Archív za 1987 rok

Strana 350

Způsob přeměňování uhlovodíkových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236693

Dátum: 15.02.1987

Autori: Thieme Georg, Limmer Heinz, Franke Hermann, Rosenkranz Werner, Bohlmann Dieter, Schütter Hartmut, Döhler Erhard, Frohn Werner

MPK: C10G 47/00

Značky: frakcí, způsob, uhlovodíkových, přeměňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přeměňování uhlovodíkových frakcí na složky topných olejů, složky pohonných hmot nebo petrochemické surové produkty, popř. meziprodukty. Surovina se dělí v alespoň dva a s počtem proudů pece nacházející se před reaktorem identický počet dílčích proudů stejného množství a při parciálních tlacích vodíku nad 0,7 MPa a při teplotách pod 520 K se napřed smíchá s plyny obsahujícími vodík rozdělenými ve stejný počet dílčích proudů stejného...

Způsob zvyšování hodnoty vnitřního obsahu a výtěžnosti paprikových lusků a jejich sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236692

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kapeller Károly

MPK: A23N 1/00

Značky: paprikových, výtěžnosti, vnitřního, jejich, obsahu, sušení, lusků, hodnoty, způsob, zvyšování

Zhrnutie / Anotácia:

Paprikové lusky se zbavují stopek, promývají, rozřezávají a suší horkým vzduchem. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se lusky před sušením horkým vzduchem odstřeďují. S nasbíranými lusky se před odstraněním stopek, promýváním a rozřezáním provádí po dobu nejvýše 20 dnů dozrávání v sítích nebo ve vzdušných vacích. Lusky se rozřezávají před promýváním.

Prostředek k regulaci růstu rostlin a fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236691

Dátum: 15.02.1987

Autori: Elbe Hans-ludwig, Büchel Karl Heinz, Lürssen Klaus, Frohberger Paul-ernst

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: účinných, způsob, rostlin, fungicidní, růstu, látek, prostředek, regulaci, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k regulaci růstu rostlin a fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden azolyl-alkenon nebo -ol obecného vzorce I, ve kterém uvedené symboly mají dále uvedený význam nebo jeho adiční sůl s kyselinou, nebo komplex s chloridem mědi. Dále se popisuje způsob výroby shora uvedených účinných látek.

Prostředek k regulaci růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236690

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vigh László, Dombay Zsolt, Tóth István, Grega Erzsébet, Farkas Tibor, Horváth Ibolya, Nagy József

MPK: A01N 37/18

Značky: růstu, regulaci, prostředek, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k regulaci růstu rostlin podle vynálezu obsahuje jako účinnou látku sloučeninu obecného vzorce I, v němž R1 a R2 mají význam uvedený v popisu v množství 5 až 80 % hmotnostních, 10 až 95 % hmotnostních alespoň jednoho pevného a/nebo kapalného nosiče a 0,5 až 15 % hmotnostních alespoň jedné povrchově aktivní látky. Ošetřováním rostlin za použití prostředku podle vynálezu je možno stimulovat růst rostlin a významně zvýšit čerstvou...

Barevná obrazovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236689

Dátum: 15.02.1987

Autor: Myung-hi Sohn Frank

MPK: H01J 31/20

Značky: obrazovka, barevná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barevné obrazovky opatřené luminiforovým stínítkem a sestavou rám-maska, obsahující stínicí masku připevněnou k obvodovému rámu průřezu L, zavěšenému uvnitř obrazovky vedle stínítka, přičemž maska je opatřena střední děrovanou částí vyklenutého zakřivení a neděrovaným okrajem, rám je opatřen první přírubou, rovnoběžnou s podélnou osou obrazovky, a druhou přírubou, směřující od první příruby k podélné ose obrazovky, a průnik...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236688

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ishiguri Yukio, Kato Toshiro, Noguchi Hiroshi, Yamamoto Shigeo, Takahashi Junya, Kamoshita Katsuzo

MPK: C07C 125/06, A01N 47/10

Značky: účinné, fungicidní, prostředek, výroby, složky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, který jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden N-fenylkarbamát obecného vzorce I v němž R1 a R2 mají stejný nebo vzájemně rozdílný význam, a znamenají alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, allylovou skupinu, propargylovou skupinu nebo halogenalkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 8 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 3 až 8 atomy...

