednodušenie stavebných prác pri zmene nivelety komunikácie, a to ako pri rekonštrukciách, tak aj opravách. Pre zabezpečenie jednoduchého prestavenia polohy je vstup s poklopom riešený na princípe vzájomne do seba zapadajúcich dielov, a to tak, že vonkajší die1 je z celého kusu s vnútorným závitom a vnútorný diel pozostáva najmenej z troch segmentov opatrený vonkajším závitom....

Ortodontická platňa pre liečenie vád chrupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235588

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kostolný Jaroslav

MPK: A61C 13/00

Značky: ortodontická, liečenie, chrupu, plátna

Zhrnutie / Anotácia:

Ortodontická platňa pre liečenie vád chrupu v čeľustnej ortopédii. Účelom vynálezu je zabezpečenie plynulého tlaku na zuby pri liečebnom procese nápravy nepravidelného (disgnátneho) chrupu. Uvedeného účelu sa dosiahne zatmelením pružinových rozperiek, pozostávajúcich z dvoch do seba zasunovateľných púzdier ( 1, 2 ) s vloženou pružinou ( 3 ) zatmelených do oboch častí (4) ortodontickej platne umelou živicou.

Spôsob výroby dinitrotetrahydroimidazo[4,5-d]imidazól-2,5(1H,3H)-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235587

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Dimun Milan

MPK: C07D 487/04

Značky: dinitrotetrahydroimidazo[4,5-d]imidazól-2,5(1h,3h)-diónu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe dinitrotetrahydroimidazo [ 4,5-d ] imidazól-2,5 ( 1H,3H )-diónu, známeho pod kódovým označením DINGU, nitráciou tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazól-2,5 ( 1H,3H )-diónu kyselinou dusičnou, pričom je do reakčného systému v procese výroby pridaný postupne alebo naraz dusičnan močoviny v množstve 0,01 až 25 % hmot. na hmotnosť navážku nitrovanej substancie. Postup podľa vynálezu zvyšuje ekonomiku a kvalitu produkcie DINGU.

Spôsob plastifikácie polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235586

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kunc Jaroslav, Řepiš Jaromír, Koukalová Alena, Horák Stanislav, Bučencová Helena, Nováková Tatiana

MPK: C08L 27/06

Značky: spôsob, polyvinylchloridu, plastifikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia akrylového polyméru vo funkcii plastifikátora pri spracovaní nemäkčeného polyvinylchloridu. Ako akrylový plastifikátor sa použije polymetylmetakrylát o viskozitnom čísle v rozmedzí 55 až 65 cm3 g-1 a zrnení o priemere zŕn 0,1 až 1 mm s maximom zastúpenia zŕn v rozmedzí 0,25 až 0,6 mm.

Spôsob výroby dinitrotetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazól-2,5-(1H,3H)diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235585

Dátum: 15.02.1987

Autori: Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

MPK: C07D 487/04

Značky: dinitrotetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazól-2,5-(1h,3h)diónu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe dinitrotetrahydroimidazo [ 4,5-d ] imidazól-2,5 ( 1H,3H )-diónu, známeho pod kódovým označením DINGU, nitráciou tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazól-2,5- ( 1H,3H ) diónu kyselinou dusičnou, pri čom, je do reakčného systému v procese výroby pridaný postupne, alebo naraz dikyandiamid v množstve 0,01 až 15 % hmot. na hmotnosť navážku nitrovanej substancie. Postup podľa vynálezu zvyšuje ekonomiku a bezpečnosť výroby DINGU.

Cementová zmes so zvýšeným nárastom pevnosti, najmä pre teploty tvrdnutia nižšie ako 0°C

Načítavanie...

Číslo patentu: 235584

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hanzová Patrícia, Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 7/00

Značky: nárastom, cementová, tvrdnutia, najmä, nižšie, pevnosti, teploty, zvýšeným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá cementovou zmesou so zvýšeným nárastom pevností, najmä pre teploty tvrdnutia nižšie, ako 0 °C. Jej podstatou je, že popri cemente na báze portlandského slinku a prípadne vode a/alebo plnive obsahuje 0,3 až 15 % z hmotnosti cementu zmesi rozpustnej soli kyseliny mravčej, napríklad mravenčanu vápenatého, pričom pomer mravenčanu a dusičnanu je od 5 : 100 do 100 : 5 dielov hmotnostných. Cementová zmes podľa vynálezu sa môže...

