Archív za 1987 rok

Strana 351

Způsob výroby 3-iminomethylderivátů rifamycinu SV

Načítavanie...

Číslo patentu: 236653

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pasqualucci Carmine, Marsili Leonardo

MPK: C07G 11/00

Značky: 3-iminomethylderivátů, výroby, rifamycinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin obecného vzorce III, kde X znamená skupinu =NR, ve které R představuje benzylovou skupinu, nebo aminoskupinu nebo 4-methylpiperazinoskupinu reakcí rifamycinu S vzorce II se sloučeninou obecného vzorce V v inertním organickém rozpouštědle, při teplotě mezi teplotou místnosti a teplotou varu rozpouštědla, za vzniku meziproduktu, který se zpracuje vodou a inertním organickým rozpouštědlem nemísitelným s vodou při pH 4 až 6,...

Způsob regenerace fluidizovatelného krakovacího katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236652

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fahrig Robert James, Shields Robert James, Mc Kinney Claude Owen, Horecky Carl Joseph

MPK: B01J 29/08

Značky: fluidizovatelného, krakovacího, katalyzátoru, regenerace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace fluidizovatelného krakovacího katalyzátoru typu molekulového síta, deaktivovaného koksem usazeným na něm z kontinuálního cyklického krakovacího procesu. V regenerační zóně se spaluje usazený koks regeneračním plynem, obsahujícím kyslík, na kysličníky uhelnatý a uhličitý. Regenerační plyn se zavádí do spodní sekce regenerační zóny v nadbytku v porovnání s množstvím potřebným na dokonalé spálení koksu na kysličník uhličitý, a to...

Insekticidní, nematocidní a akaricidní prostředky a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236651

Dátum: 15.02.1987

Autori: Milzner Karlheinz, Reisser Fritz

MPK: A01N 57/16

Značky: prostředky, složky, nematocidní, insekticidní, výroby, akaricidní, způsob, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, nematocidní a akaricidní prostředky podle vynálezu obsahují jako účinnou složku alespoň jeden pyrimidinylfosfát obecného vzorce I, uvedeného v popisu, spolu s nosnými látkami a pomocnými látkami.

Spôsob výroby 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236650

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sohler Ervín, Vanek Juraj, Holčík Ján

MPK: C07D 237/10

Značky: 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu reakciou reakčnej zmesi obsahujúcej fenylhydrazínhydrochlorid, získanej diazotáciou anilínu, redukciou benzéndiazóniumchloridu a nasledujúcou hydrolýzou -fenylhydrazíndisulfonátu sodného kyselinou chlorovodíkovou, s mukochlórovou kyselinou kontinuálne v prietokovom reaktore pri teplote 70 až 100 stupňov Celsia. Reakčná zmes s obsahom 3,6 až 8,0 % hmotnostných...

Komplexné tužidlo pre náterové hmoty a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236649

Dátum: 15.02.1987

Autori: Macho Vendelín, Komora Ladislav, Komorová Eva, Babiaková Viera, Bača Štefan

MPK: C09D 7/00

Značky: hmoty, komplexne, tužidlo, spôsob, nátěrové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je komplexné tužidlo pre náterové hmoty obsahujúce aspoň jednu zlúčeninu silnej anorganickej a/alebo organickej kyseliny a amoniaku, resp. jeho organických alebo anorganických derivátov, ktoré sa pripravuje reakciou silných anorganických a/alebo organických kyselín prípadne vo forme roztokov najmä kyseliny p-toluénsulfónovej, chlorovodíkovej, fosforečnej s amoniakom a/alebo jeho zlúčeninami a derivátmi tak, že na 1 mól silnej...

Spôsob nastavovania polohy čeľustí chápadla robota a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236648

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kuník Ladislav, Bučinský Mikuláš

MPK: B25J 15/00

Značky: spôsob, čelustí, robota, zariadenie, chápadlá, polohy, nastavovania, realizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyselných robotov a rieši problém nastavovania polohy čeľustí chápadla. Podstata vynálezu spočíva v tom, že najskôr sa odmeria poloha čeľusti, potom sa nameraná hodnota porovná s požadovanou hodnotou v riadiacom systéme robota a na základe vyhodnotenia sa riadiacim systémom ovláda pohonná jednotka chápadla. Podstata zariadenia na nastavovanie polohy čeľustí chápadla je charakteristická tým, že od pohonnej jednotky chápadla...