Gumárenská směs s inhibičním účinkem proti předčasné vulkanizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 236687

Dátum: 15.02.1987

Autor: Morita Eiichi

MPK: C08K 5/34, C08J 3/24, C08L 7/00...

Značky: účinkem, směs, vulkanizací, předčasné, proti, gumárenská, inhibičním

Zhrnutie / Anotácia:

Gumárenská směs s inhibičním účinkem proti předčasné vulkanizaci, obsahující kaučuk vulkanizovatelný sírou, vulkanizační činidla na bázi síry a organický urychlovač vulkanizace, vyznačující se tím, že obsahuje 0,05 až 5 hmot. dílů inhibitoru předčasné vulkanizace na 100 hmot. dílů kaučuku, přičemž inhibitor je triazin obecného vzorce I, v němž R znamená alkylovou skupinu s 1 až 12 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou kyanoskupinou,...

Zapojení k automatickému spuštění a vypnutí napájení řiditelného zdroje stejnosměrného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236686

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hegyi Gábor, Molnár László

MPK: B23K 9/10

Značky: zapojení, napájení, vypnutí, proudu, automatickému, zdroje, spuštění, řiditelného, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu obsahuje řídicí jednotku, která sestává ze snímací jednotky a z regulační jednotky a je opatřena snímacím vstupem a regulačním výstupem, přičemž snímací vstup je připojen na vedení navzájem spojující zdroj stejnosměrného proudu a spotřebič a regulační výstup je připojen na řídicí vstup zdroje stejnosměrného proudu, první vstup snímací jednotky je spojen se snímacím vstupem řídicí jednotky a snímací jednotka je opatřena...

Způsob přípravy termosetické hmoty obsahující oxazolidonové a uretanové vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236685

Dátum: 15.02.1987

Autori: Disalvo Anthony Leonard, Tsai Chung-chieh

MPK: C08G 69/46, C08G 18/64

Značky: hmoty, termosetické, přípravy, způsob, oxazolidonové, uretanové, väzby, obsahující

Zhrnutie / Anotácia:

Termosetická hmota, obsahující v hlavním řetězci opakující se strukturní jednotky oxazolidonové vazby a v postranním řetězci uretanové vazby, se získá reakcí diisokyanátu s předpolymerem připravitelným jednostupňovou reakcí polyalkylenglykolu, anhydridu aromatické a/nebo alifatické dikarboxylové kyseliny a alifatického a/nebo aromatického diglycidyletheru.

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236684

Dátum: 15.02.1987

Autori: Raabe Thomas, Nitz Rolf-eberhard, Bohn Helmut, Martorana Piero

MPK: C07D 237/22

Značky: pyridazinu, bazicky, výroby, substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů obecného vzorce I v němž R1, R2 a R3 znamenají nezávisle na sobě vodík, alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, alkenyloxyskupinu s až 6 atomy uhlíku, jakož i jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se bazicky substituovaný pyridazin obecného vzorce Ia v němž Rl, R2 a R3 mají shora uvedené významy, W znamená chlor nebo brom, a Y znamená...

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236683

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nitz Rolf-eberhard, Martorana Piero, Bohn Helmut, Raabe Thomas

MPK: C07D 237/22

Značky: způsob, bazicky, výroby, pyridazinu, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů obecného vzorce I tak, že se na sloučeninu obecného vzorce VI působí sloučeninou obecného vzorce IX a získaná sloučenina se popřípadě převede působením kyseliny na adiční sůl s kyselinou. Význam jednotlivých substituentů je uveden v opisné části.

Způsob přípravy 3′-deaminovaných analogů glykosidových anthracyklinových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 236682

Dátum: 15.02.1987

Autori: Casazza Anna Maria, Cassinelli Giuseppe, Arcamone Federico

MPK: C07D 309/30, C07D 309/06

Značky: přípravy, glykosidových, antibiotik, způsob, anthracyklinových, analogů, 3'-deaminovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Anthracyklinové glykosidy obecného vzorce I, ve kterém znamená R1 vodík nebo hydroxyskupinu a R2 je ?-L-pyranoxylový zbytek obecného vzorce II nebo III se připraví deaminací anthracyklinových glykosidů obecného vzorce IV.