Zariadenie na automatické dĺžkové triedenie zbytkových valčekov hlavne od lúpačiek dýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 235583

Dátum: 15.02.1987

Autori: Munka Štefan, Michalka Štefan, Mánik Emil Žarnovica

MPK: B27B 25/00

Značky: zbytkových, automatické, zariadenie, valčekov, dĺžkové, triedenie, lúpačiek, hlavne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na automatické dĺžkové triedenie zbytkových valčekov, hlavne od lúpačiek dýh v drevospracujúcom priemysle. Zariadenie je skonštruované pre triedenie od štyroch lúpačiek do dvoch združených rozmerov bez nároku na pracovné sily. Triediace zariadenie pozostáva z ťažnej vetvy dopravníka pre dlhé a zvlášť pre krátke zbytkové valčeky, zbernej kapsy pre krátke a dlhé valčeky vybavenej sklopným ramenom a preklápacím ramenom,...

Dvojstupňový odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 235582

Dátum: 15.02.1987

Autor: Rusko Jozef

MPK: B04C 1/00

Značky: práškových, odlučovač, dvojstupňový, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojstupňový odlučovač práškových hmôt pozostáva z prvého, tangenciálneho odlučovacieho dielu, nad ktorým je druhý, filtračný odlučovací diel. Riešeným problémom je zvýšenie účinnosti odlučovača ako celku, čo sa dosahuje tým, že tangenciálny odlučovací diel (l) je v mieste svojho vstupného otvoru ( 4 ) v časti svojho vnútorného obvodu opatrený pevnou usmerňovacou lopatkou (5).

Nadúvadlo na báze zmesi 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7–tetraazacyklooktánu s azodikarbonamidom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235581

Dátum: 15.02.1987

Autori: Polievka Milan, Kabátová Viera, Gaško Pavol, Fridrich František, Šubert Jiří, Dimun Milan, Barňák Štefan, Zeman Svatopluk, Letz Štefan, Procházka Bohumil, Mikel Miroslav, Truchlik Štefan, Tanušková Kornélia

MPK: C08K 5/34

Značky: azodikarbonamidom, 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7--tetraazacyklooktánu, zmesí, báze, nadúvadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby nadúvadla na báze zmesi 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu s azodikarbonamidom, pričom nadúvadlo môže obsahovať i modifikujúce zložky. Hmotnostný pomer nitrózoamínovej zložky k azodikarbonamidu sa pohybuje od 10: 1 do 1 : 1 a pomer hmotností oboch aktívnych zložiek k ostatným zložkám nadúvadla je väčší, ako 0,5:1. Nadúvadlo je použiteľné na ľahčenie produktov gumárenskej, no predovšetkým však...

Očkovacia a modifikačná zliatina

Načítavanie...

Číslo patentu: 235580

Dátum: 15.02.1987

Autori: Novák Ladislav, Látal Vítězslav, Harmaniak Ján, Kováčik Ervín, Konečný Pavol, Zemánek Jaroslav

MPK: C22C 38/02

Značky: modifikačná, očkovacia, zliatina

Zhrnutie / Anotácia:

Zliatina vhodná pre očkovanie a modifikáciu šedej liatiny, prípadne iných druhov liatin a surového železa, je vyrobená na báze ferosilícia a obsahuje okrem železa 40 až 80 % kremíka, 1 až 6 % mangánu, 1 až 3 % hliníka, 0,2 až 2 % vápnika v hmotnostných podieloch.

Trenažér na výcvik ručného zvárania elektrickým oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235579

Dátum: 15.02.1987

Autor: Zámečník Ján

MPK: G09B 19/24, B23K 9/00

Značky: elektrickým, výcvik, trenažér, zvárania, oblúkom, ručného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka trenažéra na výcvik ručného zvárania elektrickým oblúkom, ktorý umožňuje nacvičovať požadovaný pohyb a citlivosť vedenia elektródy, a ktorého signálky sú určené na oznámenie neprípustného skrátenia fiktívneho oblúka. Tohoto účelu sa dosiahne trenažérom, ktorý pozostáva z puzdra, v ktorého v jednej časti je pevne uložený kontaktný kolík pre uchytenie trenažéra do zváracích kliešti a v druhej časti je uložený výsuvný čap. Tento je...