Vyklápacia paleta na prepravu sypkých materiálov a oceľových triesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 236647

Dátum: 15.02.1987

Autori: Janák Štefan, Marianek Vojtech

MPK: B65D 88/56, B65G 65/30

Značky: materiálov, prepravu, vyklápacia, triesok, oceľových, paleta, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na dopravu sypkých materiálov, oceľových a drevených triesok a kusového odpadu do veľkokapacitných kontajnerov pomocou vysokozdvižného vozíka bez použitia akéhokoľvek adaptéru. Vynálezom sa znižuje fyzická námaha a zvyšuje produktivita práce. Po vsunutí vidlíc vysokozdvižného vozíka do štvorhranných otvorov sa palety zdvihne do takej výšky, aby doraz, ktorý sa vlastnou váhou vysunie zo šmykových konzol na prednej šikmej...

Univerzálna dolisovacia doska na výrobu tvárnic pre suché murovanie z agloporitového betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236646

Dátum: 15.02.1987

Autor: Mikletič Miroslav

MPK: B30B 15/06

Značky: agloporitového, univerzálna, tvárnic, betonů, dolisovacia, doska, výrobu, suché, murovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálná dolisovací doska vibrolisu pre výrobu tvárnic z agloporitových betónov pre suché murovanie bez malty v stavebníctve je vytvorená z dvoch zhodných polovíc suvne uložených vo vedení pohybovej skrutky, pričom dolisovacie dosky sú obmedzené kolíkom a krúžkom.

Zapojení pro kontrolu stability symetrického napájecího napětí regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236645

Dátum: 15.02.1987

Autor: Vargoško Milan

MPK: G05B 1/02

Značky: napětí, regulátoru, napájecího, zapojení, symetrického, kontrolu, stability

Zhrnutie / Anotácia:

Kladná svorka stabilizovaného symetrického napětí je spojena současně s prvním vývodem třetího odporu s prvním vývodem čtvrtého odporu, s katodou první Zenerovy diody a s prvním vývodem prvního odporu, jehož druhý vývod je spojen jednak na bázi prvního a třetího tranzistoru, a jednak přes druhý odpor na zápornou svorku stabilizovaného, symetrického napětí, na kterou je dále přes druhou Zenerovu diodu a sedmý odpor připojen jednak kolektor...

Univerzálny brúsiaci upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 236644

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bieščar Imrich

MPK: B24B 3/34

Značky: brúsiaci, univerzálny, upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom zvýšenia geometrickej a výrobnej presnosti pri brúsení závitových profilov a vrcholových rádiusov sa použije univerzálny brúsiaci upínač, v ktorého telese je uložený ozubený pastorok zaberajúci s ozubeným hrebeňom upraveným v šmýkadle, posuvne uloženom prostredníctvom rybinovitého vedenia na telese. Na čelnej strane šmýkadla je pomocou aretačnej skrutky výkyvne uložený držiak pre uchytenie brúsneho noža, opatrený ukazovateľom uhlového...

Spôsob čistenia maltózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236643

Dátum: 15.02.1987

Autori: Obernauerová Margita, Šubík Július

MPK: C13K 7/00

Značky: maltózy, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je biologický spôsob čistenia maltózy znečistenej glukózou s použitím buniek maltózo-negatívnych mikroorganizmov degradujúcich glukózu až na oxid uhličitý a vodu. Podľa vynálezu za optimálnych podmienok aeróbnou inkubáciou glukózou znečistených maltózových sirupov o koncentrácii 10 až 40 g/100 ml roztoku s bunkami maltózo-nekvasiacich mikroorganizmov napríklad kvasiniek S. cerevisiae o koncentrácii viac ako 1 g suchej...

Spôsob vytvárania ochranných a funkčných povlakov na sklených a iných krehkých materiáloch a výrobkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 236642

Dátum: 15.02.1987

Autori: Špirk Eugen, Vaniš Matej, Pernecký Gustáv, Moravčík Alfonz

MPK: C03C 17/00

Značky: sklených, výrobkoch, funkčných, krehkých, ochranných, materiáloch, spôsob, povlakov, vytvárania, iných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania ochranných a funkčných povlakov na sklených a iných krehkých materiáloch a výrobkoch. Riešeným problémom je poskytnúť krehkým, najmä skleným výrobkom lepšie úžitkové vlastnosti pri minimálnej výrobnej náročnosti. To sa dosahuje tým, že na povrchu sklených a iných krehkých materiálov sa za studena, resp. pri mierne zvýšených teplotách do sto° Celsia nanáša požadovaný materiál vo forme prášku v elektrickom poli aj vo viacerých...