Způsob výroby 1,1-dioxidů esterů 2ß-substituované 2a-methyl-(5R)penam-3a-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236681

Dátum: 15.02.1987

Autor: Barth Wayne Ernest

Značky: esterů, kyseliny, výroby, 1,1-dioxidu, způsob, 2ß-substituované, 2a-methyl-(5r)penam-3a-karboxylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,1-dioxidů esterů 2(-substituované 2(-methyl-(5R) penam-3(-karboxylové kyseliny obecného vzorce C, ve kterém R7 znamená chránící benzylovou nebo 4-nitrobenzylovou skupinu nebo zbytek esteru snadno hydrolyzovatelného in vivo a Z představuje alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, (-hydroxyalkoxyskupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, alkoxykarbonylmethoxy-skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku nebo (-acetamidoalkoxyskupinu obsahující v alkoxylové...

Způsob výroby derivátů imidazoazepinu, -oxazepinu nebo -thiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236680

Dátum: 15.02.1987

Autori: Walter Gerhard, Fügner Armin, Schneider Claus, Weber Karl-heinz

MPK: C07D 487/04, C07D 498/04, C07D 513/04...

Značky: výroby, imidazoazepinu, způsob, thiazepinů, oxazepinu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Sloučeniny odpovídající obecnému vzorci I, ve kterém R1 a R3 které mohou být stejné nebo rozdílné, znamenají vždy atom vodíku, methylovou skupinu, methoxyskupinu nebo atom chloru, R5 představuje atom vodíku nebo methylovou skupinu, R6 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkenylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku a X představuje atom kyslíku, atom síry nebo skupinu -CH2-, a přerušovaná čára označuje přítomnost buď jednoduché,...

Způsob výroby nových benzoheterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236679

Dátum: 15.02.1987

Autori: Renth Ernst Otto, Mentrup Anton, Fügner Armin, Schromm Kurt

MPK: C07D 267/14, C07D 265/36

Značky: benzoheterocyklických, sloučenin, způsob, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových benzoheterocyklických sloučenin obecného vzorce I tak, že se sloučenina obecného vzorce V redukuje a popřípadě poté se ještě přítomné chránicí skupiny odštěpí, načež se popřípadě získané sloučeniny rozdělí na enantiomery, popřípadě na diastereomerní páry antipodů, nebo se získané báze převedou na adiční soli s kyselinami nebo se získané adiční soli s kyselinami popřípadě převedou na báze nebo na soli s jinými kyselinami.

Chladicí a mazací pasta k obrábění kovů a jejich lisování za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 236678

Dátum: 15.02.1987

Autor: Perl Miklós

MPK: C10M 1/06

Značky: jejich, lisování, studena, pasta, chladicí, obrábění, kovů, mazací

Zhrnutie / Anotácia:

Chladicí a mazací pasta a k obrábění kovů a jejich lisování za studena, která obsahuje 40 až 60 % hmot. vody, 5,0 až 30,0 % hmot. bentonitu s velikostí zrna pod 70 ?m a 10,0 až 50,0 % hmot. oleje libovolného druhu, použitelného pro vodně bazické a chladicí mazací kapaliny a popřípadě přísady pro zlepšení mazacích vlastností, přičemž celkové množství bentonitu a přísad činí maximálně 30 % hmot. Jako přísady může pasta obsahovat grafit a/nebo...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236677

Dátum: 15.02.1987

Autori: Brandes Wilhelm, Jautelat Manfred, Frohberger Paul-ernst, Büchel Karl Heinz, Jäger Gerhard

MPK: A01N 43/64, A01N 43/50

Značky: fungicidní, látek, prostředek, výroby, způsob, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden 5-aryloxy-5-azolyl-3,3-dimethyl-1-penten-4-on nebo -ol obecného vzorce I, ve kterém Ar znamená fenylový zbytek, popřípadě substituovaný halogenem nebo/a fenylovou skupinou, Az představuje 1,2,4-triazol-1-ylovou 1,2,4-triazol-4-ylovou nebo 1-imidazolylovou skupinu a B znamená ketoskupinu nebo seskupení CH(OH), nebo jeho fyziologicky snášitelnou adiční sůl s...

Homogenní katalyzátor pro homopolymeraci ethylenu a kopolymeraci ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236676

Dátum: 15.02.1987

Autor: Le Brasseur Genevieve

MPK: C08F 10/02, C08F 4/64, C08F 4/76...