Zariadenie na dlhodobé meranie creepových vlastností polymérov v ťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235578

Dátum: 15.02.1987

Autori: Novák Igor, Babiak Peter, Romanov Andrej

MPK: G01N 3/28

Značky: zariadenie, vlastností, creepových, dlhodobé, polymérov, ťahu, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na dlhodobé meranie creepových vlastností polymérov v ťahu. Podstata zariadenia spočíva v tom, že merací panel, pred ktorým je umiestnený objektív katetometra má aspoň šesť meracích komôrok obklopených tepelnoizolačným plášťom s prívodným a odvodným potrubím s regulačnými kohútmi, pričom v jeho dolnej časti je ovládací kruh na posun meracieho panelu pomocou ozubenia. Zariadenie na dlhodobé meranie creepových vlastností...

Spôsob výroby vinylidénchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235577

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ondruš Imrich, Furmanová Mária

MPK: C07C 17/34, C07C 21/08

Značky: vinylidénchloridu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobnosť vinylidénchloridu pri dehydrochlorácii 1,1,2-trichloretánu v kvapalnej fáze pôsobením vodných roztokov alkalických činidiel na objemovú jednotku reakčného priestoru za jednotku času sa zvýši použitím vodno-etanolických roztokov alkalických činidiel. Okrem zvýšenia výrobnosti znižuje sa energetická spotreba na prípadné zahusťovanie vznikajúcich roztokov alkalických chloridov.

Spôsob prípravy trikarboxyškrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235576

Dátum: 15.02.1987

Autori: Tihlárik Karol, Kohn Rudolf

MPK: C08B 31/18

Značky: přípravy, spôsob, trikarboxyškrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy trikarboxyškrobu obecného vzorca (I) kde n je 20 až 50, R je karboxyl alebo hydroxymetyl. Podstata vynálezu spočíva v oxidácii suchého dialdehydu škrobu obecného vzorca ( II ) kde n je 30 až 200, plynným oxidom dusičitým s nasledovnou neutralizáciou hydroxidom sodným alebo draselným, dialýzou proti vode, zrážaním, filtrovaním a sušením produktu. Vynález má použitie v textilnom a chemickom priemysle.

Metabolit withaferinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 235575

Dátum: 15.02.1987

Autori: Khandlová Alžbeta, Fuska Ján, Fusková Alžbeta, Prousek Jozef

MPK: C07G 17/00

Značky: metabolit, withaferinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového metabolitu získaného biotransformáciou withaferinu A. Podstata metabolitu podľa vynálezu spočíva v tom, že je pripraviteľný pridaním 10 až 100 ml withaferinu A alebo withaferinu A diacetátu k 100 ml média naočkovaného kultúrou Rothrobacter simplex ATCC 6946 a kultivovaného pri teplote 25 až 32 °C počas 26 až 120 hodín. Metabolit podľa vynálezu v pokusoch in vitro inhibuje biochemické reakcie a rast buniek P 388 a v...

Zariadenie zaisťujúce dosku plošných spojov s chladiacim rámčekom k chladiču

Načítavanie...

Číslo patentu: 235574

Dátum: 15.02.1987

Autori: Netopilík Ivan, Skoupý Blahomír

MPK: H05K 10/00

Značky: zaisťujúce, dosku, zariadenie, rámčekom, plošných, chladiacim, chladičů, spojov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odborov elektrotechniky a elektroniky, využívajúcich na odvod tepla z polovodičových prvkov osadených na doske plošných či kladených spojov chladiaci rámček. Zariadenie podľa vynálezu rieši problém mechanického zaistenia dosky plošných či kladených spojov s chladiacim rámčekom k chladiču za účelom prestupu tepla z chladiaceho rámčeka a zohľadňuje manipuláciu s doskou plošných či kladených spojov s chladiacim rámčekom pri...