Kvapalný koncentrát obsahujúci komplexne viazaný bór

Načítavanie...

Číslo patentu: 236641

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vážny Emil, Nádvorník Róbert, Liptáková Veronika

MPK: C01B 35/00

Značky: komplexne, obsahujúci, viazaný, kvapalný, koncentrát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kvapalného koncentrátu bóru obsahujúceho stopový prvok v komplexnej forme, obsahujúceho 5,4 až 80,1, s výhodou 40 až 63,5 hmotnostných dielov kyseliny boritej, 1,3 až 94, s výhodou 20 až 40,5 hmotnostných dielov alkanolamínu alebo zmesi alkanolamínov a/alebo alkylamínu alebo zmesi alkylamínov a 0,5 až 93,2, s výhodou 5 až 14 hmotnostných dielov vody. Vynález je možné využiť v poľnohospodárstve.

Variátorový prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 236640

Dátum: 15.02.1987

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: F16H 9/24, F16H 15/24

Značky: převod, variátorový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť štartovanie jednostopových motorových vozidiel, vybavených variátorovým prevodom, roztláčaním. Uvedeného účelu sa dosiahne variátorovým prevodom, ktorého hnací variátor je vystavený jedným trecím tanierom, ktorého poloha sa dá zafixovať. Ďalej je účelom vynálezu zabezpečiť plynulé riadenie v závislosti od výkonu a zaťaženia motora, čo sa dosiahne hnaným variátorom opatreným zubovým spojením, vytvoreným v jeho kotúčoch...

Hydromechanická skupina s diferenciálnou distribúciou výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236639

Dátum: 15.02.1987

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F15B 5/00

Značky: skupina, hydromechanická, diferenciálnou, výkonu, distribúciou

Zhrnutie / Anotácia:

Hydromechanická skupina s diferenciálnou distribúciou výkonu, obsahujúca komplexný blokujúci hydrodynamický menič a trojhriadeľový diferenciál, vyznačujúci sa tým, že prvý hriadeľ (1) trojhriadeľového diferenciálu (2) je spojený so vstupným hriadeľom (3), druhý hriadeľ (4) trojhriadeľového diferenciálu (2) je spojený dvojicou ozubených kolies (5, 6) s hriadeľom (7) hydrogenerátora (8) pohonu nadstavby (9), vo výtlačnom potrubí (10), ktorého je...

Spôsob prípravy svetlocitlivého polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236638

Dátum: 15.02.1987

Autori: Lužáková Vlasta, Marcinčinová Tatiana, Žuffa Milan, Čík Gabriel, Blažej Anton Akademik

MPK: G03C 1/52

Značky: přípravy, spôsob, polymerů, svetlocitlivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález má použitie v priemysle chemickom a polygrafickom. Vynález sa týka spôsobu prípravy svetlocitlivého polyméru pre prípravu negatívne pracujúcej svetlocitlivej polymérnej vrstvy vo fotomechanickej reprodukcii a vyznačuje sa tým, že hydrofilný polymér, najmä hydroxyetyl- a karboxymetylcelulóza reaguje v heterogénnej fáze v prostredí jednoduchých alkoholov s 0,04-0,10 mólu reaktívneho farbiva Ostazínovej žlte S-GR na 1 mól polyméru pri pH...

Spôsob prípravy antibiotika vermikulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236637

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fuska Ján, Fusková Alžbeta, Khandlová Alžbeta

Značky: spôsob, vermikulínu, antibiotika, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu prípravy vermikulínu podľa vynálezu spočíva v tom, že sa kmeň Penicillium vermikulatum CCM F-748 kultivuje na pôde obsahujúcej sacharózu ako zdroj uhlíka, dusičnan sodný a kukuričný výluh ako zdroj dusíka, za pridania 0,07 až 0,1 % hmot. síranu horečnatého, pri pH 6,1 až 6,3, za neustáleho miešania pri teplote 26 až 28 °C po dobu 144 až 192 hodín, po kultivácii sa mycélium spolu s filtrátom extrahuje chloroformom, octanom...