Značky: ethylenu, katalyzátor, homopolymerací, kopolymeraci, homogenní

Zhrnutie / Anotácia:

Homogenní katalyzátor pro homopolymeraci ethylenu a kopolymeraci ethylenu s ?-olefiny, obsahující alespoň jeden přechodový kov zvolený ze skupiny zahrnující kovy IVa až VIa skupiny periodického systému prvků, hořčík a alespoň jeden halogen, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje katalyticky účinnou složku obecného vzorce I, ve kterém M znamená přechodový kov ze skupiny zahrnující kovy IVa až VIa skupiny periodického systému prvků, s výhodou...

Zařízení pro elektrolytické vylučování kovů na předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 236675

Dátum: 15.02.1987

Autori: Birkle Siegfried, Stöger Klaus, Gehring Johann, De Vries Hans

MPK: C25D 17/16

Značky: kovů, zařízení, elektrolytické, předměty, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrolytické vylučování kovů na předměty pro kontinuální práci s malými předměty a pro použití hliníkoorganického elektrolytu prostého kyslíku a vody sestává z plynotěsně uzavíratelné galvanizační vany opatřené horizontálně uspořádaným otočným galvanizačním bubnem. Na jedné straně bubnu je uspořádán vstupní prostor a na druhém konci bubnu výstupní prostor. Oba tyto prostory jsou opatřeny kapalinovými komorami, dělicími stěnami a...

Způsob výroby vápenaté soli oxaprozinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236674

Dátum: 15.02.1987

Autor: Mughal Ahmed Saeed

MPK: C07D 263/14, A61K 31/42

Značky: způsob, oxaprozinu, vápenaté, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vápenaté soli oxaprozinu jakožto nové sloučeniny se vyznačuje tím, že se na oxaprozin nebo jeho vodorozpustnou sůl působí vodorozpustnou vápenatou solí ve vodném roztoku. Jako vodorozpustné vápenaté soli se výhodně použije chloridu vápenatého. Vzniklý produkt se s výhodou izoluje jako tetrahydrát vápenaté soli oxaprozinu.

Způsob přípravy methyl-terc.butyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236673

Dátum: 15.02.1987

Autor: Paret Giancarlo

MPK: C07C 43/04

Značky: methyl-terc.-butyletheru, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy methyl-terc.butyletheru z methanolu a z izobutenu v přítomnosti sulfonovaných styren-divinylbenzenových pryskyřic jako katalyzátoru se provádí v patrové frakční koloně, kde patra s katalyzátorem jsou oddělena navzájem buďto několika frakčními patry, nebo jedním frakčním patrem a patra s katalyzátorem jsou ponořena v kapalině obsahující methanol. Methanol se přivádí v oblasti horního konce kolony a uhlovodíkový nástřik obsahující...

Lyžařská brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 236672

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sedelmair Gerhard, Knabel Walter

MPK: A63C 7/10

Značky: lyžařská, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lyžařské brzdy, zejména těch brzd, které jsou uváděny v činnost, když lyžařská bota uvolní tlak na pedál. Podstatou vynálezu je, že na druhém ramenu lomené páky je uložen přídržný čep rovnoběžný s osou otáčení, umístěný po obou stranách druhého ramena a vedený svými konci v drážkách pedálu opatřených na vnitřním konci vstupním otvorem, přičemž u vnitřního konce drážek pedálu je upraven přístupový otvor pro přístup ke střední...

Způsob stabilizace prostředku pro stanovení okultního krvácení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236671

Dátum: 15.02.1987

Autori: Detweiler Michael Burnside, Lawrence Paul Joseph, Townsley Charles Wiliam

MPK: G01N 33/48

Značky: prostředků, stanovení, okultního, způsob, stabilizace, krvácení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace prostředku pro stanovení okultního krvácení při použití prostředku, impregnovaného guajakovou pryskyřicí a uloženého mezi přední a zadní destičku s otvory a otočnými kryty pro krytí těchto otvorů, vyznačující se tím, že se na otočný kryt nanese roztok nebo suspenze 2,6-di-terc.butyl-p-kresolu v množství od 0,1 do 5 procent hmotnostních.

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236670

Dátum: 15.02.1987

Autori: Takao Hisashi, Murata Tadateru, Osaki Norio, Yasudomi Norio, Goto Takeshi

MPK: A01N 37/26

Značky: akaricidní, látky, účinné, nematocidní, prostředek, výroby, insekticidní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje insekticidně, akaricidně nebo nematocidně účinné množství alespoň jednoho S-methyl-N-{[N-methyl-N-(N,N-disubstituovaný aminosulfenyl)karbamoyl]oxy}thioacetamidátu obecného vorce I.