Spôsob výroby čistého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236636

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikmund Miroslav Člen Korešpondent Sav, Macho Vendelín, Hýbl Čestmír

MPK: C01F 11/18

Značky: čistého, výroby, spôsob, vápenatého, uhličitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby čistého uhličitanu vápenatého zo surovín a/alebo priemyselných odpadov obsahujúcich ako hlavnú zložku oxid a/ alebo hydroxid vápenatý, vyznačujúci sa tým, že na 1 až 40 hmotn. dielov suroviny a/alebo priemyselného odpadu sa pôsobí pri teplote 0 až 100 °C 100 hmotn. dielmi lúžiaceho roztoku obsahujúceho soľ alebo soli odvodené interakciou anorganických a/alebo organických kyselín tvoriacich rozpustné vápenaté soli, ako je kyselina...

Vratný mechanizmus radiálneho prihrňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 236635

Dátum: 15.02.1987

Autori: Grič Michal, Odler Tadeáš

MPK: E02F 9/20, E02F 3/58

Značky: mechanizmus, prihrňovača, vratný, radiálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vratný mechanizmus radiálneho prihrňovača je zariadenie tykajúci sa konštrukcie mechanizmu prihrňovača sypkých hmôt z ich skládok s využitím najmä pre zabezpečenie automatického alebo poloautomatického mechanizovaného prísunu materiálu pre betonárky v stavebníctve. Podstatou vynálezu je mechanizmus prihrňovacieho koša spojeného ťažným a vratným lanom s príslušnými navíjecími bubnami, poháňanými spoločným pohonom cez sústavu prevodou spojok a...

Radiaca spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236634

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16D 13/52

Značky: radiaca, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom skvalitnenia funkcie a zvýšenia životnosti radiace] spojky je pre záber odstredivých závaží s unášačom vytvorená na unášači operná plocha tvorená vydutou časťou valcovej plochy, alebo rovinnou plochou a na odstredivých závažiach je pre záber s unášačom vytvorená tvarovaná plocha. Táto je tvorená dvomi časťami vypuklej valcovej plochy, pričom časť bližšia k osi rotácie radiace] spojky je priemeru väčšieho, ako časť bližšia k osi čapu.

Krídlový rotor tlakového triediča

Načítavanie...

Číslo patentu: 236633

Dátum: 15.02.1987

Autori: Čársky Milan, Vagač Svetozár, Wunder Oliver, Hrdlička Libor, Sedláček Luboš

MPK: D21D 5/06

Značky: rotor, tlakového, křídlový, triediča

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určený na triedenie buničiny, resp. na zvýšenie účinnosti tlakových triedičov. Jeho podstata spočíva v tom, že vonkajší povrch krídla je prerušovaný drážkami, pričom drážky jednotlivých krídiel sú usporiadané tak, aby zvierali s osou rotácie rotora uhol v rozmedzí 75 až 90°, šírka drážok a šírka funkčných častí je s výhodou rovnaká a drážky jednotlivých za sebou nasledujúcich krídiel sú posunuté navzájom o jeden rozstup.

Vypúšťacie zariadenie s dvojitým dávkovaním vody pre nádržkové splachovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236632

Dátum: 15.02.1987

Autori: Čechmánek Miroslav, Ďurec Ján, Baran Ľuboš, Lapka Milan

MPK: E03D 3/12

Značky: zariadenie, splachovače, dávkováním, nádržkové, dvojitým, vypúšťacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vypúšťacie zariadenie s dvojitým dávkovaním vody rieši problém úspory pitnej vody u nádržkových splachovačov s možnosťou použitia tzv. veľkého i malého spláchnutia podľa potreby. Uvedeného účinku sa dosahuje tým, že dvojsedlo slúžiace pre uzatváranie malého dávkovania vody i sedlo slúžiace pre uzatváranie veľkého dávkovania vody sú usporiadané tesne nad dnom nádržkového splachovača vo zvislej osi tak, že spodné sedlo je vytvorené priamo na...

Spôsob znižovania obsahu voľného forlmaldehydu v náterových hmotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 236631

Dátum: 15.02.1987

Autori: Komorová Eva, Macho Vendelín, Babiaková Viera, Bača Štefan, Komora Ladislav

MPK: C09D 7/14

Značky: forlmaldehydu, nátěrových, znižovania, volného, spôsob, hmotách, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zníženie volného a uvoľňovaného formaldehydu v náterových hmotách obsahujúcich viazaný formaldehyd. Podstatou vynálezu je prídavok amínov, amínozlúčenín, amoniaku alebo amoniak uvoľňujúcich látok k náterovým hmotám v množstvách 0,5 až 3,0 % hmot. podľa obsahu volného formaldehydu. Postup sa dá využiť pri výrobe éterov močovino- alebo melaminoformaldehydových kondenzátov, pri výrobe a spracovaní náterových hmôt.

Spôsob elektrochemického značkovania kovových dielcov a nástroj k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236630

Dátum: 15.02.1987

Autori: Redaj František, Trebichavský Ctibor

MPK: C25F 3/14

Značky: vykonávaniu, kovových, spôsob, značkovania, nástroj, elektrochemického, dielcov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie značkovania výrobkov podľa ČSN. Uvedeného účelu sa dosahuje spôsobom elektrochemického značkovania kovových dielcov podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na kovový dielec sa pôsobí činnou časťou nástroja pripojeného na jeden pól zdroja elektrického prúdu o napätí menšom ako 40 V cez elektrolytom nasiaknutú pórovitú fóliu.

Zapojenie zabraňujúce kritickým únikom oleja zo systému uzatvoreného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236629

Dátum: 15.02.1987

Autori: Virga Jozef, Mišík Anton

MPK: F15C 1/04

Značky: systému, oleja, únikom, uzatvoreného, kritickým, zabraňujúce, obvodů, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydraulického zapojenia, ktoré zabraňuje v prípade deštrukcie hydraulického vedenia alebo hydraulického prvku vytečeniu oleja zo systému uzatvoreného obvodu. Zapojenie vytvorené z hydromotora prepojeného prvým a druhým tlakovým vedením s hydrogenerátorom, ktorý je mechanicky spojený so spaľovacím motorom a so zubovým hydrogenerátorom. Vstup zubového hydrogenerátora je napojený na olejovú nádrž a na jeho výstup je napojený...

Spôsob prípravy modifikovaných akrylátových kompozícií

Načítavanie...

Číslo patentu: 236628

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bartoň Jaroslav, Capek Ignác, Juraničová Viera, Vašková Viera

MPK: C08F 20/18, C08F 265/04

Značky: kompozícií, přípravy, akrylátových, modifikovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy modifikovaných akrylátových kompozícií, vyznačujúci sa tým, že na polymér alebo kopolymér esterov kyseliny akrylovej obecného vzorca I, kde R1 je vodík alebo metylová skupina a R2 je alkyl s počtom uhlíkov 1, 2, 4 alebo 8, s akrylonitrilom, so styrénom, vinylacetátom, etylmetakrylátom alebo butylmetakrylátom v množstve 60 až 95 hmotových dielov vo forme vodnej disperzie sa pôsobí 5 až 40 hmotovými dielmi vodorozpustného monoméru...

Způsob výroby 2-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)-4,5-methylendioxybenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236627

Dátum: 15.02.1987

Autori: Křepelka Jiří, Královec Jaroslav

MPK: C07D 317/54

Značky: 2-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)-4,5-methylendioxybenzaldehydu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)-4,5-methylendioxybenzaldehydu vzorce I, vyznačující se tím, že se oxiduje 2-methyl-4,5-methylendioxy-3´,4´,5´-trimethoxybenzofenon hexanitroceričitanem amonným v prostředí 50% kyseliny octové.

Spôsob výroby hydroxidu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236626

Dátum: 15.02.1987

Autori: Polievka Milan, Milová Daniela

MPK: C01F 5/16

Značky: spôsob, výroby, horečnatého, hydroxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu hydroxidu horečnatého z oxidu horečnatého z odťahových peliet fluidného reaktora pre spaľovanie zahustených bisulfitových výluhov. Reakcia premeny oxidu horečnatého na hydroxid horečnatý sa uskutočňuje pri teplote 110 až 170 °C, za prítomnosti zlúčenín sodíka a/alebo draslíka v množstve 2 až 15 % hmotnosti, vztiahnuté na reagujúci oxid, horečnatý, a za prítomnosti povrchovoaktívnej látky v množstve 0,5 až 8 % hmotnosti,...