Bezzákrutová příze ze syntetických vláken, způsob její výroby a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236669

Dátum: 15.02.1987

Autor: Scott Alexander

MPK: D02G 3/24, D02J 1/08

Značky: její, provádění, zařízení, vláken, příze, způsob, způsobu, výroby, syntetických, bezzákrutová

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká příze sestávající alespoň ze dvou vzájemně propletených pramenů syntetických vláken, způsobu a zařízení pro její výrobu. Příze je ohebná, pevná a stejnoměrná tím, že vlákna alespoň jednoho z pramenů vykazují řadu výstupků tvořených utaženými smyčkami, které brání vzájemnému pohybu vláken a kterými jsou jednotlivé prameny do sebe zaklesnuty, takže tvoří kompaktní útvar, v němž jednotlivé prameny jsou od sebe nerozlišitelné. Příze...

Způsob výroby aralkylamidů 2-substituovaných aminofenylalkankarboxylových a amino-3-pyridylalkankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236668

Dátum: 15.02.1987

Autori: Eisele Bernhard, Griss Gerhart, Kaubisch Nikolaus, Sauter Robert, Grell Wolfgang, Rupprecht Eckhard, Hurnaus Rudolf, Kähling Joachim

MPK: C07D 213/79

Značky: způsob, 2-substituovaných, aralkylamidů, kyselin, výroby, amino-3-pyridylalkankarboxylových, aminofenylalkankarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aralkylamidů 2-substituovaných aminofenylalkankarboxylových a amino-3-pyridylalkankarboxylových kyselin obecného vzorce I, ve kterém m je číslo o hodnotě 0 nebo 1, n je číslo o hodnotě 1 nebo 2, X znamená skupinu CH nebo atom dusíku a význam dalších substituentů R, R1, R2, R3, R8 a Z je uveden v opisné části spočívající v tom, že se karboxylová kyselina obecného vzorce II, ve kterém R, R1, R2, R3, R8, X a m mají shora uvedený...

Způsob výroby nových derivátů 4-amino-6,7-dimethoxy-2-piperazinochinazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236667

Dátum: 15.02.1987

Autori: Plews Rhona Margaret, Campbell Simon Fraser

MPK: C07D 403/14

Značky: výroby, nových, 4-amino-6,7-dimethoxy-2-piperazinochinazolinu, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém Het znamená pyrimidinylový, pyrazinylový, pyridazinylový nebo triazinylový zbytek navázaný na piperazinový kruh jedním ze svých uhlíkových atomů, popřípadě substituovaný je možno připravit reakcí chinazolinu obecného vzorce III, ve kterém Q znamená snadno odštěpitelnou skupinu, s piperazinem obecného vzorce IV, ve kterém Het má shora uvedený význam.

Prostředek pro zvýšení odolnosti kulturních rostlin proti působení chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236666

Dátum: 15.02.1987

Autori: Tarpai Gyula Miskolc (mlr), Farkas Tibor, Vigh László Szeged, Horváth Ibolya, Nagy Emilia, Nagy József, Dombay Zsolt, Pavliscsák Csaba, Horváth László István

MPK: A01N 33/04

Značky: působení, kulturních, chladu, proti, rostlin, prostředek, zvýšení, odolností

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro zvýšení odolnosti kulturních rostlin proti působení chladu obsahuje jako účinnou látku alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I a/nebo Ia, kde n je celé číslo 2 až 5, R1, R2 a R3 každý znamená atom vodítku nebo alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, nebo R3 znamená volný elektronový pár, m je l, 2 a 3, X-m je aniont, nebo její adiční soli s kyselinou v množství hmotnostně 0,01 až 70 %, spolu s běžnými ředidly a/nebo...

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236665

Dátum: 15.02.1987

Autori: Martorana Piero, Nitz Rolf-eberhard, Raabe Thomas, Bohn Helmut

MPK: C07D 237/22

Značky: substituovaných, výroby, pyridazinu, bazicky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů obecného vzorce I tak, že se na sloučeninu obecného vzorce V působí sloučeninou obecného vzorce IV a ze vzniklé sloučeniny se hydrogenolýzou odštěpí hydrogenolyticky odštěpitelný zbytek Y a popřípadě se získaná sloučenina působením kyseliny převede na adiční sůl s kyselinou.

Odpružený nosný rám z prvků ve tvaru písmene U

Načítavanie...