Spôsob stanovenia obsahu chlóru v organických fosfátoch a/alebo fosfitoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 236625

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kir Kvetoslav, Babčáková Oľga, Zemanová Eva

MPK: G01N 31/16

Značky: fosfátoch, fosfitoch, spôsob, obsahu, organických, chlóru, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia obsahu chlóru v organických fosfátoch a/alebo fosfitoch. Riešenie pojednáva o spôsobe stanovenia obsahu chlóru v organických fosfátoch a/alebo fosfitoch, pričom sa na odváženú vzorku fosfátu a/alebo fosfitu pôsobí 0,01 M až 5 M roztokem alkoholátu v množstve 2 až 150 ml tohto roztoku na 1 g navážky vzorku pri teplote 0 až teplote varu roztoku, pričom sa roztok mieša po dobu maximálne 105 minút, potom sa pridá kyselina v...

Zariadenie na plnenie kuželíkov do klietok kuželíkových ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 236624

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kodčík Vincent, Ponec Ivan, Gajdoš Ivan

MPK: F16C 43/04

Značky: klietok, ložísk, plnenie, zariadenie, kuželíkových, kuželíkov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstrániť nevýhody doterajších spôsobov plnenia kuželíkov, pri ručnom plnení unavujúcu a nehygienickú prácu, pri strojnom vysoká poruchovosť a možnosť používať iba na veľké série. Tohoto účelu sa dosiahne zariadením, ktorého podstatou je, že plniace teleso je opatrené pákou, ktorá pôsobením sily tlačnej pružiny pridŕža stĺpec kuželíkov v prípravku.

Spôsob nanášania kvapalín na povrch častíc sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236623

Dátum: 15.02.1987

Autori: Reiser Vladimír, Polášek Milan, Černák Mirko, Dvořák Anton, Košík Martin, Moravec Juraj

MPK: B32B 21/02

Značky: částic, nanášania, materiálů, povrch, sypkého, spôsob, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru chemickej technológie rieši spôsob nanášania kvapalín na povrch častíc sypkého materiálu. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že dezintegrovaný materiál, ako sú piliny, jemná drť, prach, vlákna, triesky, sečka, granuly, sa elektricky nabije a zmieša sa s elektricky opačne nabitým aerosolom kvapaliny. Pôsobenie síl elektrického poľa zabezpečí homogénne pokrytie povrchu rozdrveného materiálu reakčným...

Elektromagnetický obvod statora univerzálneho elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 236622

Dátum: 15.02.1987

Autori: Čačo Ladislav, Dudáš Vincent, Čorba Jozef, Valka Anton, Buday Anton

MPK: H02K 1/06

Značky: obvod, elektromotora, elektromagnetický, statora, univerzálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektromagnetického obvodu statora univerzálneho elektromotora pozostávajúceho z jarma, hlavných pólov a budiaceho vinutia. Účelom vynálezu je ekonomické využitie elektrotechnickej ocele, zjednodušenie technológie výroby elektromagnetického obvodu univerzálnych elektromotorov a zníženie pracnosti. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že hlavné póly sú vytvorené na vnútornom obvode jarma zo zubov a drážok, pričom v drážkach je...

Zariadenie na odstraňovanie zvyškov sypkých substrátov z dopravných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236621

Dátum: 15.02.1987

Autor: Ubertáš Jozef

MPK: B65G 69/08

Značky: sypkých, prostriedkov, zariadenie, odstraňovanie, substrátov, zvyškov, dopravných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie zvyškov sypkých substrátov z dopravných prostriedkov. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pozostáva zo základného rámu opatreného vodítkami, na ktorých je posuvne uložený závesný rám. Na závesnom ráme je výkyvne uložený pákových mechanizmus se sklopkami. Na závesnom ráme sú nezávisle výkyvne zavesené aj priečne kulisy s priečnymi radlicami a volne zavesené pozdĺžne...

Pasterizovaný syr

Načítavanie...

Číslo patentu: 236620

Dátum: 15.02.1987

Autor: Selecký Ján

MPK: A23C 19/082

Značky: pasterizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyrobiť pasterizovaný syr, ktorý má dokonale viazanú vodu. Uvedeného účelu sa dosiahne výberom surovín, prísad a ich žiadúcim hmotnostným pomerom. Základná zmes obsahuje vyskúšaný podiel smotanového syra, sušeného beztukového mlieka, masla, taviacich solí a jedlej soli NaCl. Základná zmes je pasterizovaná pri teplote 85 °C po dobu 5 až 10 minút. Pasterizovaný syr je balený do hlinikovej fólie a do téglikov. Pasterizovaný syr...