Číslo patentu: 236664

Dátum: 15.02.1987

Autori: Végh Béla, Gergely László

MPK: A47C 23/05

Značky: prvků, nosný, písmene, odpružený, tvaru

Text:

...prvků kolmá k rovině nosného rámu a spojovací část ramen je opatřena oky pro přidržování vlnitých pružin.Výhoda vynálezu spočívá hlavně v. úspoře dřeva, které se nahrazuje prvky z levnéh-o kovu a v zjednodušení konstrukce nosného rámu, jelikož odpadá kovaní, jehož je u dřevěných rámů třeba pro spojení kovu s dřevem. Průřez kovových částí je možno ve srovnání s dřevěnými zmenšit a konsrtukce rámu přispívá i k zvýšení estetiokého vzhleclu...

Způsob výroby makrolidových antibiotik 20-dihydro-20-deoxy-23-demycinosyltylosinu a 20-dihydro-20-deoxy-5-O-mycaminosyltylonolidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236663

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kirst Herbert Andrew, Seno Eugene Thomas, Baltz Richard Henry, Wild Gene Muriel

MPK: C12P 19/62

Značky: výroby, 20-dihydro-20-deoxy-23-demycinosyltylosinu, makrolidových, způsob, antibiotik, 20-dihydro-20-deoxy-5-o-mycaminosyltylonolidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby makrolidových antibiotik 20-dihydro-20-deoxy-23-demycinosyltylosinu a 20-dihydro-20-deoxy-5-O-mycaminosyltylonolidu obecného vzorce I, kde Q znamená atom vodíku nebo kultivaci kmene Streptomyces fradiae v živném prostředí s obsahem využitelných zdrojů uhlíku, dusíku a anorganických solí v submerzní kultuře za aerobních podmínek při teplotě 10 až 40 °C.

Způsob výroby peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236662

Dátum: 15.02.1987

Autori: Coy David, Schally Andrew

Značky: výroby, peptidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby peptidů obecného vzorce I, A-B-C, kde A znamená zbytek ze skupiny L-pyroglutamylu, D-pyroglutamylu a L-homopyroglutamylu, B znamená zbytek ze skupiny L-histidylu, D-histidylu a L-3´-methylhistidylu, a C znamená zbytek ze skupiny glycinu, glycinamidu a jeho alkylamidů s 1 až 6 atomy uhlíku a D-alaninu, s podmínkou, že C má jiný význam než glycin nebo glycinamid, pokud A znamená L-pyroglutamyl a B znamená L-histidyl, jakož i jejich...

Kruhový tkací stroj k výrobě tkaniny, zejména pytloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236661

Dátum: 15.02.1987

Autor: Petschner Götz

MPK: D03D 37/00

Značky: stroj, výrobe, tkaniny, pytloviny, tkací, kruhový, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Kruhový tkací stroj k výrobě tkaniny, zejména pytloviny, s periodicky a s předem stanoveným odstupem po sobě následujícími zhuštěními útkových nití, zahrnuje řídicí zařízení sledu zanášení útkových nití. Tímto řídicím zařízením je s výhodou ovládáno značkovací zařízení, které na tkanině vytváří odečitatelné nebo snímatelné polohovací značení, jehož jednotlivé značky se shodují s délkovými odstupy zhuštění útkových nití, aby byl umožněn následný...

Způsob regulace množství a vzájemného poměru obsahu alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236660

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fekete György, Budai Miklós, Zalai Károly, Nagy Udvary Éva, Wack Géza, Görög Sándor, Herényi Bulcsu

MPK: C12P 1/06

Značky: regulace, poměru, alkaloidů, vzájemného, obsahu, množství, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Z~působ regulace množství a vzájemného poměru obsahu alkaloidů produkovaných za saprofytických podmínek variantami kmene Claviceps purpurea, produkujících při fermentaci prováděné na kapalném živném médiu, obsahujícím zdroj uhlíku, dusíku, minerální soli, popřípadě další živné látky, v určitém tepelném rozmezí a při určité hodnotě pH, především ergokornin a ?,?-ergokryptin. Podstata řešení spočívá v tom, že u fermentace prováděné v submerzní...