2-Halogen-8-isopropyl-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo-(b,f) thiepiny, jejich methansulfonáty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236619

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dlabač Antonín, Valchář Martin, Polívka Zdeněk, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: přípravy, methansulfonáty, jejich, thiepiny, 2-halogen-8-isopropyl-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo-(b,f, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

2-Halogen-8-isopropyl-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny obecného vzorce I, ve kterém R značí kterýkoliv atom halogenu, tj. atom fluoru, chloru, bromu nebo jodu, a Rl značí methyl nebo 2-hydroxyethyl, a jejich methansulfonáty.

Závitovkové koleso so samostaviteľným vymedzením vôle

Načítavanie...

Číslo patentu: 236618

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bartl Peter, Illés Gejza, Szabó Edmund

MPK: F16H 55/18

Značky: vôle, koleso, samostaviteľným, vymedzením, závitovkové

Zhrnutie / Anotácia:

Samostaviteľné vymedzenie vôle u závitovkového súkolesia sa uskutoční pomocou pružiny vloženej do deleného závitovkového kolesa. Požadovaná veľkosť predpätia pružiny sa nastaví podľa veľkosti prenášaného krútiaceho momentu. Vynález môže byť použitý všade tam, kde je potrebné zabezpečiť presný obojsmerný rotačný bezvôlový prevod.

2-Aryl-4-acetylfuro[3,2-b] pyroly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236617

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kováč Jaroslav, Kráľovičová Eva

MPK: C07D 491/048

Značky: 2-aryl-4-acetylfuro[3,2-b, pyroly, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru organickej syntézy a rieši prípravu nových 2-aryl-4-acetylfuro[3,2-b]pyrolov. Podstata spôsobu prípravy podľa vynálezu spočíva v tom, že sa kyseliny 2-aryl-4H-furo[3,2-b]pyrol-5-karboxylové zahrievajú v acetanhydride pri teplotách 100 - 136 °C. Zlúčeniny padla vynálezu majú široké použitie ako reakčné komponenty v organickej syntéze. V podmienkach Vilsmeierovej reakcie (DMFA + POCl3] poskytujú 5-formylfuro[3,2-b]pyroly....

Oddeľovacie hrdlo podávacieho zásobníka pre klietky guľkových ložísk a im podobné súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236616

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kapitáň Ladislav

MPK: B65G 47/26, F16C 41/00, F16C 43/00...

Značky: súčiastky, klietky, ložísk, podobně, zásobníka, hrdlo, guľkových, podávacieho, oddeľovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovacie hrdlo podávacieho zásobníka je určené pre oddeľovanie jednej klietky od skupiny dvoch a viac klietok, ktoré sú svojimi axiálnymi prelismy navrstvené na seba. Oddeľovacie hrdlo je na strane odvádzacieho žľabu vytvorené pevným dorazom a z protiľahlej strany bočnou navádzacou lištou zakrívenou k odvádzaciemu žľabu, pričom svetlosť oddeľovacieho hrdla je o 1 až 4 mm väčšia ako vonkajší priemer klietky. Oddeľovanie klietok v oddeľovacom...

Zapojenie výkonových usmeňovacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236615

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rychtera Josef, Vasilev Ljudmil, Orgon Milan

MPK: H02M 7/48

Značky: prvkov, usmeňovacích, výkonových, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby odporových zváracích strojov a týka sa zapojenia výkonových usmerňovacích prvkov o výstupné vinutie výkonového transformátora, ktoré pozostáva z aspoň dvoch závitov. Podľa vynálezu je o každý vývod závitov výstupného vinutia pripojený výkonový usmerňovací prvok, pričom vonkajšie prepojenie výkonových prvkov z jedného závitu je pripojené v strede obvodu druhého závitu a naopak.

Zariadenie na manipuláciu s prstencami

Načítavanie...

Číslo patentu: 236614

Dátum: 15.02.1987

Autori: Gašpar Harmady, Jozef Pacala, Peter Nagy

MPK: B66F 11/00

Značky: prstencami, manipuláciu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši manipuláciu s ťažkými prstencami najmä pri výrobe zariadení pre jadrový program. Podstatou zariadenia je, že klietka s dnom šachty je pevne uchytená na čapoch, na ktoré sú upevnené ramená. Samotné otáčanie sa prevádza pomocou priamočiarych hydromotorov.