Plochý pletací stroj s elektronickým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 236659

Dátum: 15.02.1987

Autori: Weingartner Albin, Retallick David

MPK: D04B 15/78

Značky: plochy, pletací, stroj, řízením, elektronickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plochého pletacího stroje s elektronickým řízením, který má programovatelné pevné paměti typu PROM a paměti s libovolným přístupem typu RAM. Elektronické řízení dále obsahuje přístroj pro vkládání údajů napojený na mikroprocesor a dvě paměťové jednotky, z nichž jedna má oddělené paměti pro údaje pěti dílčích skupin charakterizujících pletený úplet. Přístroj pro vkládání údajů je navíc opatřen vnějšími voliči pro tvorbu vzoru.

Způsob získávání cukru z cukrovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236658

Dátum: 15.02.1987

Autori: Madsen Rud Erik, Nielsen Werner Kofod

MPK: C13C 1/00

Značky: získavání, cukrovky, cukrů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zahrnuje praní, jímž se cukrovka zbavuje nečistot před tím, než se rozkrájí na řízky, a vyloužení řízků ve vodě, čímž vznikne cukrová šťáva. Po vyprání, avšak před rozkrájením vyprané cukrovky na řízky se v podstatě odstraňuje vnější vrstva cukrovky, a to buď loupáním, nebo škrabáním, nebo kartáčováním.

Vícekanálová nahrávací a/nebo přehrávací hlava magnetofonu, způsob její výroby a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236657

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jágfalvi Gyula, Török Béla, Stenczinger Sándor, Rudasi Károly, Pusztai István

MPK: G11B 5/42

Značky: magnetofonu, tohoto, zařízení, hlava, výroby, způsob, přehrávací, způsobu, vícekanálová, nahrávací, její, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vícekanálová nahrávací a/nebo přehrávací hlava magnetofonu s útlumem postranních stop sestávající ze dvou poloprofilů, pólových svazků vložených v pólových drážkách, a feromagnetických stínicích desek, uspořádaných v drážkách, vytvořených mezi sousedními pólovými drážkami a obsahující mezeru, vyznačující se tím, že v drážkách (8) jsou uloženy stínicí desky (2) přemosťující mezeru (4) magnetické hlavy, jejichž jeden okraj dosahuje až k zrcadlu...

Nastřelovací přístroj s prachovou náloží k nastřelování upevňovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236656

Dátum: 15.02.1987

Autor: Oesterle Helmut

MPK: B25C 1/10

Značky: nastřelovací, nastřelování, prachovou, upevňovacích, náloží, prvků, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nastřelovacího přístroje s prachovou náloží k nastřelování upevňovacích prvků jako svorníků, hřebů apod. do tvrdých úložných materiálů, opatřeného hlavní a sklopným podávacím ústrojím upevňovacích prvků do hlavně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v podávacím ústrojí je suvně uložen narážeč opatřený přidržovacím členem upevňovacího prvku a na narážecí straně středicím lůžkem pro hrot upevňovacího prvku. Podávací ústrojí je...

Protiblokovací zařízení pro pneumatickou nebo hydraulickou brzdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236655

Dátum: 15.02.1987

Autori: Holst Jan-olov Martin, Blomberg Folke Ivar

MPK: B60T 8/12

Značky: brzdu, protiblokovací, zařízení, hydraulickou, pneumatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Protiblokovací zařízení pro pneumatickou nebo hydraulickou brzdu, zejména běžného typu, která sestává z brzdicích prostředků působících brzdicí silou zpoždění otáčení kola, z nejméně jednoho mechanického spojovacího ústrojí pohyblivého ve směru působení brzdy nebo ve směru jejího uvolnění a obsahujícího tlačnou tyč s pístem, uloženou kluzně v uvolňovacím válci, a ze snímače zpoždění pro signalizaci prokluzu kola převyšujícího stanovenou...

Šoupátkový uzávěr licí pánve na tekuté kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236654

Dátum: 15.02.1987

Autor: Walther Ludwig

MPK: B22D 41/08

Značky: licí, šoupátkový, pánve, tekuté, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šoupátkového uzávěru licí pánve na tekuté kovy, například ocel, tvořený výměnnou pevnou keramickou deskou, uloženou pevně v ocelovém rámu pod vnitřní vložkou licího otvoru licí pánve a utěsněnou na kruhové pero k objímce a spod ní umístěnou keramickou posuvnou deskou, zasazenou do ocelové vany, opatřenou nejméně jednou keramickou licí trubkou a uloženou vyměnitelně v kluzném rámu, přičemž keramická posuvná deska je ke keramické...